Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.02.1952
  • M.Venizelos Ankaradaki temaslarına devam ediyor Siyasî ve askerî müzakereler tam bir anlaşma havası içinde cereyan etmektedir Dün Büyük Millet Meclisini ziyaret eden Yunan Başbakan Yardımcısı ve Dışiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1952
  • PAYDOS BORUSU!on günlerde Şehir Meclisinde dikkate değer bir hâdise cereyan etti.Mercanda Belediyeye ait bazı arsaların Daimî Encümence yolsuz,usulsüz şekilde evvelâ sa-tısına müsaade edilmesi,sonra d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1952
  • Şehir Meclisi dün toplandı Vali ve Belediye Başkanı bir yıllık faaliyetin bilançosunu yaptı Vali ve Belediye ti Genel Meclisi şubat devresi toplantılarında ilkini dün «aat 15 te yapmışta:tik olarak Hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1952
  • YAVUZ HAVUZ HApISESIHIN İÇYOzO İhsan Beyi nasıl mahkûm ettiler?İhsana Mecliste yapılan hücum ve tarizler hazin bir manzara teşkil etmekte idi:"Ben şerefli bir adamım diyerek bir an silâhına sarılmak v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1952
  • Bugün şehrimizde hara sabahleyin sisli ve çok bulutlu öaleden sonra muhtemelen yağışlı geçecek,hava sıcaklığıncû ehemmiyetli bir değişiklik olmıyacaktırli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1952
  • Mısır Başbakanı ingiltere ile müzakereye hazırlanıyor Yeni kurulan 12 kişilik Millî Cephe Konseyi,yapılacak müzakerelerde hükümetin müşaviri vazifesini görecek tsmailiyedeki son hâdiselerde tevkil edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1952
  • Atlantik Paktı Bakan yardımcılarının k a r arı Pakta kabulümüzün tacil edilmesi istendi Londra,1 Nafen)Burada ı ye ile Yunanitstanm Pakta iştoplanmakta olan Kuzey Atlan tirakleriyle ilgili formalitele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1952
  • MİM Albay Dora'nın konferansı v^ Kore fcahnuw Albay Celâl Dora,dün,Marmara lokalinde bir konferans vermiştir.Konferans büyük bir gençlik kütlesi tarafından alâka ile dinlenmiştir.Besimde Celâl Doaa Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1952
  • m,m iy Edenin Fransa seyahati İngiliz Dışişleri Bakanı,Truman Churchill mülakatının neticelerini Fransaya bildirecek Londra,1 A.A.ingiliz Dışişleri Bakanı Eden Fransız hükümeti mensuplarıyle 24 saat İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1952
  • Adana Belediye Reisi ıskat edildi Adana,1 Milliyet)Adana Şehir Meclisi bugün yaptığı toplantıda Belediye Reisi Dr.Numan Gürüli hakkında ittifakla iskat kararı vermiştir.Bu karara halkın Belediyeden ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1952
  • Millî bir ekonomi politikası B.M.Meclisinde Zonguldakteki kömür tozlarının ameleye verilmesi ve kıymetlendirilmesi istendi Ankara 1 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 te Büyük Millet Meclisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1952
  • Suriye'de kaynaşma Yer yer kargaşalıklar devam ediyo Şam,1 Milliyet)Suriyede geçenlerde başgösteren kaşıklıklar bertaraf edilmişse de için için bazı hâdiseler devanı etmektedir.17 ocakta Şam Oniversit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1952
  • Harika çocuklar İdil ve Suna'dan sonra Atilla da Avrupaya gönderilecek Ankara,1 A.A.Bundan bir müddet evvel san'at kabiliyetleri takdir olunarak müzik tahsil etmek üzere Paris'e gönderilmiş olan İdi B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.02.1952
  • Hie.2 ¦u.6 ŞUBAT 20 C.E* 1952 K.Sa 1371 Cumartesi 1367 VAİ CÎT VASATİ EZANİ Güneg 7.11 1.46 Ogle 12.28 7.02 ikindi 15.09 9.43 Aksan ı 17.26 12.00 Yatsı 18.58 1.34 İmsak 5.30 12.04
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1952
  • HcsmaSictr kongresi Kâhyaların ve kâtiplerin tâyinle değil seçimle getirilmesi istenecek Yarın saat 10 da Eminönü Halkevinde Hamallar Cemiyeti nin kongresi yapılacaktır.Kongrenin çok hararetli olacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1952
  • MAKALE Abdülhak Hâmidin meçhul tarafları İsmail Hami DANIŞMEND Hâmid'in yüzüncü dosu yıldönümü münasebetiyle Posta İdaresinin büyük bir kadirşinaslık göstererek bastırdığı dört pul serisinin beş şubat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1952
  • «M IWII»»"!¦»jum'wi^ Allaha şükür ucuz atlattık.Malı da,insanları da kurtardık,işte bizim sevincimiz de böyle oluyor beyim.İtfaiye grup âmiri derin bir hazla bunları söyliyerek etrafına bakındı ve küÇ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1952
  • B ORSA Kambiyo ve Esham Dolar Fi.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.tsveç Kr.Florin Açılış 7.90.50 280.50 0.80 64.03 5.60 J4.12.50 73.68.40 0.44.80 01.876 0.73.90 Liret Drahmi Bskoudes 1933 Ergani.1938 Ikra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1952
  • BALO C.H.P.bu gece saat 20 den sabaha kadar Taksim Belediye Gazinosu salonlarında bir bala tertiplemiştir.GECE İr Millet Partisi Tavşantası Semt Ocağı 9 şubat cumartesi günü saat 20 d&n sabaha kadar L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1952
  • RADYODA OKUL SAATİ Milli Eğitim Müdürlüğü tstanbul Radyosunda ihdas edilecek okul saati hakkındaki çalışmalarını tamamlamıştır.Öğrendiğimize göre ilk konuşma 10 şubat pazar günü Millî Eğitim Müdürü ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1952
  • C.H.P.BALOSU Her yıl yapılmakta olan Cumhuriyet Halk Partisi il balosu bu akşam Taksim Belediye Gazino-su salonlarında verilecektir.Tertip komitesinin 2 aydartberi yaptığı hazırlıklar balonun şimdiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1952
  • DÜNKÜ SİS Dün limanımızdaki sis yüzünden Kârabigadan gelen Seyyar vapuru 3.5 saat kadar Yedikule açıklarında beklemeye mecbur olmuştur.Ayrıca Boğaz gidiş ve geliş seferleri sabah saat 9 a kadar yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1952
  • VALİYE VERİLEN NİŞAN Fransız Başkonsolosu,dün Vali Gökayı ziyaTet ederek 16 ©cak 1952 tarihli kararname ile Fransız Cumhurbaşkanı tarafından kendisinö Legion D.honneur nişanının Commadeur rütbesinin t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1952
  • IHLAMUR KASRINA YENİ BÎK ŞEKİL VERİLECEK Belediye Başkanlığının Beşik taştaki Ihlamur Kasrına yeni bir veçhe verilmesi hakkında Büyük Millet Meclisi nezdinde yaptığı teşebbüs müsbet natice vermiştir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1952
  • MISin BAŞKONSOLOSU DttN GtTTİ Roma Sefareti Müsteşarlığı,na tâyin edilen Mısırın İstanbul Başkonsolosu dün şehrimizden ayrılmıştır.Başkonsolos;Vali ve Belediye Reisi,Protokol Mü dürü ve şehrimiz Kordi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1952
  • Bakırköy cinayeti Ramazan,dünkü duruşmada kendisinin kaatil olmadığını iddia etti Bakırköyün Ateşalan köyün de 25.6.1951 günü Köy İh-yar Heyetinden İbrahim Kayaş'l öldürmek iddiasiyle hakkında dâva aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1952
  • YOZGAT ŞİLEBİ FIBTINA-YA TUTULDU Yozgat gemisi Marsilyadan;•kalkıp Biskqya önlerine geldiği,sıralarda müthiş bir fırtınayaj tutulmuş,şiddetli dalgalar yiiJ zlünden tehlikeye düşen gemi' yoluna devam e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1952
  • IMÎOF.WOFFORD Gi:iJ\OK Millî Eğitim Bakanlığının A.merikadan getirttiği,köy okuI lan mütehassısı Prof.Wofford,4 ay sûren tetkiklerini bitirmiş •Ur.J'rof.Wofford bugün şoh»U mize gelecek ve gece uçakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1952
  • SULAK İDARESİNDE YOLSUZLUK YOK Dün bir sabah gazetesi,Bayındirlik Bakanbğı müfettişlerinin Belediye Sular İdaresindeki yeni bir yolsuzluk hâdisesine el koyduklarım bildirmiştir.Dün.bu hu sustu kendisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1952
  • HALKIN SESİ Mahalle mi,garaj mı,çamur,deryası mı İsim ve adresi mahfuz bir okuyucumuz yazıyor «Harbiyede Kayahatun so kağında bir ay evvel birkaç lağım açıldı.Bu çukurlar son günlerde yağan yağmur lar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1952
  • MERCANDAKİ ARSA İÇİN İZAHAT YERİLECEK Belediye Daimî Komisyonu tarafından usulsüz olarak satışa çıkarıldığı iddia edilen Mercandaki arsalar meselesi,yeni bir safhaya grrmiş 'bulunmaktadır Şehir Meclis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1952
  • FIKRA Modern dilenciler Meghur bir dolandırıcı vardı,senelerce birçok "taşralıyı melanetine kurban ettikten sonra nihayet hapis,haneyi boylami.su Alışmış kudurmuştan beterdir derler bu da günahlarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1952
  • KABADENtZE GECEN RUS BALIKÇI Dün sabah saat 10.30 da 12 Rus gemisi limanımızdan geçerek Karadonize gitmiştir.Birkaç gün evvel s;ene birkaç Rus gemisi Boğazlardan geçmişti.Rus cemilerinin böyle sık sık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1952
  • tskenderiyeya kaçak gitmek isteyen iki talebe İstiklâl Lisesi talebelerir.dcn] İskenderiyeye kaçmak teşebbü Alp ve Hamdi İsimli iki genç 1 sünde bulunmuşlardır,gizlice Necat gemisine binerek!İzmirde g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1952
  • BİK HAKİMİMİZ AMERİKA YA ÇAĞIRILDI İstanbul 4 üncü Ticaret Mahkemesi âzasından hâkim Hay_ettin Sezik New York'ta gubat ayı içinde iki ticarî firma ara.»tndaki ihtilâfı halletmek için çarşamba günü uça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1952
  • BEŞİKTAŞTA BÎR EV YANDI Beşlktaşta Spor caddesinde 80 sayılı Evkafa ait üç katlı evin,orta katından çıkan yangınumun binayı yakmış,itfa-nin müdahalesiyle yangının etrafa sirayetine mârfi olunmuştur.Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1952
  • SARIYER CİNAYEIİ FAİL-LERİNİN İLK SORGUSU DÜN YAPILIM Bundan bir ay önce Sarıyer de bir cinayet işlenmiş,9 yaşın da Hatice adında bir kızı öldürdükleri iddiariyle ablası Ze kiye ile annesi Şaziye tevk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1952
  • Bugün Öğleye Kadar Bankamıza yatıracağınız HER I0O LİRA 28 ŞUBAT EV KEŞİDESİNDE 1 Kur'a numeroju alacaktır Sakın İhmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1952
  • KÜÇÜK SAHNEBE ÎLK TELİF PfîES Küçük Sahne'de büyük bir mu' vaffakıyetle temsil edilmekte1 olan Karakolda)adlı Amerikan piyesinden sonra.Vedat Nedim;Tör'ün yazdığı Siyah Beyaz)adlı 3 perdelik dramla {A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1952
  • POLİSTİ ic Dün gece yapılan arama ve taramalarda teşebbüs halinde iki kavga önlenmiştir.Ayrıca iki kişinin üzerinde bıçak çıkmıştır Beyazıt kulesinin satıldığına dair dün bir gazetede çıkan haber Savc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1952
  • KISA HABERLER ie Teknik Üniversite rektörü Prof.Emin Onat.beraberinde Prof'.Hulki Eren olduğu halde dün uçakla Münih'e müteveecihen şehrimizden ayrılmışlardıric 6 şubat çarşamba günü saât 16 da,Çapa E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1952
  • Serbest bırakılacak olan Tekel maddeleri An kara dan dönen Tekel Umum Müdürü,bu hususta izahat irerdi Bir müddetten beri Ankara,da bulunan ve dün sehvimize gelen Tekel Genel Müdür Veki 11 Kenan Tfalte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.02.1952
  • Siyasî icmal Oewey'in tavsiyesi Nevyorkta eski Muharipler Cemiyetinin verdiği bir ziyafette »öz alan Vali dünya vaziyet ini gözden geçirmiş,sulhun muhafaza edilebilmesi için bası tavsiyelerde bulunmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1952
  • izmit Körfezinde batmış gemilerden demir çalıyorlar İzmit,1 K.H.A.Meşhur Reşitpaşa vapuru ile birkaç batmış gemi leşlerinin bulundu ğu Seymen ifcelesi mevkiine geceleri deniz korsanları cidexek batmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1952
  • Affedilmeğe lâyık olmadı ğımı da çok iyi biliyorum gu anda,diye cümlesini tamamladı.Bu kaba şakaya Bizi âlet etmemizin sebebi.Rahip,acı,amma çok acı bir tebessümle gülyordu:Bu işe beni âlet etmenizin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1952
  • Hususî Sermaye ile Kurulan İLK Millî Sigorta Şirketi DOĞAN SİGORTA bugün 10 yılını Dolduruyor.Sayın müşterilerimizden gördüğümüz rağbet ve güven bundan böyle de en büyük desteğimiz olacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1952
  • iki aylık bir çocuğu kaçıran k**dın Adana,1 Hususi)Irmak hamamından iki aylık bir yavruyu kaçıran kadm yakalanarak adalete verilmiştir.Mev/u fen muhakemesi görülen Elife,mahkemede ezcümle şunları söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1952
  • Ingilterede malî buhran İktisadî sıkıntıyı önlemek maksadiyle hazırlanan program kabul edildi Londra,1 A.A.Avam Kamarası iktisadi buhranı önle meyi hedef tutan hükümet programını kabul etmiştir.Başbak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1952
  • Amerikada Başkanlık seçimi mücadelesi Başkan Trumanın yeniden adaylığını koyacağı sarih olarak bilinmiyor New York 1 Nafen)Birle,şik Amerikada seçim kampanya.sının şiddetlenmekte olduğu görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1952
  • Politbüroda kadın üye ¦ı nmı i,ı—Rusyayı idare eden siyasî teşekküle ilk defa olarak bir kadın üye giriyor Londra 1 Nafen)Bazı raporlara göre.Sovyet Eusyayı L dare etmekte olan siyasi teşekküle yani P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1952
  • Irakta veba vak'alar Adana,1 Hususî)Irakta veba vakaları tesbit edilmiştir Sağ'ık Bakanlığı güney illerimiz valiliklerine tamim yaparak hastalığın yurdumuza sirr yetini önlemek için tedbirle* alınması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1952
  • Ağırbaşlı dergi Türk Dili dergisinin beşinci Şubat 1952 sayısı da,ağırbaşlı uörünüş,temiz baskı ile naiıça çıktı:İncelemeler,eleştirmeler,çekişmeler ve şiirler.İlk yazı Suud Kemal Yetkinin.Başlığı,Şii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1952
  • Bîr Türkiye hartası lâzımı Anadolu'da kısa bir seyahat yapmağı düşünüyorduk.Yolumuzu tesbit etmek için mufassal ye büyük bir harita aradık.Müracaat ettiğimiz kütüphanelerde düzünelerle temiz basılmışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1952
  • Adanada şalvar İle mUçadela Adana,1 Husı* fi)Adrnn dahilinde kara don ve şalvar ile mücadeleye başlanmıştır.Seyhan Umumî Meclisi karari'e Şehir Meclisi kararma dayanılarak girişilmiş olan bu mücadele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1952
  • Iskenderunda liman silosu inşa edilecek İskenderun,1 Hususî)Topıak Mahsulleri Ofisi tara f mdan Iskenderunda 20 bin ton luk bir liman silonunun ifşası kararlaştırılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1952
  • Sar bölgesi ve istikbali Almau Parlâmentosu dün bu hulusta bir toplautı akdetti Bonn 1 A.A.D.P.A.a,jansının haber verdiğine göre,dün sabah Başbakan Adenaufrrin başkanlığında toplanan Bakan,lar Kurulu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1952
  • KureyşSiSer bağırdı:Bu ne mel'ura cebeldir.Bir sürü mağaraları var TEFRİKA No.31 Hazreü Muhammed yerinden kalktı.Mağaranın kapısı tamamen örümcek ağiyle örül müş,onların dışarı ile irtibatını kesmiş b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1952
  • ISA HARİCİ H B RLER AMERİKA Amerikanın tanınmış tiyatro muharrir ve rejisörlerinden George Broadhurst.aylarca,siirön bir hastalıktan 'sonra 86 yaşında olduğu hAldde burada ölmüştür.İNGİLTERE Burada ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.02.1952
  • IYunanistamn Ankara Büyükelçisi Bay Kontu mas tarafından Venizelos şerefine Ankara Palasta bir suvare verilmiştir.Resimde Cumhurbaşkanı Yunanlı misafirlerle bir arada gö •rülmektedir.2 Suva red e bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1952
  • HERGÜN TARİH FEN MERAKLI BİR VAK'A I.Sultan Mahmut mezarda dirilttiği halde çıkarılmamıştı Sultanın taze mezarı başında Kur'an okuyan hafız tlerbedar,toprak altından boğuk insan sesi geldiğini duyunca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1952
  • Trudi Germi ismindeki bu genç kız yeni Ve koş buluşlariyle bütün Broadway'i kahkahalara garketmektedir.Trudi son zattı anlarda Amerikan,gençliğinin en çok beğendiği artistler arasında yer almağa başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.02.1952
  • Yüksek Beden Eğitimi Enstitüsü öğrencileri kamp için Ulııdağa çıktılar Bursa Hususî)1947 den beri Kayserinin Erciyaş dağında senelik kış kurslarını tatbik eden Yük sek Beden Eğitimi Enstitüsü bu yıl d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.02.1952
  • Geçen sene bu hafta Geçen sene bu hafta İstanbul lig maçlarında şu neticeler alınmıştı CUMARTESİ G.Saray 1 Emniyet 1 Beşiktaş O t Spor 0 PAZAR Kasımpaşa 2 Beykoz 2 Fenerbahçe 2 Vefa 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.02.1952
  • Arzıniyaz kalfa Gülnihal hakkındaki dedikoduları önledikten sonra genç Gürcü kızı nı karşısına dikti ve onu da bir hayli haşladıktan sonra emri verdi:Bir daha böyle münasebetsizlikler istemem.O tbo de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.02.1952
  • Profesyonel lig maçlarının üçüncü haftası Bugün G sarayla Emniyet şla i.Spor karşılaşıyor Bugün oynanacak lstanbulspor İki gündür sürekli bir şekilde devam eden yağmurdan sonru:Mithalpaşa stadının hnl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.02.1952
  • S okholmden ilk resimler Ağır sıklette irfan Atan rakibi Falılkvist'i rahat bir oyundan sonra İttifakla yenmiştir.Resimde İrfan Atan rakibini köprüye getirmeğe çalışırken görülmektedirfsveçnlerm en gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.02.1952
  • Hülyadaki futbolcularımızın başarıları Lefter'in çalıştığı takımla Bülent 0 el'in mensup oıduğu Spal takımının bu hafta yaptık1 arı karşılaşma İtalya'da fev kalâde bir alâka ile karşılanmıştır.Her iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.02.1952
  • Amerika basketbolünün üstünlüğli Amerikalıların,dünyanm en iyi basketbolcuları olduğu mu* hakkaktir.Yukarda Manhattan Koleji ile New-York Üniversitesi basketbol karşılaşmasında İm.92 sautim boyundaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.02.1952
  • «Şimdi beni iyi dinle:sana söyleyeceklerim çok mühimdir.Kulağına fısıldayacağım.İliç kimsenin duymasını istemiyorum.Dur,kapıyı da kilitleyeyia kimse bizi rahatsız etmesin.Ward kapıyı kilitledikten son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1952
  • 8 9 10 11 12 SOLDAN SAGA 1 Seyyar oda.2 Kamanın küçük biraderi;Vilâyet.3 Elektrikte bir kanun;Bir nota;Bir hayvan.4 Vazife;'İskambilde bir kâğıt;Rey;Nida 5 Sözde istikbal keşfedilir:Duman kiri;Yol.6 Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1952
  • MUAMMER KARACA Opereti fV^y 3u akşam saat 21 de rl^| MAKSİM'de 1 Cumartesi,pazar 16 a n.atine ve tar-*amba 16 da tenzilâtlı matine sohmagîb" Şarkılı tuluat oyun Perşembe akşamı ile cumartesi matine ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1952
  • RADYO Istanbul radyosu 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans ve caz müziği Pl.13.45 Radyo salon orkestrası konseri İdare eden;Semih Argeşo)14.15 Sarkıldır 14.45 Strauss kardeşler ve Lehar'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1952
  • I FAYDALI Trenler Gidecekler 7.2ü Adapazarı 10.10 lymir Konya Adana 13.50 Samsun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı postası 20.05 Ankara ekspresi yataklı)21.40 Doğu ekspresi Gelecekler 6.25 Erzuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1952
  • 1952 ingiliz sanayi fuarı hazırlıkları 3000 den fazla firmanın mallarını teşhir edecekleri sergi 11 gün sürecek 1952 İngiliz Sanayi Ruarı bu yıl da Birmingham'da Cast.le Bromwich ve Londrada Earls Cou
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1952
  • KÜÇÜK Karakolda Piyes 3peıde Yazan:S.Kingsley Çeviren:SAHNE T Sadullah Sahneye koyan.M.Ertuğml Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17-de Telefon-40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ SFHtu TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI MİRAS Yazan:Ruth ve Augustos Goetz Türkçesî;Reşiha Vâfi ve Lûtfi Ay Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Penbe Evin Kaderi Yazan:Turgut özakmaa Telefo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1952
  • umes iay makam özel idare memu J runu çağırdı.Memur;soküleı ceketi,dizi açılan kiiot pantalonıı ve tozdan rengi kaybolaı çizmeleri ile kaymakamın kat şısma çıktı.Tragi uzamış,aJ jnındaki çizgiler tozl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1952
  • TEFRİK A Ne.131 Yazsa:SAMANCIGİI.Emîr Fahrettin ile oğl başları ezilecek yılana be u Mes'ut,nziyorlardı Rahatça bir uyku uyumak,hafızasını toplayarak hareketlerine bir istikamet vermek isteyen ve buna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 02.02.1952
  • Mısır Başbakanı 'Baş taralı birinaidel Milli cephe muvakkaten be?müstakil ile Veftçilerden Salahâddin ve İbrahim Ferağ Pasalardan,iki Liberal Meşrutiyetçi ve iki Sad'çıdan teşekkül ede.«ektir.Kral ilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1952
  • Harika çocuk [Bas tarafı birincide' maksadiyie Milli Eşitim Bakanlığına müracaat etmiştir.Atilla Aydıntan'ın san'at ka biliyetini tetkik etmek üzere kurulmuş olan komisyon bu hususta müsbet bir rapor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1952
  • Kılıç Âli fBaştararfı birincidel talan da vardı.Fakat ihsan Bey Mecliste Gazinin:«Soğukkanlılıkla müdafaasını yapsın,şahsî münakaşalara girmesin Tavsiyelerine büyük bir mutavaat gösterdi,müzakereye gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1952
  • RomMiyanm sabık kraliçesi Atin&da Atüia,1 AP)Romanyaitin sabık Kraliçesi Helen,dün,^biraderi Kral Paul'u ziyaret maksadiyle Floransadan buraya gelmiştir.Hava alanında kendisini Kral ve Kraiiçe Frederi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1952
  • Venizelos t devam Bas tarafı birincide)ı geçtiği anlaşılmaktadır.Orta Doğu savunması meselesinin mü zakeresi sırasında,Mısır ile İngiltere arasındaki ihtilâfın yatışması mesut bir tesadüf olmuştur.Ayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1952
  • ilk basın toplantısı "En mühim mesele vatandaşla nıızıır emniyet içinde yaşamasını temin etmektir,Emniyet Müdürü Ahmet Tekelioğlu,dün saat 15,30 da bir basın toplantısı yaparak şehrin ¦Asayişini ilgil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1952
  • Pakta kabulümüz Rrcs tarafı h'.rincMe)mislerdir.Bakan Yard im cilan,böylelikle bu iki memleketin Lizbon toplantısında tam salahiyetli üye olarak bulunabileceklerini de belirtmişlerdir.Türkiye ile Yuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1952
  • Şehir Meclisi fBo$ tarafı A imuiWte3 veya ihmal edfldiği şeklinde sizler sarf edildi.Fakat,imardan fowwiw»,anladığım sudor;Vatandaşın evvelâ insanlık hai larınm Lk şartı olan yol,su,kanalizasyon ve if
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1952
  • Eden'in Fransa seyahati Bas tarafı birincide)Paris,1 A.A.Resmi Fransız şahsiyetlerinin bildirdiklerine göre,bugün buraya gelecek olan İngiltere Dışişleri Bakanı Eden'm Fransız hükümet erkâniyle yapaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1952
  • Ekonomi politikası fBac tarafı binncidej Zonguldak milletvekili Cemal Xipcaknn.Zonguldakta köTiröTlerin yıkanmasından teressüp eden kömür tozlarının 114 sayılı kanunun 1 inci maddesinde yanh maden köm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1952
  • *mı*mm^mmt*AU ı UMERBANK'IN Ankara Bahçeli Evlerdeki Apartman Dairesi ve çeşitli 5 Şubat 952 tarihine kadar SUMERBANK'do 150 LİRALIK Bir hesap açtırmakla sizin olabilir Acele ediniz 5 Gününüz kaldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1952
  • Amerikanın yeni askerî yardımları Vaşington,1 A.A.Bugün öğrenildiğine göre Birleşik Amerika hükümeti,12 ecnebi memlekete,silâhlanma gayretlerine yardım olmak üzere 790267.000 dolar tahsis etmiştir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1952
  • Korede harp esirlerinin si meselesi Birleşmiş fVtifletier temsilcileri esirlerin durumlarını tesbit etmek için bitaraf ekipler teşkilini teklif ettiler Panmunjom,1 A.A.Harp esirlerinin mübadelesi me s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1952
  • Eisenhower ve Batının savunması Londra,1 A.A.Kuzey Atlantik Paktı Orduları Başkomutanlığını deruhte edişinin yıldönümü sifaüyle BBC)rad yosunda konuşan General Eisenhower tona ermekte olan yıl zarfınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 02.02.1952
  • AA J SOĞUK ALGINLIĞI VE NEZLEYE 1 KW-stâfa* k 4 saat ara ile günde 3 adet a^nabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.02.1952
  • Kursa öğrenci alınacaktır Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden ı 1 mart 952 de başlıyacak kursa 5602 sayılı kanun gereğince Arazi Kadastrosu Teknisyeni ve Yardımcısı yetiştirilmek fteere 24/J/952 tari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.02.1952
  • İSVEÇ MAMULÂTI VOLVO t* GAZLA ÇALIŞIR 35 Beygirlik Traktör TÜRKİYE MÜNHASIR İTHALÂTÇISI:İESMEÎ KAİALİ GALATA TAHİR HAN Tel.40430
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.02.1952
  • Zührevi ve cild mütehassısı Dr.Hayri Ömer EĞMEZOĞI.U.Saat 3 ten 6 ya kadar Beyoğlu Ağacamii karşısı Hasan Bey Apt.No.133,Tel:43586
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.02.1952
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruttur Abone «eraitl Türkiye Baric Lt Kr.Lr.Ki.Senelik 42.00 81.00 Altı aylık 22.50 43.00 Üç aylık 12.00 24.00 Bir ayılk_4.50 0.00 İLAN Fİ ATLARI 2 ve 3 üncü sayfanın santimi 4 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.02.1952
  • İşçi hakkı Gazetesinin 23)üncü sayısı işçileri ilgilendiren birçok yazı larla intişar etmiştir.Bilhassa Avukat M.Kemal Ka rpat*ın Sendikacılık makaleleri İşçiler;yakından alâkadar etmektedir.Okuyucula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.02.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yaza islerini idare eden:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri *XÇ ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.02.1952
  • Penicilin alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalına Komisyonundan 1 30.000 sice 200.000 ünitelik Penicilin Cristaline kapalı zarf usulıyle satın alınacakta-2 Mulıanmen bedeli 13.800 lira olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.02.1952
  • B&PPveC vitaminlerini muhafaza ettiği resmi raporla tespit edilen BALERİN HAZIR SEBZELİ ÇORBALARINI BİR DEFA TADARSANIZ DAİMA ARARSINIZ ^BALERİN FABRİKASI:POLAPPERE cad 16 4 Tel 87354
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.02.1952
  • Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünden Aşağıda yazılı 3 kalem malzeme ayrı ayrı teklif alma suretile ve pazarlıkla satın alınacaktır.Bu işe ait tekliflerin 15.2.952 cuma günü saat 14 e kadar Ankarada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.02.1952
  • Doktor Hatice Ekren İç Hastalıkları Mütehassısı Hergün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarım kabul eder.Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad.Parm akkapı Kügük îşhan No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.02.1952
  • Buz Fabrikası tesisat yenilenmesi istanbul Karaağaçtaki buz fabrikasında bir kısım tesisatın 96404 lira bedel çevresinde yenilenmesi isi 14/Şubat/952 perşembe günü saat 15 te istanbul Divanyolunda Bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.02.1952
  • İstanbul Belediyesi İlânları Bîtüm alınacak II yollarındaki daimî tamir,at için lüzumu olan ton muhamm£n fiatı 340 liradan 5 ton ve ton muhammen fiatı 320 liradan 13.5 ton bitüm 6020 lira muhammen bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.02.1952
  • Hm igjı ^L—l-W İlli Mill I IV tmm V ire POTAS S* i İl BÜTÜN NEBATLARIN' GİDA MADDELERİDİR HER NEBAT BU ÜC GIDAYI MUHTELİF NISBETLERDE A,HHDH)EN BOı VE EN GÜZEL MAHSUlO ALMAK İÇİN MEVSİMİNDİ EN İKTİSAD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.02.1952
  • i f Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12;öğle den sonra 14.30 17 de has-L ta kabul eder.İstanbul Divanyolu No:104_I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.02.1952
  • OPERATÖR Dr.CAVİT GÖNÇER Umumt bağ.kann,tenasül uzuvlan,kol.bacak,damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okcularbaşı No:13 Tel:Muayene;23678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.02.1952
  • 0 W IHI Makine Mühendisi idaresinde ve mütehassıs ustalar nezareti altında İ BB OTO SERVİS VE TAMİR ATELYESI Her Model Benzin,Dizel Otomobil,Kamyon,Traktör,Komple Tamirat,Ekspertiz Keşif ve Müşavere Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.02.1952
  • 1st.Lv.mirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilâ n Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı 3 kalem sebze kapalı zarfla 19.2.952 günü hizalarında yazılı saatlerde Yassıviran 33 Tunu Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan