Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.01.1952
  • Bugün şehrimizde hara sabahleyin çok bulutlu,öğleden sonra bulutlu re arakklı hafii yağışlı geçecek,hara sıcaklığı bir az düşecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1952
  • I YAVUZ HAVUZ HADISESIhIM İÇYÜZÜ ihsan Beyin ismet Paşaya yazdığı meşhur mektup I İhsan Bey bu mektuptan sonra Meclisin yukarı katında Gazinin dairesine çıktığı zaman etrafının sivil polisler ve yaver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1952
  • Venizelos bugün Istanbula geliyor Yunan Dışişleri Bakanı,Bayar'a Kraldan bir mesaj getiriyor Yunan Başbakan Yardımcı-den sonra Tarsus vapuriyle sı ve Dışişleri Bakanı M.Ve-i Pire'den hareket etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1952
  • izmirde Deve güreşleri Eğede «Deve güreşleri» hayli ala ka toplamakta ve hem—her hafta bir yerde develer kapışmaktadır.Dün İzmirde final müsabakaları yapılmış ve 1952 senesi «Şampiyonu» belli olmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1952
  • tfMta ^ı Fatihte çamur deryası bir sokak Resimdeki evler sürülmüş bir.tarla kenarında kurulmuş küçük villalar değildir.Bu çamur deryası Haymana ovasında bir yol da vleğildir.Bu,güliüiı güneşlik bir ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1952
  • Eli bıçaklı karı koca Kin bağladıkları komşularını yaraladılar Dün gece Topkapı Bayramağa mahallesinde Lalezade sokağında 13 numaralı pansiyon da oturan Ömer Halus ve kansı Ayşe Halus uzun zamandan be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1952
  • Terfi edecek öğretmenler 210 öğretmenin terfi ettirilmesi için hazırlığa başlandı Uzun senelerden beri terfi etmek imkânı bulamayan ilkokul öğretmenf erinin terfî ettirilmelerine çalışılmaktadır.35 il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1952
  • Meclisin dünkü toplantısında Zelzele âfeti hakkında izahat verildi l Ankara,28 Milliyet)Büyülü Millet Meclisi bugün Celâl Yardımcının Başkanlığında toplanmıştır.Oturum açılır açılmaz.Erzurum milletvek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1952
  • Mısırda ihtilâl hareketi tamamen bastırıldı Tahrik merkezi olan Sosyalist Partisi kapatıldı ve askerî kordon altına alındı Kralın müdahalesi ile hasıl olan yeni vaziyetin İngiltere hükümeti ile müzake
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1952
  • NAHAS PAŞANIN MACERASI Dran'm petrol sahası hak-kındaki kararı ve ingiliz şirketini Abadan'dan çıkarmağa muvaffak olması,Mısır Başbakanı Nahas Paşayı kıskandırmış,Musaddık'ı taklide sevketmişti.Fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1952
  • BİR JANDARMA,ARKADAŞINI 32 KURŞUNLA VURUP OLDURDU Katil,balta ile hücum eden arkadaşının üzerine otomatik tabancasındaki bütün kurşunları boşalttı Üsküdar Toptaşı Cezaevinde I bir cinayet işlenmiş,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1952
  • Defilede cok beğenilmiş olan fcır «bohem» kıyafeti teshir edilirken.Tosa 7 feci şayiada)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1952
  • M.Senar sahneden ayrılıyor Tanınmış gazeteci arkadaşımız Cemalettin Bildik'in ses sanatkârı ile yaptığı ikinci röportajı bugün ikinci sayfamızda bulacaksınız.Resimde Müzeyyen Seııar'ın yeni bir resmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1952
  • »ı wı» i,11 i,i m Tunusta isyan sona erdi Milliyetçilerin Lideri Frantızları yeni tekliflerde bulunmoğo davet etti Tunus,28 AP)Tunus milliyetçileri,karışıklıklara son vermişlerdir.Fakat sürgünde olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.01.1952
  • 1-1 C Ev 29 Bu.1 2 i OCAK 16 I R Acı.1952 K Sa 1371 Salı 1367,VAIÎT VASATI EZA KÎ Güne.i 7.15 155 Ogle 12.27 7 00 tkiadi 15 04 9 44 Akşam 17 20 12.00 Y.ttsı 18.54 1.35 îmsot 5.32 12.12 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham ılış Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes 7.9O.50 28Ü 50 aao 64.03 5 60 54.12.50.73.68.40 0.44.80 &1.876-9.73.90 1933 Ergani 1938
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1952
  • Televizyon mütehassısları dün Anka raya gittiler Memleketimizde kurutmacı düşünülen televizyon istasyonu üzerinde hükümetimizle temaslarda bulunmak üzei'a evvelki gün şehrimize gelea Frank Holthusen,D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1952
  • KONFERANS Tanınmış Alman iktisatçıla undan Prof.H.Sieber yarın saat 11 de.Üniversite Merkez binasında 2 numaralı iktisat derssalonunda «İşletme hayat ve faaliyetleriyle şevki ve idaresinde işçinin yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1952
  • p—wtm—*0m v FIKRA Küçük himmetler J olsun esirgemîyeiîm Bundan bir müddet önce yine bu çerçeve içinde «öksüz semtler» serlevhası altm da ihmal edilmiş semtlerin acı manzarasını çizmeğe ça-hşmi5} ve bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1952
  • Belediye Bütçesi 1952 yılı bütçesinin hazırlıkları sona erdi 1952 yılı Belediye bütçesi hak kındaki çalışmalar sona ermiş bu Ilınmakladır,Dün sabah saat 10 da Vali ve Belediye Başkanı Prof.Gökayın riy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1952
  • "ün e\hid» kavga Fathite tertip edilen bir düğünde,kanlı bir hâdise cere,yan etmiştir,Hocaüvez mahallesinde oturan Orhan isminde birisinin tertip ettiği düğünde davetli bulunan Orhan Cıvanç ile Kenan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1952
  • Kocaeli tankeri 15 bin ton i'.e+"or Kocaeli tankeri Bahreyndcf)15 bin tonluk akar yakıt viıkli yerck memleketimize müteveö cihen hareket etmiştir.Tanker,yüklediği akar yak*,tın.bir kısmını İzmir ve bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1952
  • Kore gazilerine üniversitede rrv-fdaly» verilecek Kore'de şehit düşen ve Mazi olan kahramanlarımıza e şehit annelerine 7 şubatta Üniversitede törenle madalya veri,ecektir.Bu merasimin üniversitede yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1952
  • Zelzele felâket zed?terine yârdım devam ediyor ve 2 nri okuHarı 75,Çarşıkapı Yüksek Öğretim Öğrenci Yurdu 25,Emin Aldemir 10,Banka Kommeırçiyale İtalyana 5000,Türkiye İmar Bankası 500,Fatih Yusufpaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1952
  • Tramvay,otobüslerde yapılacak ayarlama E.T.T.idaresi yapılacak yeni zatı raporunu bütçe komisyonuna gönderdi dir.Şehir Meclisi Demokrat Parti grupu da bundan evvel yaptığı toplantılarda mevzuu müzaker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1952
  • HALKIN SEİS Poşet isteyen bir okuyucu Modada Fazlıpaşa caddesinde Ali Tekinolp diyor ki «Diğer memleketlerde «olduğu gibi bizde de poşet şek ünde kibrit kutuları yapılmasını ötedenberi istiyo;uz# Nede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1952
  • Gelir Vergisi cezaları p'rirHtuyor Gelir Vergisinde yapılan yan hşlıklar için kanunda konulmuş olan cezalar piyaısada çek şiddetli görülmektedir.Bu hususta Maliye Bakanlığında temaslarda bulunmak üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1952
  • Küba'dan bir firma,Tie.vret ve Sanayi Odasına muracant od erek mernlc'ketirnizden jant\ısak istemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1952
  • Ahmet Tekelioğİu yeni li rif» insimi i İstanbul Emniyet Müdürlüğü ne tâyin edilen Üsküdar Kaymakamı Ahmet Teke)ioğlu,bu sabahtan itibanen yeni vazifesine başlayacaktır.Ahmet Te kelioğlu,Siyasal BMgile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1952
  • Sa mafyada bir hâdise 1.1' Tabtaperde çevirmek yüzünden 6 kişi birbirine «irdi_Samatyada iki kişinin ağır surette yaralanxnasiyle neticelenen bir kavga olmuştur.Hâdisenin tafsilâtı şudur Samatyada otu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1952
  • KISA HABERLER iff Ortaokul 1.2.3 üncü sınıflarda okutulan türkçe,franaızca,almanca ve ingilizce kitapları da diğer ders kitapları gibi 5429 sayılı* kanuna uyularak serbest yayınca bırakılmıştırit Mevl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1952
  • POLİSTE ir Dün gece İstanbul ve Beyoğlu ekipleri taralından yapılan arama ve taramalarda dört kişinin üzerinde kama ve bıçak bulunmuştur.Kamalar müsadore edileıek taşıyanlar hakkında karuni takibat aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1952
  • Tekel idaresi mamul tütün mubayaa edecek Tekel İdaresinin,Ege bölge^ sindeki mubayaalarda tanzim ro lünü i oynamadı tütünün gciek müstahsil.gerek tüccar hesabına iyi fiatlarla satılmasını saölamıg bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1952
  • Alman ticsurey heyeti a geliyor Yılbaşı dolayısiyie meralexetioriae avdet eden Batı Almanya ticaret heyetinin şubal başında memleketimize dönece ğı bildirrimektedttr.Hükümetinden yeni direk til alan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1952
  • İki intihar tıâdi^rsi Şehremini Denizaptal mahal lo-i Yenicesine sokağında oturan 52 yaşlarında Akif Di Ink geçildiği sinir buhranı sonunda eninin mutbağında intihar etmiştir.Bir diğer intihar hâdises
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1952
  • WW ıı'K1 MAKALE Mısır'la Tunus'un farkı İ&mail Kami DANIŞMEND İkinci Mustafa devrinin mühim şahsiyetlerinden ltcîs üi-küttâb,yâni Hariciye Nazırı Küçük-Çelebi Mehmet Efendi bir telhisinde Mısırdan bah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1952
  • KAYSERİ ŞUBEMİZİN Bir kaç gline kadar Sayın M içtenleri m izin hizmetine gireceğini sevinçle arze derizaKBONK m i'iHM.yofftpüK f {p l£
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1952
  • a—XM+Gazeteci Cemaletthı Bildik arkadaşımı/m ses sanatkârı Müzeyyen Senar ile yaptığı luülâkutm birinci kısmını dim nakletmiştik.But;ün aynı mülâkatın devamını ve ikmei kısfiıını naklediyoruz:Herhangi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1952
  • Millî Ekilim Müdürünü» değişeceği as?lsız Pünkü bazı gazeteler Mıilî Eğitim Müdürü Muhittin Akdikin Amerika Öğrenci Müfettiş,ligine ve yerine de Bakanlık Müfettişi Sami Akyolun tâyin edildiğini yazmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.01.1952
  • SiyasHcmal Iran İngiliz ihtilâfının halline doğru İran Başbakanı Musaddık,tiyasî partileri kollamak hattâ «tularin,bilhassa kimin hesabına rahstigi bir türlü belli almayan Kâşâni'nin,tesiri altında ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1952
  • İstanbul vanuur esaslı snretto tamir edilecek Doğu Güney Akdeniz hat tında ça'işan İstanbul vapuıu jriikünü boşalttıktan sonra tamire alınacaktır.İstanbul vapuru overalda bu hınduğu müddetçe cuma günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1952
  • 2 Şubat 1952 Tarihînden evvel AÇACAĞINIZ Bir küçük hesap SİZE 1 EV veya 1 OTOMOBİL YAHUT Çeşitli para ikramiyesi getirebilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1952
  • IEFKİKA No.30 Gözlerini açtıkları vakit kon «Jini küçük bir mihrabın önünde buldu.Hemen diz çöktü.Lütfen şöyle buyurun.Bu taraftan.Girdikieri oda sigara dumanından âdeta loşlaşmıştı.Etraf güçlükle gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Pembe evin kaderi «Yerli sanayii koruma» gibi,bir de «Telif eserleri koruma» meselesi olamıyacağı artık anlaşılmıştır sanınz.Mühim olan eserdir,başka hiç bir şey değil.San'atkârın bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1952
  • HAZRETİ MUMAMHHEDiN^:HAYATI Mekkeüler bir gece Muhammedi öldürmeye karar verdiler Ya Ali,amcamın en sevdiğim oölu sensin;dikkof et,hcyûtımız tehlikededir.TEFRİKA No.27 Yahudiler,bu tesanüt karşısında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1952
  • Sovyetlere son ihtar Birleşmiş Milletlerde Amerikan ve İngjüz temsilcileri Kuşlara şiddetle çattılar Paris,28 Nafen)ingiliz ve Amerikan temsilcileri,Birleşmiş Milletler siyasî komisyonunun bu sabahki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1952
  • Avustralvada 13* bin baş hayvan yandı Sydney 28 Nafen)Avus-Iralyanm güney doğu vadilerinde korkunç bir orman yangını tahribat yapmaktadır.Bu yangın günlerdenberj devam etmektedir.Buraya gelen raporla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1952
  • Bîr uçak kazası 47 ineğin ölümüne sebep oldu Pîsa İtalya)28 A.A.Almanyadan gelmekte olan bir nakliye uçağının hava alanına "ineceği sırada ales alarak yanma sı neticesinde uçaktaki 47 inek ölmüştür.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1952
  • 103 Yaşındaki rakibi taralından d övülen genç Santiago «Şili)28 Nafen)Şili'de Santiago şehrinde Ranguzan namında bir fabrika işçisi sokakta çürük.yara.bere içinde baygın bir halde bulunmuştur lîastaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Ohio nehrinin taşması üzerine vukua yelen seylâblar neticesinde dört kişi kaybolmuş ve iki bin kişi de evlerini terketmişlerdir TeKikeli bölgede ihtiyat tod birleri alınmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1952
  • Moskova'ca ölen bir komttnist ffifier Londra.28 Nafen)Moskovaya tedavi için götürülmüş olan hir komünist lider daha ölmüştür.Moskova radyosuna göre,bir müddettenberi Moskova hastahaneleıinden birinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1952
  • 6öm Randevuculuk rezaleti İstanbulda bu menfur mesleğin her zaman salıkleri olmuştur.Merhum üs tadımız Ahmet Rasim iki kitabında Abdülhamit dev rinde bu gibi evlerin Müslüman mahallelerindeki re zalel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1952
  • Avrupa ordusuna ait müzakereler sona erdi Batılı altı devlet arasında müşterek bir savunma bakanlığı İhdas edilecek Paris» 28 Nafen)Avrupa ordusunu kuracak olan altı dcrvletin temsilcileri buradaki ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1952
  • Müth ş bir infilâk lnfilâb eden bir otobüs içinde 49 bisi Yanarak öldü Pueblo Meksika)28 A.A.Pueblo yakınlarında bir dağ yolunda bir otobüs benzin depolarının ateş alması üzerino infilâk etmiş ve için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1952
  • Sicilin n niyeti Averell Harriman,kızıl Ederin muhtemel askerî hedefleri takkında bir konuşma yaptı ı I «I m ıı uiP«iı t Vaşington,28 A.A.Bag kan Truman dış siyaset müşaviri Ve karşılıklı yardim teşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1952
  • MiMî Pîvr n rop»'.rı kri Millî Piyango İdareci 3951 yılında safi 11 milyon 300 bin lira kâr temin etmiştir.Bu kâr Maliyeye devredilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1952
  • Oarant:Bankasının keşidesi Türkiye Garanti Bankasının ocak ayı ikramiye keşidesi Be yif'u 6 neı Noteri tarafından çekilmiştir.Bu çekilişte 30 teri para ikramiyieri kazanmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.01.1952
  • üfff Gay Dawn isminde bir bale artisti Los Angeles şehrinde masa üzerinde yaptığı numaralarla şöhret kazanmıştır.Resimde G.Dawn'i masa üstü nur/mralarınd an birini yaparken görüyosunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1952
  • A ioC-Olgunlaşma Enstitüsü resim,dikiş,nakış,çamaşır ve moda çiçek atölyelerinin etele vererek vücuda getirdiği eserleri dün Taksim Gazinosunda bir defile halinde teşhir etmiştir.Büyük bir alâka ve z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLIBIR VAK'A Budin valisi Arslan Paşa Sokollunun kinine kurban gitti 1BBB Arslan Paşa,boynuna kement atan cellâda hitap e e ek Usta başı l dedi,sür'at ve maharet ister.Parmajını gı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.01.1952
  • Bahçe Lanus Fenerin attığı ilk gol cfsayt# ikincLi cfsayt,üçüncüsü dördüncüsü ölseydi o da ofsayt L.Sulhi GARAN Keşke;Eva Peron'un hediyesi olan gümüş kupa ortaya hiç kon •masaydı,yahut getirdikleri g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.01.1952
  • Ne yapacağız orada?Orada evlenir,ömrümüzün sonuna kadar beraber yaşarız.îyi ama orada ne ile geçiniriz güzelim.Sevişmek karın doyurmaz ki.Sen orasını düşünme.Be nim bir hayli elmas ve altınlarım var.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.01.1952
  • Fransızlar şampiyon Ray Famechon'a büyük ümitler bağ tartmışlar ve onun ikinci bir Çordan olarak Fransaya bir dünyşaırpiyonluğı:getireceğine inanmaktadırlar.Şimdiye kadar yaptığı maçlarda sıkletinin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.01.1952
  • Karalar ve denizler şampiyonu» ilân edilen şöhretli Vasco de Gama tikimi soldan sağa:M,Iîarbosu.Augusto,Danilo.Forge,Alfredo.Tesovriaha,Maneea Ademir,lpofucau;Chioof" Caw I I bugünkü ustuniügü 1950 dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.01.1952
  • T»ı W ıı-I Bölge ne yaptığının farkındamı Eğer bütün dâva,gazete-I lere verilen topyekûn yirmi I kari içinse ortalığı bulan-1 d ırmağa hiç lüzum yoktur Beden Terbiyesi istanbul Bölgesi Müdürlüğü bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.01.1952
  • Türkiye serbest g"reş tııüsabakaları A,B ve C millî takımları arasında yapılacak serbest güreş müsabakaları 16 şubatta Spor ve Sergi Sarayında başlayacaktır.Olimpiyatlar arifesindeki bu karşılaşmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.01.1952
  • Kid Gav'îanın yeni bir kibi Dünya yan-orta boks şampiyonu Kübalı Kid Gavilan unvanını ortaya koymaktadır.4 şubatta Amerikalı Bobby Dykeş'e karşı yapacağı maçta şampiyonluk unvanını koruya,çaktır.Kid G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.01.1952
  • Lanus Maçlarının yaptığı hası'at 1 Lanus'un şehrimizde yr.ptısîı maçların hasılatı şöyledir.Lira I F.Bahçe ilk maç)38.800 Beşiktaş maçı 28 904 i.Saray maçı 11.647:50 F.Bahçe 2 nci maç 35.741.50 Toplam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.01.1952
  • Ski ile allama şampiyonası Germ'ısch Partenkirchen trampleninde 40 bin seyirci önündo yapılan Avrupa ski ile atlama şampiyonasında birincilimi 2155 puanla Alman Sepp Weiler kazanmıştır.İkinci Toni Bru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.01.1952
  • Yüksek oküüor futbol maçları Dün Şeref stadında Yüksek Okullar arası futbol karşılaşmalarına devam edilmiştir.Hakem A.Said Nil'in idaresinde günün yegâne maçını ya pın Yüksek Ticaret Okulu ile Teknik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.01.1952
  • t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hazırlayan:Sadi Borak SOLDAN SAĞA 1 Gözü kapalı olarak.2 Merhamet eden;Sayı.3 Noksans.z erkek anlamına bir soyadı;Çok güzel.4 Yed;Uzatma.5 M&ktu.6 Gelir ahzet iki kelime)7—E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.01.1952
  • Cameron sabırla:«Aradaki bir senede da bu oldu-diyerek Ward'a ü-üncü bir resim götsordi.Ward omuzlarını silkerek:«Strickland hâdisesi mi?Metresini Öldürmüştü.Zavallıcık elektrikli iskemleyi boyla* dıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.01.1952
  • Doktor Hatice Ekren İç Hastalıkları Mütehassısı "lergün saat 16 dan 20 ya kadar hastalarını kabul eder.Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad.Parm akkapı Küçük Işhan No.66/t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.01.1952
  • Keçiborlu kükürtleri işletmesi müessesesinden:KeçiTx rludaki l k1memiz istihsa'i olan ve Ziraatte kui'anılan Saf Toz ve Konsantre kükürt lerimizin Türkiye dahilindeki UMUMİ SATIŞ W/*Ni.G-1952 yı'ı toş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.01.1952
  • KÜÇÜK Karökoldo Piyes 3 perde Yazan:S.Kingdey Çeviren:T.SaduIIah Sahneye koyan.M.Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matinef saat tanı 17-de Telefon;40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.01.1952
  • MUAMMER HARACA Operet!Bu akşam saat 21 de M A K S I M de Cumartesi,pazar 18 ia n.atine ye çaramba 16 da tenzilâta matine SORMAGÎH' Şarkılı tuluat 03nın Perşembe akşam* ile cumartesi matine talebeye te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.01.1952
  • Çimento alınacaktır Bayındırlık Bckanlığındc n Bakanlık ılıtiyacı için 11.000 ton ithal malı çimento alınacaktır.İşin eksiltmesi 8/Mart/1952 talihine tesadüf eden cu martesi günü saat 11 de Bakanlık M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.01.1952
  • içme su tesisatları yaptırılacaktır İller Bankasından:1 Aşağıda isimleri,keşif bedelleri ve geçki teminattan gösterilen kasaualaım içme suyu tesisleri yaptırılacaktır.Boru bankaca Boru müteah-Karabükc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.01.1952
  • FAYDALI Trenler Gidecekler ı 7.20 Adapazarı 10.10 îzmir Konya Adana 13.50 Samsun 18.20 Anadolu Ekspres 18.30 Adapazarı Postası 20.05 Ankara Eks.Yataklı)20,50 Erzurum 21.40 Doğu Ekspres.Gelecekler 6.25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.01.1952
  • En zarif möbVe,en kfstûn teknik evsaf ve en tabiî sesi ancak MELOPHON Radyolarında bııtabifirsmfa.TAKSİTLE SATIŞ Türkiye münhasır ithalâtçısı MEHMET KAVALA Satış yerleri:Galata Tahir Han Tel:49449 Tep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.01.1952
  • RADYO ı-İSTANBUL 7.28 Açılış ve program."İJSOi 12,57 Açılış ve program,J3.00 Haberler.13,15 Öğle konseri Fİ)13,45 Şarkılar,14,15 Programlar ve dans müziği Pl)14,40 Karışık şarkılar Pl)15.00 Kapanış.17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.01.1952
  • Lokman Dr HAFH CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her güo t sabah saat 10 30-12 öfcle den sonra 14.3ü 17 de has» L ı ta kabui eder Istanbul Pivanvn'i)Vo-]f)S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.01.1952
  • TKMUKA No.127 Yavan:SAMANCÎGİÎ.Sadrâzam Mehmet Paşa,serdar olmaktan büyük bir sevinç ve gurur duymuştu Akşam çok geç vakit bir kere de tabanı yassı Sadrazam Mehmet Paşa ile görüşmeği kararlaştırdı.Tab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.01.1952
  • Istanbul belediyesi TİYATROLABI Saat 21 de DRAM KİSMİ Yazan:Ruth ve Augustas Goetz Türkçesi:Beçırn Vâfi ve Lûtii hj Telefon:42157 KOMEDİ KISMİ Penbe Evin Kaderi Yazan;Turgut özakman Telefon:40409 Paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 29.01.1952
  • Zelzele âfeti hakkında I Eaş tarafı birincide] askerî makamların büyük bir süratle felâketzede vatandaşların Yardımına koştuğunu bildirmiş ve hükümetin yakın alâkası do-Jayısiyle Erzurum halkının minn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1952
  • Piyasaya çıkarılacak yeni sigara Ankara,28 Milliyet)Tür kiyenin en nefis tütün yetiştiren bölgelerinden biri a an Ak hisar ilgesinin adma izafeten Akhisar sigarası adında bir sigaranın piyasaya çıkarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1952
  • Tahranda seçimlerin ilk neticesi Tahran,28 AP)Tahran seçimlerinin ilk resmî neticelerine göre,Musaddık taraftarları geniş bir ekseriyetle başta gitmektedirler.Komünistler ikinci vaziyettedirler,fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1952
  • Olgunlaşma Enstitüsünün 1952 defilesi Öpfile,davetliler ta raf nidan çok beğenildi Dön saat 16 da Taksim Bele diye Gazinosunda Beyoğ'u Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerinin çeşitli çalışmalarjnı gösteren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor rSas tarafı birincidel Gazi ertesi günü bana:cthsan'a söyle,îsmet'e yazdığı mektuptan memnun olmadım!Dedi.Ben Ihsan'ın yazdığı mektuptan haberdar olmadığım için Gazi'nin söyledikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1952
  • Sovyetlerin Asyadaki tecavüzleri Milliyetçi Çinliler Kuşların Uzak Doğuda mütecaviz bir hareket hattı tuttuklarını iddia ediyorlar Paris.28 AP)Birleşmiş Mi)letlerin Siyasî Komitesi bugün Milliyetçi Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1952
  • Tun usta isyan sona erdi Ba,tarafı birincide] Habip Bey,Fransızların son günlerdeki asker kullanmaları ve muvaffak,olmalarının bu sükûna sebebiyet verdiği iddialarını reddetmiştir.Habip Beye gore bu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1952
  • Bir jandarma I Raş tarafı birincide'' tiyle geçmiş bir kadın meselesi but tınmakta,bu yüzden birbirlerine husumet beslemekte ve zaman zaman da kavga etmektedirler.Kanla neücelenmiyen bu kav galann en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1952
  • Âfmanyanın Atlantik Paktına iştiraki Birleşik Amerika Almanyanın pakta derhal ve tam azaSık a dahil edilmesine muhalif kalıyor Vaşington,28 AP)Sorum lu Amerikan idarecileri bugün Almanyanın Batı müdaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1952
  • Müstakil Libyanın kurtuluşu Birleşmiş Milletlerde yabancı üslerin Libyayn devri meselesi görüşülüyor Paris.28 AP)Birleşmiş Milletler özel Siyasî Komisyonu,bugün Libyadaki yabancı askeri birliklerin ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1952
  • Gayrı mşn Kadıköy İkinci Suik Hukuk Yargıçlığında» 951/341 Mahkememizce verilen satış kararıyle Kadıköy ikide Tuğlacı başı mahallesinde Kayışdağı caddesinde 588 ada 24 parsel ve eski 12,12 Mü.Y.60 62
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1952
  • Mısırda ihtilâl har "Eaş taraf!birincide i him bir kısmı yakalanmıştır.Nahas Paşanın azledilmesiyle yerine Ali Mahir Paşanın tayini bilhassa Londrad'a çok müsait karşılanmıştır.Kralın müdahalesiyle hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1952
  • Bir odomı döverek öldürdüler Orman içinde kamyon çeviren haydutlar iki kişiyi de ağır snrette yaraladılar Adapazarı,28 Milliyet)Cumartesi günü Kandirada leci bir cinayet işlenmiş ve dayakla bir kişi ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1952
  • Venizelos bı tarci:birincide)los,Dışişleri Bakanlığı Umumî Kâtibi Basile Bostras,Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Bombouras,eski Bakanlardan Bakkalbaşı ve Orphanides,Amirui Chalkiopoulos ve Albay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 29.01.1952
  • Vt ÇtŞİItı mPA iKftAUıYItrtt.Birinci çekiliş:3 Mart Şubelerimizden broşür isteyiniz 450 Liraya kadar her 150 Lira için bir kura numarası alınır.450 Liradan sonraki her 500 Lira için ayrı bir kura numa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.01.1952
  • OPERATOR Dr.CAVÎT GÖNÇER Umumi baş,karın,tenasül uzuvları,kol,bacak,damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçularbaşı No:13 Tel:Muayene;23678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.01.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda yazılı baraka inşaatı işi kapalı zarfla hizalarında yazılı gün ve saatlerde Eskişehir As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır Şartnameler Ko.da ve Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.01.1952
  • İstanbul Bayındırlık Müdürlüğünden Kapalı zaıf eksiltme ilânı 1 Istanbulda Şehzadebaşı Letafet apartmanı karşısındaki arsada yapılacak gençlik sitesi binalarından Talebe Yurdu 1 inci k:sım inşaatı Kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.01.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yaz* İslerini idare eden:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:Nuri &KÇ4İ ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaaw
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.01.1952
  • PPveC vitaminlerini,muhafaza ettiği resmi raporla tespit edilen Wi HAZIR SEBZELİ ÇORBALARINI BİR DEFA TADARSANIZ DAİMA ARARSINIİ BALERİN FABRİKASI:DOLAPOERC cad 164 Ttl 87354
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.01.1952
  • M1 Türkiye Garanti Bankasından:I AFİŞ ve RESİM MÜSABAKASI ÎİÂHİ Bankamız Afiş v ayim Gazete ılânfarı İçin bir resim müsabakası açmıştır.Müsabakada birinciliği kazanacak olan eserin sahibine net 1000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.01.1952
  • t'O R K i Y Kuruluşu 1928 Yeni Postane arkası,Asirefendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.01.1952
  • «Ki*» s* *m:ğ «o Q Btf MESUT ÇİFT G£2M£Ğ£VAkfr BuımiuyoRiAn.Ata pia/c s*fe-I P K.Galata Türkiye U.Vekili:ADEM KARADAĞ i Telefon 12İL.J Galata,Vovvoda Hezaran Cad.No.121 123 L±9_J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.01.1952
  • AZOT* FOSFOR ve POTAS BÜTÜN NEBATLARIN ANA GIDAJİ MADDELERİDİR HER NEBAT BU ÜÇ GIOAYI MUHTELİF NİSBETLERDE1 SARFEDtR EN BOl VE EN CUZEl MAHSULÜ ALMAK ION MEVSIMİND» m İKTİSADÎ ve EN İYİ GÜBREYİ EN DOĞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan