Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.01.1952
  • Belediyenin yeni binası İstanbul Lisesine yeni bina yapılmadıkça Belediye buraya taşınamıyacak Cağaloğlundaki eski Düyunu Umumiye ve yeni İstanbul Erkek Lisesi binasının Belediyeye devredileceği bilin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1952
  • Karaköyde seyrüsefer işi nihayet hallediliyor Yeni yapılan ışık kuleleri yakında faaliyete geçecek Karaköy Meydanındaki sey-Necatibey caddesinden Karakö lüsefer işinin ışıklı fenerlerle ye fâzla motor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1952
  • Fdair verdiği yeni "Ortadoğunun kalkınması Ortadoğu memleketleri masını temin etmek Londra.14 Naleik)Birmingham Post gazetesi,Türkiye Dış isleri Bakanı Fuat Köprülünün vermiş olduğu hususi bir beyenat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1952
  • Soyulan stitcü Lambo iki gangster bir sütçüyü soydular Sütçüyü ölümle tehdit eden gangsterler gece geç vakit yakalandılar Sütçüyü soyan iki gangster İhsan ve Hikmet)karakolda Evvelki gece Çemberlitaşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1952
  • Dün basılan esrar tekkesi Dün gece arama ekibi taralın dan yeni bir esrar tekkesi bulunmuştur.Cerrahpaşa Hekim-oğlu Alipaşa Caddesinde Yakup Töreli tarafından işletilen «Bizim Berber» dükkânı basîlmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1952
  • Dün gece işlenen cinayet Bir şoför sevdiği kızı öldürdü Dün gece saat 23 sıralarında Kasımpaşada fecî bir cinayet iş lenmiştir.Kasımpaşada Piyale Pehlivankızı sokağında 6 numa ralı evde oturan şoför M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1952
  • Süveyş ihtilâfı Suudi Arabistan Kralı ihtilâfı hal için bir plân teklif etti Londra,14 AP)Suudî Arabistan Kralı İbni Suud'un,İn giliz Mısır ihtilâfını hal için bir plân teklif ettiği bugün diplomatik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1952
  • TAHRiF EDiLEN BEYANAT R.Koraltan Antakyadaki beyanatını tavzih etti Meclis Başkanı:Muhalifler haklı,haksız en küçük bir fırsatı ele geçirip demokrasi cephesinin bir köşesini çökertmeğe uğraşıyorlar,de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1952
  • Wffi^' AtatOrke suikast teşebbüsünün içyüzü Suikastçı hainler Gazinin huzurunda!Gazi,Ziya Hurşide:"Ziya Hurşidİ Seninle hayli arkadaşlık ettik.Hayatıma kast edecek kadar ileri gitmende sebep ne idi?Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1952
  • Radyo meselesi bir soru ile tekrar Meclise getirildi C.Türkün hükümete sataşmak bahanesiyle sorduğu suale cevap veren Menderes dedi ki "Biz radyoyu kullanarak iktidarda kalmayı kararlaştırmış veya böy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1952
  • Churchill kongrede konuşacak İngiliz Başbakanının Vaşingtoıı'da yeniden bazı görüşmeler yapacağı anlaşılıyor Londra,14 AP)Halen Ottawa'da,Kanada hükümeti liderleriyle görüşmeler yapmakta olan Başbakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1952
  • Hürdünya tehdit altında Truman dün kongre-de bu hususu resmen açıkladı Vaşington,14 A.A.Başkan Truman,bugün Kongreye gönderdiği hususî bir mesajda ezcümle şöyle demektedir.«Korede vaki olan tecavüz şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.01.1952
  • ¦^¦11^ MAKALE Eski Türk topçuluğu İsmail Hami DAN İŞ M EN D Bir iki gü newel askerliğe ait bir tetkik yazgında esiii Türklerin ilk defa olarak 1389 daki birinci Kosova muharebesinde top kullanmış oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1952
  • GECE if Antalya Yüksek Öğretim Derneği 21 ocak pazartesi günü saat 21 de Taksim Belediye Gazinosunda bir «Antalya poılakal gece*i tertip etmiştir.ÇAY Yeşilay Gençlik Teşkilâtı Şubesi azalarının çoğal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1952
  • jSfrDURUMU Yegilköy Meteoroloji İstasyonunun verdiği hava tahmin •raporuna göre bugün şehrimizde hava umumiyetle çok bulutlu geçecektir.Fasılalarla hafif yağış muhtemeldir Hava sıcaklığı düne nazaran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1952
  • 4i c 15 OCAK Bu 17 2 R.Ah.1952 K Sa.1371 Salı 1367 VA] ı ÖT VASATİ EZANt Güneı 7.24 2 20 j ünle 1223 7.19 1 ikindi 1450 9.46 ı Aksar ı 17 04 12 00 j Yatsı 18 40 1 37 5.38 12 35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1952
  • Düğün evini muharebe meydanına çevirenler Hasköyde,Kalaylıbahçe sokağında 84 numaralı Yunus Tutara ait evde düğün yapılırken misafirlerden Necati Çobanlı,Dursun Koç,Mehmet Çınar,Muharrem Yenipınar,Meh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1952
  • Kefkeıı civarında bir maya görüldü Denizyolları idaresine ait Giresun gemisi saat 6.55 de Kefken civarında bir mayn görmüştür.Maynın yeri ilgililere bildirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1952
  • z Lodos fırtınası durdu Birkaç günden beri devam eden lodos fırtınası dün karayele çevirmiştir.Fırtına yüzün den aksayan bazı şehir hatları gemileri dünden itibaren normal seferlerine başlamışlardır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1952
  • Daimî Encümende bütçe konuşmaları Belediye Daimî Komisyonu dünkü toplantısında 1952 yıl» millî eğitim bütçesi mevzuunu müzakere ve kabul etmiştir.Yeni millî eğitim büfesi 1 mil yon 350 bin lira olup a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1952
  • Memurlar kooperatifinin faaliyeti Memurlar Kooperatifi idaitı heyeti bir toplantı yaparak şimdiye kadar kömür ve başlıca gıda maddelerinde memurlara ve halka yapılan kredili yardımı gözden geçirmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1952
  • imwwiiiiiiiib mı 0 inn m,mmm iwi^'""1 FIKRA Kiptiler azıttılar Son aylar içinde biri birine çok benzeyen birkaç hâdise var ki,şehrin asayişi bakımından üzerinde ısrarla durulmaya değer.Tahtakalede)bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1952
  • KISA HABERLER ir Memleketimizin en eski irfan müesseselerinden biri olan İstanbul Erkek Lisesinin 68 inci kuruluş yıldönümü münasebetiyle bugün saat 17.30 da okul binasında bir tören yapılacaktırir De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1952
  • POLİSTE if Sabıkalı lursızlaırdan Lûtfi,Saraçhanede Orhan Karadenizin kamyonundan çaldığı kriko ile birlikte yakalanmıştırif Mecidiyeköyde oturan Kâmil Urlu zabıtaya müracaatla komşusu tarafından demi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1952
  • Rize şilebi ihraç malı yükliyerek gitti Rize şilebi Avrupa limanları için karışık ihraç malı yükleyerek dün akşam kontinan hat tına hareket etmiştir.Rize Tekirdağ ve İzmir'e uğrayarak ayrıca ayçiçeği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1952
  • Çingene kavgası Üsküdarda Validei At& med resasinde oturan çingeneler pa zar akşamı,rakı sofrası başında kavgaya tutuşmuşlar,gelen memurlar kavgacılardan Ali Kalay,İbrahim,Selime,Melâhat,Sadullah,Mery
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1952
  • Bir İtalyan firmasının yaptığı teklif Ticaret ve Sanayi Odasından bildirildiğine göre,îtalyadan bir firma tekerlekli manivelalar,Belçikadan bir firma yangın söndürme âletleri,Rotterd'im'dan bir firma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1952
  • Takside taarruza maruz kalan kadın Beşiktaşta Köyiçinde 31 numaralı evde oturan Fatma Sevinç,evine bir dolmuş arabasıyla gelirken,diğer müşteriler inmişler,takçf Dolmabahçe ye geldiği sırada şoför ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Açılış Dolar 7.89 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44 80 01.876 9.73.90 Fr Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.isveç Kr.Eskoudes 1933 Ergani.1938 îkramiyeli Millî Müdafaa 194
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1952
  • Süte hi muhakk Şehrin sağlık durumu hakkında izahat veren Sağlık Müdürü,at etinin de serbest satılmasına taraftar Yeni Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü Dr.Abdürrahim Bayraktar dün kendisiyle görüşen gaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1952
  • Yapağı ihracı az Geçen hafta içinde pamuk piyasasında durgunluk arttı Geçen yıl içinde başta Amerika olmak üzere Hollanda,Italya,Belçika,Fransa ve Ingiltereye memleketimizden 3600 ton yapağı ihraç edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1952
  • Almanya ile yapacağımız ticaret Noel yortuları dolayısiyle ke silen Türk Alman görüşmelerinin tekrar başlayacağı ve Alman heyetinin bu ay sonunda tekrar memleketimize geleceği anlaşılmaktadır.Al many
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1952
  • Köprü iki günden beri açılamıyor iki günden beri Karaköy köprüsü açılmamaktadır,bu yüzden Haliç'teki gemiler dışarı çıkamamakta,birçok gemiler de Halic'e girmek için beklemektedirler.Bu durum şikâyetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1952
  • Ev sahibi Kiracı kavgası Küçükpazarda Hacıkadın ma hailesinde 3 sayılı evde kiracı olarak oturan Mustafa Yazıcı,ev sahibiyle aralarında çıkan kavga yüzünden,evvelki gece,evi döktüğü gazla tutuşturmağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1952
  • Yusuf Ziya öniş vazifesinden ayrılmıyor Dün bir sabah gazetesinde Denizyolları Umum Müdürü Yusuf Ziya öniş'in vazifesinden istifa ettiği yazılmıştı.Denizyollarından salâhrj^n" bir zat bu hususta herha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1952
  • HALKIN SESİ Beylik orman nerede?Kurbağahdere'de Kaptan paşa camii karşısında oturan Ali Büyükbaş soruyor;«Biz öteden beri Kurbağahdere'de otururuz.Komşular geçen gün mevzuubahs ettiler.Uzunçayır'da Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1952
  • Kalender hâdisesi Otomobilin denize uçtuğu mahalde dün bir keşif yapıldı iki gün önce Yeniköyde Kalender mevkiinde bir öğretmenin ölümiyle sona eren otomobil kazasının tahkikatına dün de devam edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1952
  • Bölge Kalkınma Turizm Komisyonu ilk toplantısmı yaptı Dün saat 11 de İstanbul Böl ge Kalkınma Turizm Komisyonu,Ticaret ve Sanayi Odasında ilk toplantısını yapmıştır.Kongreye Cihat Baban başkan ve Sami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1952
  • Benim size karşı duyduğum yakınlığa mukabilsiz benden kutuplar kadar uzak,erişilmesi imkânsız hedefler gibi de zordunuz.Bütün kadınlara karşı da böyle misiniz?Yoksa bu soğukluk yalnız bana mı mahsus?D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.01.1952
  • Istanbul Belediyesinden:Fener Be'ediye Tahsil Ş.Şefliğinde kullanılmakta olan 335 numaralı tahsildar mühürü 26/12/1951 tarihinde ziyaa uğratılmıştır.Hükmü bulunmadığı ilçn olu nur.597)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1952
  • Karayolları Genel Müdürlüğünden:1 Bedeli 450,000 ilira tahmin olunan,Avrupa Fabrikaları yapısı ON adet KIRK tonluk teshin tertibatlı SARNIÇLI VA-GON pazarlıkla satın alınacaktır.2 Pazarlık 15 Şubat 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1952
  • Üsküdar Cumhuriyet Savcılığından 1_Üsküdar ve Toptası Cezaevlerindeki hükümlüler İçin aşagıda yazılı gıda maddeleri açık eksiltme ile satın alınacaktır.2 Eksiltme ve ihale 26/2/1952 cumartesi)günü saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1952
  • Amerikan donanması 60 bio tonluk on tane uçka gemisiyle takviye edilecek 11 mim I'wn Vaşington,13 AP)Birleşik Amerika Bahriye Bakanı Mr.Dan Kimball dün,k Amerikanın son sene içinde her birisi 60,000 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1952
  • Almanyaya hububat ihraç ediliyor Çoruk şilebi bu hafta içinde Mersin ve İskenderun'dan Almanyaya ihraç edilen hububattan bir parti daha yükleye rek Hamburg'a hareket edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1952
  • Mes'ut bir doğum Gazetemiz muharrirlerinden Mahmut Erhan'ın dün gece bir erkek evlâdı dünyaya gelmiştir.Adı Aziz Merdan olan nevzada uzun ömür diler,anne ve babasını tebrik ederiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1952
  • Makbule Atadan'm kıymetli bir bağışı Atatürk'ün hemşiresi Makbule Atadan dün Vali ve Bele üye Reisini ziyaret ederek Atatürk'e ait mineli bir altın sait,markasını havi bir mendil ve kıymetli bir yazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1952
  • Siyasî İcmal ingiliz iran münasebetleri Musaddık hükümeti İngiliz İran münasebetlerini örten zehirli havayı teneffüs edilmez bir hale koymak için ne mümkünse yapmaktadır.Hiç beklenmedik bir anda İrand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1952
  • Galip sayılır bu yolda mağlûp İki haftadanberi Bahrinıuhitin hücumlarına mukavemet eden yan batmış Amerikan şilebi nihayet denize gömüldü.Şimdi naklettiği kıymetli tablolar,heykeller ve diğer antika e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1952
  • KISA HARİÇ!HABERLER AMERİKA New-Yorkta Fordham Üni-J versitesi zelzele âefci dün gecej oldukça mühim bir yer sarsıntı sı kaydetmiştir.Zezelenin mer kez üssünün New-York'a takriben 13.750 kilometre mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1952
  • Kayıp bir ocuğun boğulduğa anlaşıldı Sultanahmet'te,Nakilden sokağında oturan 8 yaşında Abdurrahman Kınkçı,3 gün önce kaybolmuştur.Babası Mahmut Kırıkçı zabıtaya müracaat etmiş ve çocuk nihayet dün ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1952
  • Konyada şeker fabrikası kuruluyor Konyada hususî teşebbüs tarafından bir şeker fabrikası kurmak üzere teşebbüslere geçilmiştir.Bu maksatla gerek hususi firmalar gerek bankalar tarafından 2 milyon lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1952
  • Radyo savaşı Amerikanın Sesi radyosunun neşriyatı daha da kuvvetlendirilecek Nevyork,14 Nafen)Birleşik Amerikanın demirperde gerisine hakikati ulaştırmak maksadiyle radyo yayınlarını kuvvetlendireceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1952
  • Avrupa Ordusunun malî ihtiyaçları Altı devletin mütehassısları tarafından bulunan hal çaresi dışişleri bakanla ı tarafsndcn müzakere edilecek Paris,14 A.A.Umumiyetle inanılır Fransız kaynaklarmdan bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1952
  • Tun usta ki arbedeler tır.ıf.»^mıiıımn,»ıı» ı.Dün yapılan halk gösterileri sırasında 10 kişi yaralandı ¦^itmihi»^! ıı»nn ¦l.nmH—^»ıır Tunus,14 AP)Bugün ce reyan eden ha k gösterileri sırasında 10 kişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1952
  • Tefrika No:93 Koma:KAGIP Prens,hiç kımıldamadan du ruyordu.Yazdığı mektubun okunmamış olması,belki de ona hepsinden acı gelmişti.Sustu.Kadın da susuyordu.Bu sessizlik içinde ikisinin de alın yazısı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1952
  • Hal binası inşaatı hakkında Trabzon Belediyesi Başkan ığından 1 Trabzon sebze pazarı mevkiinde tesis edilecek kapalı hal binası inşaatı 379932)lira 52)kuruş muhammen bedel üzerinden kapaı zarf usuliyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1952
  • Hazrefi Muhammedi'n Ayşeye karşı duyduğu sevgi "Ebubekir,kızanı tsfeyen H zrefi Muhammede:Ya ResuIlûLâh,sana bin Ayşe fecfa olsu ı!dedi Tefi ika No:13 ilk miislUmanlar Hazreti Muhammede gelen,vahi,onu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1952
  • Bâr İngiliz prodüktörü tevkif edildi Berlin,14 A.A.ingiliz makamlarının bugün bildirildiğine göre,bir ingiliz prodük törü.Lüksemburg radyosunun bir memuru ve ingiliz ordusuna mensup bir onbaşı cumarte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.01.1952
  • IEge tütün piyasasının açılması münasebetiyle müstahsil bölgeleri ziyarete çıkan Gümrük ve Tekel Bakanı Sıtkı Yırcalı Bergamalı tütün müstahsiliyle hasbıhal ediyor.2 Baha Gelenbevi'nin hazırladığı «Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.01.1952
  • n—1 1 Mustafa Çelebi'nin ele geçirilerek Jdam edilişi Mihaloğlu Mehmet Bey,gece karanlığında Uhtbat Nehri kenarına geldi;karşı tarafta bulunan Rumeli ordusuna karşı bağırdı;"Bre falanoğhı;ben mihaloğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.01.1952
  • mm AUGUST WM WOK TU£ WED THU F 12 3 6 7 8 9 10 IS 14 15 16 17 181 20 21 22 23-24 25h 27-28 29 30 31 W AUGUST S M T W T F S 12 3 4 |5 6 7 S 9 10 U HLI3 14 15 16 17 16 fKO 21 22 23 24 25 SK&28 29 30 31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.01.1952
  • 11,u—ıt W#ı»,Kısa Spor Fransa İspanya ı Millî G"'reş maçı Fransa Güreş Federasyonu Fransa ispanya millî güreş karşılaşmasının 25 ocakta yapılacağını resmen bildirmiştir.Karşılaşma Lyon şehrinde yaptla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1952
  • 'r;ğ*pilly!tngiliz atletizm dünyasının şöhretlerinden mühendis mektebi talebesi A.S.Wint
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1952
  • ÎNGİLTEREDE ATLETİZM FUTBOL KADAR SEV Bütün okullarda atletizm çalışmaları yapılır.Spor îngilterede bir terbiye unsuru olarak kabul edilir Hiç şüphesiz bütün sporların anası atletizmdir.Bunu takdir ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1952
  • Peki,peki.lâfının arkasını getir,ne olmuş Feleksuya?Hiç bir şey olmadı,evleniyor.Kalfanın söze encam mencam diye başlaması Paşayı kot kutmuş ve ilk anda aklına has talanıp ölmüş olması veya gazabı şah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1952
  • Sandeyron Terry Allen karşılaşması Eski Avrupa şampiyonu Mau rice Sandeyron 29 Ocakta Londrada Britanya adaları şampiyonu Terry Allen ile karşılaşacaktır.Maç,Royal Albert HaH'de ya pılacaktır.Bu karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1952
  • Arjantin in Lanus takımı bugün geliyor Arjantin dördüncüsü meşhur Lanus takımı,dört karşılaşma yapmak üzere bugün saat 15.45 de şehrimize gelecektir.Arjantinliler Yeşilköy hava meydanına indikleri zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1952
  • Olimpiyatlara iştiraki kafi olar ak karar altına alınan milli bas ketimi takımımızın kadrosunu teşkil eden milli elemanlarımızmpiyatlara karar verdik Teknik Danışma Kurulu basketbol ekîpinîn 1952 oBim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1952
  • inin» *r—M*ı^ »Wınr—fc Ayrı iki konu Sulhi GARAN Hem hakem,hem de beden terbiyesi öğretmeni bir arkadaşım var Muzaffer Tuncalp.Son hâdiseler sebebiyle;bilhassa talebe seyircilerin futbol bilgilerini a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.01.1952
  • ¦ı BUM «U PO&DÛNCÖ* MURADlh'MWI Tefri!No:113 İozSd:SAMANCKİİL Yeniçeriler Sultanahmet meydanında ele geçirdikleri zorbaların kellel 5rini uçurdular Varsın,etsinler!Ben ne 8cyledimse,öyle hareket edin.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1952
  • Kâğıt ve karton alıcıların dikkat naznrına Silmerbanh SeBByloz Sanayii Müessesesi l&üdürlüğünden izmît Müessesemiz Ocak Mart devresi için gri karton,şrenz imal edecektir.Sayın müşterilerimizin Mart so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1952
  • istanbul Belediyesinden Süt ve yoğurtların nasıl satılacağına dair Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 171 ci maddesine göre tanzim olunan muaddel süt talimatnamesinin 1,7 ve 47 nci maddeeri aşağıya yazılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1952
  • cBu akşam gitmeliyim,pek keyfim yok,eve gitmeyi tercih ederim» dedi.Genç adam cevaz vermedi.Bir taksiye atladılar.Yolda hemen he men biç konuşmadılar.Kızın evinin önünde ikisi de otomobilden indiler.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1952
  • t r 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 HÜ 6 7 8 9 10 11 ıa wcSsal SOLDAN SAĞA 1 Bir yazı çeşnisi;Bir mah faza.2 ikisi ortasında;Düşman lık.3 Bağış;Hedefe vuruş;Soru eki.4 Nefi edatı;Kıldan ince kılıçt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1952
  • fconomi ve Ticaret akanlığından Eurdur ilinin Tefenni ilçesine bağdı Gulman ve Sazak köyleri s'nırları içinde Kuzeyi:Kanördeği tepesindeki beton sütundan Türkmentepedeki beton sütuna doğru hat,Doğusu:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1952
  • P.T.T.işletme Geüal Müdürlüğünden 1 Yedekleriyle birlikte 50 adet 100 lük ve 20 adet 50 life olmak üzere cem'nn 70 adet Manyetolu telefon santralı kapah zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Bu santrailan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1952
  • FAYDALI BİLGİLİ Vapurlar Gidecekler 20.00 Erzurum)Iskenderuna 9.00 'Bursa)Ayvalığa 19.00 Seyyar)Karabigaya 9.00 Uludağ)Mudanyaya 10.00 Samsun)Hopa sür'at postası Gelecekler 16.00 Tarsus)Batı Akdenızde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1952
  • RADYO İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 öğle kon seri Pl)Leo Delibes «Coppelia» Bale süiti.George Gershwin «Rhapsody in Blue» 13.45 Şar kılar 14.15 Programlar ve dans müziği Pl)14.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1952
  • fmme** KÜÇÜK Karakolda Piyes 3 perde Yazan;S.Kingsley Çeviren:SAHNE T.SaduIlflU Sahneye 1 oyan.M.Ertuğnıl Çarşambadan başka her akşam saat tam 21.15 de Cuma.pazar matine saat tam 15 rie Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1952
  • MUAMMEK KARACA Opereti Bu akşam saat 21 de M AKSİM' de r\^tf\Cumartesi,pazar 16 V^L la n.atine ve çar-m amba 16 da tenzilâtlı matine SORMAGÎR* Şarkılı tuluat oyun İr e.e akşamı ile cumartesi matine ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1952
  • itereste alılacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa S&f enalma komisyonundan 1 30 metre mikâp meşe,dişbudak ve karaağaç kalas açık esJciltme ilt satın alınacaktır.2 Muhammen bedeli 8600 lira olup muvakka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1952
  • Devlet Hava Yolları İzmir Meydan Müdürlüğünden 1 izmir meydanı ihtiyacı işin Türk tipi Normlarına uygun evsafta ithal malı portland çimentodan 700 ton kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.2 Muhamme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1952
  • İstanbul Posta Telgraf Bölge Baş Müdürlüğünden 1 Mukavele ve şartnamesine ekli idarî şartnamesine bağlı numunelerine göre Erenköy P.T.T.sanatoryumu için 31 kakır,basılı kâğıt açık eksiltme ile tabetti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1952
  • ihraç olunmak üzere ve beşer bin tonluk partiler halinde 10 bin ton Anadolu yumuşak ve beş bin ton Trakya sert buğday satsSacaktsr Toprak Mahsulleri Ofisi GeneS Müdürlüğünden 1951 yılı mahsulü,77 hekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1952
  • Elektrik Şebekesi Yaptırılacak iller Bankasından;1 Mardin şehri elektrik şebekesi işi şartnamesinde gösterilen esaslara uygun olarak yaptırılacaktır.2 İşin keşif bedeli 269.508.87 liradır.3 Geçici tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1952
  • Istanbul b£İ.edîyesî TWiTROLAfli Saat 21 de DNA M KTSM1 SOYGUN Yazan:evad Fehmi Bafkut Tel i.fon:42157 KOMEDİ Kiwn DİMYATA CiDERKEN Yazan:D.H.Psatha Türkçesi:Nazım Dersan Telefon 40409 Pazar günleri l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 15.01.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor TBas taralı birincide "T &en hareket ettik.Mahkememiz heyeti îzmire muvasalat eder etmez cinai hâdisenin esas mahiyeti ve failleri hakkında mahallî hükümetçe başlanmış olan tahkika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1952
  • İstanbul Birinci İcra Memurlusundan:951/1924 Borçtan mahcuz açık arttırma ile satılacak 400 lira kıymetinde elektrikle isler kompresör motoru «komple olarak» satışa konulup 21/1/1952 pazartesi günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1952
  • Bayındırlık Bakanlığı Su işleri 10 cu Şube Müdürlüğünden Eksiltmeye ^konulan iş 1 Antalya su işleri 10 cu şube müdürlüğü bölgesinde bulunan Antalya Kırkgöz yukarı karaman sulama kanalının tevsi ve ısl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1952
  • Süveyş ihtilâfı TBaş birincide!lirinceye kadar ingiliz hükûme tinin de herhangi bir harekete geçmiyeceğî anlaşılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1952
  • iki gangster I Baş tarafı birincide kerek Lamboyu bir kenara sin dirmiş,diğeri de çekmecede ve sütçünün üstündeki paraları toplamıştır.Gangsterler bu işi bitirdikten sonra Polise söylersen seni öldürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1952
  • Belediyenin yeni binası I Bas tarafı birincide] nayı devralmadan evvel bize şimdiki talebe mevcudunu barındırabilecek yeni bir bina inşa etmesi lâzım gelmektedir.Bunun için de Şehir Meclisinin bütçede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1952
  • F\I Köprülünün beyanatı I Baş t ara fi birincide] memleketleri arasında is birliği nin sağlanmasını temin etmek Türkiyenin vazifesidir» Türkiye Dışişleri Bakanı şunları da ilâve etmiştir:«Orta Doğu em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1952
  • Atlantik Paktına iştirakimiz Bonn 14 Nafen)Batı Almanya Dışişleri Bakanlığı Müs teşarı Profesör Hallstein,Avru pa ordusunun kurulması ile ilgili güç üklerin Lizbon konferansından evvel halledileceği k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1952
  • Rusya ve peyklerinde kütle katliâmları Yüzden fazla senatör,Achesondan bu mevzuda tahkikat Vaşington,14 A.A.100 den fazla Cumhuriyetçi Kongre üyesi,Dışişleri Bakanı Achesondan Sovyetlerin «kütle katli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1952
  • Radyo meselesi Meclise getirildi rBa„ tarafı brrincidel ca anlaşılacağım söyemesi üzerine,söz alan Başbakan Adnan Menderes şu konuşmayı yapmıştır Muhterem arkadaşlar;•Soru,Meclis Riyaset Divanından vâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1952
  • Dün gece işlenen cinayet för Mustafa Yürüyecek,sevgilisi Nuranı aşırı derecede kıskanmakta ve son zamanlarda hemen hemen her gece kıskanç lık yüzünden münakaşa çıkarmaktadır.Dün gece de her zaman oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1952
  • ist.Lv.AmirEiğînsfe/ı Verilen Askerî Kıtaat ilânları »sağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek maddeleri kapalı zarf istekliye ihale edilebileceği gibi 1/4 den aşağı olmamak ayrı ayrı istekliye ihale edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1952
  • Churchill konuşcca!FBaş tarafı birıncidel ceği bildirilmiştir.Başbakanın Amerikadaki ikametini 4 gün kadar uzatacağı ve Vaşingtonda Amerikan liderleriy e,gayriresmî mahiyette yeniden bazı görüşmeler y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1952
  • Hür dünya [Bas tarafı birincide)zaferler büyüktür.Fakat Üçüncü dünya harbi tehlikesi hâlâ ciddî ve tehdit edici mahiyettedir.Sovyet idarecileri Koredeki tecavüzleriyle hakikî maksatlarını belli etmişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1952
  • Karolcöyde seyrüsefer işi Baş tarafı birincide,her kısım ayrı ayrı hazirlana rak tecrübe edilecek,aynı zamanda nakil vasıtaları da bı yeni tesise ahştırılmış olacaktır Bu işlerin intacından sonra esa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1952
  • Ege tütün piyasası dün açıldı Muğla,14 A.A.Merkez Muğla'da tütün piyasası bu sabah saat 8 de Tekel tarafından açıldı.Tekel 260,Amerikan ür maları ve tüccar 240 kuruşla piyasaya iştirak etti.Piyasa nor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1952
  • R.Koraltan Antakyadaki beyanatını tavzih etti Baş t ar afi birincide] bir fırsat ele geçer geçmez demokra&i ölçüsü bakımından şimdiye kadar olan bütün günahlarını unutarak bir hürriyet müdafii kılığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1952
  • Betonarme köprüler yapımı Karayolları Geneî Müdürlüğünden:1 Eksiltmeye konuJsn iş Balıkesir ve Çanakkale illerinde Gönen Biga Devlet yolunda keşif bede'leri tutan 715,726.51)lira olan Feçiaeresi,Sarıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 15.01.1952
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânı 200 ton sığır eti kapalı zarfla satın alınacaktır.Kilosu 121 kuruştan tutarı 240.000 lira olup geçici teminatı 13250 liradır İhalesi 5 Şubat 1952 günü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı İğlerini idare eden:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer;Nuri AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif OrtakUğı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1952
  • Üsküdar Kaymakamlığından Bayındırlık Bakanlığı tarafından inşa olunacak Haydarpaşa rıhtımı sahasında bulunmalarından dolayı istimlâkine menafii umumiye kararı istihsal edilmiş bulunan aşağıdaki gayri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1952
  • Yüksek Denizcilik Okulu Müdürlüğünden Tasarlanmış Miktarı Fiotı Çoğu tutan Muvakkat teminatı Çeşidi Çoğu A» Lira Kr.Lira Kr.Lira Kr.Öğrenci ve zabitan elbisesi dikim!Kasketi ile beraber)170 163 Tk.21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1952
  • KUTUBETLİ VE SOĞUK HAVALAKVA m ,i.GRİPİN İmayı ihmal etmeyiniz!nv 6k I il Vİ tfr W v Gripin,nezle ve g«p b*ş* langıcmda bir çok tenalrfc» ların öıwine jt*ç«rinini?Gripîn Başv üç,adale,siftti ağrılanro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1952
  • İSTANBUL AYAKKABICI ESNAFI DERNEĞİNDEN İlân olunan toplantı,ekseriyet hâsıl olmadığından 21/1/1952 pazartesi günü saat 10 da Çarşıkapı Tramvay durağı 72 numarada yıllık kongre ya-pılacağı ilân olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1952
  • İstanbul Altıncı İcra Memurluğundan:951/1160 Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen bir aded 600 lira değerinde İsveç malı testere makinesinin satışı 19/1/1952 cumartesi günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1952
  • KAYIP:İstanbul Merkez Bankasından almış olduğum 24/10/1951 tarihli CİF Türk lirası 4116 lık 4/c 553/b 1914:Yalnız sanayide kullanılan demir eşya aksamı)imrariyesini zayi ettim.Yenisini alacağımdan esk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1952
  • z Türkiye Münhasır İthalâtçısı,MEHMET KAVALA GALATA-İSTANBUL 7S£:fÛtS0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1952
  • W&KUK V c hi üt er UNI¥BR$AL'T*AK AS 39 mONO'WAK AS 17 Traktörleri ÇifîtçîmijM 'ÖTveveacdit Türkiye Genel MUmes&ıll İZMİR ADANA BURSA KONYA ELAZIĞ DİYARBAKIR ANKARA İSKENDERUN ERZURUM ANTALYA GAZİANTE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8