Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.01.1952
  • Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlunun dünkü tetkikleri DUn bir basın toplantısı yapan S.Ağaociu İstanbulun yakında ikinci bir radyoya kavuşaccğm si yedi Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu Şehir Meclisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1952
  • N a kşî ben diler in muhakemesi Mercau'da bir han taraçasınd» ftyhı yaparken yakalanan ve mahkemeye sevkedilea 64 Nakşibendî sanığının duruşması,na dün 3 üncü Asliye Ceza-Mahkemesinde devam edilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1952
  • Ankarada bir cinayet Ankara 9 Milliyet)DOn şehrimizde bir bar artistinin Kon forpalas otelinin helasında a&r surette yaralanmasiyle neticelenen bir hâdise olmuştur.Vaka şöyledir:Devamı Sat 7 SU:6 da]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1952
  • Şeker Hafızın mar ifetleri Meşhur dolandırıcı Uç kadının beşibirliklerini nasıl aldı?Şeker Hafız dolandırdığı altınlarla bir arada Şehrimizin tanınmış üfürükçü ve dolandırıcılarından Şeker Hafız lâkab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1952
  • Yaralı gemi teh li Ice geçiriyor Suların tesirine kapılan şilep Fransız sahillerine doğru sürükleniyor Falmouth,9 A.A.j Reuter)Saat 18 de buraya gelen son haberlere göre Enterprise şilepl suların etşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1952
  • Hilton oteli İnşaata mart ayında başlanması muhtemel Şehrimizde inşa edilecek 300 odalı Hilton otelinin inşaatı ile ilgili 6 kişilik bir heyet dün uçakla şehrimize gelmiştir.Kendisiyle görüşen bir muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1952
  • Orman Kanunu tasarısı Tarım Bakanı,Mocanın tenkitlerini cevaplandırdı Ankara,9 Milliyet)toplanan D.P.tleclis Grupunda Orman Kanunu tasarısı hakkında tenkidlcrde bulunan Şevket Mocanın Tarım Bakanı Ned
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1952
  • ı'îffîv.v Ar-t-f.•İl.v:Kore birliğimizin komutanı N.Argüç Amerikalılar Türklere verilen nişanları az buluyorlar Tokyo,9 LPS;Ateş altında örnek teşkil eden hareketi dolayısıyla Türk Savaş Bir iği Kore
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1952
  • Dün Hosköyde feci bir infilâk vukua geldi Dökümhanedeki infilâk sonunda altı işçi ağır surette yaralandı tnfüûkta yaralananlar hastahanede tevadide |Yazısı yedinci sayfada!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1952
  • İki çocuğun fed akıbeti Bir otobüs iki çocuğu çiğneyip öldürdü Bakırköy Sirkeci arasında isliyen.şoför Konstantin idaresindeki 3124 plâkalı halk otobüsü Zeytinburnu asfaltında gecekondularda oturan Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1952
  • ismet Paşanın tekrar başvekilliği Fethi Beyin istifasından sonra İsmet Paşa nasıl başvekilliğe getirildi ve kendisine yapılan teklifi nasıl tehalükle kabul etti?87 Fethi Beyin istifası üzerine,o akşam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1952
  • Atlantik Paktına kayıtsız şartsız davet ediliyoruz Türkiye Kuzey Atlantik Paktı Avrupa bölgesi komutanlığına ortak edilecek Truman kongrede okuduğu mesajda Türkiyenin pakta iştirakini sağlayacak andla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1952
  • Wmm CUMHURBAŞKANI ANTAKYAYA GİTTİ Cumhuıbaşkanı Çukurovadaki seyahatine devam etmektedir.Celâl Bayar dün Adanalıların coşkun ve İçten gelen tezahüratı arasında otomobille Antakya'ya gitmiştir.Besimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1952
  • İngiliz Amerikan görüşmeleri sona erdi.m «Willi» Trumanla Churchill'in yayınladıkları tebliğ Orta Doğu hakkında tam bir görüş birliği tesbit edildiği tebliğde belirtiliyor Vaşington 9 A.A.AFP)Birleşik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1952
  • K.Gülek hâdisesi mecliste HÜKÜMET GÖRÜŞÜNÜ YARIN AÇIKLIYACAK Başbakan Menderes,hâdise hakkında tetkiklerde bulunulduğunu ve soruya yarın cevap verileceğini bildi/di Ankara,9 A.A.Büyük Milletvekili Bah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1952
  • Emniyet Genel Müdürlüğüne tâyin edilen K.Aygün K.Aygünün yeni görevi İstanbul Emniyet Müdürü,Emniyet Genel Müdürlüğüne tâyin edildi Şehrimiz Emniyet Müdürü Kemal Aygünün Emniyet Genel Müdür üğüne tayi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1952
  • Kadınlı erkekli hırsız şebekesi tkl kadın ve altı erkekten müteşekkil bir şebeke 25 gündür devamlı surette hırsızlık yaptıktan sonra çaldıktan eşya Ue birlikte yakalanmıştır.Resimde eete efradı görülm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.01.1952
  • MAKALE Yenj-Adam ve yeni Baitacıoğl u ismail Hami DANIŞMEND Eski dostum İsmail Hak ki Baliacjoğlu'ndan küçük bir tezkire ile Yeni Adam)mecmuasının son nüshasını aldım:Tezkirede Yeni Adam)on dokuz yası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1952
  • Yeşilköy Meteoroloji İstasyonunun veıdiği hava tahmin rapo runa göre bugün şehrimizde hava;az bulutlu geçecek,rüzgârlar bati yönlerinden orta kuvvet te esecektir.Hava sıcaklığı düne nisbeten biraz art
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1952
  • KONGRE ¦fr Sanat Dostları Cemiyetinin yılhk kongresi yarın saat 16 da Topkapı Sarayı Müzesinde yapılacaktır.•fr Eskişehir Yüksek Tahsil Der neğinin yıllık kongresi,13 ocak pazar günü saat 14 te Aksara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1952
  • ffk 10 OCAK 1952 Perşembe Bu 12 R.Ah.1371 28 E.Et 1367 VAKİT VASATİ EZANÎ Güne* 7.25 2 27 ÖKİa 12.21 7.23 İkindi 14.26 9 47 İ AK.16.56 12 00 Yatsı 18.35 137 İmsak 5.39 12 41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Sterling Dolar Ff Frangı İsviçre-Fr.Belçika Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış apan.7.89 280.50 0.30 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0 44 80 01.876 9.73.90 1933 Ergani 1938 İkr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1952
  • Belediye otobüsü bir ihtiyara çarptı Şoför Nusret Sarıgüllü idare* sindeki 131 plâkalı Belediye otobüsü Kasımpaşa'ya inerken 60 yaşında Apustola çarparak ağıı surette yaralamış,yaralı Beyoğlu İlk Yard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1952
  • Denizyollarının seferde bulunan şilepleri Denizyolları şileplerinden Karadeniz postasını yapmakta olaa Necat,narenciye mahsulünün bolluğu sebebiyle,ilâve güney postasına tahsis edilmiştir Diğer taraft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1952
  • Bir intihar Bursa 9 Milliyet)Merkes ilçeye bağlı Kayapu köyünde ga rip ve enteresan bir intihar hâdisesi olmuştur Köy halkından 27 yaşında evli ve iki çocuk babası olan Şerif Dübek adında biri evinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1952
  • FIKRA Yeni icatlar Fransız polisi kullandığı yeni bir alet sayesinde sarhoşların ne kadar alkol aldıklarını tesbit ediyormuş.Usul gayet basit;Sarhoşun nefesi bir cam tüpe dol duruluyor ve içine konan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1952
  • KISA HABERLER it Yakacıkta halk ve çiftçileı için meyvacılık.bağcılık ve ziraat mücadele kursu açılmıştır it İstanbul şoförleri dün Vilâyette Valinin başkanLğında ve 6 ncı Şube Müdürünün iştirakiyle b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1952
  • POLİSTE if Süleymaniyed-Hamam Sokağında oturan Hadiye Kurbanizade.zabıtaya müracaatla koc sı Hüseyin tarafından ablan ta bakla yaralandığını söylemiş tahkikata başlanmıştırif Dün gece Aksaray Söğütli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1952
  • Bir tayfa çalıştığı vapurun anbarına düştü Arapcamii Kalafat yerinde,bağlı Taner vapurunda çalışan,Halit Odabaşı vapurun anbarına düşerek ağır surette yaralanmıştır.Yaralı Beyoğlu Hastahanesine kaldır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1952
  • Dünkü yangın Karagümrük Durmuşali mahallesi Alişah çeşme sokağında 54 sayılı 4 katlı ahşap evin üst katında yangın çıkmış,iki kat yandıktan sonra,itfaiye tarafından söndürülmüştür.Yangın hakkında tahk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1952
  • Şüpheli ıkı o um mci ı j,mum* Cesetler morga kaldırıldı.Tahkikata devam ediliyor Leventte oturan Bandırmalı Süleyman Sakat adında bir şah sın iki gündür odasından çıkmadığı görülerek vaziyet polise bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1952
  • 30 bin liralık eşya çalan »ir Iits'z yakalandı Şişli,Taksim ve Fındıklı semtlerinde son günlerde müteaddit hırsızlık'ar yaparak,30 bin lira değerinde eşya çalan ve bir tür'ü izi bıılımamıyan sabıkalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1952
  • Tckei tütün mubayaa edecek Ege bölgesi tütün kampanyası bu ayın 14 ünde açılacaktır Bu seneki tütün rekoltesinin gerek kalite ve gerek miktar bakımından gayet iyi olduğu Izmirden gelen haberlerden anl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1952
  • Yalovada karaya oturan vapur kurtarıldı Evvelki gün Yalova seferini yaparken fırtına sebebiyle is keleye yanaşamayıp karaya oturan «Kadıköy» vapuru,nibs yen dün «aat 13 de «îmroz tahlisiye gemisi tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1952
  • Döviz kaçakçılığı Tekrar ihracat suretiyle milli servetimiz harice akıyor in,iff»,ıWı .ı Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı nm Re-Export)tekrar ih racat konusunu ehemmiyetle ele aldığını belirtmiştik.Bu şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1952
  • Belediye suça işleyenler Belediye ve seyrüsefer suçı işlemeyi itiyad edenlerin tesbi ve hassasiyetle takipleri için tktisat Müdürlüğü ile Emniye 6 ncı Şube Müdürlüğünde fiş ler hazırlanmıştır.Bu fişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1952
  • Atheuagoras'ın teşekkürü Geçen pazar günü şehirde yapılan haçı suya atma töre ni münasebetiyle Ortodoks Patriği Athenagoras,Vali ve Belediye Reisine şu.telgraf,göndermiştir:«Sayın hükümetinizin hür fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1952
  • Vapur seferleri intizama girdi Ür;günden beri denizlerimiz de devam eden kuzey fırtınası nihayet dün biraz hafiflemiş ve bu suretle aksayan vapur seferleri normal hale girmiştir.Gene bu sebeple limand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1952
  • Denizyollarına mühim bir teklif yapıldı Home Lines firması Batı Akdeniz hattı için işbirliği teklifinde bulundu Dünya deniz ticaretinde çok önemli bir mevkii bulunan ve elliyi mütecaviz yolcu ve ticar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1952
  • Olmaz olur mu?Tabiî var.Lûtfen_söyler misiniz?Yüzünüzü Marsilya sabunu ile yıkayıp,tırnaklarınızı kesiniz.Yani kaşınmayınız.diye geriden duyulan alaylı bir ses izah etti.Sivilceli kadın da gruptan ayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1952
  • Atatürk heykeli için yapılan yardımlar Millî Türk Talebe Birliğinin İstanbul Üniversitesi bahçesi ne diktireceği Atatürk heykeli için yardımlar halen devam etmekledir.Öğrendiğimize göre dün T.C.Ziraat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1952
  • t »arımsah isteniyor Kübadan bazı i hrac atçılar,memleketimizden külliyetli mik tarda sarımsak ıstemekdJr'er.Bölge Ticaret Müdürlüğü bu hususta ilgili ihracatçılara tamim yaparak Kubaya sarımsak satma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1952
  • 1 ve 2 milimlik demir c;ı!T^«sı var Karabük müessesesi 1052 yılı ilk üç ayı imalât programına 1 ve 2 mPimetreliic demirleri koymamıştır.İlgililer bu husus ta piyasada sı kırıtıl olduğunu belirterek Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1952
  • HALKIN SESİ E.T.T yi ikaz eden okuyucu Mecidiyeköyünde Likör Fabrikası karşısında oturan emekli Nesimi Gürbüz diyor ki «Bizim semte işleyen Bele diye otobüsleri Beşiktaştan geçer.Beşiktaş durak yerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.01.1952
  • Fransada kabine buhranı Fransada yine bir kabine buhranı oldu.Bütçe müzakereleri esnasında ekalliyette kalan Pleven hükümeti çekildi.Reisicumhur parti şefleriyle görüşüyor,buhrana bir an evvel nihayet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1952
  • Acı bir ölüm Nuri Demirağm haremi Mesuâe Hatun ölmüştür.Cenazesi bugün Nuri Demiragın Beşiktaş Sefencebey 40 No.lu evinden saat 11.00 de kaldırılacak,Sinanpaşa Camiinde öğle namazını mütaakıp Zincirli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1952
  • DOĞUM Kd.P.Yzb.Mehmet Yüksel ve eşi Gülsüm Yüksel'in bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir.Ana babayı tebrik eder,yavruya uzun ömürler dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1952
  • Yılmaz,Erdoğana benzemez.Sizinki hiç olmazsa o gün biraz çokça kaçırmıştı;biraz da cnnı sıkıhyordu;en sonunda bütün bunların başına geleceğini biliyordu da ondan olacak.O öfkenin arasında ı €Titti,çat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1952
  • İSANAT HAREKETLERİ Bir eser «Mevlânâ Celâleddin» in «Hayatı,Felsefesi,Eserleri,Eserlerinden Seçmeler» i ihtiva eden eserden bahsedeceğim.Kısa bir müddet önce «Inkılâb Krtabevi» tarafından yayınlanan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1952
  • Çekoslovakyada silâhlı mukavemet New York 9 Nafen)Birleşik Amerika basınında belirtildiğine göre,Çekoslovakyada komünistlere karşı silâhlı mukavemet ehemmiyetli bir şekilde artmış bulunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1952
  • Amerika 8 bin ton D.D.Tihraç edecek Washington 9 A.A.Reuter)Amerikan Ticaret Bakanlığın dan bildirildiğine göre.bu sene 8.000 ton D.D.T.haşarat ilâcı için ihracat lisansı verilecektir.Mart ayına kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1952
  • Senegal nehrinde tersine dönen gemi Dakar Fransız Batı Afrikası)9 AP-Bir askerî manevra es nasmda Senegal nehri üzerinde bir geminin tersine dönmesi üzerine bir kısmj Afrikalı ve bir kısmı Fransız ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1952
  • 2 bin kişi her ay hürriyeti seçiyormuş Paris,9 Nafen)Birleşmiş Mi-lei er teşkilâtının Mülteciler Komitesinde açıklandığına göre,Sovyet gizli polisinin bütün sıkı tedbirlerine rağmen her ay iki bin kiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1952
  • Dünya ping-pong şampiyonası Tokyo,9 A.A.United Press)Önümüzdeki ay içerisinde Bombaya yapılacak olan 19 uncu dünya ping-pong şampiyonasına,Japonya üç erkek ve iki kadın oyuncu ile katı acaktır.Japon t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1952
  • Amerikanın Yeni Bütçesi 1 ı ıı rmmm.85 milyar dolarhk yeni bütçe bir rekor teşkil edecek IB.ı.ın—ıTlıı.i.Win Wı^ Washington 9 A.A.Afp)Başkan Truman 21 ocağa doğru kongreye 1952-1953 malî yıh büt çesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1952
  • Serbest Almanya «Barış mukavelesinin» hazırlanması için müzakerelere başlandı »¦¦iMi-»mmmı«»ıtWıa umu ı m ,im Bonn 9 AP)Batılı işgal devletleri dün,bir «barış mukavelesi» için Batı Almanya ile mü zak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1952
  • KISA HARİCİ HABERLER AMERİKA Birleşik Amerikada neşredilen istatistiklere göre,orta seviyeli bir Amerikalının tarifi şöyledir:Bu Amerikalı 30 yaşındadır,ev lidir ve iki çocuğu vardır,ödünç para verenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1952
  • 1952 Sanat Takviminin irgifizce ve Fransızca baskıları da çıktı Mîllî Eğitim Bakanlığının.İnişe kâğıt üzerine renkli olarak bastırdığı 1952 Sanat Talcv nvnin ingilizce ve fransızca baskılan da çıkmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1952
  • HAZÜETi MUHAMMEDİN HAYATI-Wn 'SAHİH MATIZ TANSU Evlenmesi veMekke haydi Hatçe9 bir ara Muhammedi görmüş,O'nun sevimli yüzünü,mahcup tavrını çok beğenmiş,i TEFRİKA No.8 O Ukkâz panayırında din lediğiuı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1952
  • Stalinin halefleri Moskova basınında bu mev-j zuda gayet manidar yazı-I lâra rastlanıyor I Londra,9 Nafen)Staline kimin halef olacağı hususunda sual soru duğu ğu günlerde Mos kuva basınında tayct mani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1952
  • Güney Doğu Asyanın savunma hazırlıkları Gl.Juün'în başkanlığında bir Fransız askerî heyeti Amer ikaya hareket etti Paris,9 AP)Güney-Doğu Asyanm müdafaası için Va-ı gington'da yapılacak olan konuşmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1952
  • Yugoslavya Japonyadan tazminat istiyor Belgrad,9 A.A.LPS)Yu gos avya,harp içinde Japonlar tarafından batırılan Yugoslav gemleri için Japonyadan tazminat istemek niyetinde olduğunu açıklamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1952
  • iwuerinaiun ihracata gözden Vaşington 9 A.A —OUSİS^ Başkan Truman,Amerikanın diğer memleketlerle olan ticaret anlaşması imtiyazları tatii'lerinin vakit vakit gözden geçirilmesi ve bun ar hakkında rapo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1952
  • H ilrriyet ve demokrasiye dair Demokrasi yolunda çok büyük merhaleler katettiğimizi anlamak için sayın Başbakanın son nutkunu dikkatle okumak lâzımdır.DaJm dün denilecek kadar yakın bir mazide Milletv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.01.1952
  • V.S;^i^irff ftJP 1 Birkaç gündenberi şehrimizde bulunan Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı Samet Ağaoğlu dün Belediyede bir basın toplantısı tertip ederek muhtelif memleket meseleleri hakkında gazeteci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1952
  • HERGUN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Beş masum yeğenini boğduran padişah.Emin Çelebi,cellâdın elinde yağlı kemendi görünce "Yevmiye bir akçe ekmek parasına mukabil,ölünceye kadar padişah amcama sadıkane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1952
  • Twentieth Century Fox film şirketinin yeni parlamış yıldızlarından Joanne Dro artist olmak isteyen genç kızlara şu tavsiyelerde bulunmaktadır:«Eğer bütün gayeniz tanınmış bir yıldız ohnuksa Nevv-York'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.01.1952
  • Partizan T.M.T.F.maçı oynanamadı Dün İstanbul Teknik Üniver sitesi salonunda Yugoslav Par ti^an ta kimiyle Türkiye Millî Talebe Federasyonu arasında bir basketbol karşılaşması tertip edilmişti.Yugosla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.01.1952
  • Türkiye Greko-romen şampiyonası saat 13 de başlıyor Türkiye Greko-romen şampiyonası bugün saat 13.30 da Spor ve Sergi Saracında bağlıyacaktır.Ayrıca gece de kar güaşmalara devam edilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.01.1952
  • Futbol Federasyonunun mühim toplantısı Pütboî Federasyonu,bu akşam,Ulvi Yenal'ın başkanlığın da An İcara d a bir toplantı yapacaktır.Toplantıda,bilhassa haricî temaslar ve bu arada 1952 yılı Helsinki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.01.1952
  • İtalya lig maçları heyecanlı v?iddialı Urr şekle girmiştir.Juvevtııslüler lig liderliğini ele almışlarda.Juvenilis bu pazar kuvvetli rakibi Internazionalel 3 2 mağlûp etmiştir.Yakardaki resimde Juvent
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.01.1952
  • Olcullararası basketbol# voleybol maçları Vefa stadı kapalı salonunda yapılan ilk karşılaşma Galatasaray orta ile Yeni Kolej orta voleybol takımları arasında olmuştur.Galatasaraylılar bu maçı ko lay b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.01.1952
  • Diğer küme kulüpleri:10 mt»u f,i ıM Eski bir maziye sahip olan Darüşşafaka 1951 senesinde yeniden kurulmuş bulunuyor Darüşşafaka kulübü ilk maçlarında idarecileriyle beraber.79 senelik ideal irfan yuv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.01.1952
  • vv*r.Bugün Türkiye Greko.romen birincilikleri başlayacaktır.Yukarda daha evvel Spor ve Sergi Sarayında yapılan güreş müsa İraklılarından bir enstantaneyi görüyorsunuz.ft n güreş Yurdun her tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.01.1952
  • Kavasoğlunun nasihatlarını can kuiağiyle dinleyen Kara lbo.bütün söylenenleri âdeta kafasının içine kazımış ve tına göre harekete başlamıştı.Vazifesini hakkiyle yapıyordu.Emrinde yüzlerce şamdan cı va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.01.1952
  • EYÜP I Sulhi GARAN Kendi köşelerinde sessizce fakat enerjik bir şekilde çalışan mazisi parlak,hâli mütevazı,istikbali ümitli bir kulübümüz vardır:Eyüp.Eyüp Gençlik Kulübü,bilhassa futbol sporu üzerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.01.1952
  • BÜYÜK HÜKÜMDAR' tXfevUNCO* MUR.AWJ WW/TEFRİKA No.108 Yazan:SAMANCIGtL 8 Şevval 1048 günüydü.Sultan Murad sarayın bahçesinde ağır ağır dolaşıyordu Rum Mehmet eline geçmiş oları fırsatı kaçırır mıydı;he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.01.1952
  • ÜCÜK Karûkolda SAHNE Piyes 3 peıd* Yazan:S.Kingsley Çeviren-T.Sadulloh Sahneye koyan.M.ErtugruJ Çarşambadan ba^ka he:akşam saat tam 21.15 de Cuma,pazar matine saat tam 15 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.01.1952
  • MUAMMER KARACA Opereti Bu akşam saat 21 de MAKSlM'de Cumartesi,paza» 16 la n.atine ve çarşamba 16 da tenzilâtı matine SORMAGÎB* Şarkılı tuluat oyun Perşembe akşamı lie cumartesi matine talebeye tenzil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.01.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Vapurlar Gidecekler 2.00 Günaysu-Karadenize 9.00 Marakaz)Mudanyaya Gelecekler 9 00 Tan)Karadenizden 7.00 Metsin)lmrozdan 9.00 Ülgen)Ayvalıktan TrenCer Gidecekler 7.20 Adapazarı 9.00 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.01.1952
  • Nkw-yorkun en cesur kadını öldü New-York,9 Nafeıı)62 yaşında olduğu halele ölen Idary Fal)on adındaki kadın Se\v-York'un en cesur kadını olarak tanınmıştır.Bu kadın 19 yaşında iken sol kolunun uyuşmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.01.1952
  • RADYO İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 öğle konseri «PI».Ludwig van Beethoven.11 Viyana dansı)Çalanlar:Felix Weingartner id.Londra senfoni orkestrası.A Mo zart.Korno konsertosu No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.01.1952
  • ca^—ıı ¦um çj—ÜROLOG OPERATÖR Dr.Cafar Yıldıran Mua-cnehane;Beyoğlu,istiklâl Cad.Hacıbekir köşesi Alyon Sok.No.13/1 T:49960 Her gün saat 15 ten sonra hastalarını kabul eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.01.1952
  • Shir ey Tenıpie Lejaz perdeye te rar dönüyor New-York 9 Nafen)Uzun zaman küçük kız rol.erinde büyük muvaffakiyetler kazanmış olan Shirley Temple yeniden si nemaya dönmeyi reddetmiştir.Son olarak bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.01.1952
  • 9 2345678 9 Hazırla/an:Sadi ı_orac SOLDAN SAĞA 1 «Açkın belâsı yoh deyüben aşka düşme var kim aşık oldu,kim didi aşkın belâsı yoh» diyen on dördüncü asır divan şairi;«Hicran çekerek zevk-ı mülakatı un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.01.1952
  • Ayakkabı hoparlör ve s Sen bir ayakkabı gıcırtısı ile başa çıkamazsın,beride elin eğ lu koca bir şehrin tepesinde ter ter tepinir,avaz avaz bağırır.Ayakkabı bu;bazısı gıcırda maz,bazısı da işte böyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.01.1952
  • Kızlar omuz silkerek uzakları yortar.Ne kadar büyük bir tehlike atlattıklarının farkında değiller.Birdenbire tatsız bir hâdise oluyor,oradan geçenlerden bir adam onu tanıyor yanma yaklaşarak" «Merhaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.01.1952
  • Istanbul be ediyesî "t\ATFOLABI Sa^t 21 de DR* M KTSMI SOYGUN Yazan:evad Fehmi Başkut Telefon 4215?KOMKD1 ^l'W DİMYATA CıDERKEN Yazan:D.H.Psatha Türkçesl:Nazım Dersaa Teleton 4IMU9 Pazar gunlorı U 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.01.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor [Bas tarafı birincide] Demişti.Gazi,Kâzım Paşaya da Heyeti Vekiieye dahil olmak arzusunda olup olmadı ğını sormuş,Kâzım Paşa:Benim vaziyetim iyidir.Burada kalayım:Diye Meclis reisl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1952
  • Orman Kanunu TBas tarafı birincide I vermiş olduğumuz takrir ile ye?ni Orman Kanununun bir an evvel hazırlanmasını istiyorduk.Nitekim Bakan olduktan bir müddet sonra tasarıyı hazırlamış bulunuyorum.Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1952
  • Kore Türk Birliği f"-~fı hirincirte* Türklerin Koreye gelişi,Çinlilerin müdahalesiyle aynı zamana rastlamıştır.Türklerin gözü pek savaşçılar olduğa ha beri derhal yayılmış ve kısa bir zaman içinde bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1952
  • Hilton oteli 'Bağ tarafı birincide] da mukavele imzalanacak ve inşaata mart bidayetinde başlanabilecektir.Otel tahminen 13,5 milyon Türk lirasına mal olacak ve 1953 yazında işletmeye açılabilecektir.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1952
  • Başbakan yardımcısı TBas tarafı birincide!«Bütçe encümeninde ve dün Demokrat Parti yıldönümü doJayısiyle gazetecilerimizin de hazır bulunduğu toplantıda söylediğim gibi radyomuz bir devlet radyosudur,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1952
  • Türk-Alman ticareti gelişiyor Prof.Muhlis Etenin bu hususta bir beyanatı Bonn'da neşredildi Bonn,9 AP)Batı Almanyada geçenlerde bir tetkik gezisi yapmış olan Türkiye Ticaret ve Ekonomi Bakanı Profesör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1952
  • Saygondaki Fransızlara yardım Saigon.9 AP)Amerikan «Explorer» şilebi bugün Hindicimde komünist Vietminh hareketine karşı savaşan Fran sız kuvvetlerine yeni bir Amerikan yardım malzemesi partisi getirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1952
  • Amerikada kurulacak cami Washington 9 A.A.Usis)Massachusetts Avenue'de dünya müslümanları tarafından kurulmakta olan yeni cami ve islâm enstitüsü inşaatı süratle ilerlemektedir,inşaatla meşgul olanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1952
  • ingiliz kıtaları Mısırda bir köyü işg Tethişçilerin bir ingiliz kafilesini pusuya düşürmeleri bu harekete sebebiyet verdi îsmailiye,9 A.A.Üç kafilenin pusuya düşürükne sinden sonra,bugün ingiliz ki.ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1952
  • Dün Hasköyde bir dökümhanede 6 işçinin yaralanmasıyie neticelenen büyük bir infilâk olmuş ve bütün semt heyecan için de kalmıştır.Hâdisenin tafsilâtı şudur:Saat 11.40 sularında Hasköyde 81/83 sayılı N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1952
  • Hükümet görüşünü yarın açıklıyacak [Baş tarafı birincidel yaptığı konuşma hakkında hükümetin ne düşündüğüne dair Başbakanlıktan sözlü sorusu münasebetiyle söz alan Başbakan Adnan Menderes,hükümetin bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1952
  • İsrail Arap mücadelesi Paris,Birleşmiş Milletler)9 A.A.AFP)Bugün bir basın konferansında demeçte bulunan Birleşmiş MiUetlerdeki israil Daimi Murahhası Ebrn,şunları söylemiştir:Araplarla barışmamış lâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1952
  • K.Aygünün yeni görsvi 'Bas tarafı birincide)hurbaşkanınm Aukarayâ avdetinde yüksek tasdika iktiran edecektir.20 aydır şehrimizde Emniyet Müdürlüğd yapan Kemal Aygün,Konya lisesinden mezun olmuş ve 39Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1952
  • Ankarada yeni tâyinler Ankara,9 Mi'liyet)Ankara Valisi Necati Ilterin emek liye ayrılacağı,Emniyet Genel Müdürü Servet Sürenkök ve Ankara Emniyet Müdürü Salâhattin As'ankorkut'un başka bir vazifeye na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1952
  • Ankarada bir cinayet |Eaç tarafı bi incide 1 Nil Barda çalışan Muveddet Aydın isimli bir artist bir müddet önce Tahir adında zengin bir Adanalıyla tanışmış ve birlikte yaşamağa başlamışlardır îskender
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1952
  • Iranın Ingiltereye yeni notası İngiliz Büyükelçiliği memurlarının İran'ın iç işlerine müdahale ettikleri ileri sürüldü Tahran,9 A.A.AFP)Iran Dışişleri Bakanı Kâzunî tarafından İngiltere Büyükelçisi Si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1952
  • Ulu dağ da karın kaimiiq^ 5 metre Bursa,9 Milliyet)Uludağda karın kalınlığı beş metreyi bulmuştur.Hararet derecesi sıfırın a'tında 17 dir.Şehirde ise kar yarım metre kalınlığindadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1952
  • Tekel Bakam Burmaya gHiyor Bursa,9 Milliyet)Teke4 Bakanı Sıtkı Yjrcalı yarın şehrimize gelecektir.Bakan bir gün şehrimizde kaldıktan sonı-a Izmire gidecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1952
  • Atlantik Paktına davet ediliyoruz fBaş tarafı birincide 1 nin demir perde gerisindeki memleketlerde gittikçe artan siyasî ve iktisadî sıkıntı ve ger ginlikler yarattığını söylemiş!fakat şunu ilâve etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1952
  • Trumanİa Churchill I Buştarafı birincide 1 xe etmek imkânını bulduk.Bu müzakereler dost uk,saygı ve karşılıklı itimat havası içinde cereyan etmiştir.Bu suretle hü klarnetlerimiz karşılıklı olarak birb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1952
  • Fransanm yeni hükümetini Bidault kuruyor Paris,9 A.A.Merkez Katolik Cumhuriyet Partisi sol cenahından George Bidault Cumhurbaşkanı Vincent Auriol'ün yeni kabineyi kurma davetini kabul etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1952
  • Amerikanın Korede zayiatı 100 bini geçti Vaşmgton,9 A.A.Müdafaa Bakanlığından bugün bildirildiğine göre,Amerikanın Koredeki zayiatı 104.084 kişiyi bulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1952
  • İsrail de Olimpiyatlara iştirak ediyor Oslo,9 A.A.Norveç Olimpiyat organizasyon komite,si tarafından bugün bildirildiğine göre,İsrail önümüzdeki şubatta yapılacak olan Olimpiyat kış müsabakalarına kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1952
  • Yusuf Ziya öniş'in sıhhati düzeliyor Bir müddetten beri rahatsız bulunan Devlet Denizyolları Umum Müdürü Yusuf Ziya Öniş'in sıhhi durumu düzelmeğe başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1952
  • fekar hafız I Baş tarafı birincide!son üç hâdisesi şunlardır:Abdullah Celâl îstanbula dö,ner dönmez Unkapanında Fil y« kuşunda oturan Kasap Bemi* Hunun karışanı büyü yapmak su retiyle çocuk sahibi ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.01.1952
  • Liman tesisat ve inşaatı için satın alınacak makine ve vasıtalara ait eksiltme tarihlerinin uzatıldığı ve şartlarının değiştir i diği hakkında ilân Bayındırlık Bakanlığından 1.Liman tesisatı için lüzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.01.1952
  • İstanbul Posta Telgraf Bölge Baş Müdürlüğünden 1 Mukavele ve şartnamesine ekli idarî şartnamesine bağlı numunelerine göre Erenköy P.T.T.sanatoryumu için 31 kalcın basılı Kâğıt açık eksiltme ile tabett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.01.1952
  • 1st.Lv.Amirliğinden veıilen Askeri Kıtaat ilânı Kayseri ana tam.Fabrikası su kulesi inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur.Keşif bedeli 67290,76 lira ilup geçici teminatı 4615 liradır,ihalesi 21 o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.01.1952
  • Erdek Belediye Başkanlığından:iki buguk veya üç tonluk teklif suretiyle bir adet kamyon alınacaktır.Teklif mektupları 21.1.952 tarihinde komisyonda bulundurul' mak üzere teklif edilen kamyonun bütün e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.01.1952
  • ft Lokman Hekînn Dr.HAFH CEMAL Dahiliye Mütehassısj Paz&rdan başka her gün sabah saat l ü 30-12 öğle den sonra 14.30 17 de hasta kabul eder Istanbul PiVrjnvo:u No-104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.01.1952
  • Kiralık Deri ve Kösele Fabrikası Kazlıçeşmede kösele ve deri imal eden büyük tabakhane her türlü teşkilâtı ile ki*aya verilecektir.20181 telefona müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.01.1952
  • Muayyen zamanlardaki sancılbrâ karşı.kinin li GRİPİN başarı ile kullanılır.GRİPİN,baş,diş,adale,sinir,lumbago ağrılarını teskin eder,romatizma ve siyatik tedavisinde faydalıdır.KİNİNLİ nlide'\4 5aal a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.01.1952
  • OPERATÖR Dr.CAVÎT GÖNÇEH Umumî baş,kann,tenasül uzuvları,kol,bacak,damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçularbaşı No:13 Tel:Muayene;23678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.01.1952
  • 4 işçi aranıyor San'at Enstitüsü motor tamir kısmından mezun bir işçi,Orta San'at Okulundan mezun bir işçi alınacaktır.İsteklilerin Şişli.Perihan sokak No.70/1.Şişli Garajı ustabaşılığına müracaatı.f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.01.1952
  • Deniz Harp Okulu Komutanlığından 1 1952 1953 ders yılı Dz.Harb Okulunun 1.inci simfma namzet olmak üzere bir oefaya mahsus olarak şimdiden,ihzar)Harb Okulu birinci sınıf namı altında öğrenci alınacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.01.1952
  • Devlet Hava Yolları İzmir Meydan Müdürlüğünden 1 izmir meydanı ihtiyacı için Türk tipi Normlarına uygun evsafta ithal malı portland çimentodan 700 ton kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.2 Muhamme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.01.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı İşlerini İdare eden;Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer;Nuri AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortakiıgı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.01.1952
  • Devlet Demiryolları Genel müdürlüğünden:Aşağıda isimleri yazılı ocak ve tesisat teklif verme suretiyle ve pazarlıkla satın alınacaktır.Tekliflerin en geç 28.1.952 pazartesi günü saat 14 e kadaı Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.01.1952
  • İdare ihtiyacı olan font döküm yaptırılacaktır İstanbul Sular İdaresinden:Şartnamesi bedeli mukabilinde idare veznesinden alınabilir.İsteklilerin yatıracakları 250 liralık teminat makbuzlariyle şartna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.01.1952
  • İstanbul Dz.ikmal Gr.Başkanlığından:Kasımpaşadaki Deniz Boya İmalâthanesi için üç adet boya makinesi satın alınacaktır.Vasıfları her gün çalışma saatleri dahilinde Kasımpaşadaki Dz.ikmal Gr# Bşk.lığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.01.1952
  • Bornova Belediyesinden Ford marka şasi üzerine yerti karöserli komple bir yolcu otobüsü satın alınacaktır.Muhammen bedeli 21500 liradır,İhalesi kapaıl zarf usuliyle 24.1.952 perşembe günü saat 11 de y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.01.1952
  • Elektrik tesisatı yaptırılacak İller Bankasından:1 Niğde iline bağlı Bor kasabasının hidro-elektrik santralına,Banknca verile ek türbin grubu ve cebri boru monte ettirilecek,alçak tansiyon şebekesi ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.01.1952
  • Neşriyat PUL letanbul Fi'atelist Kulübü tarafından neşredilmekte olan »PUL» isimli aylık koleksiyon mecmuasının 3)ün cü sayısı temiz basılmış renkli bir kapak içinde ve dolgun münderecatla çıkmıştır.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.01.1952
  • İstanbul Asliye Üçüncü Hu-kuk Yargıçlığından:951/1498 Beyoğ'unda Bozkurt mahaHe sinde Dolapdere caddesinde en eski 80.yeni 6 taj 279 No.da oturan Arısyak,Zabel,Onnlk Ye Armenihinin gaip iklerüıe karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.01.1952
  • Istanbul Beşinci İcra Memur luğundan:951/6394 Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen kıistal camlı ik» adet masa,maruken bir kanape,iki koltuk,bir adet Gerge coinin Sonthwark London marka.ı dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.01.1952
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr.Kr.Lr.Kr.Senelik 42.00 81.00 Altı aylık 22 50 43.00 Üç aylk 12.00 24.00 Bir ayılk 4.50 9.00 ÎLAN FİATLARI 2 ve 3 üncü sayfanın santimi 4 T.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.01.1952
  • GAZLALÇALIŞIR 35 Beygirlik Traktör TÜRKİYE MÜNHASIR İTHALATÇISI:MEHMET KAVALA GALATA-TAHİR HAN-Tel.40430
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan