Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 31.01.1952
  • f/ObP^^İn^Mm Bugün şehrimizde hava;sisli ve bulutlu,muhtemelen çisenti şeklinde yağışlı geçece-k hava sıcaklığında ehemmiyetli bir değişiklik olmıyacaktu.H 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1952
  • YAVUZ HAVUZ HADİSESİNİN İÇYÜZÜ YAVUZ-HAVUZ sahneye çıkıyor!Gazinin sofrasında geçen hâdiseleri,Aimanyadan avdetimde,Istanbulda Vâsıftan öğrendikten sonra,Ankarada kendilerinden nasıl dinlemiş ve neler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1952
  • Kemal Aygiin dün hararetle uğurlandı Polis Emeklileri Derneği azaları hususî vapur kiralıyarak H ay dar paçaya gittiler Kemal A yi;ün uğurla yıcılan arasında Emniyet Genel Müdürlüğüne tâyin edilen Kem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1952
  • İsveçliler dün 6-2 galip geldi İsveç)güreşçiler galibiyetlerini sayı hesabiyle temin ettiler Stokholm,30 AP)Bu gece Eriksdal salonunda Türk ve İsveç güreş takımları arasında Greko Romen stilinde müsab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1952
  • VENIZELOSUN ANKARA ZİYARETİNİN TEFSİRLERİ Bu ziyaret iki memleket arasındaki münasebetlerin azamî mikyasta gelişmesi bakımından büyük imkânlar hazırlamaktadır Ankara hususî muhabiri,miz gece yarısında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1952
  • ingiliz nkafan kapanıyor Bankalar bu kararı Başbakan Musaddıka dün sabah bir mektupla bildirdiler Tahran 30 AP)İngiliz L ran Bankası İsfahan,Şiraz,Korramşahr ve Ahvaz şubelerini 20 nisanda ve Tahranda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1952
  • Mısırlılar Orta Doğu Paktı teklifini tekrar ele alacak Mısır Başbakanı Orta Doğu müdafaa komutanlığına dair müzakerelere hazır olduğunu bildirdi Londra 30 A.A.AP)Burada çıkan News Chronicle ga zetesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1952
  • Tür kiye ve Atlantik Paktı Portekiz Protokolü tastik etti McGhee Ayan meclisi kararının hususiyetini tebarüz ettirdi Lizbon 30 A.A.MIHI Meclis Türkiye ile Yunanistanın Atlantik Paktına kabullerini oy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1952
  • Hilton oteli inşaatı Meclis,hazırlanan kanon tasarısının müzakeresine başladı Ankara 30 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün Ce.âl Yardımcının başkanlığında top flanmıştır.Kibritin Tekelden çıkarılarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1952
  • Kaatil Cemil Teoman öldürdüğü sevgilisiyle Kuzguncukta işlenen yeni cinayet Bir genç,metres hayatı yaşadığı sevgilisini öldürdü Dün Kuzguncukta bir cinayet daha işlenmiş,17 yaşında bir genç,hamile ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1952
  • Tekel bütçesi un goruşu'du İşçilere ikramiye verilmesi teklifi komisyonda reddedildf Ankara 30 Milliyet)Bütçe Komisyonunun bugünkü toplantımda Tekel Bakanlığı bütçesi görüşülmüştür.İstanbul Milletveki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1952
  • Valiler arasında nakiller Ankara,30 A.A.İçişti Bakanlığı Mahallî Daireler Genel Müdürü Cemal Dmç'in Manisa Valiliğine,Ankara Vali Muavini Fethi Tansukun Kırşehir Valiliğine,Manisa Vali Muavini Hamza K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1952
  • izelos'un temasları Yunan Dışişleri Bakanı Adnan Menderesi,Fuat Köprülüyü ve R.Koraltanı ziyaret etti Dışişleri Bakanımız Fuat Köprülü gece misafirimiz M.Venizeios şerefine Hariciye Köşkünde büyük bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 31.01.1952
  • alınacak Istanbul Üniversitesi Şubat dönemi kayıt ve kabul işleri 1 şubat 952 cuma giınü buşlıyacak ve 15 şubatta sona erecekt)ır.Şubat döneminde Tıp Fakültesine 92,Dişhekin.ui^ine 26,Eczacıya 28,Orma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1952
  • BAKIR ŞİLEBİ ANBARINDA KALAN MALLAR Bir hafta evvel limanımıza gelen ve İskenderunda direği kırıldığı için,İzmirde boşaltması lâzım gelen 127.526 kilo luk malı bosaltamıyan Bakır şilebi,İzmir tüccarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1952
  • POLİSTE ¦ir Bevoğlu Abanoz sokağında genel kadın Bahriyeye bıçak çek tikleri iddia edilen Hasan ve Hayrettin hakkında takibata geçilmiştir.•ir Bulgurlu caddesinde oturan Haldun saat 17 de evinde fena^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1952
  • TOPLANTI if İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti 3 şubat pazar günü saat 15.30 da Kervansarayda bir toplantı tertiplemiştir.KONFERANS if Üniversite Talebe Birliğinin daveti üzerine.Albay Celâl Dora ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1952
  • AKARYAKIT SIKINTISI YOK Akaryakıt fiyatlarına yapı-lan son zam dolayısiyle ellerindeki benzin ve mazotları sak lıyanlar,dün piyasaya çrkarmışlardsr.Bu suretle şehrimiz,de birkaç günden beri hissedilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1952
  • KARADENİZE SEFER YAPAN GEMİLERİN ©URUMU Denizyolları gemilerinin kış aylarında Karadenize yaptığı seferler umumiyetle şikâyetle,re sebeu oluyordu.Gemilerin,bilhassa anbar ve güverte yol cuları gayet r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1952
  • GEMİLERDE YOLCULARA TEMİZ VE UCUZ YEMEK VERİLECEK Denizyolları idaresi yurdun muhtelif iskelelerinden gemilerin ihtiyacı için satın alınan gıda maddelerinin evsaf ve fiyatlarını tesbite karar vermiş-t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1952
  • ASMA KÖPRÜ BOĞAZIN EN DAR YERİNDE YAPILACAK Rumeli ve Anadolu yabasını birleştirecek olan asma köprü mevzuu Bayındırlık Bakanlığı tarafmaan etüd edilmektedir.Şehrin estetiğini bozacağı icin bu köprünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1952
  • AMERİKALI GAZKTEGİL.1CR Bir müddetten beri memle-i ketimizde bulunan Amerikalı gazeteciler dün uçakla Anka radan şehrimize gelmiş ve aynı uçakla Trablusgarb'a müteveccihen şehrimizden ayrılmışlardır.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1952
  • HAVAGAZI FACİASININ TAHKİKATI iki gün evvel Taksimde Bursa apartmanında havagazın dan bir zehirlenme hâdisesi olduğunu ve iiç kişinin zehirlenmek öldüğünü dün bildirmiştik.Savcılık hâdise hakkında tan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1952
  • KAYSERİ ŞUBEMİZiit Bir kmç güne kadar Sayın Müşterilerimizin hizmetine gireceğini Sevinçle arz ederiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1952
  • BARDA «AV 5A Evvelki gece Beyoğlunda Londra barda Maksut Baltacı oğlu ve Mansur Gündüz isminde iki kişi arasında bir hâdise' olmuştur.Kavgacılar polisler tarafın dan yakalanıp karakola götürülmüşlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1952
  • DIS PİYASALARDAN MEM LEKETİMİZE TEKLİFLER Ticaret ve Sanayi Odasına müracaat eden bir Alman fir ması limon ve portakal almak istediğini bildirmiştir.Ayrıca bir İtalyan firması hasır şapka ve çania ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1952
  • Eminönü mıntakasındaki kontroller Eminönü Kaymakamı Methi Keskin ve muavini Faruk Canıtez,merkez nahiye müdürü Tarık Çorak beraberlerinde Beledi,ye murakıpları ve doktorları bulunduğu halde Eminönü bö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1952
  • iv mm Varlıklı ve faziletli vatandaşlar bu memlekette isteseler neler yapmazlar ki.Hastahane mi kuramazlar,yoksulları barındırmak için yurt mu yapmazlar.Daha buna benzer neler neler!işte.geçen gün var
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1952
  • Hie.31 OCAK 1952 Perşembe ¦u 4 C E» 1371 18 So.1367 VAUT VASATİ EZAM!İMi 7.13 1.50 1 ögfc 12.27 7.04 ikindi 15 06 9.44 Ak5axn 17.23 12.00 VMsı 18.56 1.34 imsak 5.31 12.08
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1952
  • 5 İNCİ ŞUBE MtilMRÜ,VSKttUAR KAYMAKAMLI-ĞINA GETİRİLDİ Ahmet Tekelioğlunun İstanbul Emniyet Müdürlüsüne tâyıni ile boşalan Üsküdar KaymakamL£ına Emniyet 5 inci Şube Müdürü Kemal Koray ge tirilmiştir.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1952
  • FIKRA Kemal Aygün'ü uğurlarken Genç ve enerjik Emniyet Müdürü Kemal Aygün meslek hayatının son kademesine adımını atarak şehrimizden ayrıldı.Genç idareci İstanbul şehrinin emniyet teşkilâtı başında ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1952
  • Mercandaki arsaların sail i m ası meselesi Daimi Komisyon üyeleri diin bir basın toplantısı yaparak vaziyeti açıkladılar Usulsüz olarak satışa çıka-rıfdığı iddia edilen Mercandaki arsalar meselesi yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1952
  • İPRAÇ EDİLEN MALLAR Dün şehrimizden 484 bin liralık muhtelif mal ihraç edilmiştir.Bu arada barsak,tilki derisi,deri kazıntım,erik pes tıli.tiftik,acı badem;içi,gül yağı;iç fındık,paçavra;teneke kırpın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1952
  • HALKIN SEİS Bir pul meraklısının şikâyeti Kadıköyünde Yeldeğirme-I ninde oturan î.P.nin şikâ-I yeti:«Kırk senelik pul merak-lısıyım.Son zamanlarda çık i makta olan pullarımızın kâğıtları sigara kâğıdı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1952
  • Hububat mübayaları ı" ıı-r ı—Toprak Ofis bu yıl Trakya'dan 100 bin ton hububat aldı Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürlüğü geçciı seneye nis betle bu yıl Trakya bö gesinden üç misli fazla hububat mub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1952
  • MAKALE Reşit Saffet'e gen Arap Birliği İsmail Kami DANIŞMEHS Arabistan dediğimiz yarımadadaki hakiki Araplar la Garbi Asya ve Şimalî Afrikada yalnız dil bakımından Araplaşmış bir takım «mühta'reb» mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1952
  • KISA HABER LER it Şubat sömestrinde îktisa Fakültesinin sosyal siyaset kür süsüne 1.istatistik kürsüsüne 1 iktisat kürsüsüne 3 asistan alı nacaktır.İstekliler bildikleri ya bancı dilleri açı'klıyan bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1952
  • [falyadaki kaçakçılık İtalyan polisinin tevkif ettiû 6 denizcinin işlerine son verild Denizyof.larına ait Adana vapuru müı ettebatından Mustafc Fırat,Emrullah Gür,Müstafi.Mercan,Mustafa Demirkaş,Mahmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1952
  • i BORSA Kambiyo ve Esham A ılı 5 Sterling Dolar Fr.Frangı tsviçre Fr.Belgika Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes 7.90.50 280.50 0.80 64.03 5.60 »4.12.50 73.68.40 0 44.80 01.876 9.73.90 1938 Ergani.L938 İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 31.01.1952
  • Peyklerde millî hükümetler Son haberlere göre Moskova Polonya anayasasını tadil Ve bunu memleketin Rusya ile tevhidine yol açacak maddeler İlâve ettirmiştir.Bu suretle otuz milyon nüfuslu,edebiyat,ili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1952
  • Tefrika No.32 Tefrika No.32 öyle ise ben de aynı şeyi tekrarlayayım.Bırakın gideyim diyorum size.Bir din adamı sıfatiyle dinlediklerim bana değil,Tanrıya ve mukaddesata aittir.Anladınız mı?B.rakın bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1952
  • 4 köyde muhtar seçimlerini D.Pliter kazandı Tavşanlı 30 Milliyet)27/1/1952 pazar günü yapılan altı köydeki muhtar seçimleri intizam içind?sona e»'miş ve Çaltıh,Şeyhler,Domur,Saruhuıı lar köylerinde DP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1952
  • Kaplumbağa ticareti Gazetelerde okuduk.Avusturya Türkiyeden elli ton kaplumbağa ithal etmek istiyormuş.İkinci dünya harbinde idi.Mısır ve Filistinliler Mersinden kaplumbağa almak istemişlerdi.Akdenizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1952
  • HAZRETİ PRUHAK1MEDİM îjefijnn*SAmin mrfz tamsv HAT Al I Ya ResuBüllah ölünüzü veya dirinlzi getireceklere tOO deve var!Tefrika No.29 Hazreti Ebubekir,sütten ev veîâ içmesi için peygambere ikram etti.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1952
  • 2 Şubat 1952 TARİHİNDEN EVVEL AÇACAĞINIZ SİK KÜÇÜK HESAP SİZE 1 EV VEYA 10tomobil YAHUT Çeşitli para ikramiyesi getirebilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1952
  • Vefalılar b!r Yunan Takımı getirtiyor Dört maç yapmak üzere Aufraraya gedecek olan Dinamo la kiminin 23,24 şubat cumartesi ve pazar günleri İ&tanVıida Vefa kulübü i e maç yap-nası için Ankara Böl«;e M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1952
  • Amerikada doğumlar arttı New-York,30 AP)Metropol itan Hayat Sigorti Sirkeli tarafından yapılan istatistiklerden anlaşıldığına göre,Arne-ikada doğuanlar müthiş sür&tTe çoğalmaktadır.Artış yüz sene iç'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1952
  • Modern tıpbın bîr harikası Londra,30 Nar n Bugün Londrada yaşamakta olan bir delikanlı,modern tıbbın bir harikası olarak adde«l mektedir.Bu adamın kalbinin altında ana damarı teşkil eden Aoıte'un 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1952
  • Keşmir ihtilâfı »a rf.ıı imam**.Wm Birleşmiş Milletler Siyasî Komisyonunda görüşmelere başlandı ¦w ı n,ıı—ıı.n.ml tı M Paris 30 AP)İnanılır kaynaklardan bildirildiğine göre.Hindistan ile Pakistan.Dr.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1952
  • Romcnyada ka r aşıklık im-ru r»i «i^n Milis kuvvetleriyle mukavemet grupları arasında çarpışmalar oluyor »nu^ii^—i^iipw ı un w—n w».Bükreş 30 Nafen)Roman,yada komünist idarecilere karşı memnuniyetsizl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1952
  • KISA HARİCİ HABERLER AMERİKA Birinci Cihan Harbinde.Avnupada Amerikan hasta nakliye arabaları servisini ihdas etmiş olan Bayan Anne Morgan dün burada 72 yaşında olduğu halde vefat etmiştir.İNGİLTERE L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1952
  • Amerikada 50 bin kişi eroin kuşanıyor Vaşington,30 AP)Bildirildiğine göre,Birleşik Amerikada en az 50,000 kişi uyuşturucu maddelere müptelâdırlar Bunlar bilhassa New-YoYrk,Chicago,Washington D.C.Detro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1952
  • Isviçreü kadınlar ilk de* * r*v kullanacak Cenevre,30 AP)îsvîçrede kadınlar,tarihlerinde S'k de fa olarak pazar günü,ilerde kendilerine ney hakkı tanınıp tanınmamasını tesbit edrce\c olan bir referand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Tablo yağmuru Yenilenen Taşkışladaki Mimarlık Fakültesinin muhteşem koridorlarında,dün,bir sergi açıldı:«Hint Güzel Sanatlar Sergisi» lstanbuMa bulunan okuyucularımızın bu sergiyi gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1952
  • Sar bölgesi meselesi Fransız ve Alman temsilcileri arasında temaslara geçildi Bonn 30 A.A.Dün yarı resmî bir kaynaktan bildirildiğine göre.federal hükümet,Saı meselesini halletmek üzere Fıansız Alman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1952
  • ingiltere iktisadi buhran geçiriyor n de destekliyecek-»irler açıklandı Muhalefet partilerini İeri zecri tedfc Londra 30 Nafen)tngıltereyi tehdit eden iktisadî buhranı bertaraf etmek ve İngiliz parası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 31.01.1952
  • t"-Kaliforniyalılar dünyanın en gürel kızlarınm kendi eyaletlerinden çıktığını iddia etmektedirler.Buna rağmen Amerikada yapılan bir güzellik müsabakasında birinciliği kazanan Mara Lindsay bu iddiayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1952
  • Yunan Dışişleri Bakanı Ankarada Evvelki gün Tarsus yolcu gemisiyle şehrimize gelen Yanan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sofokles Venizelos dün refakatindeki heyetle birlikte Ankara'ya varmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A ©o SONUNA KADAR SO DE DURAN KAD Togelı adlı o.ta Macar Kralının karısı genç Ilona,Türklere verdiği söze ölünceye kadar sadık kalmış v ve Monkaç kalesinde teslim olmam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 31.01.1952
  • Halter Teşvik müsabakaları Şişli Gençlik Kulübü 3 şunat pazar günü saat 15.30 da bir halter teşvik müsabakası organize etmiştir.Taksimdeki lokalinde yapılacak bu müsabakalar İstanbul şampiyonasına haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.01.1952
  • Dinamo geliyor Yugoslav Dinan.o takımı An karada 4 maç yapmak üzere şubat ortasında «^ecek ve 16,17,23,24 şubat tarmleıindo 19 N.ayış Stadında Ankara tak im lariyle karşılaşacaktır.Dinamo takımı bu mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.01.1952
  • Lübnan ordulararasi turnuvaya girdi Paris.29 A.A.Paristeki Lübnan Elçiliği memleketinin milletlerarası askerî sporlar konseyine girdiğini bildirmiştir.Milletlerarası askerî sporlar konseyinde Lübnanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.01.1952
  • ijS?m AmerikaU D.Savitt'i Avustralya şampiyonasında yenen Ken McGreşor'u* bir Dır *u*Un$ı ı Yukardaki resim Wimblcduu'da çekil iniştir.Avustraly yapılan tenis şampiyonası F.Sedgman tek,çift erkeklerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.01.1952
  • 1 »111-Eyüp hükmen mağlûp Gecen cumartesi günü oynanır ve Beyoğlus!»r 2-0 galip vaziyette ikea,Eyüp kılüo idarecilerinden Osman isnnao'ç birinin sahaya girecek ilk d«î"reuin 36 ncı daiuKasında Eyüp ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.01.1952
  • Kız okulları voleybol maçları İstanbul kız orta,Bakırköy kız orta Dün ifk maç Beyoğlu Erkek Terzilik Okulu spo.salonunda İstanbul K Orta ile Bakırköy K Orta takımları arasında oynandı.İlk seti 15 11 g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.01.1952
  • Bu kadar efendimiz.Halen ikisi Şehzadebaşındaki bir evde sık sık buluşuyorlarmış Dedikodu almış yürümüş.Peki ama Mahmut,bu işin bizim sarayla,haremle ne alâkası var?Mahmut Celâlettin Paşa bek İçmediği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.01.1952
  • Wacker'in Ankara maçlar Avusturya lig ikincisi Ânkarada îlg maçını Ankaragücü ile yapacag Wacker in daha evvel Ankara yi y.iyaretinde Ankaragilcu Ue yaptığı maçtan evvel kaptanlar buyruk teati ederler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.01.1952
  • Mukayese Senede birer defa yapılan Türkiye güreş şampiyonası ile başarı sağlayamayız.Su,hi GARAN İsveçte dört karşılaşma yapacak olan İstanbul Güreş İhtisas Kulübü spoıculan;ilk maçlarını salı pünü 8—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 31.01.1952
  • i 2 3 5 7 tt 9 1U •fcy «2 1 I ü 2 F^l 3 E^^l 4 asp» 5 SjTOT' 6 7 Wm 8 9 Kî^S 0 I 11 z 9 FALDAN SAÖA 1 Buluşta bulunan iki kelin e)2 Yamyassı et;îngiltere gailelerinden biri;Bir ha:fin okunuşu 3 ilâve;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.01.1952
  • OTOMOBİL KAZASI Şoför Osman Çınar idaresindeki 1739 plâkalı otomobil Yerebatanda fırın işçisi Ahmet Koçviğite çarparak muhtelif yerlerinden hafifçe yaralan mış,şoför de fenalık gt çirerek Cerrahpaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.01.1952
  • Tekstil işçilerinin şikâyeti Adalet mensucat fabrikasında çalışan işçilerden bir kısminin Tekstil ve örme Sanayii işçileri Sendikasından istifaya zorlandığı öğrenilmiştir.Mezkûr fabrika müdürü Atıf İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.01.1952
  • Kuleli Askerî Lisesinde yapıBan merasim Dün Kuleli Askerî Lisesinde bir «veliler toplantısı» yapılmıştır.Okul Müdürü Kurmay Albay Muhiddin Okyayuz'un velilere hitaben kısa bir konuşmasıylc başlayan to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.01.1952
  • FAYDALI Trenler Gidecekler 7.20 Adapazarı 9.00 Toros 10.10 İzmir Konya Adana 13.50 Samsun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı postası 20.05 Ankara ekspresi yataklı)20.50 Erzurum 21.40 Doğu ekspresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.01.1952
  • RADYO Ltanbul rtrdyosa 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Öğle kon seri Pl.13.45 şarkılar 14.15 Programlar,dans ve caz müziği Pl.14.40 Türküler Pl.15,00 Kapanış.17.57 Açılış ve program 18.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.01.1952
  • MT7AMMER KARACA Operet Bu nkşam saat 21 de J^L\Cumartesi,pazar 16 la n.atine ve çar-amba 16 da tenzilât ı matine sormagîr' Şark:h tuluat oyun Perşembe akşamı ile cumartesi matine talebeye tenzilâtlıdı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.01.1952
  • ZAYİ:Beyoğlu Nüfus Memurluğundan aldığım içinde asker,lik durumum yazılı nüfus cüzdanımı zayi ettim.Yenisini alaca ğımdan eskisin'n hükmü yoktur Manol o*lu Sotiri Papadis 1329 îstanbu1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.01.1952
  • Mesut bir do&um Eminönü Belediye Hekimle rinden Mustafa Bükülmez'^ bir erkek evlâdı dünyaya gelmiş ve yavruya Tuğrul ism* konulmuştur.Ana ve babayı tebrik eder yavruya uzun ömürler dileriz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.01.1952
  • Istanbul belediyesi PHtn TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI MİRAS Yazan:ftuth ve An gustos Goetz Türkçesi;Reşiha Vâfi ve Lûtfi Ay Telefon;42157 KOMEDİ KISMI Penbe Evm Kader Yazan:Turgut özakman Telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.01.1952
  • Karakolda Piyes 3 perde Yazan:S.Kingsley Çeviren:T.Sadullah Sahneye koyan.M.Ertuğral Çarşambadan ba.ka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17-de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.01.1952
  • OPERATÖR Dr.CAVtT GÖNÇER Umumî baş,karın,tenasül uzuvları,kol,bacak,damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçularbaşı No:13 Tel:Muayene;23678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.01.1952
  • Hayatın ds Ben saat onbuçuğu bekliyordum,yani yirmi iki otuzu.Meyhanede bir şey bekleyen yalnız bendim ve ben de meyhanede ilk defa olarak bir şey bekliyordum.Bu,yanj meyhanede bir şey beklemek çok ho
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.01.1952
  • «Hepsini nazarı itibara âldık.Martin Jensen'in aşçısı çıkartıldı.Oraya kadın polislerimizden bir aşçı koydurttt;in.O cihetten de eminsiniz.«Peki,Martin Jensen'in yanında ona arkadaşlık eden yaşlı kadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.01.1952
  • Tefrika No.129 Yazan:SAMANCICİİL Allah Allah sesleri yükselerek çadırlar basıldı "i Dürziler çil yavrusu gibi kaçıştılar Dürzüler dağın en sarp yerlerinde mağaralara saklat,mrşlar.Ordu ile çıkılacak;h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.01.1952
  • Zührevî ve cild mütehassısı Dr.Payri öner EÖMEZOĞLU.Saat 3 ten 6 va kadar Beyoğlu A racamij karşısı Hasan Bey Apt.No.133,Tel:43586
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 31.01.1952
  • Kuzguncuktaki cinayet J Baştarafı birincide!zasiyle nişanlanmıştır.Ancak birbirlerini fazla seven gençler kısa bir zaman sonra karı koca gibi yaşamağa başlayınca,Meveddet,Teomanların Kuzguncukta Boyac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1952
  • Tekel Bütçesi I Baş tarafı birincide)üude bulunan teklif 750 bin li raya baliğ olduğu için,Komisyon üyeleri bu teklifi reddet mislerdir.Komisyon üyeleri konuşmalarında buıMan önce kabul edilen bir kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1952
  • iliç Ali FBastarafı birincidcl misler.Bunun için de Vekil İhsan Beyin muvafakatini almışlarihsan Bey bu iki maddenin tâdiline ait olan müsveddeleri alarak Ali Beyin evine gider,Ali Beyin evine eski Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1952
  • isveçliler 6-2 galip geldiler 'Baş tarafı birincide] hesabiyle yenilmiştir.Karar ek seriyetle yani 2—1 verilmiştir,MUAMMER VARBOS GALİP Yarı ortada Greko Romen sitilinde yapılan ve ö'dukça ha reketsiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1952
  • Türkiye ve Atlantik Paktı l Baş taralı birincide Sectrro gazetesi de şunları yaz maktadır:«Türkiye ile Yunanistan bugün batının iki kalesi,milletlerin komünizme artık modasının geçtiğini anlatmak için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1952
  • Venize loşun Ankara ziyareti Bnş tarafı biuncidel nistandan çıkmış bulunmaktadır.Bu itibarla,tahmin edildiği gibi Bay Venizelos,Kıbrıs işine temas etmediği takdirde,bu meselenin gündeme ahnmıyacağı he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1952
  • Mısırlılar Bos tarafı birincide» biatiyle müsait karşılıyacaktır.Mısınn Birleşmiş Milletler ana» yasa» çerçevesi dahilinde bir Orta Doğu mütadâfa paktına iştiraki,bütün dâvasının bir kısmıdır.Halen ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1952
  • Valiler arasında naki'ler 'Bas tatcf!birinc;de göne naklen ve yeınk^n tayinleri,Urfa Valisi Feyzi Tugay'ın müfettişlikte,Eskişehir Vali Mu avini Cahit Betül'in Mardin valiliğinde,Akhisar Kaymakamı Av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1952
  • Kemal Aygün Bas tarafı birincide» Yeni Emniyet Genel Müdürü Haydarpaşa garında Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay,Is tanbul Komutanı Korgeneral Nazmi Ataç,Vali Muavinleri.Belediye Reis Muavinleri,Beled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1952
  • Batılı Uç dış Bakanı içtimai Pariste yapılacak toplantıda Orta Doğu vaziyeti incelenecek Ankara,30 AP)Birieşık Amerika,Büyük Britanya ve Ünansa Dışişleri Bakanlarının iki haftaya kadar Londra veya Par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1952
  • Kore Türk Birliğinin arı Yeni açıklanan rakamlara göre,birliğimizden 2.212 kişi,zayiat verilmiş Paris,30 AP)Kon"*deM Türk Tugayının kayıpları hajç kında yeni açıklanan rakamlaına göne,2,212 kişi zayia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1952
  • Venizelosun dünkü temasları {Baş tarafı birincide 1 Garda kısa biı* müddet istirahatlerini müteakip Sofokles Venizelos Dışişleri Bakanı Profesör Fuat Köprüiü ile birliVte Çankayadaki misafir köşküne g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1952
  • Hilton Oteli [Berj tarafı bi;incide J run konuşulmasına başlanmıştır.Birçok milletvekilleri tararının lehinde ve aleyhinde konuşmuşlar ve bu arada Osman Kapani oteün bir an önce inşasının zarureti üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1952
  • Hariciye köşkündeki ziyafette Sofokies Venizelos ve KöDrülünün nutuklar Ankara 30 A.A.Bu akşam saat 20.30 da Dışişleri Bakanı Profesör Fuat Köprülü ve eşi Bayan Köprülü tarafından Hariciye köşkünde do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 31.01.1952
  • İstanbul İflâs Memurluğundan:951-17 Mahkemece iflâsına karar ve rilip muamelesi devam etmekte bulunan İstanbul Aşirefendi Caddıesi Dilsizzade Han 6/7 Noda Rekor ecza deposu Moiz ve îzidor Ajüelo ve or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.01.1952
  • Karayolları Genel Müdürlüğünden:1 Bedeli 450.000 îira tahmin olunan,Avrupa Fabrikaları yapısı ON adet KIRK tonluk teshin tertibatlı SARNIÇLI VA-GON pazarlıkla satın alınacaktır.2 Pazarlık 15 Şubat 195
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.01.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yaaa İslerini idare eden:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.01.1952
  • PPveC vitaminlerini muhafaza ettiği resmi raoorla tespit edilen BALERİN HAZIR SEBZELİ ÇORBALARINI BİR OEFA TADARSANIZ DAİMA ARARSINIZ BALERİN FABRİKASI;OOlAPPEKE cad 164 Tel 87354
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.01.1952
  • Doktor H atice Ekren İç Hastalıkları Mütehassısı He rgün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul eaer.Adres:Beyoğlu stiklâl Cad.Parm akkapı Küçük Îşhan No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.01.1952
  • Ekonomi ve Ticaret Bakanağından Burdur ilinin Teienni ilçesine bağı Gulman ve Sazak köyleri sınırları içinde Kuzeyi:Kanördeği tepesindeki beton sütundan Türkmentepedeki beton sütuna doğru hat,Doğusu T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.01.1952
  • T3I GAZLA ÇALIŞIR 35 Beygirlik Traktör Türkiye münhasir İthalâtcisi:MEHMET KAVALA GALATA TAHIB HAN-TeL 40430
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.01.1952
  • Elektrik tesisatı yaptırılacak İller Bankasından:1 Niğde iline bağlı Bor kasabasının hidro-elektrik santralına,Bankuca verile ek türbin grubu ve cebri boru monte ettirilecek,alçak tansiyon şebekesi ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.01.1952
  • 5500 AdetÂnbalaj Sandığı alınacak Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden 5500 aded snbalaj sandığı alınacaktır.Teklifler kapalı zarfla 5.2.1952 tarihine kadar müessesemizin Beykozdaki merkez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.01.1952
  • ZAYİ Kuleli As.Lisesinden almış olduğum diplomamı zayi ettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Ömer Adil Feyzioğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.01.1952
  • •s ı «0 I BU MESUT ÇİFT GEZMEĞE VAMT 8MABfLW0RlA& [p K.Galata I Telefon Türkiye U Vekili:ADEM KARADAĞ 1341 i Galata,Voyvoda Hezaran Cad.No.121 123 |j£259_u.wasm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.01.1952
  • istanbul Tekel Başmüdürlüğünden:x istanbul şehri Belediye hudutları ile Küçükçekmece,Rarri,Küçükyalı,Maltepe,Kartal,Pendik;Yakacık;Anadolu ve Rumelikavağı mıntakalan dahilinde fabrikadan bayilere bira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.01.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânları Rutubet derecesi 18 olan 12 metreküp çam kerestesi ilo 2000 adet Vida ve 200 Kilo Demir sac ievha ve 2 kilo Sıcak Tutkal acık eksiltme ile 11 şubar.9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.01.1952
  • Penicilin alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satınalma Komisyonundan 1 30.000 şiçe 200.000 ünitelik Penicilin Cristaline kapalı zarf usul.yje satın alınacaktır.2 Muhammen bedeli 13.800 lira olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan