Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.01.1952
  • Şeyh Sait isyanı nasıl oldu?Terakkiperver Fırkasınca yapılan keaif propaganda ve neşriyatın memleketin başına bir belâ açacağmdan endişe edenlerin kötü tahminleri tahakkuk etmekte gecikmedi.Şeyh Salt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1952
  • Eisenhower'in namzetliği General,Cumhurbaşkanlığına adaylığını koymak için şimdiki vazifesinden aynlmıyacagını bildirdi Paris,7 Â.A.CReuter)Yayınlanmasına müsaade ettiği resmi beyannamesinde.General E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1952
  • D.P.Eminönü merkez bucağı kongresinde r ı^.I inHü» ¦¦¦W«Mi Mlll»ı" Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlunun mühim konuşması İç inkişafımız şimdiye kadar görülmemiş hamlelerle ilerliyor.Anadoludaki step ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1952
  • Kar fırtınası yüzünden vapur seferleri durdu;seyrüsefer aksadı Birkaç günden beri fasılalarla devam eden yağmurlardan sonra,dün sabah saat 7 den itibaren şehrimizde devamlı ve bol miktarda kar yağmaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1952
  • Muhira kararlar aı if esinde bnlunan Amerika Cumhurbaşkanı Truman,ingiltere Başbakanı Churchill Tınmanla Churchill dün müzakerelere başladılar İki lider,Atlantik Paktına yeni bir şekil verecek tasarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1952
  • Atlantik Konseyi 9 şubat tarihinde Lizbon'da toplanacak Paris,7 A.A.Burada umumiyetle güvenilir kaynaklardan haber verildiğine Röre,Kuzey Atlantik Paktı Konseyinin evvelce mukarrer olan ta rihteri bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1952
  • C.Boyarın tetkikleri Cumhurbaşkanı bugün Adanaya,yarın da Hataya gidecek Mersin,7 A.A.Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,bugün beraberinde Büyük Millet M»c lisi Başkam Refik Koraltan,milletvekilleri ve Genelku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1952
  • Fransada yeni kabine buhranı Bütçe müzakerelerinde güven oyu alamiyan Pleven istifa etti Paris,7 AP)Fransız Millî Meclisi bu akşam,5 aydan beri iktidarda bulunan Rene Pleven Kabini ni devirmiştir Hük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1952
  • Köprülünün beyanatı Ankara,7 A.A.Türkiyenin Atlantik Paktına girdiği zaman askeri tertipler bakımından kendisine verilecek mevki hakkında İngiltere hükümetinin ihtiyar ettiği noktal nazarın ifadesi ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1952
  • Mecliste dün sert tartışmalar oldu Menderes muhalefetin bütün isnatlarını cevaplandırdı Bir sözlü soruyu bahane ederek muhalefetin iftira,isnat ve küfür metodlarını kullandığını söyliyen Başbakan dedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1952
  • pi i,»i ii i m 'pil i t Deprem faciasının tafsilâtı Erzurum Valisi deprem hakkında batma geniş bir açıklama yaptı Erzurum,7 A.A.özel muhabirimiz bildiriyor)Pasinler bölgesinde vukua gelen ve tesirini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.01.1952
  • MAKALE Dayıların çektikleri İsmail Hami DANIŞMEND Dil Kuruma neşriyatı Içinde Türk argosu)isminde iki küçük kitap var:Türkçüden Külhanbeyce* ye ve külhanbeyceden de Türkçeye birer lügat kitabı şeklind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1952
  • KONFERANS ir Amerika» Koleji felsefe pro fesörü Seelye dün saat 17 de Türkiye Muallimler Buliği Salonunda «1952 senesinde gençliğin felsefi terbiyesinin büyük ehemmiyeti» mevzulu bir konferans vermişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1952
  • Yeşilköy Meteoroloji İstasyonunun verdiği hava tahmin raporuna göre bugün şehrimizde hava;çok bulutıu ve zaman zaman yağısh geçecek,rüzgârlar kuzey ve kuzey doğudan nisbeten kuvvetlice esecektir.Hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1952
  • «ir 8 OCAK 1952 Salı Bu.10 H Ah.1371 26 K.Et 1367 VAKÎT VASATİ EZANİ Güneç 7.28 2.30 Ö#e 12.20 2.24 İkindi 14 44 9.47 Aksam 16.57 12.00 ¥atm 18.32 1 38 hatak 539 12.43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1952
  • istanbul lisesinin 68 inci kuruluş yıldönümü istanbul Erkek Lisesinin kuruluşunun 68 inci yıldönümü 18 Ocak Sah günü saat 17,30 da oku!salonunda törenle kullana çaktır.İstanbul Erkok Lisesi Mezun ve M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1952
  • hecî bir otomobil f'f.zafcfl Dün Topkapı asfaltı üzerinde fecî bir otomobil kazası dlmuş.Hıza admda 14 yaşında bir çocuk meçhul bir otomobilin altında can vermiştir.Sürat le kaçan otomobilin 098 veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1952
  • Sevdiği erkeği kaçıran kız Bundan bir hafta evvel Anka radan şehrimize gelen 14 yaşın da bir kız,sevgi isi o an 13 yaşındaki erkeği kaçırmıştır,ismi Gülseren olan kızla sevgi isi Ah met bir haftadır Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1952
  • FIKRA Hayırlı teşebbüs Son günlerde Derleme MU dürlüğü tarafından yayınlanan bir senelik neşriyat istatistiği,diğer senelere nispetle çok düşük bir dumm arzetmektedir.Istatis1iğ;n ihtiva ettiği isimle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1952
  • HALKIN SESİ Denizcilik Bankasından bir rica Yeniköyde Ayazma yolun.da Ray ip Arda yazıyor:1 Btz öteden beri Boğaz da oturuyoruz.Şirketi Hayriye vapurları Boğaz seterleri için ideal gemilerdi.Fakat hep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1952
  • POLİSTE Beyoğlu Mahlûl sokakta 3 sayılı evde oturan Cemal Beyazay ile Emin Dalgın ve Mustafa aralarında vukubulan kavgada Cemal Beyazay ile Emin birbirlerini bıçakla yaralamışlardır.Cihangir Susam sok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1952
  • Hopa şilebi Triesteden kereste getiriyor Denizyolları şileplerinden Ho pa 804 ton yük ye 193 metreküp kereste alarak Triesteden Pireye,Sivas tankeri de 7300 ton akaryakıt alarak Napoliden îzmire harek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1952
  • Bîr evin balkonu çöktü Hacıkadın manatlesinde Sabunhane sokağında 8 numaralı Süleyman Topraksevene ait 4 katlı evin,en üst katındaki beton balkon birkaç gündür yağan yağmurlar neticesinde çökmüş,bahçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1952
  • Kendisi de doktordu.Vaktiyle alınmış tıp kitaplariyle ondan kalan bir sürü paslı hırdavatın ziyaa uğramaması için benim de aynı yolda yürümemi istemiş olabilir.Hayırsız evlât tâbirine müstahak olmamak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1952
  • Gemiler iaşe maddelerini istihsal bölgelerinden alaca kin r Denizyolları gemilerinin iaşe maddelerinin satın a'mması Ge nel Müdürlükçe yeni bir şek1 e bağlanmıştır.Bundan böyle •her gemi kendisi için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1952
  • şupııeıı görmen bir ölüm Jl*Vdİ**CSİ Eyüpte Akarçeşme sokağında 'Celâl Yazıcmm fırınında çalışan Safranbolu'u Ahmet Pek evve'ki geceyari3i,anide sancılanarak,Balat Musevî hastahanesine kaldırılmışa da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1952
  • ju* otu satan bir kavı koca «nofistii vaknlandı Sabıkalı eroin ve esrar satıcısı o'an ve aynı zamanda Tahtake'edc gerek zabıtaya karşı,gerek birbirleriyle hâdise çıkaranlardan Satılmış Dalgıç ile karı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1952
  • Tijriii. tanlı muhacirlerin tr«pnıifk|(etimi7e Jr^hnlü Şehrimize gelen Dov;v.Türkistan Sabık Umumî Kâtibi Yu suf A ptekin,Rusların,ırkdaşlarımıza yaptıkları say:siz »zulümleri hür dünya vatandaşlarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1952
  • Denizyolları müfettişi hırsızlık yaparken yakalandı Bundan bir müddet evvel Fa tihte bir apartmanın kapı camını kestikten sonra kapıyı açıp içeri giren ve odalardaki konsollardan mücevherat çalan meşh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1952
  • Dr.Nejat Kulakçı,meri r„ıt««.u»v.n kararı aldı Dr.Nejat Kulakçının yaptığı ameliyatların hatalı o'duğu ve bu yüzden hakkında açılan tahkikat neticesinde dosyasının Savcı'ığa verildiği yazılmıştı.Öğren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1952
  • Yakalanan koçak eşya Semih vapurunda külliyetli miktarda kadın eşyası bulundu Fransanın Bonn limanından gelen Semih vapurunda ¦kü-liyetli miktarda kaçak eşya bulunmuştur.Gemi Kabataş ö nünde şamandıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1952
  • KISA HABERLER it Şehir Meclisi D.P.Grupu yarın saat 15 de Belediye Binasında fevkalâde bir toplantı yapacaktırit Bazı okullarda talebelerden ısını-er altında para istenildiği Bakanlıkça tesbit edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1952
  • Bir cinayetin keşfi yapıldı Prof.Feyyaz Gürkan'ın ölümü ile neticelenen cinayetin keşli yapıldı co^^mm»» ıı w Bundan iki yıl kadar önco Teknik Üniversite Profesörlerinden Feyyaz Gürkanı tabanca ile öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1952
  • Dr.Faik Yargıcı dün istifa etti Bakanlık Danışma Kurulu üyeliğine tayin edilen ti Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü Dr.Faik Yargıcı,yeni vazifesini ka bul etmiyerek dün istifa etmiştir.Dr.Faik Yargıcı,dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1952
  • Dram Tiyatrosunda Bugün yapılacak toplantı Bugün saat 15 te Dram Tlyat rosunda D.P.ilçe,bucak idare kurulları ve ocak başkanlarının iştirakiyle bir toplantı yapı'acaktır.Toplantıda şehrimiz de bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1952
  • Arkadaşını bıçakladı Arapcamide Fütuhat sokağın da 6 sayılı evde oturan Hulkj Aslaner ile arkadaşı Arap Şükrü aralarında esKi bir meseleden kavga çıkmış,neticede Şük rü bıçakla Hulkiyi başından ağırca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1952
  • Bir kadın tren altmda kalarak parçalandı Küçükçekmecede fecî bir tren kazası olmuştur:Küçükçekmecede oturan polis memuru Ha s a um eşi SaHha Düzağ*ç evvelki gün 16693 sicil sayılı makinist Nedim Kıı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1952
  • Sabıkalı bir otomobil hırsızı yakalandı Istanbulun muhtelif semtlerinde zamanlaman vuku bu'an otomobil hırsızlıklarının failinin sabıkalı Rauf Bilgitay adın da birisi olduğu anlaşılmış,sanık dün sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1952
  • Tekel işçileri fazla,mesai yapmaya başladılar Geçen hafta Genel Müdürlükte işçi mümessillerinin iştirakiyle yapı'an bir toplantı sonunda Tekel fabrika ve tesislerinde çalışan işçilerin fazla mesaileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1952
  • Süt satışları sı bi tutuluyu Sütlere her hangi bîr şekilde hile karıştıranlar şiddetli cezaya çarptırılacak Şehrimizde satılmakta olan süt-er,Belediye hekimleri tarafından sıkı bir kontrole tâbi tutul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1952
  • ORSA Kambiyo ve Esham Atılış 7.891 280.50!0.80 64.03 55.60 54.12.50 73.68.40 0 44 80 01.876 9.73.90 apan.784.80 280.30 Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.isveç Kr.0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1952
  • Sebillerin tamiri Azapkapıda şehrin en seçkin ve tarihî sanat eserlerinden olan Saliha Sultan sebilinin tamirine devam edilmekctdir.St bi'in kenarında bulunan eski v* tarihî okul binasının da önümüzde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.01.1952
  • Tekaüt maaşı bağlanan at Londra,7 Naten)Lanchashire'da Belediye ışmde 23 senedenberi hizmet etmiş olan bir ata senede 75 sterlin tekaüdiye maaşı bağlanmasına karar verilmiştir.Hayvan arı Koruma Cemiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1952
  • 20 bin İTa mükâfat 1952 yılının Bulmacası ve 600.Size neyi hatır latar?onulun—i—w—m i'imi' nw.w imi" "Minim Bu bübnacayı çözenler arasında kur'a çekilecek 10 kişiye 1000 er Lira 100 kişiye 100 erLia i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1952
  • Harp olmiyacak mı?Bazı devlet adamları son zamanlarda mütemadiyen harp olmıyacaktır diyorlar.Amerika Dışişleri Bakanım takiben Fransız meslekdaşı Schuman da Toulouse'da verdiği bir demeçte «Kore'de mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1952
  • Titoya yapılan Suikast teşebbüsü Belgrad 7 AP)Yugoslavyanın «Otuz Gün» ismindeki yayını dün,1944 senesinde,Almanların bir SS i Maj-eşal Tito'yu öldürmek için Genel Karargâha nasıl soktukannı an at mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1952
  • Al man yanın silâhlanması Silâhlanma kararı verildiği takdirde en son sistem silâhlarla mücehhez bir ordu kurulacağı bildiriliyor Berlin,7 Nafen)Batı Almanyanın silâhlanması mevzuu bütün Avrupa silâh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1952
  • h BETİ MUHAMM HAYATI M*SAMIHJnr/t TANW Amcası Ebu Talibin evinde Ebu Talip Hazreti Muhammede ölünceye kadar şefkat,sevgi ve alâka gösterdi TEFRİKA No.6 Ebu Talib demişti,Abdullahın oğlunu sana bırakıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden veıiEen Askeri Kıtoat ilânı Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı 3 kalem Sebze kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur,ihalesi 22,ocak 95^ salı günü hizalarında yaz.lı saatlerde Yassıviran 33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1952
  • Kızıl Çinlilerin Hindi Çiniye Yürüyüşleri Batılı çevrelerin bildirdiğine göre;Çinliler üç ay zarfında hücuma geleceklerdir Londra,7 Nafen)Hindiçinî'de Fransız kuvvetlerinin Vietminlı komünistlerine ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1952
  • Türk-Al men ticareti ı^ıu—1 i» ı.rn.ra Türk Alman ticaretinin İngiliz Türk ticaretini geçtiği bildiriliyor Manchester 7 Nafen)Ingilterenin 1951 senesinde Türkiyeye ihraç ettiği pamuklu kumaş miktarı 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1952
  • M.Thores'tn sıhhi durumu Fransız komünist liderinin Moskova'da hasta olduğu bildiriliyor ^i—ı in™ lacma—lu/i Paris 7 Nafen)Geçenlerde Moskovayı ziyaret eden Fransız Komünist idarecilerinden biri orada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1952
  • Kısa Haricî Haberler AMERİKA Dişileri Bakanlığ na mensur iki şahsiyet,dün akşam radyoda yaptıkları konuşmada,dünya vaziyetinin 1951 yılı içinde Bir'eşik Amerika'nın lehinde in kisaf ettiğini belirtmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1952
  • O gün rıktımda gördüm:«Sakın kimseye söyleme!diye beni sıkıştırdı.Sonradan iş anlaşılınca Beyruta telgraf çekmişler,sormuşlar.Bulamamışlar.Bizimkilerden ayrılmış,nereye gittiği de belli değilmiş.Yola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1952
  • Ölümü korkutan insan Bir haftadır İngiltere sahillerinden beş yüz kilometre açıkta bir facia oy-1 nanmaktadır.Bir Amerikan şilebi Atlantiğin korkunç dalgalarına mukavemet cdemiyerek makinesi sakatlanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.01.1952
  • mm.Dün sabahın erken sa-Iatlerinderi itibaren şeh riınizde fasılalı olarak yağan kar bir ara epey şiddetlenmiş ve her zaman olduğu gibi seyrüseferin intizamım bozmuştur.Lâstiklerine zincir takmamak ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1952
  • Normandi tiyatrosu artistlerinden Kathleen Norris büyük bir başarı kazandığı «Sen!ancak gece yarısından sonra sevebileceğime revüsünden sonra tam bir buçuk saat hayranları tarafından telefonla meşgul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1952
  • HERGUN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Kâbe-i Muazzama bugünkü şeklini alıncaya kadar bir kaç defa yeniden yapıldı.Son olarak yanan Kâ'benin kerestesi bir geni enkazı,mimarı da "Bakum,adlı bir kipti idi.Kâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.01.1952
  • I İBRET Sulhi GARAN Gecen gün bu sütunda bir yazı yazmış ve kavgalı döğüşlü futbol maçlarına;952 de inşallah tesadüf etmeyiş diye temennide bulunmuştum.Cumartesi günü maka lemde de «Bugün başlıyor» se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.01.1952
  • Halil Paşanın bu sözü Ab dülazizi güldürmüştü.Gevrek bir kahkaha attıktan sonra şöyle dedi:Hislerine mağlûp olma Paşa.doğru konuş.Emin olun samimiyim efendimiz.İyi ama Halil,îbo yaU» »iz Makarnacıya d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.01.1952
  • Kavgalı maçlar salgını Mı-mlckevimi/in her tarafında dalga halinde hâdiseli maçlar salgını hüküm sürmektedir.'Vefa stadında Türkiyenin beynelmilel hakemi,b'r takım kendini büme/Ierin hücumuna uğradıkt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.01.1952
  • Ordulararası turnuva ve final maçları Ordulararası turna 4 grup üzerinden yap imiş ve her gıupun şampiyonları 14 25 mart arasında Atina'da dömi final ve final maçlarını oynayacaklardır Ordulararası dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.01.1952
  • Diğer küme kulüpleri:8 mı* »mm umerspor Bu sene Adaletten sonra kendi kümelerinde en kuvvetli takıma malik bulunan S.Sporlular güzel oyunları ile temayüz etmişlerdir SUmerspoi-takımının bn senek!ligle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.01.1952
  • Karşıyaka takırrss Selâniğe gidiyor l^mirin kuvvetli ve şöhretli takımlarından K.S.K.Yunan kulüplerinin vâki daveti üzerine mart ayında Selâniğe gidecek ¦ve orada muhtelif maçlar yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.01.1952
  • V»xv it***";1952 Olimpiyat kayak sporları için hazırlıklar 1952 Olimpiyat kayak sporları için şimdiden hazırlıklara başlanmıştır.Oslo şehrine çok yakın bir yerde inşa edilmiş olan kayak spoılan stadyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.01.1952
  • Dünyanın en iyi boksörleri Dado Marino,Tovetl» Saddler,Robinson,Joey Maxim ve Joe Walcott senenin en iyi boksörü olarak ilân edildiler Dünyanın en meşhur boka 2 J.Carruthers Avustral-2 Humez Fransa)3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.01.1952
  • A 2?fT-'vl.Ray Robinson'ım ileride rakibi olacak olan Rocky Graziano Robinsonun unvanını ortaya koyacağı maç Robinson 24 ocakta gaSip gelirse Rocky Marciano ile karşılaşac k Meşhur dünya şampiyonu Sug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.01.1952
  • No.106 Yazan:SAMANCIGtL Müfsitlerin gayesi,Sultan Muradı tahtından indirmek ve vücudunu ortadan kaldırmaktı Katilleri vacip.Eşirrandandır,ietva verilmek gerekir!Dedi.Rumeli ve Anadolu kadıaskurleri de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.01.1952
  • Neden biliyor musunuz?Çün kü yalan olsa bu kadar küçük ve ele geçmez bı teferruat için yalan söylenmez.Me?elğ yalan söylemek isteseydi metresinin ap limanında bir adamın gölgesini gördüğünü veya ne bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.01.1952
  • OPERATÖR Dr.CAVİT GÖNÇER Umumî baş.karın,tenasül uzuvları,kol.bacak,damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Eoyazıt Okçularbaşı No:13 Tel:Muayene;23678 *r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.01.1952
  • f 2 3 4 8 8 7 8 9 10 11 12 t 2 3 ÜÜ 4 5| 6 7 d 9 10 j n 12 SOLDAN SAĞA 1 Bu mevsime en muvafık emir iki kelime)2 Gayret erimizin mihveridir;Suriye siyasetinde ismi geçenlerden;Hava kadar ona da muhtac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.01.1952
  • ÜROLOG OPERATÖR Dr.CaT&s" YsSsfıran Mua-enehane;Beyoğlu,İstiklâl Cad.Hacıbekir köşesi Alyon Sok.No.13/1 T:49960 Her gün saat 15 ten sonra hastalarını kabul eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.01.1952
  • Çorlu Asliye Hukuk Yargıçlığından 948/128 Çor u Bayatlı çiftliği sahibi Süleyman Sami Akkan tarafından Sanlar köyünden Yunus eşi Rabi ve arkadaşları aleyhlerine açılan men'i müdahale dâvasının yapılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.01.1952
  • Beyoğlu 2 nci Sulh Hukuk Yargıçlığından:951/205 Derviş Memizade tarafından Ragıp,Meliha,Ayşe aleyhine açılan 500 liralık alacak dâvasında;Nişantaşı Rumeli Cadde si Baytar Ahmet sokak Hamarat Apt.3 No.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.01.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Vapurlar Gidecekler 9.00 Marakaz)Mudanyaya 9.00 Bursa)AyvaLğa 10.00 Kadeş)Akdeniz ekspresi 10.00 Giresun)Karadenize 19.00 Seyyar)Karabigaya Gelecekler a '9.00 Necat)îneboludan 7.00 Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.01.1952
  • RADYO ISTANBUL 12.57 Açıl.ş ve program 13.00 Haberler 13.15 öğle konseri «Pl» 13.45 Şarkılar 14.15 Programlar ve dans müziği «Pl» 14.40 Türküler «Pl» 15.00 Kapanış 17.57 Açılışı ve program 18.00 Dans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.01.1952
  • MUAMMER KARACA Opereti y Bu akşam saat 21 de fwi\MAKSlM'de m T}\Cumartesi,pazar 16 m a n.atine ve çar-M J araba 16 da tenzi-^r ^Cı matine ^gm—rtr sormagib Şarkılı tuluat oyun Perşembe akşamı iie cumar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.01.1952
  • KÜÇÜK Karakolda Piyes 3 perde Yazan;S.Kingsley Çeviren:SAHNE T-Sadullah Sahneye koyan.M.Ertuğru)Çarşambadan başka her akşam saat tam 21.15 de Cuma,pazar matine saat tam 15 de Telefon;40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.01.1952
  • îobüsf e Dünyanın en güzel otobüsleri istanbul Belediyesinin otobüsleridir.Değil mi diyeceksiniz?Pekâ â!Dünyanın en küzel otobüsleri İstanbul Belediyesinin otobüsleri o masın.Fakat dünyanın.isterseniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.01.1952
  • Istanbul belediyesi 8EHÎR "î\ATROLABI Saat 21 de PR* M SOYGUN Yasan:Jevad Fehmi Bafkut Telefon-42157 KOMKD1 Ki« MI D.MYATA CiDERKEN Yazan:D.H.Psatha Türkçesi:Nazım Dersan Telefon 404ü» Pomh günleri U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.01.1952
  • OTOMOBİL Almak veya satmak istlyenSerin Şişli Perihan sokak No:70-1 ŞİŞLİ GARAJI'NA müracaatları Telefon 80037
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 08.01.1952
  • Menderes muhalefetin isnatlarına cevaplandırdı rBag tarafı birincide] ğiştirihniş olduğunu soran bir sual takriri ile Adalet Bakanı kürsüye getiriliyor.Adalet Ba kanı ihtiyatlı davranıyor,evvelki 17 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1952
  • Başbakan Yardımcısı S.Â|ao2lünuıı konuşması fer* tarafı birincide1 nakaşa^ra yol açan biı ocağın kongresinin usulsüz olup olmadığı mevzuundaki ihtilâfı halletmiştir.Müteakiben delegelerin sürekli alkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1952
  • Atlantik konseyi rEas taralı biriccidsl bata doğru Lizbonda toplanacağı sanılmaktadır.Lizbonda Avrupa ordusu kurul ması rnevzuundan başka görüşülecek diğer bir mesele de Kuzey Atlantik Paktı teşkilâtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1952
  • Trumonla Churchill tarafı bv!Iık istihsal kapasitesi olan Birleşik Amerika,Ingiiz eam?a memleketlerinde 'mobsmen istihsal edilen kalaya ihtiyaç göj termiştir.Bugünkü toplantıdan sonra Beyaz Saray Bası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1952
  • Karakış Bas tarafı birincide» ve seyrüsefer bazı yerlerde saatlerce inkıtaa uğramıştır.Bu tıkanıklık bilhassa Şişhane Yokuşu.Tarlabaşı Caddesi.Babıâli yokuşu ve Lâleli caddelerinde-saatlerce devam etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1952
  • Köprülünün beyanatı flaş taralı birincide)zu kısaca tekrarlayayım;Orta Doğu Komutanlığı tasavvuru ile Atlantik Paktında alacağımız yer,yekdiğerinden tamamen ayrı işlerdir.Bizim Atlantik Paktında alaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1952
  • »ıı OH "i i t ı»r i Deprem faciası j Bas tarafı birincide)1 vak'a mahalline yetişebil-*j miş ve felâketzedelere yardım elini uzatmıştır.Erzurumun dondurucu so ğuklan bütün şiddetiyle devam ettiği ve s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor rBaş tarafı birinddel Sığında kendilerine bir melce,bir sığmtı yeri,hattâ yeni bir faaliyet merkezi bulduklarışüphe ve tereddüde mahal bırakmayan açık tecellilerle dikkati celbediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1952
  • Fraasada kabine buhranı rBagtorafi birincidel istemişti.Pleven'in.Devlet De^ miryolları bütçesindeki 140 milyar franklık açığı kapatmak için teklif ettiği tedbirler Meclis taraf jndan reddedilmiştir.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 08.01.1952
  • rJl V SS «os*9 Soğuk Algınlığı ve Nezleye Karşı GRİPİN Kullanınız Baş,diş adale,sinir ağrılarını teskin eder Siyatik lumbago ve romatizma ağrılarına karşı başarılıdır.Fazla yorgunluklardan mütevellit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.01.1952
  • 1st.Lv.Amirliğinden veıilen Askerî Kıtaat ifânı lLıpalı zar.tîa listesine göre 7 kalem yangın söndürme malzemesi satın alınacaktır,ihalesi 18.1.952 cuma günü saat 15 de Ankara M.S.B.2 No.h Sa,Al.Ko.da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.01.1952
  • 1952 Senesinin EHRÂ BiLiR'in EN SON OKUDUĞU SAHİBİNİN SESİ Plâkları çıkmıştır.2548 LAMBA DA ŞÎŞEStZ YANMAZ MI KALENİN BAYIR DÜZÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.01.1952
  • jttm w 17-2î-3Î^Biy Gl» I IK İ iJ.i;K TRAKTÖRLERİ Türkiyeye münhasır ithalâtçısı folehmef Kavala Gatata İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.01.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı İşlerini idare eden;Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.01.1952
  • İstanbul Sular idaresinden İdaremiz için imtihanla Muhasebe iğlerinde çalışmış iki daktilograf acınacaktır.Müsabaka imtihanı 13.1.952 pazar günü saat 10 da idare merkezinde yapılacaktır.Taliplerin 11.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.01.1952
  • Zührevî ve cild mütehassısı Dr.Payri öner EĞMEZOĞLU.Saat 3 ten 6 ya kadar Beyoğlu Ağacamii karşısı Hasan Bey Apt.No.133,Tel:43586 mmmaaammmmmmmmmmmmmmmammtBmmmaa^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.01.1952
  • IV üceüit aranıyor Nunıosmaniye Türbedar sokak 5/1 Sabrı Çcüker'e müracaat.ı m.ı.ıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.01.1952
  • Büyükdere Gençlik Kulübünün eşya piyangosu Büyükdere Gençlik Kuj lübünün 29/12/1951 günü Noter huzurunda çekilen eşya piyangosuna ait liste Kazanan numaralar ve hediyeler:77 No:Radyo,439 No:Bisiklet,1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.01.1952
  • JTWSRawssMES^ BİN IH I I IfaSa YENİ YILDA TALİHİNİZ AÇIK OLSUN 1952 de birinci ikramiye çekilifindet İstanbul Tarabyasinda 2 Bahçeli EV ve çeşitli para ikramiyeleri.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.01.1952
  • Gayri menkul satış ilânı İstanbul 2 nci İcra Memurluğundan:951/147 Bir borca mukabil merhun Fatih Melekhatun mahallesi.Küçüksaray meydanı sokağında en eski 18.eski ve yeni 30 32 tajb 30 32 kapı 1492 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.01.1952
  • istanbul,Ayakkabıcı Esnafj Derneğinden:14/1/1952 Pazartesi günü Çar şıkapı Tramvay Durağı 72 numarada saat 10 da yapı acak yıllık kongreye üyelerimizin gelme'eri rica olunur.KONGRE GÜMDEMİ 1—Yoklama 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.01.1952
  • ^İfii 1952 İkramiye plâni 31 ARALIK 1952 KEŞİDESİNDE Bir Talihliye 100.000 Lira AYRICA ÇEŞİTLİ PARA İKRAMİYELERİ BEŞ KEŞİDEDE ALTI KEŞİDEDE 5 Aparfıman Dairesi Muhtelif ve Zengin Para ikramiyeleri Yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan