Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.01.1952
  • asım Gülek meselesi dün 3 M,Meclisinde görüşüldü Menderes dedi ki:Bir memlekette serbest seçim hâkim olduktan,matbuat istediğini yazdıktan,muhalefet iktidara istediği şekilde savlet edebildikten sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1952
  • m mtrc »I-Kore Bir.iğ mizden gönderilen bayrak Kore Birliğimizin bayraklrmdan biri Ankarada Gazi Terbiye Enstitüsüne bediye edilmiştir.Resimde bn münasebetle yapılan törende konuşan bir yüzbaşı görülm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1952
  • m Flying Enterprise şilebi batmadan birkaç saat once Flying Enterprise şilebi nasıl battı Kaptan Kurt Carlsen gazetecilere tabiatla yaptığı mücadeleyi anlattı [Yazısı yedincide'ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1952
  • Bugün "Kılıç Ali hatıraları,nın en heyecanlı faslına başlıyoruz:Atatürke izmirde suikast teşebbüsünün içyüzü Mutlaka^takip ediniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1952
  • II III-rt~.İlli II J Yaralı ve şehit listesi Ankara 11 A.A.47 numaralı resmî tebliğ.Milli Savunma Bakanlığından bildirilmiştir;6 ocak 1952 gönüne kadar Kore Birliğimizden muhtelif steplerle yaralananl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1952
  • Yassıadada bulunan define Yassıadada bir küp içinde Bizans devrine ait bir define bulunduğunu dün bildirmiştik.Resimde küpten çıkan 196 Bizans altını görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1952
  • Adanada bir fabrika ve depoları tamamen yandı Depolardaki 5 milyon kilo pamuk kül oldu.Zararın 7 milyon lira olduâu tahmin ediliyor Adana,11 Milliyet)Bugün saat 16.45 te şehrimizde büyük bir yangın ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1952
  • Güreş seçmelerine dün de devam edildi Greko-Bomen güreş seçmelerine dün de devam edilmiştir.Seçmelerin neticeleri bu akşam alınacaktır.Besimde iki gene,istidat güreşirken İ görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1952
  • j C.Bayar Ankara da Cumhurbaşkanı Celâl Bayar dün akşam büyük ve coşkun tezahüratla karşılandı Ankara 11 A.A.Cumhurbaşkanı Celâl Bayar.beraberlerinde Büyük Millet Meclisi Başkanı Refik Koraltan.Genelk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1952
  • Falih Rıfkı Atay mahkeme huzurunda muhakemesi Sanık,yazısında suç unsuru bulunmadığını iddia ediyor Ankara,11 Milliyet)Hükümetin ve Büyük Millet Meclisinin manevî şahsiyetine hakaret ettikleri iddiasi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1952
  • K.Robertson mahkûm oldu Amerikalı döviz kaçakçısı ayrıca 206.266 lira para cezası ödiyecek Ankara,11 Milliyet)Amerikan Sefareti hava ataşeliğindeki döviz kaçakçılığının duruşması bugün karara bağlanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1952
  • Fransız Kabinesi Auriol,Edgar FaureMan yeni hükümeti kurmağa teşebbüs etmesini istedi Paris 11 A.A.Cumhurbaş kanı Auriol bugün,Nürenberg harb suçluları mahkemesinde savcılık vazifesi yapmış olan Radic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1952
  • Atlantik Paktı ve Türkiye Lizbon toplantısından önce pakta alınmamızı istedik Paris,11 AP)Türkiye,gelecek ay başında,Atlantik Konseyi Lizbon toplantısından evvel,tam ve eşit haklarla Kuzey Atlantik Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1952
  • Atatürk'e suikast.teşebbüsünün tamirdeki muhakemesini yapan İstiklâl Mahkemesi Btfci Af* yon Mebusu Ali ve mahkeme âzasından Gaziantep Mebusu Kılıç Ali Beyler bir arada görüluyoı J\*$ktui(A\Atatürk'e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.01.1952
  • Demir ve saç tevziatı Karabük Müessesesi,demir ve saçı tevzie tabî tuttuğundan ilk üç aylık kontenjanını dağıtabilmek için imalâtçı ve tüccar lardan ihtiyaçlarının maha lî Ticaret Odalarınca tesbıüui
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1952
  • Dün geceki arama tarama Dün «[ece şehrin bütün semt lerine şâmil olmak üzere Emniyet Müdürlüğü tarafından büyük bir arama tarama yapıl m ıştır.Emniyet Müdürü Kemal Aygün,muavin ve şube müdürlerinin bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1952
  • Polis mesleğine girecek 50 kişi dün imtihan oldu Polis mesleğine girmek için Emniyet Müdürlüğüne müracaat eden 50 kişi dün Müdüri yet binasında yapılan imtihana girmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1952
  • Fındık piyasası canlandı Fındık piyasasında bir müddetten beri devam edegelen dur gunluk zail olmaya başlamıştır.Şubatta tea im edilecek kabuklu fındık 233 kuruşa muamele görmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1952
  • KISA HABERLER if Bir müddetten beri memle ketimizde bulunmakta olan MU let erarasi İmar ve Kalkınma Bankası Umum Müdür Muavin terinden William Iliff dün uçak la R ma'ya iAr*v t etmiştir.İç Şehrimiz Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1952
  • POLİS E ir Sultanahmet Küçükayasofya Demirci Raşit sokağında 5 sayılı evde oturan sabıkalı Enıin Başar fazla derecede içkili ö'duğundan yakalanmıştırir Sirkecide Hakkı Ülgen'in dükkânından eşya ça'an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1952
  • Bir viski içmez misiniz doktor?Yaşlı adam bu suali sorarken,karşısındakinden kesin bir red cevabı bekliyordu,Memnuniyetle içerim efendim.Hayret doğrusu hayret.Hayret eden Manuela idi.Viskinin,damarlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1952
  • Kaçak eşya yakalandı ¦u—ı.¦¦iWi-i,Kadeş vapurundan çıkan iki bavulda külliyetli miktarda kaçak eşya yakalandı Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü memurları dün Kadeş vapurundan çıkan iki bavu.dan Şüphelenere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1952
  • Süt satışları Süt ve yoğurtların nasıl satılacağına dair umumî Hıfzıssıhha kanununa göre tanzim edilen süt tâlimatnamesmdeki tâdiller Belediyece alâkalılara tebliğ edilmiştir.15 ocaktan itibaren bu hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1952
  • Olgunluğu veremiyen lise mezonları öğretmen Okulu ile lise mezunları evvelki gün Millî Eğitim Bakanlığına müracaat ede rek olgunluğun kaldırılması,veya olgunluğu verememiş öğ rencilerin Üniversiteye d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1952
  • üresini muhribi batma tehlikesi geçirmedi Dün bir sabah gazetesinde Giresun muhribinin yanlışlıkla deniz valflarının açıldığı,ge minin bölmelerine su dolmaya başladığını ve geminin batma tehlikesi gös
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1952
  • Makbule A tadan'm zelzele felâketzedelerine bağışı Atatürk'ün hemşiresi Makbule Atadan dün Vali ve Bele diye Reisini ziyaret ederek Pasinler ovasında zelzele felâketine uğrayan vatandaşlarımıza iik ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1952
  • HALKIN SESİ E.T.T.idaresinden bir rica Kcrraköyde Ömer Abld ı banında yazıhanesi olduğunu bildiren okuyucumuz Kirkor Bezci yazıyor;«Biz öteden beri Ortaköyde otururuz.Ev kendimizin olmasa çoktan başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1952
  • Belediye yasakları «M ILIİİI»!I»—UPlIU »m-Dün Vilâyette bir toplantı yapılarak yeni mücadele şekli görüşüldü 15 ocaktan itibaren şehirde geniş ölçüde ve müessir bir ğe kilde tatbıka başlanılacağı bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1952
  • Bir gemici boğuldu Dün sabah 6.45 te Kuzguncuk iskelesinden kalkacak olan Ni met vapurunun halatı çözülürken çımacı Mebmedin ayağına halat dolanmış,muvazenesini kaybeden Mehmet denize yuvarlanmıştır.V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1952
  • Bir kamyon küçük bir çocuğa çarparak öldürdü Mevlût Demirkol idaresindeki 417â plâkalı Örnek Fabrikasına ait kamyonet Arnavut köyde 5 yaşında Mehmet adında bir çocuğa çaraparak,yaralamıştır,Baltalimam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1952
  • rızmın program hazırla D'in bir basın toplantısı yapan Basın Yayın ve Turizm Umum üdürü,turizm mevzuunda yeni izahat verdi Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürü Dr.Halım Alyot dün saat 17 de Gazeteciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1952
  • Yakacıkta bir ev soyuldu Sokoni Vakum Müdürlerinden Münir Kesen'in Yakacıkta bulunan evine evvelki gece giren hırsızlar,bütün eşyaları alıp götürmüşlerdir.Meçhul hırsızların aranmasına başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1952
  • Fen Fakültesinde yapılan radyo neşriyatı istanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Enstitüsü tara fından kısa dalga üzerinden tecvübî mahiyette yapılan rad yo neşriyatına bazı teknik ilâ veler dolayıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1952
  • Gümrüklerde duran malljr çekilecek Bakanlar Kurulunun aldığı karar gereğince ithal mallarının döviz tahsisinden itibaren atı ay içinde gümrüklerden ceWmesi gerekmektedir.Bu müddet 15 ocak salı akşamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1952
  • Lodos fırtınası seferleri aksattı Dün akşamdan beri devam eden şiddetli lodos fırtınası şe hir hattı vapur seferlerini aksatmıştır.Dün sabah,Köprü Harem,Salacak seferleri yapılamamış,Marmara hattında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1952
  • II HM.MU III W ^ı—mır FIKRA Belediye ye ha"k Belediye nizamlarının iyi bir şekilde tatbik edilmesi ve dolayısiyle şehir bayatı,nm medenî bir seviyeye ulaş ması için halkın da yüklenmesi lâzım gelen va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1952
  • MAKALE Nesiller boğan derya Isıral!Hami DANIŞMEND Bir Ankara telgrafına göre mektep kitaplarındaki «Terimlerin Türk diline uygun olup olmadığını» tetkik etmek üzere Maârif Vekâletinde büyük bir hey'ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1952
  • Cemiyet ÇAY ir Sağır,Dilsiz ve Körler Derneğinia İstanbul şubesi bugün saat 14 ten 19.30 a kadar Konak salonlarında bir danslı çay tertip etmiştir.SERGİ ir Tavanarasi)ressamları bugün sat 15 te Fransı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1952
  • fie 12 OCAK Bu 14 30 R.Ah.1952 K.Et 1371 Cumartesi 1367 VAl lîT VASATt EZANt Itinet 1 7.25 2.25 ûftle 12 22 7.23 ikindi 14.47 9.46 Aksa ıs ı 17 01 12.00 Yatsı 18 37 1.37 İmsak 5.39 12.39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1952
  • 'HAVA J ^DURUMU ~%g&fictf\Yeşilköy Meteoroloji Istasyonııaun v^rdigr» hava tahmin rakoruna göre bugün şehrimizde hava;sabahleyin sisli ve az bulu t Lu geçecek,öğleden sonra nisb i en açık geçecektir.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Açılış cıpcm.Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Kr.Florin Liret Drahmi Eskondes 7.89 280 50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0 44 80 01.876 9.73.90 1933 Ergani.1938 İk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.01.1952
  • Siyasî Kemal Stalinin halefi kim olacak?Rusyadan beklenmedik haberler gelmektedir.Stalinin sıhhatine fevkalâde itina edildiğini,mütehassıs doktorların yemeklerini tanzim ederek diktatörü tam bir perhi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1952
  • ÖLÜM Merhum Serasker Riza taşanın küçük oğlu.Fahriye Kuntay Emiroğlunun esi.Binemend Kemahlının babası.Eren Kemahlının büyük babası.Dışişleri Bakanlığı Protokol Umum Müdürü Tevfik Kem^raînın kayınpede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1952
  • Polonyada tevkifler Polonya Cumhurbaşkanının tevkif edileceği bildiriliyor New York 11 Nafen)Demirperde gerisinden gelen son raporlara göre,Polonya ile Çekoslovakyada yeni bir temizlik hareketi başlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1952
  • Bir uçak kazasında 23 kişi öldü Carnavonshire 11 A.A.Dubline gitmekte olan bir C-47 Dakota uçağı WalesMe dağüık bölgede düşmüştür.Havanın rüzgârlı ve yağmurlu ve arazinin de arızalı olması yar dim ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1952
  • KISA HARİCİ HAB RLER I im»!»ı.ı,r »ı,ııımı,Wı«IT—AMERİKA Los Angelosta oturan 61 yaşında Gerry Fritzgerald isminde bir iş adamı 37 defa ameliyat olmuştur.Bu sefer de geçireceği bir göz ameliyatı olaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1952
  • Kral Tallalın s e y ahati iirdürı Kralı Akdeniz seyahatine bir İtalyan vapura ile çıktı Beyrut 1 1(A.A.Ürdün Kra h Tallal refakatinde Kraliçe olduğu halde Suriye Lübnan hududuna gelmiş.Lübnan Cumhur b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1952
  • Amerikanın Pasifikte yaptığı dört anlaşma Dış işleri Bakanlığı Pasifik memleketleriyle müzakere edilmiş olan dört anlaşmayı Ayan Meclisine sundu Washington 11 A.A.Birleşik Amerika ile Pasifik memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1952
  • Casusluk merkezleri Yugoslavya'ya hudut Sovyet peyklerinde 20 casusluk merkezi kuruldu ir i-ı Belgrad 11 Nafen)Yugoslav Partisinin resmî organı olan Borba gazetesinin bildirdiğine göre,Kominform Yugos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1952
  • 20 bin lira mükâfat 1952 yılının Bulmacası 6.ve 600.Size neyi hatırlatır?Bu bulmacayı çözenler arasında kur'a çekilerek 10 kişiye 1000 er Lira 100 kişiye 100 er Lira ile birer Kumbara hcdijc edilecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Fuzuli Dün 11 Ocak—Fuzuli'nin 0lüm günü idi.Ananlar oldu mu bilmiyorum;fakat olacağına aklım yatmıyor;hattâ tuhaf mı düşecek—olmama,sim istiyorum;çünkü Fuzuli sevgisinin sütunlarda p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1952
  • HAZRET!MUHAMMEDİ!îffiHltSAHİH KATIZ TAHtV HAYATI Düşünce ve istiğrak yılları Oyle kabilelere rastlamıştı ki babalar kızlarını,oğullar annelerini karıları gibi kullamyorladı Tefrika No:10 Geçtiği yerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1952
  • Tekel likörlerine dış piyasalarda rağbet artıyor Tekel idaresi tarafından ya pılmakta olan likörlere,dış pi yasalarda rağbet gün geçtikçe artmaktadır.Bu sebeple Hollanda ve isveç'ten bazı firmalar Eko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1952
  • ÖÖ& taraz istatistik Bir ajans telgrafından A-Imerikanın yeni bütçesinin,bir rekor teşkil ederek,85.000.000.000 dolara baliğ olacağını öğrendik.Bunun yüzde 76 sı yani altmış dört buçuk milyarı Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1952
  • Diye seslendi.Biraz sonra da,Boğaziçine doğru,iki sıra lı ağaçların ortasından geçiyor lardı.Ortalık iyiden iyiye kararmış,yağmur dinmişti.Tarlalardan doğru ıslak bir toprak kokusu geliyordu.Perihan,o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.01.1952
  • 1 İstanbul Tüccar Derneğı dün Liman Lokanta» •ıııda toplanarak gelir %crgisi komisyonu başkanı taralından verilen mesleki bir konferansı dinlemiş bun dan sonra da Ekonomi ve Ti* caret Bakanlığınca kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1952
  • 1948 yılında Güney Kalifornia,1943 yılında Televizyon Güzellik Kraliçeliği Unvanını kaza» nan Joyce Holden geçen,yıl da Su Güzellik Kraliçeliğini kazanmıştır.Üç defa kraliçelik unvanı kazanan 2ü yaşın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Orta zamanlarda Avrupa medeniyeti,şövalyeliğe et vermişti Şövalyeler çok zaman tepeden tırnağa kadar çelik zırh içinde gezerlerdi.Bindikleri atları dahi zırhlıydı.Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.01.1952
  • Bplgikanın yenf.boks ümitlerinden olan Lagnardi,kUosund Avrupa şampiyonu olmak için çalışmalara başlamış bulur maktadır.Belçlkah boksör yakında Fransız Dauthuâle il Pariste bir karşılaşma yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.01.1952
  • öhretli ve münevver üreşçimiz Ahmet 11 sene evvel tuşla yenilerek başladığı güreşte büyük bir kıymet olduğunu isbat etmişti Türk güreş âleminde oilgisi,tekniği ve sempatik haliyle mümtaz bir yer işgal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.01.1952
  • "Üstün sporcular" ve "olgun seyirciler,kupası verilecek Okullarımızın spor yurtları arasında yapılmakta olan müsa bakalarda;oyuncu ve seyirci o1.arak gösterdik'eri sportmence oyun ve centilmen hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.01.1952
  • Dün gündüz ve gece Türkiye Greko-Ronıen gürriş şampiyonası karılaşmalarına devam edilmkür.Yukarda hakem Kâmil bir Türkiye tuşu te&bit ederken.Foto:Milliyet Sami Önemli)Dün yapılan karşılaşmaSar bir gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.01.1952
  • Bugünkü maçlar Beşiktaşla Beykoş,Fener-bahçe ile Kasımpaşa karşılaşıyorlar Bugün;profesyonel lig maçlarının ikinci haftasının ilk günkü karşılaşma!an,yapılacak ve Beşiktaş Beykozla;Fenerbahçe de Kasım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.01.1952
  • On iki yaşlarında son derece güzel bir kız olan Suzi,sekiz sene evve"1,babasının bircVn bire ölmesi sonunda annesi ve kendisinden birkaç yaş bü-5ük o'an ağabeysi ile Hicret etmek mecburiyetinde kalmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.01.1952
  • S.O.S Sulhi GARAN Spor çevrelerinde günün mevzuu haline gelen Adalet Galata maçındaki müessif hâdise;henüz hararetini kaybetmeden devam etmekte ve her tarafta konuşulmakta iken,kulağıma gelen iki yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.01.1952
  • Okullararası güreş müsabakaları Karşılaşmaların şubat ayında b flaması kararlaşt rıldı Cumartesi ve pazar günleri,52,57,67,73;kilolarda yapıla-j cak olan bu müsabakalar;yal-nız serbest stilde o'up şöy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.01.1952
  • Spor öğretmenlerinin 13 Ocak 1952 pazartesi gün İstanbul Kız Lisesinde,lise v ortaoklu beden eğitimi öğre menleri,Millî Eğitim Müdü Muavini Nevzat Yücel'in baı kartlığında bir toplantı yapı Caklardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.01.1952
  • t If e buWwukUmdM' Tefrika No:110 Yazan:SAMANCIGİL Hükümdar:Bir Sancak alınız,deniz kenarındaki Sinan Paşa köşküne asın ve ilân edin,dedi Be altı serseri de bu teklifi şöyle tasdik ettiler:Ya öleceğiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1952
  • Kapının önünde gençler taksiye bindiler.O da hemen arkalarındaki taksiye atladı:Öndeki arabayı takip etme-¦ini şoföre tenbih etti.Bir müddet gittikten sonra takin ettitri taksi geniş caddelerden birin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1952
  • KÜÇÜK Karakolda Piyes 3 perde Yazan:S.Kingsley Çeviren:T.Sadullah İ Sahneye koyan.M.Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21.15 de Cuma,pazar matine saat tam 15 de Telefon;40276 m ırf ııi iı r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ SEHİB "1\ATROLARI Saat 21 de DRAM KISMÎ SOVGUN Jevad Fehmi Baskut Telefon:42157 KOMEDİ KISMİ DıMYATA CıDERKEN Yazan:D.H.Psatha Türkçesi:Nazım Dersaa Telefon 404U9 Pazar günleri İL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1952
  • RADYO İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13,15 Dans mü ziği «Pl» 13.45 Radyo salon orkestrası konseri İdare eden;Semih Argeşo 1 Auber,tPortici'nin dilsiz kızı» uvertür,2 F Lehar,«Frederiq
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1952
  • Sen hastasın kardeşim Bize geldiğin o gece,çaresiz insanlar gibi düşünceli idin.Ablan sana «hasta olmıyasın» dedi.Rengin her günden daha sarıydı,arasıra öksürüyordun da.Sana «bırak bu üzüntüleri» diye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1952
  • Ekmek fabrikası kuruluyor Şehrimizde büyük bir ekmek fabrikası kurulması karar laştırılmıştır.Bu hu&usta biı mütekebbis Be'ediye Başkanlığına bir müracaatta bulunmuş tur.Bu fabrika sıhhî bir şekilde h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1952
  • Üniversite taıeoeSerinin tercih yoklamaları üniversiteye yeni girecek öğrencilerin tâbi olacağı tercih yoklamaları için lüzumlu sual ve problemleri havi imtihan broşüleri salâhiyet i bir komi syon tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1952
  • taikiî S ivunma baka^Ssğ?fternşîS ŞUİ33SÎ Millî Savunma Pakanlığj Temsi1 Bürosunun,İstanbul Şu besi kurulacaktır.Bu maksatla şehrimize gelen Temsi' Bürosu Başkanı Yarbay Hakkı Anıl,Büroyu kurma kiçin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1952
  • 1 2.34567 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA 1 Nuranî çevre;Büyük 2 Avuç içi;Arabın nakliye vasıtası;Karaya yolu yoktur.3 Bir edat;Mısırda istiklâliyetini ilân eden bir Osmanlı Paşası orada doğmuştu;Buudlardan.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1952
  • Komünistler Mısırda ne yapmayı düşünüyor Komünistlerin idaresindeki bir teşekkül A/lasır hakkındaki gayelerini açıklamıştır Komünist kontrolü altında bulunan iki milletlerarası teşki lât,Mısırdaki dur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Vapurlar Gidecekler 9.00 Uludaz)Mudanyaya 22.00 Tırhan)Bandırmaya 19.00 Seyyar)Karabigaya 11.00 Etrüsk)İzmire Gelecekler 19.35 Uludağ)Mudanyadan 15.00 Adana)îskenderundan Trenler Gid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 12.01.1952
  • K.Robertson mahkûm oldu TBag tarafı birincide] talâasına ilâve edilecek bazı hususlar olduğunu söylemiş ve Robertson'un yurt dışında ba^ zı müesseselerle çek kaçakçılığı yaptığı,yurt içinde ise çekler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1952
  • İstanbul' Lisesinin-68 inci yıldönümü İstanbul Erkek Lisesinin kuruluşunun 68 inci yıldönümü 15 ocak sah günü saat 17.30 da okul salonunda törenle kut lanacaktır.İstanbul Erkek Li sesi Mezun ve Mensup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor Baş tarafı birincide i lîye,millî ihracat vesair şirketlerinin tekrar başına geçmiş,bakiyetüssüyuf tevabiini etrafına toplamış,zahiren şirketleri canlandırmaya ve bu şirketlerin se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1952
  • Karşılıklı reddedilen notalar İngiltere İranın,İran da İngilterenin notasını karşılıklı olarak reddettiler Tahran,11 AP)Son gün lerde İngiliz ve İran hükümet leri arasında,diplomatik alan da bundan ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1952
  • Uzak Doğuda Kızıl tehlike Vaşington,11 A.A.İngiliz ve Amerikan askerî şahsi yetleriyle görüşmelerde bu un mak üzere Vaşingtona gelmiş buı'unan Fransız askerî heyeti başkanı General Alphotıse Juin bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1952
  • İstan/bul Dördüncü İcra Memurluğundan 950/3644 Bir borçtan dolayı satılmasına karar verilen bir adet müstamel radyo,etajer,iki kanape,duvar saati,masa ve konsol gibi eşyalar 21.1,952 pazartesi günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1952
  • F.Rıfkı Atay I Baş tarafı birincidelar ve her iki avukat ta Ulustj intişar eden «Çeteciler» yazı smda hakaret unsuru bulunmadığını,iddia makamının ce za unsuru olarak gördüğü kelimeleri teker teker ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1952
  • Adan ada bir fabrika yandı rBa„ tarafı birincide j milyon kilo çekirdekli pamuğun tamamen yanmasına se bep olmuşlar.Tesislerle birlikte,zararıı yedi milyon lira olduğu tahmin edilmektedir.Adana,Mersln
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1952
  • C.Boyar Ankarada I Baş tarafı birincide 1 mut.Ankara Milletvekili Mümtaz Faik Fenik,Konya Milletvekili Remzi Birand,îş Bankası îdare Meclisi Başkanı ve Umum Müdür Vekili Muvaffak Işmen ve Cumhurbaşkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1952
  • Flying Enterprise Falmouth 11 A.A.AP)13 gün müddetle denizle mücadele etmiş olan Kaptan Kurt Caılsen dün buraya gelmiş ve kendisi bir kahraman gibi karşılanmıştır Kaptan-ilk defa olarak korktuğu nu it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1952
  • Sıtkı Yırcah Bahlcesirde Balıkesir 11 A\A.Gümrük ve Tekel Bakanı Sıtkı:Yırcalı,beraberinde milletvekilleri ile bugün saat 15 te otomobille Bursa voliyle şehrimiee gelmiş tir.Susurlukta Vali.D.P.İl Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1952
  • Genel Kurul bir silâhsızlanma komisyonu kurmağa karar verdi Komisyon,bütün devletlere ait silâhların azaltılması imkânlarını tetkik edecektir Paris 11 AP)Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bugün 5 e kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1952
  • ingilizler Mısırda ik köyü muhasara ettiler Kahire,ismaliye ve Muaskar arasındaki telefon muhaveresi tamamen kesildi Kahire,11 A.A.Resmî I İngiliz tebliğinde bildirildiğine I göre,Ebu Sueyr civarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1952
  • OI i m p iyaf müsabakaları Helsinki'de yapılacak Olimpiyatlara amatör bir takımla katılacağa Ankara 11 A.A.Futbol Federasyonunun Ulvi Yenalın başkanlığında dün başüyaa toplantısı bugün geç vakit sona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1952
  • Atlantik Faktı ve Türkiye 173c.fjtarafı birincide] leri beklenilmektedir.Buna mukabil iç siyasî buhranları dolayısiyle Fransa ile Belçikanm tasdiklerinin şimdilik geçi keceği zannedilmektedir.Bugün Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1952
  • Kerkük petrol havzası Irak Başbakanı,Zübeyir f petrol sahasında bir tesisi işletmeye açtı Basra,11 A.A.Irak Baş bakanı Nuri Sait Paşa,bu sene Irak'a iki buçuk milyon ton petrol temin edecek olan Zübe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1952
  • K.Gülek meselesi Mecliste görüşüldü [Bas tarafı birincide 1 tu*.Tekâmül yolundadır.Bu rejimin ilerisini düşünerek onu tekâmüle götürmemiz zarurîdir.Arkadaşlar,onu elbirliğiyle ileriye doğru götüreceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1952
  • Dün geceki güreşi r Türkiye Greko Romen gü reş şampiyonasına dün gece de Spor ve Sergi Sarayında devam edilmiştir.Dün gece yapılan müsabakaların teknik netire'eri şöy'edir:57 kilo:Osman Konya)Salimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 12.01.1952
  • Hirkiyeye münhasır ithalâtçısı Mehmet Kavala Galata İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.01.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânları 46 fon raf'na nebatî yağ Ayçiçeği veya pamuk çekirdeği yağı)kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur.Ayçiçeği yağının kilosu çıplak)175 kuruş olup teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.01.1952
  • Erdek Belediye Başkanlığından:İki buçuk veya üç tonluk teklif suretiyle bir adet kamyon alınacaktır Teklif mektuplan 21.1.952 tarihinde komisyonda bulundurulmak üzere teklif edilen kamyonun bütün evsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.01.1952
  • Istanbul Dz.ikmal Gr.Başkanlığından:Kasımpaşadaki Deniz Boya İmalâthanesi için üç adet,boya makinesi satın alınacaktır.Vasıfları her gün çalışma saatleri dahilinde Kasımpaşadaki Dz.îkmal Gr# Bşk.lığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.01.1952
  • Devlet Demiryolları Genel müdürlüğünden:Aşağıda isimleri yazılı ocak ve tesisat teklif verme suretiyle ve pazarlıkla satın alınacaktır.Tekliflerin en geç 28.1.952 pazartesi günü saat 14 e kada* Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.01.1952
  • Siirt Belediye Başkanlığından 1 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanunu gereğince betediyemize kapalı zarf usulü ile yangın sulama ve yıkama için maa teferruat bir adet yangın arazözü satın alınacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.01.1952
  • Beyoğlu Beşinci Noterliğine Haseki PJastahanesinin tevsii için istimlâke tâbi tutulan yerlerden Haseki'de Nevbahar mahallesinde Suphi Paşa sokağında 1930 ada 12 parsel ve eski 27 yeni 29 kapı No.lu ah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.01.1952
  • Bayındırlık Bakanlığından Eksiltmeye konulan iş:1 Elâzığ Su işleri 61 inci Şube MüdürlÜğH bölgesinde bulunan Bitlis Gülbaşı bataklığı nirengiye müstenit harita" smın alınmas:ve bu bataklığın kurutulma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.01.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Ya^ İşlerini idare eden;Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer;Nuri AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.01.1952
  • ZAYl:istiklâl Lisesi 10 uncu sınıfından almış olduğum 3.10.944 gün ve 3227 sayılı belgemi kaybettim.Yenisini alaca,ğımdan eskisinin hükmü yoktur.77 Abdullah Fikre* Ergun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.01.1952
  • Bornova Belediyesinden Ford marka şasi üzerine yerli karöserli komple bir yolcu otobüsü satın alınacaktır.Muhammen bedeli 21500 liradır ihalesi kapalı zar usuliyle 24.1.952 perşembe günü saat 11 de ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.01.1952
  • c DÜNYANDA EN ESKİ ZİRAÎ ALETLER FABRİKALARINDAN ftt UUl/KÜlJt/İsveç çeliğinden,«mâB edilmiştir.Hususî tertibatı saye» sinde toprağı islenilen derinlikte sürer.Sağlam yapısı sayesinde uzun müddet daya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.01.1952
  • Bolu Bayındırlık Müdürlüğünden En geç 15 şubat 952 tarihine kadar Bolu merkezinde gösterilecek depoya teslim şartiyle 150-200 ton ithal malı âdî Portlant çimer-tosu alınacaktır.Elinde bu cins çimento
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.01.1952
  • Hereke Belediye Başkanlığından 4000 nüfuslu bir sanayi muhiti olan Hereke'de bu günün ihtiyacına cevap verecek bir eczahane olmadığından tam ehliyeti haiz eczacılardan Herekede eczahane açmak isteyenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.01.1952
  • Çanakkale Belediye Başkanlığından 1 Şehir şebekesindeki yer altı kablolarının Ring Sistemine ircaı ve diğer müteferrik işler,kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Ihalesj 4.2.952 pazartesi gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.01.1952
  • Kapalı Zarf Usulü ile Eksiltme ilânı Aydın Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığından 1 Eksiltmeye konulan iş:33851 lira 47 kuruş keşif bedelli Aydın Şehir Stadında yapılacak kapalı tribün ikinci kısım inşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan