Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.01.1952
  • M:İS Tedavi edilmek üzere gittiği fsviçrenin Bern şehrinde vefat eden Burgaz Başkonsolosumuz Hasip Osman Tan'ın cenazesi dün Şişli camiinden kaldırılarak aile kabristanına defnedilmiştif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1952
  • İktisadî işbirliği teşkilâtının durumu Teşkilâtın Dışişleri Bakanlığına bağlanmasına dair kanun tasarısı dün Mecliste görüşüldü Ankara 16.A.A.Büyük Millet Meclisi bugün Başkan Vekillerinden Celâl Yard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1952
  • atatOrke suikast teşebbüsümöh İçyüzü istiklâl mahkemesi ile İsmet Paşa arasındaki bir hâdise Mahkememizin kararını infaz ettirmemek isteyen Başvekil İsmet Paşamn tevkifi ile hakkında takibat yapmaya v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1952
  • Dün bir erkek çocukları dünyaya gelen Mısır'ın Kral ve Kraliçesi Mısır Kralı Farukun bir oğlu oldu Veliahte Prens Ahmet Fuat ismi verildi Kahire,16 A.A.Kraliçe Neriman'ın dünyaya bir erkek evlât getir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1952
  • Fransız kabinesi Edgar Faure bugün şahsı için Meclisten itimat talep edecek Paris,16 AP)Adalet Bakanı Edgar Faure,dün Meclisten kendisinin Fransa Başbakanı olarak atnınmasını talep ede ceğini söyelmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1952
  • McGhee,Atatürkün kabrine çelenk koydu Amerikanın Türkiye Büyükelçisi Mr.George O.McGhee dün Atatürk'ün muvakkat kabrini ziyaret ederek bir eelenk koymuş ve saygı duruşunda bulunmuştur.Besimde Büyükelç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1952
  • Galatada büyük bir han tamamen yandı Evvelki gece.başlayıp dün sabaha kadar devam eden yangın 1 milyon liralık hasar yaptı Evvelki gece saat 22,45 de nayı birden sarmış,han,sabah Galatada büyük bir ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1952
  • ingiliz Mısır ihtilâfı vahim bir saf haya girdi İngiliz kıtaları,tecavüze kalkışan bir Mısırlı grubuna topçu ateşi açtı Kahire,16 AP)İngiliz kıt'aları,dün,Tel El Kebir su tesislerini muhafaza eden yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1952
  • ChurchiH'in Kanada'da çekilmiş en son resmî Chi rchill'in Amerika d a verdiği demeç İngiltere Başbakanı bugün Amerika Kongresinde bir konuşma yapacak Vaşington,16 AP)İngiltere Başbakanı Winston Church
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1952
  • Yüksek Ticaret Okulunun 70yıldönümü Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulunun 70 inci kuruluş yüdö nümü münasebetiyle dün okulda büyük bir tören yapılmıştır.Törende Vali,Profesör,Ticaret ve sanayi mensupları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1952
  • Dün Ankarada Atlantik Paktı ile alâkalı mühim bir toplantı yapıldı Bayar,Menderes ve Nuri Yamut arasındaki bu görüşmede Atlantik Paktına dair Washingtonda cereyan eden askerî temasların müzakere edild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1952
  • İzmitte bir intihar hâdisesi Kocae&i,16 K.H.A)Şehrimizde bu akşam saat 20 sularında iki sevgili çifte tüfeği ile intihar etmişlerdir.Hâdise »öyle olmuşutr Kolcuk mahallesinde Kışla caddesinde oturan 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1952
  • l I II J 111.JM Meclisin dünkü içtimai İçişleri Bakanı tapulama işine dair izahat verdi Ankara,16 A.A.Büyük Millet Meclisinin bugünkü toplantısında Meclis hesaplarını inceleme komisyonu raporunun Anay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1952
  • Lanus ilk antrenmanını yaptı Evvelki gün şehrimize gelen Arjantin'in tanmmış futbol takımlarından Lanus dün Şeref stadyomnnda bir antrenman yapmıştır.Besimde misafir takım toplu bir hakle görülmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1952
  • H M Xr mâ â :Bayar deprem bölgesine gidecek Cumhurbaşkanı Celâl Bayar'm önü mü zd eki cuma veya cu mar tos i günü Erzurum deprem mıntakasma gideceği öğrenilmiştir.Cumhurbaşkanına bu seyahatinde Bayınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.01.1952
  • MAKALE Tuhaf bir kahraman İsmail Hami DANIŞMEND Bir Ik!gün evvel gazetelerde kısa bir haber vardı:Sultan Hamit devrinde Avrupaya kaçıp İkinci Meşrutiyetin ilânına kadar yıllarca adem-i merkeziy yet)pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1952
  • ÇAt if Gökmenlere Yardım Komiteci 20 ocak pazartasi günü saat 16 19 arasında Taksim Belediye Gazinosu pavyonunda göçmenler menfaatine bir çay tertip etmiştir GECE if Antalya Yüksek öğretim Derneği 21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1952
  • Uykusuzluğa mahkûm geceleiin,uykusuzluğa mahkûm olmadığına kendini inandırmak için kasden,bile bile yaratılmış vesilelerle,bu vesilelerin beraberinde getirdiği malûm eğlenceler.İçi sıkılan,üzülen,kahr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr,isveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış npan.7.89 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 044.80 01.876 9.73.90 1933 Ergani.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1952
  • «He 17 OCAK Bu 19 4 R.Ah.1952 K.Sa.1371 PWSSITIDO 1367J VAl OT VASAT!EZANI Güneş 7.23 2.19 Öiîle 12.24 7.18 İkindi 14.52 9.46 Aksan ı 17.06 12.00 Yatsı 18.42 1.37 İmsak 5.38 12.32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1952
  • Batma tehlikesi geçiren motor kurtarıldı îzmirc giden 44 tonilatoluk Oemai Azmi motorunun Helas feneri açıklarında şaftının kırıldığım ve dalgalara tâbi olarak sürüklendiğini dün yaz İniştik.Çanakkale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1952
  • ¦um^Mi—tm^fu FIKRA S3]fyar Kapaigçarşfi Her tramvay,her oiobiis her tren birer seyyar çaışı haline geldi.En kısa bir yolculukta bile birkaç saba licarşımıza dikilir.Acayip rek lâm usulleriyle müşteri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1952
  • Esnaf cüzdanları Muayene cüzdanları bundan böyle dernekler taralından tevzi edilecek Şehirde mevcut esnafa muhtelif daireler tarafından verilmekte olan yıllık esnaf muayene cüzdanlarının geliri Esnaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1952
  • t)ç telsiz istasyonu daha kurulacak Ulaştırma Bakanlığınca şeh rimizde yeniden üç telsiz istas yonunun daha kurulmasına ka rar verilmiştir.Birisi verici ve ikisi alıcı olan yeni istasyonların teslim m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1952
  • Masahipzade Celâl jübilesi Değerli tjyatro müelliflerinden Musahipzade Celâl'e bir jübile tertibi için kurulan muharrir ve sanatkârlar komitesi toplanarak yapılacak tören programını tesbit etmiştir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1952
  • Ililtoa oteli mümessilleri dün Vali ile görfiştMec^ Şehrimizde 300 odalı bir turistik otel tesis edecek olan Maruf Amerikan otelcisi Hilton'un nıümessilleri dün.Vali ve Belediye Başkanını makamında zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1952
  • Bakkal dükkânını soyan hırsızlar suç üstü yakalandılar Fatihte Haydar caddesinde Mehmet Çelik'e ait 2 sayılı bak kal dükkânının dün sabah saat 5 sularında kapı kilidini kıran hırsızlar,içerden bir çuv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1952
  • İki çocuğa çarpan taksi Mustafa Karataş idaresindeki 111X5 plâkalı taksi Haydar caddesinde manevra yaptığı sı rada,6 yaşında Feridun ile 4 yaşında Halduna çarparak yaralanmalarına sebep olmuş,ağır yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1952
  • Doğu Almanya ve Rusya tütün satın alıyor Fiyasamıza gelen haberlere nazaran Ege bölgesinde tütün satıhları hararetli bir şekilde devanı etmektedir.Bilhassa Duğu Almanyanın tütün alma teşebbüsü ilgilil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1952
  • KISA HABERLER fr Türkiye Sivil ve Asker Muharipler Birliği Başkanı dün.Vali ve Belediye Reisini makamında ziyaret ederek Dernek ihtiyaçları ve faaliyeti üzerinde görüşmüştür.Muharipler Birliğinin üye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1952
  • POLİSTE Şehzade başında Ferah sinemasına içkili olarak gelen Lâleli Mesihpaşa sokağında oturan Celâl,müstahdem Ahmet Altınkalp ile kavga edeiek,Ahmedi bıçakla yaralamıştır Divanyolunda 86 sayılı fırın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1952
  • Be yazıtta bîr had se Bir asker firarisi kıtasına giderken karısını bir yabancıyla yakaladı Dün Beyazıtta enteresan bir hâdise olmuştur.Edirnede askerlik vazifesini yapan bir genç,Istanbulda bulunan e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1952
  • Bir defodan hırsızlık yapan iki kişi yakalandı Tahta kalede hamallık y:ıpan Cemal Cürçay adındaki cthsin son günlerde bol para sarf ettiğinden şüphelenen memurlaı kendisini yakalamışlardır.Yapılan inc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1952
  • Deııieyotlannm yeni gemileri yafcmda »yetiyor Denizyolları idaresince sipa riş edilen 8 şehir hattı gemin?önümüzdeki ay başından sonra peyderpey gelmeye başta yacakür.Gelecek olan bu gemiler son siste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1952
  • Dünya Saflık Teşkilâtı İcra Konseyi toplantısı Dünya Sağlık Teşkilâtı ter Konseyi dokuzuncu toolantısı nı bu ayın 21 inde tsviçrede yapacaktır Konseye hükümetimiz de ür sene için âza seçilmiştir.Hüküm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1952
  • V;i ıık'trava gridiyor Vali vo Belediye Reisi Prof Gökav,bugün trenle Ankara ya gidecektir.Vali.bir müddet Ankaroda kalarak m^hte lif şehir meseleleri etrafında alâkalı makamlar nezdinde te maşlarda b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1952
  • 3 ncı Şube Müdürlüğü seyrüsefer dâvasını halletmek î'i-sre fâaliyetini arttırdı kazalarının azaldığı memnuniyetle müşahede edilmektedir.Son günlerde Belediye ve Emniyet C ncı Şube Müdürlüğü,cehrin sey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1952
  • HALKIN SES SalyangozEu süt hikâyesi Elmadağında Todori De* mircioğlu diyor ki:Sayın Vali ve Belediye Reisimizin salyangozun süte karıştırılması mümkün olmadığı hakkındaki beyanatını okı um.Bu pek paha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.01.1952
  • Siyasî İcmal Tunus ve Fransa Tunuslular senelerdir Fransa ile ihtilâf halindedirler.Onların iddialarına göre «Fransızların memleketlerinin dahili işlerine karışmağa haklan yok tur.Himaye anlaşması bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1952
  • MİLLÎ ROMAN TEFRİKA No.95 Rem*!RAGIP Bir yandan da ne kadar tok gözlü görünüyordu!Batının o eğ ence,süs,ihtişam yerlerin de,giyim kuşam eşyası satan büyük mağazalarında alış veriş ederken ne kadar ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1952
  • Margaretin evlenmesi Prenses,müstakbel kocası addedilen Kont Dalheith ile av partilerine iştirak ediyor Londra 16 A.A.İngiliz halkının,günler geçtikçe,kendisine daha emin olarak.Prenses Margarefin mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1952
  • Karlar altınöa kalan tren Emigrant Cap Kaliforniya)16 A A.Sierra Nevada'nın bu geçidinde karlar altında kalan City of San Francisco treninden çıkarılan 4 yolcunun anlat tığına göre.çıkan karbon di oks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1952
  • Arnavutlu ktaki arbedeler Roma 16 AP)Dün gei'en haberlere göre.son günlerde Aı navutlukta.beş partizan ile polis arasında vuku bulan silâhi müsademe neticesinde iki polis ölmüştür.İtalyan Haberler A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1952
  • O o kış olimpiyatları Oslo 16 AP)Oslo K*.Olimpiyatlan İdare Heyeti Başkanı Rolf Pettersen,Rusların hokey turnuasına katılacakları hakkında kendisine bir malûmat gelmemiş olduğunu söylemiştir.Pettersen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1952
  • Kablo ithali için yapılan toplantı Elektrik kablosu ithalinin menedil meşini isteyen sanayici lerle ithalâtın devam etmesin de ısrar eden ithalâtçılar dün Mıntaka Ticaret Müdürlüğünde bir toplantı yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1952
  • 20 bin lira mükâfat 1952 yılsnın Bulmacası ooceseoo ve 600.Size neyi hatırlatır?Bu bulmacayı çözenler arasında kur'a çekilecek 10 kişiye 1000 er Lira 100 kişiye 100 er Lira ile birer kumbara hediye ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1952
  • Fransız Mareşali merasimle defnedildi Tassigny'în cenaze törenine Gsıl.Eisenhower ve Motngomeriyde iştirak etti Paris 16 AP)ölümünden sonra kendisine Fransa Mareşalliği payesi tevcih edilen Jean Marie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1952
  • Bulgur halkı kıtlık içinde Bu yıl mahsulün bol olmasına rağmen her şey gene vesikaya tâbi tutuluyor Viyana 16 Nafen)Bulgaristanın bu sene iyi bir mahsul elde etmiş olmasına rağmen halkın gıda maddeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1952
  • Hindi Çinide savaş larlar J!Ati-Komünistlerin savaşa 5 tümen lik bir kuvvet soktukları bildiriliyor Saygon 16 Nafen)Hind çini savaşının seyrini birden de ğiştirebilecek olan bir harbin de vam etmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1952
  • Süte ve suya dair Gazetelerde okuduk.Sütlerin iâğam suyundan fark sız olduğu,bir damlasında yüz binlerce mikrop bulunduğu,nihayet yeni bir marifet olarak sütü koyulaştırmak için salyangoz salyası ilâv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1952
  • HAZRETİ MUHAMMESİN HAYATÎ-^0 Dostları ve düşmanları Hazreti Muhammedin dostları içinde çok kudretti,meziyetli,feragat sahibi insanlar sıralanmıştı.Bunların başında Hazreti Ebubekir geliyordu TEFRİKA N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1952
  • SANAT HAEKETLEıRİ "Güzel Aydınlık Hikâyede pek doyurucu görünnıiyen,romanda nükteye benziyen «Varlık Yayınları» şiirde çekici,candan,cana yakın bir hal alıyor:Hacim meselesi pek kolay küçümsenemiyecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.01.1952
  • Â ¦z$P m i 3$ Fox Film yeni bir yıldız keşfetti.1452 senesinde çıkanlaca k birçok fil'r.'erde ffSreceeimiz Bell mütenasip endamı bilhassa cana yakm gülümse mesiyie gönülleri fethetmekte kolaylıkla muv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1952
  • elzele bölgesinden resi R\Pasinler ve havalisinde vuku bulan zelzele âfetine şiddetli bir soğuğun da inzimam etme» si felâketzedeleri çok feci bir duruma düşürmüştür.Yer sarsıntısı neticesinde ölenler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1952
  • HERGUN TARİHTEN MERAKLI BIRVAK'A Arapta" Sanemperestl âdeta cemiyet siisiydi Mekkenin fethi günü Ebu Süfyan'ın karısı Hind,islâmiyet!kabul et/niş ve Şimdiye kadar size aldanmışız!dîye hey kel S eri kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.01.1952
  • Fransa Yunanistan voleybol maçı Fransa Voleybol Federasyonu Yunanistan'la bir millî maç yapılmasını karar altına almış tır.Bu karara göre Fransa Yunanistan millî voleybol kar şılaşması 21 şubatta Pari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.01.1952
  • Liselerarası futbol karşılaşma,lan tehir edildi Birkaç haftadan beri tehir edilen okul maçları,bu hafta sahaların oynanamiyacak biu şekilde olması dolayısiyle yine tehir edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.01.1952
  • Oku II ara Tası spor temasları Dün kız ve erkek okulları arasında voleybol ve basketbol maçları yapıldı Dün Erkek Terzilik Okulu salonunda yapılan liseler arası voleybol karşılaşmalarında Beyoğlu Kız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.01.1952
  • nu n demeci Lanuslular Brezilyanın Desportös takımını aratmıyacak şekilde göz doldurucu bir tutbol oynıyacaklardır Arjantinîn Lanus takımı dün Şehrimize gelen Lanus'lularm kafilesinde;Arjantin Futbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.01.1952
  • s Kısa spor haberleri Beden Terbiyesi öğretmenleri lig heyeti toplantısı Bugün Milli Eğitim Müdürlüğünde,Millî Eğitim Müdür Muavini Nevzat Yücel'in başkanlığında beden eğitimi öğret menlerinin lig hey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.01.1952
  • ^m Kcn ii köşelerinde sessizce «alışan Haliç kulübünün bn seneki liglere iştirak eden kadrosu Diğer küme kulüpleri:12 km m »w mm HALİÇ 1952 senesinde kurulan Haliç Gençlik Kulübü köşesinde sessizce ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.01.1952
  • kaleci Turgay Profesyonel olamıyor Eğitim Bakanlığının ta ni nine göre talebe futbolcular profesyonel olamiyacaklar Milli Eğitim Bakanlığının son Tebliğler Dergisinde neşrettiği bir tamimle talebe fut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.01.1952
  • Evet Sultanım.Yalnız kendisiyle biraz uğraşmak ve ona yeni alışkanlıklar vermek icap eder.Kim yapacak bu işi?Emir buyurulursa ben kulunuz bu işi memnunlukla yaparım efendimiz.Padişahın yüzü gülmüştü.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.01.1952
  • KÜÇÜK Karakoldî I Piyes 3 peıde SAHNE Yazan:S.Kingsler Çeviren:T.Sadullcdı Sahneye koyan.M.Ertuğrai Çarşambadan ba^ka her akşam saat tam 21 de I Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17-de Telefon;40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1952
  • MUAMMER KARACA Operet Bu akşam saat 21 d M A K S İ M de Cumartesi,pazar 16 ı r.atine ve çarına üa 16 da tenzi lâtı matine SORMAGÎR Şark-lı tuluat oyun ı e akçamı iie cumarteimatine talebeye tenzilatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1952
  • FAYDALI Trenler Gidecekler 7.20 Adapazarı 9.00 Toros 10.10 İzmir Konya Adana 13.50 Samsun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı postası 20.05 Ankara ekspresi yataklı)20.50 Erzurum 21.40 Dojiu ekspres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1952
  • Hal binası inşaatı hakkında Trabzon Belediyesi Başkanığından 1 Trabzon 6ecze pazarı mevkiinde tesis edilecek kapalı hal binası inşaatı 379932)lira 52)kuruş muhammen bedel üzerinden kapafı zarf usuliyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1952
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Dost;Nizam dinlemez.2 Keman gibi;Su;Caka.3 Birli;Odada bulunur;Fırlat.4 Bağışlama;Son divan sairimizin soyadı;Dayan.5 As;Ağlayan;Bir harfin okunuşu.6 Sinirlilik;diye parla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1952
  • Tramvayda yakalanan kadın yankesici Cihangirde oturan Remzi Taner,Bankalar' caddesinde tramvayda bulunduğu esnada pantalon cebinden Zehra Torn-1 k adında bir kadın tarafından 60 lirası alınmış,Zehra t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1952
  • Omerin gazası Pirinç tanelerine benziyen buz parçalan,rüzgârın vahşî ıs lık arma?camlarda tempo tutuyor.İçeride ise sobanın çıtırtıları.Bu çıtırtı ar,emniyet verici,huzur verici,tatlı,güzel,hoş bir şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1952
  • Bimı k'hukIİNidAr* TEFRİKA No.115 Yazan:SAMANCIGÎL Sultan Murat işlerin böyl son derece memnuniyet gidişinden duyuyordu Geldikleri takdirde ne âlâ,gelmezlerse tımar ve zeametlerini başkalarına devreyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1952
  • RA D YO İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Habeılcr 13.15 öğle kon seri PI)Ludwing van Beethoven «Fidelio» uvertürü W A.Mozart Senfoni «re minör» «Paris» 13.45 Şarkılar 14.15 Programlar,dans ve ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1952
  • Istanbul belediyesi "t\ATBOLABI Saat 21 de DRAM KfSMI SOYGUN Yaran:levud Fehmi Basku 1'eh.fon 42167 KOMKD1 Kî^MI DiMYATA CiDERXEK Yazan;D.H.Psatha Türkgesi:Nazım Dersao leleiun 4(1409 Pacaı günleri Is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1952
  • «Miss Drew bize yardım etıneve çalışın.İyi düşünün herhangi bir başka arkadaşı* nız vasıtasiyle filân?Madeleine sinirli:«Hayır böyle bir şey har tırlamıvorum» diye cevap verdi.Babası sert:«Bu akşam ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 17.01.1952
  • Meclisin dünkü içtimai Bos tarafı birincid©-toprak tevziini hızlandırmak içinde hazırlanmış bulunduğu,nu,ancak bu işlerin sıra ile görülmesinde,anlaşmamazlıklann ortadan kalkacağını,bun dan dolayı önc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1952
  • iliç Ali anlatıyor fBaş taralı birincide] fiğini de pekâlâ biliyordu.Buna rağmen malûm olan politikası icabı,kendisini Meclisin ve kanunun üstünde farzederek ve bu tevkife sureta muajrızmış gibi bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1952
  • iktisadî işbirliği |Bag tarafı birincide] ceğini ileri sürdüler.Bu münasebetle söz alan Dışişleri Bakanı Profesör Fuat Köprülü ezcümle söyle dedi:«Ortada yeni bir teşkilât kuh rulması şimdilik mevzuub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1952
  • Dün Ankarada I Baş tarafı birincide!Politis,müsteşardan,Dean Acheson'un Dışişleri Komitesinin gizli oturumunda vermiş olduğu izahat hakkında malûmat istemiştir.Bakanın bu beyanatı Tür kiye ve Yunanist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1952
  • Yüksek Ticaret Okulu TBa j tarafı birincide!Ticaret ve Sanayi hayatımızın geniş bir tarihçesini yapmış,okulun kuruluş ve gelişme safhalarını,bugünkü duı umunu ve gençliğin okula gösterdiği rağbeti teb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1952
  • Ticaret Odası Meclisi bugün toplanıyor Ticaret ve Sanayi Odası Mec lisi bugün Baat 15 te meclis sa lonunda toplanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1952
  • İstanbul Belediye heyeti Anhıırada Ankara,16 A.A.Bu m bah sentimize İstanbul Belediye Meclis Reisvekili Necmi A teş'in başkanlığında Daimî En eümen üyelerinden Cevdet Özgür,Ziya Göktür ve Seyfi Gö ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1952
  • Cuhurchill rBas tarafı bhincidel Kongresinin karma bir toplan tısında demeç verecektir.Eden tngiltereye döndü Loodra,16 A.A.Dışişleri Bakanı Eden Birleşik Amerika'dan uçakla buraya gel miş ve hava ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1952
  • izmüf fe bir iriibBT rBc?r trrrafı bMics3«7 İle bugür.yine buluşmuşlar 'e Arifin evine gitmişlerdir.Saat 20 sıralarında iki aşık kollarını birbir'erm.n boynuna dolamışlar ve evvelden hazırladıkları tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1952
  • Birleşmiş Milletlerde^ temsilcinizin demeç Delegemiz "Rus etmek tamamiyle Paris,16 A.A.Türkiye delegesi Adnan Kural bugün Siyasi Komisyonda,«Yeni bir dünya harbi tehlikesini önle mek için tedbirler» h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1952
  • Galatada bîr han yandı Baş t ora fi birincide 1 tecrit edilmiş ve Galatayı tehdit eden bu büyük yangın nihayet sabaha karşı söndürülmüştür.Yangın Hanın içinde Mlhail Panayodis ve Haralombosa ait Mabel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1952
  • İngiliz Mısır ihtilâfı I Baş taralı birincide)topları ateş açmış ve on salvo sonunda ortalıkta kimse kalmamıştır.İngilizlerin kaybı yoktur ve Mısır kayıpları hakkında da malûmat alınamamıştır.Kahirede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1952
  • İngilizlerin müracaata Mısırı endişeye düşürdü Paris,16 AP)Mısır bugün,Birleşik Amerika,Fransa,Holanda veya Norveçin,İngiliz müracaatına uyarak Süveyş Kanalını açık tutmak gayretiyle Mısır kara suları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1952
  • Venizelosım seyahati Yunan Başbakanının Roma ya gidişi Atlantik Paktı meseleleriyle ilgili bulunuyor Atina,16 A.A.Özel muhabirimizden)Başbakan yardımcısı ve Dışişleri Bakam Ve nizelos İtalya hükümetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1952
  • Alman Parlamentosu nının mes Mesajda Türk Alman münasebetlerinin kuvvetlendirilmesi Ankara,16 A.A.Büyük Mi1 let Meclisi bugünkü birleşiminde,Federal Alman Cumhuriyeti Meclisi Başkanının,Türkiye Eüyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1952
  • Ege tütün piyasası Tekel Bakanı Sıtkı Yırcalı tütün piyasası bölgesinde tetkik seyahati yapıyor Akhisar 16 AA)Gümrük ve Tekel Bakanı S.tkı Yırcalı tütün piyasasını yerinde incelemek üzere beraberinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1952
  • Mısır Kra bir oğ Bor« tarafı birincide)Bütün Kahire sokaklarına,resmî ve hususî müesseselere ve evlere yeşil bayraklar asılmıştır.Orta okullara yarım gün tatil verilmiştir.Abidin sa rayının bulunduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1952
  • bt,Lv.nvfio nckn v:riKn Asker Kıtaat ilân Aşağıdla miktarı yazalı 5 parti sığır eti açık eksiltme He 28/1/1952 günü hizalarında yazılı saatlerde Yassıviran 33 Tüm,Sa,Al,Ko,da satın alınacaktır.Şartnam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1952
  • Kabakulak salamı Artvin,16 A.A.ilimiz ilk okullarında münferit vakalar halinde zuhur eden kabakulak,bir müddet sonra yayılma istidadı göstermiş olduğundan II Sağlık Kurulu okulların 21 gün müddetle ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1952
  • Tahsin Yazıcı Erzururuda Erzurum 16 A.A.Gene] kurmay Başkanlığı tarafından muhtelif illerde ordu mensuplarına ve halka.Kore muharebeleri hakkında bilgi edinmelerin sağlamak majcsadiyle konferans lar v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1952
  • At etinin serbest satılması meselesi Sağlık Müdürlüğü ile Beledi ye Veteriner Müdürlüğünün at etinin serbestçe satılması hakkındaki müşterek tekliflerini ihtiva eden rapor Vilâyete in tikal etmiştir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 17.01.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı İşlerini idare eden:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer;Nuri AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.01.1952
  • Lokman Hekimi Dr.HAFK CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12:öğle den sonra 14.30 17 de hâsta kabul eder.îstanbul Divanvolu No-104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.01.1952
  • istanbul 3 üncü icra Memurluğundan »36/193t fMSahcuz olup patraya fcevrili-»esine karar verilen ve tamamına 54.325 lira kıymet «takdir edilen Büyükada Yalı mahallesinin Macar Caddesi 23 Nisan Caddesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.01.1952
  • Bayındırlık Bakanlığından Eksiltmeye konulan iş:1 Elâzığ Su işleri 61 inci Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan Bitlis Gülbaşı bataklığı nirengiye müstenit haritasının alınması ve bu bataklığın kurutulma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.01.1952
  • Kapalı Zarf Usulü ile Eksiltme ilânı Aydın Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığından 1 Eksiltmeye konulan iğ:33851 lira 47 kuruş keşif bedelli Aydın Şehir Stadında yapılacak kapalı tribün ikinci kısım inşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.01.1952
  • KAYIP istanbul Karagümrük nüfus memurluğundan aldığım hüviyetimi kaybettim" yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.930 doğumlu Salâhattiıı oğlu Kemalettin Başlangıç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.01.1952
  • TASHİH İL ANI Gazetemizin 16/1/1952 tarih ve 605 sayılı Çarşamba günü in tişar eden nüshasının sekizinci sayfasının altı ve yedinci sütunundaki istanbul Emniyet Sandığının borçluya gıyab tebligat ilân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.01.1952
  • Çanakkale Belediye Başkanlığından 1 Şehir şebekesindeki yer altı kablolarının Ring Sistemine ircaı ve diğer müteferrik işler,kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Ihaleaj 4.2.952 pazartesi gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.01.1952
  • Eiektrik tesisatı yaptırılacak iller Bankasından:1 Niğde iline bağlı Bor kasabasının hidro-elektrik santralına,Bankaca verile jek türbin grubu ve cebri boru monte ettirilecek,alçak tansiyon şebekesi y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.01.1952
  • İstanbul 3 üncü İcra Memurluğundan:Bir borçtan dolayı mahcuz olup bu kere paraya çevrilmesine karar verilen Şişli Bomonti İzzetpaşa sokak 11 No.lı apartmanın 4 üntü katında,vitrinli divan,koltuk,ayna,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.01.1952
  • KONGREYE DAVET İstanbul P.T.T.çiler Yardımlaşma Cemiyeti Başkanlığından:Cemiyetimizin yılhk kongresi 20 Ocak 952 pazar günü saat 14 de Çifte Saraylar karşısında Rüstempaşa Medresesi içindeki Cemiyet M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.01.1952
  • st.Lv.mirliginden verilen Askeri Kıtaat ilân 8 milyon 4 delikli şimşir küçük düğmeyi 46112 liraya vermeyJ taahhüt eden müteahhit taahhüdünü ifa etmediğinden 2490 sayılı K.nun 51 maddesi gereğince ihti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.01.1952
  • BÜTÜN AĞRILARA KA günde 3 tane alınabilip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.01.1952
  • İSTANBUL MEYVE VE SEB-ZE ESNAFI DERNEĞİNDEN Derneğimiz 20 Ocak 1952 Pazar günü saat 14 de Dernek merkezi salonunda olağanüstü umum!bir kongre tertip etmiştir.Bütün meyve ve sebzeci esnafının mezkûr gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.01.1952
  • Kâğıt ve karton alıcıların dikkat nazarına Sümerbank Sellüloz Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden izmit Müessesemiz Oeak Mart devresi için gri karton,şrenz ma i edecektir.Sayın müşterilerimizin Mart sonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.01.1952
  • Bornova Belediyesinden:Ford marka şasi üzerine yerli karöserli komple bir yolcu otobüsü satın alınacaktır.Muhammen bedeli 21500 liradır İhalesi kapalı zar usuUyle 14.1.952 pergembe günü saat 11 de yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.01.1952
  • Zührevî ve cild mütehassısı Dr.Hayrı Ömer EĞMEZOĞI.U.Saat 3 ten 6 ya kadar Beyoğlu Agacamii karşısı Hasan Bey Apt.No.133,Tel:43586
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.01.1952
  • 0.B MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur 1 Abone şeraiti Türkiye Hariç U.Kr.Lr.Kr.Senelik 42.00 81.00 Altı aylık 22.50 43.00 Üç aylık 12.00 24.00 Bir ayılk 4.50 9.00 İLAN FİATLARI 2 ve 3 üncü sayfanın santimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.01.1952
  • SARİYER TAPU MUHAFIZLIĞINDAN Yeniköyde Köybaşı caddesinde en eski 281 kapı sayılı ve 275 ada 2 parsel numarası ile hazine adına kadastroca tescil olunan gayrimenkulun eski sahiplerinden olup Kostidend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.01.1952
  • Ikramiyeli satışlarımız 30 ocak 1952 ye kadar uzatılmıştır t.I*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.01.1952
  • l Î8RKİYE MÜNHASIR İTHALATÇISI:MEHMET KAVALA GALATA TAHtR HAN Tel.40490 1Mb il İl ı m MMa MUU£«»vMi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan