Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.01.1952
  • İngiltere Hariciye Nezaretj sözcüsünün tavzihi "Türkiye,kayıtsız şartsız Atlantik Paktına şimdiden kabul edilmiş sayılabilir,Bakanlık sözcüsü,Türkiyenin büyük askerî kudretiyle müşterek emniyet] siste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1952
  • Denize uçan otomobil Öğretmen Saimenin cesedi Morga kaldırıldı.Savcılık tahkikata devam ediyor Boğaziçinin Kalender mevkiinde bir otomobilin denize uçtuğunu,bu feci kaza neticesinde Saime Tümay ismind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1952
  • 79 kilo birincisi İsmet Atlı Güreş I seçmeleri sona erdi 1952 Türkiye Greko Romen birincilikleri dün gündüz ve ge ce yapılan karşılaşmalarla sona erdi.Derece alan güreşçileri bildiriyorum 52 küo:Birin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1952
  • Galatasaray Vefayı 3-0 mağlûp etti Diin profesyonel Kr maçlarına devanı edilmiştir.İlk karşılaşmada Istanbul* nor Emniyeti 4 r 2 yenmiştir.Haftanın en mühim maçı Vefa île G.Saray arasında kalabalık bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1952
  • mmım t Atatürk'e suikast teşebbüsünün içyüzü Kara Kemalin ittihatçıları ile ikinci Grup ve Terakkiperverler halitasının siyasî hazırlıklarına bir göz attıktan sonra,şimdi bu siyasî hazırlıkların,Atatü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1952
  • Rusların bir kararı Kremlin,Batı Avrupa'daki bütün müşahitlerini değiştirmeye karar verdi Berlin,13 AP)Emin bir kaynaktan alınan haberlere göre,Sovyetler Bir ligi,Batı Avrupa'daki bütün «müşahitlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1952
  • m\7 i Ml v tlffA f s* Pi 1 v M f 4 *rg 1 t 1 ¦f%4Si.W&i*':it* l îM Tahran sokaklarında sık sık yapılan nümayişlerden bir görünüş Ingilterenin irandaki Konsoloslukları kapanıyor Musaddık ingiliz Büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1952
  • Meclisin bugünkü toplantısı Ankara,13 Milliyet)Bü yük Millet Meclisinin yairnkl gündeminde Seyhan Milletve» kili Cezmi Türkün Devlet Radv yosu ile yayınlanan Meclis mü-zakereleri hakkındaki sözlü sor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1952
  • İki gün evvel battığını bildirdiğimiz Flying Enterprise gemisinin süvarisi Knrt Carlsen ve İngiliz kurtarma römorkörünün ikinci kaptanı Ken Doney,cemiden atlamaya hazırlanıyorlar.Geminin batışına ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1952
  • Tütün piyasası bugün açı iyer Ankara,13 Milliyet)Ege tütün piyasası yarın açılacaktır.Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı ile Gümrük ve Tekel Bakanlığı lüzumlu tedbirleri almış bulunmaktadır.Bundan başka Tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1952
  • Deprem bölgesinde kara kış Çadırda bulunan binlerce insanın hastalanmasından korkuluyor Erzurum,13 A.A.Özel muhabirimizden)Pasinler'de vukua gelen son deprem dolayisiyle Erzuruma gelmiş bulunan Erzuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1952
  • Samet Ağaoğlu nû-bucak Kongresinde Samet Ağaoğlu nun dünkü mühim demeci D.P.iktidarının bir buçuk yd içinde başardığı işleri izah eden Ağa oğlu dedi İd:«Bugünkü ümitli devreye bizler şuurlu cesaretimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1952
  • Uç şeker fabrikası daha kuruluyor Yeni fabrikaların faaliyete geçmesiyle şeker ihtiyacımız faziasiyle karşılanacak Ankara;13 Milliyet)Halen memleketimizde faaliyet ha linde bulunan dört şeker fabrikas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.01.1952
  • MWV İM im** r MAKALE Bir kurt masalı tsnraif Hami DANIŞMEND Ankaradan verilen bir ajans haberine göre bundan evvel bir iki kere Türk milletini müttefiklerin fino köpeği şeklinde tasvir eden karikatürl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1952
  • Yeşilköy Meteoroloji İstasyonunun ve:diğj hava tahmin raporuna göre bugün şehrimizde hava;umumiyetle bulutlu ve muhtemelen aralıklı yağışlı geçecek;rüzgârlar sabah güney-ba 11 fin n sonraları kuzay-ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1952
  • İş Ba ııkası tdare Meclisi toplanıyor îş Bankası îdare Meclisi bugün şehrimizde topl-anacaktır.Bu sebeple Banka tdare Meclisi Başkanı ve Umum Müdür Vekili Muvaffak îşruenle Umumî Kâtibi Zekeriya Akçal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1952
  • Tiftik ve av derisi piyasası durgun Muhtelif yerlerde şiddetli soğuklar hüküm sürdüğü için bu yıl av derisi sezonu gecikmektedir.İstihsal bölgelerinden yakın da av derileri gelecek ve pazara arzedilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1952
  • FIKkA Sinemalarda emniyet tedbîrleri] Sosyal hayatımızda büyüttc bir yer işgal edea sinemalarımızda Emniyetçe alınma sı lâzım gelen geniş tedbirlerin hasretini çekiyoruz.Dü pedüz söyliyelim,bütün sine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1952
  • Şarap ihracı III.I.I,»W I—»11*^ JİJ »IIIH II H 87 bin litre dömisek şarap İskandinav memleketlerine sevk edildi i^WN^m ı «iiiiWiw.»»nun—ml« Şarap arımıza karşı son günlerde muhtelif Avrupa men,eketler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1952
  • Çocuğa çarpan otomobil Dün îfcat 12 sularında Samat ya tramvay durağında bir oto mobil kazası olmuştur.Şoför Orhan Binat idaresindeki 11348 sayılı taksi,Samatya dan Aksaraya giderken:Samat ya,Bayrakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1952
  • KISA HABERLER •if Tan vapurunun arızası giderilemediğinden,Karadeniz hattına Ordu kaldırılacaktırif Tarsus havanın muhalefeti yüzünden Napoli limanına girememiştir.Gemi limanımıza bir gün gecikme ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1952
  • POLİSTE Bey kazda otur a» itfan Ocak idaresindeki çift ati* bir arabanın atları ürkerek arabacısını yere yuvarlamış,bir taksiye çarparak hasara uğratmış ve 50 yaşlarında bir adamın yaralanmasına sebep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1952
  • Tiirk Fransız kültür müessesesi Türk Fransız kültür müna senetlerinin halihazır durumu ve istikbalde alacağı şekil hakkında,kendisiyle görüşen bir muhabirimize,Fransa Kültür Ataşesi M.Bergeaud ezcümle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1952
  • Dört ev basıldı Randevucular hakkında takibata başlandı,Kadınlar muayeneye sevkedildî M.«Ill» I' Pil Emniyet İkinci Şube Anla* zabıtası memurları,evve1^ ce,şehrin muhteıif semtlerinde yaptuklarr baskı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1952
  • İstanbul Üniversite radyosu 1951 52 ders yılından itibaren kısa dalga üzerinden tecrübe yayını yapan İstanbul Üni versitesi Fen Fakültesi radyo is tasyonu,Türk Üniversiteleri aima resmî mahiyette İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1952
  • Şark,yüzünden cuîayet Necmettin adında biri,dün gece Balatta Vodina caddesindeki Apostol'un meyhanesinde içerken Ananya isminde biri,arkadaşlariyle şarkı söyliyerek meyhaneye girmiştir.Buna si nirlene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1952
  • Fapa'uın Türkiye mümessili defnedildi Papa'nın Türkiyedeki mümessili müteveffa Monsenyör Andre Cassulo'nun cenaze töreni dün saat lî de Saint Esprit Kilisesinde yapılmıştır.Monsenyör A'ibrandı'nin riy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1952
  • Ne yapayım?Benim mesleğim bu.Bir sürü vak'ayı bir araya toplayarak koskocaman bir roman yazmak sadece birinci sahifede söylenmesi icap eden basit neticeyi ta iki yüz ellinci sahifede söylemektir.Pekâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1952
  • Av fişeği fabrikası işçileri sendika kuruyorlar Sîlâhtarağa av fişeği fabrikası işçileri bir sendika kurmayı kararlaştırmışlardır.Kuruclar,ana tüzüklerini ha aırlamak üzere Ankara Kimya Sanayii İşçile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1952
  • Şehrin seyrüsefer dâvası hallediliyor Karaköydeki vasıtaların tamamen ışıkla hareket eder bîr hale getirilmesi işi ay sonuna kadar ikmal olunacak Emniyet Altıncı.Şube Müdür lüğü,şehirdeki seyrüsefer t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1952
  • Demiryolu müzesi kuruluyor Demiryolları Haydarpaşa İş letmo Müdürlüğü bir demiryolu müzesi kurmak üzere faaliyete geçmiştir.Bu müzede ilk demirvolu faaliyetine ait tari hi dokümanlar ve yine memle ket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1952
  • Garsonların yüzde onları Otel,lokanta ve emsali eğlence yerltrinde çalışan garson ve emsali işçilerin aldıkları yüzde 10 iar hakkında hazırla non tasarı,mütalâaları alın mak üzeie diğer Bakanlıklara g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1952
  • Kral Faruk doğacak çocuğuna memleketimizden sntnme buldu Kral Faruk bir müddet evvel ölen sütninesi Ayşenin kızı Fatma Gültekini doğacşk çocuğa iğin sütnine seçmiştir.Bu maksatla teşebbüse ge çen Mısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1952
  • Radyo nakliye tarifesinden şikâyet Ankara Caddesi No.66 da Orhan Akben yazıyor:«Devlete ait Demir ve Denizyolları vasıtaları hakkında yürürlükte olan tarifelere göre bir çuval kömürden 18 kuruş navlun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1952
  • Gelen mallar Son,bir hafta içinde limanımıza gelen 14 vapurla 3512,8 ton kimyevi madde.213 ton yün,913.600 metre küp kereste,59 ton pencere camı,22,5 ton demir tel,800 ton çimento,95 ton deri,97 ton s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1952
  • Edebiyat Fakültesi bu sömestrede de Fındıklıda kalacak Bevazıtta Fen ve Edebiyat Fa külteleri inşaatı durdurulduğundan şubat sömestrini müteakip,Beyazittaki yeni binasına taşınması kararlaştırılan-Ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1952
  • YEMEJtLl TONLANTI Beyoğlu Kız Lisesi Okul-Aile Birlimi 25 ocak cuma gecesi Taksim Belediye Gazinosu büyük salonunda bir yemekli toplantı tertip etmiştir KOKFERABS ir Hikayeci Afif Yesari 16 ocak çarşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1952
  • 14 OCAK 1952 Pazartesi Bu 16 R.Ah.I 1371 1 i 1 K.So.1367 VAIÎT VASATt EZANt Güneı 7.24 Ogle 12.24 tiridi 14.49 Akşam 17 03 "atsı 18.39 Jmsak 5.33 2.25 7 20 9.46 12 00 1.37 12.36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1952
  • Bir kumarhane basıldı Emniyet İkinci vŞube memur lafî evvelki gece sabaha karşı Küçükzibâ sokağında Yunus Bayrama alt I numaralı evine bir baskm yaparak kumar oynıyan ve esrar içen Cevdet Öz c? W S-'M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1952
  • Fabrika kurularak Türkiye Sınaî Kalkınma Ban kası,tacirlere fabrikaları için kredi açmaya başlamıştır.Bu kredilerle yurtta 38 fabrika,2 soğuk hava deposu,42 ziraat âletleri tamir atölyesi.İ sulama tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Sterling:Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış cip cm 7.89 280 50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 01.876 9.73.90 1933 Ergani 1938 İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.01.1952
  • Siyast Sema Marechal de Lattre de Tassigny Hindi Çinide harp eden Fran sız ordusu Başkumandanı ve Hindi Çini Yüksek Komiseri General de Lattre de Tassigny de öldü.Müteveffa birkaç gün denberi Fariste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1952
  • Şöyle sık sık görüştüğünüz birisi;evinize girip,çıkan,ya kından bir tanıdık?Ha.Böyle birisi var.Daha doğrusu vardı da gitti.O da bıraktı beni,o da gitti».Kim?Anlaşılmaz bir adamdı!Çok yakışıklı,çok gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1952
  • Pennsilvarmîa gemisinden haber yok Seattle,13 A.A.Japonyaya gitmekte iken.0 Oaakta Kuzey Pasifikten imdat işareti veren 7£Q0 tonluk Penasilvannia gemisinin akıbetinden henüz bir haber yoktur.Rüyet şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1952
  • Grip'e karşı yeni bir aşı Londra,13 Nafen)İngiltere hükümeti,yumurtadan imal edilmekte olan grip aşısının büyük miktarda imaline yardım edeceğini bildirmiştir.Bu aşının gayet müessir olduğu ve gripi ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1952
  • Sudan Krallığı Lübnan,İran,Yemen,Endenozya ve tJrdün Faruk'u Mısır ve Sudan Kralı olarak tanıdılar Kahire 13 A.A Lübnan,İran.Yemen Endonezya ve Ürdünün Faruk'u Mısır ve Sudan Kralı olarak tanıdıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1952
  • KISA HARİCİ HUB RLER ı l i" ı-i ı ı ıı ıı" HİNDİSTAN Dünya turu yapmakta olan ve halen Hindistanda bulunan New York Başpiskoposu Spellman bu akşam Tac MahaPı ziyaret edecektir.Spellman,salı günü burad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1952
  • Amerikan Donanması takviye ediliyor Yeni mşa edilen bir kısmı atom en Washington 13 Nafen)Birleşik Amerikanın-donanmasınıkuvvetlendirmek maksadiyle ye ni bir hamle yapacağı açıklanmıştır.Birleşik Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1952
  • Amerikanın Madrid elçisi Klçinin öldürüleceğini ihbar eden 2 kişi tevkif edildi m «um—ı «Wı-ı Madrid 13 A.AJ Amerika-ıı m Madrid büyükelçisine karşı yapılacağı bildirilen suikast hâdisesinin «kaba bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1952
  • Süveşte yeni çarpı şmalar Mısırlı çetecilerden dört kışı öldü,16 yaralı var niHWi.mi^wWii-ııı^F.Kahire 13 Nafen)Dûn Süveyş bölgesinde 24 saat devam eden çarpışmalar olmuş ve bu arada İngiliz tankları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1952
  • SİZ DE BU MES'UT ÇİFT GBİ v 1 Otom i.Sahibi olmak İstiyorsanız 28.2.1952 KEŞiÜESi ıÇilSl 3.2.1952 akşamına kadar en ac 100 liralık bir hesap açtırınız.Her 100 liraya bir iştirak numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1952
  • îj(JfyM*SAMİH MTÎZ TAHSt/Ey örtünmüş adam kalk ve söyle!Biz seni örtünsün cüyemi gönderdik?AKah var.ir ve bîrdir,Tefrika No:12 Onlar bir* gün yere düşecek miydi?Güneş hep böylemi kalacak,sıcak ve soğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1952
  • Bir konferans Bugün 14 Ocak Paris te.«Milletlerarası Fikir İşçileri Konf ederasyonu» taraf m dan tertiplenen «Hür Millet-ler Fikir İşçileri Konferansı» çalışmalarına başlamış bulunuyor.Çalışma Bakanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1952
  • Gmı Yeni Mısır karikatürü Türkiye aleyhinde neşriyat yapan mahut Mısır gazetesinin bir marifetini daha öğrendik.İstihza an cak zekânın hakkıdır derler,liu gazete de zekâsı-J na göre bulduğu bir inceli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.01.1952
  • HERGUN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A ingiltere Kralı I.Sarfın idam sehpasına çıkarılan Kral,halka karşı şu hitabe efe bulunmuştu "Şikâyet etmekten Allah beni saklasın.Kont Strafford hakkında haksız olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.01.1952
  • 1 Küreden gelen 53 kişilik yeni kafile zmirde merasimle karşılanmıştır.Aralarında 11 yaralı gazimizin de bulunduğu kafileye dahil Yüzbaşı Ahmet Çankaya gazetecilere intibalarıni ao latıyor.216 gün Oky
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.01.1952
  • Metro Goldwyn Mayer stüdyolarının Kenç yıldızı Janet Lergh Brodway'a İki Bilet)filminde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.01.1952
  • Ahmet Şenol 1952 Greko Romen Türkiye şampiyonasının en göz dolduran elemanı şüphesiz mil lî güreşçi Ahmet,Şenol olmuş tur.Yukarda resmini gördüğünüz İzmirli güreşçi 1948 O-Hınpiyatlarında ve Avrupa tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.01.1952
  • Diğer küme maçları Diğer küme maçlarına dün muhtelif stadlarda devam edilmiştir.VEFA STADI Haliç 2 Altınay O İstiklâl 2 K Pazar 1 Kurtuluş 3 Cihangir 1 ŞEREF STADI Darüşşafaka 1 Selimiye 1 Beyleıbevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.01.1952
  • Aradan günler haftalar ve nihayet aylar geçti,fakat Feleksu bir daha çağırılmadı.Ar tık gene.ve güzel Macar kızının ümidi kesilmiş,unutulduğuna kanaat getirmişti.O da her şeyi unuttu ve kendi âlemine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.01.1952
  • Lanus çarşamba günü geliyor Arjantin fliginin dördüncüst Lanus takimı,büyük bir ihti mal ile çarşamba günü şehrim ze gelerek dört maç yapacaktır.Lanus ilk karşılaşmasını önümnzdeki cumartesi günü Fene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.01.1952
  • •mm.W£Mm tstanbulspomn Emniyeti 4-2 yendiği inakta Istanbulspor kalesiciyle defansı bir hücumu'önlüyor istanbulspor Emniyeti dün 4-2 mağlup etti Sarı Siyahlılar 4 gol attıktan sonra oyunlarını bozdula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.01.1952
  • mağlûp etti Galatasarayın gollerini Recep,Gündüz ve penaltıdan Naci yaptılar G.Saray Vefa 3 0)maçının ikinci devresinde San Kırmızılı kale tehlikede.Muzaffer ve Doğan tsmetten topu sökerken.Turgay G.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.01.1952
  • Profesyonel lig puvan cetveli Beşiktaş 2 2 0 0 3-0' G.Saray 2 2 0 0.5-0 F.Bahçe 2 2 0 0 6-2 İ.Spor 2 1 0 1 5-5 l Vefa 2 1 0 1 3-3 l Emniyet 2 0 0 2 2-7 K.Paşa 2 0 0 2 1-6 Beykoz 2 0 0 2 0-8 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.01.1952
  • ı—ıTi,"ıııjı.ii^_ ti Maçların tenkidi Sulhi GARAN Dün yapılan maçlar,saha nın ağır hali dolayısiyle fut bol seviyesi bakımından va satın çok dununda idi.İstanbulspor Emniyet karşılaşmasının birinci de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.01.1952
  • [İt ılya lig maçları Roma,13 Radyo)Bu hafta oynanan lig maçlarında şu oeticeler alınmıştır Bo'ogna:2 Uddinesse:0 Como:1 Luckesse:l lnternaziona'e:3-Palermo:0 Lazio:4 S.P.A.L:1 Napoli 2 Fiorentina:1 No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.01.1952
  • No.112 Yazan:SAMANCIGİL "bölüklerinizde ne kadar zorba varsa,onları derhal tutup bana getireceksiniz,Kabahatimiz sipahilerin şerle rinden korkmak ve anların dediklerini yapmaktan ibarettir.Sultan Mura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.01.1952
  • RADYO İSTANBUL 12.57 Açılış ye program 13.00 Haberler 13.15 Salan konser ve Percy Faith orkestra lanndan hafif müzik PU 13.45 Şarkılar 14.15 Program lar,dans ve caz müziği Pl)14.40 Taksim ve saz eserl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.01.1952
  • #«MW KÜÇÜK Karakolda Piyes 3 pad* Yazan:S.King sir* Çevire»:SAHNE T.Saduiroh Sahneye koyan.M,Ertuğpra!Çarşambadan başka her akşam saat tam 21.15 de Cuma,pazar matine saat tam 15 de Telefon;40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.01.1952
  • MUAMMER KARACA Opereti Bu akşam saat 21 de M A K S İ M de Cumartesi,pazar 16 da n.atine ve çaramba 16 da tenzilâtı matine SORMAGİR' Şarkılı tuluat oyun Perşembe akşamı cumartesi matine talebeye tenzil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.01.1952
  • BULMACA 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 10 71 11 12 2 W S,3 4k,4 6 e HT 7 a 8 HHM1 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA 1 Ecnebi takımlar karşısında ekseriya iyi netice alan bir kulübümüz 2 Üsküdar yakasında emektar bir SDor k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.01.1952
  • Haydarpaşa Garına parayla girilecek Ulaştırma Bakanlığı,Haydarpaşa Garmda yolcu' a r m U' i.u^bal için Gara girecek vatandaşlardan 5 kuru;luk bir duhuliye ücreti alınması hususunda incelemelerde bu Il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.01.1952
  • İngilterenin en son model uçak gemisi H.M.S.EAGLE 1952 yılının ilk aylarında ingiliz Donanması için son derecede önemli bir gelişme yer alacaktır Bu hâdisenin hattâ dünyadaki deniz kuvvetleri muvazene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.01.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Vapurlar Gidecekler t 8.00 Ordu)Karadeırlze 9.00 Marakaz)Mudanyaya 8.15 Uludağ)Bandırmaya 22.00 Tırhan)Bandırmaya Gelecekler 9.00 Aksu)Karadenizden 9.00 Giresun)Karadenizden 20.00 Mar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.01.1952
  • Tavan arasından Hâtırası hâlâ içini sızlatır:O günler büyük ve gerçek,çünkü büyük kuvvetlere,meselâ aşka,meselâ san'ata veya insanlık sevgisine insanlık sevgisine,çünkü san'ata inanış günleriydi.Ve ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.01.1952
  • Doğu Almanyadan kaçanlar Bonn,13 Nafen)1950 senesinde Batı Almanyada yapılan nüfus sayımına göre,harp sona erdiği gündenberi Batı Al manya topraklarına 9,600,000 mülteci gelmiştir.Bunların hemen hemen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.01.1952
  • Avrupjda komünist tahrikatı Miami,14 A.A.Ameri-kan manevî silâh,anma toplantısına iştirak eden delegelere hitaben yaptığı bir konuşmada,Holanda Liman İşçileri Lideri de Boer,komünist tahrikatının birç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.01.1952
  • Yeni tevkili uçaklar Londra,13 Nafen)Dünyanın en raha tyolcu uçakları olacak olan İngiliz tepkili Comefeıin 1954 senesinde dünya hava yollarında faaliyete geçecekleri zannedilmektedir.Saatte 800 ki'om
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.01.1952
  • Nitekim az sonra Madeleine Drew yanında güzelce bir kızla ileriye girdi.Yeni gelen kızın ismi Miss Pbillips'di.Tanıştılar,sonra dördü bir" den bir taksiye binerek tiyatronun yolunu tuttular.Tiyatro da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.01.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ SF.HÎR "İYATROLABI Saat 21 de DRAM KISMI SOYGUN Yazan:Jevad Fehmi Batkat Tek fon:421W KOMEDİ KISW1 DİMYATA CıDERKEM Yazan:D.H.Psatha Türkçegi:Nazım Dersan Telefon 40400 Poumr günle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 14.01.1952
  • I Bas tarafı birincidel İranda kapatılması mevzuubahs olan Konsoloslukların adedi 6 dır.Güney Irandaki İngiliz Konsoloslukları Kermanşalı,Kuramşar,Şiraz ve Buşirdo bulunmaktadır.Ayrıca Rus Iran hududu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1952
  • Samet Ağaoğlumm mühim demeci Bas tarafı birincide)sizlere memleket işleri hakki nda kısa da olsa malûmat vermek vazifemizdir.Her vatandaş kütlesine ilân edebilirsiniz ki,Türk milleti,ken dine yakışan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1952
  • Kore'de sulh' müzakereleri' Tokyo,13 A.AJ Mütarekenin kontroluna müteallik Talî Komisyondaki Birleşmiş Milletler ve komünist temsilcileri bugün 70 dakika süren görüşmelerinde Kore'de mütarekenin devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1952
  • Amerikanın yeni yıl bütçesi-Vaşington,18.AP)Cumhurbaşkanı Trumanın yeni yıl bütçesinin 83 milyar dolar olacağı bildirilmiştir.Bu meblâğ.Başkanın geçen yi1 Kongreden istemi?o'duğu miktardan 10,5 milyar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1952
  • tsraifde bir banka soyuldu Telâviv,13 A.A.israil polisi dün gece bir bankadan 10 bin ingiliz lirası ça'an modern bir robin hood'u aramaktadır.Sözü geçen şahıs bankayı soyar soymaz bindiği taksi şoförü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1952
  • Yen» tip bir otomobil yapılıyor Milano.13 A.A.Bir ttalyan kumpanyası dör litre gazolinle takriben 110 kilo met re yapacak iki silindirli yeni tip-bir otomobil imâlini tasarlamakta olduğunu bugün açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1952
  • Sıtkı Yırcalı izmirde 1 f tütüncülerle gorııştu Tekel Bakanı tütün dolay isiyle alınan izmir 13 A.A.Dün gece yansı şehrimize gelmiş olan Güm rük ve Tekel Bakanı Sıtkı Yırcalı,bu sabah saat 10 da berab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1952
  • Eden Kanadınla Qttawv 13;AtA.İngü liz Dışişleri Bakam Antony Eklen.Kanada hükümeti'mensunlariyle gayri resmî görüş melerde bulunmak' üzere bugün uçakla buraya gelmiştir;Kden'i bava alanında:Kanada Dış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1952
  • Denize uçan clomobir tarafı Krincfde^ ve Naciyeye rastlayarak onlara bir Boğaz gezintisi,tek if etmiş ferdir.Her ikisi de öğretmen olan kadın'ar bu teklifi kabul edince,hep birlikte Sarıyere gi dilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1952
  • G ü res [Bastarafı birincide 67 kilo:Birinci Yahya Kalkan Istanbul)ikinci Tevfik Uy sal Eskişehir)üçüncü Kadri Günisten Kocaeli)73,kilo:Birinci Ahmet Şenol izmir)1 ikinci Muammer Morboz Ordugücü)üçünc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1952
  • Bir Alınan âliminin buluşu Frankfurt 13 AP)Bir Alman âlimi,bulduğu yeni bir usul sayesinde,herhangi bir iklimde pirinç yetiştirilebileceğini isDat etmiştir.Alim Werner Heinrich,hiçbir suretle pirinç y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1952
  • Ağahan Karaşide Karaşi 13 AP)4ğa Han ve Begüm,bugün Karaşiye gelmişlerdir.Ağa Han,doğrudan doğruya Niceden gelmektedir.Pakistanda on dört.gün kalacak ve taraftarları tarafından tartılarak,sıkleti karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1952
  • Uydurma Bulgar mahkemelerinin' karart' Belgıad,13 AP)Pazar günkü basından öğrenildiğine göi-e,Bulgaristanda yapılan giz H bir muhakeme sonunda,iki "Eügos'av idama ve diğer beş TKügosclav ise yirmi yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1952
  • m I sözcüsünün I Bas tarafı birincide\ziyade İngiltere ile Türkiyeyi alâkadar ettiği cümlece malûmdur.Nitekim Ankara Hükümeti de Orta Doğu savunmasında rol almak,bahsinde şimdiye kadar hiçbir itirazda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1952
  • Bursada dün geceki yangın Bir gazoz fabrikası,ile bir ev tamamen yandı Bursa,13 Milliyet)Bu gece şehrimizin Muradiye mahallesinde Beşikçiler semtini tehdit eden bir yangın olmuştur.Üç gündenberi devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1952
  • OıurchiU'in yeni ve gizli plânları İngiliz Başbakanı Atlantik Paktı Teşkilâtına ait yeni bir plân hazırladı Ottawa 13 AA.İngiliz Başbakanı Churchill ile Kanada Başbakanı Louis St.Laurent,Washingtondak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1952
  • Deprem bölgesinde ı Bas tarafı birincide betiyle Erzurum Valisi Cemal Göktan,İkinci Ordu Müfettişi Orgeneral Nurettin Baransel ve Erzurum hastahaneleri hekimlerinin göstermiş oldukları gayret ve ittih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor [Bas tarafı birincide]' «Bütün bu işleri yapan,ken dilerini Kara Kemale seVkeden.Paşaların ordudan istifalarını ve bir fırka kurmak ü-»ere Meclise iltihaklarmı temin ve teşvik eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1952
  • Rusların bir TBaş tarafı birincide manyanın birliği için umu mî bir seçime karşı hassas olmasına reğmen,komünist tehlikesine karşı beynelmilel himaye arzu ettiği meslesi.Sovyetler,bu çok ehem miyetli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1952
  • Washington mülakatının ı ilk neticesi Amerika bu ay içinde İn-I giltereye 1 mflyon tonçelikj gönderecek I Londra.13 Nafen)Vaşingtondan gelen haberlere* göre,önümüzdeki on ay içinde Birleşik Amerika İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 14.01.1952
  • 40 Ve 60 BEYGİRLİK TAM DİZEL TRAKTÖRLER Maymaya"!*ve Şahlanmaya' Karşı Ön" ve Arka Tekerleklerle Hususî Ağırlıklar Bulunan Bu Traktör,Geniş Araıi Sahibi Çiftçinin En Sert Topraklarda ve En Ağır İşler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1952
  • Erdek Belediye Başkanlığından İki bucuk veya üç tonluk teklif suretiyle bir adet kamyon r—anaçaktır •'klif mektupları 21.1.952 tarihinde komisyonda bulundurulmak üzere K'klif edilen kamyonun bütün ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1952
  • İdare ihtiyacı olan font döküm yaptırılacaktır İstanbul Sular İdaresinden:t Şartnamesi bedeli mukabilinde idare veznesinden alınabilir.İsteklilerin yatıracakları 250 liralık teminat makbuzlariyle şart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1952
  • Hereke Belediye Başkanlığından 4000 nüfuslu bir sanayi muhiti olan Hereke'de bu günün iht'yaoına cevap verecek bir eczahane olmadığından tam eh-J Mye^i haiz eczacılardan Herekede^ eczahane açmak istey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1952
  • Istanbul Dz.ikmal Gr.Başkanlığından:Kasımpaşadaki Deniz Boya imalâthanesi için üç adet boya Şuakinesi satın alınacaktır.Vasıfları her gün çalışma saatleri dakiJinfie Kasımpaşadaki Dz.İkmal Gr Bşk.lığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1952
  • Bornova Belediyesinden Ford marka şas-i üzerine yerli karüserli komple bir yolcu otobüsü satm alınacaktır.Muhammen bedeli 21500 liradır ihalesi kapalı zar usuliyle 24.1.952 perşembe günü saat 11 de ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1952
  • i Dokto.Hatice Ekren İç Hastalıkları Mütehassısı Horgün saat 16 dan 20 ye kadar hastalanıu kabul eder.Adres:Beyoğlu istiklâl Cad.Parmakkapı Küçük İşhan No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı İğlerini idare eden:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer;Nuri AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1952
  • Buğday satılacaktır Akçadağ Sultansuyu Harası Müdürlüğünden 1 1951 yılı mahsulü 80)ton yerli ve 79 ton afcbaşalıi buğdayı pazsrhkla satışa çıkarılmıştır.A 2 Buğdaylar ayrı ayrı ve 29 Oeak 1952 salj gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1952
  • Istanbul Belediyesi İlânları Enkaz satışı Radıköyünde.Kuşdili Caddesinde 116 118 numaralı iki bina enkazı 4*^80 liralık keşfi üzerinden 21 Ocak 1952 pazartesi günü saat 15 de Divanyoiundaki Belediye M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1952
  • •rrı HU II M i 5 BELKi DE IirfîC^ıûSuıiI^^.i^jj-Lİbj:jsSO YENİ YİLDA TALİHİNİZ AÇIK OLSUN 1952 de birinci ikramiye çekilişinde:İstanbul TarabyasıncSa 2 Bahçeli EV ve çeşîtÜ p~ra ikramiyeleri.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1952
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânı Kapalı zarfla 2800 kilo Sadeyağı saiın alınacaktır.Tutarı 19320 IJradır,İhalesi 24.1.952 perşembe ^ünü saat 15,30 da Hoşdere 87 No.lı As.Sa.Al.Ko,da yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1952
  • işçi aranıyor San'at Enstitüsü motor tamir kısmından mezun bir işçi,Orta San'at Okulundan mezun bir işçi alınacaktır^ İsteklilerin Şişli.Perihan sokak No.70/1.Şişli Garajı ustabaşılığına eaüraeaatı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1952
  • ÜROLOG OPERATÖR Dr.Cafer Yıldıran Muayenehane:Beyoğlu,İstiklâl Cad.Hacıbekir köşesi Alyon Sok.No.13/1 T:49960 Her gün saat 15 ten sonra hastalarını kabul eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1952
  • Zührevî ve cild mütehassısı Dr.Hoyri Ömer EĞMEZOĞLU.Saat 3 ten 6 ya kadar Beyoğlu Ağâcamii karşısı Hasan Bey Apt.No.133,Tel:43586
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan bagka her gün sabah saat 10 30-12;öğle,den sonra 14.30.17 de hasta kabul eder.istanbul Divanyolu No: 04
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1952
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Tarkiye Hariç Lr.Kr.Lr.Kr.Senelik 42.00 81.00 Altı aylık 22.50 43.00 Üç ayhk 12.00 24.00 Bir ayılk 4.50 9.00 İLAN Fİ ATLARI 2 ve S üncü sayfanın saatimi 4 T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1952
  • Elektrik tesisatı yaptırtacaktır İLLER BANKASINDAN:Tesisin işler halde keşif bedeli Kasaba adı T.L.Geçici teminatı Nevi Gercüş 70.847,02 4.792,36 i)izel ve şebeke Derik 81.157,37 5.307,87 Afşin 126.42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1952
  • Bolu Bayındırlık Müdürlüğünden En geç 15 şubat 952 tarihine kadar Bolu merkezinde gösterilecek depoya teslim şartiyie 150-200 ton ithal malı âdî PorUant çimer tosu alınacaktır.Elinde bu cins çimento o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1952
  • Siirt Belediye Başkanlığından 1 2490 sayılı artırma v-3 eksiltme kanunu gereğince belediyemize kapalı zarf usulü ile yangın sulama ve yıkama için maa teferruat bîr adet yangın arazözü satın alınacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1952
  • Adalar Kaymakam ve Belediye Şube Müdürlüğünden:Daimî Komisyon karariyle Adalarda keçi beslenmesi yasak edilmiş olup,koyun ve emsali hayvanların da ahırlarda muhafazası mecburîdir.Keçi sahiplerinin yay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1952
  • 17 25—33 BEYGİRLİK ALMAN MA*.I TA M D t Z E L TRAKTÖRLERİ Türkiyeye münhasır ithalâtçısı Mehmet Kavala Galata istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8