Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.01.1952
  • UMW w^ II Ml 1l^l|l I—Greko-Romen güreş seçmeleri Greko Romen güreş seçmelerine dün İstanbul Güreş Kulübünde devam edilmiştir.Resimde Halil Kaya ile Kemal Demirsüreu güreşirken görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1952
  • Korkunç dalgalarla boğuşan Bakır şilepi Geminin süvarisi Manşta ve Akdenizde geçirtiikSeri tehlikeleri anlatıyor Büyük tehlikeler atlatan ve direği kırılan Bakır şüepinin güvertesinin dünkü hali.Akden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1952
  • 4/Owto ^iHiMmw Bugün şehrimizde bora bulutlu ve zaman zaman yağışlı geçecek,sühunet derecesi düne nazaran biraz daha yükselecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1952
  • ATATÜRKE SUİKAST TEŞEBBÜSÜMÜN İÇYÜZO Suikastı Ankarada nasıl yapacaklardı?Ziya Hurşidin adamlarından ve İttihatçıların Serez yaranından olan Şiikrii Beyin sarhoşlukla suikast hazırlıkları etrafın da y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1952
  • Hopa-Arfvin yolun" daki oıum virajı 400 metreden yuvarlanırken tesadüfen kurtulan jip Artvin,18 Milliyet)Art-1 dit kamyon ve otomobil kazavin'i Hopa'ya bağlayan şosede I sı plmakta ve 30-40 kişi ölmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1952
  • Yarıda kalan nikâh töreni îzmir,18 Milliyet)İzmir evlenme dairesinde bugün eşine ender rastlanan bir hâdise olmuştur.Vakanın tafsilâtı şöyledir:Karşıyakada bakkallık yapan Hasan Kopak isminde bir genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1952
  • Kastamonuya gönderilen Bulgar mültecisi albay Mihalakief Mihalakief Kastamonuya sevkedildi Kastamonuya sevkedilen Albay Mihalakief Üç buçuk sene evvel bir Bulgar yolcu uçağiyle memleketimize iltica ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1952
  • cGhee Kora İtan s ziyaret etti Amerikanın yeni Ankara Büyükelçisi McGhee Büyült Millet Meclisi Başkanı Refik Korattsn'ı makamında ziyaret etmiştir.Resimde Koraltan ve McGlıee görülmektediryrchill in d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1952
  • Celâl Bayar dün deprem bölgesine hareket etti Cumhurbaşkanı,felâketzedeler için Ankaralıların topladığı 125 bin lirayı ve bir vagon dolusu eşyayı da beraberinde götürüyor Ankara,18 Milliyet)Cumhurbaşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1952
  • B.M.Meclisi Başkanlığı ödeneği ödeneğin 500 liraya indirilmesi teklifi reddedildi Ankara,18 Milliyet)Meo lisin bugünkü toplantısında Büyük Millet Meclisi başkanlık ör deneği hakkındaki kanun tekli fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1952
  • V 11 a n d a n alınan intikam Rio de Janeiro,18 A.A.Francisco Feliciano isminde bir köylü Nova Igasso civarında tarlada çalışırken zehirli bir yılan bacağını sokmuş ve kaçmıştır.Bu arada şaşkınlıktan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1952
  • Bayar,yeni Izmir valisini kabul etti Ankara,18 A.A.Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,bugün Çankayada,İzmir Valiliğine tâ yin edilen Orgeneral Muzaffer Tuğsavul'u kabul etmiş ve öğ e yemeğine alıkoymuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1952
  • p-i Istanbul Belediyesi Vilâyetle Belediyenin ayrıl-ması için İçişleri Komisyo-nu prensip kararına vardı Ankara,18 Milliyet)Trab «on milletvekili Hamdi Orhon tarafından Istanbul Vilâyetinin Belediyede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1952
  • Emir erleri Hükümet emir erlerinin kaldırılmasına taraftar değil Ankara W A.A.Emir erlerinin kaldırılması hakkında bazı milletvekillerinin Büyük Millet Meclisine yaptıkları kanun teklifi üzerinde Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1952
  • Amerikan ingiliz anlaşması Anlaşmonm esası müşterek bir tebliğle yayınlandı Vaşington,18 A.A.Vagington ve Londrada aynı zamanda neşredilen ve Başkan Truman'la Başbakan Churchill in imzalarını taşıyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1952
  • Fransada hükümet buhranı Edgar Faure 101 e karşı 401 oyla Meclisten itimat oyu aldı Paris 18 A.Fransız Cumhurbaş'kanı Auriol bugün öğ leye doğru Meclisten itimat oyu almış bulunan Başbakan Edgar Faure
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.01.1952
  • 1» MAKALE Yetmiş yıllık facia ismail Hami DANIŞMEND Son günlerde büsbütün alevlenen istiklâl dâvasına dünkü yazımda temas ettiğim gibi Tunus Beyliği bundan tam 70 sene,8 ay» 8 gün evvel 1881 senesi 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1952
  • MÜNAZARA ir İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ile Gazetecilik Enstitüsü arasında önümüzdeki pazar tesi günü saat 14 te İktisat Fakültesi 7 numaralı salonunda «Matbuat halka inmeli midir?mevzulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1952
  • ^İr 19 OCAK Ru 21 6 R.Ah.1952 K.Sa 1371 Cumartesi 1367 VAKİT VASATÎ EZANİ Güne 5 7.22 2 14 ÖAle 12 24 7.16 i tk ı nrli 14 54 9 45 A.n 17.09 12.00 Ya i s ı 18 49 1 36 If 5 37 12.30 il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1952
  • Buna mukabil,seminer ar kadaşları kaza merkezlerinde büyümüş,çiftlikte yetişmiş,sade,mahdut ve teferruatsız terbiye sistemlerine tâbi tutulmuş kimselerdi.Yolda giderken trafik kaidelerine itaat etmeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi.Eskoudes Açılıg »tapan.7.89 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 01.876 9.73.90 1933 Erga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1952
  • Ölüm Mektepler Nazın Ali Rıza Paşa kim Fatma Feride Gü« ney'in kocası Çalışma Bakanlı» «ı Aydın Çalışma Müdürü Rebii Güney in ve Bahattin Güneyin babalan Güzel Sanatlar Akademisi ve Teknik Okul omekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1952
  • KISA HABERLER ¦4f Belediye,otomobillerin her ne suretle olursa olsun yollan kapatmamaları için seyrüsefer memurlarına emir vermiştir.BİLhassa dolmuş müşterilerinin otomobillerinin otomobilden indikten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1952
  • POLİSTE if Beşiktaş tramvay caddesinde 26 sayılı kolacı dükkânında çalışan aynı yerde yatıp kalkan Tevfik Şipşak hava pazından zehirlenmiş,Beyoğlu Belediye Hastahanesine kaldırılmıştırif Çöp iskelesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1952
  • Kablo ithaline müsaade edilecek KabJo ithal edilip edilmemesi hakkında sanayicilerle ithalâtçılar arasında çıkan ihtilâfın halli için Bölge Ticaret Mü düdüğünün başkanlığındaki komisyon çalışmalarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1952
  • Emekliye ayrılan Emniyet mensupları İstanbul Emniyet teşkilâtı mensuplarından bir kısmı e*mekliye ayrılmışlardır,Başkomser Nazmi Acar,Baş komser Avni öztunç,Başkomser Akif Er,Başkomser Sefer Yumak,Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1952
  • Buğday ihracatı Toprak Ofisin ihracına karar verdiği 15.000 ton buğdayın süratle nakli için.Denizyollariyle ihracatçı firmalar arasmda müzakereler yapılmak tadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1952
  • Amerikalı polis müfettiği Atinaya gitti Hükümetimizin daveti üzerine memleketimize gelerek b*zı incelemelerde bulunan Amerikan polis müfettişlerinden Mr.Priyol Englan,dün uçakla Atina'ya müteveccihen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1952
  • Konservatuar Türk musikisi konseri Konservatuarda Türk musikisi konseri faaliyetlerine ya kında başlanıyor.Şubat ayının ilk haftalarında verilecek olan ve bazı yenilikleri ihtiva etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1952
  • Anıerikaya gidecek öğretmenler Amerikan yardımından sağkman burslarla kız enstitülerinden öğretmen,bir sene kalmak üzere Amerika ya gönderileceklerdir.Gelecek ders yılı Amerikada bulunacak o lan öğret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1952
  • Tarsus Batı Akdeniz seferin,çıktı Tarsus vapuru dün saat 12 de 102 yolcu ve 220 ton yükle Batı Alideniz seferine çıkmıştır.Yolcular arasında Napoliyo hususî bir seyahat yapan Pro fesör Hıfzı Veldet ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1952
  • Sağlık Müdürü vazifesinden ayrılmıyor Dün bir sabah gazetesi Sağlık ve Sosyal Yardım Müdür lüğüne tâyin edilen Dr.Abdü rahim Bayraktar'ın yeni vazi fesini başaramıyacağını bildi rerek istifa edeceğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1952
  • HALKIN SESİ Bir okuyucumuzun suculardan şikâyeti Cibalide Umum!Mağazalar Şirketi karsısında oturan Halim Hırkacı yazıyor:Eve içme suyu getirenle,rin onların do durulmasna kâfi derecede itina etmedikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1952
  • Belediye Kontrolü Uskiidardan başka diğer ilçelerde murakabe iyi gidiyor 15 ocakta baş'ayan Belediye Zabıtası Talimatnamesinin tatbikat kontroluna devam olun maktadır.Dünkü teftişler esna sınra Fener
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1952
  • Hal binası modern bir hale getirilecek Şehir Mec isi bütçe komisyonu dün de bir toplantı yaparak 1952 Belediye bütçesinin heyeti umumiyesi üzerindeki müzakerelerine devam etmiştir.Dûn kü toplantıda Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1952
  • Şoför Cavit ikramiye île taltif edildi Cavit-Aydın adında bir şoförün,otomobilinde unutulan 35 bin lira kıymetinde mücevheri havi çantayı derhal Emniyet 6 acı Şubeye teslim ettiğini dün bildirmiştik.Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1952
  • Meyva f iafîı düşüyor Piyasaya bol miktarda muz,portakal ve mandalina geliyor Son günlerde piyasada mey-va fiatlarmın ucuzladığı görülmektedir.İlgililer bunun sebebini istihsal bölgelerinden bol mikta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1952
  • Zelzeleden zarar görenlere yapılacak yardım Erzurumda vukubulan dep-remde zarar gören vatandaşlara yardım sağlamak üzere Vilâyette İzzet Akt sman'm baş kanlığında üç kişilik bir cardım komitesi teşkil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1952
  • İtfaiyenin değişen telefon numaraları Şehirde yangınlar esnasında itfaiyenin gurup ve müfreze telefon santralları daimî muhabere halinde bulunmak zorunda olduğu için hariçten yan gın hakkında malûmat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1952
  • itaiyadan 50 kâşâsâk Tarsus gsmlsâ Sîa Denizyolları İdaresinin Akde nizdeki faaliyeti gün geçtikçe önem kazanmaktadır.İdarenin intizamı bilhassa tu ristik mahiyette seyahat edenle rin Türk gemilerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1952
  • Galata Köprüsünün açılış» kapanış saatleri Galata köprüsünün açılış ve kapanış saatlerinin değiştirilmesi hakkında Belediyece teşebbüse geçildiğini dün bildirmiştik.Alâkalı makamlardan aldığımız malûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1952
  • FIKRA Radyodaki asker seati Ankara Radyosu her gün normal öyle neşriyatından önce,Korede çarpışan kahramanlarımız için hazırlad:ğı bir programı yayınlıyor.Ailesine,dostlarına kahramanların selâmları u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.01.1952
  • Süveyş Kanan ve demokrasi âlemi Churchill'in İngiliz Mısır ihtilâfını halledecek bir formül bulacağını ümit edenler çoktu.Diyorlardı ki İngiliz Başbakanı memleketinin menfaatlerin,den hiç bir fedakârl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1952
  • Üç balıkçı kardeş 32 kişiyi kurtardı Londra,18 A.A.Yorkshire'lı üç balıkçı kardeş,pazartesi günü sahilden 200 metre açıkta karaya oturmuş olan Yunan bandıralı Taxiarchis ge misindeki 32 kişiyi dün kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1952
  • SİZ DE BU MES'UT ÇİFT GİBİ.1 Ev 1 Otomobi 28.2.1952 KEŞîDESi IÇiH Sahibi olmak ist,y orsanız.2-2-1952 akşamına kadar en az 100 liraİEk bir hesap açtırınız."Her 100 Eiraya bir iştirak numarası,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1952
  • Ynalü mensucata zara yapılmıyacak Bîr gazete tarafından Sümer bank'm yünlü mensucata zam yapacağı yazılmıştır.Bu hususta malûmatına müracaat ettiğimiz alım satım mü essesesi müdür vekili Faruk Gönen,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1952
  • Yeni otobüsler Almanyadan yola çıkarıldı I.E.T.T.idaresinin Almanyanın Bussing firmasına ısmarlanan ikinci 50 otobüslük parti fabrika tarafından hazır lanmış ve yola çıkarılmağa bag lanmıştır.Otobüsle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1952
  • Stalinin teftişleri Bus diktatörünün kara.deniz ve hava ordularını teftiş ederek bazı tâyinler yaptığı bildiriliyor Frankfurt,18 AP)Burada intişar eden Munich Merjur mecmuası,Mareşal Stalin'in şahsan,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1952
  • ingiliz Maliyecilerinin Londra toplantısı Sterling bölgesi meselesiyle daimî temas halinde bir komite kurulması isteniyor Londra,18 A.A.İnanılır,da bulundurmakkaynaklardan bildirildiğine güre,sterling
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1952
  • HAZRETi MUHAMMEDİ HAYATI-u Bütün Mekke ayaklanmıştı*,"Bu senin yeğeninden nedir bizim çektiğimiz» Ya Ebu Talip diye bağırdılar Tefrika No:17 Fakat biraz sonra Peygamber Mekkelilerin taştan,ağaçtan ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1952
  • Cesur kapîcm Âmerîkada Nevyork 18 AP)Danimar ka aslından olan Kaptan Hemic Kurt Carlsen dün,müthiş cesa reti için şiddetle alkışlanarak Broadway'den geçmiştir.Mütemadiyen «Aferin» diye bağırıldığı duy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1952
  • Atom sırrınır payloşdmas Vaşington,18 AP)Birleşik Amerikanın yüksek memur lan tarafından dün bildirildiği,ne göre,İngiltere,Amerika ile atom malûmatını mubade'e içir bir plân yapmak mevkiindedir.Bu es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1952
  • 16 Şemsettin de bütün gece uyumamıştı.Perihanın başucunda,Madam Tamaraya:Bir hafta içinde üst üste böyle iki sarsıntı!Bu kadarına hiç kimse dayanamaz.Bir daha yaparsa artık kurtarama yız.Nedir,ne oluy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Üniversite konferansları Üniversitelerin;ait oldukları cemiyetlere açılışları vardır.Banlar çeşitli yollardan olar.Nitekim «Serbest konferanslar» bn yollardan biri ve toplu olarak ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1952
  • ÛÖRB Müsahipzade Celâl jübilesi Birinci Dünya Harbinden sonra,iyi hatırlıyorsak 1920 de idi,Istanbul opereti teşekkül etmiş,tem silJere başlamıştı.Merhum Sezai Namık bir gün bu satıriarm muharririne g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.01.1952
  • 1 Evvelki gün Cumhurbaşkanına itimatnameini takdim etmiş olan Polonya Büyükelçi»] Zaııusz Zambrovvicz dün d Meclis Başkanı Befik Koralla.ıı ziyaret etmiştir.Resimde Büyük Millet Meclisi Başkanı ile P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1952
  • T% *f s;rğ hüv^h^imî7 otoğr°fçını" ettiği bir «en cani,fotoğraf» müsabakası West OaHfttiite'da büyük bir alâka uyandırmıştır.Uzun ve müşkül süren bir incelemeden sonra;Norma Eberhordt namında bir mode
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1952
  • HERGUN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Sultan,ibrahim Müslim Ağanın derisini yüzdürmüştü İhtiyar Müslim Ağanın derisi sırım,sırım,çıkarıldıktan sonra cesedi sirke ile tuza batırılmıştı.Sultan İbrahim de bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.01.1952
  • Kısa spor haberleri Güreş müsabakaları 12,13/1/952 tarihinde yapılması gereken Serbest Güreş Takım Müsabakaları.10/1/952 tarihinde yapılacak olan Türkiye Greko.Romen Birincilikleri dolalyısiyle 19.20/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1952
  • damat paşa memnun Kalfanın getirdiği haber ilk anda Mahmut Celâlettin Paşa yi sarsmış ve kalbinde kısmen sönmüş olan ateşi eşeleyip yeniden parlamasına sebep teşkil etmişti.Paşa ilk anlar bu işe fena
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1952
  • Yarın yapılacak basketbol maçları Gatatasaray-Beyoğluspor maçı şampi yonanın en mühim karşılaşmasıdır Bu pazar günü İstanbul bas ketbol şampiyonasına heyecanlı ve kritik maçlarla devam edile çektir.Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1952
  • e'-s» w* Iîu^ün Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Arjantin ligi dördüncüsü Lanus futbol takımı.Lanus bugün F.Desporfos Portugueza'dan aşağı olmadıklarını beyan eden Lanuslular neticeden emin görünüyorl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1952
  • Futbol Federasyonu dün toplandı Futbol Federasyonu dün top lanarak mart ayı içinde italya Ve Yunanistana karşı oynıyacak takımın tesbitiyle meşgul olmuş tur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1952
  • Basketbol maçları programı İ9/1/952 cumartesi günü Î.T.Üsalonunda yapılacak olan basketbol maclan:14.40 Kasımpaşa Adalet 15,50 A.Hisar Lânga 17.00 Karagücü îstanbulspor 20/1/952 pazar günü t.T.Ü.salon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1952
  • Geri kalmış bir spor:Haltercilik Alâkasızlık yüzünden geri kalmış olan Haİter sporu yavaş yavaş canlanmaktadır etmektedir.Güreş Federasyon ı nun önümüzdeki hafta tertip e Bizde otuz beş,kırk sene kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.01.1952
  • Tefrika No:117 Yazan:SAMANCIGİL "Bundan sonra Padişahın bileğini bükmek zorlaşmıştır.İstediğini yapabilecektir Ah!dedi,nihayet bizle-Ti mağlûp etti.Fakat bütün kabahat sizlerde olmuştur.Söylediğim gib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1952
  • Bir Rus askeri de demir perdeden kaçtı Berlin,18 AP)Nikolai Vassilitch isminde ve 20 yaşında bir Rus neferi dün,İngiliz askerî makamlarına müracaatla Doğu Almanyadan geldiğini ve kaçmak için bir arkad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1952
  • Elektrikli beyinler bestekârlık yapıyor Manchester,18 XNafen)Manchester Üniversitesindeki fizikçiler elektrikli beyinin sim di de musiki parçaları bestelemekte olduğunu bildirmişlerdir.Matematik başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1952
  • San Francisco'da yeni fırtına San Francisco,18 A.A.Geçen hafta hüküm süren fırtınaların hasarından sonra ancak kendine gelen San Francisco'da dün gece yeni bir kar ve yağmur fırtınası hüküm sür ineğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1952
  • Atom enerjisinin ti ilmine faydalan Atom enerjisinden elde edilen radyoaktif jzotcpüar ruhî hastalıklarda kullanılacak Ruhî hastalıkların sebeplerini araştıran İngiliz bilginlerinden biı çokları bilha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenler Gidecekler 7.20 Adapazarı 10.10 İzmir Konya Adana 13^50 Samsun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adaoazan postası 20.05 Ankara ekspresi yataklı)20.50 Erzurum 21.40 Doğu ekspresi Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1952
  • İtalyan Meclis Başkanı istifasını geri aldı Roma,18 A.A.italyan Millî Meclis Başkanı Enrico de Nicola istifasını £eri almıştır.Meclis Başkanı bu kararını Âyan Meclisine telgrafla bildirmiştir.Bilindiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1952
  • Televi/youun garip tesadüfler] Nevyork,18 Nafen)Minnesota'da televizyonla yayınlanan bir beyzbol maçı esnasında sert bir çarpışma olmuç,oyunculardan biri kendini kaybetmiştir.On beş dakika süren baygı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1952
  • Emir Tallal,Papa tarafından kabul edildi Vatikan,18 A.A.Papa bu sabah Ürdün Meliki Emir Tallal ile veliahdını kabul etmiştir.Jrdün Kralı ve veliahd Papanın hususî kütüphanesine almmışlar ve orada 20 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1952
  • Az sonra Morrisey'in yüzü değişti.Mücadele etmiyen bir adamı döğmek tuhaf oluyordu.Nefretle kendi ellerine bakarak:Yumruklarım neye yarar!Madeleine'i geri getirmedikçe!diye inledi.Geri dönerek sendele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1952
  • ir münakaşa Bebemi susturmak bir türlü mümkün olmuyordu.Derdi ne idi bebeğin?Karım sol ayağın bilmem neresinde ve meselâ baş parmağın ikinci boğumundaki,yukarıdan başlanırsa,üçüncü ki rışığında olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1952
  • RADYO İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pi)13.45 Radyo salon orkestrası ko.nseri Jdare eden:Semih Argeşo.1.Rubinstein «Rüya» 2.A.de Tacye,«Canzonett» 3.Drigo,«Arleken'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1952
  • MUAMMER KARACA Opereti Bu akşam saat 21 de M A K S I M de Cumartesi,pazar 16 îa n.atine ve çarımba 16 da tenzilâtı matine SOHM.1GÎR' Şarkılı tuluat oyun j\e akşamı ije cumartesi matine taJeoeye tenzil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1952
  • KÜCUKKarakold Piyes 3 perde Yazan:S.Kingsiey Çeviren:SAHNE T.Scdullah I Sahneye koyan.M.Ertugrul Çarşambadan başka her akşam saat taın 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17-de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1952
  • ÎSTANBUL BELEDÎYESÎ "ft 4TROLAM Sant 21 de PR a M SOVGUN Tasan:evad Fehmi Bagkut Teuton 42157 KOMFD1 DMYATA CiCERI Yazan:D.II.Psatha Türkçcsi:Nazım Dersan Telefon 40-109 Pazar gunlorı 1;30 du Metine G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 19.01.1952
  • iliç Âli anlatıyor rBag tarafı birincidel Gürcü Yusufun yol masrafla-*uu vererek ve bunları beraberlerine alarak ilk defa îstanbuldan Ankaraya geldikleri yine tahkikat cümlesinden olarak meydana çıkma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1952
  • Emir erleri Bas tarafı birincide)dınlması teklifine yalnız Hulusi Köymen şahsan değil,hükümet olarak taraftar olmadık.Bu ciheti* tavzihinde fayda görmekteyim.Milli Savunma Bakanının tavzihi Bursa 18 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1952
  • Istanbul belediyesi TBaş tarafı birincide!idare mekanizmasmı demokra tik bir sisteme tâbi tutmak için Vilâyet ve Belediye teşkilâtının ayrılması lâzım geldiğini belirt mistir.Komisyonun bugünkü toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1952
  • Adlî Tıb Müessesesinin ıslâhı çareleri aranıyor Ankara,18 A,A.Adlî Tıb Mûesseseinin ıslâh ve tevsii hususunda İstanbul Üniveritesi tarafından hazırlanan *anun tasarısı Adalet Bakanlığının mütalâasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1952
  • Amerikan ingiliz anlaşması Baş tarafı birincide Bu anlaşmanın esasları geçen hafta iki devlet reisi tarafından hazırlanmış,teferruatı ise Cherwell başkanlığındaki İngiliz mütehassısları ve sınaf sefe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1952
  • Erzurumda depracn el'an devam ediyor Ersurum,18 A.A.Bugün saat 21.02 de 5 saniye sü ren şiddetli bir deprem olmuştur.Üç ocakta vukubulan dep remden beri heyecan içinde bu lunan halk yeniden heyecana d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1952
  • Bir arslan bir ayının dilini koparttı Liverpool,18 AA.Buradaki sirklerden birinde garip bir hadise hâdise olmuştur.Ayılardan biri çocukların önünden geçerken küçük yara mazlar ayıya dillerini çıkarmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1952
  • Yunanistandan gelen üç kaçak yolcu Limanımıza gelen bk Amerikan gemisinde vazifeli bulunan Gümrük Muhafaza Deniz Bölge Komutanlığı memuru,gece saat 2.30 sıralarında,geminin kıç tarafında dolaşan bir ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1952
  • Ingiliz-Iran dostluk andlaşması 1857 yılında imzalanan andlaşnıanın 20 nci asrın ikinci yarısında hükümsüz olduğu ileri sürülüyor Tahran,18 AP)Başbakan Yardımcısı Hüseyin Fatı-mî dün,iran'ın 1857 tari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1952
  • Tunus,Fransa ile olan ihtilâfı,um müzakeresini istiyor Paris.18 AP)Fransa ta rafından bir protektora şeklin de idare edilmekte olan Tunus geçenlerde Birleşmiş Milletlere müracaatla Güvenlik Konseyinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1952
  • Churchill'in demeci infial uyandırdı zın Kanal bölgesine başka yabaj cı birlikler sokulması milletlera rası hukuka aykırı olur.Böylbir hareket bütün İslâm âlemin gücendirecek mahiyettedir.Heı halde ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1952
  • Yarıda kalan nikah töreni Baş tarafı birincidel runa çıkmışlardır.Fakat nikâh lan kıyılacağı sırada evlenme memuru acele olarak telefona çağırılmış ve savcılık tarafından nikâhlarının kıyılmasına izin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1952
  • Demir perde içene giren gazetecinin intibaları Londra 18 AA.Yabancı memleketlerle kültüıel münasebetlerin tesisi işiyle görevli Sovyet teşekkülünün daveti üzerine Rusyayı ziyaret etmiş bulunan tanınmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1952
  • fBar* tarafı birincide!şımıza fırtına esnasında Daş'arindan geçenleri şöyle anlatmış tır:Bremen'den buğday ve ayçiçeği boşalttıktan sonra denize açsdık,gemi boş olduğu için bir hayli sallanıyordu.Dalg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1952
  • Celâl Bayar hallinde Cumhurbaşkanım iza teslim olunacaktır.Kızılay Genel Merkezi tarafından ek yar dim olarak Cumhurbaşkanımızı zelzele bölgesine götüren pos ta trenine 26 balya içinde 850 takım muhte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1952
  • Radyoda okul saati Millî E£iüm Müdürlüğü,İstanbul radyosunda ihdas edilecek olan okul saati mevzuundaki çalışmalarına devam etmektedir.Radyo Müdürlüğü ile yapılacak görüşmeler neticesinde okul saatini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1952
  • ingiltere Kızıl Çini tanımıyor Böyle bir kararın alınmasına Kore'de mütarekenin ihlâl edilmesi sebep olarak gösteriliyor Vaşington,18 A.A.Kode yapılacak herhangi bir muta rekeyi ihlâl ettiği takdirde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1952
  • İsrail'e buğday satacağız Ankara,İS A.A.israil hükümeti,Toprak Ofisinden 5000 ton buğday satın almak için müracaatta bulunmuştur.Müracaat,alâkalı dairelerde in ce^enmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1952
  • Fransada hükümet buhranı [Baç tarafı birincide] ceğini ve Fransanın Batı savunmasında yüklendiği mükellefiyetlere riayet edeceğini tebarüz ettirmiştir îç siyasete dair Faure,tasar-ruf yapılması gerekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1952
  • Mısırlı bir general ingilizlere esir düştü Hamada yapılan çarpışmalarda tümgeneral Mohammed Abdürrauf ve 130 Mısırlı polis ingilizlere esir düştüler Muaskar 18 AP)Bir İngiliz askeri sözcüsü bugün,Mısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1952
  • Sovyetlerin Atlantik Paktına ait itirazları Birleşmiş MiSSet'erin sında Sovyet idd Paris,18 AP)Sovyet Dışişleri Bakanı Andrei Vichinsky'nin dün Birleşmiş Milletlerin Siyasî Komitesinde iki saatlik kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1952
  • 7 yaşındaki talebelerin protesto grevi I Viyana,18 AP)ViyanaMa bir ilkokula devam eden 7 yaşla rında 32 kız öğrenci,pek sevdik leri öğretmenlerinin başka bir vazifeye naklini protesto maka mında dünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1952
  • B.M.Meclisi Başkanlığı I Bag tarafı birincide} lira tahsisatın çok olmamakla beraber başkan vekillerine verilen 150 şer liralık tahsisat ile mukayese edildiği takdirde ot taya büyük bir müsavatsız ık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1952
  • Syngınann Phee'nin bir teklifi reddedildi Pusan,18 A.A.Güney Kore hükümeti bugün mühim bir siyasî mağlûbiyete uğramış tır.Başkan Sygnam Rhee tara fından verilmiş olan bir Anaya sa tadil tasarısı Mecli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1952
  • Şile açıklarında da bir mayn Körüldü Anafarta gemisi dün sabah saat 9.10 da Şile fenerinin 6 mil şimalinde üstü yosunlarla kaplı ve rakkaslı bir cisim görmüştür.Keyfiyet mayn olması ihtimaline binaen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1952
  • İstinaf mahkemeleri kanun insansı hazariandı Ankara,18 {A.A.İstinaf mahkemelerinin kurulması hu susunda Adalet Bakanlığınca hazırlanan kanun tasarısı,Bakanlar Kuruluna sevk edilmiş tir.Yargıç stajyerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1952
  • Bir fare gizli içki deposunun keşfine sebep oldu Maynardwille,Şimal Amerika)18 A.A.Orman kenarında devriye gezen iki polis,derisi çok kıymetli olan bir tarla faresinin ağaçlar arasından çıktığını görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1952
  • Bir hafta bedava çay dağıtılacak şehir Stamford,Connecticut)18 A.A.Stamford'un 75 bin sakini bu hafta istedikleri kadar bedava çay içebilecekler dir.Şehirdeki çay fabrikası cavlarının nefasetini halka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1952
  • Hopa Artvin I Baş t a rafı birincide] Evvelki gün yine bu yolda bir otomobilin rotu kırılmış ve iki kişi ezilmiştir.Kaza esnasında kundakta bulunan bir çocuk 30-40 metre yükseklikten yuvarlanmış ve mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 19.01.1952
  • s® ALMAN MALI TAM DİZEL TRAKTÖRÜ KULLANANLARIN PAROLASIDIR IIIMı ı t.IH-ıı ı İ& 4 l İmğ *%im 45 leyıir,M leytir,25 leydir,26 Beygir,15 Beygir sayin çirrçiLii!Gelmiş ve gelecek rakiplari arasında lalın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.01.1952
  • Türkiye Garanti Bankasından:AFiŞ ve RESiM MÜ!ÂBAKASI İLÂNI Bankrunız Afiş ve aylık Gazete ilânları için bir resim müsabakası açmıştır.Müsnbnkada birinciliği kazanacak olan eaerin sahibine net 1000)lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.01.1952
  • Buğday satılacaktır Akçadağ Sultansuyu Harası Müdürlüğünden 1 1951 yılı mahsulü 80)ton yerli ve 70 ton akbaşak buğdayı pazarlıkla satışa çıkarılmıştır.2 Buğdaylar ayrı ayn ve 29 Ocak 1952 salj günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.01.1952
  • Doktor Hatice Ekren İç Hastalıkları Mütehassısı Hergün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul eder.Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad,Parmakkapı Küçük İshan No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.01.1952
  • RADYOSUNU ALAN Türkiyeli.VeklH:ADEM KARADAĞ Galata,Voyvoda Hezaran Cad No.121 123 Telefon fp~K.GaTaia] 49259'] j 1341 KAZANABİLİR 40tf«ua Mhcı,laht| ALMAN HADYQLfigl ramiyeli satışlarımız 30 ocak1952
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.01.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda yazılı baraka inşaatı işi kapalı zarfla hizalarında yazılı gün ve saatlerde Eskişehir As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır Şartnameler Ko da ve Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.01.1952
  • Hal binası inşaatı hakkında Trabzon Belediyesi Başkanlığından 1 Trabzon sebze pazarı mevkiinde tesis edilecek kapalı hal binası inşaatı 379932)ura 52)kuruş muhammen bedel üzerinden kapadı zarf usuliyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.01.1952
  • Kereste alınacak Devlet DemiryoEları Haydarpaşa Satınalma komisyonundan 1 30 metre mikâp meşe,dişbudak ve karaağaç kalas açık eskiltme ile satın alınacaktır.2 Muhammen bedeli 8€00 lira olup muvakkat t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.01.1952
  • Stenograf alınacak istanbul Belediyesinden:istanbul Genel Meclisinin 300 lira ücretli bir stenograflık kadrosu münhaldir Bu kadroya tâyin edileceklerin Meclis zabıtlarını tutabilmeleri şarttır.Bu itib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.01.1952
  • Karayolları Genel Müdürlüğünden:1 Bedeli 450.000 dira tahmin olunan,Avrupa Fabrikaları yapısı ON adet KIRK tonluk teshin tertibatlı SARNIÇLI VA-GON pazarlıkla satın alınacaktır.2 Pazarlık J5 Şubat 195
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.01.1952
  • Adana Belediyesi Başkanlığından 1 Abidinpaşa caddesi Kuruköprü meydanlığı arasındaki yolun beton yol yapılması ve buradan çıkacak taşların Kızılay caddesine nakli kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.01.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı işlerini idare eden:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.01.1952
  • Acele satılık kelepir daireler Doktor ve dişçilere elverişli Beyoğlu İstiklâl Caddesi Konak Oteli karşısında Su Terazisi Sokağı,caddeyi görür 20 metre mesafede çift daireli apcrtman.Müracaat:Telefon:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.01.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAm CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 1030-12:öğle den sonra 14.30.17 de hasta kabul eder.istanbul Divanyolu No-104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.01.1952
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları 50 ton kuru fasulye kapalı zarfla satın alınacaktır.Tahmin bedeli 32.500 lira olup geçici teminatı 2438 liradır,ihalesi 29.1.952 günü saal 14,30 da H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan