Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.01.1952
  • Arjantinin Lanus takımı dün geldi Arjantinli ıcfareciler Desportos'u aratmıyacaklarını söylüyorlar Lanus idarecileri Memleketimizi ilk defa ziyaret eden Arjantin takımı Lanus,şehrimizde seyredeceğimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1952
  • ATATÜRKE SUİKAST TEŞEBBÜSÜNÜN İÇYÜZÜ Suikast teşebbüsünü nasıl haber aldık?Arifin evinden çıktıktan sonra Nurettinîn köşküne gittiğimizi kimseye haber vermemiştik.Gecenin geç vaktine kadar orada kaldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1952
  • Bakır şilepi 52 günlük rötar yaptı Gemi Atlantikte korkunç dalgalarla boğuştu İzmir,15 Milliyet)Devlet Denizyollarının Bakır şilepi,52 günlük bir rötardan sonra bugün cehrimize gelmiştir.Bu kadar uzun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1952
  • Ege tütün pi yasa s ı Tekel Bakanı Sıtkı Yırcalı,destekleme mubayaalarında bulunulacağını söyledi izmir.15 A.A.Gümrük ve Tekel Bakanı Sıtkı Yırcalı,Ege tütün piyasasının açılması münasebetiyle Anadolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1952
  • Celâl Bayar McGhee'yi kabul etti Büyükelçi itimatnamesini takdim etti Ankara.15 Milliyet)Cum hurbaşkanı Celâl Bayar bugün Çanlîaya Köşkünde Amerikan Büyükelçisi Mr.McGhee'yi kabul etmiştir.Büyükelçi C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1952
  • Sevdiği kadını öldüren Kaatil Mustafa Kasımpaşada işlenen korkunç cinayet Mustafa,altı çocuğun yalvarmalarına rağmen sevdiği kadını öldürdü Cinayetin kurbanı genç kadın kanlar içinde Son yılların en k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1952
  • Istan bul Lisesinin 68 inci yılı İstanbul Lisesi mezun ve mensupları bu münasebetle dün bir toplantı yaptılar istanbul Erkek Lisesinin 68 inci kuruluş yıldönümü münasebetiyle dün saat 17,30 da oku lun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1952
  • Bayındırlık Bütçesi dün kabul edildi Kemal Zeytinoğlu 1952 yılında inşaatı tamamlanacak bayındırlık işlerini izah etti Ankara.15 A.A.Cumartesiden beri bütçe komisyonunda devam eden Bayındırlık Bakanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1952
  • AMERiKA AYAN MECLiSi DIŞiŞLERi KOMİSYONU Atlantik Paktına kabul etti İzlanda Parlâmentosu ve italya Hariciye Encümeni de Pakta davetimizi kabul ettiler Vaşington,15 A.A.AP)Dışişleri Bakanı Dean Aciıes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1952
  • mı» »mı Buna vahşet derler Bulgarlar ırkdaşlorımızı soğuktan donarak ölüme mahkûm ediyorlar Vaşington,15 A.A.komünist Bulgaristan Türk aslından gelme büyük bir grup muhaciri Türkiyeye iade edeceği yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1952
  • D.P.Meclis Grupu dün toplandı l«^U-IJ *wm mm Tevhidi kaza sistemine kabul Askerî ve sivil mahkemelerin birleştirilmesine dair tasarı yakında Meclise getirilecek Başbakan,Koraltanın Hataydaki beyanatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1952
  • Bir İslâm İttifakı olabilir mi ısır ve Arap politikacıları sık sık îslâm birliğinden,İslâm ittifakından,Islâmın muhteşem kudretinden bahsetmektedirler.Kâşâni Molla gibi demagogların bu husustaki iddia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1952
  • Yedeksubay okul devresi kısaltılmıyor Ankara,15 A.A.M.S.B Teınsİl Bürosundan bildirilmiştir 14 Ocak 1952 tarihli bazı gazetelerde 35 inci dönem yedeksubay okulu talebelerinin bir ay evvel mezun olacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1952
  • Petrol ihtilâfı lngilterenin Tahran Büyük Elçisini geri çağıracağı tahmin ediliyor Tahran.15 AP)îran hftkû meti geçenlerde Büyük Britanya dan iran'daki bütün îngiliz kon solosluk I arının kapatılması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.01.1952
  • 'Mimm.m.r,MAKALE Sağ ve sol İsmail Hami DANIŞMEND Herşeyin,hattâ fazilet ve meziyyetlerin bile ifratı ayıp ve kusur şeklini alır:Meselâ cömertlik bir mezivyettir,fakat ifratı israfa dayanır;tasarruf v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1952
  • KONSER ir İtalyan piyanisti Agostino Orizion bugün bir konser verecektir.ÇAY ir M.T T.Birliği Edebiyat Derneğinin her yıl ocak ayı içinde tertiplediği «Ocak başı çayı» cumartesi günü Üniversite kantin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1952
  • h AV A ^DURUMU iS^iiftfXj Yeşilköy Meteoroloji istasyonunun verdiği hava tahmin rakoruna göre bugün şehrimizde hava;sabahleyin sisli,çok bulutlu ve aralıklı yağışlı olacaktır Rüzgârlar kuzey doğudan a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1952
  • VAKÎT VASATI EZANİ Günef 7 23 2 19 öğle 12 23 7.18 ikindi 14.51 9 46 Akşam 17 05 12.00 Yatsı 18 41 137 imsak 5.38 12.34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1952
  • POLİSTE ir Çayırgün motorunda kaptan Davut Karaka.şın motorudan ce ket ve yeleğini çaldığı iddia edilen Çakır Burhan aranmaktadırir Beşiktaşta Akmazçeşme sokağında 19 sayılı İbrahim Taşdemir'in evinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1952
  • Manifatura piyasası durdu Geçen yılın son aylarında durgunlaşan manifatura piyasası hâlâ durgunluğunu mute faza etmektedir.Bilhassa toptan üzerine iş yapan manifaturacılarda büsbütün ağır bir hava müş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1952
  • Gelir Vergisini ödeyemeyen mükellefler Öğrendiğimize göre,Ticaret ve Sanayi Odası Gelir Vergisini ödemeyenlerin hapis cezası ile cezalandırılmasına itiraz etmiştir.Oda,Maliye Bakanî?na mi racaat edere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1952
  • Bu vak'ayı,tahsil devresi bcyunca karşılaştıkları ile mu kayeae ederek,daha ziyade hangisine yakın olduğunu ci*uşünüvor.Daha sonra meslek hayatı boyunca tesadüf ettiği tipik vak alarla y any an a koya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Sterling Jolar Fr.Frangı isviçre Fr.Selçika Kr.florin Liret "»rahmi Eskoudes Açılış apcm 7.89 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0 44 80 01.876 9.73.90 J33 Ergani J38 Ikra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1952
  • Teniköy hâdisesinin tahkikata devam ediyor Yeniköyde birkaç gün önce bir öğretmen bayanın ölümiyle neticelenen kazada,otomobili kullanan Dr.Rıza Ünver hakkında yapılan zabıta tahkikatı sona ermiş dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1952
  • İstanbul Lisesi Mezun ve Mensupla n Cemiyeti kongresi İstanbul Erkek Lisesi Me zun ve mensupları Cemiyetinin senelik kongresi 19 ocak 952 cumartesi günü saat 14 de Cağaloğlundaki lokal binasında yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1952
  • Bakır fiatları artıyor Son günlerde bakır fiatları yükselmeye başlamıştır.Lisans verilmediği için piyasada ithal malı bakır bulunmamaktadırilgililer piyasadaki darlık devam edecek olursa fiatların dah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1952
  • KISA HABER LER ir Millî Eğitim Bakanlığının Vilâyet emrine gelen 80 bin liralık yardım ile Baltalimanında tesisi tekarrür eden kimsesiz ço cuklar yurdunun ilk binası inşa edilecektirir Miilî Eğitim Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1952
  • Tarsus dün geldi Tarsus gemisi dün akşam 190 yolcu,283 ton yük ile Batı Akdeniz seferinden dönmüştür.Yolcular arasında armatör Avııi Meserretçi,istanbul,Fransız Viskonsülü M.Boskeff Misel;Osmanlı Bank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1952
  • Denizlerde Fırtına Çanakkale açıklarında bulunan iki motor imdat istetti Denizlerde bir kaç günden beri devam eden şiddetli lodos fırtınası yüzünden iç ve dış seferlerde bir çok aksamalar olmuştu.Dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1952
  • Sadeyağ F atları İstihsal bölgelerinde yağ fiatian son günlerde artmaya başladı »1—B I «P İl!I Diyarbakırdan gelen sadeyağları yükselmeye başlamıştır.İlgililer,bunun sebebini nıcnşedeki yükselmelerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1952
  • N HALKIN SESİ Gelen cevaplar Belediye Sular idaresinden gönderilmiştir;«Gazetenizin 8.12.951 tarihli nüshasında;«Yine on,üç evin su derdi» başlığı ile çıkan yazı incelendi.Bakırköyde,Bayındırlık Bakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1952
  • Komünizm propagandası yapan birisi yakalandı Sermet Türkkan adında yük sek tahsilli bir şahıs,dün Sirkecide Selâmet lokantasında yemek yedili esnada,Ruslar ve komünizm lehine sözler sarfetmeye başlamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1952
  • Bir futbol hakeminin evi soyuldu Futbol hakemlerinden Necdet,evvelki gece,Samatyadaki evinde aile efradiyle birlikte,radyoda Eşref Sefik'i dinlerken eve giren hırsızlar mev cut eşyaların hepsini 5 dak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1952
  • lîünkü yangın Karagümrükte Muhtesep iskender mahallesinde Altay cat desinde 20 sayılı evde oturaı Niyazi PeközerMn eşi Rukiydün odasında yanan sobanı:yanında benzinle elbise temizlerken benzinin parla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1952
  • Kon ya ya ait sanat eserleri alâka topladı Türkiye Turizm Kurumunun yıllık kongresine iştirak etmi?olan Konya Belediye Reisliği kongrede teşhir edilen Konya ya ait sanat,tarih ve arkeoloji eserlerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1952
  • Bir hafta içinde tutulan balık miktarı Son bir hafta içinde şehrimiz Balıkhanesinde yüzde 50 hamsi,yüzde 15 uskumru,yüz de 10 kolyoz,yüzde 5 kılıç,yüz de 5 istavrit,yüzde 10 muhtelif cins olmak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1952
  • Fİ Kararların takibi lâzımdır Kendimırs has hususiyetlerden biri de acele karar vermektir.Aklımızın yattığı bir işe atılmadan önce hiç te ince eleyip sık dokumayız.Menfî taraflarını terazinin gözüne k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1952
  • ALTIN" İkramiye Plânı Bu piyango hem bay ve hem de bayan mudilere mahsustur)1 Müşteriye 1000 ALTIN Ayrıca,1 i daha 1000 1 Müşteriye 100 ALTIN Ayraca* 1 Ayrıca 1 4 12 30 50 200 daha 100 MOftariy* 100 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.01.1952
  • Hür dünya ve komünist tehdidi Birleşik Amerika Cumhurbaşkanı Truman Kongreye gön Jerdiği bir mesajda «Kore'de vaki olan tecavüz şunu meydana koymuştur ki hür dünya yeni komünist tecavüzlerinin daimî t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1952
  • Almanyanın borçlan tesbit edilecek Bonn,15 AP)Dün resmen bildirildiğine göre,Almanyanın harici borçlarının ta yini meselesi gelecek ay Londrada toplanacak olan 31 millet konferansında ele alınacak tır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1952
  • ı win m.rm Y)[on v HÎLLÎ ROMAN TEFRİKA No.94 K-mal RAGIP O lıortlağın kimlere kötülüğü dokunmuştu.En başta ken di kendisine.Perihan da ne demişti:Keşke o kadar zengin ol masaydı,bunların hiç birisi ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1952
  • İngilterelim savunması Kraliyet deniz mayn kontrol,servisi adıyla yiiıi bir teş-l kilât vücuda getirildi Londra,15 Nafeo)İngiltere'de savunma şebekesini tamamlamak maksadiyle yeni bir grup te)kil edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1952
  • KISA HARİCİ HAB RLER AMERİKA Gayet kesif bir gls içerisinde radar vasıtasiyle inmeye çalışan bir uçak dün,Nevyork şehrinin göbeğinde East River'e düşmüşse de uçakta bulunan 33 yolcu ve üç kişilik müre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1952
  • Fransa ile Tunus arasında gerginlik Tunus Başbakanı anlaşmazlığın halli için Birleşmiş Milletlere gideceklerini bildirdi Tunus,15 A.A.Dün akşam basına verilen tebliğde Tu nus Başbakanı Muhammed Şenik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1952
  • Esrarengiz hâdiseler Berlinin Sovyet işgal mıntakasmdaki trenlerde ruhlar dolaşıyoraraş ^WOU^^'M nil—tW-n Berlin,15 Nafen)Bazı ha berlere göre,Berlinin Sovyet işgal kesimindeki yeraltı treninde gecele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1952
  • Kaptan Kurf kabahatli m' ¦W ¦¦¦H»igJWM,nı r ıı"iıı *lı» Bir gemici kaptanın geri dönmesi icap ettiğini söylüyor Nevyork,15 AP)Flyinc Enterprise gemisinin batması d layısiyle "apılan tahkikat s^e sın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1952
  • Jean Simmons R.K.O.Film Şirketinden ayrılıyor Nevyork,15 Nafen)22 yaşındaki İngiliz film yıldızı Jean Simmons,R.K.O.Fiiu Şirketiyle yapmış olduğu ko tratı yenilemiyeceğini bildir mistir.Büyük muvaffak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1952
  • ÖÖRE Müzayedelerde ciddiyet gerektir Birkaç mutavassıt bu işi de ûeuueleştirmenin çaresini buldular.Bazı evlerde yapılan ve ekserisine «Berayı azimet harikulade müstesna,mevsknin ilk ve son müzayedesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1952
  • HAZRETİ MUHAMIHEpiN TAMÎt,HAYÂTI Hazrefi Muhammede kesilen vahyin yeniden gelmesi İçinde büyük bir heyecan ve sevin?vardı.Şimdi dünyayı çok da ıa güzel garüyor,cemiyete daha faydalı olmak istiyordu TE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1952
  • SANAT HAEKETLtRI Soygunculuk devam e diyar âr.13 Ocak 952 taıihli Cumhuriyette Cevat Fehmi Başkut'un çok uzun bir yazısı çıktı.Bir «Müdafaananıe» çeşnisi verilmek istenen bu yazı gerçekte,zevki düşük,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.01.1952
  • m nuruiuşunun bö uıcı yıl dönümü münasebetiyle Istanbul Erkek Lisesinin okul salonunda dün bir tören tertip edilmiştir.Törene bu kıymetli irfan müessesemizde okumuş olan birçok ta nınmış simalar iştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.01.1952
  • HERGUN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Kölemenlerin cesareti bir katliâma sebeb olmuştu MUM Çerkeş Kölemenleri kahramanlıklaryile meşhurdular.O kadar ki;TUrk cengâverlerinin harika kahramanlıklarım bile kü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.01.1952
  • Wm$m ¦mi Virginia mayo R.K.O.Film Şirketiyle mukavelesi bittiği halde yen iltomek için hiçbir teşebbüste bulunmamaktadır.Güzel yılduaa Holywood'dan çekilerek,kocasa ile birlikte çiftlik hayatı yalayac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.01.1952
  • Boks ringleri kauçuk ta n yapılıyor Londra,15 Nafen)Son zamanlai'da Amerikada boks ringlerindeki pistin kauçuktan yapıldığına dair haberler gelmektedir.Bunun da nakavt olan boksörün sıhhatini korumak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.01.1952
  • Türkiye Elen maçı oynanmıyacak mı Doğu Akdeniz Kupası maçları serisinden Türkiye Yuna n is lan genç takımlar maçının ilki 29 şubatta Atinada,rövanşı da 23 Nisanda İstanbulda oynanacaktı.Son olarak Yun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.01.1952
  • Atletlerimiz ve Olimpiyatlar Atletizm Federasyonu Olimpiyatlara atletlerimizin iştirakini karar altına almış bulunmaktadır,öğrendiğimize göre.Olimpiyat İare kati olarak tayin edilmemekle beraber 15 at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.01.1952
  • isviçre,Yugoslavya millî futbol maçı Yunan Federasyonunun 23 kuvvetli bir ihtimal dahilinde-Nisanda İstanbulda yapılacak dir.Türkiye Yunanistan maçının,Bir taraftan İsviçreliler,ditarihini ileri aylar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.01.1952
  • Millî futbol maçlarının hazırlığına başlamalıyız Yabancı sahalarda ve yabancı seyirci önünde yapılacak karşılaşmalarda!başarılı netice almak için çok çalışmamız lâzımdır Yu.ıanistcrnla yaptığım» milli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.01.1952
  • jf^g w* fim "mı U K8NYA CüPCS d gün süren Türkiye Grefico Romen şampiyonası sonunda kazananlara madalya kupalar verilmiştir.Yukardakl resimde,derece alan güreşçileri görüyorsunuz.Basın Foto)şampiyonas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.01.1952
  • Kısa Spor haberleri Üniversite futbol takımı Beşiktaş ile karşılaşacak Atatürk heykelinin yapılması menfaatine M.T.T.B.Beşiktaş kulübü ile bir anlaşma yaparak,yakın zamanda Üniversite futbol takımı.B.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.01.1952
  • Olimpiyat futbol karşılaşmaları programı Helsinkide yapılacak 1952 0limpiyat oyunlarında futbol turnuvasının programı tesbit edilmiştir.Karşılaşmalar Finlandiyanın muhtelif şehirlerinde yapılacaktır.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.01.1952
  • Bir şey değil geçer,bir yere çarpmış dediler.Fakat yara,geçmek şöyle dursun büs bütün artlı ve hayvancağız ye rinden kalkamamaya,günden güne zayıflayıp erimeye başladı.Zavallı hayvancağız yemiyor,içmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.01.1952
  • Dünya Pinpong şampiyonası 1 şubatta Bombay'da yapılacak olan dünya Pin-Pong şampiyonasına 33 memleket katıla çaktır.Hazırlanan fikstürde on defa dünya şampiyonluğunu alan Çekoslovakya grupuna düşmüştü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.01.1952
  • «Senin olduğunu tahmin etmiştim.Nasılsın?Jack Munson'un sesi:«Madelein.e aramamak için cok gayret ettim fakat imkânsız,sensiz yapamıyo rum.«Jack ben de öyle.Bu ge ce sensiz ne kadar sıkıldım tarif ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1952
  • I 2 3 4567 8910 1112 SOLDAN SAĞA t 1 Osmanlı imparatorluğunu inhitattan kurtardıkları için o devre bu ısım verilmiştir.2 Bir edat;Hazır iervet,Lâhza.3 Bir şey de'âletiyle diğer bir şeyi hatırlama;Hane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1952
  • Güzel Sanatlar Akademisi binası bu sene içinde bitecek Millî Eğitim Bakanlığı müfettişlerinden Sezai Ergüç,şeh rimizdeki okul binalarının inşa ve onarım işleri üzerinde çalışmalar yapmak üzere dün şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1952
  • Yedikulede inşsedilen verem pavyony Yedikule Verem Hastahanesine ilâve edilen 150 yataklı yeni pavyon dün saat 12 de tö renle anılmıştır.Törende Vali.Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü,başhekimler,Birleşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Vapurlar Gidecekler 22.00 Tırhan)Bandırmaya 14.00 Samsun)İzmire Gelecekler 14.35 Uludağ)Mudanyadan 6.30 Tırhan)Bandırmadan 16.30 Etrüs-k)îzmirden Trenler Gidecekler 7.20 Adapazarı 10.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1952
  • Iîırsız bahçıvan Yeşilköyde Salihiye sokaktr 10' numarada oturan Coni Miço,polise müracaat ederek bahçıvanları Murat tarafın dan 12 altınının çalındığını bildirmiş,yapılan tahkikatta altınlar,bahçıvan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1952
  • Maarif memurları toplantısında alınan karar Millî Eğitim Memurları,dün muta'd aylık toplantılarımı yaparak her aym belirli bir gü nünde ilkokullara öğrenci veli leriiâ davet ederek derslerin ve bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1952
  • MUAltfTOBR KARACA Oneretİ Bu akşam saat 21 de M A K S 1 M de Cumartesi,pazar 16 'a n.atine ve çarımba 16 da tenzilât'ı matine SORMAÜİR Şarkılı tuluat oyun Perşembe akşamı ile cumartesi matine talebeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1952
  • KÜCVK Karakolda SAHNE Piyes 3 perde Yazan;S.Kingsley Çeviren:T Saduliah Sahneye koyan.M.Erluğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17-de Telefon;40276 *o*»t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1952
  • RADYO İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Radyo salon orkestrası konseri İdare eden:Semih Argeşo 1.L.Siede «Neşe» 2.Tremisor,«İstanbul» 3.F.Hesse,«Markiz menüesî» A.C.«Mehtapta seren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1952
  • BÜYÜK 'HÜKÜMDARI No.114 Yazan:SAMANCIOİI.Sultan Murad haksızlıkların önüne geçmek için devletin ileri gelenlerini etrafına topladı Diye sırtını sıvazladı.Yeniçeri ağası etekliyerek çıkarken seslendi:B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1952
  • Emir Tallal Komada Brendizi,15 AP)Veliaht Prens Hüseyin Tallal,dün.on beş günlük bir tatil için İtalyaya gelecek olan babası Kral Tallal'ı karşılamak üzere Roma'dan buraya gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1952
  • İngiliz ve Avustralya paralarının kıymeti Pertn Batı Avustralya)15 A.A.Avustralya muhale,fet liden mebus A.Calwell bu gün Londrada açılan ingiliz milletler topluluğu Maliye Bakanları konferansında ing
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1952
  • Millî Piyangoda kazanan numaralar Dünkü keşidede ikramiye kazanan numaraların listesini neşrediyoruz 15 ocak 1952 çekilişi dün Ankara'da saat 13.30 da yapılmıştır.İkramiye kazanan numaraları aşağıda b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1952
  • Istanbul b£i.ediyesî SF-HÎR "î.ATROLABI Sa:ii 21 de P.RAM SOYGUN Yazan:evud Fehmi Basket 1'elt.fon:42!S?KOMKD1 K-Î^MI DMVATA CıDERKEN Yazan:D.H.Psatha Türkçesi:Nazım Dersan loiefon 40409 Pazar günleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 16.01.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor [Bas tarafı birincidel Kö^ke doğru ilerliyorduk.Uzaluan Arif Beyin bizi görünce mahkeme heyeti halinde hepimizin bir arada yaptığımız bu vakitsiz ziyaretin mânasını ankyamamış gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1952
  • Belçika kabinesi kuruldu Hükümete 45 yaşında ve siyasete ancak 945 te atılan Jean Van Houtte başkanlık ediyor Brüksel,15 A.A.Belçikanın 45 yaşındaki yeni Başbakanı Jean Van Houtte Gandda doğmuş ve huk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1952
  • CİHirchJirin Amerikan kongresinde demeci ingiltere «Başbakanı dün gece geç vakit uçakla Kanadadan Vaşingtona hareket etti Ottawa,15 A.A.Kanada kabinesinin ChurchüTi'n huzuru ile yaptığı toplantıdan so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1952
  • D.P.MecSi rBa« tarafı blrincidel lerle dolu neşriyatın dikkati çekecek kadar arttığını,D.Piktidarını birbirine düşürmek için sistemli bir şekilde çalışıldığım belirtmiştir.Adnan Men deres,radyo yayınl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1952
  • Bayındırlık bütçesi TBcri tarafı birincide"' rek,Yeşilköy meydanının mayıs ayında ve Esen boşa pistinin de 1952 yılında tamamlanacaklarını Trabzon meydanı yapımının müsbet bir yola sokulması üze rinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1952
  • Bakır şilepi 'Bag hirîncidp dişiyle konuştuğumuz Bak» şilebi süvarisi 52 günlük rötaı hakkında şunları söylemiştir^ «Bremen'den kalktıktan sonrr.Atlantikte çok şiddetli bir fırtınaya tutulduk.Üç gün g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1952
  • Arjcmtinin Lanus fakımı dün geldi "Bas tarafı birincide] memnunluk duyuyoruz Burada iyi futbol oynamak ve uzak iki memleketi birbirlerine daha ya kından bağlamak için bu temas ların artmasını temenni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1952
  • Petrol ihtilâfı I Bas tarafı birincide' İngiliz Elçisi Sir Francis Shepherd bugün öğleden sonra Şahı ziyaret etmiştir.Bu arada hükümet taraftan bir gazete bugün,konsolosluklardan başka İngiliz Elçiliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1952
  • Buna vahşet derler haclrin bir kısmıdır.Bu ka rann bu kadar ânî olmasına rağmen Türkiye bu mu hacirleri memlekete kabul etmek için hazırlıklar yapmış ve bunların vizelerinin sıhhatini kontrole zaman k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1952
  • Ege tütün piyasası I "aş tarafı birincidel nn zaruri kıldığı bazı yerler müstesna,bütün Ege mıntakasında dün sabahtan itibaren tütün piyasası yerli ve ecnebi firmaların iştirakiyle açıl mış bulunmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1952
  • pr motor vpırdı Evvelki akşam Kasımpaşada Camialtı rıhtımına bağlı,Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait takip motörü bir benzin par laması neticesi yanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1952
  • Pamuklulara zam yapıldı Sümerbank Müessesesi tarafından dün sabahtan itibaren pamuklu mensucat fiatlarına nisbî bazı zamlar yapılmıştır.Yapılan fiat arttırmasında halk ihtiyacında kullanılan maddele r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1952
  • Mısırda yine tehlike hali ilân edildi Nahas Pasa,İbni Suud'un mesajına verilecek cevabı hazırlıyor Kahire,15 A.A.Mısır emniyet makamları daha başka şiddet ve taşkınlıkları önlemek maksadıyla bugün Kah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1952
  • Kasımpaşaı korkunç fBag taralı binncide I Kasımpaşada Hacıhüsrev mahallesinde Pehlivankuyu sokağında kendisine ait 6 numaralı ahşap bir evde oturmaktadır.40 yaşlarında Şahende adında bir kadınla evlid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1952
  • I Bas tarafı birincide] Bini icap ettirecekse de,buna mukabil,memleketimize olduğu kadar Şimal Atlantik camia sının heyeti umumiyesine daha büyük bir emniyet bahsede cek mahiyettedir.Ayni toplantıda b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1952
  • Birtslâm ittifakı olabilir mi Başmakaleden devam)için ePakistan ile aramızda Bülûcistan meselesi var.Keşmir meselesinde anlaşmaya taraftar olursak bize Bülûcistanı iade etmezler.Halbuki anlaşmaya tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 16.01.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler pazarlıkla 25 Ocak 1952 günü hizalarında yazılı saatlerde Topkapı Maltepe As,Sa,Al,Ko.da satın alınacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.01.1952
  • DCNYADA RAKİPSİZ DİİIIT TİP MOTOSİKLET DAİMA JÜIltM I J25 no
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.01.1952
  • Yükleme boşaltma yaptırılacak Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul bölge müdürlüğünden:1 Babaeski,Lülebu:gaz ve Çorlu anbarlarımıza gelecek veya buralardan diğer in a hülle re sevkedilecek Ofisimize ait h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.01.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı islerini idare eden:Faruk DEMÎRTAS Basıldığı yer:Nuri AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.01.1952
  • Hereke Belediye Başkanlığından 4000 nüfuslu bir sanayi muhiti olan Hereke'de bu günün iht'yacına cevap verecek bir eczahane olmadığından tam ehliyeti haiz eczacılardan Herekede eczahane açmak isteyenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.01.1952
  • Erdek Belediye Başkanlığından:iki buçuk veya üç,tonluk teklif suretiyle bir adet kamyon alınacaktır,Teklif mektupları 21.1.952 tarihinde komisyonda bulundurulmak üzere teklif edilen kamyonun bütün evs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.01.1952
  • Satınalma Komisyonu ndan 1 Izmir Tütün Fabrikası kereste ve mamul stok anbarı inşaat kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur,2 Eksiltmesi 14.1.952 pazartesi günü saat 11 de Kabataşdaki Tekel Genel Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.01.1952
  • Doktor Hatice Ekren iç Hastalıkları Mütehassısı Hergün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul edeı.Adres:Beyoğlu îstiklâl Cad.Parm akkapı Küçük îşhan No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.01.1952
  • Devlet havayolları Yeşilköy meydan başmüdürlüğünden 1 Açık eksiltme suretiyle cins ve miktarı şartnamesinde yazılı 8 kölem yangın söndürücü malzemesi satın alınacaktır.2 Mulı ammen bedeli 446G lira 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.01.1952
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânı Kapalı zarfla 2800 kilo Sadeyağı satın alınacaktır.Tutarı 19320 Liradır.Thalesi 24.1.952 perşembe günü saat 15,30 da Hoşdere 87 No.lı As.Sa.Al.Ko,da yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.01.1952
  • [PPveC viîam'mlerıhi muhafaza ettiği resmi raporla JeşpitAedilew HAZIR SEBZELİ ÇORBALARINI BİR DEFA TADARSANIZ DAİMA ARARSINIZ ^bALERİN FABRİKASI;POtAPPERE c*d 144 Tel 87354
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.01.1952
  • Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Müdürlüğünden Bankamız topluluğu için satın alınacak malzeme ve eşyanın cins ve miktarı ile evsaf ve ebat hakkındaki malûmat,müessesemizin giriş kısmındaki iiân taht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.01.1952
  • İstanbul Emniyet Sandığından:51/251 Borçlu Fatma Yavrutürk Ahmet Akıp kızı)na ilân yoliyle tebliğ Gösterilen ikametgâh:Kısıklı Namazgah mahallesi yeni Reşatbey sokak No:Üsküdar es Bulgurlu ye Ümraniye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.01.1952
  • Adana Belediyesi Başkanlığından 1 Abidinpaşa caddesi Kuruköprü meydanlığı arasındaki yolun beton yol yapılması ve buradan çıkacak taşların Kızılay caddesine nakli kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.01.1952
  • Siirt Belediye Başkanlığından 1 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanunu gereğince belediyem'ze kapalı zarf usulü ile yangın sulama ve yıkama için maa teferruat bir adet yangın arazözü satın alınacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.01.1952
  • Fatih Birinci Suia Iıukutc Yargıçlığından:951/679 Oemal Kanat tarafından Ankarada Anafartalar Caddesinde 8 No.da oturur Emine aleyhine açtığı izulei şüyu dâvasının yapılan yargılamasında;Davalı Eminey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.01.1952
  • işçi aranıyor San'at Enstitüsü motor tamir kısmından mezun bir işçi,Orta San'at Okulundan mezun bir işçi alınacaktır.İsteklilerin Şişli.Perihan sokak No.76/1.Şişli Garajı ustabaşılığına müracaatı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.01.1952
  • İstanbul 3 üncü İcra Memurluğundan:951/2442 Bir borçtan dolayı mahcuz ohıp satılmasına karar verilen radyo,kütüpaneli büfe,vesair ev eşyasının birinci açık arttiTması 26/1/1952 cumartesi saat 12 ile 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.01.1952
  • Zührevî ve cild mütehassısı Dr.Hayri Ömer EĞMEZOGLU.Saat 3 ten 6 ya kadar Beyoğlu Agacamii karşısı Hasan Bey Apt.No.133,Tel:43586
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.01.1952
  • Istanbul Dördüncü İcra Memurluğundan:951/6851 Bir alacaktan dolayı satılmasına karar verilen on beş 15)teneke zeytin yağı 22/1/1952 salı günü saat on ikiden on üçe kadar Zindankapı 95)numarada birinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.01.1952
  • i.Lokman Hekim Dr.HAFI2 CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 1030-12:öğleden sonra 14.30.17 de hagta kabul eder.İstanbul Divanyolu No;104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.01.1952
  • İstanbul Asliye 12 nci Hukuk Yargıçlığından:951/1361 Müddei Nefise Dilli tarafından Edirnekapı Avcıbey mah.Eğrikapı Caddesi No.26 da otu ran kocası Tufan Dilli aleyhine açtığı boşanma dâvasında:Müddea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.01.1952
  • i^^jm A V SHhSiÜIiI III W i?M A C iff ^BB |fe4?1ft CEr/l 511 ja'jMKS:'^^ir^f ^8 r^i^ai EL 'If T-^ffılr v/r T.iu»414" ft,17.2S-S3JEYflIll-'K IM UN M Ail TAM DÎZEl TRAKTÖRLERİ rürkryeye münhasır ithalât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.01.1952
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr.Kr.Lr.Kr.Senelik 42.00 81.00 Altı aylık 22.50 43.00 Üç aylık 12.00 24.00 Bir ayılk 4.50 9.00 İLAN FİATLARI 2 ve 3 üncü sayfanın santimi 4 T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan