Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.02.1952
  • 4aJLt 1 s Rv:Bugün şehrimizde hava;genel 1 olarak bulutlu,az bir ihtimalle 1 yağışlı geçecek,hava sıcaklığı 1 biTaz azalacaktır.i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1952
  • Ankara Valiliği Elem Menderes'in Ankara Valiliğine tâyini kararlaştırıİdi Ankara.2 Milliyet)Aydın Milletvekili Ethem Menderes'in Ankara Valiliğine tayini kararlaş tıniınıştir.Ethem Menderes'in hü "kûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1952
  • Venizelos'un beyanatı Ankara,2 MiBiyet)Dos* Yunan^vtaıun Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı So fokles Venizelos bugün saat 12 de Çankayada Pembe Köşkte bir basın toplantısı yapmış;Türk Yunan dost
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1952
  • â.B Türk-Yunan Yugoslav asken pakrı Bir İtalyan gazetesine göre Ankarada böyle bir ittifak esasları kuruldu l Roma.2 AP)Milânoda çıkan cCorriere d'Informazione» ga zetesl bugün yayınladığı bir Lon dra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1952
  • Kadıköy D-P ilce kongresi D.P.Kadıköy ilçe kongresi dün gece saat 20,30 da Süreyya Sinemasının üstkat salonunda yapılmıştır.Kongrede Genel İdare Ku rulu.adına İstanbul Milletvekili Mükerrem Sarol,şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1952
  • Turizmi teşvik kanunu Hazırlanan kanım tasarısında birçok sahalarda vergi muaiiyeni tanınıyor Ankara.2 Milliyet)Turizmi teşvik iğin hükümet tarafından hazırlanan mühim bir kanun tasarısı önümüzdeki gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1952
  • ÜRK-YUNAN MÜZAKERELERİ Ttjjfe Tunan devlet ariamları,bir kaç günden ^ed Ankarada devam e-^en cok mühim müzakerelerini,tamamlamış bulunuyorlar.Bu müzakereler,her iki milletin,millî gaye ve emellerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1952
  • Haliçte hüviyeti meçhul bir ceset bulundu Cesedin cinayete kurban gitmiş birisine ait olması muhtemel görülüyor Dün Haliçten çıkarılan cesedin fed manzarası Savcılık ve Emniyet makamı ta başlamışlardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1952
  • Feci infilâk neticesinde ağır yaralananlardan birisi Dün Samatyada feci bir infilâk oldu Gaz sobasının patlaması yüzünden bir kişi öldü,üç kişide ağır surette yaralandı Dün öğleden sonra,Samatyada bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1952
  • Tedavi altına alınan Niyazi Bir dayak hâdisesi Emniyet müfettişleri polls tarafından atılan bir dayak hâ dizesinin tahkikatını bitirmişfDevann Sa:7 Sü;3 ıej
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1952
  • t I WI ingiliz Mısır ihtilâfı İngiliz Hükümeti müzakerelerin tekrar başlaması İçin üç şart İleri sürüyor Londra.2 A.A.Bugün öğrenildiğine göre,İngiltere,İngiliz Mısır ih tilâfmın halli için müzakerele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1952
  • YAVUZ-HAVUZ HADİSESİ!İÇYÜZÜ Ali Saib şahadetinin iç yüzü Ali Saib,İhsan aleyhindeki tezvirlerini kendi kendisine yapıyor değildi.Hiç şüphe yok ki emir alarak yapıyordu.İsmet Paşanın hoşuna gitsin,teve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1952
  • Dün isveçte yapılan güreş mÜ3obakasiiiı7-3 katandın İrfan Atan,Haydar Zafer,N.Morgül,Muammer Varboz,H.Kaya ve A.Yücel rakiplerini yendiler Stockholm.2 AP)Dün geee Göteborg'da.Masshallen'de yapılan gür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1952
  • WM OP1» Beşiktaş İ.Sporu 3 2 yendi Profesyonel lig maçlarına dün devam edilmiştir,tik karşılaşmada Galatasaray,Emniyetle 1—1 berabere kalmıştır,htfnci maç Beşiktaş Istanbulspor arasında oynanmış,birin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1952
  • Türk Yunan müzakereleri tam bir anlaşma ile neticelendi Türk-Yunan işbirliğinin sıklaştırılması ve halli gereken meselelerin tetkiki için bir muhtelit komisyonun teşkiline karar verildi ı B9 aj Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.02.1952
  • D.DEMİRYOLLARININ YE-I KK PARÇA İHTİYACI Devlet Demiryollarının ihtiyacı olan gerekli yedek malzemeyi temin için Marshall Plânından 1 milyon H7 bin 300 do lar tahsis edilmiştir.Diğer tat aftan bu malz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1952
  • ARAZİ KADASTROSU TEK-NİSYENİ YETİŞTİRİLECEK 1 martta başlayacak olan ara zi kadastrosu teknisyeni ve yar dımcısı yetiştirme kuntlarına yaşı 30 u geçmemiş 14 lise mezunu ile iki ortaokul mezunu alınaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1952
  • TOPLANTI ic Gayrimenkul Sahipleri Derneği kömüre ve suya yapılan zam dan dolayı müzakerede bulunmak üzere bugün saat 15 de Kadıköy Süreyya Sineması üst salonunda bir toplantı yapacaktırit Ressamlar De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1952
  • Fuhuşla mücadele I I I Jl I L^-Dün Beyoğlanda yine üç randevu evi basıldı Randevu evi işletenlerle açılan mücadeleye hızla devam edilmektedir.Dün Tarlabaşmda Cemile Özceylânın evinde üç çift Tepebaşın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1952
  • »^^¦gwa—mi t\*mâ I MAKALE Demokrasi cilveleri İsmail Hami DANIŞMEND Bizim yirminci asırdaki siyasi kültür seviyyemizin on sekizinci asırdaki Fran su ihtilâlcilerinin seviyyesinden daha yüksek olduı ğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1952
  • Dış memleketlere seyahate çıkan talebeler Evvelki gün,limanımızdan kalkan Taısus gemisiyle seyahate çıkmaya hazırlanan Utan bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi talebelerinden bir gru-I pa Dışişleri Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1952
  • 1 Hie.3 ŞUBAT ¦a 7 21 C E* 1952 8a.1371 Pazar 1367 VAİ [ÎT VASATt EZANİ Günâg 7.10 1.43 ÖKle Ü 1228 7.01 ikindi 15.10 9.43 Aksa rr ı 17.27 12 00 Yatsı 18.59 1.34 İmsak 5.29 12.02
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1952
  • Kİ S A HABERLER if Vali muavinlerinden Mazlum Yergül 90 lira aslî maaşla Çoruh Valiliğine tâyin edilmiştir.Keyfiyet dün kendisine tebliğ edümiştirif P.T.T.idaresi ticari faaliye,tin sıklaştığı yerlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1952
  • POLİSTE it Eyüpte Bahariye caddesinde oturan Ali usta bir meseleden Mustafa Solak'ı kasığından yara lamış.sanık yakalanmıştırit Kumkpıda Güzelelma cadde sinde oturan Kemal Günay.kavga ettiği Niyazi Ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1952
  • HARNUP AO ACI Memleketimizin Akdeniz sahillerinde yabani bir şekilde fazla bir miktarda yetişen harnup ağacının odunu ile kereste sinden faydalanılmaktadır.Bu hususu göz önünde bu'unduran Tarım Bakanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1952
  • ŞEHRİMİZDE BÜYÜK BİB BUZ FABRİKASI Kimnı.AO\K Yazırs şehrimızdey uz danıgı çekilmemesi ve tevziatın normal şart'ar altında yapılmas» için ilgililer şimdiden hazırlık,lara başlamışlardır.Gecen «ene ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1952
  • BÜYtiKDEREDE FECt BlR OTOMOBİL KAZASI OLDTJ Evvelki gün gece yarısı Büyükderede yeni bir otomobil ka zaı a olmuş,dört kişi ağır surette yaralanmıştır.Çorlu plâkalı,2 nolu bir husus!otomabll Çayırbaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1952
  • HALKIN SES Radyoda mamle» ket havalarından şikâyet İsmi ye adresi mahfuz bir okuyucumuz yazıyor «Memleket havalarını dinlemeyi çok severim.Fakat son zamanlarda İstanbul Rad yosu,sesi;kulakları perişan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1952
  • «W*i Garson uykulu gözleriyle yüzUme bakarak:Sarmışak koyalım mı?diye sordu.Hayır.Henüz ortalık aydınlanma mıştı,Beyoğlunda işkembecideyim,yerlere talaş dökülmüş yağlı mermer masalar,upuzun ve kirli ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1952
  • Mercandaki arsaların satış muamelesi ŞehSr Meclisi üyelerinden bir grup dün oir toplantı yaparak vaziyeti açıkladılar Bundan bir müddet evvel Belediye Daimî Komisyonu üyeleri bir basın toplantısı tert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1952
  • BLEDİYE MUHTELİF SEMTLERE AOAÇ nîKTtKTECEK Belediye,şehrin bazı semtleirinin yeniden ağaçlandırılması na karar vermiştir tik olarak Selmiye Kışlası İle Haydarpaşa arasındaki sathı ma i1 eri ağaçlandır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1952
  • ŞİLEP SEFERLERİNİN ETTİĞİ KAR Deni*:yilları İdaresi şilep seferlerinde memnuniyet verici kâr temin etmektedir.Yapılan incelemelere nazaran Bakır şilebi son feferinde,müs tahdem maaşları da dahil o)j.ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1952
  • SİSMOLOJİ ENSTİTÜSÜ Unevco ile memleketimiz ara sında yapılan teknik yardun anlaşmasına göre,yurdumuzda kurulmasına karar verilen Sis mo'oji Enstitüsü için memleke timize gelmiş bulunan Prof Roesil ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1952
  • Yapılacak yollar Belediye bu sene yol inşaatına biz verecek Be'ediyece 1951 yılı zarfında İstanbulda şehir yolları inşaatı na 3.5 milyon İha sarfedıimiştir.Bu yolların mühim bir kısmı bitmiştir.Eminön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1952
  • FIKRA Despot zihniyet Ixazeteler,Polis Müdürlüğünde cereyan eden ve bizi yılların ötesine götüren bir zihniyetin sebep olduğu fecî hâdisenin tafsi-İlâljuı veriyorlar.Bir komiser muavini ile sebebi biz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1952
  • rmmm Kambiyo ve Esham Açılış 7.90.50 280.50 0.80 64.03 5.60 34.12.50 73.68.40 0.44 80 01.876 9.73.90 Fr.Frangı tsviçre Fr.r Belgika Fr.tsveç Kr.Eskoudes 1933 Ergani 1938 Ikramiyeli Millî Müdafaa 1941
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.02.1952
  • ŞEHRİMİZE BİR YUNAN HEYETİ GELDİ Yunan Devlet Havayollarına dün uçakla Atinadan şehrimize mensup altı kişilik bir heyet gelmiştir.Bir müfettiş,bir müdür,bil mütehassıs ve üç memurdan müteşekkil heyet,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1952
  • Karahöyük köyünde eski eserler araştırılıyor Argavon.2 Milliyet)Argavonun Karahûk köyünde Fırat nehri havalisinde yaşamış bulunan Sümer Akat.yahut ElâmLlara ait olduğu sanılan 150 metre irtifaında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1952
  • Fransada şiddetti bîr kış hüküm sürüyor Londra,2 Nafen)Fransada gayet şiddetli bir kış hüküm sürmektedir.Yukarı Loire ile Moselle bölgelerine 50 santim kar yağdığı bildirilmek tedir.Birçok yollar tıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1952
  • «s VEFAT JULİA L.CAMPBELL 2 Şubat 1952 cumartesi günü evinde vefat etmiştir.Cenaze merasimi 3 Şubat 1952 pazar günü öğleden sonra saat 3 de Feriköy Proto tan mezarlığında yapılacaktır.«Fim us» Cenaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1952
  • KADINLA HAMAMA GİR-M^K SARHO^AR Seyyar şeker satıcın Mustafa îçmen ile arkadaşı Ali Külürbaşı,bir meyhanede içtikten soTT-a.Tf peba !inda Hamiyet adında bir kadınla tanışmış ve beraberce Fatihe gelmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1952
  • BEYOĞLU BÖLGESİNDEKİ EP"*TAW KONTROL EDİLDİ Beyoğlu Kaymakamı ile Mu,avini,Bucak Müdürleri ve labibleri,murakıplarla" birlikte Beyoğlu Merkez,Galata,Taksim,Şişli ve Hasköy,Kasırapa şa mmtakalarında es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1952
  • Hindiçiniye umumi bir bakış Mareşal de hattre'in ölümü,Hindicin!hâdiselerini gene günün meselesi yapmaktadır.Fransızların burada büyük bir ordu bulundurdukları malûmdur Evvelce komünistler tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1952
  • Rus ya d a ki esirler Son raporlardan,Rusyadaki esir kamplarında 20 milyon esir bulunduğu anlaşılıyor Cenevre,2 Nafen)Son raporltra göre,Sovyetler Birli ğinde mevcut esir kamplarında 20 milyondan fazl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1952
  • 0 YATAKLI OTELİN «ASTN* BAŞLANIYOR Belediye tstanbulun iç ve dış turizm işleri üzerinde çalışmık üzere bir.Turizm Müdür'üğü ihdas etmektedir.Yeni bütçeye bunun için lâzım gelen ödenek konulmuştur.Diğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1952
  • Sabık Alman generalleri Alman subaylarına en son Lrrp taktiğini öğretmek maksadlyle bir cemiyet kurdular »IHI jPIWWI»,Berlin,2 Nafen)&W Al man ordusu subaylarından 30b kişi Münihte «Askerî Araştır,ma»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER İTALYA Yunan Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarından Evangelos Averoff,dün eşi ile birlikte Cenovaya gelmiştir.Kendi'inin yakın bir zamanda Fransaya ge çeceği ve seyahatinin hususi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1952
  • İngiltere General Peronu şantajcılıkla itham ediyor Londra,2 Nafen)İngiliz gazeteleri,Arjantin hükümetinin et fiatlarım birden arttırmasını ve ona göre Londnya yeni tekliflerde bulunmalarını siddetfe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1952
  • TEFRİKA No.35 Zira,aynı akıbete iyiler kadar fenalar,masumlar kadar suçlular,iman sahipleri kadar imansızlar,merhametliler ka« dar gaddarlar da muhatap olabiliyor.Masum bir insanın,en günahkâr diğer b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1952
  • HASElil HASTAHANESINE İLAVE EDİLECEK PAVYON Haseki Hastahanesine ilâve olarak inşa edilecek yüz yataklı »Klakson Yasağı» Pavyonunun temeli 6 şubatta törenle atılacaktır.Bir milyon liraya mal olacak ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1952
  • İki buçuk dolara sat'lan askerî sırlar West Port Connetient)2 A.A.i.Hükümetin bundan altı sene kadar evvel,İkinci Cihan Harbine ait gizli askerî vesikaları iki buçuk dolara sat tığı meydana çıkmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1952
  • Seyrüsefer Komisyonuna bir tavsiye Seyrüsefer işlerini tetkik ve lüzumlu ıslahatı tesbit eyliyecek bir komisyonun faaliyette olduğunu kaç zamandır işitmekteyiz.Sayın azalarına tavsiye ediyoruz.Büyük c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1952
  • iiyük başlıklar Türk Dili dergisinin «şubvt 1952» sayısında dün saydıkhırımızdan başka,şiirler,incelemeler,eleştirmeler.ve büyük başlıklar varişte sonuncular:«Bütünüyle»,«Bir bilgi ve ahlâk sevi* ycsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1952
  • Polonyada Sovyet tazyiki artıyor Mareşal Rokosovsky'nin bu memleketi birkaç yıl içinde Ruslaştırdığı bildiriliysr Londra,2 Nafen)Varşovadan gelen raporlara göre,Polonyada Mareşal Rokosovsky salâhiyetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1952
  • Kızılların yeni taktiği Demirperdeden hicreti durdurmak için sahte sınır hattı kurdukları bildiriliyor Viyana 2 Nafen)Çekos* lovakyada komünistlerin sahte bir sınır hattı kurdukları bildirilmektedir.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1952
  • H.Muhammed "Sevgili Mekke bütün dünyada en çok sevdiğim yer,senin yerindir dedi TEFRİKA No.32 Ya Resulullah,bir kaç gündür yorgunsunuz,uyuduğu nuzu görünce kıyamadım,uyandıranıadım.Yüzlerini yıkayıp,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.02.1952
  • Sinema vıldızlığı,terzi mankenliği,resim modelliği ve kapak kızı mesleklerinden sonra şimdi de güzel vücutlu kızlara yeni bir iş daha çıkmıştır.Takvimlerin her yaprağı bu güzel kızlardan bif.«ia« ı n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1952
  • tarihteki cengiz belâsının müsebbipleri Abbasî HaBifesi Nasiriiddinuiiah,Alevî olan Harzem Şahı Kutbüttinden korktuğu için,bu Türklerin ortadan kaldırılmasını gizlice Cengiz Handan istemişti.İşte buka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1952
  • WM:j r.$ğ%0t' 1 General Tahsin Yazıcı,di«n Gazi Terbiye Enstitüsünde Kore harpleri hakkında bir konferans vermfştir.Resimde General ko nuşurken görülmektedir.2 Yunan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.02.1952
  • Ne ise şimdi korkacak bir* şey kalmadı.Fakat bir daha da böyle bir şey yapayım ve Gülnihali görmeye kalkışayım filân deme.Burada yerin bile kulacı gözü vardır anladın mı pehlivan?Anladım Sultanım.Bu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.02.1952
  • lies i ki işin tstanbulsporu 32 yendiği maçta 1st.Spor kalesi önünde bir karışıklık.Nevruz Merih,Metin ve Salih üç Beşiktaşlı orta Recep,Şevket ve Hüseyin'in hücumunu önlemeye çalışırlarken eşiktaş i.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.02.1952
  • Amatör lig maçları Amatör lig maçlarına dün Vefa ve Şeref stadlarında de vam edilmiştir.Vefa stadında yapılan ilk karşılaşmada Karagümrük,Sü leymaniyeyi.2-0 mağlûp et mistir.10 kişi ile oynayan Ka rag
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.02.1952
  • Bugün Beykozla Kasımpaşa F.Bahçe ile Vefa karşılaşıyor Haftanın en mühim maçında galibiyet ibresi Sarı Lacivertlilere meyletmiş görünüyor Bugün yapılacak olan Kasımpaşa Beykoz ve Fenerbahçe Vefa karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.02.1952
  • «1^1 Maçların tenkidi Sulh.OARAN Galatasaray bir kriz mi ge çiriyor derciniz?Eğer böyle olmasaydı;dün kü Emniyet maçında;hele bu müsabakanın ikinci devresinde hâkimiyeti tamamen elde ettikleri ve âdet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.02.1952
  • 3&B V İngiliz kadın atletleri olimpiyatlara süratle hazırlanıyorlar.Yakardaki resimde Britanya kadm atleti Shirley Cowley'i bir maniayı aşarken görüyorsunuz.Atletizm idarecileri Cowley'den biiyük başa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.02.1952
  • BimiK^ttUKUrVlDÂR 1 KFKİKA No.132 Yazan:SAMANCIGİL Murfaza Paşa Sultanın tavanda olduğunu anlayınca garip bir sevinçle ürperdi!Saraya pek yakındı.Husrev Paşanın ölümünden sonra damat olmuştu.Bu da onu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.02.1952
  • RADYO İstanbul radyosu 12 57 Açılış ve program 13,00 ı Haberler.13,15 Küçük Orkestradan Melodiler.13.40 Ses eserleri ve oyun havaları 14,00 Dans ve caz müziği Pl)14.30 Şarkılar 15,00 Pazar konseri Pl.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.02.1952
  • MUAMMER KARACA Operet;Bu akşam saat 21 de M A K S I M de Cumartesi,pazar 16 da n.atine ve çarşamba 16 da tenzilât!matine SORMAGİR* Şarkılı tuluat oyun ljeıv. e akşamı ite cumartesi matine talebeye ten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.02.1952
  • KÜÇÜK Körokoldo Piyes 3 perd» Yazan:S.Kingsley Çevirem SAHNE T.Sadullak Sahneye koyan.M.Ertuğnd Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17-de Telefon;40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.02.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI M I R AS Yazan:Ruth ve Augustos Goetz Türkçesi;Reşiha Vâfi ve Lûtfi Ay Telefon;42157 KOMEDİ KISMI Penbe Evin Kaderi Yazan:Turgut özakman Telefon;4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.02.1952
  • Zührevî ve cild mütehassısı Dr Fayri Ömer EĞMEZOĞI.U.Saat 3 ten 6 ya kadar Beyoğlu Agacamii karşısı Hasan Bey Apt.No.133,Tel:43586
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.02.1952
  • TEFRİKA No.63 Ağ;r ağır yürümeye koyuldular.Bu müddet sonra genç kadm:Neredeyiz Edith?diye sordu.«Köşeyi dönüyoruz şekerim.«Şey,şöyle parka filân gidelim,hep aynı kaldırımlarda yürümekten bıktım.Çayır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.02.1952
  • FAYDALI Trenler Gidecekler 7.20 Adapazarı 10,10 İzmir Konya Adana.13.50 Samsun 18.20 Anadolu Ekspres.18.30 Adapazarı Postası 20,05 Ankara Ekspres.20.50 Erzurum 21.40 Doğu Ekspres.Gelecekler 6,25 Erzur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.02.1952
  • Cinsî cazibesiyle şöhret kazanan Corinne Colvet «My Friend Irma Goes West Dostum İma Batıya gidiyor» filminde bas rolü almıştır Bu filmi bu yıl sinemalarımızda görebileceğiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.02.1952
  • k Ws k 8 1 I 5 '*« İki stüdyoda Mısır Fatihinin hayatını ftLne ahnağa başSadı Lâle Film Stüdyosunda Feridun Fazıl Tülbentti tarafından yazılan «Yavuz Sultân Selim Ağlıyor» eserini filme» almaktadır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 03.02.1952
  • anlatıyor rBaftctrob birin ridel müracaatla mukaveleyi fesh ve teminat akçasına el koyacağını »ararla ilâve etmiş.Bunun üze.»ine Paristen şirketin salâhiîyetli bir adamı gelmiş.Bu mev su üzerinde Veki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1952
  • Bir dayak hâdisesi rBav tarafı brrfncide' Her ve suçluyu Adliyeye sevk etmişlerdir.25 Ocak 1951 gecesi vukubulan bu hâdisenin tafsilâtı şu dur:Ayvansarayda bulgur fabrikası karşısındaki evde oturan Ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1952
  • Türkjujıanjugoslav askeri paktı tarafı birincide] «Corriere».görüşmelerin halen An kara d a bulunan Yunan Dışişleri Bakan Veniaelos.Fuat Köprülü ve Yugoslavy-ann Ankara Bü yükelçisi Dt.Radovanoviç ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1952
  • 1 2 3 4 C 6 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAGA 1 Hububat kemale erme zamanı;Kelimelerin nasıl telâffuz edileceğini gösterir,2 Yemek taharri et iki kolime)Büyüklük.3 Tersi rabıt edat*;Bozukluk eski terim çoğul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1952
  • Venizelosun beyanatı brrincide} tTttrtdyeye geldiğimden beri gerek Türk devlet ricalinden gerek Türk milletinden gördügüm teveccüh ye yalan alâka dolayısiyle nikbin olarak ayrılı yorum.Atatürk ve baba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1952
  • Türk Yunan müzakereleri Başmakaleden devam)ve olgun milletin sulh ve sükûn için yaptıkları büyük hazırlıklar her tarafta alâka ile» hayranlıkla takip olunmakta* dır.Bir hür dünya federasyonu,bir birle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1952
  • Samofyada bir infilâk 'Bag tarafı birincide)sine kaldırılmışlardır.Yedikulede kahvecilik yapan Fazıl Malbil,ailesinin başına gelen felâketten fenalık geçirmiştir.Hâdiseye Savcı Yardımcılarından Mehmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1952
  • D.P.ilçe kongresi Ba.j tOTOfl birincide] Oflu seçilmiştir,tice Başkam Tahlr Kaşıkoğlu bir yıllık faaliyet raporunu okumuş rapor üzerinde tenkitlere geçilmiştir.Birçok delegeler ve bu arada Lisânettin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1952
  • Haliçte ceset tarafı b'rincid»)olması ihtimali kuvvetli görülen hâdisenin mahiyeti ve ta£sl lâtı öyledir:Balıkçılık yapan Mehmet adında biri;dün sabah Haliçte,Kasımpasada demirlemiş buluu nan Savarona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1952
  • Türk-Yunan anlaşma ile Bas tarafı birincide)zun görüşmeler yapılmıştır.Büyük bir samimiyet havası içinde cereyan eden bu görüşmeler,iki memleketin müştereken menfaattar oldukları bil cümle hususlara m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1952
  • Turizmi teşvik kanunu rBaş tarafı birincide] malzemeden dö gümrük resmi ahnmryacaktır.Turistik yollarda inşâ edilen benzin istasyonları her türlü vergiden muaf tutulacağı gibi benzinden alınan yol ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1952
  • Güreş müsabakaları fBaf tarafı birincide!Kaya,Sjoelîn'i ittifakla mağlûp etmiştir.79 kilo Serbest)Haydar Zafer;Bengt Lindblad'ı ittifakla mağlûp etmiştir.73 kilo;Greko Romen)Muammer Var boz;Ake Osterb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1952
  • İngiliz Mısır v ihtilâfı TBat tavafı birinriflel l.Mısır hükümeti,ingilizlerle «işbirliği» yapanları töhmet altında tutan lâyihayı ortadan kaldırmalıdır,3.Mısır hükümeti,Süveyş Kanalı bölgesinde,andla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1952
  • Birleşmiş Milletlerde yeni bir Rus iddiası Jacop Maliki Amerikalilann Korada zehirli gaz kullandıklarını iddia etti Paris.2 AP)Birleşmiş Milletler siyasî ve iktisadî komisyonlarının bugünkü karma topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 03.02.1952
  • ALMAN MALI TAM DİZEL TRAKTÖRÜ KULLANANLARIN PAROLASIDIR ı "r.T t ı im um 45 Beypr,35 Beygir,M leyjir,26 leygir,15 leyrir SAVIN ÇlFTGİLER!Gelmiş ve gelecek r akisleri arasında daima üstünlüğünü muhafaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.02.1952
  • isi.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve militan yazılı mailzemeler hizalarında yazılı şekilde gün ve saatlerde Adapazarı As.Sa.Al.Ko,da eksiltmeleri yapılacaktır,Şartnameler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.02.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Tan Işlerial idare eden:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇJ» ve AK Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.02.1952
  • Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünden Aşağıda yazılı 3 kalem malzeme ayrı ayrı teklif alma suretile ve pazarlıkla satın alınacaktır.Bu işe ait tekliflerin 15.2.952 cuma günü saat 14 e kadar Ankarada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.02.1952
  • PPveC vitaminlerini muhafaza ettiği resmi **aporla tespit edilen Rfly HAZIR SEBZELİ ÇORBALARINI BİR DEFA TADARSANIZ DAİMA ARARSINIZ BALERİN FABRİKASI:OOLAPDERE cad 164 ÎCİ 87354
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.02.1952
  • içme su tesisatları yaptırılacaktır ler Bankasından:1 Aşağıda isimleri,keşif bedelleri ve geçici teminatları gösterilen kasa balamı içme suyu tesisleri yaptırılacaktır.Boru bankaca Boru müteah-Karabük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.02.1952
  • İSLİ GARAJ Makine Mühendisi idaresinde ve mütehassıs ustalar nezareti altında r,ı OTO SERVİS VE ATELYESI Her Model Benzin,Dizel Otomobil,Kamyon,Traktör,Komple Tamirat!Ekspertiz Kesit ve Müşavere Şişli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.02.1952
  • BANKAMIZDA.TASARRUF HESABI AÇARAK.KEŞİDELERİMİZE İSTİRAKIEDİNİZL ft.O.APARTMAN DAİRESİ KEŞİDE TARİHİ 29-ŞU&AT.1952
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.02.1952
  • En zarif möble,en üstün teknik evsaf ve en tabiî sesi ancak MELOPHON Radyolarında bulabilirsiniz.TAKSİTLE SATIS Türkiye münhasır ithalâtçısı MEHMET KAVALA S a 11 b yerleri:Galata Tahir Han Tel:49449 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.02.1952
  • İstanbul Bayındırlık Müdürlüğünden Kapalı zarf eksiltme ilânı 1 istanbullu Şehzadebaşı Letafet apartmanı karşısındaki arsada yapılacak gençlik sitesi binalarından Talebe Yurdu 1 inci kısım inşaatı Kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.02.1952
  • Kamyonet "Pick-up" satın alınacaktır İzmir Belediyesi Eshof Umum Müdürlüğünden İdaremiz su şebekesinde kullanılmak üzere bir aded kamyonet «Pick-Up» derhal teslim şartiyfle satın ahnacaktır.İstekliler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan