Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.01.1952
  • Fuat Köprülü H.Bayurun iddialarına cevap verdi Dışişleri Bakanı Kuzey Atlantik Paktına kayıtsız,şartsız ve eşit hak ve Aecibelerle gireceğimizi bir kere daha teyit etti "Bayurun Atlantik Paktına gireb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1952
  • EM VALİ,HEM belediye reisi izim memleket içinde faaliyetlerine en çok hayran olduğumuz adamın ne Devlet Reisi,ne de Baş bakan,fakat istanbul Valisi ve Belediye Reisi,Ordinaryüs Profesör Fahrettin Keri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1952
  • C.Bayar 91V 3SI3 Cumhurbaşkanı her uğradığı yerde sevgi tezahüratı ile karşılanıyor 1 Sivas,19 A.A.Cumhurbaşkanına refakat eâprı arkadaşımız bildiriyor:Cumhurbaşkanı Celâl Bayar la refakatindeki Büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1952
  • McGhee,Menderes ve Koprulu ile goruştu Churchill'in Washington nutkunda ortaya attığı teklife Ankara siyasî çevreleri büyük bir ehemmiyet vermiyorlar Amerikan Büyükelçisi McGhee makamında ziyaret etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1952
  • rwt'.Arjantin'in Lanns takımı dün ilk maçını kalabalık biri seyirci önünde Fenerbahçe'ye karşı yaptı ve 2-1 galip geldi.Sarı lacivertliler oyunun bilhassa ikinci devresinde hâkim oynamalarına rağmen g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1952
  • Ordu Temsil Bürosu ün merasimle açıldı 1 inci Ordu Kurmay Başkanı Tiimgeneral Suat Küyaş,Temsil Bürosunun bas m 7)sıkı bir iş birliği yapacağını bildiriyor Millî Shvunma Bakanlığı şehrimizde de Lir te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1952
  • ATATÜRKE SUİKAST TEŞEBBÜSÜNÜN İÇYÜZÜ Izmirde suikastı nasıl yapacaklardı?Şerirler,Ankara ve Bursada yapılan tetkiklerden sonra nihayet suikast için en muvaftk yerin İzmir olduğuna karar verdiler.Ziya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1952
  • 'Hi—«M Mısırın Batılılara notası İngiliz muhalefet çevreleri Churchill'in demecini muzir bir nutuk olarak tavsif ediyorlar Kahire,19 AP)Mısır hükümeti bugün Birleşik Amerika,Fransa,Norveç ve Hollanda'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1952
  • Adalet Bakanı R.Nasuhioğlu Adliye Bakanı dün geldi KUknettin Nasuhioğlu birkaç gün şehrimizde kaldıktan sonra Ege bölgesine gidecek Adalet Bakanı Rüknettin Na-Buhioğlu dün sabah Hususi Ka lem Müdürü M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1952
  • Rusların üç teklifi reddedildi Atlantik Paktının mütecaviz olarak takbih edilmesi talebi kabul edilmedi Parte,19 A.A.Birleşmiş Milletler genel asamblesinin bugünkü toplantısında Sovyet Rusyanın «Atlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1952
  • Orduda yeni tayinler Korgeneral Yusuf Egeli V.Kolordu Komutanlığına tâyin edildi Birinci Ordu temsil bürosundan bildirilmiştir:1.Korgeneral Necati Tacan V.Kolordu Komutanlığından Genelkurmay Harekât B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1952
  • ¦f/tovfr iÎHtMim\Bugün şehrimizde hava bulutlu ve zaman zaman yağışlı geçecektir.Rüzgârlar güney batı ve kuzey batı yönlerinde orta kuvvette esecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.01.1952
  • MAKALE Bir demokrasi vak'ass İsmail Hamı DANIŞMEND Eğer vak'a doğru ise hukukçularla dilcilere iş çıktı demektir:Herhalde Demokrasi)kelimesinin hu iki ilim sahasında yeniden tetkikiyle yepyeni bir tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1952
  • SERGİ it 29 oc k salı günü saat 17 de Beyoğlu Karlman Pasajında cReklâm,dekorasyon ve moda» sergisi açılacaktır.Sergi,31 ocak taıinine kadar devam edecektir TÖREN ir C.H.P.Beyazıt Bucağının Carşıkapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1952
  • Iiu hafta idinde ihraç ettiğimiz kuru yemiş Evvelki gün muhtelif memleketlere 998.654,30 lira tutarında,acıbadem içi,çekirdek içi,iç ceviz,iç fındık,afyon;kendir elyafı,tütün,anason,tuzlu balık,kabak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1952
  • Hie 20 OCAK Bu.22 7 R.Ah.1952 K Sa.1371 Pazar 1367 VA] itT VASATÎ EZANÎ Güneg 7.22 2.12 Ogle 12.25 7.15 ikindi 14 55 9.45 Aksan ı 17.10 12 00 Yatsı 18.59 1.36 Irnsa'k 5 37 12.28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1952
  • TEFRİKA No.21 Kral fena halde içerlemiştir Bağlayın şu herifin elleriyle ayaklarını.Atın kapı dışarı.diye gürlüyor.Fıkrayı,başından sonuna kadar sabırla dinleyen dok Lor Erasmus dayanamamıştı:Kral haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1952
  • ORSA Kambiyo ve Ej shatm Açılış npan.7.89 784.80 Dolar 280 50 0.30 280 30 Fr.Frangı 0.80 isviçre Ft.64.03 64.03 Belçika Fr.5 G0 5.60 feveç Kr.54.12.50 54 12.50 73.68,40 0 44 80 73.68.40 Liret 0.44 80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1952
  • F:eni tutmayan taksi Şoför Yasin idaresindeki 5614 plâkalı taksi,dün sabah Bayıl dim yokuşundan inerken frenleri patlamış,Dolmabahçe sara ymra parmaklıklarını kırarak içeri girmiştir.Şoför kurtulmuş,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1952
  • Otomobilde bir kadına sarkıntılık edenler yakalandı Nazım ve Sabahattin adında ilci genç evvelki gece Taksimde Ş/i im on t adında genç bir kadını şoför Panayot'un taksisine atarak kaçırmak istemişlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1952
  • Gazete müvezzHeriııiıı toplantısı Gazete Mü;ezz'ûcri Cemiyeti,ilin yıllık toplantısı 23.1.952 çarşamba günü saat 11 do Vilâyet karşısında Yoksul Körleri Kalkındırma Derneği lokalinde yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1952
  • Millî Eğitim bütçesi İstanbul Vilâyetinin yeni Mil Iî Egitixti bütçesi,Belediye Dai mî Komisyonunda tetkik ve müzakere olunmuştur.Bütçeye şehir ilkokulları için bir buçuk milyon liralık inşaat tahsi s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1952
  • Garip bâr resfm Dünkü bix aksam gazeleşi,garip ve garip olduğu kc.uar âa düşündürücü bir resim neşretti;Kore'de as.I.ccrî harekâta iştirak eden ingiliz Amirali Scoti Men* erieıı,Kore'nin sığ suicrına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1952
  • Yersa vergi kaçakçılığı Maliye müfettişleri bir milyon liralık büyük bir vergi kaçakçılığına daha el koydular 1ı ı -o»-arwiMMfcıgea Maliye müfettişleri,şehrimiz deki mâruf malî müesseselerden birinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1952
  • Opera binasının tamamlanması irin çare aranıyor Belediye,bundan bir müddet evvel Taksimde yarım kalan opera Maaşının tamamlanması için yabancı memleketlerdeki ticaret ataşelerimiz vasıtasiyle ecnebi f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1952
  • MiIHyetçİlik ve şark mîlletleri İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Profesörü Hilmi Ziya Ülken,dün saat 15 de Saraçhanebaomdaki Türkocagında «Milliyetçilik ve »Sark Milletleri» mevzulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1952
  • Tuiıan vapurunun nhtunda bıraktı/yükler Dün Tırhan vapuru ordinosu kesildiği halde bir miktar yükü alamadan saat 11 de İzmirc ha reket etmiştir.Yaptığımız tahkikata göre,hâdise yükletme Ve boşaltma şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1952
  • KISA HABERLER ir Yeşilay Cemiyeti Gençlik Şubesinin tertip ettiği meyvalı toplantı dün saat 15 de Marma ra lokalinde yapılmıştır.Toplan ti samimî bir hava İçinde saat 19 a kadar devam etmiştir.*r Eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1952
  • POLİSTE Kasımpaşa Fabrika Havuzla rında işçi Sabri Karata arkadaşı Raif ile kavga etmiş,Raif boya fırçasiyle Salimi yaralamıştırt Mısırçarşısında hamal Şevket dükkânı önünde oturduğuna kızan İstavriy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1952
  • Bir firmansn teklifi Bombay'dan bir firma,mem leketimızden demir ihtiva etmiyen madenler,boya ve kimyevî maddeler,hırdavat,makine âleti ve sınaî ham maddele ri talep etmektedir.Gene aynı firma ayrıca;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1952
  • Şehir hatları vapurları biletlerine zam yapılıyor Denizyolları idaresi,şehir hatları seferleri,Haliç,Boğaziçi ve Marmara olmak üzere üç nuntakaya bölünmüş olarak işlemekteydi.Muhtelif biletler basmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1952
  • Bakır şilebinde bir arama yapıldı Evvelki gün Tophane önünde şamandıraya bağalnmıs vo yük boşaltmakta olan Bakır sılcpinde kaçak eşya olduğu ihbar edilmiş,Gümrük Mua vene memurlarının bir £Ün süren sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1952
  • Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin bir aylık faaliyeti Sağlık Müdürlüğü tarafından tanzim edilen bir istatistiğe göre son ay zarfında 4800 dük kân teftiş edilmiş,810 numune alınmış.547 ceza zaptı kesilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1952
  • Meyva ve sebzeciler bugün bir toplantı yapacak İstanbul meyva ve sebze es nafı,kâr hadleri,hâl mevzuu,meyva ve sebzelerin standardı ze meselesi etrafında görüş mek üzei'j bugün saat 14 de olağanüstü b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1952
  • Belediye heyeti geldi Dün Ankaradan dönen heyet şehrin çeşitli ihtiyaçları hakkında temaslar yaptı Birkaç günden beri şehrin mulıtelif mevzuları üzerinde An karada temaslar yapan İstanbul Genel Meclis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1952
  • Kocasının kend&slni ten Hatice,rmh Fenerde dün hazin bir aile 'aci;sı olmuş,âmâ bir karlın kocasın n metresini bıçakla babından yaralamıştır.Hâdise çudur Abdulsubaşı Caddesi Serfcalife sokaüında otura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1952
  • Büyük ve kapalı bir yüzme hav eze yapılacak Vali ve Belediye Ba.kaıv.Prof Gükay'ın şehre ait muhtelif nıoseleler etrafında alâkalılarla gö rüşmek üzere Ankaraya gittiğini bildirmiştik.Valinin Ankarada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1952
  • Liman mütehassısının tetkikleri Şehrimize gelmiş bulunan Danimarkalı liman mütehassısı Meyer dua salyalı Liman İda resinde tetkikler yapmıştır.Mütehassıs bu akşam Ankaraya hareket etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1952
  • Orman raiüemUslerinden bir heyet Ankaraya Rİtli Yeni Orman Kanununun Mec lise verilmesi münasebetiyle Orman Mühendis Muavinlerinden bir heyet yarın Ankaraya giderek kendilerini de nrühendisiik haklaij
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1952
  • HALKIN SES AKsarayın çukur pazarBsud&n şikâyet İsminin mahfuz kalması,nı isteyen bir okuyucumua yazıyor:«Aksaraylıların günlük yiyeceğini teinin ettikleri pa„ zarı bilmem gördünüz mü?Gelin hep beraber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.01.1952
  • HAIRETi MUHAMMEDİN HAYATI-1* fypn ¦SAHİH HAT İZ TAMtV Muhammedi'n mücadelesi Bîr an geldi ki müsiümaniar için Mekkede oturmak imkânsız bir hal aldı TEFRİKA No.18 îşfe Muhammed,bu iki mübarek ölünün ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1952
  • ir Olimpiyad Bir haber 15 ile 21 mart arasımla Paris'de bir OliınpâyadM devam «ileceğini bildiriyor:Adalelerin karşı karşıya gelmesi,adaleleri kullanma ustalıklarının karşı karşıya gejsaetâj kısacası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1952
  • KISA HARİCİ HABERLER AMERİKA Birleşik Amerika Başsavcısı Howard dün.Amerika»)hükümet mekanizması içinde bu lunan mürtekip unsurların temizlenmesi için «Hariçten» savcı kullanacağım bildirmiştir İNGİLT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1952
  • Aroerikada görülmedik şiddeti' fırtınalar Nevyork,19 Nafen)7?seneden beri görlümedik şiddette fırtınalar Kalifornia ha valisini,Los Angeles'i,Sierr?Nevada yi kasıp kavurmaktadır.Sierra Nevada'nın bazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1952
  • Rus Mısır t i c a r eti Kahire ve Moskova hükümetleri bir ticaret andlaşması aK t ine çalışıyorlar Kahire,19 Nafen)Mısır hüJtûmetinin Sovyetler Bir ligi ile geniş bir ticaret andlaşması akdetmeye çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1952
  • İngiliz komünistleri Son seçimlerde başarı kazanamıyan parti,programında değişiklin yapılacak Londra,19 Nafen)İngiliz komünist partisinin kadrolarında,nizamnamelerinde değişiklikler yapmaya hazırlandı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1952
  • Keşmir ihtilâfı Vaşington,19 A.A.Res mî kaynaklardan dün öğrenildiğine göre,Birleşik Amerika ve ingiltere,Keşmir ihtilâfı hakkında Güvenlik Konseyine yeni bir karar sureti sunmayı belli olmayan bir ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1952
  • İsveç t e şoförleri korumak için bir tedbir Stockholm,19 A.A.İsveç hükümeti,bundan böyle taksilerde,şoförle yolcular arasındaki bölmeye,kurşun işlemez cam konulmasını kabul etmiştir.Bu karardan gaye.ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1952
  • ingilterenSn Kızıl Cinle münasebetleri Muhafazakârlar 1949 senesinde iktidarda olsaydı K.Çinlileri tanımıyacaklardı Vaçington,19 A.A.Vaşingtondaü İngiliz çevreleri,Churchiilin,hükümetinin komünist Çin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1952
  • Göm Uludağ hakkındaki neşriyat dolayısiyle Yılbaşını geçirmek üzere Uludağa giden Teknik Üniversite Profesörlerinden Fuat Külünk ile arkadaşı Şevket Denıirtepenin hazin ölümleri şehrimizde büyük bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1952
  • tevziatına yeni fair şekil veraeeek Karabük Deınir Çeîik Fabri kası mamullerinin tevzi sistemindeki bozuklumun düzeltil fnesi için.Bölge Ticaret ve Sanayi Odasından beş kişiük bir heyet dün akşam Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1952
  • Sigara İşçileri Sendikası kantininde bir yolsuzluk Tekel Cibali Tütün ve Sigara Sanayii işçileri Sendika sının kantin hesaplarında ve mubayaalarında bazı yolsuzluklar olduğu üzerinde Savca kga bir ihb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1952
  • Pakistanin B.Almanya elçisi Karaşi,19 A.A.Pakistan'ın yeni Batı Almanya Büyükelçisi Dr.Ömer Hayat Melik,cuma günü Almanyadaki vazifesi başına gitmek üzere Karaşi'den ayrılmıştır.Büyük elci hava meydan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1952
  • Bir maliyecimiz Amerikaya gitti Vasington,19 A.A.Türkiye Maliye Bakanlığı memurlarından Sabahattin Alpat,mil letlerarası para fonu çalışmaları üzerinde eğitim gtirmek üzere seçilen 10 genç arasındadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1952
  • Atlantik ve Maaşta fırtına tekrar başladı Paris,19 Nafen)Atİantikde ve Manş denizinde gayet şiddetli fırtınalar hüküm sürmektedir.48 saatten beri Le Havre limanı fırtına yüzünden battal haldedir.12 ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1952
  • Nevyork şehrinin 300 üncü yılı Nevyork,19 Nafen)1953 senesinde Nevyork şehrinin 300 üncü yıldönümü kutlanacaktır.Bu münasebetle şimdiye kadar görülmemiş bir bayram ve şenlik yapılacaktır.Ha zırlıklara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1952
  • İtalyada bir göl kuruyor Roma,19 Nafen)Trazimen gölünün suları kurumakta ve çekilmektedir.Yüzlerce seneden beri gölü besleyen yer altı suJarının kaynakları kuruduğundan böyle bir duru mun husule geldi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1952
  • Demirperde gerisinde Macaristan d ıı polis mahalle jbalkıuuı nasıl yaşadığını tetkik için yeni usullere başvuracak Viyana,19 Nafen)Macaristanda polisin yeni kurslar takip etmekte olduğu öğrenilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1952
  • Futbol hakemleri yarın toplanıyor Futbol hakemleri yarın saat 18 de bölge merkezinde bir top lan t:yapacaklardır.Bu toplantının son hâdiselerle ilgili olacağı tahmin edilmekte ve büyük bir önem taşıma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1952
  • Siyasî İcmal Orta Doğu Kumandanlığından vazgeçilmesi ve neticeleri Bugünkü şartlarla faydasından ziyade zararı görülmesi muhakkak oian Orta Doğu kuraaudanhğı fikrinin tamamiyle terkedildiği Londra'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1952
  • Mil AA ROMAN Kim acaba?Şemsettin onu tutmak,yatırmak istedi:Canım,kim olabilir?Telefondan sana ne?Belki yazı haneden,beni arıyorlar!Bu saatte yazıhaneden kim arıyacak?Hizmetçi kız telefonu açmıştı;gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.01.1952
  • 1 İstanbul kız okulların* daki yavru kurt izci teş kilâtı dün Fındıklı ilkokulunda toplanarak bir senelik faaliyetlerini canlandıran gösteriler yapmışlar* türküler söylemişlerdir.Resim de bu merasimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1952
  • 1aj çantaları yerine Ameri.İlfİltltlll ka'da şimdi de bu gördüğünüz İğneli kutular kullanılmakta ve büyük bir revaç görmektedirler x-1S:i Î^SfŞgf m i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1952
  • içerek nasıl hükümdar oldu?On iki Mısır kumandanından biri olan genç Pesamtâh)mabette putlara şarap ikram edecek tas bulamayınca,başındaki tunç tulga ile şarap sunmuştu.Bu onun hükümdarlığı ilân eylem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.01.1952
  • Beşiktaş lanus maçı Siyah-Beyazlı takım kendine has oyununu tutturursa Arjantinli takımı yenebilir j Lanus takımı bugün ikinci j maçını Beşiktaş'a yapacaktır.Dün Feneı bahçeyi 2—1 mağiûp eden Atletico
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.01.1952
  • Macen tenkidi Su!hi GARAN Arjantin'in Lanus takımını ilk olarak Fenerbahçe karşısında seyrettik.Yalnız,derhal söyliyelim ki;dün ünlü Cenubî Amerika futbolunu göremedik.Doğrusu Fenerbahçe 2-1 lik mağlû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.01.1952
  • Cihazı da cidden nıuhteşem-Yine Padişahın iradesi ile tat*ı bir hafta düğün dernek yapıldı ve nihayet Feleku,düğümün hitamında debdebe ile sacdan alınıp,Fatihteki kona-ga getirildi.feleksu bu olup bit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.01.1952
  • Amatör fig maçları m ı ı 0-0 berabere kaldı Galata SUleymaniye maçı ise hakemlerin boykotu sebebiyle oynanmadı Dün amatör lig maçlarından yalnız bir tanesi oynandı.Galata Süleymaniye karşılaşması hake
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.01.1952
  • Lanus takımı,dünkü maça ellerinde büyük bir Türk bayrağı olarak çıktılar ve şiddetle alkışlandılar.Fenerbahçeliler kimseyi tatmin etmiyor?Lanus karşısında çıkardıkları güzel oyun ile galibiyeti hak et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.01.1952
  • Boks federasyonu başkanlığı Danyal Tepedelen'ioğlunun istifasiyle açılan BSks Federasyonu Başkanlığına kimin geLİıi leceği henüz belli değildir.Bu arada Başkalık için üze rinde durulan isim Ankara atl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.01.1952
  • İşvece gidecek güreşçiler İstanbul Güreş İhtisas Külü bü 25 ocakta İsveç'e gidecek olan güreşçilerini tesfut etmiş bulunmaktadır.Kadro şu güreşçilerden teşkil edilmiştir.52 kilo Ali Yücel 57 Halil Kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.01.1952
  • Sanat Okulları Kızlararası voleybol karşılaşmaları Kadıköy Sanat Nişantaşı ilk seti 15-3 mağlûp bitiren Kadıköylüîer,ikinci ve üçüncü setlerde öğretmenleri Nezihe Ergun'u da takımlarında oynatarak set
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.01.1952
  • mmtmriiaiwnrvMwaata Olemp aşkı isimli bale ÜSTTE:Brodwayda «Peep Show» sahnesinde Tito ve-Corinne adlı.bir Karı kocanın oynadıkları «Olemp aşk dansı» balesi büyük bir ala toplamaktadır.Tito ve Corinne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.01.1952
  • 1951 Senesinin en çok beğenilen filmîleri «Variety» ismindeki Amerikan mecmuasının yapmış olduğu istatistikle!e göre,en çok beğenilen ve bu sayede de en çok para kazandıran filmler şunlar olmuştur.1.R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.01.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenler Gidecekler 7.20 Adapazarı 10.10 İzmir Konya Adana 13.50 Samsun 18 20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı postas:20.05 Ankara ekspresi Yataklı)20.50 Erzurum 21.40 Doğu ekspresi Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.01.1952
  • «Hayır bir şeyim yok,yalnız bu gecemiz mahvoldu,onu düşünüyordum.Maamafih istersen bana buraya gelebilirsin.Madeleine bir an cevap vermedi.Adam devam etti:«Anlıyorum Madeleine,gelme daha iyi.zaten san
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.01.1952
  • MUAMMER KARACA Opereti Bu akşam saat 21 de MAKSİM'de prt Cumartesi,pazar 16 4^ p la n.atine ve çaramba 16 da tenzilâtlı matine SORMAGÎH" Şarkılı tuluat oyun Perşembe akşamı iie cumartes matine taJebey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.01.1952
  • RADYO İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Küçük orkestradan melodiler,İdare eden:Orhan Borar 13.40 Saz eserleri ve oyun havaları 14.00 Dans ve caz müziği İPİ.14.30 Şarkılar 15.00 Paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.01.1952
  • SEVGİLİLERDEN İDAMLAR.Ulema arasında ötedenberi mevcur bir ayrılık,gitikçe kendini göstermeğe başlamıştı.Artık hocagânın iki fırkaya ayrıldığını herkes görüyor:biliyor ve sebebini anlıyordu:Batiniler,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.01.1952
  • Karakolda Piyes S perde Yazan:S.Kings!ey Çeviren:SAHNE Sahneye leoyan.M.Ertugruî Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma taiebe)Pazar maline saat tam 17-de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.01.1952
  • BU7ÜK WIKUMdARI TKFKİKA No.lig Yazan:SAMANC1GİL Sultan Murat,hocalar arasında çevrilen bütün dolapların fcrlanda İdi fFopkapıya kadar hâdisesiz K«Çti.Fakat Padişah burada yorgunluğunu ^izleyemediği iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.01.1952
  • İSTANBUL tf^EDÎYES!T,4TFOLAIU KUMKDİ KI^MI DİMYATA ClDERKEM Ya/an:D.H.Psatha Türkçesi:Nazım Dersan TelL'toıı 4M409 Pazar günion 1;30 do Motifte Gişeler saat 11 de acıt" Pazartesi aksanları Dram kıs mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 20.01.1952
  • Adlıya Bakanı dün geldi fBaş tarafı birincide] makta olup birkaç ay içinde Mecîise sunulacaktır.Ayrıca,çocuk usulü muhake me,ıslâh evleri ve çocuk infaz sistemi üzerinde de mütehassıs lar çalışmaktadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1952
  • Yıldızda bir hâdise Bir genç kıza tecavüz etmek isteyen üç kişi yakalandı Dün öğleden sonra Beşiktaşta Yıldız parkında esef verici bir hâdise olmuş,bir ortaokul kız öğrencisi,üç gencin tecavüzüne uğra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1952
  • İspanyol İran dostluk andiaşması Madrid,19 AP)ispanyol hükümeti dün,İranla bir dostluk andiaşması teklifini tetkik etmiş fakat alman karar hakkında bir malûmat verilmemiş tir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1952
  • Bat tarafı birincide} Paktına girebilmmeiz için «hükümetimizin geçen yaz bir takım taahhütlere girdiği ve bir takım şartlar kabul ettiği» iddiasıdır.Bu iddianın bozguncu bir iftira ve şenî bir yalanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1952
  • îsv*ç mıthabirim'z Othnn Türel bttdîrîyor ı WW" iı Nuri Hoca İsveçlileri Olimpiyatiara hamlıyor Ocak ve şubat sonunda İsveçle yapacağımız temsili maçlara taki^le/l.tiiZ-çok iyi hazsrSanmış bulunuyorla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1952
  • Orduda yeni tayinleri Baş tarafı birincide1 raâa Harp Okulunda yapılacak bir merasimle kendilerine verilecektir.Aynı şekilde 7 şubatta Istan bukU Selimiye kışlasında yapılacak merasimde Piyade Üst teğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1952
  • üç teklifi Titos tc ft birincidel şartiylc Kore'de derhal mütareke yapılması teklifini de 5 muhalii:10 çekimsere karşı 35 reyle kabul etmemiştir.Bundan başka gönüllüler de dahil bütün ecnebi kıtaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1952
  • Mc Ghee rSoqtarrii birincidsl life şehrimi» siyahi mahfillerin rinde büyük bir ehemmiyet atdilmeroekte ve bu teklifin şimdiki durumla alâkası olmadıkı ve istikbale matuf bir teklif olduğu bildirilmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1952
  • Celâl Bayar Si vesta [Baş tarafı birincide] d.ıkları kısa müddet zarfında Vali Taki Gürkök'ten vilâyet işleri hakkında bilgi almışlar Ve cer atelyesinde tetkiklerde,bulunmuşlardır.Celâl Bayar'ı coşkun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1952
  • Kral Faruğa gelen tebrik telgrafları Mısır'ın eski Kraliçesi Feride de Krala bir tebrik telgrafı gönderdi Kahire.19 AP)Bağımsız «Ahbar Elyevm» gazetesi bugün,sabık Mısır Kraliçesi Feride'nin,veliaht P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1952
  • Yunanlı talebelerin Kıbrıs için mitingi Nümayiş yapan 3000 üniversite talebesi polis ve itfaiye tarafından dağıtıEdı Atina,19 AP)Bugün Atinada 3000 kadar üniversite talebesinin,Kıbrıs'ın Yunanistanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1952
  • Veremle mücadelede yeni ve hayırlı bir adım Ankara N Umu ne hastahanesi verem pavyonunun açılışında Sağlık Bakanı mühim bir demeç verdi Ankara,19 A.A.Ankara Numune Hastahanesi Verem pavyonu,bugün saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1952
  • Libya Başbakanı şerefine Paris Camiinde ziyafet verildi Paris,19 A.A.Liby:Başbakanı Mahmut Bey şerefi ne dün akşam Paris Camiinde bir ziyafet verilmiştir.Başba kana Maliye ve Adalet Bakan lan ile yüks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1952
  • Ordu temsil bürosu '"'as tarr.fı biincidel cümle şunları söylemiştir:1 ci Ordu Temsil Bürosunun açılması münasebetiyle,toplantımıza iştirak eden kıymet'i basın mensup1 arını selâm lar,toplantımıza işt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1952
  • anlatıyor |Baş taralı bir in cifi e] f ^ast için bu cinayet şebeke-116 tekrar yeni bir imkân ve rsat ihtimali vermişti:yh İsmail,Şükrü Beyden altı 150 lira kadar bir harcıca ve seyahatini gizlemek 'n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1952
  • BULMACA 1 23436789 10 11 12 R0LI AN SAĞA Nefes alıp verme işte r;Havva nesli.2 Külhaa beyi;İşaret sıfatı;Dili temas et tir.3 Kokusu güzeldir;Ma malların acuzesi;Birbirinin ter 4 Duman kiri;Mertebe;iv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1952
  • Ege tütün piyasasında canlılık Satışlar illi günkü hararetini muhafaza etmekte devam ediyor İzmir,19 A.A.Pazartesi gün üaçılan ve tahminlerin fevkinde bir gelişme kaydeden Ege ekici tütün piyasasının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 20.01.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı İşlerini idare eden;Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer;Nuri AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.01.1952
  • Bayındırlık Bakanlığından Eksiltmeye konulan iş:1 Elâzığ Su İşleri 61 inci Şube Müdürlüğü bölgesinde?bulunan Bitlis Gülbaşı bataklığı nirengiye müstenit haritasının alınmam:ve bu bataklığın kurutulmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.01.1952
  • 1 f Doktor Hafice Ekren İç Hastalıkları Mütehassısı Hergün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarım kabul eder.Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad.Parmakkapı Küçük Işhan No.66/J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.01.1952
  • Silâhtar Fabrikasında eski kazan dairesi ile yeni Dürr kazanları hcyatslacaktır.I.E.T.T.isletmelerinden:1 Keşif bedeli 9005.lira olan yukarda yazılı işçilik 24.1.952 perşembe günü saat 10-1 o de pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.01.1952
  • Kursa öğrenci alınacaktır Tapu ve Kadastro Genel Rrfüdürlüğünden a 1 mart 1952 de başıamak üzere 5602 sayılı kanun ge reğince arazi kadastrosu teknisyeni ve arazi kadastrosu teknisyen yardımeısı yetiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.01.1952
  • mm SEBZELİ ÇORBALARINI BİR ÖEFATADAR5AMIZ DAİMA ARARSINIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.01.1952
  • Tashih Üsküdar Cumhuriyet Savcılığından 10.1.952 tarihinde Akın,15.1.952 tarihinde Milliyet gazetelerinde yayınlanan Üsküdar ve Toptaşı Cezaevlerindeki hükümlüler için açık eksiltme ile satın almacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.01.1952
  • Bayındırlık Bakanlığı Su işleri 10 cu Şube Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş 1 Anta-ya su işleri 10 cu şube müdürlüğü bölgesinde buüunan Antalya Kııkgöz yukarı karaman sulama kanalının tevsi ve ıs'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.01.1952
  • İŞÇİ HAKKI Gazetesinin 22 nci sayısı işçileri ve gemi adamlarını alâ kadar eden zengin yazılarla intişar etmiştir,işçi okuyucularımıza hararetle tavsiye ede-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.01.1952
  • Neşriyat Türkiye İktisat Mecmuası İstanbul Tüccar Derneğinin naşiri efkârı olan Türkiye İktisat Mecmuası'nın ocak 42 nci sfcyısı,günün mühim mevzularına ait rapor.arı,yabancı sermaye yatııımlarını teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.01.1952
  • I» MİLLİYET nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Senelik Altı aylık i üç aylık Bir ayılk ÎLAN FÎATLARI 2 ve 3 üncü sayfanın santimi 4 T.L.t İlân sayfası 2 TL.s| DİKKAT Gazetemize gönderilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.01.1952
  • ÜROLOG OPERATÖR Dr.Cafer Yıldıran Muayenehane:Beyoğlu,istiklâl Cad.Hacıbekir köşesi Alyon Sok.No.13/1 T;49960 Her gün saat 15 ten sonra hastalarını kabul eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.01.1952
  • Lokman HekJnrı Dr.HAFI2 CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan bagka her gün sabah saat 10 30-12;öğle den sonra 14.30.17 de hasta kabul eder.îstanbul HivınvıVu No-104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.01.1952
  • Zünrevî ve cild mütehassısı Dr.Hayrı Ömer EĞMEZOĞI.U.Saat 3 ten 6 ya kadar Beyoğlu Ağacamii karşısı Hasan Bey Apt.No.133,Tel:43586
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.01.1952
  • OPERATÖR Dr.CAVİT GÖNÇER Umumî baş,kann,tenasül uzuvları,kol,bacak,damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçularbaşı No:13 Tel:Muayene:23678 V jf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.01.1952
  • İstanbul 3 üncü İcra Memurluğundan 951/4456 Hacizli ve beher kilosu 150 kuruş değerli 1000 kilo kafesli galvanizli tel Galata Mahmudiye caddesinde 94 No.lu nalbur dükkânında 21.1.952 pazartesi günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.01.1952
  • Sebze Tohumu Satışa Yalova Denem e ve Üretme Çiftliği Müdürlüğünden 1951 yılı mahsulünden hususî olarak elde edilen her çeşit yerli ve Aır.erikan sebze tohumları perakende olarak satışa çıkarılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.01.1952
  • Edincik Belediye Başkanlığından Edindik kasabası içme suyu şebeke projesi tanzimi işi açık eksiltme suretiyle ihaleye çıkarılmıştır.Bedeli keşfi 3000 üç bin liradır.Muvakkat teminatı 225 liradır.Il.al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.01.1952
  • Yüksek DenizciSik OkuEu m q hi m .ı uneven:Tasarlanmıg Çoğu Muvakkat Miktarı fiatı Tutarı teminatı ÇEŞİDİ oğu Azı Lira Kr.Lira Kr.Lira Kr.Öğrenci ve zabıtan elbisesi dikimi kasketi ile beraber)170 163
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.01.1952
  • Yüksek Denizcilik Okulu Müdürlüğünden Çeşidi Miktarı Çoğu Azı Tasarlanmış Fiatı Lira Kuruş Çoğu tutarı Lira Kx Muvakkat teminatı Eksiltme Lira Kr,gün ve saati Öğrenci iskarpini Hizmetli iskarpini 170
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.01.1952
  • mn lifemWm İSVEÇ MAMULATf GAZLA ÇALIŞIP 35 Beygirlik Traktör j.Türkiye münhasir İthalAtcisi mımu uui GALATA TAHIR HAN Tel.4043ü 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.01.1952
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânı 35390 kilo Koyun eti kapalı zarfla satın alınacaktır.Tutarı 20007 Lra olup geçici teminatı 1500,52 Liradır,ihalesi 25 ocak 952 cuma günü saat 14 de Kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan