Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.01.1952
  • 4lto& 0wfaemu Bugün bulutlu şehrimizde hara ve zaman zaman geçecekti.Denizlerde fırtına vam edecek,sühunet dttset m İ çok B9İ1 de.ek-i vWFw/I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1952
  • Beşiktaş şöhretli Lanus takımını 5-2yendi anım dün ikinci maçını Besiktasa karsı yaptı.Sryah Beyazlı takım çoCc güzel bir oyunla Arjantinli 5 t gü» bu mağlûbiyete uğrattı îlk devre 2 2 berabere bittik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1952
  • KASAPLAR KONGRESİ İstanbul Perakendeci Kasaplar Derneğinin yıllık mutad kongresi dün saat 16 da toplanmıştır.Kongrenin evveloq ilân edildiği gibi Çiçek Palas salonunda o saatte henüa D.P.Eminönü ilçes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1952
  • Fransada hükümet kuruldu Edgar Faure tarafından teşkil edilen Kabine,eski Kabinedeki eşhası ihtiva ediyor Paris,20 AP)Başbakan Edgar Faure,mutedillerden va sağcılardan müteşekkil yeni Fransız Kabinesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1952
  • Fge denizinde fırtına çıktı İki motor battı.Vapurlar İzmir limanından çıkamıyor Izmir,20 Milliyet)Ege ve Akdeııizde devam eden fır tına bugün birdenbire şiddetlenmiştir.Alâkalı makamlardan öğrendiğimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1952
  • Attlee hücum ediyor Muhalefet lideri,Chur chilli vaadleriui tutmamakla itha metti İngiltere muhalefet lideri Attlee Londra,20 A.A.Manchesterde sendika temsilcileri önünde konuşan eski Başbakan Attlee,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1952
  • 1 Tunustaki kanlı nümayişler Son kargaşalıklarda 11 kişi öldü,100 kişi de yaralandı Londra,20 Nafen)Tu nusdan gelen haberlere göre,son karışıklıklarda 11 kişi ölmüş,200 kişi de yaralanmıştır.Bu karışı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1952
  • Mickey Rooney karısından ayrılmak istemiyor Holywood,20 Nafen)Sinema artisti Mickey Rooney,üçüncü karısı olan Martha Vickers'den ayrılmamak için çırpınmaktadır.Mickey Ronney,karısına her gün çiçekler,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1952
  • Cumhurbaşkanı dün deprem I delerıyle pruştu Bayar,Başbakan Adnan Menderes'e Hasankaleden çektiği bir telgrafta,zelzele mıntakasında hükümetin almış olduğu yerinde tedbirlerden dolayı memnuniyetini bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1952
  • Beş dolara dünya turu San Francisko,20 A.A.ikisi erkek,ikisi genç kız olmak üzere dört öğrenci,ceplerinde 24 dolar olduğu halde bu gün San Francisko'ya gelmişlerdir.Öğrenciler bu para ile daha Meksika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1952
  • RUS AJANLARI HALEP VE SAMDA YENİ KARGAŞALIKLAR ÇIKARDILAR 87 kişi de Hatayın Suriyeye ilhakını istiyenlere karşılık,Türk aslından olan gençler Halep kalesine Türk bayrağını dikmeye teşebbüs ettiler Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1952
  • D.P Eminönü ilçe kongresi dün toplandı Delegeler propaganda faaliyetlerine hız verilmesi üzerinde ısrarla durdular D.P.Eminönü ilce kongresinde bulunanlardan bir grap D.P.Eminönü ilçesi senelik kongre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1952
  • Petrol İhtilâfı had safhada ingiltere •ı Elçisini geri aldı İrandaki İngiliz konsoloslukları da bir hafta sonra kapatılacak Tahran,20 A.A.în gilterenin Tahran Büytikel çişi Francis Shepherd'in geri ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1952
  • ATATÜRKE SUİKAST TEŞEBBÜSÜNÜM İÇYÜZÜ Suikast nasıl akim kaldı?Adlî âmir Mehmet Ali Bey,birdenbire kapıyı açıp,ellerini yastığın altında bulundurarak ark?üzeri yatan Ziya Hurside tabancasını tevcih ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1952
  • İsmailiyede cereyan eden kanlı hâdise DUn Amerikalı bir rahibe Mısırlılar tarafından tabanca ile katledildi Yeni kargaşalıklara sahne olan Mısır'da halk Veliahdin doğuşunu böyle tes'id etmişti Ismaili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.01.1952
  • KISA HABERLER it Moda ilkokulu talebe ve öğretmenleri,Erzurum zelzele felâketzedeleri için aralarında topladıkları 430 lirayı.Kızılaya tes lim etmişlerdirir İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1952
  • POLİSTE if Naciye ve Melek adlarında iki hırsız kadın evvelki gün Alem dar Başmuyahip Sokağında 8 No lu Cavidanın evine hırsızlık maksadiyle girdikleri sırada,suç üstü yakalanmışlardırif Şehrin muhtel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1952
  • iktisadî devlet teşekküHeH Barem kanunu hazırlandı İktisadî devlet teşekülleri Barem Kanunu tasarısı üzerinde Bakanlık çalışmaları bitmiş ve tasarı Bakanlığa ve rilmistir.Yeni tasarıya göre bu teşek k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1952
  • 21 Ru 23 OCAK 8 H.Ah.i 1952 Sa 1371 Pazartesi 1367 VA1 rîT VASATİ F.7.ANÎ Güneş 7.21 2.11 öğle 12 25 7.14 İkindi 14.56 9 45 Aksan ı 17.11 12 00 Yatsı 18 46 1 36 îınsak 5.37 1226
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1952
  • Batı Almanya hububat alacak Batı Almanya'dan Ankaraya gelen yeni bir heyet memleke timizden külliyetli miktarda hububat mubayası için Toprak Mahsulleri Ofisi ile müzakere lere başlamıştır.Diğer taraft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1952
  • Dolar ve altın fiatları yükseliyor Dolar ve altın fiatları son günlerde yeniden bir yükselme göstermeye başlamıştır.Dolar transfer 411,efektif 405.sterlin transfer 980,efek tif 955,gulden 34,külçe 561
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1952
  • Âkdenizde fartana başZaJa Âkdenizde yeniden şiddetli bir fırtına başlamıştır.Bu yüzden iskenderun seferini yapmakta olan Erzurum vapuru Marmaris önlerinde travers yapmak zorunda kalmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1952
  • İthal malları bolluşıyor Gümrüklerdeki malların mu ayyen bir müddet zarfında çc kilmoçj kararı piyasada tesiri ni göstermeye başlamıştır.Bilhassa ilgililer makine ak samı,otomobil ve elektrik ma!zemes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1952
  • üsçSStare ölünce d© fszrcinai ve,itecek Istanbul milletvekili İhsan Altmel Büyük Millet Meclisine bir maddelik bir kanun ta*» sarısı vermiştir.Yeni tasarı,îş Kanununun 13 üncü*maddecine bir fıkra ilâv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1952
  • FIKRA Ordu T&7ft@iâ Biîro&u İkinci Dünya Sav«Gi «Bud ile milletin ayrılmaz Saser varlık olduğunu,gün gfitt aşikâr bir gerçek fe&dm&s ortaya Bcoydu.«Gitfcuiass» savaştığı)filerinin itlfan.ile «topvekûn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1952
  • Sebzeciler Cemiyeti İstihsal kooperatifi kurulması ve kâr hadlerinin kalkması istendi İstanbul Yaş Sebze ve Meyveriler Cemiyetinin olağanüstü kongresi dün saat 15,30 da Cağaloğ undaki Esnaf Dernekleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1952
  • İşçilerin toplantısı 28 sendikanın 800 delegesi dün kongrelerini yaptılar İstanbul İşçi SeSndikaarı Birliğinin 6 ncı yıllık genel kurul toplantısı,dün saat 10,30 da Eminönü Halkevinde yapılmıştır.Kong
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1952
  • Karabük i m al âtıma fosbiti isteniyor Karabük demir ve çelik fab rikasjnın yapacağı tevziat mik farlarını her üç ayda bir tesbit etmeyi kararlaştırdığı bi linmektedir.Fakat fabrikanın imalât nev'î ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1952
  • Bal» Almanya Vwkonsolosu geldi Batı Almanya Viskonsoloau John Vodram dün uçakla şeh rimİ7 * gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1952
  • Böyle şeyleri benim gayet tabiî karşılamama mukabil,aynı şeyler başkaları nezdinde bir nevi hakaret tesiri yapabilir.Yakın maziniz.Henüz ayrıldığınız cemiyet hayatı mevzuundaki fevkalâde itibarınız.Da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1952
  • HALKIN Fiat murakabesinden şikâyet Balarta iskele civarında oturan Hasip Kaynak yazıyor Yolumun üstü olduğu için J ekseriya Hâlden alış veriş eder,sebze ve meyvenin tay.esmıi ve mümkün olduğu kadar da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1952
  • t/mir Fuarına iştirakler artıyor Alâkadarlar tarafından verilen malûmata göre,Tzmir En ternasyonal Fuarına iştirak için yabancı memleketler tara fından yapılan müracaatlar Şimdiden çoğalmış bulunmak t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1952
  • îmanı ve müezzinlerden müteşekkil bir lıeyct Ankaraya gitti İmam ve müezzinlerden mü teşekkil bir grup Başbakan vr Diyanet İşleri Reisi ile görür;mek üzere Ankaraya gitmişler dir.Heyet,hrıdemei hayrat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1952
  • Pamuğun edilmesi Uzun müddettenberi pamuk standardizasyonu tüzüğü hazırlandığı halde bir türlü mckü tatbika konulmamaktadır.Piya sadaki belli bash ilgililer fındık,yün,tiftik,Antep fıstığı ve yumurta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1952
  • Vtatürk heykeli irin çalışmalar M.T.T.B.nin Üniversite bah çeaine diktlireceği «Atatürk heykeli» için faaliyet komisyo nuna Üniversite tcmsiieisi o-İfijak Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Ekrem Şefik Egel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1952
  • Vaktiyle başüansnsş olan fakat tahsisatın kesilmesi ıâe geri baraktan Unkapanı Eminönü yolu ikmal edilecek Şehrimizde gün geçtikçe artan seyrüsefer güçlüklerine kar şr Belediye yeni kararlar almak tad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1952
  • ÇAY ir Göçmenlere Yardım Komiteci bugün saat 16 19 arasında Taksim Belediye Gazinosunda göçmenler menfaatine bir cay tertiplemiştir.TOPLANTI it-Beyoğlu Kız Lisesi Okul.Aile Birliği cuma gecesi Taksim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1952
  • »x—MAKALE Tarihin hakkı İsmail Hami DANIŞMEND İstanbulun fethi eski milât takvimine göre Mayısın yirmi dokuzuna ve şim di kullandığımız yeni takvime göre de Haziranın ye d isine tesadüf ettiği için be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1952
  • Ege tütün piyasası hararetli Ege tütün piyasasında bütün Iiarareti ile satışlara devam olunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1952
  • Üniversite mezunları okullarda ücretle ders verecekler Edebiyat ve Fen Fakültesi mezunları yeni hazırlanacak bir talimatname ile ortaokul ve liselerde ücretle ders verebileceklerdir.Talimatnamede her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1952
  • Kambiyo ve Esham Açılış 7.89 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44 80 01.876 9.73.90 apaa 784.80 280 30 Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 Liret 0.44 80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.01.1952
  • Hamza da Hak yoluna giriyor Hamza,Ebu Cehüi yakasından v® surat.na şiddetli bir t Tefrika No:19 Zübeyr İbni Avam,Abdurrah man bin Avi de bulunuyordu.Kureyşiier müslümanların rahat ettiklerini haber al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1952
  • Batılılar ve Kızıl Çin Washington 20 A.A.Cumhuriyetçi Partinin başkanlık adayi olan Ohio eyaleti ayan üyesi Robert Taft.dü ngece televizyonla aksettirilen bir mülakatın,da,Korede mütareke müzakereleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1952
  • Stalinin hastalığı Son zamanlarda kızıl dik-I tatörüjı hasta olduğuna ı ait sık sık haberler almıyor I Londra,20 Nafen)Olstı-eı gazetesinin tanınmış teis.r ederinden Edward Crankshaw,Stalin'in hastalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1952
  • Bulgaristanda giyecek sıkıntısı "Viyana,20 Nafen)Bulgaristanda yiyecek sıkıntısından başka giyecek mevzuunda da müthiş bir sıkıntının mevcut bulunduğu bildiri1 mekted ir.Sofyanm vaktiyle giyim eşyası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1952
  • KISA HARİCİ HaB RLER ^mumWW «iiii wmiii AMERİKA Hava kuvvtlerine mensup B_2L tipi bir hafif bombardıman uçağı dün Mather hava üssündeki binanın üzerine düşmüş ve 10 dakika sonra infilâk etmiştir.İNGİL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1952
  • Yine Kanalın müdaffasına dair İngiltere Başbakanı Churchill Amerikada bulunmasından istifade ederek Mısır meselesini de halle teşebbüs etti.Mumaileyhe göre Kanal Türkiye,Amerika ve Fransanın da iştira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1952
  • itteîGfrl 992 numara!e bası ile şehri taradı Bıçak niçin taşınır Ya tabanca Bîr pîrifâni ile Sarıkızın macerası.Hazin bîr macera.1 Memleketimizde iki senedenberi demokrasi hüküm sürüyor.Bu idareyi çeş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1952
  • Edebî sarraflar San'atm,tanı bir muvazene gücü istiyen,aksi halde yazarı veya çizeri tepe taklak getirecek olan,kaypak •zeminli,daracık geçitleri vardır.Edebî san'aUar,yâni teşbih,istiare,mecazların h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1952
  • Bu aksam te,yarın matinelerden itibaren ATLAS ve MELEK Sinemalarında hayatınızın en zevkli,en heyecanlı ve en güzel iki saatini yaşayacaksınız UYUK KA RENKLİ The Great Carıızo)RENKLİ Metro Goldwyn May
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1952
  • Balkanlarda sabo ta i I ar Londra 20 Nafen)Macaristanın başbakan yardımcısı ve bir numaralı kızılı Rakoşi.Komünist Partisinin merkez-komitesine tevdi ettiği bir raporda fabrikalarda kazaların çok fazl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1952
  • Peyk memleketlerde areketleri Son hâdiseler üzerine 1952 y?Bının demir perde gerisindeki öğretmenler için ölüm senesi olduğu söyleniyor Londra,20 Nafen)İşgal altındaki peyk devletlerde hoşnutsuzluk,is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1952
  • Demirperde gerisi hikâyeleri Demirperde arkasındaki milietlere karşı Rusların tazyiki ve zulmü arttıkça,onların da mizah sahasındaki mukabeleleri şiddetleniyor.Dün bir Avrupa mecmuası,mcnbaı Polonya o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.01.1952
  • kına bir merale Büyük Petro,Katerinaya şöyle demişti "Sairâzan ssıtJen şayet bütün bir Rusyayı isterse vermekte tereddrt et^e!Yalnız beni kurtar.Zira ben kurtulursam Ruaya kurtu2asak£;r„ 1709 senesi T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1952
  • 1 MSm ^Uümüş elbiseli kız» lâkabiyle Chicago sahnelerinde şöhret ka zanan «Va!de Val» YYeSywood film âmilleri tarafından İki film çevirmek üzere Hollywood'a davet edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.01.1952
  • m Ef)0SsSSf8Sgİf!Kışın gelmesiyle kayak sporu sezonu da açılmıştır.Bilhassa kış sporları İsviçre,Ahnanya ve şimal memleketlerinde revaç bulmaktadır.Resimde buz use rinde patent yapan Alman kaydın spor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1952
  • Nuri Hoca isveç millî takım antrenörünü çalıştırıyor.İsveçli güreşçiler hazır.Stocholm hususî muhabirimi/Engin Yontuç bildiriyor)İsveç gazetelerinde çıkan haber,lere göre Sovyet güreş takımı 1952 olim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1952
  • Diğer küme maçları Muhtelif stadlarda devam edilen diğer küme maçların,da şu neticeler alınmıştır.ŞEREF STADI Büyükdere 5 R.Hisar 2 Boğaziçi 5 Adalar 1 Ortaköy 3 Darüşşafaka 0 VEFA STADI Rami 2 Topkap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1952
  • Bursa lig maçları Bursa 20 Hususî)Bu hafta yapılan lig maçlarının en mühim karşılaşması Merinos Acar İdman arasında oynanmıştır Çok çekişmeli geçen bir oyundan sonra maç 1*1 berabere bitmiştir ikinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1952
  • Vefa izmirde 4-1 galip geldi İzmir 20 Hususî)Şehrimize gelen İstanbul takımlarından Vefa bugün Karşıyaka ile karşılaştı.İlk devrede îsmet ve Alinin golleriyle iki sayı çıkaran Yeşil Beyazlı takım bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1952
  • İstanbul basketbol şampiyonası G.Saray B.Sporu 80-49 mağlûp etti İstanbul Basketbol Lig Şampiyonasına dün Teknik Üniversite spor salonunda devam edilmiştir.Şampiyonanın en mühim maçlarından olan G.Sar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1952
  • Nihayet bu zamanın geldiğine kanaat getirerek yavaş yavaş harekete geçti ve ilk olarak bazı maddî fedakârlıklar yapmak suretiyle,Kuşçu Nuri Efendinin konağında çalışan ka dınlardan Çevriye adında biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1952
  • v' t 4" w Beşiktaşın dün Lanus'u açık farkla yendiği maçta,Şevket kafayla 3 üncü golü atarken Foto:Milliyet Sami önemli)esiktas Lanusü 5-Güze!bîr oyun çıkaran Siyah-Beyazlılar son dakikalarda çıkardık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.01.1952
  • «Kuzum anneciğim şakanın «ırası değil.O adamın dediklerine cidden inanıyor mı* sun?«Babanın dediğinden çıkamam.O inanıyor.«Benim hayatıma karışmaya nakkı yok!İstediği zaman beni istediği yere gönderem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.01.1952
  • 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA 1 Telgraf memuru 2 Islak;Tesviye eder 3 Yavaş;Duman izi;Erkekleş anlamına bir soyadı 4 Bayrak;Müterakki;5 An'ane eski terim çoğul)Nefi edatı;Tersi bir hissimiz;Bir zamir;Berikin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.01.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenler Gidecekler 7 20 Adapazarı y'oo Toros 10.10 İzmir Konya Adana 13.50 İskenderun 18.1:0 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı postası 20.05 Ankara ekspıesi yataklı)20.50 Erzurum 21.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.01.1952
  • MUAIMÖÎEK KAKACA Opereti Bu akşam saat 21 de M A K SİM* de rV/f 1,Jumartesi,pazar 16 jHİ a n.atine ve çar-m mu a J6 da tenzilâtı matine SGRMAGÎR* Şarkılı tuluat oyun Perşembe aksamı iie cumarte^ mat.n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.01.1952
  • KÜCOK Karakolda Piyes 3perdo Yazan:S.Kingsley Çeviren:SAHNE T.Sadullah Sahneye koyan.M.Erluğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17-de Telefon;402V6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.01.1952
  • RADYO İSTANBUL 12 57 Açılış ve program 13.00 Habeıler 13.15 Percy Faith ve Colombia konser orkestralarından karışık hafif öğle müziği Pl)13.45 Şarkılar 14.15 Programlar ve dans müziği Pl.14.40 Türküle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.01.1952
  • BÜYÜK'«ÜKÜMüÂRl DÖRDÜNCÜ* MURAWl HAYATI TKFRİKA No.119 e ı Vazao:SAMANCIGİL Bre BekrilOrada ne yaparsın?Bekri Mustafa toparlandı:"Şarap içerim sultanım,dedi Bahçede olduğunu tahmin ediyordu;yine Gonca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.01.1952
  • Elektrik Şebekesi Yaptırılacak iller Bankasından;1 Mardin şehri elektrik şebekesi işi şartnamesinde gös-terilen esaslara uy etin olarak yaptırılacaktır.2 İşin keşif bedeli 269.508.87 liradır.3 Geçici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.01.1952
  • artı.Bu,rıhtım boyundaki meyhanelerden birinin adıdır.ve gerçekten de martıya benzer.Yumruk gözleri mavi sonsuz luğa çevrilmiş,mendirekte pineldi yen,fakat canı istediği zaman,bir iki gerinmeden son r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.01.1952
  • İSTANBUL ÎJ£;JEDÎYES!SEHÎR V\AtROLARI Sa.'j)21 tie PR M KTS\fT SöVGUN Yaran:ovad Fehmi Bcgkut l l fon 42157 K( 1l',i)'ı MI D,M YATA Cs i ERKEN Yaz».r.D.H.Psatha Türkçesi:Nazım Deraan Telefon 4U-1U9 P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 21.01.1952
  • Kasaplar kongresi |Bas tarafı birincide] kınamaması uzun münakaşa ve gürültülere sebebiyet vermiştir.Bundan sonra,kongre nin Şehzadebaşmdaki Üniversite kıraathanesinde aktedilmesi kararlaştırılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1952
  • D.P.Eminönü ilçe kongresi TBag tarafı bh-lncidel Bundan sonda idare kurulu raporu okunmuş ve idare kuru lunun bir yıllık faaliyetleri hakkında geniş bir izahat veril mistir.Müteakiben 1.30 da toplanıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1952
  • Japonyada şiddetli bir deprem oldu Tokyo,20 AP)Pazar sabahı saat 5,45 te,kuvvetli bir yer sarsıntısı,Tokyo ve civarını sarsmıştır.Meteoroloji istasyonlarından bildirildiğne gö re yersarsıntısmın merke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1952
  • Stalin in heykeli yüzünden çıkan ihtilâf Londra,20 Nafen)Stallnin bir heykeli yüzünden Çek komünist idarecilerinin tenkid edilmiş oldukları haber alınmaktadır.Bundan İki sene evvel Stalin yetmiş yaşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1952
  • RusSarısı tevkif ettiği rejisör ser be.t bjraksSda Minden 20 A.A.Geçen hafta yanlışlıkla Rus bölgesine giren ve Ruslar tavafından tevkif odilen Graçie Fields rövüsii prodüktörü.Lüksemburg Radyosu muha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1952
  • Libya harp tazminatı istiyor Paris 20 A.A.Libya Başbakanı Mahmut Muntaser,Birleşmiş Milletlere bir mektup göndererek Afrika savaşları sırasında vukuagelen hasar hakkında yapılacak müzakerelere Libyanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1952
  • Trurnanın adaylığı New York 20 Nafen)1952 senesi Birleşik Amerika için başkan seçimleri senesidir.New Meksiko demokratlarından Henderson bu seçimlerde Trurnanın namzetliğini yeniden ileri süreceğini a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1952
  • Yırcalı tacirlerle görüştü Balıkesir,20 A.A.tki gün denberi şehrimizde bulunan Te kel Bakanı Sıtkı Yırcalı bu sabah Ticaret Odasında tüccarlar la Gelir ve Muamele vergileri mevzuunda konuşmuş ve soru-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1952
  • Tarihten araklı Sir Vak'a Aşkına bir memleket,bir t kazandıran kadın tarafı dördüncüde^ denize inmek arzusunda idi.Fakat Osmanlılarla savaşmanın ne olduğunu 1697 de Azak savasında anlamış Tatarlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1952
  • fBaş tarafı birincide] kaatillerin bulunması için buradaki evlerin bir bir aranmalarını emretmiştiringiliz paraşütçü kıtaları.Lincolnshire alayı ve zırhlı otomobillerin destesi ile bu sabah eı^ kaatil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1952
  • Bîr müttefik delegesi birbirimizi seyretmek için toplanmıyoruz dedi Beşinci hava kuvvetleri karargâhı 20 A.A.Koredeki beşinci hava kuvvetleri komutanı General Frank Everest bugün verdiği bir beyanatta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1952
  • mi in mu tanzim Karşshkfa Güvenlik sağlanacak yardım' i Ankara,20 MilHyet)önü müzdeki iki sene içinde Tüıki-ı yenin ziraî istihsalinin gelişti-rilmesini hedef tutan Tarım Ba kanlığı programının bir rC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1952
  • Frcmsada Hükümet kuruldu IDa.s tarafı birincide!Fransanın kırk kimiden ibaret olan bu yeni hükümeti,iki hafta evvel,iki oyluk bir ekseriyet yüzünden iktidardan çekilen eski Başbakan Rene Pleven hüküme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1952
  • Celâl Bayar deprem bölgasinda |Bo 5 tarafı birincide^ len takdire değer hizmetlerine ekip halinde devam etmektedir ler.Ordu Müfettişi Orgenerale ve Erzurum Valisine teşekkür ettim.Bu hususta sarfedile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1952
  • İngiltere lig maçları Londlra,20 A.A.Bugün oynanan birinci küme lig maçlarında şu neticeler alınmıştır Astonvitfa:4 Blackpool:0 Burnley:2 Newcastle United:1.Charlton Atlletic:S West Bromwich Albion 3.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1952
  • Vers'zeîos fca'yaya gidiyor Roma.20 Nafen)Ati nadan bildirildiğine göre,Yunan Başbakan Yardımcısı Ve nizelos yakında Roma'yı ziyaret edecektir.Milletlerarası futbol maçları Lugano,20 A.A.Milletleraras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1952
  • Üfd'Jn EVteükS İsviçrette Lausanne 20 AA.Ürdün Meliki Tallal,Kraliçe ve iki oğlu bugün öğle üzeri Romad-an Lausannt'a gelmişlerdir.Kralın oğullarından biri hafif surette 'rahatsızdır ltalva hükümeti v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1952
  • Helgoland adası ASmany&ya verildi Londra 20 Nafen)Heligoland ada.sj.njn bir mart tarihinde Batı Almanya Federal Hükümetine devredileceği bildirilmektedir.1945 senesindenberi Almanyanın bu eski deniz ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1952
  • 8 yttâanbari kumarbazları dolasırtfr®n b?r hırsız Monte Carlo,20 Nafen)Bu hdfta Monte Carlo'da gayet mahir bir yankesici yakala»»nuştır.Aslen İtalyan olan Gia-*ino Bene,şimdiye kadar muhtelif lüks oyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1952
  • Org!Şükrü inatta Ankaraya tjiîtt Kara Kuvvetleri Komutam Or general Şükrü Kanatlı bu akşam ki 20.05 ekspresiyle Ankaraya hareket etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1952
  • Tunustaki kanlı nümayişler Bas tarccfı birinrida* Dün Tuııusda Fransız polisi bir cenaze merasiminden şüphelenmiş ve bu merasime müdahale etmiştir.Halkın taşımakta olduğu 3 tabut açıldığı zaman bunla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1952
  • Almanyanm savunma hazırlıkları Bonn,20 A.A.iyi habe* aüan Mütetfik çevrelerinden bu gün öğrenildiğine göre Batılı Müttefikler,Batı Almanyaya bazı harp malzemesi imal etmek müsaadesinin verilmesini tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1952
  • Prf.Gökay dün Başbakanı ziyaret etti Ankara 20 AA.îstanbuî Vali ve Belediye Başkanı Ord.Prof Fahrettin Kerim Gökay bugün Başbakan Adnan Menderesi Başbakanlıkta ziyaret etmiştir.Uzun süren bu ziyaret e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1952
  • ^Isadoras Kütahya heyetim kabui etti Ankara,20 A.A.Başbakan Adnan Menderes dün Kütahyadan gelen bir heyeti kabul etmiştir.Bu heyete Kütahya milletvekilleriyle Vali ve Kü tahya Belediye Reisi de dahil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1952
  • ingiltere TaBırandakl Elçisini geri çağırıyor Bas tarafı birincide)cîs Shepherd'in yerine bir baş kasının tâyin edilip edilmiyece ğirü bilmediklerini söylemekte dirler.Kapat:iması istenen konsoloslukl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1952
  • Kere Harp Akademisinin açılışı Şinhas,20 AA,Koro Harp Akademisinin açılış to*reni bugün öğleden sonra Kore yarımadası güney doğusun da Şinhas'ta Başkan Syngman Rhee,bütün Kabine üyeleri.General Itidgv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1952
  • Micke Röoney rBastorafı birincide] kat boşanma hakkında mahkeme kararı eylül ayında verileceğinden Mickey RoLoney o tarihe kadar işleri düzeltebileceği kanaatindedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1952
  • Japon ordusu kuvveilendirîfiiyor Tokyo 20 AA.Müstakil Asahi gazetesinin bildirdiğine göre.Japonya 1953 senesi sonuna kadar 300.000 den fazla askere sahip olacaktır.Japon ordusunun nüvesini millî polis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1952
  • Atlee [Bas tarafı birincide] den daha çok mu,yoksa az mı muvaffak olduğunu bilemem.Muhafazakârları iktidara dönmeden evvel yaptıkları va adleri tutmamakla itham eden Attlee,muhalefette iken tenkid ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1952
  • iliç Ali TBaş tarafı birincidel lenii'ken,ekseri zaman olduğu gibi bu defa da Gazi bir hissi kablelvuku ile ve her nedense BaUkesirden hareket zamanlarını herhangi bir vesile ile tehir ediyor.Bu tehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 21.01.1952
  • J .g Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gön sabah saat 10.30-12:öğle den sonra 14.30.17 de hasta kabul eder.İstanbul Dlvanyolu No:104 V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.01.1952
  • Bayındırlık Bakanlığından Eksiltmeye konulan İş:1 Elâzığ Su işleri 61 inci Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan Bitlis Gülbaşı bataklığı nirengiye müstenit hanta"* sının ahum;ve bu bataklığın kurutulması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.01.1952
  • Doktor Hatice Ekrer İç Hastalıkları Mütehassısı saat 16 dan 20 ye kadar hastalarım kabul eder.Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad,Parm akkapı Küçük Işhan No,66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.01.1952
  • Hal binası inşaatı hakkında Trabzon Be S edüyesi Eaşkan ığıldan 1 Trabzon seDze pazarı mevkiinde tesis edilecek kapalı hal binası inşaatı 379932)lira 52)kuruş muhammen bedel üze* rinden kapalı zarf us
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.01.1952
  • Elektrik tesisaîs yaptırılacaktı İLLER BANKASINDAN:r Tesisin işler halde keşif bedeli Kasaba adj T.L.Geçici onuna U Nev'î Gercüş 70.847,02 4.792,36 Dizel v şebeke Derik 81.157,37 5.307,87 Afşin 126.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.01.1952
  • Acele satılık kelepir daireler Dolrtor ve dişçilere elverişli Beyoğlu İstiklâl Caddesi Konak Oteli karşısında Su Terazisi Sokağı,caddeyi görür 20 metre mesafede çift daireli apartman.Müracaat:Telefon:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.01.1952
  • Kapalı Zarf Usulü ile Eksiltme ilânı Aytisn Beden Terbiyesi BöEge Başkanlığından 1 Eksiltmeye konulan iş:33851 lira 47 kuruş keşif bedelli Aydın Şehir Stadında yapılacak kopalı tribün ikinci kısım inş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.01.1952
  • Betonarme köprüler yapıma Karayolları Genel Müdürlüğünden:1 Eksiltmeye konulan İş Balıkesir ve Çanakkale illerinde Gönen Biga Devlet yolunda keşif bedelleri tutan 715,726.51)lira olan Keçiaeresi,Sarıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.01.1952
  • TB-ii'",1,1/AY 73"* BANKASI B/iu fD£!Djiîa»J^j"fcı:aAJ'JJ*'JUBJ J l^4«.Ui-ıi!a'vBM.x ıa^:«J'a E&JlL'Ji^Aioiai.vjC' YENİ YILDA TALİHİNİZ AÇIK OLSUN 1952 de birinci ikramiye çekilişindo:Istanbul Tarabya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.01.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı İslerini idare eden:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer;Nuri AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.01.1952
  • En zarif möbie,en üstün teknik evsaf ve en tabiî sesi ancak MELOPHON Radyolarında bulabilirsiniz.TA KSİTLE SATIŞ Türkiyeye münhasır ithalâtçısı MEHMET KAVALA SATIŞ YERLERİ:Galata Tahir Han.Tel:49449.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.01.1952
  • Devlet havayolları Yeşilköy meydan başmüdürlüğünden 1 Açık eksiltme suretiyle cins ve miktarı şartnamesinde yazılı 8 kölem yangın söndürücü malzemesi satın alınacaktır.2 Mulıammeıı bedeli 4466 lira 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.01.1952
  • ÜROLOG OPERATÖR Dr.Cafer YıBdUrsan Muayenehane;Beyoğlu,istiklâl Cad.Hacıbekir köşesi Alyon Sok.No 13/1 T:49960 Her gün saal 15 ten sonra hastalarını kabul eder im—aom—ııı.m m—W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.01.1952
  • Limcn tesisat ve inşaatı için satın alınacak makine ve vasıtalara ait eksiltme tarihlerinin uzalıldığı ve şartlarının değiştirüdiği hakkında ilân Bayındırlık Bakanlığından 1.Liman tesisatı için lüzuml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.01.1952
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânı Açık eksiltme ile 8 adet manyatolu masa telefonu satın alınacaktır,ihalesi 29.1.952 salı günü so.at 14 de Anadolukavağı As.Sa.A?Koda yapılacaktır.Tutarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan