Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.01.1952
  • Haticenin kaatili kim?Adlî tıp heyeti yarın kat'î raporunu verecek On gün önce Sarıyerde,Ha* tice adında küçük bir kızın ölümüyle neticelenen cinayetin fDevamı Sa;7 Sü:6 da]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1952
  • Çukurovcnm kurtuluşgünü Törene Cumhurbaşkanı da iştirak etti Mersin.5 Milliyet)Çukui ovanın 30 uncu kurtuluş yıldönümü dün coşkun bir heyecanla kutlanmıştır.Cumhurbaşkanı Ce lâl Bayar.misafir bulunduk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1952
  • I.Hanedana dairkcnun t a sarı s ı Sultan ve damatların yurda girebilmelerini temin edecek bir tasarı hazırlandı Ankara,5 Milliyet)İçişle ri Bakanlığınca memleket dışında bulunan sultanlarla damatların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1952
  • Suifıi Garana dün Vefa Stadında hücum edildi Hakemi dövmeye kalkan dört kişi yakalandı ve suçüstü mahkemesince birer aya makkûm edildiler Dün Vefa stadında oynanan Adalet Galata maçının birinci devres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1952
  • Erzurum deprem felâketi Yapılan yardımlar sayesinde hiç bir aile açıkta kalmadı Pasinler 5 AA.3/1/1952 günü vukua geien.dep remde Pasinler merkez bucağı ve buna bağlı 18 köyde büyük hasar olmuştur.Son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1952
  • işçilerin ücretlerinde ayarlama yapılacak Gümrük ve Tekel Bakanı dün işçilerle uzun bir toplantı yaptı Tekel Bakını Sıtkı Yırcalı gazetecilere izahat verirken Tekel Genel Müdürlüğüne bağlı fabrika ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1952
  • EL' ANET aşbakan Adnan Mende-res,Gülek'in Londra radyosunda dünyaya hitaben Türkiye'de hürriyet olmadığı ve daha diğer isnadlarla memleketi kötülemesi hâdisesi üzerine Anadolu Ajansına bir beyanat ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1952
  • ismet Paşanın siyasî karakteri Müfettiş paşaların askerî vazifelerinden istifa ederek ve yerlerini haleflerine devir ve teslim etmeden sivil olarak Meclis sıralarında görünmeleri günün dedikodusunu te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1952
  • Kral Faruğun bir çocuğu dünyaya geliyor Kahire,5 AP)«El Belâğ» gazetesi bugünkü bir haberinde,Kraliçe Nerimanın hâmileik devresinin sona ermek üzere bulunduğunu belirterek şunları yazmıştır «Mısır mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1952
  • McGhee Ankarada Yeni Büyükelçi birkaç gün içinde geniş bir beyanat vereceğini söyledi Ankara,5 A.A.Birleşik Amerikanın Ankara Büyük elçiliğine tayin omnan Amerika Dişiş'eri Bakanlığı Yakın ve Orta Doğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1952
  • Churchill Truman mülakatı İngiltere Başbakanı Truman tarafından karşılandı Vaşington,5 AP)Nevyork'tan buraya varan İngiltere Başbakanı Winston Churchull Vaşington hava alanında Cumhurbaşkanı Truman ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1952
  • Profesyonel lig maçlarına başlandı 'i ¦3|*^;'î,s'^i8^^ gsçf-Profesyonel Ife maçlarına dün başlanmış ve Galatasaray,Kasımnasavı 2 0 Vef* twkozn 3-0 yenm^tir.Reyimde Beyko.forlarınm bir h«eum«%örülmeTS.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1952
  • Ziraat Bankasının zirai kalkınma için tatbik ettiği ana Banka Genel Müdürü Mithat Diîlge,bir buçuk seneden beri tatbik edilen program hakkında geniş izahat verdi Ziraat Bankası Genel Müdürü sağdan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1952
  • Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı dünkü basm toplantısında Yurdumuzun geçen seneki sağlık durumu Önlenmesi kabil erken ölümler yüzünden her sene 3 milyar lira kaybediyoruz Şehrimizde bulunan Sağlık ve So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1952
  • Binlerce memurun tensikata tâbi tutulacağı asılsızdır Mj ^H İçişleri Bakanlığında yaş hadlerini veya hizmet müddetlerini doldurmuş olan on dokuz memur tekaüt edilecek Uzun müddet mahrumiyet bölgelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.01.1952
  • MAKALE Otuz sekiz sene evvelki ittifak oyunu İsmail Hami DANIŞMEND Atlantik Paktına iltihakımız hakkındaki muamele tekemmül ettiği sırada bu ittifak sisteminin içinde ikinci derecede birkaç devler bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1952
  • Cemiyet EGLENC E Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından himaye gören yoksul gocuklar yararına 12 ocak cuma:tesi akşamı Taksim Belediye Gazinosunda sabaha kadar devam etmek üzer.«Bir kış gecesi eğlencesi» te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1952
  • fH A VA ^DURUMU Yeşilköy Meteoroloji İstasyonunun verdiği hava tahmin raporuna göre bugün şehrimizde hava;sabahleyin sisli ve çok bu uüu.umumiyetle yağışlı geçecek,rüzgârlar kuzey ve kuzey loğudan ort
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1952
  • Türk tütünü Almanyada rağbet görüyor Tekel İdaresinin Almanyada acentalığım yapmakta ve Türk tütünü işetmekte olan fabrikanın kasım ayı içindeki imalât ve satış miktarı 3.000 kiloyu bulmuştur,imalât v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1952
  • Eski eczanenin hemen karşısına yepyeni bir eczane daha açılmıştı.Eskiden haftada yalnız iki gün için buraya gelen iki Parish dişçi,son günlerde birer muayenehane açarak şehre yerleşmiştiler.Belediye,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Açılış lapan.Sterling Dolar Fr Frangı isviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes 7.89 280 50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0 44 80 01.876 9.73.90 1933 Ergani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1952
  • POLİSTE Tİr Zonguldak 704 plâka'ı kam yon,Karaköyde tramvaya çaıp mamak için direksiyon kırmış,kenarda duran bir Belediye otobüsüne bindirıniştir.Her iki vasıta hasara uğramıştırir Beyoğlunda Hamalbaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1952
  • Yapılmasına karar verileu yollar Belediye,Anadolukavagı İskelemeydanı ve civan ile Paşabahçe Çubuklu arasındaki Karagözsırtı yollaunın yapılmasını karar'astırmış ve 25500 liraya müteahhide ihale etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1952
  • Sütlücedeki pay mahalli kısmen tevsi edildi Ticaret Borsasının Kasaplık şubesi,Sütlüce pay mahal'inde yeni tesisler vücude getirmiştir.Bu tesisler içinde hayvan barınma yerleri de vardır.Şim diye kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1952
  • Beleûiye murakıpları fırınları teftiş ediyor Belediye Murakip'eri şehrin muhtelif semtlerindeki fırınları teftiş ederek istenilen vasfa uy gun ekmek çıkarmıyan fırınlar hakkında ceza Kesmişlerdir Emin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1952
  • Tekel Yardımlaşma Derneği 700.000 lira zarara sokulmuş Tekel Genel Müdürlüğü men supları Yardımlaşma Derneği Genel Kurulu dün,Umum Müdürlükte bir toplantı yapmıştır.Derneğin bundan evvelki toplantısın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1952
  • Rezalet çıkaran sarhoş Kasımpaşa sakinlerinden sa bıkalı Arap Rahmi,evvelki gece bir meydanede,iyice sarhoş olduktan sonra sokakta rezalet çıkarmış ve yakaalnmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1952
  • Tib beleri okuma odası «Klinik» ilmî mecmuası ya zı heyeti tıp talebeleri için Çapada bir okuma odası açmıştır.Okuma odası her gün saat 14 ten 16 ya kadar açık bulundulula^ktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1952
  • Orman mühendislerinin maaşı meselesi Şehrimizdeki arman mü hendisleri Ocak ayı maaştan verilmemiştir.Maaşların aym ortalarında verileceğinin söylenmesi mühendislerin şikâyetini mucip olmaKtadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1952
  • Yeri ir pul serisi bastırıldı P.T.T.idaresi,Birleşmiş MiTetler Kalkınma Projeleri Jk tisadî Tahil Enstitüsü Akdeniz Yetiştirme Merkezinin 1 Ekimde başlayıp 22 Aralıkta sona eren çalışmaları münasebeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1952
  • Eski bîr husumet yüzlinden çıkan kavga Dûn Beşiktaşta ağır bir yaralama hâdisesi olmuştur.Beşiktaşta,Dikilitaş Aynallçeşme sokağında 90 numaralı evde oturan Salâhatün Kürkçü,Ih'amur deresinde karşılaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1952
  • VeremSo mücadele m» u» j ^ai'mnw.ırn Memleketin muhtelif yerlerintle verem İmstahaneleıi açılacak İnşaatı tamamlanan Yedikuledcki 150 yataklı Verem Pavyonu ile restorasyonu biten Vaidebağı Çocuk Kemik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1952
  • G ncı Şube Müdürünün taltifine karar verildi tstanbulda motorlu vasıtaların sayısı gün geçtikçe çoğalmaktadır.Şehirde 1949 yılında 7283 ve 1950 de 8892 vasıta bulunduğu halde du adet,1951 yılında bird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1952
  • P.T.T memura yetiştirmek için kurslar açılacak Posta,Telgraf,Telefon teşkilâtına eleman yetiştiren şehrimizdeki P.T.T.Meölek okulunun lağvı üzerine Genel Müdürlük kadroları için memur yetiştirmek üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1952
  • Dün sabah Haliçte iki motor Çarpıştı Dün Haliçte Kademe-1 Hayır ve Namazgah adlarında iki mo tor çarpışmışlardır.Sadme neticesinde motörierde bulunan üç tayfa denize düşmüşse de kurtarılmıştır.însanca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1952
  • Kimsesiz çocnklan yetiştirmek îcin inşa edilecek yurt BaHalimanmda tesis edilecek Kimsesiz Çocuklaıı Yetiştirme Yurdu hususundaki hazırlıklar sona ermiştir.Milli Eg.tim Bakanlığı inşaata yardım mahiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1952
  • Duvarı boyarken düşüp ağır surette yaralandı Şehremininde Mektep Aralık sokağında 7/2 sayılı evde oturan Hasan Çalışkan,Şehremini camimin duvar1 arını boyarken merdivenden muvazenesini kay betmesi net
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1952
  • Bazı illerde verem müdürlükleri ihdas ediliyor Sağlık Bakanlığı Teşkilât Ka nunu tasarısının bazı kısımları tâdil edilmiştir.Bu tasarıda merkezde bir Verem Genel Mü dürlüğü ile 10 ilde Verem Bölge Sav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1952
  • Amerikalı bir piyanist diiıt şehrimize geldi Bir müddettenberi mem'eketimizde beklenmekte olan piya no virtüozlarından Alexander Borovsky,ewe ki gün şehrimize gelmiş ve bir konser vermek üzere Ankaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1952
  • Açıkta simit,poğaça ve diğer varideleri satılmıvacak Şehrimiz lokanta ve diğer yiyecek maddeleri satan umumî yerleııyle sinemalar,oteTerde alınması gerekli Belediye Zabıtası icaplarının 15 Ocağa kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1952
  • Maliye Bakanı Polatkan liiıı sihrimize geldi Maliye Bakanı Hasan Polatkan dün sabahki ekspresle Ankaradan şehrimize gelmiştir Ba kan bir müddet kalarak tetkiklerde bulunacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1952
  • Yabancı sermaye Büyük Avrupa firmaları tarafuıdau yapılan müracaatlar Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun yürürlüğe girmesinden ancak dört ay gibi kısa bir zaman geçmiş olduğu halde muhte if yabancı me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1952
  • HALKIN SESİ Şehrimizdeki paha&iiığa şaşan bir okuyucumuz Sirkecide otelinde misafir Maraşlı Şükrü Azizoğlu yazıyor:Istanbulda gıda maddelerinin fiatına doğrusu şaş tim.Bizim memleketi bir tarafa bırak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1952
  • Dün köprü curmumeşıiu ûmMl Bir hırsızı yakalamak için tertibat alan memurlar iki esrar kaçsLkçtso eie geçirdiler sünde bulunmuşlar,fakat neticede yakalanmışlardır.Sepeti muayene eden memurlar,içeri si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1952
  • P I K h r\Neredeyiz t Korktuğumuz tahakkuk etti.Birkaç defa spor sanalarında emniyet tedbirleri,nin noksanlığından ve bunun acı neticeler doğumca,ğından bahsetmiştik.Korkucumuz başımıza geldi.Ba şımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1952
  • 1 Hie 6 OCAK 1952 Pazar Bu 8 R Ah.1371 24 K.Ev 1367 VAKİT VASATİ EZANİ Güneı 7 26 2.32 Öğle 12.19 7.25 İkindi 14.42 9.47 Akşam 16 55 12.00 Yatsı 18.31 1.38 imsak 5.40 12.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1952
  • KISA HABERLER E.T.T.bütçesi Şehir Meclisinin şubat toplantısında görüşüleceğinden miadı domuş olan kırmızı renkıii pasoların işarı ahire kadar muteber olması kararlaştırılmıştırit Dün saat 14 te Büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1952
  • Vali,göçmen evleri inşaatım Dün Vali Gökay,beraberinde Şehir Meclisi üyeleri,Belediye Fen Müşaviri,Fen İmar,İskân Müdürleri ve Elektrik Umum Müdürü olduyu halde Rami sırtalnn^a vapı1rv,"kta nn göçmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.01.1952
  • Eşkıya ininde Yolunu şaşırarak Macaristaum üzerinden geçmek zorunda kalan bir Amerikan nakliye uçağını Rus avcı uçakları inmeğe mecbur etmişler ve dört kişiden mürekkep mürettebatını tevkif eylemişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1952
  • SANAT HAREKETLERİ "Karakolda,Küçük Sahnedeki yeni piyes bu.Ondan bahsedecek şu yazıya «İşte Amerika» yi ilâve sortiyle,«Olmayan rıhtımlara tırman maya çalışmak» başlığını koy mak isterdim.Kingsley piy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1952
  • Pekindeki toplantı Uzak Doğudaki komünist şefler Pekinde bir toplantı yapacaklar Vaşington,5 Nafen)For moza'daki Milliyetçi Çin çevrelerine gelen raporlara göre,Malezya,Hindicini,Birmanya ve Filipinli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1952
  • Asrımızın en büyük aşkı da boşanma ile sona erdi Atina.5 AP)Girit adasının Romeo'su Kosta Kefaloyani ile Jülyet'i Tasula Petrakogeorgi ayrılmışlardır.Bu çiftin evlenmeleri adanın en kudretli iki ailes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1952
  • Hayvanat bahçesi müdürünün ölümüne matem tutan hayvanlar Milano,5 AA.Müdürü ölünce Milano hayvanat bahçesinde dikkate değer bir hâdise cereyan etmiştir.Müdürün bahçeye konan cesedi etrafına mumlar dik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1952
  • Dr.Sehacht resmen Mısır'a davet edildi Kahire,5 A.A.Elmısrî gazetesinin yazdığına göre Mısır hükümeti,Hitler'in eski Maliye Bakanı Dr.Schacht'a resmen müracaat ederek Mısır'ın malî müşavirliğini kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1952
  • Kar canavarının izleri bulundu Yeni Delhi,5 Nafen)Himalaya dağlarında «Kar canavarının» yeniden izlerine rastlandığı bildirilmektedir.Karlı dağlarda yaşadığı zannedilen ve gorillayı andıran bu hayvanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1952
  • geven dün Bütçe müzakerelerinin Fransız Kabinesini çok ciddî duruma düşürdiâğü anlaşılıyor Paris,5 Nafen)Fransız kabinesinin nazik bir durumda olduğu bildirilmektedir.Bu sabah bütçe müzakereleri esnas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1952
  • şilebi kurtarıldı Altı gündenberi batmakta olan şilep İngiliz römorkörlerinin yedeğine almdı Londra,5 Nafen)İngiliz donanmasının dev römorkörlerinden Turmoil bu sabaha karşı Enterprise gemisini yedeğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1952
  • Arnavutlukta komünist tahşidatı Roma.5 Nafen)Arnavut lukta Valona limanını modern bir üs haline getirmek maksadiyle 8000 Sovyet teknisyeninin geceli gündüzlü ça'ışmakta olduğuna dair raporlar gelmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1952
  • Büyük esrar kaçakçılığı ıf rr.iW.aurr.inj.m.i.i ıı ı.ı,Aınerikada açılan şiddetli mücadele sonunda 500 kişi tevkif edildi Nevyork,5 Nafen)Dün Birleşik Amerikanın her tarafında esrar kaçakçılariyle ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER ALMANYA Alman şantiyelerinin sür'atle Pasifik şilepleri inşa etmekte oldukları bildirilmektedir.Boyu lelikle artmakta olan Alman istihsalinin ihracat mallarını dışarı memleketlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1952
  • Taklit illeti Evvelce Belediye otobüslerinin alt kısmının boyası kırmızı zırhlı ve sarı zeminli idi.O zamanlar bütün hususî otobüsler aynı renge boyanmış,memlekette başka renk yokmuş gibi bu boya şekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1952
  • Elim değmedi.Madam.Bütün gün gelen giden oldu.Bir türlü kurtulup evden çıkamadım;Onun için.Mektuplar için üzülüyorum di.ondan.Bilsey.lira,birisijü bulur,onunla gönde* rirdim.Dün getiren adam üst üste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1952
  • D.P Şehitmuhtar cağımn yeni binası Demokrat Parti Şehit Muhttar ocağının,Taksim Yağhane sokak 50 numaradaki yeni lokali bugün saat 16 da merasimle açılacaktır.Açılış töreninde.Mükerrem Sarol,Necin Afe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1952
  • Hazrefi Âminenin vefatı Hazreti Muhammet in valideleri Medineden NLekkeye dönerlerken vefat etmiş ve altt yaşındaki yavru anasez kalmıştı TEFRİKA No.4 Çıkan krsamBarın hulâsası Hazreti Muhammed Fil yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.01.1952
  • 1 Orman Genel Müdürlüsünde dün Fuat Adalının başkanlığında bir toplantı yapılmış ve ormanlarımızın islâlıı hususunda kararlar alınmıştır.2 Windsor dükü ve düşesi 1952 yılına Hollanda'da Sherry otelind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1952
  • HERGUN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A uğrunda dilenerek öien Abdullah el-Za£il Gözlerine mil kurbanı olmuş,Gırnatanın fesat kaynağı olduğa sıralarda,Melik Molla Ali hükümdar bulunuyor-Jvi.Oldukça yaşlı,fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1952
  • Komedi filmlerini seyrederken Darla Hood'un asla yabancısı değildirler.9 seneden beri pin up girl unvanına sahip olan Darla 56 kilo,elâ gözlü,kumral saçlı Lir kızdır,örgü örmek ve yemek pişirmekten ze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.01.1952
  • Garbis bu sabah geliyor Bazı gazetelerin dün geleceğini yazdığı Garbis.yaptığımız tahkikata göre bu sabah uçakla şehrimize gelecekti-İngiliz Havayollarına ait bir uçak'a Yeşilköy e inecek olan Garbis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.01.1952
  • nerbahçe bugün İ.Spor ile oynuyor Beşiktaş da ligdeki ilk maçım bugün Emniyet takımiyle yapıyor Bngün Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Istanbulsporun geçen sene San Lacivertlilere 6-2 yenildiği kadros
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.01.1952
  • Diğer küme maçları A lalet Galata maçı yarıda kaldı.E/üp E.T.T tehir edildi.D.Spor O.Paşa1-1 oerabere Dün Vefa Stadında ilk maç,beynelmilel hakem Sulhi Garanın idaresinde Adalet ile Galata arasında ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.01.1952
  • Galatasaray:2 Kasımpaşa:O Gündüzün bir akmmı Kasımpaşa defansı önlüyor.Soldan sağa;Tanaş,Kenan,tsmail,Gündü» Ziya ve R£ha görülüyor.Kasımp&şahlar bu tehlikeyi önleyeceklerdir.Foto:Milliyet Sami önemli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.01.1952
  • t,Bfc Kısa spor haberleri Futbol Hakemlerinin toplantısı 8/1/1952 salı günü saat 18 de futbol hakemleri komitece bir topantıya çağırımışlardır.Hakem arkadaşların belirli gün ve saatte Bölge merkezinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.01.1952
  • Sırası değil şimdi.Başka bir zaman ayırt edersiniz güreşinizi.Allanın günü bitmiyor ya.İbonun bu işe eni konu canı sıkılmıştı.Fakat boynunu bükerek cevap verdi:Peki emmi senin dediğin olsun.Fakat bu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.01.1952
  • TEFRİKA No.104 Genç Padişah,kadar sadık Zorba Salih ve Saka Mehmetten evvel kalkarak:Başüstüne,öyle yapalım,dedi,haydin arkadaşlar!P*ecep Paşanın Rum Mehmede fazla itimadı olmamalı ki;onun diğer iki z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.01.1952
  • Yani Sharon'u sonunda öldüren adam tarafından.Kadını baştan çıkarttığı zamanlarda bir yandan da onun kocasına imzasız mektuplar yazarak onu orada üzüyor ve bundan zevk alıyordu.Mektup larından birinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.01.1952
  • 8 9 10 11 12 SOLDAN SAGA 1 İtikat;Matem;Kibritle.2 Kötü itiyatlardan biri;Ter si sırık gibidir.3 And,Tersi müthiş gürültü.4—Tahmin;Ona tasma diyenler de var.4—Bir ruhanî reis.G Cömert;Kötü.7 Gelir tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.01.1952
  • istanbul ve Ankara radyolarının bir haftalık program r*iıı-n-»ırfmımiı»f«IMiTlı H. nı.ıı.rınrııı-tf«M—»ıWı^—İstanbul radyosu 6 Ocak 1952,Pazar 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Küçük Orkest
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 06.01.1952
  • Kılıç Ali nlatıyor [Bas tarafı birincide!ruca Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Fevzi Paşayı ziyarete gitmiş,kendisiyle bir müddet görüştüğü halde istifasına dair hiç bir şeyden bahsetmeksizin yıuıindan ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1952
  • Erzurum dep rem felâketi TBaş tarafı birincide mekte ve enkazın temizlenerek eşyaların çıkarılması na devam edilmektedir.Fe lâketzedelere yardım olarak gönderilen gıda madde leri ve çadırlar günü günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1952
  • Mc Ghee Arnold,Karşılıklı Güvenlik Teş kil âtı Türkiye Özel Misyonu Başkam Ortaelçi Russel Dorr olduğu halde bugün saat 12,30 da uçakla şehrimize gelmiştir,j Hava alanında basın mensup lariyle tanışan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1952
  • Binlerce memur Bas tarafı birincide)Tabiatiyle bunların yerlerine uzun müddet büyük şehirlerde vazife görmlş olanlar tâyin edileceklerdir.Bunun dışında,kadro harici bırakılacak memur voktur Binlerce m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı işlerini idare eden;Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası ıf ı\n ı*ı ı* ı*ı ftıA "ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1952
  • T.C.MERKEZ BANKASINDAN 10 sene ve daha fazla müddettenberi sahipleri taralından aramlmadığından dolayı 2999 sayılı kanunun 41 inci maddesi mucibince muhtelif banka ve müesseseler tarafından Maliye Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1952
  • FAYDALI Vapurlar Gelecekler 10.00 Erzurum)Mersinden 12.00 Giresun)Izmirden 21.35 Marakaz)Mudanyadan Gidecekler 2.00 İzmir)Karadenize 9.U0 Marakaz)Mudanyay.16.U0 Mersin)İmroza Trenler Gidecekler 7.20 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1952
  • Mısır d a suikast teşebbüsleri General Robertson'ıın emir subayının otomobiline bomba atıldı îsınailiye,5 AP)Orta Doğudaki ingiliz kuvvetleri başkomutanı Sir Brian Robertson'un emir subayı yüzbaşı S.N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1952
  • Yurdumuzun sağlık durumu I Baş tarafı birincide ı munu ve durumdaki rolünü iyi ce anlaması icap etmektedir.Bana öyle geliyor ki yüz yıllarca süren bir alışkanlık yüzünden halkımız memleketin sağlık me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1952
  • Ziraat Bankasının kalkınma programı Genel Müdür Mithat DüEge programın arca hatlarını izah etti rBaş tarafı birincide] van verebilecek olan şuurlu ve sistemli bir programa ve Bakanlıklarla yapılan işb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1952
  • Acı bir kayıp istanbul Ekspres gazetesi muharrirlerinden Behzat Barış'ın babası ismail Barış dün hakkın rahmetine kavuşmuştur Merhumun cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Feriköy camiin den alınar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1952
  • Ko r e de ateş kes görüşmeleri Müttefikler Kızılların şartlarına boyun ekmeyeceklerini bildiriyorlar Muusan,5 AP)Panmunjoın'da Birleşmiş Milletler ve Komünist temsilcileri arasında cereyan eden Kore a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1952
  • Sulhi Goran TBaş tarafı birincidel tiyle »eticelenmişti.Devre arası hakemler ve takımlar sahayı terkederlerken birkaç kişi sahaya hücum ederek,hakeme tekme ve yumrukla vurmağa başlamışlardır.Neye uğra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1952
  • Haticenin katili kim? Bas tarafı birincide)tahkikatına dün de devam edihnişlir.Morga kaldırılan ceset üzerinde,bulunan izler cesedin bir heyet tarafından muayenesini icap ettirmiştir.Bu bakımdan yarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1952
  • Churchilll taralı birincide!Churchill cevaben Truman'a,iki memleket arasındaki işbirliğinin yer yüzünde su'h,ümit ve kurtuluşu sağhyacağ nı beyan etmiş ve:«Her ikimizin tahakkukuna uğraştığımız yer yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1952
  • İşçi ücretleri Bas tarafı birincide)10-24 nisbetinde bir zarara uğramışlardır.Bunun telâfisi için idare kendilerine yeniden fazla mesainin yapılmasını tek lif etmişse de bu teklif dün reddedilerek,fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 06.01.1952
  • KARTAL Belediyesinden Kartal Ankara Caddesinde Belediyeye ait 132,134,13b,±38 ye 140 sayılı ahşap evlerle kagir mağaza ve ahırın enkazı yıkıcıya ait o|mak üzere arsalar şartnamesi dahilinde Belediyeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.01.1952
  • r Zührevî ve cild mütehassısı Dr.Kayri Ömer EĞMEZOĞLU.Saat 3 ten 6 ya kadar Beyoğlu Agacamü karşısı Hasan Bey Apt.No.133,Tel:43586 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.01.1952
  • Vıücellii aranıyor Nuruosmaniye Türbedar sokak 5/1 Sabri Çeliker'e müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.01.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânları 100 ton kuru ot kapalı zarfla satın alınacaktır.İhalesi 16.1,952 günü saat 11 de Malatya As.Sa.Al.Ko,da yapılacaktır.Tutan 21,000 lira olup geçici te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.01.1952
  • 1952 yılı ikramiye plânı 300.000.lira tutarındadır.8 keşidede evler,apartman daireleri,çeşitli para ikramiyeleri,vade vadesiz küçük cari hesap sahiplerine dağıtılacaktır.EaaS G» 5 Mart 1952 tarihinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.01.1952
  • İstanbul Belediyesi İlânları Taksimde inşa edilen Opera binasında ilân yeri kiraya verilecek Taksimde inşa edilmekte olan Opera binasının Taksim meydanına bakan üst kenarına 3X20 metre eb'adındaki kıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.01.1952
  • 1952 Senesinin PERİHAN SOZERi'nin EN SON OKUDUĞU SAHİBİNİN SESİ IMâkları çıkmıştır.OC AA.AM'VN AVCI VIJRMA BENl Ceylân)040 SÖKÜLÜN TURNALAR Yaşar)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan