Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.02.1952
  • ^5H 1 Bugün şehrimizde hora;çok bulutlu ve aralıklı sağanak halinde yağışlı,sctoahleyin deniz Usttt sisli gecece*,rüzgârlar kuzeyden fırtına jalrHmU ese.1 çektir,j IİÖL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1952
  • Dün Fatihde korkunç bir cinayet işlendi Bir seyyar satıcı,rağmen arkadaşını r öldürülen kunduracı polisin müdahalesine bıçaklıyarak öldürdü Dün öğle üzeri saat 14 sırala rında Fatihte kanlı bir hâdise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1952
  • I.i Fener Vefayı 5-2 yendi I Profesyonel lig maclanna dün Mithatpasa stadyomundft devam edilmiş Te Fenerbahçe Vefayı 5 2;Beykoz Kasunpaşayı 2 0 yenmişlerdir.Resimde pr.ıaltıdan atılan bir Fenerbahçe g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1952
  • Tevkifini isteyen diplomat Londra 3 AP)İngiltere iç isleri Bakanlığına mensup biı sözcünün bildirdiğine göre.komünist Çekoslovakya sefaretine mensup bir diplomat,dramatik bir şekilde İngiliz makamları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1952
  • İsveçte yeni bir galibiyet Din geceki giireş-I rî 4-1 kazandık ¦I Joenkoeping 3 A.A.İsveç te bıuuoan lurk güreş takımı ile isveç güreş takımı Srasında bıiRün yapılan mOsabakalarda agağıdakl neticeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1952
  • Yakalanan silâh kaçakçıları Suriyeyc silâh kaçıran yedi kişilik bir şebeke yabalandı İzmir,3 Milliyet)Suriye ye silâh kaçıran bir şebeke bugün İzmir Garında yakalanmış tır.Kaçakçılara silâh temin etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1952
  • Dayak atan komiser Miinîp Zeren'e işten el çektirildi Ankara,3 A.A.Emniyet Genel Müdürlüğünden tebliğ olunmuştur:25 Ocak 1952 tarihinde gece yarısı Beyoğlundan evlerine giderken bindikleri bh dolmuş o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1952
  • bir kongre yaptı Bir delege idare heyetini tenkid ederken kalb sektesinden düşüp öldü Dün saat 10 da Emhnönü Halkevi binasında başkanları İlanıza Erdemin riyasetinde Hamallar Cemiyeti yıllık kongreler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1952
  • Sevan Attlee mücadelesi Londra,3 A.A,İşçi Parti sinin sol cenah lideri Aneurin Bevan;Clement-Attlee'den İşçi Partisi Başkanlığını almak için lâzım gelen çareleri tetkik mak sadiyle taraftarları ile bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1952
  • Cevat Açıkalın dün geldi Sabık Londra Büyükelçimiz yakında yeni vazifesine başlıyacak Dışişleri Bakanlığı Umumî Kâtipliğine tâyin edilen sabık Londra Büyükelçimiz Cevat Açıkalın dün akşam uçakla şeh r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1952
  • sahasında lüzumsuz ihtilâflar Bstanbulda,sık sık işçi ve iş veren ihtilâfları ihdas edilmek istenildiği,müdafaası müşkül iddialar ortaya atıldıktan sonra bunların üzerinde ısrarla durularak kudret ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1952
  • Kumarhanede yakalananlardan biri mahkeme koridorunda Basılan kumar yuvası I Otuz bir kişi yakalandı.I Masada 17448 lira ve 10 J bin liralık bir çek ele geçti Emniyet İkinci Şube BSyoghi daimi arama ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1952
  • Tunusta i h t ilâ havası Milliyetçiler her Tunusluya mukabil 10 Fran* ı uz Öldüreceklerini bil" dildiler Paris'3'.Nafen)Tunusta oturmakta olan Fransızlara gönderilen beyannamelerde.öldürülen her Tunus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1952
  • s dün don geldi Yunan Dışişleri Bakanı Ankarada son derece samimî ve karşılıklı anlayış havası içinde cereyan eden temasları ile Türk Yunan dostluğunun ebedileştiğini söyledi Dün şehrimize gelen Yunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1952
  • YAVUZ HAVUZ HADİSESİNİN İÇYÜZÜ Beyin mahkûmiyetinden sonra Bir gün sanatkâr Münir Nurettinle Taksimden gidiyorduk.Fransız Konsoloshanesinin önüne geldiğimiz sırada karşr dan İhsanın geldiğini görünce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1952
  • İngiliz-Mısır ihtilâfını hal için ilk adım atıldı IngHterenln Kahire Büyükelçisi temaslara başladı-Kargaşalık çıkaranlardan 800 kişi tevkif edildi-BIr Londra gazetesi Kral Faruk'un Orta Doğu Komutanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.02.1952
  • I 1 Hie.4 ŞUBAT Hu 8 22 C.Et 1952 Sol 11371 Pazartesi 1367 J VA1 İT VASATİ EZANt G n'-5 7.09 1.41 Ö lr 12.28 7.00 Lkindi 15.11 9.43 j Akşam 17.28 12.00 I Yatsı 19.01 1.33 Im»ak 5.28 12.03
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1952
  • MAKALE Beş yüzüncü yıl korkusu İsmail Hami DANIŞMEND İstanbul fethinin beş yüzüncü yıldönümünde hiç bir şey yapılmıyacağı,yahut yapılamıyacağı ve yahut yapılması haricî siyaset bakımından mahzurla ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1952
  • KAHVE PİYASASI Piyasada ihtiyaca yetecek ka dar kahve stoku bulunduğu ve son günlerde birkaç firma hesabına yeni parti mal geldiği için kahve piyasası hayli durgunlaşma bulunmaktadır.Halen 3 numaralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1952
  • SADEYAĞ FİATLABI İstihsal zamanının henüz gelmemesi ve stokların bitmesi yü zünden sadeyağ piyasasında gör'ilon hareket ve fiat yükselmeleri devam etmektedir.Son bir hafta Jçinde fiatlar gene kiloda 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1952
  • DIŞ PİYASAYA HUBUBAT İHRAÇ EDİLECEK Hükümetin aldığı karar üzerine bu sene mühim miktardr hububat ihracı yapıldığı bu lirada Fransa ve Ahnanyaya 60 şar bin tonluk birer parti buğday,Suriyeye 50 bin to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1952
  • HAMDİ AKSEKtLTNİN RUHUNA MEVLİT OKUTULDU Merhum eski Diyanet İşleri Başkanı Hamdi Akseki'nin ruhuna ithaf edilmek üzere dü' öğle namazını müteakip Süleymaniye camiinde bir mevlit okutulmuştur.Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1952
  • Istanbul,Türkiyenin kültür,bakımından en mühim merkezlerinden biridir.Burada her türlü insan bulunur;âliminden tutunuz da,artisti,dip lomatı,milyoneri,hırsızı,yankesicisi,eroincisi ilâhare.Bir milyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1952
  • bugün ticaret müdürlüğünde BİR TOPLANTI YAPILACAK Bugün Mıntaka Ticaret Müdürlüğünde,narenciye mahsulünün ihraç imkânlarını aramak üzere bir toplantı yapılacaktır.İhracatçıların,Ticaret Odası Sanayi B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1952
  • YAKINDA LİMANIMIZA İKİ TURİST GEMİSİ GELİYOR Bu ay içinde limanımıza iki gemi ile üc yüze yakın turist gelecektii-Turistleri getirecek gemilerden biri îsveç bandıralı Osla Fiyord olup 15 Şubat-ta.îsve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1952
  • GECE ir Millet Partisi Tavşantası Semt Ocağı 9 şubat cumartesi günü saat 20 den sabaha kadaı Liman Lokantası salonlarında bir eğlence tertiplemiştir GEZİ ir Dış Hekimliği Talebe Cemiyeti 15 şubatla ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1952
  • manya ve italya ile ticaretimiz gelişiyor Yakında memleketimize gelecek olan ticaret heyetleri tacirlerimizle anlaşmalar yapacaklar Komşu devleti erle ve bu ara da bazı Avrupa memleketleriy j le yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1952
  • D.P.Eyüp İçe kongresi Kongre tîüıı heyecanlı bir hava içinde yapıldı um «nnMi^ıru a» f» m Demokrat Parti Eyüp ilce kongresi dün sabah saat 10 da Madolyon salonunda yapılmıştır.Kongre dîvanı seçimini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1952
  • FIKRA Bu son olsun îsveçten gelen:haberler bize kazandığımız galibiyet,lere sevinmek fırsatını veremedi.Yücelin tuşu,Anton,sonun mağlûbiyeti.Bektaş Canın gCüibiyeti dudakları Imızdâ birer sevinç tebes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1952
  • Belediye bütçesi W"w »iw tm—ı—Hazırlanan bütçenin müzakeresine yakında başlanacak İstanbul ili özel İdaresi ve Belediye bütçeleri,Daimî Komisyon tarafından hazırlanarak Şehir Meclisine sevk edilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1952
  • HALKIN SESİ Sinemada konuşanlardan şikâyet Fındıklıda Kazancılar yokuşunda Ruknetlın Parlak yazıyor «Her sinemaya gidişimde eğlenecek yerde sinirleniyorum.Sinemayı mahalle kah-•vesi zanneden bazı hemş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1952
  • CAM FİATLARININ BİR MİKTAR YÜKSELMESİ BEKLENİYOR Sarfiyat mevsimi olmadığından cam piyasasında fazla bir hareket gözükmektedir.Ayrıca piyasdaki stokların henüz tükenmediği ve siparişlerin de peyderpey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1952
  • OKULLARDA DEMOKRA-TİK ÖĞRETİM Bir müddettenberi memleketimizde köy okullarında incelemelerde bulunan ve Millî Eği tim Bakanlığında muhtelif eğitim mensupları ile seminer çalışmaları yapan,Amerikalı Pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1952
  • SİYASAL BİLGİLER OKULU ÖĞRENCİLERİNİN GEZİSİ Siyasal Bilgiler Fakültesi son sınıf laleblerinden bir grup dün şehrimize gelmiştir.Bugün Vali ve Belediye Başkanı Praf.Fahrettin Kerim Gökayı ziyaret edec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1952
  • Halk ekmeğin bozuk çıkmasından şikâyetçi Son günlerde şehrimizin bazı semtlerinde ekmeklerin bozuk çıkması şikâyetlere sebepolmaktadır.İlgililerce yapıian temaslar neticesinde bugün francala diye yedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1952
  • POLİSTE •jc Dün gece yapılan arama ve taramlarda 3 kişi üzerinde bıçak bir şahısta da kama bulunmuş taşıyanlar arasında takibata geçilmiştir,ic Fatihte bir kiracıyla,ev sa hibi arasında vuku bulan kav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1952
  • KISA HABERLER ir Kara Kuvvetleri Komutam Orgeneral Şükrü Kanatlı dün sabah ekspresle Ankâradaa cehriınize gelmiştirir İstanbul Berberler Cemiyeti dün akşam Marmara Lokalinde danslı bir çay vermiştirir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1952
  • TEDAVÜLDEKİ PARAMIZ Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının neşrettiği son bültene göre,bu hafta Jjeçen haftaya nazaran tedavüldeki parg larda bir azalma müşahede edilmiştir.Bu azalma miktarı 5 milyon,l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1952
  • MİLLÎ EĞİTİM BAKANINA HEDİYE EDİLEN ROZET Millî Türk Talebe Birliğinin Aııkaraya giden heyeti,beraberlerinde yeni yaptırmış olduklar!Birlik Şeref rozetinden bir tanesini eski Millî Türk Ta lebe Birliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Dolar.Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Açılış 7.90.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 01.876 73.90 Eskoudes 1938 İkramiyeli Milli Alüdaiua 1941 Demiryol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.02.1952
  • Siyasî İcmal eirleşmiş Milletler içtimainde voyvo Partsteıı verilen bir habere göre Birleşmiş Milletler Genel Kurulu içtima halinde iken din leyicilerden bir grup üyelere çürük yumurta ve domates atmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1952
  • Bir futbol maçı bahsi müştereki 750 lira verdi Londra,3 Nafen)Chesterfieldde dört maden amele*!futbol maçları ile ilgili müşterek bahiste 750.000 Türk lirası kazanmışlardır.Bunlar uzun müddet düşündük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1952
  • Yunan kadınlarınada oy hakkı tanınıyor Atina,3 A.A.Bakanlar Kurulu gelecek umumî seçimlerde kadınlara oy hakkı tanımayı kabul etmiştir.İçişleri Bakanı tarafından ha zırlanmış olan bu husustaki ka nun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1952
  • İngiliz gazetelerinin son yıllardaki inkişafları Londra,3 Nafen)İngilterede her nekadar gazetelet formalarını küçûltmüşîerse do tiraj mühim surette artmıştır.1938 senesine gore,formalar üç te bir nisb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1952
  • TÜRKİYE BOKS BİRİNCİLİKLERİ Ankara,3 A.A.1951 yi İmda yapılmamış olan Türkiye boks birincilikleri bu sene mart ayında Ankarada yapıla çaktır.Birinciliklerden evvel,Ankarada memleketin tanınmış boksörl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1952
  • ORDU TAKIMI ALTA Yi 2-1 YENDİ îzmir,3 A.A.İki maç yapmak üzere şehrimize gelmiş olan Türkiye Ordu takımı son karşılaşmasını bugün Alsancak Stadyomunda İzmir lig lideri Altay kulübüne karşı oy namış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1952
  • TÜRK JAPON BOKS MAÇLARI Ankara,3 A.A.Boks Fe derasyonunun,Japonyanm en çok sablan gazetesi Yaşida'ya bir mektup yazarak Türkiye ile Japonya arasında boks kar şılasmaları yapılmasını temine çalışacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1952
  • HAZRETİ MUHAMMEDİN y+*SAMİH KATIZ TANSU HAYATİ Medine Araplarının hürriyeti için Yahudilerin sürülmesi lâzımdı Tefrika No:33 S Seni ve zevceni Medinede bekliyorum diye söyledi.Zübeyr,başım tasdik maka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1952
  • Büyük Rus katliâmı İkinci Cihan Harbinde dört bin Leh.subayının Ruslar tarafından öldürüldüğünü bilen bir şahit daha ortaya çıktı_Washington 3 A.A.İndiâna Demokrat temsilcisi Ray Madden dün akşam Katy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1952
  • B.Almanya Komünist Partisi kapatılıyor Sabık Nazilerin komünist teşekküllerde vazife aldıkları tesbit ediliyor Londra,3 Nafen)Batlı Almanyada Komünist Partisi-1 nin bir Nazi teşekkülü olarak kanun har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1952
  • Nazi'ere ait yeni bir iddia I I Martin Bornan'ın balen İtalyada yaşadığı bildiriliyor l^ll,m.ı» H m ı ı—t"—Berlin 3 A.A.Reich Sosyalist Partisi eski başkanı Eberhard Stern'in iddia ettiğine göre HitlĞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1952
  • ALMANYADA MECBURÎ ASKERLİK İHDAS OLUNUYOR Stuttgart,3 AP)Konrad Adenauer'in mensup olduğu Hıristiyan.Demokrat Partisi Lideri Robert Tillman'ın bugün ynptığı bir açıklamaya gö re,mevsuk kaynaklardan el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1952
  • BATAN BİR GEMİDE KALAN KEDİ KURTARILAMADI Landsend İngiltere)3 A A.Landsend açıklarındı1 iki hafta evvel karaya oturmuş olan bir Liberya şilepinde kalan Carlsen ismindeki kedi yi kurtarmak için Hayvan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1952
  • PASTEUR'ÛN OĞLU Milletlerarası Tıp dünyasının en meşhur şahsiyeti olan Fran sız âlimi Pasteur'ûn oğlu Valery Radot,Nisan ayı içinde şehrimize gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1952
  • 6ö& Çıplaklar Kampında tenezziih İngiliz Kolombiyasmdaki çıplakla r,kamplarına bir dolar mukabilinde misafir kabul edeceklermiş.Bunlar her tarafta dolaşabilecekler,fakat resim çıkaraınıyacaklarmış.Çıp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1952
  • ŞeCH SOP SEÜIİIT!mCMUic&l A.TAM Tefrika No:36 Tefrika No:36 Durumu anlattıktan iki gün sonra ben çılgın bir tecrübenin heyecanlı seyrine kendini kaptırmak hevesini yenememiş ve kimbilir kimin evine gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Dâva ve sevgi Bu iki kelimeyi Yunus Enırenin bir mısraı yüzünden yanyana getirdik.Bu yazıyı da Yunusun zorlayışı ile yaz* dik.Bu yazışı da devrin havasından bunaldığınuz için yaptık.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1952
  • Asya nın savunması Batılı üç devletin temsilcileri Washington'da müzakerelere devam ediyor Londra,3 Nafen)Vaşingtonda çalışmalarına devam eden Birleşik Amerika,Britanya ve Fransa Güney Doğu müdafaa ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1952
  • Hırsızlıkta İtham edilen 17 kız Londra,3 Nafen)New Castlede büyük bir mağazada çalışmakta olan 17 kız satıcı ile anneleri «Toptan hırsızlık» la itham edilerek tevkif edilmişlerdir.Bunlar mahkemede ağl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1952
  • Memihin'in yeni konseri Nevyork,3 A.A.Tanınmış keman virtüözü Yohudi Monuhin geçenlerde Avrupada yaptığı bir turne esnasında Mendelsohn'un 13 yaşındayken 1822 de bestelediği bir ikin ci keman konserto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1952
  • KISA HARİCİ HABERLER AMERİKA Pek yakında Birleşik Ameri,kanın mermi geçmez naylon ceket ve" pantalonlân Koredekl askerlere dağıtacağı bildirilmektedir.İlk defa olarak bu ceketler naylondan,imal edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.02.1952
  • *&T7?'¦^piW&k Beyaz perdenin tanınmış artistler inden Peggy Down'u resimde denize girmeden önce vücuduna krem sürerken görüyorsunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.02.1952
  • 1 Yunan Dışişleri Bakanı Venizelos dün tekrar şehrimize gelmiştir.Resimde kıymetli misafirimizi karşılıyan Patrik Athenagoraş ve büyük halk kütlesi görülmektedir.2SofokIes Venizelos,Yunanlı talebeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.02.1952
  • HERCÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Napolyon ve Jozefinin aşkları evlenmeleri ve boşanmaları Kuvvet her şeye hâkim olabilirdi.Fakat gönül ferman dinlemedi.Napolyonun yanıp tutuşmasına rağmen Jozefin Len
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.02.1952
  • Maçların tenkidi s.y!L.M^N Sürülmüş bir tarla manzarası arzeden dünkü Mithatpaşa Stadında iki maç oynandı ki;her ikisi de zevk ve heyecan bakımından merakhları coşturduğu gibi seyircilerin temaşa keyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.02.1952
  • Eskişehirde yapılan güreş müsabakaları Eskişehir Demirspor takımı Almanları 5-3 mağlûp etti Eskişehir:3 A.A.Dün ak.67 Kilo:gam Devlet Demiryolları spor Tevfik Uysal.Bayer Sigmunf* salonunda,Alman karm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.02.1952
  • Bursa lig maçları Bursa 3 lluhusi)Bursa lig maçlarına bugün Atatürk stadın da devam edilmiştir.Haftanın en mühim karşılaşması Altınspor ile Hâvagücü arasında idi.Osman Ahmet,İlhan İhsan,Kemal.Burhan O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.02.1952
  • Başını kaldır.Başını doğrultan Iboya Arzıniyaz âdeta emretti:Kafanı eğme ve gözlerime bak.On beş gün evvel olduğu gibi bakışları yine çarpıştı,ikisi de hafifçe kızarmıştı.Genç ve güzel Çerkez kadını g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.02.1952
  • Fenerbahçe Vefa maçında San Lacivertli takımın kalesi bir lehlike geçirirken.Galip,İsmet takip ettikleri topu kaleci Salâhattin Garbisin şarjına rağmen yumrukluyor.Sağda dün muvaffakiyetli bir oyun çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.02.1952
  • Amatör lig maçları Amatör Lig maçlarına dün de devam edilmiştir.Şeref Stadında:Sumerspor Da vutpaşayı 4 0.Beyoğluspor Unkapanını 2 0 yenmiştir.Vefa Stadında ise Altınay Küçükpûzarı 2 t-0.Topkapı da Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.02.1952
  • dün 2 O mağlûp etti Maç süratli ve çok heyecanlı geçti.K.Paşa hâkim oynamasına rağmen mağlûp oldu Kasımpaşanm 2-0 mağlubiyetiyle biten maçta Beykoz kalecisi Hikmet ve sagbek Ekerbiçe* Mehmet bir akını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.02.1952
  • Zührevî ve cild mütehassısı Dr.Kayri Ömer EĞMEZOĞLU.Saat 3 ten 6 ya kadar Beyoğlu Ağacamij karşısı Hasan Bey Apt.No.133,Tel:43586
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.02.1952
  • RADYO İstanbul radyosu 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Konstala nötz ve Melachrino orkestralanndan kanşık hafif öğle müziği Pl)13.15 13.45 Şarkılar 14.15 Programlar ve dans müziği Pl)14.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.02.1952
  • KÜÇÜK Karakolda Piyes 3 pert» Yazan:S.Kingsley Çeviren:SAHNE T.Sadullı* Sahneye koyan.M.Ertuğnri Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17-de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.02.1952
  • FAYDALI Trenler Gidecekler 7.20 Adapazarı 9İ00 Toıos 10.10 İzmir Konya Adana 13.50 İskenderun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı postası 20.05 Ankara ekspresi yataklı)20.50 Erzurum 21.45 DoAu eksp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.02.1952
  • İngiltere alışmalarının takibi ingiliz Parlamentosu müzakerelere dair havadis yayınlanmasının aleyhindedir İngiliz Avam veya Lordlar Ka marasınin halka mahsu galerilerinde bir ziyaretçi müzakereler sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.02.1952
  • 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 H 5 6 7 8 9İ LL ıo| 111 2 B SOLDAN SAOA 1 İskambilde bir kâğıt;Beyaz 2 Meyva ita et iki kolime)Tersi cüzî 3 Tersi soru eki;Tersi ilet;Eski harflerden birinin okunuşu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.02.1952
  • Lep demed Bay Hüsrev aptal uşaklardan bıkmıştı.Sözde uşak kullanıyoruz Yine her yere kendimiz koşuyo tuz.Şöyle leb demeden leblebi yi anlayacak birini bulsam.Ay da söyletmeden yüz lira verece ğim.Sözl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.02.1952
  • İkinci Amerikan ihtilâli bundan takriben 40 sene önce yapılmıştır.Avrupalılar bu harekete teknik sahada vuku bulan bir ihtilâl nazarı ile bakmışlardır,fakat hakikatte bahis mevzuu olan içtimaî bir iht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.02.1952
  • MEŞUM RANDEVU HI BANDEVU Tefrika No:64 «Sersem!Sersem herif!Kadını ölüme götürüyor.Biz elimizden geleni yapıyor,günlerce evvel her türlü tertibat» ahvoruz o budala âşık kadını elimizden kaçırıyor!Doğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.02.1952
  • Şehirler arasında motorlu tren işletilecek Ulaştırma Bakanlığı,memleketimizin muhtelif şehirleri ar;sında motorlu tren işletilmesi hakkında gereken hazırlıklara başlamıştır.Bu husus için Almanyaya sip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.02.1952
  • Istanbul belediyesi TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI MİRAS Yazan:Ruth ve Augustos Goetz Türkçesi;Reşiha Vâfi ve I^ûtfl Ay Telefon:42157 K O M E D 1 KISMI Penbe Evin Kaderi Yazan:Turgut özakmaa Telefo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.02.1952
  • MUAMMEK KARACA Opereti Bu akşam saat 21 de M A K S I M de '*Wf Cumartesi,pazar 16 J h\'a rs.atine ve çaramba 16 da tenzilâtlı matine SOHMAGÎR* Sarkılı tuluat oyun Perşt»moe akşamı iıe cumartesi matine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.02.1952
  • BÜTUpUKÜtonARi Tefrika No:133 Yazan:SAMANCIGİL Sultan Muradın gönderdiği fermanı Sadrâzam öptü ve sonra koynuna soktu ORDU ERZURUM YOLUNDA.Kıs?geçmiş,baharın güzelliği bütün dağı,ovayı sarmıştı,bülbül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 04.02.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor f Baştarafı birincidel Kardeşim,sen bu işde «sayı memnun edemediğin gibi Muhammedi de darıltmış oldun!Diyerek îsmet Paşanın İhsan Beyin mahkûmiyet kararına iş tırak etmemesinden do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1952
  • ingilizler seyahat edemiyecek İngilterdeki ekonomik buhran sebebiyle turistlerin memleket dışına çıkmaları güçleşiyor Londra 3 Nafen)Bundan bir hafta evvel yabana turist merkezlerinde yapılan tahmin,l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1952
  • Hamallar gürültülü kongre yaptı fBa» tarafı birinridel Bu kürsüde bağırmaya,gürültü etmeye lüzum yok arkadaşlar.Biz ne yaparsak yapalım idare heyeti kendi bildiğini okuyor.Geçen sene bağıranlar bu «en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1952
  • Tevkifini isteyen diplomat Bas taralı birincide)Teyit edilen b_u habere göreiltica eden.diplomat,kurye Eüsa'dır,Çekoslovakya sefaretinden İngiliz makamlarına üç hafta zarfında yapılan bu İkinci iltica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1952
  • Fatihteki cinayet *"IHs tarafı birincidel aralarında vukubuian kavgalaT Fatihte kendilerine taraftar da •kazandırmış,bu şekilde her ikisi semtin belâlısı kesilmişlerdir.Bundan bir müddet evvel Kâmil,S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1952
  • M.Venizelos dün Ankaradan döndü lanmıştır.FENER RUM PATRİKHANESİNDE Yunan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekselans Sofokles Venizelos dün saat 12 de Fener Rum Ortodoks Patrikhanesine gitmiş,ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1952
  • ALMANYANIN BATI SAVUNMASINA YAPTIĞI YARDIM Bonn,3 A.A.Batı Almanya Iktisaı Bakanı Prof Ludwig Erhard ile Maliye Br kanı Fritz Schaeffer dün kara yolu ile Parise hareket etmiştir.Başbakan Yardımcıs Fra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1952
  • isveçte yeni bir galibiyet «Bas tarafı birincide)Kemal Derairsüren Edvin ittifakla galip.Vlkiag Valm Murat Hersekliye ittifakla' galip-Halil Kaya,Persson'a ittifakla galip.Servet Meriç,Bruno Hugesona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1952
  • Dayak atan komiser I Bas tarafı birincide^ Valiliğince derhal işten el çektirilmiş ve düzenlenen evrak Cumhuriyet Savcılığına tevdi olunmuştur.Ayrıca,gece nöbetçi bulunan kısım âmiri hakkında da tahkL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1952
  • Cevat Aç ikalın {Far.tarafı birincide' Cevat Açıkalm Londradan ayrıldıktan sonra,bir müddet îsviçrede istirahat etmiş ve bilâhare Parise gitmiştir.Büyükelçi Cevat Açıkalm yakında Ankaradaki vazifesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1952
  • ı—ıwı ii «imi i UMERBANK'IN Ankara Bahçeli Evlerdeki Apartman Dairesi ve çeşitli PARA İKRAMİYELERİ 5 Şubat 952 tarihine kadar SUMERBANK'da 150 LİRALIK Bir hesap açtırmakla sizin olabilir Acele ediniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1952
  • Esirlerin mübadelesine dair Kızıl teklifleri Mütareke konuşmaları sırasında komünistler esirlerin mübadelesine dair dokuz maddelik bir Panmunjom 3 A.A.Komünist delegelerin bugünkü toplantıda H6ri sürd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1952
  • Televizyon istasyonu kuruluyor Bu işi organize edecek olan hevet tetkiklerini tamamladı Kurulması düşünülen televizyon istasyonu üzerinde hükûraetimkîg temaslarda bulunmak üzere geçen cumarie.günü mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1952
  • Sivil harbe katılan 4 Amerikalı Yüz yaşını geçen bu muhariplerden biri daha uzun bir zaman yaşıyacağmı iddia ediyor New York 3 Nafen)Birle,sik Amerikanın sivil harbine katılan birlik ordusunun hayatta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1952
  • İş sahasında lüzumsuz ihtilâflar Başmakaleden devam)vi âmir ve hâkim mevkiinde görmemek,böyle bir şey tahayyül etmeden işçiye vaziyeti sarahatle anlatmak* işverenle müzakerelerde de gene bir nevi hâki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1952
  • Yakalanan silâh kaçakçıları B^s tarafı birincidel Hakkı Gûneşçalan ile eniştesi Mustafa Işık ve Ahmet Ateşten 113 aded mavzer ve kiriliyetli miktarda mermi satın alanı şiardır.m Türkiyeden kaçırdıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1952
  • Basılan kumar yuvası I Bas tarafı birincide!Beyoğlu Piremehmet sokağında 14 sayılı Fevzi Gürele alt evde.ötedenberi kumar oynatıldığı haber alınmış,dün yapılan baskında 9U şahıslar yakalanmıştır:Halim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1952
  • italyan Yugoslav hudut anlaşması Müşterek bir teknik komisyon tarafından tesbît e d Sen hududun anlaşma ile katiyet kesbedeoeği anlaşılıyor Londra 3 Nafen)Sunday Times gazetesinin Trieste muhabiri bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1952
  • ingiliz Mis hal için ilk J Bag tarafı birincide] digX dün gece hükümet tarafın dan ilân edilmiştir.Askerî mahkeme bu kargaşalıkları çıkaranları pek yakında muhakeme edecektir,ingiliz Büyükelçisi R.Ste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 04.02.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânı Kapalı zarfla 40 ton kuru fasulya satın alınacaktır.Eksiltmesi 22 Şubat 1952 cuma günü saat 15,30 da Ankara M.S.B No.lı Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Kilosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.02.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:All Naci KARACAN Bu nüshada Ya» işlerini İdare «den:Faruk DEMlRTAŞ Basıldığı yar:Nuri AKÇ ve Ali Naci KARACAN Gaaetecflik Kolektif Ortaklığı Matbaam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.02.1952
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lt Kr.Lr Kr.Senelik 42.00 81.00 Altı aylık 22.50 43.00 Üç aylık 12.00 24.00 Bir ayük 4.50 9 00 İLAN Fİ ATLARI Z ve 2 üncü sayfanın santimi 4 T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.02.1952
  • ve bütün oğrrtaro kan» GO «¦EBK.MS KULLANINIZ i anda birçok fenalıkların İ' onone 'geçer,•'Mideyi bozmaz,kalbi ve böbrekleri yormaz.GRiPiN 4 mat ara ile günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.02.1952
  • PerJciıin alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalına Komisyonundan 1 30.000 şige 200.000 ünitelik Penicilin Cristaline kapah zarf usul;yie satm alınacaktır,2 Muhammen bedçli 13.800 lira olup mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.02.1952
  • OPERATÖR Dr.CAVİT GÖNÇER Umumî baş,kann,tenasül uzuvlan,kol',bacak,damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçularbaşı No:13 Tel:Muayene;23678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.02.1952
  • İstanbul Gmr.Mh.Dz.Bölge Komutanlığından 145 ve 300 Beygirlik makineler için yağ ve mazot filtresi satm alınacaktır,isteklilerin komutanlığımıza fiat teklifi yapmaları ilân olunur.11521)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.02.1952
  • Nakliyat yaptınlacak Toprak Mahsulleri Ofisi Erzurum Bölge Müdürlüğünden 1 İğdır anbarımızda mevcut Ofisimize ait hububat,bakliyat vesa'r maddelerden 3500 tonunun Erzurum'a taşlaması işi açık eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.02.1952
  • r S?n Makine Mühendisi idaresinde ve mütehassıs ustalar nezareti altında rr ı TAMİR Her Model Benzin,Dizel Otomobil,Kamyon,Traktör,Komple Tamirat,Ekspertiz Keşif ve Müşavere Şişli Perihan Sokak:70-1 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.02.1952
  • SANAYİİNİN ÇEKOSLOVAK MOTOSİKLETLERİ X İ EN MÜTEKAMİL TEKNİK ZARİF YAPI İNSANI YORMIYAN YOLCULUK] »YAKITTA EKONOMl RAKİPSİZ FIAT BU ŞAHANE MOTOSİKLETLERİ» BAŞLICA VASIFLARIDIR TUltKIYC MUllHASIIt İTHA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.02.1952
  • PPveC viTaminlerini muhafaza ettiği resmi raporla tesoit edilen BP^k,tH& HAZIR SEBZELİ ÇORBALARINI BİR OEFATADARSANIZ DAİMA ARARSINIZ BALERİN FABRİKASI;OOLAPOERE cad U4 T«l 87354
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.02.1952
  • Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünden 1.Tasarlanmış değeri 15975 lira,geçici güvenmesi de 2306 Jirı 25 kuruş olan 25 ton Arap sabunu 6.2.1952 Çarşamba gürü sıat 15 de,2.11 kalem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.02.1952
  • 40 ton Deksfirin alınacak Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Satmalına Komisyonu Başkanlığından 1 40 ton Dckstırin'in satın alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konu.muştur.2 Malzemenin muhammen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.02.1952
  • Santrifüj Tip Pompa Grubu Satın Alınacak İller Bankasından:1 Zonguldak ğehri içme su terfi istasyonu için şartnamesinde yazılı evsafta elektromotorla müteharrik santrifüj tip pompa grupîaıı satın alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.02.1952
  • Birinci çekiliş:3 Mart Şubelerimizden broşür isteyiniz 450 Liraya kadar her 150 Lira için bir kura numarası alınır.450 Liradan sonraki her 500 Lira için ayrı bir kura numarası daha verilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.02.1952
  • Çimento alınacaktır Bayındırlık Bakanlığından Bakanlık ihtiyacı için 11.000 ton ithal malı çimento alınacaktır,işin.eksiltmesi 8/Mart/1952 talikine tesadüf eden cumartesi günü saat 11 de Bakanlık Malz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.02.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFi:CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10 30-12:öğle den sonra 14.30.17 de hasta kabul eder.Istanbul Divanyolu No;104 l fa ¦Jf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan