Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.01.1952
  • Kuzey Atlantik Paktına kat'i olarak iştirak ediyoruz Lizbon toplantısında Türk heyetine Dışişleri Bakanı F.Köprülü başkanlık edecek On iki devlet Lizbon toplantısına kadar Pakta iştirakimizi temin ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1952
  • meclisteki AD1SE üyük Millet Meclisinin İSsâs)evvelki günkü toplantısında cereyan eden bir hâdise demokratik bir idarede gerçekten hür bir Meclise başkanlık etmenin ne kadar ağır,zor ve mesuliyetli bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1952
  • Vali dün bir konferans verdi İstanbul Vali ve Belediye Reisi Ord.Prof.Gökay,Üniversite Tıp Fakültesi öğrencilerine vereceği dört konferanstan birincisini dün Çapa anfisinde vermiştir.Resimde Gökay,sin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1952
  • ı inim-u' ıı m**0 ı i n M—I Lanus futbolcuları abideye çelenk koydu Cehrimizde misafir bulunan Arjentinin Lanus takımı dün Taksim âbidesine bir çelenk koymuştur.Arjantin Futbol Federasyona Genel Sekre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1952
  • Bir hiç yüzünden çıkan cinayet Karnına bir tekme yiyen sarhoş hastahanede öldü.Kaatil yakalandı [Yazısı yedincide]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1952
  • Suikast teşebbüsü nasıl hazırlanmıştı?Muhakeme safahatında,Gaziye yapılmak istenen meş'um suikastın tatbikat cihetini Şükrü Beyin,perde arkasındaki siyasf hazırlık kısmını da Cavit Beyin idare ettikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1952
  • istanbula gelen Bektaşi şeyhi Sırrı Baba Bektaşi şeyhi Sırrı Baba ile bir mülakat Tedavi için istanbula gelen Bektaşi halifesi neler anlatıyor «Kaygusuz Sultan» dergâhının Şeyhi Halife Sun Baba tedavi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1952
  • Churchill Kongrede konuştu İngiltere Başbakanı Sûveyşin Türk,Amerikan,Fransız ve İngiliz kuvvetlerimin kontrolüne bırakılmasını teklif etti Vaşington,17 AP)İngiltere Başbakanı Churchill bu akşam Birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1952
  • Süveyş ihtilâfı Mısırda çarpışmalara uçaklar da iştirak etil Kahire,17 A.A.Dün akşam yayınlanan ikinci teb ligde,ingiliz hava kuvvetleri tepkili meteor uçaklarının,te mizleme hareketi şurasında Tel-El
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1952
  • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Ankara» 17 Milliyet)Sayıştay BaşkanI gına seçilen Mümtaz Tarhan'dan açık kalan Tapu ve Kadastro G.eneü Müdürlüğüne uzun zamandanberi Genel Müdür Muavinliğini ifa eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1952
  • Bulgaristan basınının küstahlığı Bulgur hasmında Türkiyeden kastığı iddia edilen bazı kimseler ağzından »on derece çirkin beyanatlar neşrediliyor Edirne,17 A.AJ Bilindiği gibi,bir muddettenberl,zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1952
  • ı-fc.Ordunun teknik gelişmesi Türk ordusu Avrupanın en kuvvetli ordularınckııı biri haline getirilecek Millî Savunma Bakanı Hulusi Köymen dün Ankara dan şehrimize gelmiştir.Hulusi Köymen kendisiyle gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1952
  • Takside unutulan servet Bir şoför arabasında kalan 35 bin liralık mücevheratı 6 ncı Şubeye teslim etti.Bir serveti sahibine teslim eden şoför Dün bir taksi şoförü,arabasında unutulan ve içinde 35 bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1952
  • Mısırda sevinç Mısırlılar velıahtın doğumu ile yeni bir çağın açılacağını ümit ediyorlar Kahire,17 AP)«Akher Lahza» gazetesinin bugün verdi ği tafsilâta göre.Kral Faruk.Veliaht Prens Ahmet Fuad'ın do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1952
  • 'CUMk 'thtfa* İUU F Bugün «ehlimizde hora sabahleyln mutedil şekilde sisli,öğleden sonra umumiyetle bulutlu geçecek,hara sıcaklığın,da önemli değişiklik olmayacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.01.1952
  • ^ir 18 OCAK 1952 Cuma Ru 20 a Ah.1371 5 K.Sa.1367 VAKİT VASATÎ EZANİ Güneş 7 23 2.16 Ogle 12.24 7 17 İkindi 14.53 9.46 Akşam 17 07 12.00 Yatsı 18 43 1.36 İmsak 5.37 12 31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1952
  • Anbar soyan hırsızlar yakalandı Devler Denizyollarının 20 sayılı anbanndan çalınan 7 bin lira kıymetindeki balyayı çalanların Yusuf Pişkin ve Mustafa Dost oldukları anlaşılmış,her iki sanık yakalanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1952
  • Çocuklarını zehirleyen ana 20 yıla mahkûm oldu Yalova köylerinden birin de üvey evlâtları 14 yaşında Emine ile 10 yaşında Zebileyi zehirli ayı an içirmek suretiyle öldüren,bilâhare dereye atan Hatice
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1952
  • idamdan kurtulan kaatil Kral Zogo'nun bayraktarının kızını bundan senelerce evvc Üsküdarda öldürerek yakalanan,bayraktarın bahçıvan,Murat Kalyoşi,vaktiyle idam talebiyle verildiği 1 inci Ağıı Cezadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1952
  • Deniz Hastahanesiııin tertip ettiği tıbbî müsamere Deniz Hastahaneşinin yedinci aylık tıbbî müsameresi 22 ocak sah günü saat 13.30 da kütüphane salonunda yapıla çaktır.Müsamerede Dr.Ethien ne Bertlıet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1952
  • POLİSTE ir Üsküdarda Boyacı sokağında 3 sayılı fırında çalışan Ziya.fırında pişiricilik yapan Necibin i çekmeceden 100 lira para çaldığını iddia etmiş ve tahkikata başlanmıştırir Bakırköy Yenimahalled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1952
  • Millî Savunma Bakanı dün geldi Millî Savunma Bakanı Hulusi Köymen dün sabah,ekspresle Ankaradan şehrimize gelmiş tir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1952
  • Memleketimizde kurulacak televizyon istasyonu Bütün ileri memleketlerde ol duğu gibi memleketimizde de televizyon istasyonu kurulması için teşebbüse geçilmiştir.Bu münasebetle Amerikadan hareket eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1952
  • İstanbul İzmit arasında işleyecek vapurlar Denizyolları İdaresi şehir hat lan gemilerinden Isatnbul iz mit körfez hattında bir değişiklik yapmıya karar vermiştir.Bu yeni karara göre bundan böyle İzmit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1952
  • Köprünün açılış saatleri değişiyor Belediye,Galata köprüsünüı açılış ve kapanış saatlerini değiştirmeyi kararlaştırmıştır.I şık tertibatı yapmak suretiyle köprünün gecenin en geç saatlerinde açılıp ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1952
  • Ucuz evlerin inşaatı uzuyor Belediyenin Üsküdarda inşa ettirmekte olduğu ucuz evler,mukaveledeki müddet sona erdiği halde henüz tamamlanma mış bulunmaktadır.Bu yüzden müteahhit,günde 100 lira ceza ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1952
  • Küstah bir sabıkal ı a-n ı j-w.1—nırır»-ı r ı—Arnavut Şaban dün Adliye önünde yeni bir suç daha işledi O^l.H.1İHHII ¦İTİMİ' I ^Mll I Suç işlemeyi itiyat haline getirmiş azılı bir sabıklaı,dün henüz hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1952
  • HALKIN SESİ At etide yenirmi diyen okuyucu Kocamustafapaşada Zünbülefendide Recai Turunç yazıyor;At kasapları açılması hakkındaki haberleri okurken Hüseyin Rahmi'nin «Utanmaz Adam» romanında kedi kasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1952
  • ehıroe sut satışları tamamen durdu Bir cemiyet kurma] çiiler dün vilâyette Son günlerde sütlere salyan goz karıştırldığı hakkında bazı şayiaların dolaşmakta olması şehirdeki süt istihlâkinin yüzde sek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1952
  • Ât etinin serbest satışından vazgeçildi At etinin kaçak olarak satıl masına mâni olmak maksadiyle.Vilâyet Sağlık Müdürü ve Bele diye Veteriner Müdürünün müş terek bir rapor hazırladıklarını ve bu rapo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1952
  • Gümrüklerdeki mallar Gümrüklerdeki malların 6 ay dan fazia kalmaması hakkın j daki kararın tatbikine dünden itibaren başlanmıştır.İlgililer bu suretle ithal mallan piyasasında bolluk olaca Sini belirt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1952
  • Babasının büyük servetiyle siyasî nüfuzunu duyan âcizler,hükümet kapısına istida verir gibi boyunlarını büküp ona koşuyorlardı:Filân yerde bir memuriyet.Falan yerde bir muhasebecilik.Şu mektepte bir m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1952
  • â Teşekkür r—ı 1 Refikamın doğumunda I azamî şefkat ve ihtimamı j esirgemeyen,Süleymaniye 3 Doğumevi Başhekimi Dr.1 Şükrü Konuralp'a,Dr.Safi Çavaç'a,Başhemşire Şekû-1 re Mutluay'a,hemşire ve j hastaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1952
  • Münir Nurettin Konservatuarım ayrılmadı Halen İzmirde bulunmakta olan kıymetli ses sanatkârı Mü nir Nurettin Selçuk'un Konser vatuardaki vazifesinden istifa ettiği yolunda bir haber şüyu bulmuştu.Dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1952
  • IKRA Hakemlerin basma gelenEer Şu hakemlerin garip talihi vardır.Kimisi dünyaca şöhret bulur,yabancı stadlarda alkış toplar,genç ya;ta beynelmilel olur,sonra da memleketimizde ikinci bir sınıf maçta s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1952
  • T caret od os ı a ^wııiınııi^^ı'iiMM m» «wıı~nm Oda Meclisi dün toplanarak 1952 bütçesini kabul etti Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi dün içtima Salonunda toplanarak 1952 yılı bütçesini mü zakere ve ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1952
  • İmdat isteyen motor kurtarıldı Geçen gün Limni açıklarında bir motorumuzun kazaya uğradığı ve ateş yakmak suretiyle imdat istediğini yazmıştık.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1952
  • îzmirden gelmekte olan Antalya gemisine yardıma gitme si telsizle bildirilmiş ve Antalya gemisi motörü yedeğine ala rak en yakın limana bırakmıştır.Arıza motorun makinelerindedir,mühim bir hasar yok t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1952
  • Vali Ankaraya flitti Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay,şehrin muhtelif işleri etrafında temaslarda bulun mak üzere dün akşam Ankara,ya gitmiştir.Vali Ankarada,şehrin imarı hakkındaki tavassutların ger
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1952
  • Sanat Dostları Cemiyeti feshediliyor Beş sene evvel kurulmuş olan ve gayesi sanatkârlar ve sanatseverler arasında bir birlik yaratmak olan Sanat Dostları Cemiyeti haber aldığımıza göre 21 ocak pazarte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1952
  • Çamlıca ve Kabataş liseleri tamir edilecek Millî Eğitim Bakanlığı Orta ¦öğretim Genel Müdürü Mehmet Doğanay dün sabahki ekspresle şehrimize gelmiştir.Meh met Doğanay,kendisiyle görüşen bir arkadaşımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1952
  • MAKALE Ali Başhamba'mn yaktığı afeş İsmail Hami DANIŞ M END Şimalî Afrikanm şark köşesindeki mütereddi Mısırın Türk düşmanlığına mukabil,garbe doğru sıra* lanan diğer memleketlerdeki mert ve dinç mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Avil'S apon.7.89 280 50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 01.876 9,73.90 1933 1938 W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1952
  • MEVLÛD if Türk Musikisi San'atkârlan Cemiyeti irtihali dânbeka etmiş seleflerinin ruhlarına ithaf edilmek üzere 19 ocak cumartesi günü saat 15 de Şişli camiinde bir mevlût okutacaktır.JÜBİLE if Tanınm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1952
  • KISA HABERLER ir Şişli Çocuk Hastahanesinin tevsiine devam olunmaktadır.Yapılmasına karar verilen 50 yataklı doğum puvyomyle 100 yataklı hariciye pavyonunun bir an evvel inşaları için Vilâyet çe hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1952
  • Belediyenin satacağı arsalar Belediyenin Millî Emlâkten devraldığı ve inşaatı teşvik maksadıyla ucuz fiatla halka dağıtacağı arsaların tesbitine îmar Müdürlüğünce devam edilmektedir.Tesbit işi bu ay i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1952
  • KaradenizJe görülen mayn Karadenizde işleyen bir motorumuz Klara burnu açıklarında bir mayn gördüğünü dün haber vermiştir.İlgili makamlar bunun birkaç gün evvel Giresun gemisi tarafından görülen,fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.01.1952
  • Sfyqsi icmal Atlantik Paktı ve Türkiye Birleşik Amerika Ayan Meclisi Dışişleri Komisyona Türkiye ve Yunanistanın Atlantik Paktına alınmalarını kabul etti.Bu vesile ile yapılan beyanatlar dikkatle okun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1952
  • Pakistan radyosunda Türk dili ile neşriyat Karaşi,17 A.A.Pakistan radyosu yarından itibaren türk çe ve ingilizce lisanlarında tecrübe neşriyatına başlıyacaktır.Bu neşriyat aşağıdaki saat ve dalga uzun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1952
  • Sovyet Peyklerinde Çekoslovak ordusu içinde I yapılmakta olan temizlik I hareketi çok genişledi I Viyana,17 Nafen)Çekoslovak ordusu dahilinde yapılmakta olan temizlik hareketinin geniş ediği öğrenilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1952
  • Ansaldo tezgâhlarının eski müdürü öldü Roma,17 Nafen)Ansaldo tezgâhlarının eski müdürü ve D Messagero gazetesinin sahibi Perone dün burada ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1952
  • Dr.Scbacht,Mısıra gitmiyecek mi?Frankfurt,17 AP)Buradaki Mısır Konsolosluğunum sözcüsü,Dr.Mist mahfesinde müşavir olarak istihdamı hakkında kendilerine hicbh tebligat yapı'mamış oldu ğunu söylemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1952
  • Ga.Leclerc'e de mareşallik payesi verildi Paris,17 A.A.Radikal ve Muhafazakâr beş mebus bu gün Millî Mecliste bir kanun tasarısı vererek 1947 senesinde bir uçak kazasında ölen General Leclerc'e Fransa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1952
  • Nurettin Verjci,Lizbon Elçiliğine tâyin edildi Ankara,17 A.A.Paris Büyük E'çiliği refakatinde Orta Elçi Nurettin Vergi'nln Lizbon Elçiliğine tayini yüksek tasdika iktiran etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1952
  • Amcrikada mecburi askerlik Vaşington,17 A.A)Amerikada mecburî askerlik ihdasını derpiş eden bi rkanun tasarısı Ayan Meclisi Silâhlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Russel ve sekiz arkadaşı tarafından tekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1952
  • Atom araştırmalarında Angio-Amerikan işbirliği Vaşington,17 A.A)Umumiyetle' iyi haber alan çevrelerden bildirildiğine göre,İngiltere ve Birleşik Amerika A*- m enerjisine müteallik ma'ûmat'n mübadelesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1952
  • Apartmanın içinde kalorifer vardı.Ayrıca bir de ocak yap mışlardı.İçinde odun alevini andıran elektrik yanardı.Prens Abdülvehap eski bir a-Iışkanlıktan olacak,bu ocağı pek severdi.Kendisi evde olsa da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1952
  • Meçhul uçan daire mahiyetleri Avustralyalı bâr atom âlimi bunların atom zerreBerini tesbit için kullanılan balonlar olduğunu söyledi Melbourne,17 A.A.Avustralya atom âlimi Prof.I.II.Martin,bugün verdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1952
  • Keşm îr meselesi Pakistan ve Hindistan arasmdaki geçimsizlik tekrar Pariste müzakere edilecek W»W»0«—llilWMi.H.mr^ Yeni Delhi,17 A.A.Resmî bir kaynaktan öğrenildiğine göre,Dışişleri Bakanlığı Genel Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1952
  • Çin Hindinde savaş Fransız Kuvvetleri Komutan komünistlerin yardımından şikâyet ediyor Hanoi,17 A.A.Hmdiçinİdeki Fransız Kuvvetleri Başkomutanı General Salan,yaptığı basın konferansında 7 hafta danber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1952
  • Hafif sıklet Avrupa boks şampiyonluğu Londra,17 A.A.İngiliz boksörü Tommy Mc Govern,Avrupa hafif siklet şampiyonluğunu elinde tutan Danimarkalı boksör Jorgen Johansen ile 17 marttan önce bir karşılaşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA t Sierra Nevadanın bu geçidinde karlar altında kalan trende bulunan yolcuların hepsi kurtarılmıştır.Yardım ekipleri dün gece saat 1,30 a kadar ça-Jışarak trendeki yolcular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1952
  • S^Si;00 Rt 1 İnsanlar arasında tesanüt İngiltere açıklarında batan Amerikan şilebinin kaptanını kurtarmak için donanmalar muhripler tah sis ettiler.Tahlisiye şirketleri açık deniz römorkörleri gönderd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1952
  • ZRETi HAYÂTI Mekke zenginleriyle mücadele Ona haykırmışlardı "Allah s elçilik yapacak kimse bu TEFRİKA No.16 Osman,Emevilerdendi.Genç ligi,güzelliği,yüksek seciye ve temk* ahiâkı ile Mekkede büyük bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Sivaslı Karınca YEDlTEPE yayınlarının ikincisi Fazıl Hüsnü Dağla rcanın son şiirlerini toplayan Sivaslı Karıncadır.İçinde on dokuz sür,Nurullah Berk tarafından çizilmiş beş resim var
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.01.1952
  • Birçok Amerikan sinema gazetelerinde 1951 yılı Oscar mükâfatmm Linda Chirstiana verileceği yazılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1952
  • HERGON TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A inciler ve altınlar içinde yatan Karamın akıbeti Krezüs o zaman bilmek Milâddan evvel 6 ncı asırda yaşamış hükümdarların hiç şüphe 37ok ki en meşhuru,en çok kendisind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1952
  • İsveç parlâmentosu İsveç Parlâmentosu 11 ocakta Kral Gustav Adolph tarafından bir nu tukla açılmış ve birçok ecnebi diplomatlar açılış töreninde hazır bulunmuşlardır.Resimde Kral Gustav Adolphe açış n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.01.1952
  • Bu hafta oynanacak olan futbol maçları Bu hafta muhtelif stad ve sahalarda oynanacak,amatör lig maçlariyle,Arjantin'in Lanus takımının yapacağı karşılaşmaların resmî programını aşağıda bulacaksınız.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.01.1952
  • ^u söz üzerine Abdülâziz bir an düşünmüş ve bilâhare sormuştu Münasip bir şey bulursam dedin Nuri,nasıl bir hatun yiyorsun?Zengin mi,yoksa *nu kadar güzel bir şey mi?İkisi de değil efendimiz.Ya ne?Hoş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.01.1952
  • Güreşçilerimiz Isveçe gidiyor İstanbul Güreş Kulübü isveç'e yapacağı seyahatin hazırlıklarını tamamlamak üzeredir.0limpiyatlar arefesinde yapılacak olan bu turnenin muvaffakiyetle neticelenmesi için i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.01.1952
  • Gaston Reiff sakat andı Meşhur Belçikalı atlet Gaston Reiff koşu yaparken dizinden sakatlanmıştır.Rciff'in antrenörü meşhur atletin birkaç hafta zarfında tekrar çalışmalara başlayacağını söylemiştir M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.01.1952
  • Üniversite Alman takımı getirtiyor M.T.T.B.«Atatürk heykelinin yapılması menfaatine» BJ.K ile Üniversite futbol takımının karşılaşması anlaşmasına vardıktan sonra,yabancı kulüplerle de temaslara geçmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.01.1952
  • Dünyanın en o o îlk modern futbol kulüpleri,dünyanın bu en popüler sporunun doğduğu İngilterede,takriben bir asır kadar evvel kurulmuştur,Sheffield 1855 te;Blackheath and Hollanshire 1857 de teessüs e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.01.1952
  • Kısa spor haberleri Vefa bugün tzmire gidiyor Vefa kulübü profesyonel takımı.Altay kulübünün da vetlisi olarak iki maç yapmak üzene bugün izmfre hareket edecektir.Basketbol teknik danışma kurulunun so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.01.1952
  • Birçok şöhreti!futbolcuların yetiştiği RumeliliIsam kulübünün Ira senek!kadrosu.Diğer küme kulüpleri:13 m»—RUMELİHİSAR Meşhur sporcular yetiştiren grupunda ileri bir hamle için 1910 da kurulan Rumelih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.01.1952
  • Madeleine tekrar güle»ek,«Bu tehlikeli adamın ne kim olduğunu biliyorlar ne de tarif edebiloylar!Sen şu hale bak!Ben görsem dahi anlamazmışım!Herhalde babama son zamanlarda bir acaip* lik geldi.Visikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1952
  • Gebze Sulh Hukuk Yargıçlımdan;951/165 Tuzla köyünden Arap Abdül mirasçılarından Hayati Erdoğan tarafından aynı yerde oturan Habibe,Mehmet,İbrahim,Şükrü ve Nafize aleyhlerine açılan izalei şüyu düvasmd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1952
  • İstanbul 4.cü îcra Msmıır'h ğundan;951/Sâk Mahcuz olup paraya çevr.ük sine karar verilen 3090 lira wTj metinde ve kırk parçadan iba(jsantral makinesi,telefon,radr pikap,ütü vesaireden ibar1 mallar bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1952
  • Fatih Ikmci Sulh Hukuk Yargıf liginden:951 Davacı İstanbul Beledjyl ve'kili avukat Mediha Buyan t' rafından Şehzadebaşı Kemalpamahallesi eski Orta yeni Seli' paça Yokuşu sokağında 13 î4 da Sezai Yıldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1952
  • Mısır ve Sudan birleşmesinin icap ettiğine dair öne sürülen Arap iddiaE&rı mesnetsjz buSuns'aaktadEsr Brezilyada,Sao Paulo'da çıkau «A.Gazeta» dan.Orta Doğudaki durumu inceleyen müşahitlerin gözlerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenler Gidccek/^r jJı 7.20 Adapazarı 10.10 İzmir Konya Adana 13.50 İskenderun 18.20 Anadolu ekspresi 18.60 Adapazarı postası 20.05 Ankara ekspresi Yatakla)20.50 Erzurum 21.40 Doğu ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1952
  • MUAMMER KAKACA Opera» Bu akşam saat 21 de k MAKSİM'de f V^\Cumartesi,pazar 16 J il da n.atine ve çarjamba 16 da tenzilâtiı matine sormagîb" Şarkılı tuluat oyun Peısc^ıoe akşamı ile cumartesi matine ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1952
  • rnşm bİMİk'hükUMdAr;TEFRİKA No.116 Yazan:SAMANCIGİL Bugünden sonra meyhaneler,kahvehaneler kapanacak,aksine hareket edenlere ölüm!Dört beş gün devam eden yangında Sultan Murad da bulundu.Halkın acısın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1952
  • 0*0* KÜÇÜK Karctkoido ı SAHNE Piyes 3 perde Yazan:S.Kingsley Çeviren:T Sadullah Sahneye koyan.M.Ertuğrul Çarşambadan bagka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17-de Telefon:4027
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1952
  • Gebze Asliye Hukuk Yargıçlığından:951/242 Tuzla köyünden Arap Abdül" mirasçılarından Hayati Erdoğan tarafından aynı yerde oturan Ha bibe.Mehmet,İbrahim,Şükrü ve Nafize aleyhlerine açılan alacak dâvası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1952
  • RADYO İSTANBUL 17.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Konslalanetz ve Boston Promenade orkestralarından hafif müzik Pl)13.45 Şarkılar 14.15 Programlar.dans ve caz müziği Pl)14 40 Türküler ve oyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1952
  • ZAYÎ:Topkapı Karaahmetpaşa ilkokulundan aldığım pasomu kaybettim,yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.1105 Çetin Uzunyol.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1952
  • Kurtuluş Bütün bu rezalete sebep,e-1 min olun,sadece bir ağaçtır;çiçek açmış bir şeftali ağacı.Yoksa,o günüm de,diğer bü tün günlerim gibi,yâni yedi yıldanberi nasıl olmuşsa öyle,ölü gidecekti.Saac ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1952
  • ISTANBUL BEİ.EDÎYESÎ pr-T»*R "îıATROLABI Suat 21 de DRAM SGV6UN Yazan:evad Fehml Baskut Tele,fon:42İÎÎ7 tCuMKDi KI-MI DMÂTA CüERİCEN Yazan:D.H.Psatha Türkçesi:Nazım Dersan Telefon 40409 Pazar günlon İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 18.01.1952
  • iliç Ali nlatıyor g [Bağ tarafı birin cid«l r taili cürmiyeleri ile birlikte i-ûşarünileyh hazretlerinin uvasalatından evvel cürmüs»eğhut halinde derdest olunnşlardır.Suikastı fiilen icö'ya memur edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1952
  • Hiç yüzünden çıkan cinayet Aksarayda iki gün önce bir meyhanede çıkan kavga sonunda döğüşenlerden biri kaldırıldığı hastanede dün sabah ölmüş ve ortaya yeni bir cinayet hâdisesi çıkmıştır.Cinayet maha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1952
  • F.Rıfkı Atay beraafe tti Ankara,17 Milliyet)Ulus gazetesinde «Çeteciler» başlığı altında neşredilen bir yazıda Meclisin ve hükümetin manevî şahsiyetlerine hakaret etmekten sanık bulunan Falih Rıfkı At
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1952
  • JBursada kırk yataklı verem hastahanesi Bursa,17 Milliyet)£sk rimizdeki 40 yatakiı verem 2î?V8 tahanesi yeni binasına taşın mjş ve burada 60 yatak ilâvesiyle 100 yataklık olarak faaliyete geçmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1952
  • Bursada bir kiremit fabrikası yandı Bursa,17 Milliyet)Mudanya ile Burgaz kazaları ara sında bulunan Pars kiremit ve tuğla fabrikasında dün gece bir yangın çıkmış ve fabrikanın ocak kısmı tamamen yanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1952
  • Sü veyş ihtilâfı l'Baş tarafı birincide)Mısırlılar dün,100 kadar în giliz paraşütçü askerinin El Hamma'da ve Tel-el Kebir'e indirilmiş olduğunu iddia etmiş lerdir.Kahire,17 A.A.İngiliz resmi makamları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1952
  • Başmakaleden devam)nutuklarda hükümet otoritesinin başlıca mesnedi olarak Meclisin irşadına,müzaheretine,murakabesine birinci plânda ehemmiyet verildiği müşahede edilir.Bir demokraside iktidarda bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1952
  • Churchill Müşterek dâva uğrunda kar.şılıklı anlayış ve işbirliğine va J rabilmek için Amerikalılarla aramızda görüşülecek çok şey vardır.Ben buraya sizden pa-ra istemek üzere gelmedim.Ö-I düne.verme v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1952
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânı Aşağıda c'ns ve mıkdarı yazılı 2 kalem mevad ayrı ayrı 22.1.952 salı günü hizalarında yazdı saatlerde Anadolukavağı As.Sa.Al.Ko.da rçık eksiltme ile sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1952
  • Sovyetlerin sahte sulh plânları Paris,17 AP)Birleşmiş Milletler Siyasî Komisyonu bu gün,Sovyet delegesi Andrei Vi geçenlerde sunduğu atom enerijsine dair yeni teklifleri,en etraflı şekilde incelenmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1952
  • Mısırda sevinç [Baş tarafı birincide!hatten de vazgeçmiştir.Bir müd det için Kahirede kalacaktır.Diğer taraftan gazeteye göre Kraliçe,küçük Veliahta bizzat süt vermek arzusunu izhar etmiş tir.Bu itiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1952
  • Bulgar basını Bas tarafı birincide] de kaldığı İddia olunan,bazı kimseler ağzından memleketimiz aleyhinde son derecede çirkin beyanatlar neşredilmekte ve Bulgar hükümetince,bu beyanatlar etrafında aza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1952
  • Hür millete yapılan Amerikan yardımı Başkan Truman kongreye verdiği iktisadi raporunda yardımın daha da çoğaltılmasını istedi tırlatmıştır Başkan,bu yüzden.Savunma Kanununun bazı maL ların ithalini ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1952
  • Bektaşi Şeyhi Sırrı İBaştarafı birincide] döşenmiş bir odada karşıladı.Sağ elini göğsüne götürerek,âdetlerince bir selâm verip yer gösterdi.Orta boylu,tıknaz bir zat.Dizİerine kadar inen bir kürk giym
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1952
  • Takside bulun an servet rBa$ tarafı birincide] taksisine binen bir kadınla kızını Köprüde indirmiş ve diğer iki müşterisini de Beşikta.şa götürmüştür.Dönüşte arabasında bir çanta unutulduğunu farkeden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1952
  • Atlantik Paktı Bas tarafı birincide)n hakkındaki protokolü aybaşına kadar parlâmentolarından geçirecekleri ve bundan sonra da memleketimizin pakta resmen davet edileceğine muhakkak nl".ariy*l».bakîima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1952
  • Kanadamn Amerikaya ilhakı Vaşington,17 A.A.ÎUinois eyaletinin Cumhuriyetçi temsilcisi Timothy Sheeran,dün,Kanadayı Birleşik Amerikaya ilhak etmek çare ve imkânlarını aramakla vazifeli beş temsilciden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 18.01.1952
  • ÇEKOSLOVAK MOTOSİKLETLERİ X EN MÜTEKAMİL TEKNİK ZARİF YAPI İNSANI YORMIYAN YOLCULUK ©YAKITTA EKONOMİ RAKİPSİZ FIAT N gMMNE MOTOSİKLETLERİN BAŞLİCA VASIFLARIDIR MnW MÜNHASIR İTHALATÇISI MKIlMlif RAVALA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1952
  • ist Lv.Am'r iğin d!e ı Verlîaîi Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda ins ve miktarı yazdı malzemeler pazarlıkla 25 Ocak 1952 günü hizalarında yazılı saatlerde Topkapı Maltepe As,Sa,Al,Ko.da satın alınacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1952
  • Siirt Belediye Başkanlığından 1 2490 sayılı artırma vo ekkiltme kanunu gereğince belediyemize kapalı zarf usulü ile yangın sulama ve yıkama için maa teferruat bir adet yangın arazozü satın alınacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1952
  • Tüıtc folklor araştırmuıu*.îki buçuk yıldan beri intizamla çıkan bu aylık derginin 30 uncu sayısı da değerli araştırmalarla çıkmıştır.Okuyucularımıza tavsiye ederiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1952
  • İstanbul Dördüncü tara Memurluğundan:951/2629 Sabahat özek Özbek)e;Nişantaşında Güzelbahçe Hacıemin sokak Eserim apartman 46/4 Noda mukim iken halihazır ikametgâhı meçhul.Cemil Sait Erduran tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1952
  • Matbaa makinası sotışı İstanbul asliye birinci ticaret mahkemesinden:949,275 Cağaloğlunda Hrâîıahmev caddesi 13/3 numaralı Anıl matbaasında mevcut 24x34 eb'adında otomatik süper Balilla Soroğlia marka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı işlerini idare eden;Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer;Nuri AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1952
  • kf\L V 'lilt Baş ağrıları.r^ GRİPİN,baş,diş,nezle» romatizma,adale ve sinit ağrılarını geçirir.K inin I i I 4 saat ara ile günde:3.kaşe alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1952
  • İst.Lv.mirliginden verilen Askeri Kıtaat ilân Açık eksiltme ile 150 ton Odun satın alınacaktır.Tonu 40 liradan tutarı 6000 lira olup geçici teminatı 450 liradır.İhalesi 4.2.952 pazartesi günü saat 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1952
  • akla PitPîÎTfaY gelir!Zira,ALMAN MALI PETROMAX lüks lâmbası,bütün dünyada ve bilhassa JAemleketimizde,yüksek kalitesi ve harikulade •evsafı İle,haklı bİı jöhrel kazanmıştım Hakikî PETROMAX YEDEK PARÇA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1952
  • Betonarme köprüler yapımı Karayolları Genel Müdürlüğünden:1 Eksiltmeye konulan iş Balıkesir ve Çanakkale illerinde Gönen Eiga Devlet yolunda keşif bedöHeri tutarı 715,726.51)lira olan Keçiaeresi,Sarıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1952
  • İstanbul Belediyesinden:Halen tatbik edilmekte bulunan Hal ardiye ve taşıma ücreti,Genel Meclisin 26/12/1950 günlü toplantısında aşağıda yazılı şekilde detiştnilmiş ve keyfiyet 1580 sayılı Belediye Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1952
  • İstanbul 3 üncü İcra Memurluğundan.951/6901 Beyoğlu 5 inci Sulh Hukuk Yargıçlığının 951/305 sayıü îzalei şüyu ilâmına istinaden paraya çevrilmesine karar verilen ve tamamına 3760 lira kıymet takdir ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1952
  • Hüküm hulâsası Beyoğlu 3.S.Hukuk Yargıçlığından:951/263 Dâvâlı;Beyoğlunda Rumeli Hanında 42 No da iken halen adresi meçhul Mustafa öztürke Davacı Despina Donna vekili taıafından eyoğlu Kalyoncu Kulluğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8