Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.01.1952
  • George McGhee'nin Türkiyeye dair dünkü mühim beyanatı r»-Atlantik Paktına iştirakimize dair Ayan Meclisi Dış Münasebetler Komitesinin aldığı karar şimdiye kadar Amerika tarihinde görülmemiş bir sür'at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1952
  • Arthur Porritt dün qece geldi İngiliz Kral ailesinin hususî cerrahı ve Ollmpiyad Komitesi rûn faal azalarından Sir Arthur Porritt dün gece şehrimize gelmiştir.Sir Arthur bugün saat 10,30 da Gureba Has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1952
  • J—İM—Memleketimizde ilk defa olarak ışıklı seyrüsefer kule lerini yapan deniz albayı Kemal Şenol,şehrin seyrüsefer tıkanıklığının gideni,mesi ve bu dâvanın esaslı surette halli için yapılan tecrübeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1952
  • Beş defa kapatılan ve üç yaralamaya sahne olan meşum I' randevu evi Meş'um randevu evinde3yaralama Beş gün içinde üç kanlı hâdiseye sahne olan Behicenin evi 3 kere mlihiirlenmişti Randevu evinde hâdis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1952
  • Et ve balık meselesi Her kış et fiyatlarının alabildiğine yükselmesi ye bir ihtikâr maddesi olmaktan bir türlü kurtarılamamapı kargısında hayırlı bir adım atılmış,kombinalar yaptı,rılmasına karar veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1952
  • Tunuslu milliyetçiler hücumların] artırdılar Bir Fransız karakoluna dinamitle hücum edildi.Polis,uçak ve tank yardımı istemek zorunda kalıyor.Tunus,24 AP)BildiriIdigL ne göre,Tunuslu milliyetçiler bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1952
  • Türk Yunan iktisadî işbirliği Venizelos,Ankarada ekonomik meseleler ve gümrük birlimi mevzuu üzerinde görüşecek Atina.24 A.A.Ankaraya.gidecek olan Başbakan Yardımcısı Venizelos'a refakat I Devamı Sa:7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1952
  • Atlantik Paktına I iştirakimize dair Fransa kararım v e r d S Mil î Meclis ezici çoğunlukla Pakta girmemizi kabul etti I Paris,24 AAJ Fransız Millî Meclisi bu akşam Tuıkiyo ve.Yunanistanm At antu Pakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1952
  • izmirde kasırga 15 dakika süren kasırga geniş tahribat yaptı izmir,24 Maiyet)Bugün saat 15 de esmeğe başlıyan ve tam 15 dakika devam eden kasırga,limanda birçok hâdiselere sebep olmuştur.Limanda bu lu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1952
  • Çetecilik» d â v a s o D.P.tarafından açılan dâvaya dün.de devam edildi Ankara,24 Milliyet)Ulus gazetesinde neşredilen Çetecilik başlıklı yazı dolayısiyle Falih Rıfkı Atay ve gazetenin Neşriyat Müdürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1952
  • Mısırlılar Rusyadan silâh istedi Çeteciler bir İngiliz cephaneliğini dün berhava etliler Kahire,24 A.A.«El Eh ram» gazetesinin bildirdiğine göre.Mısır resmen Sovyet Rusya'dan silâh istemiştir.Sovyet s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1952
  • A.Ulusan Lîzbona gidecek Amiral 9 şubatta Vagingtoudaıı ayrılması bekleniyor Vaşington 24 AP)Geçen yılın aralık ayından beri burada bulunan Türk Amirali Aziz Ulusan'ın Lizbon'da yapılacak Kuzey Atkmti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1952
  • f 1»ı»" i Wl m» «İM ı C.Bayar Erganide Cumhurbaşkanı maden işçileriyle dün samimi bir hasbıhal yaptı Maden,24 Milliyet)Cumhurbaşkanı Celâl Bayar bugün Ergani maden işçilerinin davetini kabul ederek fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1952
  • Bir Amerikan askerî heyeti dün uçakla şehrimize geldi ^JFİL*™!flu yarbay ve iki sivil mütehassıstan müteşekkil bir Amerikan askeri rttaekfrX115aUa5chn,n,ze Selm^«'.Kesimde heyet ayalar,Yesi.kv.v hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1952
  • Başbakan yardımcısı dün İstanbula geldi Samet Ağaoğlunun Belediye ile Vilâyetin gelecek sene ayrılabileceğini söyledi Dün şehrimize gelen Samet Ağaoğlıı bir seyahat esnasında Başbakan Yardımcısı ve De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1952
  • 4fto& f£ uMMt •j,m Bugün şehrimizde bava;çok bulutlu re yağmurlu geçecek.Hava sıcagiıgı biraz artacaktır.Rüzgârlar batı ist İkametin den orta kuvvette esecektir.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1952
  • ATATÜRKE SUİKAST TEŞEBBÜSÜNÜM İÇYÜgJ Hâdiseden yıllarla sonra öğrenilen hakikatler Faik Bey Arifin evine koşar,orada Şükrü Beye rastlar ve s "Sarhoş kafaların karariyle memleket ateşe verilemez.Bu her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1952
  • İtalya ile ticari I anlaşma Anlaşma dün J törenle imzalandı Ankara,24 A.A.Türk İtalyan Ticaret ve ödeme anlaş,masının imzalanması munasebe tiyle yapılan törende,hükümeti,miz adına anlaşmayı imzalayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1952
  • Belediyede nakiller Emlâk ve temizlik işleri müdürleri değiştirildi Belediye mfidiranı arasında dibi âni olarak bazı değişiklik* leı-yapılmıştır.Bu arada Emlâk Müdürü Kâzım Kuyaş,Tan zimat Müzesi idar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.01.1952
  • I I *0*mm+MAKAL£ Üsküdar ve Kadıköy fethinin alta yüzüncü yıldönümü Ismail «ami OA* İŞ MEN D Bundan evvel de başka bir münasebetle söylediğini feibi,bugün Boğazın,iki yakasında İstanbul de-diğimij yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1952
  • Mahmut Cevdet Sezer'in aklî dorumu bozukraaş Volkan gazetesinde neşrettiği tına alınmasını «talep etmiş,ihu ği müteaddit yazılandan dolayı,istek de kabul 'edihriigti.Mh Asliye,Toplubasın «re 'Ağırceza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1952
  • Zeytinyağı friyemı İstihsal bölgelerinden gelen lıa berlerc nazaran zeytinyağı piyasasında durgunluk başhmiştıı.İlgililer bu durgunluğu normal telâkki etmektedirler.Piatlarda da cüz'îsbir düşüklük müş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1952
  • Fransa bizden kömür almak istiyor Yakında tekrar seuvifie oaşlryacak olan Ereğli Kömür J meleri,iFransaya yeniden kömür ihraç edecektir.iBu kömür ierin Zonguldaktan Kazâblanka ya nalüi için Demir sile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1952
  • ^Tir 25 OCAK Ru 27 12 R Ah.1952 So.1371 i Cuma 1367 V/Al CtT VASATI EZANI G iines i 7 13 2.03 Öğle 12 26 7.11 İkindi 15 01 9.45 Aksarı i 17.16 12.00 Yatsı 18 50 1 35 imsak 5 35 12.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1952
  • KISA HABERLER1 Hekimoğlıı Alipaşa 1 nci iLİ kokulu öğretmenleri Erzurum fe lâketzedeleri için aralarında 'tap;iadıkları 54 lira 25 kuruşu Kızı.lay Merkezine yatırmışlardır.it Yenen mensucat fabrikası,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1952
  • P L J STf •fr Dolapdere Caddesinde oturan amele Aziz Çiçek ite Mustr' fa Çiçek,bir alacak yüzünde)araları açik bulunan 'Halil öztürkle 'kavga etmişler,'Halil heı ikisini çakıyla yaralamıştır.¦Jc Kası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1952
  • L* nt an do fırtına Kömür yüklü bir motor dün I la.vd tır paşa önünde battı Denizlerimizde tekrar bütün şiddetiyle başlıyan fırtına yüzünden dış seferlerde aksamalar o muştur.Doğu Güney Ak deniz sefer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1952
  • Denizde can emniyeti Hükümetimizin de iştirak etmiş bu unduğu,Millet erarası «Denizde can emniyeti ve denizde çatışmayı önleme tüzüğü nü" hazırlamak üzere Ulaştırma Bakanlığında bir komisyon kurulmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1952
  • İsTî'ildcü 75 Yahudi daha geldi Kadeş vapura dün saat 19 da Hay fa seferinden dönmüştür.Yolcular arasında Mlistınden şehrimize avdet eden yet miş beş Musevi vatandaş da bu lunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1952
  • Harp Okulu komutum vefat etti Harp Okulu Komutanı Kurmay A'bay Bemzi Hasdal dün1 sabah vefat etmiştir.Merhumun cenaze namazı bugün Hacıbayram camiinde kılındıktan^ sonra merasim1© Asrî Mezarlı-j,ğa de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1952
  • Denizyollarının Amerika acentaliğım almak isteyenler ÇOgaldl Denizyol1 armın muntazam ve temiz servisleri yabancı mem-leke tier nezdinde gittikçe ehem' miyet kazanmaya başlamıştır Muhtelif müracaatlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1952
  • Bir «Wamaset seresi» açılacak Birinci Ordu Temsil Bürosun dan bi dirilmiştir Mayıs ayında açılacak olan «Hamaset Sorgi» hazırlıkları ilerlemektedir.Bu sergiye iştirak edecek anât korların bilhassa kos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1952
  • Danimarkanın Tekel idaresine afrtığı bir müracaat TDariirnarkada bir acentaTürk bütününden sigara imali için te şebbüse geçmiştir.Bu sebep e kurulacak fabrikanın ilk çalışmalarında bulunmak üzere Te-k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1952
  • HALKIN SESİ I Tekel umum Müdürlüğünden bir rica Kandilli Hanımoğlu yokuşunda Hüseyin Başakçı yazıyor: iBen tiryaki bir adamım.Benim için tütün kalitesi,harmanı,sigaranın görünü,şü birbirini ikmal eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1952
  • 1 inci Asliye kapısı önünde kavgaya tutuşan İ5 kipti ortalığı birbiri rae katt Dün Adliyede Birinci Asliye Ceza Mahkemesi Önünde çinge-neler arasında kıskançlık yüzünden büyük bir kavga olmuş,ikadınlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1952
  • Talebe Federasyonu seyahat Jioin «emi kiralayacak TEaiahe JFedarasyanu,©ı?ğu AkSmüz&e bir ay cflevam edecek bir ''turistik seyahut için genii kiralamak 'üzere Denizy ol larnra ariüracaat etmiştir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1952
  • Kandilli rasathanesi |»ir zöfedl katyflctti Kandilli rasdthanesmden 'bildirildiğine görç,oevve^ki ıgött,Türkiye saatiyle biri 15 geçe 415 saniye süren artta jidâette fbh,zelzele kaydolunmuşfcuı;iMtnke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1952
  • i Meslek fC red's* Hayta yeni «triaetik doktor,diş sfttefeHfii,mühendis,mimar we Avukatlar için* hibelerimizden izahat isteyiniz,YA« ve KREDİ SAİ3KASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1952
  • Son birkaç ay içinde Igtartbulun seyrüsefer davasını hafö6tmek maksadiyle esaslı tetkikler yapıldığı ve 'bu arada birçok katarlar alındığı malûmdur.Bu mevzuda en faydalı rolü oynayan ve geceli gündüzl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1952
  • Kambiyo ve Esham Sterling Dolar.Fr.Frangı isviçre Ft.Belçika Frisveç 3?r.Florm Liret Drahmi Eskoudes AçiliS Inpcm 7.89 28Û.50 Ü.80 '64.03 5.00 o4.12.^0 778f68.40 iO.BOi •ÛH876 9.73.90 1933 Er.garü.193
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1952
  • S ü.ey ma niye Doğumevi ı l »win n^^iMiı ıı Bir hayırsever taraf mflaa yapılan pavyon dün törenle açıldı İsminin açıklanmasını istemıyen hayırsever bir vatandaş tarafından Süleymaniye Doğumevi ve ilâv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1952
  • lıifrPiy,marw*ah gitti Bir müddettemberi şehrimizde bulunan İngiliz Feldmareşal lanndan Auchin'.ek dün sabah uçaik'a Karaşiye müteveccih en şehrimizden ayrılmıştır,"Seld-mareşal,çalıştığı müessesenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1952
  • lüjçe tütün tiv.ttısında satışlar ağırlantyxnr Ege tütün piyasasında tütün satış arı ağırlaşmaya başlamıg-iar.Bununla 'herâber iügiiiler bu durumu normal 'telâkki ekmektedirler.Yam hm tahmirile-7e na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1952
  • Yeni 'btr ^Esnaf ffatftelnntcsi yapılacak İstanbul OSsnaf Hastahanesini JKoruma ve 'Tandım Cemiyeti-aıin yılbk ko»gresi dün ^aat İl;'de Alemdar Sinemasında toplanmıştır.Kongrede Vali,Ticaret ve Sanayi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1952
  • Fİ Ki A Ziraî kalkınma Türkiye büyük biı ziraî rcform'un eşiğindedir.Bugüne kadar gelmiş,geçmiş hükümetler ziraî kalkınma hamlesini daima ttU iaruflı ve sadece arazi davası olarak ele almışlar ve köyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1952
  • KONFERANS İf Türk "Biyoloji Derneği.30 ocak.çarşamba günü sarat T63Ü da SüleymamjAe Biyoloji En9titü «ünde 'Orfl Prof.Dr.Süheyl *Ünve tarafından Biyoloji ıta*i hi» adlı tarih' bir 'konferans teı„ tipl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.01.1952
  • C A AT 1 KEKETLLRI Due Metin Eloğlu şiirlerini «Düdüklü Tencere» adı altında ve Lir kitap halinde yayınlamış» Iralamıyor.Kitaba dağıtma r$i»i tepe» dergisi üzerine almış.Metin Kk » xı,ç's itli er çile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1952
  • Ben kendine mahsus esas vfc telâkkilere dayanan bir Akaid İlmi^ değil,din ve »man adaletine dayandığı kadar beşerî öİQüiere de istinat eden bir îlmi Akaid kurabileceğime inanıyorum.Birinci şart olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1952
  • Necat vapura göçmenler için kereste yükledi Necat vapuru Antalya da n^a edilmekte olsa göçmen evlerine alt kereste'eri yükleyerek Antulyaya götürmüştür,Bu suretle bir müdeh Ucnberi inkıtaa uğramış bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1952
  • H Vt*SAmUMTlZ TANW Ti MUKAMMEDi HAYATI-^5 Hz.Muhammedde aşktelâkkisi Bu hiç çiaJ'memiş yi zee,keder oynatmasın.Ona ölümü ve fe âketi ve istirap kalemi kimse ansıtmasın.TEFKtKA No.23 Onun bu teessürünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1952
  • Vteftişi mUnase^etiyto Sümerbank Defterdar fabrikası te r i i;ediliyormuş.Kivayete göre eksperler,mubayaa ediien yünlerin kalite ve randımanını,ihtiyatî bir tedbir olarak;çok düşük gösteriyor ve bıı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1952
  • SAYIN DOKTORLARA '•ii-'MWiwft*si't ALETE İLK EMZİEi SÜTÜ YEGAN*-VADELİ TAZE BEBEK GIDASI»*!gelmiş ve Eczaııeîerâi d.^1 il ilmisin-Perakende s rtığ fiatı TL 5.50'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1952
  • Doğu Almanya Başbakanı istifa etti Berlin.24 Nafen)Doğr Almanya Başbakanı Ottr Grottewohl'un sıhhî sebepler den dolayı çekildiği bildiril nıektedir.Muhabirler.Doğu A1 manya komünist idarecileri arasmd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1952
  • Alman borçları Borçları» tasfiyesi için üçlü komisyonun çalışmaları Başkan Truman'a bildirildi Vaşington,24 A.A.Al man borçlarının tasfiyesi işiyle görevli üçlü komisyon başkan Warren Lee Pierson dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1952
  • Çinli komünistler yawn »ııı—«ı mtoi'iı*.m+lnum-m Pekinden gelen haberler parti içinde temizlik yapılacağını bildiriyor Hong Kong,24 Nafen)Buraya gelen raporlara göre,Çin Komünist Partisi dahilinde gay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1952
  • yardım durdur Bu şekildeki harekete sebep bu memleketlerin yardım kanunu İcaplarını yerine getiremeyişleridir Vaşington,24 A.A)Karşılıklı güvenlik programı idarecisi Harriman,Ayan Meclisi Dış Münasebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1952
  • Nepalde isyan 24 saat devam eden ayaklanma ordu tarafından yatıştırıldı Yeni Delhi,24 AP)Bil dirildiğine göre,Ncpal'de 24 saat devam eden ayaklanma ordu birlikleri tarafından yatıştırıhmştır.Bir hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1952
  • Faşta inşa edilen bir Amerikan üssünde yapılan suiistimal Vasuıgton,24 AP)Karı şıklıklar içinde bulunan Fas'dı inşa halinde olan muazzam Amerikan hava üssünün inşaa tında bazı «yolsuzluklar» olduğa id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1952
  • Yedi bucuk saat telefonla konuşan bir âşık New-York,24 Nafen)California'da bir kız,sevgilisi ile telefonda yedi buçuk saal muhavere yaparak bir rekor kırmıştır.Umumî yerlerde bu kınan telefondan konuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1952
  • USA liARXi HttB-RLB AMERİKA Dün,üç katil bir binaya garp mış ö'an uçak enkazı arasından bir ceset daha çıkarılmış ve kaza kurbanlarının sayısı 29 a yükselmiştir.Uçakta 23 kişi bu lunuyordu;onlar öldük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1952
  • fsr33Ü para ayaıiatr^asB ya^ameyacak Kudüs,24 AP)İsrail pa rasnım devalüe edileceğine dair olan söylentiler dün İsrail M;ıliye Bakanı Dr.E.Kaplan taralından tekzip edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1952
  • Arnavut Şaban dün yeni bîr suç daha isledi Tekirdağında bir adamı öldü süp ikisini yaralamaktan;Ağır eezada bir memuru dövmekten,Üsküdarda eroin kullanmaktan Beşinci Asliye Cezada ve AdliyC' önündeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1952
  • bir protesto Mısır Dışişleri Bakanı İngiliz Büyükelçisine bir nota vererek Kanal kuvvetlerinin 16 ocakta Telelkebir'de bir harp harekâtı yapmalarından,şehir ve kasabaları bombardıman ve işgal etmeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.01.1952
  • v *l r i ISüleymaniye Doğum 8vine ilâve olarak ismini bildirmek istemeyen ha yırsever bir vatandaş tarafından yapılan ve 50 bin liraya çıkan yeni pavyon dün törenle açılmıştır.Törende Vali,şehrimizin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1952
  • Terry Lord ve Betty Sherman adında Güney Californialı iki genç kız güzelliklerini açık havaya medyun olduklarını söylemekte ve her gün kayalar üserinde oturarak güneş banyosu yapmaktadırlar m fy£ 5SSS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1952
  • HERCÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Yeniçeriler II.Bayizd'in fermanını geri aldırmışlardı Halk vezirlerle devlet erkânının sefahat ve rezaletinden yaka silkiyorj onlarsn şahsî zevkleri uğrunca verdikler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.01.1952
  • Fransada lig maçları Fransa lig maçları hararetli,bir safhaya girmiştir.Şöhretli Racing bu sene puan cetvelinde.ilk 10 takımdan sonra gelmektedir.Parisir.1 inci kümedeki yegâne tak'mı olan Racing ligl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.01.1952
  • Galata kulübü tarziye verdi Galata Gençlik Kulübü.Bölge Futbol Hakemlik Komitesine gönderdiği bir mektupta hakem lere son tecavüz münasebetiyle tarziye vermiş vev boykot kararının kaldırılmas.ni rica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.01.1952
  • Bu hafta yapılacak olan futbol karşılaşmaları 8u hafta diğer küme lig maç lariyle Lanus karşılaşmaları ya.IMİacakür Amatör lig maçları nın önemli karşılaşmalarından biri olan Adalet Karagümrük ile Eyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.01.1952
  • Genç MSUî Takıma çağırılan basketbolcuSar Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesinden:Basketbol genç millî takım namzetliğine seçilmiş olan.aşagıda isimleri yazılı sporcuların 301.1952 çarşamba pünü saat 17.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.01.1952
  • Atletizm tertip komitesi seçildi İstanbul atletizm tertip komitesi hafta içinde bölge mer kezihde yapılan bir toplantı so nunda teşekkül etmiştir.Yapılan seçim sonunda:Sava Hazencioğîu 11,Tevfik Böke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.01.1952
  • İşte bizim pehlivan böyle bir ında lâzım olur.Alimallah on adama bedeldir o.Şimdi anladın mı güzelim?Evet anladım.KAKA İBO SAHNEDE Böylece aradan haftalar ve aylar geçti ve bir gün paşanın muhafızı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.01.1952
  • Milîi maç hasılatı Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Müdürlüğünden:Sonzamanlarda bazı gazetelerin yaptığı neşriyat arasında şehrimizde oynanmış bulunan tsyeç ve Almanya maçları hâsılatın.n 139 küsur bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.01.1952
  • ¦WWi Kısa spor haberleri Atletizm yarışmaları ve Maraton denemesi Cumartesi günü Kurtuluş kulübü salonunda İstanbul atma ve altlamalar birincilikleri yapılacaktır.Müsabakalara saat 14 de başlanacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.01.1952
  • isveç'e gidecek olan istanbul Güreş Kulübü güreşçileri Soldan sağa)Ali Yücel,Kemal Demirsüren,Haül Kaya,Servet Meriç,Nurettin Zafer,Necati Morgu!Muammer Varboz,Bektaş Cane gidiyorlar Güreş İhtisas Kul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.01.1952
  • BUyUK^UKUMü^ DÖRDÜNCÜ* MURAD/K TEFRİKA No.123 Yazan:SAMANCIGİL Devletlûm İzmît kacfısr Gümüşzacfe Ahmet Beyi idam eifiraiğiniz Istanbulda şayi oldu BİH KARGAŞALIK Bir akşam evevlki karışık eğlenceleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1952
  • RADYO t S T A N B U L 17.5T Açılış ve program 18.0Q Dans müziği Pl.18.20 Konuşma 18.30 Piyanist Ea/1 Wild'den sevilmiş piyano parçaları Pl j 18.45 Coleman Havkins orkestrasından caz müziğ Pl.19 00 Hab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1952
  • ÜK Eîöfjtoldo SAHNE Piyes 3 perde Yazan:S.Çeviren.T Sadulioh Sahneye koyan;M.Ertuğrul Çarşambadan ba.jka her akşam saat tam.21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tora 17-de Telefon:40; 76
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1952
  • JWJAVHEB KAKACA Opereti Bu aksanı saat 21 fc ^W^f\M A K S İ M de X"l\Cumartesi,pazar 16 a n.atine vs çaramba 16 da ii matine SOEMAGİh" Şarkılı tuluat,oyun Perşembe akşamı iie cumartesi matine talebey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1952
  • U ;ıı»ttn Hei'."Vı Di HAJPH clival '£ ahfVjve MTıten'âssıgı Pazardan bfaşka der gün sabah saat lOSO-Jü öçle den sonca 14 IV hasta lc";i.uJ eder fstanbul Riv 0'.y M»\1(14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1952
  • FAYDALI BİLGİLER' Trenler Gidecekler 7.20 Adapazarı 10.10 İzmir Konya Adana 13.50 İskenderun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı postası 20.05 Ankara ekspresi Yataklı)20 50 Erzurum 21.40 Doğu ekspr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1952
  • Adana Be!Başkanlığından 1 Abidinpaşa caddesi Kuruköprü meydanlığı arasındaki yolun beton yol yapılması ve buradan çıkacak taşların Kızılay caddesine nakli kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konu'muştur.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1952
  • Devlet havayolları Yeşilköy meydan başmüdürlüğünden 1 Açık eksiltme suretiyle cins [ve miktarı şartnamesinde yazılı 8 kölem yangın söndürücü,raajzemesi satın alınacaktır.y 2 Mubammen bedeli 446ü lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1952
  • r İş sahiplerinin kendisine-fBey baba)dedikleri arzuhalci Abdüsselâm efendi,bir avukatla beraber çalıştığı yazıhanesi;e,pecinde,epey zamandan beri metresi bulunun genç.uzunca baylu dağınık saçlı Şefik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1952
  • T 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ka^Cia/an:Lacii L.or-ŞOkl $IŞ SAĞA 1 i.n :an yapılır tatlı ve ma-İn seklindedir;Meltem.2 Si_nh'Mi kimse iki kelime)3 Temi/anlamına bir erkek adı;Bayrak,i,Aklın dümeni;Cana k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1952
  • L Li:YET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr Kr.Lr Kr.Senelik 42.00 81.00 Altı aylık 22 5Ü 43.00 Üç ayl.k 12.00 24.00' Bir ayılk_4.50 9.00 JLAN FİATLARI Z ve 3 üncü ¦sayfanın" santimi.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KİSMİ m Iras Yazan:Ruth ve Auguatos Goetz Tihkçeri;Reşiha Vâfi ve Lûtfi Ay Telefon;42157 KOMEDİ Ki S.M î Penbe Evin kaderi Yazan;Turgut Özakmaa Telefon;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1952
  • «Ah Allahım!diye eliyle baştaı tuttu.Cameron kolundan tutmasaydı adam yere düşecekti,sonra güçlükle kendisini toplayarak koltuğa oturdu.Cameron:«Öbür ismi ne?Martin?diye sordu.Ward iniltiyi andır» bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 25.01.1952
  • Franscnın kararı TBaştarafı birincide»!bert'den sonra söz alan de Chambrun,Türkiye ve Yunanıs tanın At'antik Paktıma katılnu?larmm 1939 Türkiye Fransa îngi'tere andlaşmasına atıfta bu lunulmasma rağme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1952
  • Başbakan Yardımcısı [Bas tarafı birincide 1 lu bilâhare kendisine sorulr.r» muhtelif suallere cevaben beya„ natta bulur muştur;Hükümetimiz.yıllardan beri kanunlaşamayan istanbul Vilâyet ve Belediyesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1952
  • Belediyede nakiller lEas tarafı birincld?1 ve Köprüler Şubesi Mühendislerinden Galip Eren Emlâk Müdürlüğüne,Temizlik İşleri Müdürü Tevfik Himalaya da Yol ve Köprüler Mühendisliği,ne nakledilmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1952
  • Acele satılık kelepir daireler Doktor ve dişçilere elverişli Beyoğlu İstiklâl Caddesi Konak Oteli karşısında Sa Terazisi Sokağı,caddeyi görür 20 metre mesafede çift daireli apartman.Müracaat:Telefon;4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1952
  • ÖJüme sebebiyet veren teğmen Bundan bir müddet evvel Kasımpaşada deniz teğmeni Halit Bademsoy bir gece yarısı odasında arkadaşı teğmen Sami Bozok u tabancayla kazaen vu rup öldürmüştütfalit ölüme sebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1952
  • Dün gelen Amerikan askerî heyeti Bir müddettenberi beklenmekte olan Amerikan Askerî Heyeti dün sabah 11,45 de özel askerî bir-uçakla Atinadan cehrimize gelmiştir.Yeşilköy Hava Alanında İstanbul* Merke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1952
  • Celâl Bayar Erganide rınrz diye ümitleniliyordu.Bu dâvayı katiyetle halletmek zamanının geldiğine hükmolundu ve 1936 da bu yolda kafi adını atıldı.Ergani'yi bir kaç defa ziyaret ettim.Son ziyaretimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1952
  • Aziz Ulusan »Br»;tarafı birincide 1 haber alan kaynaklardan bugün öğrenilmiştir.Amiral Ulusan,Vaşingtondaki temasları sırasında Türkiycnin Kuzey At lantik Paktı teşkilâtına iştira-Jri için askerî zemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor Baş taralı birincide!ması itibariyle şimdi bu sözüne inanılır zatın tasvir ettiği vaziyeti nakle başlıyayım:Bu zata göre Gaziye bir suikast tertibinden Rauf.Adnan,Sabit Beylerle Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1952
  • Meşum randevu I Baş tarafı birincide' da Catıkbaş sokağındaki Çınar apartmanının 4 üncü katı da zabıtaca mühürlenmiş olan Be hiçe Gider'in randevu evinde bir hâdise olmuş,bunu.pazar gecesi Tepebaşında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1952
  • HAVAYA UÇURULAN CEPHANELİK Kahire.24 AP)Mısırlı çetecilerin dün gece Kanal böl gesinde Ebu Sultan'da İngilizlere ait bir cephaneliği berha va ettikleri İngilizlerden ögre nilmiştir.Cephanelikte 37 mmç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1952
  • Mısırlılar Rusyadan silâh istedi |Ba,tarafı birincide:m Mühainmed Salâhattin Paştarafından Birleşmiş Milletle:deki Sovyet heyeti başkanı Vi şinski'ye tevcih edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1952
  • DIŞİŞLERİ BAKANI TEKZİP ETMİYOR Paris,24 A.A.Mısn Dışişleri Bakanı Salâhattin Paşa.Sovyet Dışişleri Bakan Visinskiden,Mısır a tank dahi Sovyet silâhları temin etmesini istediğine dair çıkan rivayet le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1952
  • Amatör Millî Futbol Takımımız Ankara,24 A.A.Dört günden beri devam eden Futbol Federasyonu toplantısı bu gün sona ermiş ve Federasyon Başkanı Ulvi Yenal,bu münasebetle yaptığı bir basın toplantısında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1952
  • iran siyasî müzakerata hazır olduğunu belirtti Sözcü "Daha evvel İranda vazife görmemiş bir İngiliz elçisi peti08 anlaşmasını kcEaylaş t;i£fciür„ dedi Tahran,24 AP)İran bu gün İngiltere ile arasındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1952
  • Tunuslu Milliyetçiler Bas tarofı birincide)hareketlerine girişeceklerini belirtmiştir 10 günden beri devam eden karışıklıklar yüzünden.45 i Tunuslu ve 6 sı Fransız olmak üzere en az 51 kişi ölmüştür.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1952
  • Denizli Lisesinde kızıl gropagandafar İzmir.24 Milliyet)Bu akşam alınan bir habere göre De nizli Lisesinde dershanelerin duvarlarına «Yaşasın komünizm» ibaresinin yazılmış olduğu görü!muştur.Hâdiseden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1952
  • Türle Yunan işbirliği jBaş taraf» birincide1 edecek 14 kişi arasında şu zevat vardır:Eski Bakanlardan Liberal Partisi üyesi Anastas Bakkal bası,emekli Amiral Şalkiopulo.Genelkurmaydan bir albay ve Dış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1952
  • İtalya ile anlaşma fBastaroit birincide î etmiştir:«İtalya ile Türkiye arasındaki ticaret ve ödeme arılaşmalarını inurslamakla büyük bir zevk du yuyorum.Bu anlaşmalar karşılık lı anlayış,sempati ve bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1952
  • George M Türkiyeye rBa« tarafı buincidel I yeye yaptığım evvelki ziyaret-i lerimden Türk halkının ne ka-1 dar misafirperver a duklarmı t biliyorum,fakat gösterilen samı i miyet,tahmin erimin üstünde o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 25.01.1952
  • YEMİ YrLDA TA Li HİNİZ A ÇIK OLSUM 1952 de birinci ikramiye çekilişnde:İstanbul Tarabyasında 2 Bahçeli EV ve çeşitli para ikramiyeleri.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.01.1952
  • İstanbul İcra Yargıçlığından 951/7982 Beyoğlu İstik1 âl caddesi Aykut" Han 1 inci kat No.15 U» ikametgâhı meçhul bulunan Ot nik Asadoryana Alacaklı Armenak Kasapyanın alacağından dolayı 4.üncü İcra D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.01.1952
  • Doktor Katice Ekren İç Hastalıkları Mütehassısı He rgün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul eder.Adres:Bey oğlu İstiklâl Cad.Parm akkapı Küçük Îşhan No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.01.1952
  • Bayındırlık Bakanlığı Su işleri 10 cu Şube Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş 1 Anta'ya su işleri 10 cu şube müdürlüğü bölgesinde bulunan Antalya Kırkgöz yukarı karaman sulama kanalının tevst ve ısla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.01.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı İşlerini idare eden;Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer;Nuri AKÇA Ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.01.1952
  • Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünden Aşağıda yazılı 3 kalem malzeme ayrı ayrı teklif alma suretile ve pazarlıkla satın alınacaktır.Bu işe ait tekliflerin 15.2.952 cuma günü saat 14 e kadar Ankarada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.01.1952
  • Nakliyat yaptırılacak Toprak Mahmulleri Ofisi Konya Bölge Müdürlüğün den 1 Kuluköy ambarımızda mevcut Ofisimize ait hububat,bakliyat vesair maddelerden 5000 tonunun Ankaraya taşınması işi açık eksiltm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.01.1952
  • Devlet Orman işletmesi Ayancık Müdürlüğünden i İşletmemizin fabrika deposunda mevcut 2876.777)metreküp köknar ve fırınlı kayır,kerestelerle 3515,52)metrekare meşe ve kayın parkeler 47)parti halinde 23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.01.1952
  • İstanbul Asliye 1 inci Ticaret Mahkemesinden:948/135 Pangaltı Cumhuriyet caddesinde 295 numaralı dükkânda mevcut çocuk arabası imaline mahsus Oksijen takımı,direş,makas ve teker1 ek kalıbı vesaire gib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.01.1952
  • Yüksek Denizcilik Okulu Müdürlüğünden Çeşidi ö£renei ve zabitan elbisesi dikimi Kasketi ile beraber)Öğrenci ve zabıtan kaputu dikimi Hizmetli elbisesi Kasketiyle beraber1 Hizmetli kaputu Miktarı Çoğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.01.1952
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânı Açıl;eksiltme ile 150 ton Odun satın alınacaktır.Tonu 40 liradan tutarı 6000 lira olup geçici teminatı 450 liradır.İhalesi 4J2.952 pazartesi günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.01.1952
  • 250 350 500 CC.CC.^IWte ÇERftSLOVJIK X EN MÜTEKAMİL TEKNİK ZARİF YAPI ı İNŞAM YORMIYAN VOLCDLUKj •YAKITTA EKONOMİ RAKİPSİZ FIAT N 5AHANE MOTOSIKUTIUIN MŞUM WASIFLAHIDIR mUtE IIHALMCISI ıı Bi gı g kav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.01.1952
  • İstanbul Tekel Başmüdürlüğünden:1 İstanbul şehri Bel«?diye hudutları ile Küçükçelunece,Barrıi Küçükyalı,Aİal»eT)f,Kartal.Pendik.Yakacık;Anadolu ve ttnmebk£v&ğı mmtaicxjiji daö'Vnde lubrfr" İiiı bayile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.01.1952
  • Keçiborlu kükürtleri işletmesi müessesesinden:Keçiborludaki İşitlmemiz istihsal olan ve Ziraatte kuşanılan Saf Toz ve Konsantre kükürt lerimizin,Türkiye dahilindeki •JMUMİ SATIŞ AJANL.161 1952 yılı ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.01.1952
  • içme şu tesisatları yaptırılacaktır iller Bankasından:1 Aşağıda isimleri,keyif bedelleri ve geçici teminatları gösterilen kasabaların içme suyu tesisleri yaptırılacaktır.Boru bankaca Boru müteahhitler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.01.1952
  • İstanbul Vali ve Beledi/e Başkanlığından istaubnl Genel Meclisi üyelerine İstanbul Genel Meclisi şubat devresi toplantılarının ilkini 1.2.952 tarihine rastlayan cun.a günü saat 15 de aktedeceğinden o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.01.1952
  • İstanbul İkinci İcra Memurluğundan:950/6441 Ticaret Kanununun 712 nci maddesine tevfikan açık arttırma suretiyle paraya çevrilmesine karar verilen Allis Chalmers mode'i HDIO marka müstamel traktör,müs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan