Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.01.1952
  • Bugün "Kılıç Ali hatıraları,nın en heyecanlı faslına başlıyoruz:Atatürke Izmirde suikast teşebbüsünün içyüzü Mutlakr takip ediniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1952
  • Turizm Kurumunun kongresi dün toplandı Kongrede bir konuşma yapan Halim Alyot,alınan kararları izah etti Turizm Kongresi dün sona ermiştir.Resimde kongreye iştirak eden delegeler görülmektedir.Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1952
  • Dün oynanan lig maçları Profesyonel lig maçlarına dün de devam edilmiş ve Beşiktaş,Beykozu 5-0;Fenerbahçe Kasırapaşayı 4-1 yenmişlerdir.Besimde Beşiktaş Beykoz macında Beşiktaş lorlarının neticesiz ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1952
  • Barışın korunması için yeni bir adım daha atıldı B.Milletler Rusların muhalefetine rağmen tecEviî ze karşı koymayı derpiş eden bir plânı kabul etti Paris,12 AP)Birleşmiş Milletler Teşkilâtı bugün Sovy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1952
  • Ankara Konya yolundaki şekavet hadisesinin sanıklarından biri daha ele geçmiştir.Resimde soyguncuların elebaşısı olduğu sanılan ve dün yakalanan Mehmet Gayretli görülmekledir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1952
  • Prenses Margaret Nişanlanacağı söylenen Prenses Margaret Londra,12 A.A.Newu Chronicle gazetesi bu sabah Prenses Margaret hakkında dolaşan dünya çapındaki rivayetleri birinci sahif esinde neşretmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1952
  • Cesur kaptan Kurt Carisen Aıııerikaya gitmeden öncegemisinin batırma aif raporunu hazııtadr Falmouth 12 A.A.Resırî merasim ve basın toplantısın dan sonra kaptan Kurt Cartsen Falmouth otellerinden biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1952
  • Nafıa Bakanlığı bütçesi Bakanlığın bir yıllık 1 faaliyeti muhalifler tarafından da tasvip edildi Ankara,12 A.A.Bugün Bütçe Komisyonunda Bayındırlık Bakanlığı 952 yılı bütçesinin umumî müzakeresi yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1952
  • Adanadaki yangının tahribat bilançosu Tesislerle birlikte 500 ton çiğit yandı,Adana 12 Milliyet)Memlekette ye bilhassa büfecinizde derin bir teessür uyandırmış bulunan Çukurova Pamuk Tarım Satış Koope
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1952
  • Fransadan alınacak ibret dersi Fransa asırlarca Avrupamn,hattâ dünyanın rehberi olmuş bir memlekettir.İlim,san'at,güzel sanatlar,devlet idaresi,askerî teşkilât hep Fransa'da öğrenilir,Fransa'dan kopya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1952
  • Bir Londra haberine göre:mj* t m ıiy,ı ı^mım—u II ı r,ı« »w 1 Batılı üç devlete birer nota verdik Türkiye bu nota ile Atlantik Paktında tam ve müsavi âzalık istediğini bildirdi Atlantik Paktı yerine,O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1952
  • Cumhurbaşkanı Celâl Bayair.güney »Herine yapmış olduğu seyahati bitirerek Ankaraya dönmüştür.Cumhurbaşkanı Ankara garında Başbakan Adnan Menderes,Bakanlar ve büyük bir halk kütlesi tarafından karşılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1952
  • r MMV Kalkınma kongresi Dün Hamdi Başar'ın i başkanlığında toplandı 1952 İstanbul Bölge Kalkınma kongresi dün saat 11 de İstanbul Milletvekili Hamdi Başar'ın başkanlığında Ticaret ve Sanayi Odası mecl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1952
  • Bîr tank devrildi Ankara 12 A.A.M.S.B.Ternsil Bürosundan bildirilmiştir:11 Ocak 1952 günü yapılan tatbikatta Esenboğa istikametin deki muharebe yürüyüşü esnasında saat 1045 te Ankara Çu buk Çankırı yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1952
  • Uunku güreş seçmeler i Aşağıda dün gündüz yapılan karşılaşmaların neticelerini bulacaksınız:67 Kilo;Kadir Kocaeli)Hüsnü Fer-[Devamı Sa:7 Sü:4 te]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1952
  • Ratip Tahir hakkında dâva açıldı Ankara 12 Milliyet)Bir müddet önce,Ulus gazetesinde neşredilen ve Ratip Tahir Burak tarafından çizilen «Gene de asayiş berkemal» lejantlı karikatür millî mukavemeti kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1952
  • Koreden dönen gaziler 53 yaralı gazimiz dön İ/mirde tezahüratla karşılandı Izmir 12 Milliyet)Korede insanlık ideali için savaşırken gazilik mertebesine ulaşan 53 ya ralımız.General J.H.Mc.Rae isimli A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1952
  • Atatürk'e suikast teşebbüsünün içyüzü Kör İhsanın ifadesinden:1926 teşrinievvel ayının bir gününde Kara Kemali ziyaret maksadiyle Mesadet Harımdaki yazıhanesine gitmiştim.Odacısı Hasip s "Efendi bazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.01.1952
  • Kambiyo ve Esham Sterling Dolar.Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılı* 7.89 280.50 0.801 £4.03 5.60 54.12.50' 73.68.40 44.80 0İJ876 1 9.73.90 1933 Ergani 1938 Ikra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1952
  • İ^DURUMUâ" Yeşilköy Meteoroloji İstasyonunun verdiği hava tahmin raporuna göre bugün şehrimizde hava;genel olarak bulutlu ve zaman zaman yağmur şeklinde geçecek,rüzgâr günay-batıdan orta kuvvette esec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1952
  • Bir tavzih Bir müddet önce Anafarta vapurunun yolda kömürsüz kal dığı yazılmıştı.Denizyolları idaresi,geminin kömürsüz kalmadığını ancak ihtiyaten Tekirdağ'ından 8 ton daha kömür aldığını tavzih etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1952
  • Üniversiteye dikilecek Atatürk heykeli Millî Talebe Birliği idare he yeti azalarından müteşekkil bir grup dün,Vali Gökayı ziyaret ederek Birliği ilgilendiren muhtelif meseleler etrafında görüşmüşlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1952
  • İşçi mahallesi yapılıyor İşçi Sigortaları Kurumu,ayırdıgı 4 milyon lira ile Yenibahcede 45.000 metre karelik bir arsa alarak,işçi mahallesi işinin tahakkukunu gerçekleştirmiştiristanbul İşçi Sendikala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1952
  • Bir arabayla otomobil çarpıştı Şoför Cemal idaresindeki 2045 plâkalı taksi,Taksimde aksi istikametten gelen Sabri Çolak idaresinde 2284 plâkalı at arabasiyle çarpışmıştır.Sadme neticesinde atların bac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1952
  • Boş t,boşuna A vr tıpaya gönderilen gemiciler Üç ay evvel 12 kişiden ibaret bir heyet Marşal Yardımı Plânından istifade edilecek alınacak şehir hatları gemilerimin inşasında bulunmak üzere Almanya.Hol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1952
  • İki yeni vapur geldi Ayrıca bir su sarnıcı gemisiyle bir römorkör de geldi Denizyollarının Almanya'ya sipariş ettiği şehir hatları vapurlarından ikisi limanımıza gelmiştir.Bremen'de inşa edilmiş olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1952
  • Tapu kadastro 50 talebe ahnaeak Tapu Kadastro Genel Müdür lüğiinün şehrimiade açmağa karar verdiği kursa müsabaka ile 5ü öğrenci alınacaktır.1 mart 1952 de başlayacak olan kursta,arazi kadastrosu tekn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1952
  • ali,süte salyangoz karıştın lamaz,diyor Salyangozun kilosu 6 liraya satıldığından süte konması imkânsızdır Son günlerde şehrimizde satılmakta olan sütlere bol miktarda su katıldığı ve bu karışık madde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1952
  • Üç Ermeni vatandaşa beş milyon lira miras kaldı Osmanl:imparatorluğunun ilk Posta Telgraf Nazırı Oskan Efendinin 5 yıl önce Kahiredej ölümü üzerine 5 milyon liralık mirosuu almak için şehrimizde bazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1952
  • İstanbulun su dâvası halledilecek Şehir Meclisi D.P.Grubunun son yaptığı toplantıda mevcut su tesisatının yeni ve ihtiyaca kifttyei edebilecek bir duruma gelebilmesi için icabeden meb lâğı temin etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1952
  • Denize uçtular Denize düşen otomobildekilerden bir kadın öldü i' »d m I ıı Evvelki gece yansı,Boğaziçinde bir kadının ölümiyle neticelenen bir otomobil kazası olmuştur.Dr.Ali Rıza Ünver,Saime Duman,Ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1952
  • Millî Eğitim Müdürü Kolejde Ww konferans verdi Amerika'dan şehrimize gelmiş,Amerikan eğitim ve öğretim müesseselerinde vazife al mış bulunan öğretmen,öğretmen ailesi ve öğrenciler için tertiplenmiş ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1952
  • Çantadaki büaziker çalmış Pangaltida Bay Sungur sokağında oturan Hatice Altındev durakta tramvay beklerken,Bogos Bilgin adındaki yan kesici,kadının çantasında bulunan 6 altın bileziği çalmış,kaçarken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1952
  • EĞLENCE ir İ.Ü.T.B.Fen Fakültesi Talc-be Demeği,15 ocak salı günü saat 14 te Marmara lokalinde danslı bir eğlence tertiplemiştir ÇAY ir I.tv.T.B Türk Kimya Talebe Derneği 19 ocak cumartesi günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1952
  • POLİS 1 Üsküdarda Çit sokağında oturan Halil Ürkan Emniyete müracaatla alacak meselesinden münakaşa ettikleri Şeref Dağde viçŞii tarafından makasla baş.ndan yaralandığını söylemiştir.Yenikapıda Kumsal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1952
  • KISA HABERLER it Kadıköy Koşuyolundaki Aydınları Dinlendirme Yurdu Binası çocuk prevantoryumu yapılmak üzere devredilmiştir.Vali ve Belediye Başkanlığı keyfiye-ti Sağlık Bakanlığına bildirmiştirit Nor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1952
  • «ic 13 OCAK Bu 15 31 R.Ah.1952 X.Et 1371 Pazar 1367 VAKtP VASATÎ EZANİ Güne S 7.25 2.25 Ogle 12.22 7.23 İkind 14.47 9.46 Akşaı tî 17.01 12.00 Yatsı 18.37 1.37 İmsak 5.39 12.39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1952
  • Benden istediğiniz şey hiç de koıay değil doktor.Buna benzer tekliflerle evvelce de karşılaşmıştım.Üstünde durmak,titiz bir dikkatle incelemek lâzım.Piskoposa tanınan ruhanî salâhiyetin hudutsuz denec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1952
  • m.1^ MAKALE Deva bekliyen dert ismail Hami DANIŞ M EN D Dünkü yazımda da işaret ettiğim gibi,Terim)denilen ve bütün tahsil derecelerinde mecburi tatulan ilim ıstılahlarının tesbitinde hiç bir prensipe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1952
  • FIKRA Stadyorcı lüks değâklir 1 Stadyora medenî bir şehir için ihtiyaçların başında gelir.Yol kadar,su kadar,hastahane kadar,elektrik,bulvar,park kadar mühim bir ihtiyaç.«İngiite renin en küçük kasaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1952
  • Vç yankesici kız yakalandı Hakin Çakar adında bir kasap Sütlücede bindiği Haliç vapurunda yeleğinin içinde bulunan 420 lirasını çarptır rarştu*.Yankesiciliği sabıkalılardan Kasımpaşalı Fatma,Ar zu re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1952
  • Teknik Üniversite Talebe Birliği Valiyi jiijmret etti Teknik Ümvecfflte Talebe Bir ligi adına bir heyet dün Vali ve Belediye Reisini ziyaret e-•derek kendisiyle görüşmüştür.¦Vali memleketin imarı mevz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1952
  • Kaçak kereste yakalandı Gümrük Muhafaza Deniz Böl ge Komutanlığı memurları,limanımızda demirli bulunan istikbal vapurundan,büyük bir sandal dolusu kereste kaçıran,deniz korsanlarını suçüstü yakalamışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1952
  • HALKIN SESİ Bir okuyucumuzun saçak sularından şikâyeti Beyoğlunda Busa sokağında Safa apartımanında Ali Canlı yazıyor;«Belediye nizamnameleri evlerin çatılarında toplanan yağmur sularının saçak suları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.01.1952
  • Siyasî İcmal Siyaset ve siyasî Bardan mahalle kahvesine kaçlar her yerde siyaset yapılabilir.Vakıa bu dedikodudan,operet generalliği ve operet devlet adamlığından ibaret kalır ama tiryakisi ve erbabı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1952
  • İşçi Hastahanesi içia proje müsabakası açıklı Çalışma Bakanlığınca Samatya'da yapılmasına karar verilen 500 yataklı işçi hastahanesi için Türk Yüksek Mimar ve Yüksek Mühendisleri arasında bir proje mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1952
  • Uzak Doğu savunması Vikont Alexander İn Uzak Doğu savunması komuta heyeti basma getirileceği bildiriliyor Vaşington,12 A.A.îyi bir kaynaktan haber verildiğine göre,Güney.Doğu Asya durumunu incelemek ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1952
  • Komünist Partisi Genel Kurulu toplanamıyor Üç yılda bir kere toplanan kurultayın bu yıl da toplanamiyacağı anlaşılıyor Londra,12 Nafen)Sovyet idarecilerinin,1939 senesinden beri toplantıya çağırmamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1952
  • Kafdoğındo avlanmak» San'at üzerine yazanlarımızın beylik konularından biri de ek ;lâfıdır.Serveti Fünun,Hececiler.«ferken en smrtnrlusu,Orta Asya romantizmi devrelerini geçiren bir memlekette,politik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1952
  • HAZRET)MUHAMMEOİN îffim* SAMIM MTÛ TANSU HAYATI Hazreti Hatice ile geçen yıllara Mtıhammed;Fatmayı çok seviyor,onunla meşgul oluyor,üstüne titriyordu TEFKtKA No.11 Ya Hatice,diyordu,biliyorsun ki her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1952
  • 6ÖRE Büyücünün marifeti Bir üfürükçü epey marifetler yaptıktan,bazı saf kadınları soyup soğana çevirdikten sonra yakalanmış.Müşterilerine vadettikleri o kadar harikulade şeyler de değil.Bir türlü koca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1952
  • Emir Tallal Mısır'da iskenderiye,12 A.A.Kral Tallal ve Ürdün Kraliçesi Astorya vapuriyle Beyrut'tan Iskenderiyeye gelmişler,Uman da Krul Faruk namına İskenderiye Valisi Mnrtaza El Mağrabi Bey tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1952
  • Bîr İngiliz filosu İspanyaya gidiyor Madrid,12 A.A.Yetkili bir kaynaktan haber verildigiue göre,İngiliz deniz kuvvet lerine mensup Apollo mayın gemi3i 24/1 tarihinde Corogne a bir dostluk ziyareti yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1952
  • Bir Amerikan şilebi Pasifikte battı Seattle,12 A.A.Birleşik Amerika sahil muhafaza gemileri ve uçakları dün gece battığı tahmin edilen Amerikan şilebi Pennsytvania'nın enkazından bazı parçalar bulduk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1952
  • Amerikada yol kozaları X»!urn» ı ı,»Wı»n Bir yıl içinde yol kazalarında ölenlerin sayısı 95 bini bulmuş Nevyork,12 Nafen)Birleşik Amerikada 1951 senesin,de yol kazalarında 95.000 kişi öldüğü bildirilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1952
  • ingiliz-Rus ticareti uıuruM n İngilterelim Rusyaya ihracı so» derece azalmıştır «¦¦ıMfiiM—ı^wı ¦»ılımlımı Londra,12 NafenX İngiltere,Sovyet Rusyaya ihracatını son haddine indirmiştir.Sovyetler Birliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1952
  • Perihan,yavaş yavaş doğruldu.Ayağa kalktı.Duvarda büyük bir ayna vardı.Sendeli ye sen deliye ona doğru yürüdü.Birazı boynuna,kulaklarına yapışmış,birazı da şahlanmış gaçlarına;çamurlu bu ruşmuş elbise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1952
  • Bir İtalyan tenora öldü Milano,12 A.A.Tanınmış İtalyan tenoru Aureli Pertile dün gece evinde bir kalb krİ2i neticesinde 66 yaşında ölmüştür.Pertile 1945 te sahne hayatından çekilmiş ve Milano kon serv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1952
  • Afif Yrsari'niıı radyo konuşması Afif Yesari,16 ocak 1952 çar samba günü saat 18,30 da,İstanbul radyosunda «Tabiat ve San'atkâr:mevzulu bir konuşma yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1952
  • KISA HARICÎ HABERLER AMERİKA New Yorkta eşya rehine edilen bir dükkânı olan Harry Weisenberger isminde bir adanı 35 se ne polis ile işbirliği yapmış,birçok hırsızların yakalanmasına yardım etmiştir.We
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.01.1952
  • 1 Cumhurbaşkanı Celâl Bayar Güney Anadolu bölgesinde yaptığı sey?bati tamamlayarak An kara'ya dönmüştür.Besimde Cumhurbaşkanının Ankara garında karşılanışı görülmektedir.2 Girit güzeli olarak tanınan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1952
  • Modern Romance,Screen Romance ve Screen Play mecmuaları tarafından «1951 yılının en Roz.de artisti kimdir?şeklindeki anket Elizabeth Taylor tarafından kazanılmıştır.Kesimde Elizabethan güztf' bir üozu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Arabasına,at yerine hükümdar koşan hükümdar firavun Ramzes Meyamen Büyük Sisostris)bütün dünyayı fethedecek kabiliyette bir hükümdardı Ramzes dünyaya geldiği vakit,Fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.01.1952
  • Diğer küme maçları S.Spor,D.Sporu 3-1,Defterdar Alemdarı 9-1,Adalet SUleymaniyeyi 9-0 yendi SÜMERSPOR Sami Sabri,Turhan Feridun,Necnıi,Ayhan Aziz,Adnan,Mehmet,Osman,Şükrü.DEMİRSPOR Nevzat Rıd van,Mehm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1952
  • Yüksek tahsil spor cemiyeti Yüksek Tahsil Türk Sporları Cemiyetinin yılık kongresi 15 Ocak Salı günü saat 16 da,ekseriyet temin edilemediği takdirde 20 Ocak Pazar günü saat 10 da istanbul Gürey Kulübü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1952
  • Feleksu o güne kadar Padi-$4tln biî^ç&k sefer görmüş,faka!onunla böyle yakından karşılaşip,göğüs gögüse deninilecek bîr vaziyete gelmemişti.Kezura çekilip yol verdi ve Sultanın geçmesini bekledi.Fa ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1952
  • Bcşiktaşm 5-0 galip geldiği maçta Şevketin bir sütü gol olurken Foto:Milliyet Sami önemi)ün Beşiktaş Beykozu 5 F.Bahçe K.Paşayı4-l yendi Dünkü maçlar heyecanlı ve çok gollü bir şekilde kaygan bir saha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1952
  • Maçların tenkidi Suihi GARAN Dünkü karşılaşmaların Beşiktaş ve Fener lehine bi teceği;hemen hemen her» kes tarafından kabul edilen bir tahmindi.Nitekim öyle oldu.Beşik taş Beykozu 5-0,Fenerbahçe de Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1952
  • Türkiye Greko-Romen şampiyonası.luıgüıı gündüz ve gece ya pılacak karşılaşmalarla sona erecektir.iinkü karsı hışma b oldukça heyecanlı geçmiştir.Bugün son gün olması dolaytsiyl güreşlerin bir kat daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1952
  • Bugün G.Saray Vefa ile Spor Emniyetle oynuyor Galatasaray-Vefa maçının çok heyecanlı ve zevkli geçeceği tahmin ediliyor Profesyonel lig maçlarının ikinci haftası müsabakaları bu gün oynanacak Istanbu^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.01.1952
  • «Evet,köseyi döndükten sonra güçbelâ yakaladım,cüzdanınızı aldım fakat herif kaç* ti.îste,buyurun.Morrisey minnetkâr cüzdanı ahfe:«Size nasıl teşekkür ede* ceğimi bilemiyorum.İmdadıma koştunuz,dedi ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.01.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Vapurlar Gidecekler:16.00 Antalya)îmroza 9.00 M ara kaz)Mud any aya Gelecekler 12.00 Samsun)lzmirden 21.35 Marakaz)Mudanyadan Trenler Gidecekler 7 20' Adapazarı 10 10 İzmir;Konya Adan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.01.1952
  • Zührevî ve eild mütehassısı Dr.Hayrı Ömer EĞMEZOĞLU.Saat 3 ten 6 ya kadar Beyoğlu Agacamiî karşısı Hasan Bey.Apt.No.133.Tel:43586
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.01.1952
  • Aziz okuyuculara MİLLİYET bilhassa taşradaki okuyucularının cad.yo neşriyatım kolayca takip edebilmesi için lirr hafta pazar gönü bir haftakk radyo programını topluca 1 yayınlıyacaktır.Bu sebepten,bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.01.1952
  • mXA* wmmm n ı^—ı AMM istanbul ve Ankara radyolarının bir haftalık programı İstanbul radyosu 13 Ocak 1952 PAZAR 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Küçük orkestradan melodiler 13.40 Saz eserle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.01.1952
  • BüyüK^üKliMnAHi TKFRİKA 14».111 Yazan:SAMANCIGİI,Kur'anı Kerimi önündeki rahleye koyan Padişah,bütün güruha yemin ettirdi Bunca yıldanberi devam et mekte olan buhrandan herke cin bizar olduğu,devleti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 13.01.1952
  • Turizm Kurumu kongresi IBa.tarafı bitiricide)tahakkuk yoluna girecektir.Memleketin imâr ve kalkınmasına hizmet edecek olan turizm faaliyeti için Hükümetçe gerekli çalışmalar yapılmaktadır.Millet lerar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1952
  • Kalkınma kongresi Bas tarafı birincide)mıştor.Toplantıyı üyelere geldiklerinden dolayı teşekkürlerini bil direrek açan Hamdi Başar ez cümle demiştir ki:istanbul topluca kalkın,maya muhtaç bir şehirdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1952
  • Batılı üç devle te nota verdik fBaş tarafı birincide] için teminat vermiştir.Türkiye,Birleşik Amerika,İngiltere ve Fransa ile birlikte bir Orta Doğu Komutanlığı kurulması için harekete-geçmiş ve bu ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1952
  • Orta Doğu Komutanlığı Londra 12 AP)Hava mareşali Sir Arthur P.M;Sanders in mayıs ayı sonunda Orta Doğu Hava Kuvvetleri Komutanhğ.nı deruhde edeceğini Hava Bakanlığı dün bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1952
  • Kâğıt fabrikasına ilâve tesisleri Ankara,12 A.A.İzmit ikinci kâğıt fabrikasına ilâveten ince sargılık kâğıt makinesi tesisatı kurulmaktadır.Üçüncü kâğıt fabrikası da 1953 yılında faaliyete geçmiş olac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1952
  • Îrandaki İngiliz konsoloslukları kapatılıyor Tahran.12 AP)İran hükümeti bugün Büyük Britanya'ya verdiği bir nota ile,îrandaki bütün İngiliz konsolosluklarının 20 ocağa kadar kapatılmasını istemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1952
  • Koreden dönen gaziler TBas tarafı birincide 1 denberi pasaport iskelesinde bek lemekte olan kalabalık bir halk kütlesi tarafından büyük bir he yecan ve tezahüratla karşılanmışlardır.Kahraman kafilemiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1952
  • Yedek Subay Okulunda yemin töreni Ankaıa 12 Milliyet)Yedek Subay Okulu 35 inci dönem öğrencileri bu sabah saat 9.30 da yapılan büyük bir törenle and içmişlerdir.Lapa lapa yağan kar altında cereyan ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1952
  • D.P.Karagîimrük bucak kongresi Karagümrük D P.Bucak kongresi dün akşam saat 20.30 da senelik kongresini yapmıştır Kongrede Giresun milletvekili Adnan Tüfekçi ile îsiarrbul milletvekillerinden Fahretti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1952
  • Prenses Margaret I Baş tarafı birincide!medikçe Kral ailesinin hususî hayatı hakkında yazı yazmak,tan sakınırlar.Fakat bu sefer News.Chronicle Prenses Margaret'ten uzun boylu bahset mektedir.Prenses M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1952
  • Winston Churchill Kanadada İngiltere Başbakanı Kanada'da.mühim bir nutuk verecek Ottawa,12 A.A.Kanada hükümeti şahsiyetleriyle gö rüşmelerde bulunmak üzere dün akşam buraya gelmiş olan İngiltere Başba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1952
  • Fransadan alınacak ibret dersi Başmakaleden devam)na saldırmağa amade particiler mukaddes bjr cihada hajîirlanmış mutaassıp din fedairelerini andırmaktadırlar.Ancak birbirlerini en fena şekilde tahkir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1952
  • Ordumuzun gücünü artırmak için yardım 'üşterek Güven Ek Ajanlığından 58,5 milyon dolarlık b r para serbest bırakıldı Vaşington,12 AP)Marshall Plânı Yardım Teşkilâtının yerine kaim olan Müşterek Güvenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1952
  • Dünkü güreş seçmeleri 'Ecu taralı birincide] dî)ye tuşla,Murteza Seyhan)Melih Karagücü)ne ittifakla,Kemal Konya)Hikmet Ankara)ya tuşla,Harun Denizgücü)İlhan Balıkesir)e tuşla galip gelmiştir.52 Kilo:A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1952
  • Kral Faruğun çocuğuna süt anne aranıyor Bursa 12 Milliyet)Bir müd det önce mübadil olarak şehrimize gelmiş olan bir ailenin Kral Faruğun süt annesi olduğu anlaşılmıştır.Kral Faruk Kavatadan Mısıra göt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor Baş tarafı birincide karakteri ile tanınmış eski topçu zabitlerinden Bulgurlumescitli Hamdi Bey ismindeki zat,bu manasız ısrarlara ve müzakerelere itiraz ederek Şimdi bizim için vi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1952
  • Barısın korunması I Baş tarafı birincide' zey Atlantik Paktı teşkilâtı gibi bölge güvenlik kuvvetlerini imdada çağırabilecektir.Genel Kurul bundan başka,Güvenlik Konseyinin,en yetkili delegelerinin iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1952
  • Adanadaki yangının tahribat blançosu I Baştcrrafı birincide 1 ı bir enkaz halindedir.Bütün gayretlere rağmen prese kısmı ve kreyten makineleri yangının nüfuz sahasından kurtarılamamış ve maalesef bu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1952
  • Ce*ur kaptan Baş tarafı birincide1 ran karısı ile telefonla görüşmüş tür.Flying Enterprise'in kaptanı Falmouth'tan pazartesi günü Bir leşik Amerikaya gitmek üze:e Londraya müteveccihen hareket etmeden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1952
  • Fransız Generalinin olumu Gn.Lattre de Tassigny'ye ölümünden sonra mareşallik tevcih edildi Paris 12 A.A.Bugün toplanan Bakanlar Kurulu,General de Lattre de Tassigny'ye ölümünden sonra Mareşal rütbesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1952
  • BULMACA 1 23456789 10 11 12 SOLDAN SAGA 1 Osmanlı devletinde uzun müddet askere verilmiş isim;Törpü.2 Paylayan iki kelime)3 Ömer Seyfettinin meşhur bir hikâyesinin ismi;Mukaddes yer.4 Mabut;Yıkık bina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 13.01.1952
  • V B8tQn nebatların ANA GIDA maddeleridiryr Her nebat bu üç gıdayı MUHTELİF NİSBETLERDE urtoder.**ur £n bol ve en güzel mahsulü almak için mevsiminde tN İKTİSADÎ ve EN İYİ GÜBREYİ EN DOĞRU NİSBET-LERDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1952
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânları 13 ton Pirine kapalı zarfla satın alınacaktır.Tutarı 16900 Lir;oJup geçici teminatı 1269 Liradır.İhalesi 25 ocak 952 cuma güûü saat 15 de Çanakkale A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1952
  • MAR" BANKASI Kuruluşu:1928 Yeni Postane arkası,Asirefendi Caddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1952
  • İstanbul Belediyesi İlânları Tahmin bedeli İlk teminatı Lira Kuruş Lira Kuru5 2350 00 176 25 Şehir Hıfzıssıhha Müessesesi için tek kefeli bir adet elektrikli terazi alınması,1800,00 135 00 Şehir Hıfzı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1952
  • KÜÇÜK Karakolda Piyes 3 perde Yazan:S.Kingsley Çeviren:T.Sadullah Sahneye koyan.M.Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21.15 de Cuma.pazar matine saat tam 15 de Telefon:40276 SAHN ı*0*m*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1952
  • 4 işçi aranıyor San'at Enstitüsü motor tamir kısmından mezun bir işçi.Orta San'at Okulundan mezun bir işçi alınacaktır.İsteklilerin Şişli.Perihan sokak No.70/1.Şişli Garajı ustnbaşılığına müracaatı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1952
  • ZAYİ Karagümrük orta okulundan atfdığ.m pasomu kay bettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.1—B 442 Erol Tüter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1952
  • akla Pelramax gelir!*ira.ALMAN MAf PETROMAX lüks lâmbası,bütün dünyada ve bilhassa Memleketimizde,yüksek kalitesi ve harikulade evsafı ile,hoklı bi* şöhret kazanmıştır.Hakikî PETROMAX YEDEK PARÇALARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1952
  • TAKStTLE Her çeşit giyim ve ev eşyası satışlarına devam etmekte olan KARDEŞLER Bonmarşesi Şanjanlı ve ekoseli Trençkotlaıında büyük tenzilât yapmakta,îivrıea yeni açtığı hususî salonlarında dünyaca ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1952
  • Sümerbank Alım ve Satım Müessesesinden Fiktif Gür/jrük Antreposu için aradığımızı evvelce ilân etmiş olduğumuz binalı veya binasız arsaların kiralanmasına veya satılmasına mütedair tekliflerin 15.1.95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1952
  • Açık eksiltme ilânı İstanbul Kütüphaneleri Satmalıma Komisyonu Başkanlığından 1 Süleymaniye kütüphanesi demir camekân ve parmaklıkları işi:Keşif bedeli 3689)lira 41)kuruştur.Eksiltme 1 Su bat 1952 tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1952
  • Hereke Belediye Başkanlığından 4000 nüfuslu bir sanayi muhiti olan Hereke'de bu günüu ihtiyacına cevap verecek bir eczahane olmadığından tam ehliyeti haiz eczacılardan Herekede eczahane açmak isteyenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı İşlerini idare eden;Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer;Nuri AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaasr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1952
  • İstanbul İflâs Memurluğundan 951/4 İstanbul Asliye 3 üncü Ticaret Mahkemesince 13.3.951 tarihinde iflâsına karar verilen ve Erenköy Bağdat Caddesi 308 No.da oturan ve Top hane Alipaşa değirmen sokak 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1952
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr.Kr.Lr.Kr.Senelik 42.00 81.00 Altı aylık 22.50 43.00 Üç aylık 12.00 24.00 Bir ayılk 4.50 9.00 İLAN FîATLARI Z ve 3 üncü sayfanın santimi 4 T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1952
  • MUAMMER KARACA Opereti Bu akşam saat 21 de f Vvf M A K S 1 M de X^l% Cumartesi,pazar 16 ia n.atine ve çarşamba 16 da tenzilâtlı matine SOR M AG!R Şarkılı tuluat oyun Perşembe akşamı iie cumartesi mati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1952
  • İstanbul 3.üncü İcra Memur-Iıığundan 951/2432 Bil borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar veriilen yazı masası,dönerli koltuk,Bobin ipliği,Abajor,Çuvalin bulunduğu Çakmakçılar Büyük Yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1952
  • ihraç olunmak üzere ve beşer bin tonluk partiler [halinde 10 bin ton Anadolu yumuşak ve beş bin ton Trakya sert buğday satılacaktır Toprak SVtahsuîieri Ofisi Genel Müdürlüğünden 1951 yılı mahsulü,77 h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ SEHİH TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI SOYGUN Yasan:Jevad Fehmi Başkui Teltfon:42157 KOMEDİ KISMI DİMYATA CiDERKEN Yazan:D.H.Psatha Türkçesi:Nazım Dersan Telefon 40409 Pazar günle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1952
  • KEK m m 'İp1 ilikte İSVEÇ MAMULÂTI İÜ» VOLVO T3i GAZLA ÇALIŞIR 35 Beygirlik Traktör TÜRKİYE MÜNHASIR İTHALATÇISI:MEHMET KAVALA GALATA-TAHİR HAN-Tel:404C4I W ı ıı 17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8