Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.01.1952
  • R KM*:'Tİ K-BI4 1 fil t.^fl HI îr w8İ Bet Müzeyyen Senar Solda)bir toplantıda Müzeyyen Senarla meraklı bir mülakat Sevimli ses san'atkârı "Ben artık,parasını yiyen bîr ev kadınıyım,diyor halini alan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1952
  • Fenerbahçenin 3-2 galibiyeti ile biten dünkü karşılaşmada ARJANTİNLİLER ÇOK ÇİRKİN HAREKETLERDE BULUNDULAR Bir biç yüzünden hâdise çıkaran Arjantinli futbolcular teskin edilmeye çalışılıyor On üç günd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1952
  • Rusların îtalyaya notası Kuşlar,İtalyan barçş andlaşmasının tekrar gözden geçirilmesini istiyorlar Paris 27 A.A.Tass ajansı Sovyet hükümetinin İtalya hükûmetime verdiği yeni notanın metnini yayınlamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1952
  • Dikilide deprem Beş ev' hasara uğradı can kayıbı yok İzmir 27 Milliyet)Dön gece sabaha karşı saat 4.45 te şehrimizde hafif şiddette hisse,dilen ve 2 «aniye devam eden bir yer sarsıntısı olmuştur.Dikil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1952
  • Görünmez kaza diye buna derler Bir eve giren kamyon,uyumakla olan karı kocayı ağır surette yaraladı İzmir 27 Milliyet)Bu gece Gazi Caddesinden geçmekte olan askerî bir kamyon 291 sayılı evin duvarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1952
  • Amerikada ilk Türk profesörü Ankara 27 Milliyet)Amerikada Missuri Üniversitesinde Bio-kimya tahsili yapmakta olr n Osman Koçtürk adında bir vatandaşımız gösterdiği muvaiı'a.^Devamı Sa:7 Sü;2 dej
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1952
  • McCloy'un ayağı kırıldı Münih,27 A.A)Dûn bir kayak gezintisinde ayak bileği kırılan Birleşik Amerikanın Al manya Yüksek Komiseri John Mc Cloy'un Münih askeri hastahanesinde bir hafta yatacağı sağTık r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1952
  • Bir Hintli ressam geldi Roychowdhry Istanbulda bir serKi akacak Denizyolları idaresinin Istanbul vapuru dün saat 18 de Doğu Güney Akdeniz seferinden limanımıza dönmüştür.İstanbul vapuru ile Hindistan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1952
  • Mısırda oynanan 111 nııııı—büyük facia îr taraftan Kızıl Rus ajanlarının tahrikleri,diğer taraftan İngilizlerin hatâ üzerine'hatâ işleyen meşhur siyasetleri,nihayet hepsinden beter olmak üzere keyifle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1952
  • Bugün şehrimizde hara sabahleyin sisli ve çok bulutlu sonraları bulutlu geçecek,rüzgarlar batıdan ve güney.batıdan orta kuvvette esecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1952
  • Mu şaddık isliyor Iran Başbakanı ingiite" reden ihtilâfın halledilmesini talep etti Tahran,27 AP)İran Başbakanı Musaddık,pazar günü teşebbü sü ele alarak,petrol İhtilâfının halli için,ingiltere hüküme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1952
  • İsmet Paşama ihsana artık tahammül edemediği;İhsanın her haline,her sözüne sinirlendiği,İhsanda sözü ve gözttpek bir rakîp,hattâ bir hasım vehmettiği ve bir biçimine getirerek İhsanı Gazinin nazarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1952
  • Mısırdaki ihtilâl hareketlerinden sonra I,p„.T I,W.Nahas Paşa dün Kral tarafından azledildi Kabineyi müstakillerden Ali Mahir Paşa kuracak.Hükümet vaziyete hâkim oldu Mısır polisi dün yeniden ayaklanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.01.1952
  • C.E* 28 OCAK ¦m 1 15 R Ah.1952 Sa 1371 Pazûrtoti 1367 VAl [ÎT VASATt EZAMt Gftneş 7.16 W8 Öğle 12.27 7.07 îkind;15.03 9.44 Aksa rr t 17.19 12.00 Yatsı 18.53 1.35 ı tmsak 1 5.33 12 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1952
  • İM Japon müşavir geldi Dün bece Tokyodan uçakla şehrimize iki Japon müşaviri gelmiştir.Kooşiro Citamora ve Tiko Matta adlarındaki bu iki müşavir,menüeketirnizde bir müddet kalarak müzeleri ve tarihî y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1952
  • Kaçak inşaat katı şekilde önlenecek Belediye İmar Müdürlüğü şehrin imarı için yeni bir talimatname hazırlamıştır.Talimat name,önümüzdeki şubat toplan tısında Şehir Meclisine sevkedilecektir.Öğrendiğim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1952
  • POLİSTE 4r Bundan bir müddet evvel Beyoğlu Dolapdere Menekşe sokak 9 No.da oturan Kabi:Okayın evinde vuku bulan hn sızhğu,aynı evin kiracıların dan Ko us tan tini Karyuze tarafından yapıldığı anlaşılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1952
  • Televizyon mütehassıları düı Ankaraya hareket ettiler Memleketimizde bir televizyon istasyonunun kurulması hu susunda teknik etüdler yapmak için Basın Yayın ve Turizm Benel Müdürlüğünün daveti üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1952
  • Bir dostum,dün saat 15 te,telefonla şu haberi verdi:İki gün evvelki gazeteler.den bitinde,ses sanatkârı Müzeyyen Senar'ın tevkif edildiğini tumuş,sonra da bir başka gazetede sanatkârın cezaevine sevke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1952
  • Kambiyo ve Esham Sterlin^ Dolar Fr.Frangı isviçre Ft.Belçika Frisveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes* Açılış npan.7.89 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.8Q 01.876 9.73.90 1933 Ergani 1938
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1952
  • KONFERANS it Sen Misel Lisesinden Yetişenler Derneğinin Ünyon Fraoısez binasındaki lokalinde 31 ocak perşembe günü saat 19 da Bay Edvard Kalfayan tarafından «Pedagojide cinsî eğitimin lüzumu1 mevzulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1952
  • Traktör zinciri ithali devam edecek Memleketimizde traktör çek me zinciri imâl eden bir firma bundan bir müddet evvel Eko nomi ve Ticaret Bakanlığına müracaat ederek,imalâtının ihtiyaca kifayet ettiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1952
  • t)ç İngiliz gazetecisi dün Bir müddettenberi bekenon üç İngiliz gazetecisi dün Atina dan şehrimize gelmişlerdir.Edward Mancoop,J.Charlen Metbourg ile foto William Thomas adlarındaki bu üç gazeteci Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1952
  • Bacağı Bir çocuk tramvaya atlarken tekerlek altına gitti pmm—IMWIT—fTiıır-m1t»(~K*~iTı Dün Çapada bir çocuğun bacağının kesilmesiyle neiicelenen feci bir tramvay kazası olmuştur.Saat 16 sıral arında T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1952
  • Tekel işçi Federasyonu kurulması kararlaştı Dün Bomonti Bira Fabrikasında Tekel İşçi Sendikaları,bir Federasyon kurmak üzere toplanmış ardır.Toplantıda söz alan hatipler,Sendikaların böy le bir Federa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1952
  • B)H.pil HALKIN SEİS Istanbulda Fok balığı yaşar mı Kadıköyünde Küçük Modada oturan Şemsi Kürekçl soruyor:«Birkaç gün evvel pencere den denizi seyrediyorduk.Şişman,koca kafalı bir insanın yüze yüze sah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1952
  • EV" tkramıye PiAni Bu piyango hem bay ve hem de bayan m udilere mahsustur)2 EV 2 OTOMOBİL C$S¥ROLf)Ayma» 2 Adat BUZ DOLAM 4 500 Liralık 4 t 230 29 m M 19 5 2 İKRAMİYE PLANINI TAKDİM EDER."ZİYNET" İkra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1952
  • Sarıyer D.Pkongresi Yenimahalle delegeleri kongreye iştirak ettirilmediler Sarıyer D.P.İlçe kongresi dün saat 10 da Büyükdere Beyazparkta yapılmıştır.Kongrede Demokrat Parti Genel Kurul temsilcisi Dr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1952
  • Birleşmiş Mile tier Kızılhaç mütehassısı.^mleketimize Keldi Birleşmiş Milletler Kızılhaç Teşkilâtı mütehassılarından Mr.John Oskar dun uçakla Brökselden şehrimize gelmiştir.Mütehassıs,memleketimizde o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1952
  • m MAKALE Tunus'a karşı tarihi borcumuz İsmail Hami DANIŞMEND lzmirden Türkçe bir mektupla Arapça bir Tunus gazeteni aldım.Mektup sahibi kendisini şöyle takdim ediyor:«Ben,şahsî dostunuz Ali Başhambanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1952
  • KISA HABERLER it Karaköy ve Unkapanı köp rüleri mühendis ve işçilerine ikramiye verilmesi iğin Şehir Meclisine bir takrir verilmiştir.it Millî Türk Talebe Birliği temsilcilerinden mütejşekkil heyet,dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1952
  • FIKkA B-fiekLn ye devSet «Allah hekime ve hâkime muhtaç etmesin,Allah hekimsiz,hâkimsiz bırakmasın» sözünün doğruluğunu kabul etmek için hekimsiz bir ilci Anadolu kazasını dolaşıvermek kâfidir Babiâli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.01.1952
  • Siyasî İcmal iovyetlerin elindeki esirler Cenevreâe toplanan Birleşmiş Milletler harp esirleri huusi komisyonunun Sovyetlerin memleketlerine iade etmedikleri esirlerin vaziyetini tetik eylediği bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1952
  • Mcyva ve sebze taşıma işçilerinin kongresi Haller Meyva ve Sebze Taşj ma işçileri Sendikasının yıllık kongresi dün saat 14 de Eminönü Halkevinde toplanmış tır.Kongre riyasetine İşçi Sen dikaları Birli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1952
  • Tefrika No:2» Tıbbî tâbirler,büyük üstadların hal tercümesi.îşte okumakla,okuduktan sonra da saatlerce düşünmekle bıkıp u* sanmayacağı konular.Ne kadar çok şey unutmuş.Ne kadar çok şey öğrenmemişti.Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1952
  • Rl I II e j i s o r Film rejisörlerinden bahse-deeeğim,Şehir Tiyatrosunun I içinde bulunduğu üzücü durumu hükme bağlamak ve kökleri toplumun ahlâk seviyesinden,kültür seviyesine kadar giden bir derdi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1952
  • HAZRET!MWm fypn S AMU MATİZ TANSV Varılan karar şu idi:fVSekkei!çarpışıp oreia mağlûp etmek.Tefrika No:26 Onu dinleyenler,her defasın da duydukları derin ve mânâları büyük sözler karşısında dü şünmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1952
  • fll 6eade 6u&fi ^JçazaûmaJ:i/ferim Senim içinde Sm\bûlÂ(fa 6irAetap 25?3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1952
  • Radyo savaşı Bati ile Doğa memleketleri arasındaki radyo savaşı yepyeni bir veçhe alıyor Nevyork,27 Nafen)Batı ile Düğü arasındaki radyo harbi yepyeni bir veçhe almaktadır.Ruslar^ Batı istas yonlarmın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1952
  • Çekoslovakyada yeni tevkifler yapıldı Hükümeti devirmek iddiası ile yüksek kademelerdeki memurlar tevkif ediliyorlar Viyana,27 A.A.Dün Pragdan gelen haberlerden öğ renJldiğine göre,Cumhurbaşkanı Cleme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1952
  • Ispanaktan zehirtenen t'ört aüe Berne,27 Nafen)Burada dürt afle ıspanaktan zehirlenmiştir.Yapılan araştırmalardan sonra o ıspanağın satın abndığ)dükkâna sebzeyi getirenlerin bostanmdaki ve bahçesindek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1952
  • Ömer Hayyamın rubaileri Londra,27 A.A.Naşir John Murray,Ömer Hayyamın rubailerinin yeni bir ingilizce tercümesini çarşamba günü neş redeceğini bildirmiştir.Naşirin açıkladığına göre bu rubailer,yeni b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1952
  • t *WI I Avrupa Ordusu Batıb altı devlet arasında yeniden görüşmelere başlandı Paris,27 Nafen)Quey dOrsay'da başlamış olan ve üç gün sürecek olan konferansta Avrupa Ordusunun kadroları hakkında mühim k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.01.1952
  • 1 Hindistan Cumhuı i yetiuin kuruluş yıldönümü münasebetiyle Aııkaradut Hindistan Fîüyükelçiliğinde bir kokteyl parti verilmiştir.Resimde,I şişleri Bakanı Fuat Köprülü Hint Sefîriyle bir arada görülm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.01.1952
  • HERC UN TAMHfEN MERAKLI BİR VAK'A men asılıverdi rTikUmdara suikast yapacaklarını Melike Estir timber verirken,ağzından Yahudiliğe ait bîr kelime kaçırdığı için Melik:Alsn!diye cei&âtlara bağırdı.Zava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.01.1952
  • Korc'do savaşan Amerikan askerleri Morilyn Monroe adındaki komedi artistini «Kore Aınerikan Birlisinin Kraliçesi» ilân etmişlerdir.Sarışın ve mavi gözlü ve güzel Morilyn Monroe'ye Amerikan askerleri 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.01.1952
  • Sulhi GAR AN Bugüne kadar İstanbula;pek çok ecnebi takım geldi.Fakat bu derece egoist ve mağlûbiyeti hazmetmıyen oyunculardan teşkil ecıil miş bir takımı hiç,amma hiç sahalarımızda görülme di.Fener La
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.01.1952
  • Dün oynanan Lanus Fenerbahçe maçında mağlûbiyeti hazmedemîyen Lanus'lu bir futbolcu sahadan ayrılırken resimde görüldüğü gibi hareket etmiştir.Biz bu hâdiseye en hafif tâbir olarak çirkin ve iğrenç!di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.01.1952
  • Basketbol ve voleybol maçtan Dün Basketbol lig maçlarına devam edilmiş ve Boyoğlu luspor Kurtuluş maçı temdit devresinin bitmesine bir buçuk dakika ka'a,ve Beyoğiusp -r Kurtuluşa 40 44 galip vaziyette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.01.1952
  • Amatör lig karşılaşmaları Hakemler tarafından kaldırılan boykot kararından sonra dün Galata-Demirspor maçı oynandı Bugün muhtelif stad ve saha larda amatör lig maçlarına devam edilmiştir.ŞEREF STADI D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.01.1952
  • Konağa gelen Feleksu,soyu nup dökim*!ükten sonra tenha bir köşeye çekilmiş ve Ibo yu düşünmeğe başlamıştı.Feleksu ertesi ye daha ertesi gün ieri de aynı şekilde geçirdi ve nihayet hislerini kendi kend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.01.1952
  • Bursadaki maçlar Bursa,27 Hususî)Bugün Dün)Bursada lig maçlarına devam edi'miş ve Güvcns por,Doğansporu 7—1,Acaridman Ço iksporu 3—1,Akınspor Me i'inosu 2—1 ikinci kümeden De mirtaş Yıldırımı 2—0 mağl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.01.1952
  • Maraton dan sinesi Dün Mecidiyeköy,ile Boyacıköy arasında'.25 küomet.e üzerinde yapılan maraton dene meşinde aşağıdaki neticeler ede edilmiştir 1 F.Topuzlu D.Gücü)1 s.^25.a7"2 2 M.Bilir Şişli)İ s.34.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.01.1952
  • r* T^ i% Dün Fenerbalıçenln 3 2 galibiyetiyle neticelenen Lanus maçında Salâhattin hârika kurta nşlarından birni yaparken AHÇE LANUSU 3-2 MAĞLÛP Mağlûbiyeti hazmedemiyen Lûnuslüler Hak Polise ve Foto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.01.1952
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 t;12 1 j ¦T 2 3 4 S l *wM 7 8 9 I 10^ü 11 12 SOLDAN SAĞA 1 Para mahfazası lebalep iki kelime)2 Canı tez;aynen ske.3 Kaı a namiyle maruf rah metli bk" paşamızın ismi;Üniversite rei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.01.1952
  • Elektrik Şebekesi Yoptın'ocak illet Bankasından;1 t-Mardin şehri elektrik şebekesi işi şartnamesinde gösteri] en esaslara uygun olarak yaptırılacaktır,2 'İşin keşif bedeli 26y 508.87 liradır.3 Geçici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.01.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenler Gidecekler 7.20 Adapazarı 9^00 Toros 10.10 İzmir Konya Adanu 13.50 İskenderun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı postası 20.05 Ankara postası yataklı)20.50 Erzurum 21.45 D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.01.1952
  • rıımsza Sayın Başkan;Şehrin kaderini,beş on yıl için ve milyonda bir nisbetinde de o^a paylaşan bir hemşehri olduğum için arada sırada işte böyle kendimi so/sahibi farzetmekteh çekinmiyorum.Sayın Başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.01.1952
  • Lokman Hek!nn Dr HAPI*:CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10 30-12:öfcle den sonra 14.30 17 de has.i ta kabuJ eder istanbul Divanvo!Nn-104 S i—»^SSİ ıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.01.1952
  • MUAMMER KARACA Operalf Bu akşam saat 21 de M A K StM'de #V/f Cumartesi,pazar 16 m r^ da n.atine ve çar-M amba 16 da tenzi-M ^4-lâth matine VV/SORMAGİR İM Şarkılı tuluat oyun Pe»*.je akşamı ile cumarte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.01.1952
  • It m KÜÇÜK Karakolda SAHNE Piyes 3 Yazan:S.Kingslej Çeviren:T.Sadullalk I Sahneye koyan.M.Evtufnd Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar maline saat tam 17-de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.01.1952
  • RADYO ISTANBUL 12.57 Aç.hş ve program 13.00 Haberler 13.15 Büyük orkestralardan kara sak hafif öğle müziği Pl.13.45 Şarkılar 14.15 Programlar,dans ve eaa müziği Pl.14.40 Türküler Pl.15.0.0 Kapanış.17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.01.1952
  • BÜYÜK HUKÜNiMR] Tefrika X«:12C Yazan:SAMANCIÜİI."Aycgini sıkı bas,yasağa göre hareket et.Yoksa hayatın dudaklarımın arasındadır,Ziyaretlerin azıcık sonu alı jimca hemen arabasını hazırlattı;Padişaha t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.01.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMİ Ml R AS Yazan:Ruth ve Augustor Goetz Türkçesi;Resiha Vâfi ve Lûtfi Ay Telefon;42157 KOMEDİ KISMI Penbe Evin Kaderi Yazan:Turgut Ö/akman Telefon:40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.01.1952
  • Martin onun için hiçbir tehlike değildir.Evlendiğimdenbe ri karıma sadık kaldım,ne şekilde olduğunu bilmem izah edebiliyor muyum?Birisi karım dır,diğeri yegâne sevdiğim kadın.Bir müddet ikisi de sustu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 28.01.1952
  • anlatıyor TBaş tarafı birincidel *ım,âdeta kin ve husumet de »ecesinde şiddetlendirmek yolunu tuttu.îstanbuldaki muhakeme sofunda Hüseyin Cahit Beyin fceraeti üzerine ismet Paşada basıl olan iğbirarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1952
  • Amerika da ilk Türk profesörü fBas tarafı birincide] kıyet dolayıaiyle üniversite pro,fesörlüğüne yükselmiştir.Bu su retle Osman Koçtürk Amerikada ilk kürsü sahibi Türk profesöı olacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1952
  • Arjantinlilerin çirkin hareketi Bas tarafı birincide)rek oyun içinde ve gerek oyundan sonra bazı çirkin hareketlerde bulunmuşlardır.Çok faullü bir oyun çıkaran Lanus'lüler hakemin her hareketine itira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1952
  • Rusların Italyaya notası fBc;tarafı birincide 1 andlaşmasının gözden geçiril'meşinin yegâne sebebi.îtalyanın eşit haklara sahip olmak isteme sidir.mealindeki İtalya iddia,sini reddetmektedir.Sovyet no
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1952
  • Musoddık anlaşmak istiyor rBa„ tarafı birh.cide)Başbakanın gayet garip bir şekilde söze alınan mesajı şu idi:Iran hükümeti ve tran milleti,herhangi diğer bir mem loketle ihtilâfı asla arzu etmo mistir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1952
  • Üniversiteye dikilecek Atatürk heykeli için teberrüler M.T T.Birliğinin Üniversite bahçesine diktireceği Atatürk heykeli için teberrular devam etmeketdir.B uarada son olarak Toprak Mahsulleri Ofisi İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1952
  • P.T.T.çiler Cemiyetinin kongresi P T.T.çiler Cemiyeti kongresdün" P.T.T,Meslek Okulunda yapılmıştır.Uzun münakaşalardan sonra Başkanlığa Tayyar Ustünuçar,ikinci Başkanlığa Başmüdür Muavini Naci Gürol,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1952
  • Kız okulları arasında koro müsabakası Ankara,27 Milliyet)Memleketimizde ilk defa olarak kız okulları arasında koro müsabakası tertip edilmiştir.Yüzden fazla genç kızımızın iş tirak ettiği koro müsabak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1952
  • Harbin bittiğine inanmayanlar Savaşa devam eden 5 Japen askeri aranıyor Guam,27 A.A.Bu Pasifik adasındaki Amerikan askeri polisi harbin bittiğinden bihaber bir mağarada gizlenen beş Japon askerini ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1952
  • Trumamn adaylığı Başkan Muavinliği için de tekrar Barkiey in adaylığı konulacak Kansas City 27 A.A)15 eyaCet Demokrat Parti kongresi dün sona erimiştir.Bu kongrede Trumanın tekrar Cumhurbaşkanlığına a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1952
  • Bir genç intihar etti Dün sabah Beykozda bir in tihar hâdisesi olmuştur:Beykczda Çayırlık Caddesinde oturan 30 yaslarında Abidin Tosun adında bir genç geçirdiği bir sinir buhranı ne ticesinde kendisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1952
  • Bir Hintli ressam geldi Bas tarafı birincide)Güzel geminizle iyi bir se« yana t yaptım,Türkiyeye geldiğim k'in çok sevinçliyim.Açacağım resim sergisinin Türkiye İİ6 Hindistan arasında kurulan kültürel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1952
  • Tunusta Nisbî bir sükûn hüküm sürüyor Fransızlar dün gecede Tunusa asker göndermeğe devam ettiler Tunus,27 A.A.Tunusta gece sükûnet içinde geçmiştir.Polis bu sabah erken saatlerden itibaren Birefdal'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1952
  • Radyo ile idare edilen füzeler Avustralyada bu tip füzeler üzerinde geniş tecrübeler yapıldığı bildiriliyor Londra,27 Nafen)İn ginleterenin radyo ile idare edilmekte olan füzeler üzerindeki çalışma sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1952
  • Mersinde saya kovuşan köylü Mersin,27 AA)İçel vilâyeti dahilinde son bir sene zarfında 96 köy suya kavuşmuştur.Diğer köylerin su dâvası üzerinde de ehemmiyetle durulmakta ve çalışılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1952
  • A.B.D.İstihkâm Dairesi Başkanı dün gitti Bh* müddettenberi memleketimizde bulunan Birleşik AmerL ka istihkam Dairesi Başkanı Kor general A.Pick'in başkanlığın,daki asker!heyet,dün özel bir uçakla Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1952
  • Bundan sonra tek tip ambalaj kâğıdı kullanılacak Belediye et,peynir ve saire gibi maddeler satan esnaf ve halkımızın en mühim dertlerin,den biri olan ambalaj kâğıdı meselesini halletmeğe karar vermist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1952
  • Polonyumu yeni Anayasası Berlin,27 Nafen)Bu sabah Varşova radyosu yani bir anayasanın hazırlandığından bahsetmiştir.Bu anayasa ile Polonyaııin bir «halk demokrasi» si olduğu da tasrih dilmektedir.Anay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1952
  • Nahas Paş tarafından tarafı birincide* ettik.Bu şekilde hükümet teşkilâtlı ihtifale mânı olacak ve sükûnu iade edecektir:Milli dâ vamız adına bütün gayretleıinizde sükûnetle hareket etmenizi istiyoru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1952
  • Orman Mühendis Muavinleri dün bir toplantı yaptılar Dün sabah saat 11 de Muallimler Birliği Salonunda Or man,Mühendis Muavinlerinin toplantısı yapılmıştır.Toplantıda söz alan!bazı Orman Mühendis Muavi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1952
  • Irakta yeni nümayişler Bağdad 27 A.A.İngiltere ile Irak arasındaki 1948 Port,smouth muahedesinin reddi yıldönümü münasebetiyle,bu sabah polis ile ekserisi öğrencilerden müteşekkil nümayişçiler arasmda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1952
  • Hatay ilinde dağıtılan arazi Antakya,27 AA)Hatay ilinin Antakya,Kırıkhan,Peyhanlı ve Dörtyol ilçe»'erinde şim diye kadar 89,416 dekar arazi dağıtılmıştır.Topraksız vatandaşlara yapılan bu yardım Hatay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1952
  • Tarsuta göçmen evleri Tarsus,27 AA)Humorluda inşa edilen göçmen köyüne iskân olunan Bulgaristanlı göçmen vatandaşlarımız örnek biı harekette bulunarak Erzurum zelzele felâketzedelerine 93 lira 50 kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1952
  • Londra havadan genişletiliyor Londra 27 Nafen)Londra Londra hava alanından geçmekte olan hava yolcularının sayış;süratle artmakladır 1952 senesinde bu hava alanından gelip geçecek olan yolcuların sayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1952
  • Danimarkalılar Çinlileri 3-6 yendiler Hong Kong 27 AP)Danimarkanın Akadermisk VolkSklub ile Hong Kong takımı ite yaptığı futbol maçını üçe karşı sıfır golle kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1952
  • Kore de mütareke Tali Komisyonun kararlarım kurmay heyetleri müzakere edecekler Munsan 27 AA.Birleşmiş Miletler ve komünist kurmay subayları pazartesi günü Kore mütareke anlaşması tasarısı üzerinde ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1952
  • Dünyanın en eski orkestrası tehlike geçiriyor Manchester 27 A.A.Dflnyanın en eski ve tanınmış orkestralarından Manchester'deki Halle orkestrası malî güçlükler içinde bulunmakta ve dağılmak tehlikesiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1952
  • Gl.Mac Arthur'iin 72 ncî doğum g'litU New-York 27 A.A.General Mac Arthur bugün "Waldorf!Astoria'daki muhteşem apartmanında 72 inci doğum yîl dönümünü kutlayarak,gece,es ki kurmay subayfarına bir ziyaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 28.01.1952
  • Devlet Orman işletmesi Ayancık Müdürlüğünden 1 işletmemizin fabrika deposunda mevcut 2876.777)metreküp köknar ve fırınlı kayır,kerestelerle 3515,52)metre» kare meşe ve kayın parkeler 47)parti halinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.01.1952
  • istanbul Ten el Başmüdürlüğünden 1 Istanbul şehri Belediye hudutları ile Küçükçekmecei,Raıri,Küçükyalı,Maltepe,Kartal,Pendik;Yakacık;AnadoKj ve Rumelikavağı mmtakalan dahilinde fabrikad&n bayilere bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.01.1952
  • ÜŞÜDÜĞÜNÜZÜ HİSSEDER HİSSETMEZtOtitlt humotuı m dırhil tttirmı toilerif.ALMAYI İHMAL ETMEYİNİZ Kininli GRİPİN Bos,dis,sinir,odole oğrılorını teskin eder.Siydik ve romotiımo tedavisinde bo» »on ile kul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.01.1952
  • Menemen Belediye Başkanlığından Elektrik işletmesi ihtiyacı olaraîc Eşyasında mevcut şartlara ve evsafa uygun,Manesman tipi veya muadili muhtelif boyutta 261 adet direk alınacaktır.İşletmemizden bedel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.01.1952
  • II Se' V 90 V B,ÛePPveC vitaminlerini muhafaza ettiği resmi raporla tespit edilen BALERİN HAZIR SEBZELİ ÇORBALARINI BİR DEFA TADARSANIZ DAİMA ARARSINIZ ^BALERİN FABRİKASI:DOLAPpERE cad 164 Tel 87354
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.01.1952
  • Elektrik tesisatı yaptırılacaktır İLLER BANKASINDAN:Tesisin işler halde keşif bedeli Kasaba adı T.L.Geçici teminatı Nevi Gercüş 70.847,02 4.792,36 Dizel ve gebeke Derik 81.157,37 5.307,87 Afşin 126.42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.01.1952
  • Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon ve Malzeme İşletmesinden 1 1000 kilo hazır aleminyum boya pazarlık suretiyle satın alınacaktır.2 Bu işe ait özel şartlaşma Beşiktaş Çırağan Caddesi Osmanpaşa Mektep sokak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.01.1952
  • MİLLİYET Nusbası 15 kuruttur Abone «eraiti Türkiye Hariç Lr Kr.Lr Kr.Senelik 42.00 81.00 Altı aylık 22.50 43.00 Üç ayLk 12.00 24.00 Bir ayılk_4.50 9.00 ÎLAN FİATLARI 2 ve 3 üncü sayfanın santimi 4 T.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.01.1952
  • OPERATÖR Dr.CAVİT GÖNÇER Umumi baş.karn.tenasül uzuvları,kol.bacak,damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçularbaşı No:13 Tel:Muayene;23678 V-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.01.1952
  • Millî Eğitim Basımevi Müdürlüğünden 1 Basımevimizde bulunan takriben 500 kilo toz ve yine takriben 2000 kilo parça çinkoğraf çinkosu açık arttırma suretiyle satılacaktır.Sözü edilen toz çinkonun bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.01.1952
  • Penicilin alsnacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalına Komisyonundan 1 30.000 şiçe 200.000 ünitelik Penicilin Cristaline kapalı zarf usuLyje satın alınacaktır 2 Muhammen bedeli 13.800 lira olup m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.01.1952
  • 5500 Adet Anbalaj Sandığı alınacak Sümerbank Deri ye Kundura Sanayii Müessesesinden 5500 aded anbalaj sandığı alınacaktır.Teklifler kapalı zarfla 5.2.1952 tarihine kadar müessesemizin Beykozdaki merke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.01.1952
  • İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden 1 Ün-versilemiz «Taşkışla» bh;asımn sınıflarına yapılacak olan kürsü,karatahta ve yemekhaneye yapılacak masa,oturma yerieri açık eksiltmeye çıkartacaktır.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.01.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Tazı ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaam İslerini idare eden:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer;Nuri KKÇ*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.01.1952
  • Katranlı kenevir alınacak Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Satınalma Komisyonu Başkanlığından 1 5000 kilo katranlı kenevir satın alınması kapalı zarf)usulü ile eksiltmeye konulmuşutr.2 Malzemenin tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.01.1952
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtcat ilânı Aşağıda cins ve miktau ya zıh sebze ile nakliyatın pazarcıkla eksiltmeleri hizalarında yaziiı gün ve saatlerde Hoşdere 87 Noti As.Saö Al.Ko.da yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.01.1952
  • İSVEÇ MflMULÂTI VOLVO T3i GAZLA ÇALIŞIR 35 Beygirlik Traktör TÜRKİYE MÜNHASIR İTHALATÇISI:MEHMET KAVALA GALATA TAHIR HAN Tel.4043O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.01.1952
  • İhraç olunmak üzere cem'an 2500 ton mısır satılacaktır Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden îstanbuldan 500 ve Samsundan 2000 ton olmak üzere cem art 2500 ton mısır,bulundukları mahallerdeki de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.01.1952
  • Buğday satılacaktır Akçadağ Sultansuyu Harası Müdürlüğünden 1 195i yıh mahsulü 80)ton yerli ve 70 U» akbaşa* buğdayı pazar)ıkla satışa çıkarılmıştır.2 Buğdaylar ayrı ayrı ve 29 Ocak İ952 salı günü saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.01.1952
  • İhraç olunmak üzere ve beşer bin tonluk partiler halinde 10 bin ton Anadolu yumuşak ve 5 bin ton Trakya sert buğday satılacaktır Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden 1951 yılı mahsulü,77 hektol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan