Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.01.1952
  • rzurum ve havalisinde dün çok şiddetli zelzeleler oldu Pasinler ilçesinin köylerinde 503 ev yıkıldı.38 kişi öldü ve 92 kişi yaralandı.Yardım ekipleri derhal faaliyete geçtiler Erzurum,5 Milliyet)Bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1952
  • Paktın şubesi olabilirini?n ngiltere Başbakanı Chur.U ellili,iktidara gelmeden çok evvel,Atlantik Paktı deniz kuvvetleri komutanlığına bir Amerikan amirali tâyin edildiği zaman «İngilterede artık amir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1952
  • Ü Ç G ÜN D UR BALIK BOLLAŞTI Üç gündür Karadeniz ve Marmara denizlerinde külliyetli miktarda balık avlanmıştır.Balığın bollaşması et fiatiarı üzerine de tesir etmiştir.Yukardaki resimde Balıkhanede ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1952
  • C3"" C~ Hazreti MUHAMMED'int-hayah-adit tarihi ve dinî tefrikamızı bugün 3 ürîtö slahifemizdeyökvtyunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1952
  • Af Kın Sonu Selâmet Büyük İtalyan heecavı PİTİGRİLLİ'nin en son ve en güzel eseri olan bu romanını mutlaka takip edinizikinci sayfamızda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1952
  • Gümrük,Tekel Bakanı ün şehrimize geldi S.Yırcalı işçilerin fazla mesai ücretleri meselesinin halledileceğini söyledi Dün sabah şehrimize ge'en Gümrük ve Tekel Bakanı SıtkJ Yırcah,Tekel Genel Müdürlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1952
  • ismet Paşanın siyasî karakteri İsmet Paşa:Bir Heyet-i Vekile reisine,sen ekseriyete istinada lüzum görmeden duruyorsun demek ne demektir?Bu,dağdan in niş bir haydut mudur diye sinirli bir halde Fırka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1952
  • Sergi om tesistin dünkü toplantısı Sergi komitesi dün Vilâyette Vali ve Belediye Reisi Prof.Fahrettin Kerim Gökaym başkanlığında toplanmıştır.Toplantıda 1953 de İstanbulda açılacak olan beynelmilel se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1952
  • Denizyolları Umnm Müdürü Yusuf Ziya öniş Yusuf Ziya II Oniş in hastalığı Denizyolları Umum Müdürünün 2 ay mezuniyet alacağı söyleniyor Bir müddetten beri ıahatsi2 bulunan Devlet Denizyolları Umum Müdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1952
  • Tayyare yangınları» na bulunan çaıe Ankara,3 Milliyet)Yanmaz boya mucidi M.Sallıkalb tayyare kazalarında yangınların önüne geçmek için yeni bir boya formülü bulduğunu Hava Kuv vetleri Komutanlığına ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1952
  • Canavar aranıyor Sarıyer Savcılığı,fecî şekilde işlenmiş bir cinayetin tahkikatına el koymuştur.Hâdisenin tafsilâtı şudur:Dün sabah.Sarıyerde.Maden mahallesinde,Kilyos yolu üzerinde 9-10 yaşlarında bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1952
  • Mehmet Canbolat Mehmet Canbolat tekrar ortaya çıktı Çılgın aşık sevdiği kızın kardeşini rehine olarak kaçırdı Savcılık,mahiyeti itibariyle cüretkârane bir kaçırma hâdisesine elkoymustur.Hâdisenin tafs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1952
  • Koreden gelecek yaralılar Kore'de esir düşen subay ve erlerimizle muhabere imkânı sağlandı Ankara,3 A.A.Millî Savunma Bakanlığı Temsil Bürosundan bildirilmiştir:Aşağıdaki listede isim ve kün ye numar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1952
  • Partilerarası münasebat çok gergin bir safha Hüseyin Cahidin,şahsı hedef tutan yazısı mutedil Halk Partililer arasında bile teessür uyandırdı Ankara,3 Milliyet)Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu'nun üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1952
  • Körler komedisi Ankara,3 Milliyet)Sankışladaki büyük^ askeri depodan birkaç gün önce*18 aded tabanca çalınmıştı.Garip bir tesadüf eseri,tabancaları çalan tek gözü kör şahıs,sol gözü kör bir bekçiye bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1952
  • Bayarm seyahati Cumhurbaşkanı dun Güney Anadolu seyahatine çıktı Ankara,3 A.A.Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,yanlarında Büyük Millet Meclisi Başkanı Refik Koraltan,Genelkurmay Başkanı Orgenral Nuri Yamut.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1952
  • |i n »lanı Mc Ghee bugün geliyor r Amerikanın yeni Ankara Büyükelçisi dün Trumanla görüştü Amerikanın yeni Ankara Büyükelçisi McGhee Vaşington,3 USIS)Birleşik Amerikanın yeni 1 Ankara Büyükelçisi Geo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1952
  • içtimaa çağırılması istenen Güvenlik Konseyi Korede mütareke için yeni bir Rus teklifi Vichinsky,Güvenlik Konseyinin fevkalâde toplantıya çağırılmasını istedi Paris.3 A P)Sovyetler mesi.Birliği bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1952
  • Irak Mısırı destekliyor Nuri Sait Paşa ihtilâfın Mısır lehine halledilmesi için gayret sarf ediyor Kahire,3 AA.Reuter)Bugün burada beyanatta bulunan Irak Büyükelçisi Nakdelhavî ezcümle şöyle demiştir:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.01.1952
  • MAKALE Ne hâle geldik!ismail Hami DANIŞMEND Bizim Avrupayı imrendirmiş muhteşem bir azamet devrimiz vardı:O zaman İstanbul Tersanesi beş ayda altı yüz gemilik muazzam bir donanma yapardı.Yalnız yıkıcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1952
  • H A v a ^DURUMU Yeşilköy Meteoroloji İstasyonunun verdiği hava tahmin raporuna göre bugün şehrimizde hava;sabahleyin az sisli ve hafif bulutlu geçecek,rüzgârlar de ğişik yönlerden orta kuvvette esecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1952
  • lir 4 OCAK Ru 6 22 R Ah.1952 K.Et 1371 Cuma 1367 VAKİT VASATİ EZANİ Gün«':j 7.26 2.34 Ogle 12.18 7.26 İkindi 14.40 9.47 Aksan ı 16.53 12.00 Yatsı 18 29 1.38 imsak 5.40 12.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1952
  • **1000 ALTIN" İkramiye Plânı Bu piyango hem bay ve hem de bayan mudilere mahsustur)1 Müşteriye 1000 ALTIN Ayrıca.1 daha 1000 1 Müşteriye 100 ALTIN Ayrıca.1 daha 100 Ayrıca ı 4 it 30 80 too Muf*.r.y.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1952
  • Beş kişilik bir tarım heyeti Komaya gitü Dün sabah saat 9,50 de Ta» rım Bakanlığına mensup 5 ki' silik bir heyet tetkiklerde bulunmak üzere Romava hareket etmiştir.Heyet,Bakan1 ık Sığı* Şubesi Müdürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1952
  • Eurico Mainardi şehrimize geliyor İtalyan viyolonsel virtüozlarından Enrico Mainardi,19 ocakta şehrimize gelerek,biri orkestra ile olmak üzere 2 kon ser verecek ve müteakiben A« merika turnesine çıkac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1952
  • 16 maliye memuru Amerikaya gidiyor Maliye Bakanlığı,E.S.A.ve Birleşmiş Milletler teknik yardımından istifade suretiyle ya,bancı memleketlere 16 stajyer memur göndermeğe karar ver mistir.Bu memurlar Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1952
  • FIKRA lörünen köy Anadolu Ajansının yeni Umum Müdürü bir basın toplantısı yaparak,basın mensuplarının ve bilhassa bu işin bütün ağnlığmı sır tında taşıyanların isteklerini dinlemiş,temennilerini not e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1952
  • Seyrüsefer kazala rı Son 24 saat içinde 5 kişi muhtelif yerlerinden yaralandı Son günlerde otomobil kazaları süratle artmağa başlamıştır.Son 24 saat içinde ehemmiyetli altı vasıta kazasında beş Kişi y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1952
  • Otellere dadanan bir hırsız dün yakalandı Son günlerde şehrin muhtelif semtlerindeki otellerde,müş terilere ait eşyaların fazla mik tarda çalındığı şikâyet mevzuu olmuş,nihayet bu işleri yapan Burhane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1952
  • Sanyerdt;bir erkek cesedi bulundu Dün,Sarıyerde.Maden nuntaka&ında 30-35 yaşlarında bir erkek cesedi bulunmuşlar.Hüviyeti tesbit edilexniyen ceset geç vakit morga kaldırılmıştır.Ölümün bir cinayet net
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1952
  • Üniversite bahçesine c'ikilecek Atatürk heyke'i Bir haftadanberi devam eden Mi' î Türk Taleb3 Birliği Kongresi dün sona ermiştir.Kongrede mezun üyelerin birlik ve derneklerde faal rol a'mamaları kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1952
  • HALKIN SESİ Gelen mektuplar Belediye İmar Müdürlü günden gönderilmiştir:Gazetenizin 15.12.951 ta* rihli nüshasında Valiye açık yazı—başlığı ile çıkarı yazı üzerine mahallen yapılan tahkikat neticesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1952
  • KISA HABER LER if Çin Büyükelçisi Mr.Lee dün sabah Ankaradan şehrimize gelmiştirif Evvelki gün îstanbula gelen 25 Amerikalı subaydan müteşekkil turist kafilesi bu sabah Atina'ya hareket edecektirif Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1952
  • POLİSE Şişlide Avukat Caddesinde Hasan Günerle Murat Şahit aralarında alacak yüzünden kavga çıkmış.Hasan bıçakla Muradı yaralamıştır,Kemalettin Yiğit,Yenicamide hamal Ismailin sırtından 80 lira değeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1952
  • Fen Fakttltesi tarafından yapılan radyo neşriyatı İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde kısa dalga üzerinde yapılan radyo neşriyatına birkaç gündür ara veril mistir.Fizik Enstitüsü tarafından yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1952
  • Beş kişinin kaçırdığı taksi bulundu Aksa rayda Valde camii sokağında 42 sayılı eve,evvelki gece misafir gelen Mustafa EL demli,2159 plâkalı taksisini evin önüne bırakmış,gece evden ayrılacağı sırada t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1952
  • Göçmenlere yapılan yardımlar VTâyet Göçmen Komitesi Va li ve Belediye Reisinin Başkan lığında toplanarak yardım mev zuunda Komiteye gelen müteahhitlerle görüşmüştür.Dün de göçmenlere yardım olmak üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1952
  • Istanbul Üsküdar arasında kurulacak köprü istanbul ile Anadolu yakası arasında kurulacak o an köprü nün yeri hakkında incelemelere devam olunmaktadır.Köprünün liman içinde yapılmasında mahzurlar go.ül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1952
  • istanbul s erg isi ı in im u »ıı ¦¦ıılm,m^.l ı 1953 de açılacak büyük serginin hazırlıklarına şimdiden başlandı 1953 de îstanbulda açılacak olan beynelmilel büyük serginin hazırlıklarına başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1952
  • TEFRİKA No.5 TEFRİKA No.5 ÇIKAN TEFRİKALARIN HULASASI Erasmus Şamöro isimli bir tıbbiye talebesi,son sınıf imtihanlarını da verdikten sonra,okuduğu Monpelye Üniversitesinin eski bir âdetine tâtbi tutu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.isveç Kr.AçılıS 7.89 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0 44 80 01.876 9.73.90 apan 784.S 280.3 0.8 64.C 5.6 54.12.5 73.68.4 0.44 8 Eskoude
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1952
  • GECE if Antalya Yüksek öğretini Derneği,12 ocak pazartesi günü saat 21 de Taksim Belediye Gazinosunda «Antalya Portakal Gecesi» tertiplemiştir.ÇAT if İstanbul Muallimler Birliği 26 ocak cumartesi günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.01.1952
  • Perihan yine gülüyordu.Madam Tamara,Feyzullah Efendinin getirdiği mektupla n görünce kendi kendine:Anlaşılan bu adam Istan bula geliyormuş.Prens de mektupları ona vermiş,onunla göndermiş!Diye düşündü.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1952
  • İ Act hir kayıp Kemal Salih ve Ortakları İlâncılık Şirketi,memurlarından ve Tanin,Tans Som Posta gazeteleri idare müdürlerinden,Babıulinin cmchtarı HAYDAR RENfcöR dün akşam Tanrının rail-1 j metine ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1952
  • Mazarik'in fecî ö^ümü Kuşların intihar ettiğini bildirdikleri Çek devlet adamı dövülerek öldürülmüş i—ı-Londra.3 Nafan)Çekoslovak mülteci çevrelerine gelen bir dokümana gö:e,Çekoslavak Dışişleri Bakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1952
  • HAZRETİ MUHAMMEDİN SAHİH KATIZ TANW HAYATİ l iazreti Peygamberin doğumu Abdullah,Âminenin hâmile olduğunu ögrenmecen doğan çocuğunu kucaklamadan ölmüştü TEFRÎKA No.2 Doğum Hazret!Muhammed.Pil y.lında,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1952
  • i 2& ÖÖBZ Şehir için eki mezarlar İstanbul şehri günden güne gelişiyor,güzelleşiyor,büyüyor.Geniş caddeler açıyoruz,zarif binalar muazzam hastaneler,üniversiteler yaptırıyoruz.Yavaş bir tempo ile olsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1952
  • Meşhur bir heykeltras öldü Paris,3 Nafen)Birleşik Amerika Başkanlarından Wilson'un,Roosevelt'in,Fransız devlet adamı Clemenceau'nun,Masaryk'in heykellerini yapmış olan tanınmış Amerikalı heykeltras Jo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1952
  • Güzel Sanatlar Akademisinin Üniversiteye bağlanması Güzel San'atlar Akdemisinin İstanbul Üniversitesine bağlan ması için alâkalılarca teşebbüse geçilerek çalışmalara başlanmıştır.Bu istek kabul edildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1952
  • Tifonun yılbaşı mesajı Mareşal Tito Yugoslavya halkına yılbaşında memleketi ve dünya vaziyetini izah ederken sulh ümitlerinin arttığını» fakat mütecavize karşı hiç bir suretle zaaf gösterilmemesi lâzı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1952
  • Dr.Schachta bir teklif Meşhur maliyeci,Mısır hükümeti tarafından resmen davet edildi Berlin,3 Nafen)Burada açıklandığına göre,Hitler'in sihirbaz maliyecisi Dr_Schacht,Mısır hükümeıi tarafından davet e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1952
  • Sayın Müşterilerimizin Dikkat Nazarına:Türk Ticaret Bankası İstanbul Şubesinden Santral Kum aramız 2 4 8 7 0 Olarak Değiştirilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1952
  • Bir Fransız tiyatro trupu şehrimize pelivor Mısır,Suriye,Lübnan,Yunanistan ve Italyada teınsi'leı verecek olan ve resmî bir turneye çıkmış bulunan Fransız ti yatro trupu bu ayın son haftasında şehrimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1952
  • Bir Japon doktorunun keşli Londra,3 Nafen)Bir Japon doktorunun,tıbda çok büyük hizmetler edecek bir keşifde bulunduğu büdirilmektedir.Bu Japon doktoru,hayvan kanlaruu alıp,bunları bazı ter kiplerden s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1952
  • Gönül Söyler,İstanbul radyosunda konserler verecek Ankara Radyosu soMstlerinden Gönül Söyler,şehrimize gel mistir.Sanatkâr istanbul Rad-j yosunda muntazaman konrftîrleı verecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Dünyanın en büyük hayvanat bahçesinin Nevyork Hayvanat Bahçesi olduğu anlaşılmıştır Bu bahçede muhtelif cinsde 2500 hayvan yaşamaktadır.Bu hayvanat bahçesinde yaşamakta ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1952
  • Rusyddo hayat 3j4;odalı bir evde altı,yotli aile oturuyor »UH)İlli MU I IH' Londra,3 Nafen)Sovyetler Bir iğinden Batıya &e en son yolcuların verdikleri malûmata göre,Sovyetler Birliği dahilinde hayat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1952
  • Rus Peyklerinde isyan areketleri başladı Millî muk vemet silâhlı mücadele New-York,3 A.A.Reu ter)Doğu Avrupaaa ve bilhasa Romanya,Bulgaristan ve Macaristanda komünist diktatörlüğüne karşı hais başkald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1952
  • SANAT HAREKETLfcRl «Türk Dili» dergisinin ocak 1952-dördüncü sayısıda ağır başlı bir görünüş ve iyi bir baskı ile yayınlanmış bulunuyor.Türk Dili için' bir kadro dergini demek ne kadar doğru ise,o kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.01.1952
  • Gümrük ve Tekel Bakanı Sıtkı YırcaJı tetkiklerde bulunmak üzere dün şehrimize gelmiştir.Resimde yeni Tekel Bakanını kendisini karşılayanlarla bir arada görüyorsunuz.Wemleketinei dönecek jlan Avusturya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1952
  • HERGUN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Güzel Tülya,kocasiyle kız kardeşini zehirlemisti TL'lya,işL-e kurulduğu arabasının köşesinden arabacısına,babasının yerde yatan taze cesedini göstererek "Durma,onu çi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1952
  • m 1-Amerikanın büyük bir müstahzar laboratuvarı,hastaların maneviyatı üzerinde müspetesiri görülen yeni bir usule başvurmaktadır.Her ilâç kutusu veya şişesine laboratuvarda çalışan üüzellerden birinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.01.1952
  • Beşiktaş Rapid maçınJaki Arbitr Daha ben sahalarımızda;hiç,amma hiçbir hakemin o ilk golü muteber addedebileceğim sanmıyor açıkçası böyle bir babayiğ t görem yorum.Bapidüierin attıkları iki golün sayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.01.1952
  • Kendi muhitlerinde canlı bir şekilde çalışan Altmay kulübünün evvelki seneki kadrosu Diğer küme takamları;7 Nıı—m ı j.1 Geçen yıl y arası maçları 1925 te «Atın Hilâl-ismiyle tesis edilmiş,o tarihlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.01.1952
  • maçları Yarın,Adalet Galata,Eyüp Elektrik ile Vefa stadında karşılaşıyor Bu hafta diğer küme lig maçlarına devam edilecektir.Yarın yalnız ikinci küme maçları oynanacaktır.Pazar I günü de 3 ve 4 üncü k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.01.1952
  • *r *W W Kn\Faraechon'la karşılaşacak o!an Saddler solda)yaptığı bir karşılaşnnuJa ftörülüyor.Dünya şampiyonu Sandy Sadd ler,unvanını F.ansız Ray Famechori'a karşı koyacaktır.Bu maç için Famechon şimdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.01.1952
  • Okullararası güreş karşılaşmaları Okullararası güreş müsabakaları şubatın ikinci haftasında başlayacaktır.Güreş karşılaşmalarına tstanbulun bütün liseleri iştirak edecektir.Bu müsabakalar 6 sıklet üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.01.1952
  • Bendeniz de bu kanaatte idim efendimiz.Demek yanıldık.lbo bu çaprazdan sıyrıldıktan sonra Makarnacı yenemez artık onu.Ne o ses çıkarmadın.Yok sa sen bu kanaatte değil mi-Bin?Kulunuzun Makarnacıya olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.01.1952
  • Kısa spor haberleri F.Bahçeden profesyonel olan futbolcular Fenerbahçe kulübü ilk 8 Jut bolcusunun mukavelelerini f.amamlamıç bulunmaktadır.13u 8 kişilkc gruptan sonra ikinci bir liste daha hazırlanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.01.1952
  • «t mid Otomobil ri ber raraf»n»l«* büyük bir alâk ile seyredilir.a^u.«i*im memlekette yağılmayan otomobi yarışları seyircileri büyüu bir heyecana sevkeder.Bazı yarışlarda büyük kazalar olmakta ve bunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.01.1952
  • MUAMMER KARACA Opereti Bu akşam saat 21 de M A K S I M de Cumartesi,pazar 16 la n.atine ve çar-'imba 16 da tenzilât'ı matine SORMAGÎR* Şarkılı tuluat oyun j akşamı ile cumartesi matine talebeye tenzil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1952
  • KÜÇÜK Kankoid Piyes 3 perde Yazan;S.Kingsley SAHNF Çeviren:Sahneye koyan.M.Ertuğnıl Çarşambadan başka her akşam saat tam 21.15 de Cuma,pazar matine saat tam 15 de Telefon;40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1952
  • «Bütün hissiyatınız yüzünüzden belli,onun için tahmin ettim.Neden biraz daha evvel gelemediniz,neden?Bucky telâşlı:«Nereye gittiler?Ne tarafa?diye sordu.«Gittiler işte.Nereye olduğunu bilmiyorum.Herha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1952
  • ISTANBUL S£i.EDÎYE3t "îî ATROLABI1 Saat 21 de dram SOYGUN Yazan:Jevad Fehmi Ba«kut leltfon:42157 KOMKDİ Kİ1 Mİ DMYATA CıDERKEN Yazan;D.H.Psatha Türkçesi:Nazım Dersan Telelon 4IMU9 Pazaı günlon 1;30 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1952
  • RADYO İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.0ü Haberler 13.15 Karışık hafif öğle müziği «Pl» 13.45 Şarkılar 14.15 Programlar ve dans müziği «Pl 14.40 Türküler «Pl» 15.00 Kapanış 17.57 Açılış ve progr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1952
  • h BimiKjHU TEFRİKA No.102 Kemal SAMANCIGİI."Bizler babamızın sarayında Padişahımızın şefkat kanadı altında vaktimizi geçiriyoruz,Sonra beş on elebaşı toplandı;Recep Paşanın müfsitleri tie aralarında o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1952
  • Mîlffetierarast bir futbol turnuvası Brezilya Futbol Federasyonu 1952 senesinin haziran ve temmuz aylarında bir milletlerarası futbol turnuası tertiplemek üzeredir.Bu turnua 6 millî takım arasında ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1952
  • ocs^ ¦Türk Folklor Araştırması» Dergisinin 29 uncu Aralık sayısında İbrahim H.Karama nin yazdığı Urîanın Süverek iline bağiı «Karanan* köyünün yarım saat mesafesindeki Kan lıgöl'den çıkan «Suaygırı•
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1952
  • isiüman bi 1912 yılından beri elden ele geçen Libya ancak geçen yılın son gifriterânde bağımsızlığına kavuşmuştur İkinci Dünya Harbinde,Sekizinci İngiliz ordusunun Afrika seferi sırasında Müttefiklere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1952
  • 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA r 1 Hayal perdesi canlı unsurlarının en büyük merkezi;Yeter.2 Gelecek;Üye kaydeden iki kelime)3 Ek vur iki kelime)Mülk;4 Şehir hatlarının eski ismi;Arzusuna ka vuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1952
  • FAYDALI BILGIL Vapurlar Gelecekler 14.35 Marakaz)Mudanyadaa 6.30 Tırhan)Bandırmadan 21.30 Seyyar)Karabigadau 15.00 Bursa)Ayvalıktan Gidecekler.3.00 Nejat)îneboluya 8.15 Uludağ)Bandiimaya 12.00 Ulgen)A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 04.01.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor 1 Baş tarafı birincide^ îeri şunun bunun evinde toplanan ve benim de dahil olduğum bu gizli heyete,vaktiyle dahil olanlardan başka,şimdi,bu defaki devrede mebus seçilen Halit Paşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1952
  • Korede mütareke için teklif [Bas tarafı birincide 1 milletlerarası mevcut gerginliklerin azaltılması ve memleketler arasında dostane müna-Bebetler kurulması yollarını in celemek.üzere derhal bir topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1952
  • Irak Mısın destekliyor fBaş tarafı birincide] Mısır ihtilâfında ara buluculuk etmekte olmayıp.Irak'ın Mısıra dostluğu ve taraf tutması bakımından bu meseleyi halle çalışmaktadır.Nuri Said Paşanın sarf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1952
  • Kanadalı bir misyoner şerbet bırakıldı Hongkong,3 AP)Dr.A.Stewart Allen adlı Kanadalı bir misyoner Komünist Çin'de geçirdiği 12 aylık bir mevkufiyeti müteakip geçen hafta serbest bırakılmış ve Hong ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1952
  • Yugoslav gazeteleri fiatlarmi artırdılar Belgrad,3 AP)Ham madde fiatlarının artması yüzünden Yugoslavyada gazetelerin satis fiati 5 dinardan 6 dmara çıkarılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1952
  • Yusuf Ziya O A İŞ l'Ba.ştarafı birincide] len maaş bordrosunu imzalamamıştır.Bordronun imzalanmaması,Yu suf Ziya öniş'in vazifesinden ayrılacağı şeklinde bir şayianın ortaya çıkmasına yol açmıştır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1952
  • Partilerarası münasebet İ Baş tarafı birincide ı bu makalesi D.P.çevrelerinde olduğu kadar mutedil C.H.Pçevrelerinde de iyi karşılanmamıştır.Bu makalenin önümüzdeki günlerde bazı mühim hâdiselere yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1952
  • Koreden gelecek yara'ı'ar [Baş tarafı binncidel kıdemli başçavuş Bünyamia Çermenç,başçavuş Sait Çeçen,üsnavuş Hümi Özaydın,gedikW çavuş Zinnur Kırca,çavuş A İh,san Güven,Kemal Bayram.Abdullah Göçer.Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1952
  • Mehmet Canbolat 'Kas tarcfı birincide)tan istanbul'a ge'en 25 yaşlarında Mehmet Canboiat ad:nda bir şoför,Nişantaşmda oturan ve ortaoku da okuyan Muti/ez adında bir kızı sevmiş,evlenmek üzere ailesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1952
  • Bayarın seyahati I Baş tarafı birincide 1 hurbaşkam Celâl Bfcyar refakatinde Büyük Millet Meclisi Başkam Refik Koraltan,Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nuri Yamut ve milletvekilleri olduğu hal de saat 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1952
  • İngiliz kömür işçilerinin rekoru Londra,3 Nafen)İngiliz kömür işçilerinin geçen sene yeni bir rekor kırdıkları bildirilmektedir.Bu kömür iş çileri 1951 senesi içinde 222 milyon ton kömür elde etme ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1952
  • Anthony Eden'e verilen kedi Paris,3 Nafen)Birleşmiş Milletler Genel Kuru'unun buradaki açılış töreninde ingiltere Dışişleri Bakanı Eden konuştuğu sırada kürsü yanından geçen «Kara kedi» meşhur olmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1952
  • İspanyol Amerikan ittifakı mı?Madrid,3 A.A.CAfp)ispanya Dışişleri Bakanlığı ile yakından ilgisi olmakla t'.ınm;n katolik «Ya» gazetesi bugünkü sayısında,Vaşin^ion muhduır^ıdenı aldiğı bir haberi dört
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1952
  • Komanyada bir profesöre dayak atıldı Londra,3 Nai'eıı)Buraya gelen raporlara göre,Bükreş'de 3 üniversite talebesi,«Avrupa tarihi» derslerini devamlı ve plânlı şekilde tahrif eden ve bundan Marksist pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1952
  • Kocaeline 452 hane göçmen yerleşiyor izmit,3 K.H.A.Kocaelinde şimdiye kadar keni kontenjanları olan 352 hane göçmen yerleşmiştir Bu göçmenler ev sahibi olduktan maada 10-15 şer dekar da kış mahsulü ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1952
  • Basketbol turnuvası sona erdi Yılbaşı Basketbol Turnuvasının son karşılaşması dün az bir seyirci önünde Spor ve Sergi Sarayında yapılmıştır,ilk maç Fenerbahçe ile Kurtuluş arasında oynanmış ve Fenerba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1952
  • Ankarada yakalanan eroinci şebekesi Ankara.3 Milliyet)Bir müddet önce şehrimizde büyük bir eroin şebekesi meydana çıkarılmıştı.Yakalanan dört kaçakçının duruşmasına bugün bağlanmıştır.Dinlenen şahitle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1952
  • Zorla çıkarılan deliller Vaşington,3 A.A.AF P)Amerikan Yüksek Mahkemesi bir kimsenin midesinden zorla» çıkarılan delillerin,mahkemede bu kimse için verilecek hükme aleyhte tesir edemiyeceği yokunda bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1952
  • Kâğıt Fabrikası işçi Sendika kongresi yeniden yapılıyor îzmıt.3 K.H.A.Kâğıt Fabrikası İşçi Sendika Kuıulu yeniden seçime gitme kararını almıştır.Geçen pazar Halkevi salonunda gürültülü bir şekilde yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1952
  • Yeni nişanlı bir genç değirmen çarkında parçalandı Adapazarı K H.A.İlçemize bağb Kasımpaşa Bucağında fecî bir ölüm hâdisesi olmuştur.Bucak Merkezinde bulunan değirmen sahiplerinden Mehmet namında biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1952
  • Uçan daireler tekrar görülüyor Dublin,3 A.A.AFP)Uzun zaman gözden kaybolduk tan sonra uçan daireler irlanda sema^rında tekrar görünmeye baş'amıştır.Filhakika 36 saattenberi gazetelere gelen haberlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1952
  • Londra,3 A.A.AFP)ingiliz Maliye Bakanlığından ibldirTdiğine göre bugünkü 3 O cak tarihinden itibaren.Libva Birleşik Krallığı sterling saha sına dahil oa'caktır.Bu katılış bir müddet önce Libyı makam l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1952
  • 24 sene ayrılıktan sonra buluşan ikizler Nevyork,3 Nafen)Amerikau dergilerinden biri şu garip haberi vermiştir:Bun dan 24 yıl evvel doğan ikiz kardeş,ana babalarının ölümü yüzünden birkaç aylıkken baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1952
  • Seyhan barajı projesi Dünya Bankası Müdürü Aııkarada yeni bîr ikraz işini görüşüyor Vaşington,3 AP)öğrenildiğine göre,Dünya Bankası Müdür Muavinlerinden William A.B.Iliff,Türkiyenin başkenti Ankarada,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1952
  • Atlantik konseyi içtimai Lizbon toplantısının üç hafta geri bırakılması muhtemel görülüyor Paris,3 A.A.AFP)Bu gün iyi haber alan bir kaynaktan öğrenildiğine göre,önü müzdeki şubatın ikisinde Lizbonda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1952
  • Fransada gayet şiddetli bir kış hüküm,sürüyor Paris,3 Nafen)Fransada gayet şiddetli bir kış hunim sürmektedir.En mutedil 'klimi haiz bölgelere dahi 5 ilâ 10 santim kar yağmıştır.En fazla kar Vosges'la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1952
  • Bir çoban genç bir kadım sopa ile öldürdü Kandıra.3 K.H.A.Kandıra nın Kadıköyünde oturan Mustafa Ozcan isminde bir çoban,koyunlarım aynı köyden Nazmiye Canın tarlasına sokup.otla ürken Nazmiye Canın m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1952
  • Abadan petrolleri için yeni teklifler yapıldı Musaddık İngiliz teknisyenlerinin avdetlerine müsaade edilmeyeceğinî bildirdi Tahran 3 A.A.Reuter)Musaddık dün Dünya Bankasının iki temsixisi ile görüşmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1952
  • Gümrük,Tekel Bakanı '*aş tarafı birincide!ğır kü'fet yük'emeden bu mağduriyetin telâfisi yoluna gidileceğini ve bunların yanında baremin de ele alınarak ücretlerin bünyesinde ayarlamalar ya pılacağını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1952
  • Londıa,3 A.A.Reuter)Iskoçya ve Kuzey Ingilteıede şiddet'e yağan kardan yollar kapanmış ve bütün seyrüsefer durmuştur.Güneye doğru yayı lan bir soğuk dal^aii yüzünden Orta ve Güney Batı Ingilteredeki y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1952
  • Fındık ihracatçslarmm toplantısı Ankara,3 A.A.Bugün Ekonomi ve Ticaıet Bakanlığında,Bakan Prof.Muh is Etenin Başkanlığında Karadeniz ve istanbul fındık ihracatçıları bir ikleri delegelerinin ıştirakiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1952
  • Kaybolan Fransız havacıdan bulundu Hanoi,3 A.A.1950 yılı ekim ayında Caobang'ın tahliyesi sırasında kaybolan,biri albay olmak üzere 12 Fransız subayı Vietmanhliler tarafından serbest bırakılmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1952
  • Paktın ubesî olabilir mi?Başmakaleden devam)mntacfvkiarına terkini isterlerse Amerikalılar buna red cevabı verıuiyeeekleri kanaatiadetiîrler.Hudutlun bile sarahatle ifade edilmeyen bu mevhum bölgede b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1952
  • Erzurumda şiddetli zelzeleler oldu [Baştarafı birincide 1 zayiat olmadığı anlaşılmış,burada 503 ev kısmen yıkılmıştır.Pasinler'e bağlı Ükümü,Aha,Ezirnik,Kalbulas,Müceldi,Hins,Kurnus,Tizgi,Siirbehan,Tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1952
  • Mc Ghee geliyor I Bas tarafı birincide;telif sualler tevcih etmişler ve yeni vazifesi münasebetiyle Başkan Trumandan özel talimat alıp almadığını ve bu vazifede hususî meselelerle karşılaşıp karşılaşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 04.01.1952
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuru«tur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr.Kr.Lr.Kr.Senelik 42.00 8100 Altı aylık 22.50 43.00 Üç aylık 12.00 24.00 Bir ayük 4.50 9.00 İLAN FİATLARI 2 ve 3 üncü sayfanın santimi 4 T.uî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.01.1952
  • ZAYÎ İktisat Fakültesinden aldığım şebekemi kaybet' tim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.İktisat Fakültesi 2918 No.lu Erdoğan Edman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.01.1952
  • Istanbul 3 üncü İcra Memurluğundan:950/2697 Bir borçtan dolayı mahcua olup paraya çevrilmesine karar verilen Fort marka 4724 plâka sayılı 48 model motörü yok tekerlekleri sağlam kamyonun bulunduğu Küç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.01.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı işlerini idare eden;Faruk DEMİRTAS Basıldığı yer;Nuri AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.01.1952
  • İstanbul Belediyesinden:Tekel idaresince içki fiatlarma.bir miktar zam yapılması üzerine yeni fiatlara göre hazırlanan içki tarifeleri 2 ocak 1952 tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında tevzi olun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.01.1952
  • Teke I Genel Müdürlüğü ilân lan Satınalma Komisyonu Başkanlığından 1 Mevcut şartnamesine göre 1620 kilo Seylân A 1 kalitesinden son sene mahsulü çekirdek Kakao pazarlıkla Batın alınacaktır.2 Pa7arlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.01.1952
  • «L OPERATÖR Dr.CAVİT GÖNÇER Umumî baş,karın,tenasül uzuvları,kol,bacak,damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçularbaşı No:13 Tel:Muayene;23678 S* j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.01.1952
  • Zührevî ve cild mütehassısı Dr.Kayri Ömer EĞMEZOĞLU.Saat 3 ten 6 ya kadar Beyoğlu Ağacamii karşısı Hasan Bey Apt.No.133,Tel:43586 l r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.01.1952
  • t.s?Lokman Hekim Dr.HAF1"3 CEMAL Dahiliye Mütehassıs» Pazardan başka her gün sabah saat 10 30-12:öğle den sonra 14.30 17 de hasta kabul eder İstanbul DivanvOi'w Nr -1(4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.01.1952
  • Devlet Hava Yolları İzmir Meydan Müdürlüğünden 1 İzmir meydanı ihtiyacı için Türk tipi Normlarına uygun evsafta ithal malı portland çimentodan 700 ton kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.2 Muhamme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.01.1952
  • Mat»^.ı Mı Doktor batice Ekren tç Hastalıkları Mütehassısı Hergün saat 16 dan.20 ye kadar hastalarını kabul eder.Adres:Beyoğlu istiklâl Cad.Parm akkapı Küçük lşhan No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.01.1952
  • Vfc fiti û fiiPigf Bav d'V adale,sinir,romatizma ayrılarını teskin eder.Grip ve nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler.Süratle hazmolur,derhal tesirini gösterir 4 saat ara ile günde 3 adet alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.01.1952
  • â ÜP'"OG OPERATÖR Dr.C ıfer Yıldıran Muayenehane;Beyoğlu,İstiklâl Cad.Hacıbekir köşesi Alyon Sok.No.13/1 T;49960 Her gün saat 15 ten sonra hastalarını kabul eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.01.1952
  • SİSLİ GARAJ Makine Mühendisi idaresinde ve Mütehassıs ustalar nezareti altında OTO SERVİS VE TAMİR ATELVESi Her Model Benzin,Dizel Otomooıl,Kamyon,Traktör,komple tamirat Ekspertiz Keşif ve Müşavere Şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.01.1952
  • 19S2 SENESİNİN hamiyet yüceses'i en son okuduğu SAHİBİNİN SESİ Plâkları çıkmıştır.HERKES GİTTİ YALNIZ KALDIM OM/MEYHANEDE Gazel)GÜZEL SANA GÖNÜL VEBDİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.01.1952
  • VOLVO T3i GAZLA ÇALIŞIR 35 Beygirlik Traktör •I TÜRKİYE MÜNHASIR İTHALATÇISI:mehjmet kavala GALATA TAHİR HAN Tel.4043Û
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.01.1952
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânı Aşağıda cir s ve mıkdarı yazılı malzemeler açık eksiltme İle 14 Ocak 052 günü hizalarında yazılı saatlerde izmit Dz.Ik.Mrk.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.01.1952
  • BANKASI fcwm W YENİ YILDA TALİHİNİZ AÇIK OLSUN 1952 de biriıici ikramiye çekilişinde:Istanbul Tarabyasinda 2 Bahçeli EV ve çeşitli para ikramiyeleri.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.01.1952
  • Devlet Orman isletmesi Anamur Müdürlüğünden Cins ve Miktarı Muhammen rıov'î bedeli M3 JL ira Bulunduğu yer Seâlr kereste 441.707 l'â'I Bozyazı Bölgesi Anamur Çayi ¦u ağzı Or.dışı istifinde 4)parti hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.01.1952
  • İstanbul Belediyesi İlânları Parmaklık yaptırıl acak ve akümülâför alınacak Keşif veya tahmin bedeli İlk teminatı Lira Kuruş Lira Kuruş 3853 90 289 04 OrtaKtfy mn-uçeşme yolundd Şell benzin deposu önü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.01.1952
  • Neşriyat SİYASI İLİMLER MECMUASI:Siyasî ilimler Mecmuasının 249 uncu sayısı çıkmıştır.Bu nüshada Münevver işsizliği)Münevverlerin mesuliyeti Köylerimiz nasıl kankmdıralım)Asgari ücret)Türkiyede uzlaşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan