Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.01.1952
  • WIR1ILMIN Fethi Beyin istifası hâdisesi Şeyh Saît isyanının mevziî bir hâdise olup olmadığı mü' nakaşasından çıkan buhran neticesinde Gazi,Fethi Beyi Mecliste hükümet başından çekilmeğe nasıl mecbur e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1952
  • Dün Orta Doğu meselelerini müzakereye başlayan Truman Churchill Truman ve Churchill dün de görüştüler Jlinkü müzakereler sırasında orta doğu meseleleri tetkik edildi Vaşiııgton,8 AP)Bildi-1 Başbakam C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1952
  • T-UlUST_Istunbulun neleri meşburcîur?Cinayetleri M isler L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1952
  • Fırtına devam ediyor Evvelki gün başlıyan kar,dün de fasılalarla devam etmiştir,öğleye doğru havanın biraz açması üzerine karlar erimeye başlamış ve şehir yollan çamur deryası halini almıştır.Akşam üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1952
  • Hakemlerin mühim kararı Galata Kulübüne hakem verilmiyecek Dün gece Istanbul futbol hakemleri üç saat süren bir toplantı yaparak;Adalet Galata maçında gerek hakeme ge rek Adalet oyuncularına karşı çir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1952
  • Walter Wanger Hollyvood cinayeti Walter Wangerln deli olduğu iddia ediliyor Santa Monica California)8 AP)Film prodüktörü Walter Wanger dün.kar.sı Joan Bennett'in iş ajanı Jennigs Lang'a ateş.etmekten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1952
  • Fransadaki kabine buhranı devam ediyor Cumhurbaşkanı dün Radikal ve Halk Topluluğu partileri liderleri ile görüştü Paris,8 A.A.Cumhur-müteşekkil heyeti kabul etmişbaşkanı V.Auriol,Pleven ka-tir.Daha s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1952
  • Beşer Tatari tahliye edildi Bundan bir müddet önce Bomonti tramvay durağında Şehire adında kırk yaşında bir kadına otomobiliyle çarpmak suretiyle ölümüne sebep olan Beşîr Tatarî tevkif edilmişti.Hâdis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1952
  • Kaçak eşya getiren kadın Tanınmış bir tüccarın karısının eşyaları arandı Ankara,8 Milliyet)İstan bıılda Altınb^kkal Platin apartvnamnda 4 No.h dairede oturan tanınmış tüccarlardan hi*-zatm karısı olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1952
  • Atlantik Paktı ve Türkiye Lüksemburg Parlâmentosu Fakta iştirakimizi kabul etti Lüksemburg,8 A.A.Türkiye y.Yunanistarua Kuzey Atlantik Paktına kabulü hakkındaki protokol bugün Lüksemburg Saylavlar Mec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1952
  • Celâl Bayara Çukurovada yapılan muazzam tezahürat Cumhurbaşkanı Adana Tüccar Kulübünde Adanalılarla bir buçuk saat süren samimî bir hasbihal yaptı Adaşa,8 Milliyet)Bugün Mersinden ayrılarak Adanayı şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1952
  • D.P.teşkilâtının büyük toplantısında i.m ıv *n m r,H»n,jW WliWi Başbakan Yardımcısının dünkü mühim konuşması S.Ağaoğlu,iktidarın bugüne kadar başardığı işlerin bir bilançosunu yaparak muhalefetin isn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1952
  • ACIRIZ K âmil Boran isminde Halk Partili bir milletvekilinin bir sözlü sorusu münasebetfyle Mecliste dikkate' değer bir tartışma cereyan etti.Muhalefetin memleket mesele,leriııi münakaşa,hükümet icraa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1952
  • Orman kanunu Hazırlanan tasarı D.P.Meclis trupunda t&rtcşoı&L»^ sebep oldu Ziraat Bakanı N".Ökmen Ankara,8 Milliyet)Demokrat Parti Meclis Grupu bu gün saat 15 te top anmış ve Tekirdağ Milletvekili Şev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1952
  • ¦MV wwn«ıı Meclisin gündemi Kasım Gülek hâdisesine dair hükümet görüşünü açıklıyacak Ankara 8 Milliyet)Büyük Millet Meclisinin ya nnki toplantısınla gündeminde,Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger'in,C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.01.1952
  • *0f MAKALE Hâmid'in doğun günü İsmail Hami DANIŞMEND 1 Birkaç gün evvel Abdülhak Hâmid'in doğum tarihi kısa bir münakaşaya sebep oldu:Emin Âli Savlı mühim bir vesika bulmuş;bu vesikada Hâmid'in balast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1952
  • KONFERANS 4r Hindistandan dönen Prof.Hilmi Ziva Ulgen yarın saat 18 de Türkiye Hindistan Kültür Cemiyeti Merkezinde bir konferans verecektir.Konferansı müteakip Hindistan'a ait filmler de gösterilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1952
  • Hie 11 R Ah.1371 OCAK 1952 Çarşamba VAKÎT VASATİ E VAKİT VASATI EZANİ Gör.eş Öğle ikindi Akşam Ymtm imsak 7.26 12.20 14 45 16 58 18.34 5 39 Hu I 27 K.Ev 1367 2.29 2.23 9.47 12.00 1.38 12.42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1952
  • Kambiyo ve Esham Sterling Dolar Fr_Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.tsvec Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes.Açıtıe 7.89 280 50 U.8Ü 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44 80 01-876 9.73.90 1933 Ergani.1938 îkram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1952
  • İl Sağlık Müdürlüğüne ki/îi getirilüek Ur.Faik Yargıcının istifosiyle boşalan II Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğüne Bakarl'lc Teftiş Heyeti Reisi Dr.Kema-Oin tayin edileceği bi dirilmektedir.Şimdiki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1952
  • Manisaya gelen göçmenler Manisa,8 A.A.ilimize gelen göçmenlerin iskânı ve diğer hususlar hakkında resmî makamlardan edindiğim malûmat aşağıdadır:Şimdiye kadar Manisa'ya 976 çiftçi ve 149 sanatkâr olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1952
  • FIKRA Süt me.elesi Sur dışında yakalanan,eşek,katır ve beygir mezbahalarından sonra bir de ortaya salyongozlu süt meselesi çıktı.Dünkü bir akşam gazetesi,bu iddiayı ortaya atan Şehir Meclisi üyesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1952
  • Bir şantajcı yakalandı Abdü'kadir adında birisi dün şehrimizin zengin erinden Nazmi Avunduktu telefonla bulmuş ve şunları söylemiştir Ben Eminönü Emniyet âmiri Başkomiser Abclü'kadirim.Göndereceğim ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1952
  • İtfaiye teşkilâtına yangını bildireni âletler verildi İstanbul itfaiye teşki âtı yan gın ihbarım kaydetme â' etleri-1 e teçhiz edilmiştı-r.Şimdilik Ts tanbul ve Beyoğlu gruplarına konulan bu â1 etler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1952
  • KISA HABLRLER if Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürü Dr.Halim Alyot dün sabahki ekspresle şehrimize gelmiştir.Halim Alyot birkaç gün şehrimizde kalacaktırit Belediyede ilgililerle yapılan toplantıda,şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1952
  • POLİS E ir Sirkeci İstasyonu marşandiz yerind?mühürlü vagonlardan 109 kilo tulum peyniri çaldıkları sanılan Faik ile Yaşar yakalanmışlardırir Arapcamii Bereket Hanının 100 numara kurşun",arını çalan A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1952
  • TEFRİKA No.10 TEFRİKA No.10 Bereket versin profesör burada değil.Kadııım profesör diye bahsetiği adam mafsal iltihabına karşı yeni müstahzarlar imal eden büyük kimya lâboratuvarının sahibiydi.Bekdiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1952
  • Piyasa canlanıyor Bu yıl ithal mallarında ucuzluk olacağı anlaşılıyor Yıl sonu do'ayısiyie piyasadaki belli başlı firmalaun envanter ve bilanço islen doJayısiyle faaliyetlerini tati.etmiş o maları büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1952
  • Üniversitenin bütçesi Üniversiteye ait bazı mese'elerin hal i ve bu arada Üniversite bütçelinin tasdiki hususun da,Bakanlık v^e hükümetle temaslarından dönen Üniversite heyetinden Genel Sekreter Hasan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1952
  • Bir Rum hadım odasında üYü olarak bulundu Galatada Döşemeci sokağında 4 sayrı evde oturaı* ve ism' tesbit edi'emiyen' hir Rum Ladini yatağında iîla olarak bulunmuş,cesst Morga kaldırılmıştır.Savcılık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1952
  • Mangala düşerek yanan bir kadın öldü Kuzguncukta Hakk»* Tepe caddesinde bir gecekonduda oturan Fatma Cin^ü adında bir kadın,mangala düşerek yanmış^ kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Hastahanesinde dün öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1952
  • Doğu Güney Akdeniz;seferlerinde değişiklik,yapddı Mısırdan Avrupnyai ya-pılan pamuk ve diğer yüs nakliyatı ile ilgi i oaırak Dotru Gamey Akdeniz hattı programımda değişiklik yapılmıştır.Buna göre Doğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1952
  • DenizyoEhn memurları primlerini alamıyorlar Devlet Denizyolları raeıııur ve müstahdemleri 8—9 aydanberi birikmiş o'an pirimlerini hâ'â alamamışlardır.Alâkalıların bildirdiğine g.ox'Or primlerin ödenme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1952
  • Ay sonunda Almanyadan 54 etobüs daha gefiyor Belediyenizi Ata&jsyaya ısmarlamış oMuğıı otobüslerden.50 taneEÜfc bir partinin bu sym sonuma doğru şeîr;imlze gelmesi bekinmektedir.Şehir dahilindeki hatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1952
  • Iîi;atın ölümüne sebep ola» taksi Şoför Ahmet idaresindeki 8398 plâkalı taksi Afamedin idare ettiği tek atlı araba il°,Aksarayda çarpışmışlar,sadme ne ticesinde at ö mü^tür.Tahkika ta başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1952
  • Kapaîrçjarşjda dükkân soyan hırsızlar aranıyor *KapaTıçarşıda manifaturacılar m bulunduğu caddece Mehmet Esmere ait ¥erri Sevim tuhafiye mağazası île bitişiğindeki Gaspar'in çantacı dükkânınn damları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1952
  • Ul"st'rma Rakam dim geldi U1 aştırma Bakaaı Seyfi Kurt,bek dün Ankaradan ekspres'e şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1952
  • Üç sarhoşun marifeti Kadıköyde yapılan bir dıiğün esnasmda,Halit Gümüş,Kerîm Aktaş ve Haydar Aktaş adında üç misafir biraz sonra sarhoşlukla kavgaya başlamışlar,bu arada Türk bayrağını da yırtmış'ardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1952
  • Yardım sağlık duruma Sağlık ve Sosyal Yardım Ba kanlığının 1951 aralık ayı zarfındaki çalışmalarına dair aşağıdaki malûmatı aldık:Buiaşıcı hastalıklar Evvelce Yemen ve Suudi Arabistan hudut bölgesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1952
  • I'unani-tandan ka.yıkla kaçan üç mülteci Fehmi,Se^mi ve Şükrü admda üç Yunan tebcıalı lürk,birkaç gün önce,Yunanistandan Çanakkaleye kayıkla geçerek iltica etmişler ve dün şehrimize getiri'mijlerdir.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1952
  • Kız kaçırma vakası rendikteu bir kızı kaçıran üç kişi Gebzede yakalandılar ıra—ia^tfrrn ı im mı tüiHiT» il ı/rflî Pendikte oturan ve iyi bir ailenin çocuğu olarak tanınan Hasan Gürgöl adında bir gönç,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1952
  • HALKIN SESİ Boğazı aşacak köprü Eyüpte Yalılarda oturan j emekli Albay Hüsnü Çeliközün düşünceleri:Biz hayal ile hakikat arasındaki mesafeyi ölçmeye hiç yanaşmıyan insanlaıız Mütemadiyen şu Boğazı aşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1952
  • A âkahBar şimdiki haBde ye;ıî bir fiat a t rimim mevsisnsz buluyor Sümerbank yünlü ve pamuklu mensucat mamullerinde yüz-1 de İÜ iâ 15 nispetinde bir zara yapılacağı rivayîtleri üzeıine bu hususta malû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1952
  • Erzurum felâketzedelerine yardım Erzurum felâketzedelerine yardım olmak üzere Fllyoa Ateş Tuğlası Fabrikası mensupları tarafmdan Erzurum valiliği emrine 150 lira gönderilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1952
  • Yeşilköy Meteoroloji İstasyonunun verdiği hava tahmin rapo runa göre bugün şehrimizde hava;umumiyetle bulutlu ve yağışlı geçecek,rüzgârlar kuzeyden ve kuzey doöudan kısmekuwetTica esecektir.Hava sıcak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1952
  • Erzurum Valisinin telgrafı Erzurum zelzelesi münasebetiyle istanbul halkmm gösterdiği alâkaya karşı Erzurum Va lisi Cema1 Gar tan,istanbul Vali ve Belediye Reisine şu telgrafı göndermiştir «Serhat boy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.01.1952
  • Amerikada Başkan seçimi ve dedikodular Amerika Cumhurreisi Truman büyük işler başar mış memleketi tarihinde büyük bir iz bırakacak bir şahsiyettir.Harp sanayimden sulh iktisadiyatına geçilirken memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1952
  • Bâr İngiliz kayak şampiyonu öldü Klosters.İsviçre)8 AP-Eski İngiliz slalom şampiyonlarından Mr.James Palmer Tomkinson dün.bir kayak kazası sonunda ölmüştür Eşi,kayakla kendisini takip ediyordu ve eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1952
  • Öğle vakti idi.Meyhanede birkaç kişi vardı.Kimisi bir çorba içiyor,kimisi yarım ek" mekle bir tabak fasulyeyi katık ediyordu.Perihan onların yanında yüksek sesle konuşmaktan,ne de olsa çekiniyordu.Kıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1952
  • Sır Stafford Cripps in sıhhî durumu tekrar bozuldu Zürih.8 AP)Sir Stafford Cripps'in eşi tarafından bildirildiğine göre.îngüterenin eski Maliye Bakanı,belkemiğinden muztariptir ve kendisi dik duramama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1952
  • SUMERBANK—1952 YİLİ İKRAMİYE PLÂNI 300.000 Lira Tutarındadır.Vadeli,Vadesiz Küçük Cari hesap sahiplerine Sekiz çekilişte Evler,Apartman daire!eri ve çeşitli para ikramiyeleri dağıtılacaktır.Birinci ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1952
  • Gençlik ve tefekkür yıllan Duymadığı din,işitmetiği âdet,gözleri önüncen geçmîyen hakikat kalmamıştı TEFRİKA No.7 Fakat daha sonraları ona sorulduğu zaman şöyle anlatmıştı.Hatırlıyorum,Amcamla bir van
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1952
  • G.Doğu Asyc Konferansı Londra,8 Nafen)Vaşingtonda cuma günü toplanacak olan Güney Doğu Asya Askerî Konferansına ingiltere,Fransa ve Bir'eşik Amerika askeri tem silcileri katılacaktır.Fransız hü kûmeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1952
  • ingiltere ma!iyesi güç bir duruma düştü Maliye Bakanı Butler,iktisadî felâketin ilk ikazını dün yaptı Londra.8 A.A.Afp)Pazartesi akşamı yaptığı kısa bir basın toplantısında İngiltere Maliye Bakanı R.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1952
  • Dsfine arayscıtar Kolayca,ânî olarak zengin olmak insanların en çok arzu ettikleri bir şeydir.Ormanda ağaç kesen oduncu,küçükken dinlediği masalları hatırlıyarak «Şu ağaçlardan birini,ta-biî en ih uya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1952
  • SANAT HAREKETLERİ "Yeni Adam,Demek derginiz on dokuzuncu yaşına bastı?Bir dergi için bizde on dokuzuncu yas ne güzel birsey!Fckat ben,affedin,affedin sayın Baltacıoğlu,ne sizi.ne de derginizi tebrik e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1952
  • Japon Barı andlaşması General Yoşida işgal rejiminin 31 martta sona ereceğini bildiriyor Tokyo,8 A.A.AFP)Başbakan Yoshida işgal rejiminin,barış andlaşraasının tasvibi tarihi olan gelecek 31 martta son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.01.1952
  • Asri Venüs lâkabı ile anılan Ava Gardner'in Holywood'dakI evine dört gün once,bir hırsıı girmiş ve 250 bin dolar kıymetinde mücevherat çalmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.01.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BIRVAK'A ik tahtının de sefalet içinde ölmüştür Kamer adalarından biri olan Negazîd/a Ngazidia Grande Com ore)da "Sultan-ı TayyiberrBaşsultan,olmak bir dâva idi.Fakat bu,kimsen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.01.1952
  • Bravo Mülkiyelilere!J İstanbul Enternasyonal Basketbol Turnuasına iştirak eden Yugoslav şanpiyonu Partizan takımı şehrimizde birincilik aldıktan sonra Ankaraya gitmişti.Ankaradaki dörtlü turuua dak» i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1952
  • Rapid Panaitokos'u 3-1 yendi Atina.6 Hususi)îstanbulda 4 maç yaptıktan sonra "buraya gelen Avusturya ikincisi Rapid takımı dün PanatinaL kosla yaptığı maçı 3 1 kazanmıştır.Zeman Merkl.Happel Kaf ka,Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1952
  • Diğer küme kulüpleri:9 DENİZGUCU Şanlı mazisi bulunan denizcilerimizin sportif faaliyetlerini bu kulüp tanzim eder Şanlı bir mazisi bulunan denizcilerimizin sportif faali yetleri Donanmanın kurulusu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1952
  • Kış aylarının gelmesi her tarafta kayak sporunun canlanmasına sebep olmuştur.Amerikada büyük bir alâka tophyma bu spor bilhassa Wyoning ve Idaho eyaletlerinde revaç bulmaktadır.Burada senenin her üç a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1952
  • Drobny ingiliz tabiiyetine geçiyor Meşhur tenis yıldızı Jaroslav Drobny yeniden tâbiiyet değiştirmek üzeredir Bilindiği gibi.Drobny memleketi olan Çekoslovakya'yı terkederek Mısır tâbiiyetine geçmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1952
  • Carlton takımınn yeni teklifler Londra,8 AP)ingiliz fdt bol liginin birinci küme takımlarından Charlton Athletic kuflübü,bu yaz maçlar yapmak üzere isveç Yunanistan ve Aıjantinden teklifler aldığını b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1952
  • Boksör Hüsnü bir maça başlamadan evvel Türkiye boks birinciliği Türkiye boks birincilikle,rinin Ankarada yapılmasına karar verilmiştir.Bu hususta hazırlıklara şimdiden başlanmıştır.Henüz katî ola rak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1952
  • 1951 senesinin en iyi bisikletçileri Geçen senenin en iyi bisikletçileri tesbit edilmiş bulunmak tadır.Dünyanın en iyi 10 bisikletçisi şunlardır:1 Kubler isviçre)2 Koblet isviçre)3 Bobet Fransa)4 Magn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1952
  • Futbolda olimpiyata iştirak etkiyecek miyiz Merkez istişare Kurulu İle Olimpiyat Komitesi önümüzdeki ay içersinde Ankarada bir toplantı yaparak,Helsinki Olimpiyatlarına iştirakimiz hususunda bazı kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1952
  • Canbaz pireler çalındı Olimpıa sirkinde şimdiye kadar eşine ender rastlanan bir hırsızlık vakası cereyan etmiştir.Polise,canbaz pirelerin kaybolduğu bildirilmiş ve bunun üzerine de sıkı bir tahkikat a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1952
  • Son seneler zarfında Türk basketbolünün durumu Kalkınma devresinde bulunan basketbolümüzün istikbali fcin iyi kararlar vermeliyiz Son senelerde büyük muvafvakıyetler sağlıyan basketbolün en ileri spor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1952
  • Bir gün gelip nasıl olsa kar sıkışacaklarını ve kozlarını pay edeceklerini bilen her iki pehlivan da kendilerine pek iyi bakmış ve böyle bir karşılaşma için hazırlanmışlardı.Güreş pek sert olmuş,ikisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.01.1952
  • KÜÇÜK Karükoldo Piyes 3 perde Yazan;S.Kingsley Çeviren:SAHNE T SaduIIah ı Sahneye koyan.M.Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21.15 de ı Cuma.pazar matine saat tam 15 de Telefon;40276 »ii«w,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.01.1952
  • MUAMMER KARACA Opereti £u akşam saat 21 de M A K S 1 M de Cumartesi,pazar 16 a n.atine ve çaramba 16 da tenzilât ı matine SORMAGİH* Şarkılı tuluat oyun Perşembe akşamı ite cumartesi matine talebeye te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.01.1952
  • 1EFRİKA No.107 Yazan:SAMANCIGİL Daha fazla fesada gidersek devletin hercümerç olmasına sebep oluruz,Ey Recep!Topal bacağını kırmak boynuma borç olsun!Recep Paşa son zamanlarda nekris hastalığına tutul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.01.1952
  • RADYO İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Radyo salon orkestrası konseri 13.45 Şarkilar 14.15 Programlar,dans ve caz müziği «Pl» 14-40 Türküler «Pl» 15.00 Kapanış 17.57 Açılış ve pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.01.1952
  • 1 2 3 4 5 6 7 9 9 10 11 12 Hazırlayan;Sadi torak 6 Yükselme;Tutukluk.7 Götüren;Sivil bir memuriyettir amma ekserisi ona paşa der.8 Hitap edatı;Bektaşüerin pîri;Mas et.9 Kabahat;Do-lu'nun başındadır.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.01.1952
  • İstanbul Sular idaresinden İdaremiz için imtihanla Muhasebe iğlerinde çalışmış iki daktilograf aLnacaktır.Miısabaka imtihanı 13.1.952 pazar günü saat 10 da idare merkezinde yapılacaktır.Taliplerin 11.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.01.1952
  • KARTAL Belediyesinden Kartal Ankara Caddesinde Belediyeye ait 132,134,136,138 ve 140 sayılı ahşap evlerle kagir mağaza ve ahırın enkazı yıkıcıya ait olmak üzere arsalar şartnamesi dahilinde Belediyeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.01.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Vapurlar Gidecekler 14.00 Ordu)îzmire 22.00 Erzurum)Bandırmaya Gelecekler 6.30 Tırhan)Bandırmadan 14.35 Marakaz.Mudanyadaa 16.30 Etrüsk)îzmirden Trenler Gidecekler 7.20 Adapazarı 10.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.01.1952
  • «Hayır.Sadece avlanmaya giderken bizimle gelirdi.Ne evvelce ne de sonra bir daha Bucky'yi görmedim.Tayyareye beraber binip,birlikte avlanır,sonra döndüğümüzde tayyareden iner Allahaısmarladık der ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.01.1952
  • Fal hikayesi Taksimde bahar başlamıştı fakat güneş yüzü gördüğümüz yoktu.Ardı arkası gelmiyendinmek nedir bilmiyen,dineceğe de benzemiyen bir de i rüzgâr,şehrin sırtına abanmış,dağ ların ardından yığm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.01.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR "t\ATHOLABI Saat 21 de DRAM SOYGUN Yasan:Jevad Fehmi Ba*kut Teltfon:4215Î KOMKDÎ KT«-W» DıMYATA CiDFRXEN Yazan:D.H.Psatha Türkçesi:Nazını Dersan feleîon 4IM09 Pazar U 30 da M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.01.1952
  • Doktor Hatice Ekren tç Hastalıkları Mütehassısı Hergün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul eder.Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad.Parm akkapı Küçük îşhan No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.01.1952
  • Argıthan Belediyesinden Kapalı za^f usulile yapılacak eksiltme ile 34-36 beygir kuvvette imperyal m-ırka müceddet bir değirmen motörü alınacaktır.Ivî'ihammen bedel 7900 ıira muvakkat teminat miktarı 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 09.01.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor Baş tarafı birincide!kil ediyordu.Rahmetli Feyzi Bey,çok nazile,terbiyeli bir adam,iyi bir dost olmasına rağmen kendisinde Şanca mahsus bir eşraf,bir müteçallibe zihniyeti hâkimdi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.01.1952
  • Truman ve Churchill |3aş tarafı birincidel Doğu işleri görüşülmüştür.Truman'm,Mısır ve İran'da bazı tavizlerde bulunulması meselesini bahis mevzuu ettiği zannedilmektedir.Görüşmelerde Birleşik Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.01.1952
  • Hoiivut ta cinayet [Baş tarafı biıincide)muvazenesinin ziyamdan dolayı suçsuz» kaydını ilâve etmiştir.Hâkim Harry Borde.üç sinir mütehassısının Wanger'i muayene etmesine karar vermiş ve duruşmayı şuba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.01.1952
  • Kaçak eşya fBas larafı birincirfM lerdeu şüphelenerek arama yapmıştır.Bayan Zeynebe ait bavullarda birçok kaçak eşya bulunmuştur.Bayan Saylabn"!r eşyaT«rı FWepten aldığı* m ve gümrük muamelesini yaptı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.01.1952
  • Kore gazisi Resul Akın Ahlat,8 A.A.Kore gazilerimizden Resul Akın,bugün Ahlat'a gelmiş ve başta Kaymakam ve Belediye Başkanı olduğu halde,Ahlatlılar tarafından karşılanmış kendisine bir altın saat hed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.01.1952
  • Hakemlerin mühim kararı flaş tarafı bi;incide sezon içinde yapacağı maçlarda hakem durmamak kararını almıştır.Bu karar ittifakla verilmiştir.Ayrıca hakem komitesi,Galata takımını bu maçta hükmen mağlû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.01.1952
  • Fırtına devam ediyor I Ba?tarafı birincide Sühunet sıfırın altında 4 dereceye kadar düşmüştür.Rasathane nin verdiği malûmata göre,barometre biraz daha düşecektir Diğer taraftan dün.Vilâyette Kaymakaml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.01.1952
  • Adapazarında yakalanan hırsız İzmit,8 Milliyet-Bir müddetten beri ilimiz zabıtası tarafından aranan,tanınmış dolandırıcı ve yankesici Alî Şen,Adapazarında yakalanmıştır.İlk tahminlere göre hırsızın şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.01.1952
  • Sovyet ılı heyetleri Nevyork,8 Nafen)Christian Science Monitor gazetesinin Akdeniz bölgesi muhabiri,son zamanlarda Roma yolu ile Hindistan'a giden Sovyet heyetlerinin artmış olmasından bahsetmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.01.1952
  • Y.subaylara dair mühim bir karar Yedek Subayların kendi arzu-larıyla üç yıl daha orduda hizmet görmeleri imkân dahiline girdi Ankara.8 Milliyet)Haber aldığımıza göre;halen hizmette bulunan 34 üncü dön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.01.1952
  • Arap Yahudi ihtilâfını hal için teşebbüsler Hükümetimiz ve Batıl ğuda istikrar temin içi Paris,8 A.A Usis)Filistin'de İsrail ile Arap devletleri arasında anlaşmazlığın halli için Birleşmiş Milletlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.01.1952
  • Başbakan Yardımcısının dünkü mühim konuşması [Ba$ tarafı birincide 1 fak olmuş bir partinin mensubu o arak konusu/acum.14 Ma yıstan 48 saat bı.tisavr vurdan ve biryo:vatandaşlar için bir hayaldir,ibar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.01.1952
  • Chutrclıiire verilen hediye Vaşington,8 A.A.Floridada bulunan meşhur bir yaprak" sigara fabrikası bugün huHUSÎ surette imal ettiği 40 santim boyundaki yaprak sigarasını Winston Churchill'e hediye etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.01.1952
  • Flyifig Enterprise şilebi kaptanı taltif edildi Faîmotrfh,8 A.A.Flynig Enterprise'in süvarisi Cstrİ sen ile gün evvel Turraoîl römör&SrÖnden,gemiye atlaznış iolstt İngiliz arkadaşı Kenneth Eteney bura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.01.1952
  • Suriye,Almanya ile harp haline son verdi Şan% AP)Suriye dün,altı sene sonra,Almanya ile harp haline son vermiştir.Yaym'anmış o1 an bir resmi *ebhğ de,«Bir barış andlaşmasn imzalanacağı zaman tahaddüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.01.1952
  • General Jııin Amerikaya irjdiyor Paris,S A.A.United Press)General Alphonse Juin m ge ce uçakla Nevyorka hareket etmiştir.General,Vaşingtonda Amerikan ve İngiliz resmî şahsiyetleriyle Hindicini durumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.01.1952
  • Orhaneli Bursa yolu kapandı Orhaneli,8 A.A.İki günden beri devamL olarak yağan kar yüzünden Bursa ve Bucak merkezleriyle ilçe irtibatı kesilmiştir.Ayrıca stok yapılmadığı için yiyecek ve akar yakıt sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.01.1952
  • Orman Konunu ~7^ş tarafı birincide!can,Tarım Bakanlığınla hazırlamakta olduğu yeni Oı man Ka j nunu tasarısı üzerindeki tenkid' lerini uzun ve etraflı bir şekilde bildirmiştir.Mocan konuşmasında köylü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.01.1952
  • Yardımsevenlerm toplantısı Yardımaevenler Derneği Bur sa merkezi olağanüstü kongre yi müteakip yeniden faaliyete geçmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.01.1952
  • C.Bayara Çukurovada yapılan tezahürat Baş tarafı birincide)teakıbeıı Adanaya Hareket eden Cumhurbaşkanı,Meclis Başkanı,Genelkurmay Başkanı ve refakatindeki zevat hava alanı önünde merasimle karşılanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 09.01.1952
  • 1st.iv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânı 12 aded buz dolabı kapalı zarfla satırı alınacaktır.Muhammen bedeli 21,700 lira olup geçici teminatı 1627,5 liradır.Eksiltmesi 28/1/3952 pazartesi günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.01.1952
  • LI üükRAiJ Kck'ne Mühendisi idaresinde ve Mütehassıs ustalar nezareti altında OTO SERVİS VE TAMİR ATELVESi i Her Model Besrzin,Dizel Otomooıl,Kamyon,Traktör,komple tamirat Ekspertiz Keşif ve Müşavere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.01.1952
  • PttNYAPA.RAKİPSİZ DOHT TİP MOTOSİKLET »AİMA I I II IS.JAWA 2^0 JAWA J^O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.01.1952
  • İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından Karabükten demir mamulleri alabi'^ek için Odamıza müracaat edecek müesseselerin ihtiyaçlarının tesbiti için:1 Muamele Vergisine tâbi sanayicilerin son iki yıla ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.01.1952
  • ZAYİ:İnebolu Nüfus Memurluğundan almış olduğum nüfus cüzdanımı kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur,928 doğumlu Mehmet oğlu Mehmet Duran.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.01.1952
  • Lokman Hek."n Dr.HAFİ" CEMAL Lifliye Mütehassısı Pa*r rdan başka her gün sabah #saat 10 30-12:öğle den 9onra 14.30 17 de hasta kabul eder.istanbul Div ınvo!ıı No« 1(d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.01.1952
  • Zührevî ve cild mütehassısı Dr.Kayri Ömer EĞMEZOĞLU.Saat 3 ten 6 ya kadar Beyoğlu Ağacami;karşısı Hasan Bey Apt.No.133,Tel:43586
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.01.1952
  • Kadıköy tkinci Sulh Hukuk Yargıçlığından:948/51 Kadıköy Osmanağa mahalle si Telefon sok.57 No.da mukim ve Moda Caddesi 132 Noda kömürcülükle meşgul bulunmakta iken 21/4/948 tarihinde ölen Arşen Bediky
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.01.1952
  • OPERATÖR Dr.CAVİT GÖNÇER Umumî bag,kann,tenasül uzuvlan,kol.bacak,damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçularbaşı No:13 Tel:Muayene;23678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.01.1952
  • işçi aranıyor San'at Enstitüsü motor tamir kısmından mezun bir işçi,Orta San'at Okulundan mezun bir işçi alınacaktır.İsteklilerin Şişli,Perihan sokak No.70/1.Şişli Gtr.ajı ustabaşılığına müracaatıoa?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.01.1952
  • İst.Lv.milliğinden verilen Asker Kıtaat ilânı Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı 2 kalem yiyecek maddesi ayrı ayrı kapalı zarfla 17.1.952 günü hizalarında yazılı saatlerde Kütahya As.Sa.Al.Ko.da satın alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.01.1952
  • 40 vs 60 BEYGİRLİK TAM DİZEL TRAKTÖRLER.Kaymaya ve Şahlanmaya Karşı Ön ve Artta Tekerleklerde Hususi Ağırlıklar Bulunan Bu Traktör,Geniş Arazi Sahibi Çiftçinin En Sert Topraklarda ve En Ağır İslerde k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.01.1952
  • wo,Baş ağrıları.GRİPİN,baş,diş,nezle,romalizTso,adale ve sinir ağrılarını geçirir.Kininli GRiPiN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.01.1952
  • r MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr.Kr.Lr.Kr.Senelik 42.00 81.00 Altı aylık 22 50 43.00 Üç aylık 12.00 24.00 Bir ayılk 4.50 9.00 İLAN FÎATLARI 2 ve 3 üncü sayfanın santimi 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.01.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı işlerini idare eden;Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer;Nuri AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.01.1952
  • Nakliyat yaptırılacak Toprak Mahsulleri Ofisi Konya Bölge Müdürlüğünden 1 Misli depomuzda mevcut Ofisimize ait hububat,bakliyat vesaire maddelerden 3000 tonu Höyük'a taşınması işi açık eksiltmeye çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.01.1952
  • DÜNYANDA EN ESKİ ZİRAÎ ALETLER FABRİKALARINDAN Tek soklu 12 ve 14 inçlik Türkive Münhasır İthalâtçısı,MEHMET KAVALA GJUATA-ÎSTANBUl 7el,fûf30 66720
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan