Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.01.1952
  • Birleşmiş Milletler ordusu ip teşebbüs Dar hal harekete geçecek müşterek bir kuvvet teşkili teklif ediliyor Paris,2 A.A.Müşterek] vustralya,Belçika,Brezilya,tedbirler komisyonu on dört İL Kanada,Birle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1952
  • Cavit Oral Cemil Sait Barlas C Halk Partisinde yeni bir çözüntü mü?Cemil Sait Genel e refer yardımcılığında*,Cavit Oral Genel kuruldan istifa "ettiler,Ankara,2 MıliivetJ C.H.ı H,P.Genel Sekreter Yardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1952
  • W.11 I 1952 YILININ en büyük tefrikası HAZRET» MUHAMMED' l HAYATİ I San'at Tarihi Doktoru Sanıih Natiz TANSU'nns Garp ve Şark kaynaklarını tetkik ederek MİLLİYET okuyucuları için hazırladığı bu tarihî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1952
  • ismet Paşanın siyasî karakteri Başvekil İsmet Paşa,Gazinnin gölgesinde mahfuz yaşamakta,açıkta döğüşen rakiplerine karşı bir nevi siyasî kale içinde savaşmakta idi.80 Gayrimemnun ve küskün vaziyette b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1952
  • Orta Doğu savunması Nuri Sait Paşanın yeni bir teşebbüse geçeceği tahmin ediliyor Londra 2 A.A.United Press)Buradaki resmî çevrelerin belirttiklerine,göre,İrak Başbakam Nuri Sait Paşa buradaki ikameti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1952
  • Fecî bir Jep kazası Kaza sonunda 13 kişi yaralandı Ankara,2 Milliyet)Bugün İscaiıbuldan gelmekte olan bir kaptıkaçtı Etimesgut virajında devrilmiştir.Kaptıkaçtı içinde oulunan yolculardan üç kişi ağır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1952
  • Huduttan döndürülen göçmenler Bulgarlar dipçik ve süngü ile göçmenleri trenlere doldurup geriye naklettiler Edirne,2 A.A.Türk Bulgar hududunun,malûm sebeplerle,8 kasımdan itibaren kapatılması üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1952
  • Büyük İtalyan heccavının en son ve en güzel eseri olan AŞKIN SONU SELÂMET Romanını neşre başladık.Piti^rilli bu eseri ile cemiyetin aksak taraflarını keskin zekâsı,kıvrak üslûbu ve orijinal buluşlariy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1952
  • Eğitim Bakanlığı bütçesi Tevfik heri.komisyonda sorulan sualleri cevaplandırdı Ankara,2 Mdıiyet)Bütçe Komisyonu bugün öğleden evvel ve öğleden sonra yaptığı iki toplantıda Millî Eğitim Bakanlığı bütçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1952
  • r t.1 y Queen Mary transatlantiği ile Amerikaya hareket eden Churchill,Amerikanın Londra Sefiri Watson Gifford ve Eden'le ceminin salonunda görüşürken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1952
  • Atları öne,arabayı arkaya!«41 952 yılının eşiğuutca bak* II tınımız zaman dünyanın manzarası ne kadar karanlık görUnüyorsa,Türkiyenin iç manzarası,aksine,o nisbette aydınlık görünmektedir.Türk vatanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1952
  • Bir tavzih Dün Fatihte Madalyon apartmanında yapılan bir baskın netıceşinde altı şahsın kumar oynarken yakalandığım bildirmiştik,i Bu hâdisede ismi geçen Kadri Çutsaydan aldığımız tavzih mek tubu aşağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1952
  • Fecî cinayetin işlendiği oda.Kuşede kaatil Bir şoför karısını boğarak öldürdü Cinayete,kıskançlık ve kadının paraya karşı ihtirası sebep oldu Boğularak öldürülen Ester 952 yılının ilk cinayet hâdisesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1952
  • Korede mütareke ümitleri artıyor Müttefikler kütle halinde esir mübadelesini teklif ettiler Komünistlerin elinde bulunan 11.000 esire mukabil Birleşmiş Milletler 120.000 harp esiri geri vermeyi kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.01.1952
  • MAKALE Eski Tü ım+I II in uç yazı İsmail Hami DAN İŞ MEND Arapça ile Aeeracenin te'sir derecesine göre bizde üç türlü yazı dili teşekkül etmiş ve bunlar asırlar boyunca birbirine muvazi gitmiştir:Gaye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1952
  • TEMSİL ir Resmî bir turneye çıkmış olan Gean Marchat idaresindeki bir Fransız trupu memleketimize de uğrayarak 25 ocaktan itibaren Ankarada 3 ve şehrimiz de 6 temsil verecektir.BEHNEK TEŞEKKÜLÜ Ş:jli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1952
  • Bir tavzi Muhterem gazetenizin 29 Aralık 1951 gün »ve 587 sayılı nüshasının 1.sahi i esinin 6.sütü nundaki «Garip bir hırsızlık* ve İzmir mahreçli yazıyı okudum.Haberde bahsedildiği gibi yainız şu son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1952
  • [HAVA** »DURUMU Yeşilköy Meteoroloji İstasyonunun verdiği hava tahmin raporuna göre bugün şehrimizde hava sabahleyin sisli,sonra çok bulutlu geçecek,hava sıcaklığında ehemmiyetli bir değişiklik olmıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1952
  • Kıbrıstan cehrimize 25 Amerikan subayı seldi Amerika1!25 subaydan müte şekkıl bir turist kalitesi dün uçak ile Kıbrıstan johömizs gel mistir.Bundan air müddet evvel I* tan hu'a çelen di çer subay kaid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1952
  • i 1 Hie 3 OCAK Rt 5 21 R.Ah.1952 K.1371 Perşembe 1367 VAJ CÎT VASATt EZANt j Jün.e$ 7.25 2.33 Oile 12.1B 7.26 r îkr.dî 14 3ö 9.36 l Akş-aiT 16.59 12.00 i i Yat«j 18 30 1.38 I ms«k 5.39 12.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1952
  • Kambiyo ve «Esham Sterling Dolar Fr."Frangı isviçre Fr.Belçika Ertsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoufles Av ılı 5 7.89 280.50 0180 64103 5:60 54.12 50 73.68/40 0 44 30 01.876 9.73:90 1933 1938 VIillî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1952
  • Prcnso;Hatice tarafından ynuılaı;kıymetli bir bağış Mısır'ı Prens Abdülhalirmn »zevcesi Prenses Hatice Yakacık ttaki 200 bin 'İra ki-ynetirtcifıki 'köşk ve arazisini çocuk pnevan ttoryomu yapılmak üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1952
  • Mezbahaya aît kamyonun sebep olduğu 'kaza Karaağaç mezbahasına ait ö tför TPua't idaresindeki 274 plâ-kah kamyon,'Nfistıçitrşısına 'ki saplara et vermek üzora girdisi sırada,kendisine lkapıyı vçaıı İM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1952
  • Yağlı tohum ihracatının hararetlenmesi bekleniyor Yılbaşı ve biiâriçllâi* sebebiyle bir hayli durgunl ı^nn pivasanin' Önümüzdeki haftadan ti baren 'hararetlenmesi 'bok!'ilmektedir."Bu arada hayli aka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1952
  • POLİSTE Bahçekapıda tramvaya yetişmek için koşan Mustafa Macun yere yuvarlanarak başından ağırca yaralanmış,Cerrahpaşa Hastahanesine kaldırılmıştır Şoför Selâmi Şenyurt'un 8603 plâklı hususî otobüsü Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1952
  • Kİ S A HABERLER j ^t Belediye »murakıpları yılbaşı gecesi 217 muhtelif ticarethaneyi teftiş etmiş ve bunlardan suçu görülen 18 i 'hakkında zabıt tutmuşlardırir Emniyet ncı gübe TVIüdürJ lüğü Vilâyet v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1952
  • Cenovada bulunan Samsun vapuru tamirden çıktı Bir müddettenoevi Cenovâûa tamirde bu'unan Samsun vapuru 200 ton yük V3 17 otomobil ile limanımıza 'müteveccihen hareket etmiştir.Gerninin bu tamiri mütea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1952
  • Üç bin sanayici arastnda ^açılan anket Ticaret we Sanayi fOüaaı tarafından,Odaya kayıtlı i üç lbine yakın sanayici arasmüa açılan anketin tasnifi işine öe.vam edilmektedir.'ffasuifi jyapmök için Mmt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1952
  • Kalımda 'bir esnaf kredi J-»menftifi kurulacak "Hsnaf ve Sanatkâr j ar Biruği tarafından bu ay için d 3 şehrimizde bir Esnaf Cre/U Kooptratifi kurulacaktır.Kooperatifin kurulması için faaliyete geçile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1952
  • Bir rocuk,tramvay altında yaralandı "Vatman Hasan S'.vmyümını idaresindeki 4B riayth Hai'iuye-j iFatih tramvayı Barikala/'caddesinde ydhun ibir Itaraf jııdan 'di iğer tarafına ist iyen '12 yaşında 'H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1952
  • Seyrüsefer dersleri trirtün okullara teşmil edilecek Emniyet Altıncı ŞuL-3 mütehassısları tarafından Çamhcr.Kız Lisesinde Vîrt'çn seyrüsefer dersleri iyi sağladığından bu dersler diğer okullara da teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1952
  • HALKIN SESİ Bir sokağın bâli anıatuıyor Kasımpaşada Küçükpiyale Hâkim sokak No.1 de İsmail önel yazıyor Sokağımızın ne yolu.ne de kanalizasyonu mevcuttur.Hâlâ taş devri hayatını yaşamaktayız Kanalizas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1952
  • FIK KA Rekor Bir rekor hastalığı gittik,çe dünyayı sarıyor.Spor sahasından tutun da en garip faaliyetlere kadar çaşit çeşit rekor hikâyeleri dinli,yoruz.Bugünkü rekor keşmekeşi devam edeıUen harb için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1952
  • Sağlık Bakcm ı n^wmjii ııı»n% ıı iwiiimj «m ¦un m itf».u Bakan Faik Yargıcı ile birlikte iicktorü ziyaret etti Bir müddettenberi şehiîmisde bulunan Saflık ve Sos-ya-Yarftım Bakanı Dr.Ek,cm Hayri Üstün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1952
  • ÇIKAN TEFRİKALARIN HULASASI Erasmus Şamöro isimli bir tıbbiye talebesi,san sınıf imtihanlarını da verdikten sonra.okudugu Monpelye Üniversitesinin eski 'bir âdetine tâbi tutularak imtihan heyeti ile d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1952
  • Ağır bir yaralama l*,lll„.Ill I Bir sanatkâr bir şoförü bıçakla ağır surette yaraladı Balatta kanlı bir hâdise olmuş ve bir sanatkâr karısıyla düşüp kalkan jir şofö.ü ağır surette yara'amıştır.Tafsilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1952
  • 1000 ALTIN" ikramiye Plânı Bu tpiyango lıem bay ve 'hem de bayan;mudileri* mahsustur)'Müşteriye Ayrıca,1 000 daha 100 ALTIN ALTIN Müfteriye Ayrıca, J daha «W0 Ayrıca:41 mUjfm^m 1100 ALTIN 12 «0 30 40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.01.1952
  • İranda endişe Ajans telgrafları Amerika hükümetinin İrana yaptığı iktisadi ve askeri yardımlara «on ereceğini bildirmektedirler.Kehiuşahm Vaşington seyahatinden sonra Amerika İrana mülıinı miktarda ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1952
  • Gümrük ve Tekel Bakam cehrimizde incelemeler yapacak Gümrük ve Tekel Bakanı Sıt *ı Yircaluıın ou h-ai*.a içindo gehrimize gelmesi beklenmektedir.Bakan şehrim,i Je bir haf ta kalarak,Bakanlığın ılgilmd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1952
  • Bir İngiliz başyazarı dan Tahrandan şehrimme geldi İng»lterenin meşhur siyasî dergilerinden «New Statesman and Nation:un başmuharriri Mr.Basil Kingsley Martin,dün sabah uçakla Tahrandan şehrimize gelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1952
  • i Mevlût 25.11.951 tarihinde vefat eden aile büyüğümüz sevgili babamız ALİ AKEOYUNLU nun robuna ithaf edilmek üzere 4.1.952 Cuma günü Cuma namazından sonra Fatih camii şerifinde mevlût okunacaktır.Dos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1952
  • Saym Müşterilerimizin Dikkat Nazarına:Türk Ticaret Bankası İstanbul Şubesinden Santral Numaramız 24 870 Olarak Değiştirilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1952
  • Orta Doğuda Almanlar AİMaalar Tahrandan Hartama kadar yayılan tnr faaJiyet i—m* ı m»i ı.ı Londra,2 Naien)Daüy Mail gazetesinin Kahire muhabirine göre,son a var «arfwKi'a Almanya Mısırda yedi milyon s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1952
  • Avusturya surh projesi M,I Pil I ı-t Fransa,İngiltere ve Amerika,Kuşlara yapaeaJcton yeni teklifleri hazırladılar Vaşdngton,2 AA)AF P)Vaşingtondaki yetkili çevrelerden bildirildiğine Köre Fransa,ingil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Mukayese Bir tek kitap okumuş «sek ve bu kitap seviyemizle uyuşaMImiş,aHdHHwn'izR aşmamış ise.biçim için en gazel kitap odur.Beride,şu haşmetmeab tarafımız olmatuı gfc yok Aldaumak i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1952
  • HAZÜETi MUHMHIEDIn fyyn*SAMİUMATİZ TAK$V HAYATI TEFRİKA No.1 Hazretî Peygamberin doğumu Hâşimilerin bekçisi tâ uzaklardan yüksek sesle haykırdı:Ya A bd ü I m utta lip bir erkek tonmun oldu Domain Hazr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1952
  • 6ÖRI Yardım mı,şahsı reklâm mı?Dön gazetelerde gördük Küçük x-tıklaraıı kucağına almış,biraz daha kabalalarının elinden tmtmaş başı örtülü,mantoln fakir kadınlarla zarif elbiseler giyinmiş,saçları be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1952
  • MİLLİ KOMAN TEFRİKA No.81 Kemal RAG IP Yavrucuğum,iki gözüm,canım sevgilim!Hiç ben seni bırakıp da bir yere gidebilir miydim?Senin olduğun yerlerden,senin bastığın topraklardan uzaklaşabilir miyim?Sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1952
  • İspanya ile anlaşma Amerika,İspanyaya bir karşılıklı güven heyeti gönderiyor New-York,2 AA.United Press)Crib,Howard gazetelerinin bugünkiı başyazısında ezcümle şöyle denilmektedir «Birleşik Amerika Av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1952
  • Rusyadaki kamplarda beş milyon esir var Esir kamplarım bilhassa Peyk memleketlerden alınıp SStarya'ya sürülımis kimseler dolduruyor Londra,2 Nafen)Demirperdeden kaçanların verdikleri malûmata istinade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Yeni yıl münasebetiyle yapılan eğlencelerde Birleşik Amerikada 502 kişi?ölmüştür.Bunlardan 318 i yol kazalarında,123 ü muhtelif kazalarda ve 61 i de çıkan yangınlarda ölmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.01.1952
  • Amerikanın meşhur Gallup enstitüsü tarafından açılan ve 38 mîlyon Amerikalının İştirak ettiği «en çok lıanj»i sinema artistini öpmek istersiniz» anketine gelen cevaplar şaşırtıcı bir netice vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A flz.Muhammedi ele geçirene veya saklandığı yeri haber verene mükâfat vadedilmisti Hazreti Muhammed suretle istersen o Kureyşhler Hz.Muhammediıı putperestliği muhakkak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1952
  • nadolu Ajansı Umum 1.Müdürlüğüne tâyin edil mis olan Saim Nuri Uray,dün Gazeteciler Cemiyetinde bir basın toplantısı tertip etmiş ve Ajansm daha verimli bir şekilde çalışabilmesini temin edebilmek kin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.01.1952
  • Portsmouth yine lider îngiüere lig liderliğinde yine bir değişiklik oldu.Portsmouth tekrar birinciliği ele aldı Bu salı günü eksik kalan maçlar oynandıktan sonra Poıtsmouth tek iar liderliği kazandı.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.01.1952
  • RTeşhur atlet Bailey'in sözleri AtU Adalarından ingiliz koşu şampiyonu Mac Donald Bailey,geçen eylül ayında Türk atletleriyie karşılaşmak üzere Türkiyeye giden Britanya atleti3iiyle birlikle Türkiyeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.01.1952
  • Şsvki Koru Bostonda Maratona hazır lanıyor Meşhur Maraton koşucumuz Şevki Koru Bostonda yap lacak olan bu seneki Maraton koşusuna iştirak etmek için şimdiden hazırlanmaya başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.01.1952
  • Davîs Kupasına iştirak ediyoruz 1952 Davis kupasına iştirak edeceğimizi "storpif oyunları federasyonu kararlaştırma bulur,maktadır Yalnız malî mesuliyeti üzerine almıyan federasyon bu husus için Tenis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.01.1952
  • Bu sırada güreş yavaştan yavaşa yine karışmaya ve İbo ile Makarnacı birbirlerine zehir gibi elenseler çekmeye başlamışlardı.Kavasoğlu İbrahim pehlivan bir müddet on lan seyrettikten sonra pomak pehliv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.01.1952
  • Hoppala.Sulhi GARAN Sabrın sonu selâmettir derler.Takat bu gidişle sahasız ve lokalsiz kulüpler selâmete değil;bir felâkete gidecekler Profesyonel lig rançlarına 5 ocak 1952 de başlanması için hazırlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.01.1952
  • 1500 metrenin Favorisi Roger t-İngilia atletlerinden Roger ""Bannister 1952 Olimpiyatla Unda 1500 metre koşunun şim •didon favorisi telâkki edilmektedir,Hâlen bu uzun boylu getoç c.tîet dünyanın en iy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.01.1952
  • Alemdar Gençlik Kulübü birinci futbol takımı idarecilerle birlikte.Diğer küme takımları:6 Eski bir maziye sahip Alemdarlıların en büyük gayeleri bir sahaya sahip olmaktır Alemdar eski oir maziye sahip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.01.1952
  • Türk-Alman ubatta yapılacak Bir italyan gürsş takımı İstanbulcfa maç yapmak üzere 15 ocakta şehrimize geliyor Şubatta Spor ve Sergi Sarayında Almanlarla karşılaşacak o lan millî güreş takımımızı teşki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.01.1952
  • Kısa spor haberleri Partizan takımı Ankaraya gidiyor Yılbaşı basketbol turnuvasına katılan Yugoslavya Partizan takımı cumartesi günü Ankaraya gidecektir.Partizan takımı 5 6 7 ocak tarihlerinde Siyasal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.01.1952
  • Profesyonel olan meşhur atletler Amsrikada amatör atletlerin yanında profesyonei atSetlerde büyük yekûn tutarSar Atletlerin hemen yüzde doksanı amatördür Fakat,bazı memleketlerde profesyonel atlel ler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.01.1952
  • m* mm BiiyüR^mİikUMd TKFRİKA No.101 Kemal SAMANCIGİL Sultan Murad:"Beni sevdiğini göreyim iç dedi.Kız utandı,af al oldu ve hepsini birden içti Fakat Goncanın Sultan Murada Karşı bir zaafı yoktu.Onu bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.01.1952
  • MUAMMER KARACA Opereti Bu akşam saat 21 de M A K S 1 M de 'Va\Cumartesi,pazar 16 jft da a.atine ve çarşamba 16 da tenzilâtı matine SORMAGİr" Şarkılı tuluat oyun akşamı ite cumartesi talebeye tenzilâtl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.01.1952
  • KÜÇÜK KARIŞIK İŞ •Comedi 3 perde Çarşambadan başka her akşam saat tam 21.15 de Cuma.Pazar matine saat tam 17 de.30 Kasım Cuma gününden itibaren matineler 14.30 da.Telefon:4027ü.SAHNE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.01.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Vapurlar Gidecekler 2.00 »Aksu)Karadenize 9.00 Marakaa)Mudanyaya Gelecekler 9.00 tamir)Karadenizden 7.00 Antalya)İmrozdan 9.00 Mersin)Ayvalıktan 15.00 Kades)Hayfadan Trenler Ghk çekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.01.1952
  • f 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Î2 t H i 2 i M ıK 3 4 t 5JJİ 5 Iffiflİİ I ¦v.6 «tf S 7 8 BŞH 10 t 11 E9QB 92 SOLDAN SAĞA r 1 Gece eğlence yerlerinden;uzatma 2 Gemi azıya al;Kan;Bayır 3 Askerî bir topluluk;Son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.01.1952
  • D.Denizyollarında mühim bir yolsuzluk Devlet Denizyolları İdaresin I de oldukça mühim bir suiisti-mal hâdisesi olmuş ve ilgililer meseleye elkoy^rak tahkikata başlamış'ardır.Ilgili'erden aldığmu malû-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.01.1952
  • Ucuz sevap Bir hayır yapmak istiyorum hoca efendi.Fakat param yok,çok bilgili değilim.Boş vaktim de pek az.Başındaki kısa siperli kasketi eliyle geriye iten hocasaçsız başını kaşıdı.Belki biı çare bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.01.1952
  • RADYO İSTANBUL 12.57 Açılış ve programla* 13.00 Haberler 13.15 öğle kon seri «Pl» 13.45 Şarkılar 14.15 Programlar ve dans müziği «Pl» 14.40 Saz eserleri Oyun havaları «P)15.00 Kapanış 17.57 Açilış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.01.1952
  • Ne o Rusty'.Bu gece senin bir randevun filân yok um?dedi.isteseydin olurdu,fakat her nedense senin bu gidişin ı ana tesir etti,O kadar anî oldu ki ne yalan söyliyeyim,bir iJ5 şaşırdım.Aynı zamanda bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.01.1952
  • TSTANBOL ü£ı EDÎYESÎ SEHÎR 4TROLAB1 Sası 21 fie r-HAM.SO V GUN Yasım:Oevad Fehmi Bcşkut J e İtfan-4*2157 KuMwnt D MYATA CîBERKEM Yazan:D.H.Psatha Türkçesi:Nazım Bersan Telefon 40409 Pazar gunlorı I*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.01.1952
  • Ana ve babaların işlediği cinayetler Kaçar ve Bulgar komünist hükümetleri,Yugoslavyaya karşı.Yunan çocuklarını ana baba ve hısımlarına iade ettiği için sert bîr propaganda savaşı açmıştır.Bunlar 19484
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 03.01.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor Baş tarafı birincide zere olduğu işitLdi.Mustafa Kemalin yanında samimî bir mesai arkadaşı olarak kalması icap eden ve en güvendiği bh arkadaşının Meclis s gelmesiyle uzaklaşmasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1952
  • Ç.H.Partide çozuntu mu ttrrofı bir *T!«v mil Sait Barlasın bu vazifelerden istifasından sonra,«ski bakanlardan Cavit Oral da Parti Genel idare Kuıulu üyeliğinden istifa etmiştir.Halk Partisi mahfille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1952
  • Atomdan elektrik enerjisi istihsal Vaşingtort 2 Nafen)Atomik enerjiden elektıik temini hususunda yapılan teerube'ei muvaffakiyetle devam etmekte dir.Idaho ormanlık arazisinde yapılan tecrübelerde atom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1952
  • Wadsworth Kıbrısa gifii Ankara,2 A.A.Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Mr.Wadsworth,bugün saat 14 de uçakla Kıbrıs'a mütevoccihan memleketimizden ayrılmıştır.Büyükelçiyi,hava alanında Millî Eğitim Bakanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1952
  • Arkeolojik i tetkikler Sümer devrine ait iki kitabenin mânası çözüldü Tarihi kıymeti çok büyük olan SümerlUer devrine ait eser ler üzerinde tetkiklerde bulunan ve bundan evvel iki defa Türkiyeye ge.mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1952
  • Azzam Paşanın Kana' ihtilâfına dair demeç:İngilizler ya bütün Mısırı işgal ederler veya çekilip giderler Paris,2 AP)Arap Birliği Genel Sekreteri Abdurrahman Azzam Paşa bugün gazetecilerle yaptığı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1952
  • Kore Birliğimizin yurda yılbaşı tebrik mesajı Tuğgeneral Namık Ar^üç'ün mesajına Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başka nı cevap verdiler Ankara 2 A.A.Yılbaşı mü nasebetiyle Koredeki Türk silâhlı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1952
  • Huduttan döndürülen göçmenler Baş tarafı birincide!ııî talebimizi de reddetmiş ve bahis konusu Türkleri geri dönmeye icbar eylemişlerdir.Filhakika,inanılır bir kaynaktan öğrendiğimize göre,Bulgar maka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1952
  • Kor e d e mütareke [Baş tarafı birincide!bırakılacaktır.Bildirildiğine göre,komünist ler bugünkü görüşmelerde yeni plâna itiraz etmişlerdir.Bununla beraber Kızılların plânı daha esaslı bir şekilde inc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1952
  • Birleşmiş Milletler 'Baş tarafı birincide 1 terck emniyetin tahakkuku için icabeden bazı tedbirlerin ittihazını müzakere edecektir.Genel Kurul'un 60 devletten müteşekkil Siyasî Komitesi bu gün saat 09
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1952
  • Mes'ut bîr doğum Gazetemiz Izmir muhabiri Nev zat Kızılcan ile Türkân Kızılca,nın dün gece bir kız çocukları dünyaj'a gelmiş ve Türzat adı verilmiştir Yavruya anne ve babasiyîe birlikte uzun ömürler d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1952
  • Bir tavzif* Bas tarafı birincide' rihli nüshasının birinci sahifesinin üçüncü sütununda dün gece basılan kumarhane)başlıklı Fatih Fevzipasa Caddesi Madalyon apartmanının 3 numaralı da iresinde Kadri Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1952
  • boğarak öldürdü I Baş tarafı birincide!kardeşiyle birlikte Istanbula gel miş'ıve ticarete başlamışlardır.1945 yılında şoför olmuş,10984 sicil numarasını almıştır.Maktul Kuledibinde oturan Musevî ailel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1952
  • Lîtvî nov dün öldü ISfâd Bus Dışişleri Hakanının cenazesi hemen kaldırıldı Moskova,2 AP)Sovyetler Birliğinin yılbaşı arefesindc ölen eski Dışişleri Bakanı Maksim Litvinov'un cesedi bu gün Hariciye Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1952
  • Dün geceki basketbol maçları Yılbaşı basketbol turnuasımn üçüncü gün karşılaşmaları dün gece Spor ve Sergi Sarayında ya pthnıştır.İlk maç Beyoğluspor ile Fenerbahçe arasında oynanmış ve Beyoğlus-poılu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1952
  • Orta Doğu FBaş tarafı birincide 1 bakılırsa İngiliz Mısır münasebetlerinin bu nazik durum ve safhasında Nuri Sait Paşadan,^herhangi bir ara bulma şekli teklif etmesi beklenemez,fakat •öyle anlaşılıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1952
  • Milli Eğitil Bas tarafı birincide)I Doğu Üniversitesi mev-zuu Demokrat Parti programın da hususî bir yer işgal ettiği gibi hükümet programında da vardır.Bu bir zaruretin ifadesidir.Doğunun maddî kalkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1952
  • Londrabüyük elçimiz Londra,2 A.A.Türkiyenin eski Londra Büyükelçisi Cevat Açıkalın cuma günü buradan ayrılacaktır.Cevat Açıkalın Napoli'ye ka dar otomobille gidecek,oradan vapurla memleketine dönecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1952
  • ingiliz İran ihtilâfı Tahran,2 AP)Dr.Musaddık dün,bir seneden beri devam etmekte olan İngiliz îran petrol "ihtilâfını Dünya Bankasının halledip,Abadan tasfiyehanelerini yeniden faal hale getireceğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 03.01.1952
  • İst.Lv.Anhirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânları 45 ton Kum Fasulya kapalı zarfla satır,alınacaktır.İhalesi 10 ocak 952 perşembe günü saat 10 da Çanakkale As.Sa.Al.Ko.ck yapılacaktır.Tutarı 24,750
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.01.1952
  • OPERATÖR Dr.CAVÎT GONÇER Umumî baş,karın,tenasül uzuvları,kol',bacak,damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçularbaşı No:13 Tel;Muayene;23678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.01.1952
  • ZAYÎ:Çamlıca Kız Lisesinden aldığım pasomu kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hük mü yoktur.6 A öğrencilerinden 98 AYLA DONAT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.01.1952
  • Ü ft Lokman Hekim Di.HAFİ":CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10 30-12:öğle den sonra 14.30.17 de has-ta kabul eder.İstanbul Divanvolu No* 104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.01.1952
  • ağrısına 4 saat ara ile gönd 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.01.1952
  • MİL*.İ YET Nüshası 15 kuruştur Abohe şeraiti Türkiye Hariç:Lr.Kr.Senelik 42,00 8100 Altı ay^ık 22 50 43.00 Üç ayLk 12.00 24.00 Bir ayılk 4.50 9.00 İLAN FİATLARI 2 ve 3 üncü sayfanın santimi 4 T.L.İlân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.01.1952
  • KARTAL Beîediyessnden Kartal Ankara Caddesinde Belediyeye ait 132,134,136,138 ve 140 sayılı ahşap evlerle kagir mağaza ve ahırın enkazı yıkıcıya i'it olmak üzere arsalar şartnamesi dahilinde Belediyey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.01.1952
  • istanbul 6 inci N Haseki hastahanesmih tevsii için istimlâke tâbi tutulan' yerlerden Hasekide Nevbahar mahalelsinde Kiili sokağında 1930 ada 4 parsel vs' eski 6.yeni 6 kapı No.]ı arsaya 3710 sâyıh Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.01.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı işlerini idare eden;Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer;Nuri AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.01.1952
  • İhraç olunmak üzere 4067 tan siha buğday safelacaktır Toprak Mahsulleri Ofisi Gene!MUdürlUğlinden 1951 yılı mahsulü,Ceyhan'da 3260,Mersin'de 747 ve iskenderun'da 60 ton olmak iızeıt ceın'an 4067 ton s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.01.1952
  • İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden 1 Üniversitemiz Merkez Tafkışla binasının 4 öncü kumı ikmal onarım işleri kapalı zarf usulüe eksiltmeye konmuş!ur,2 Bu işin keşif bedeli 46634)04 kırk altı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.01.1952
  • Almak veya satmak Istiy enlerin Şişli Perihan sokak No:70-1 SİSLİ Müracaatlar ı Telefon:80099 8965
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.01.1952
  • Tarım Bakanlığı Rize Bahçe Kültürleri İstasyonu Müdürlüğünden 1 Rize Bahçe kültürleri istasyonu Müdürlüğü tarafından kapalı zarf usulü ile %21 azotlu 57 ton amonyum Sülfat kimyevî gübreti alınacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.01.1952
  • Elektrik tesisatı yaptırılacak İller Bankasından:1—Niğde iline bağlı Bor kasabasının hidro-elektrik santralına,Banknca verile ek türbin grubu ve cebri boru monte ettirilecek,alçak tansiyon şebekesi ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.01.1952
  • V.f/A'JÛ i*Tğ 9*9İZli*t,CRMIİ T L ^r-J İl H 1 1 1 wBI I i S%ijffl fpqm mi 1 ıs m\s.I I HK-'Pffi^ Wft 3BI1IH5 m.pi »1 L;j?1 S^Pr WrPPIt WJ Ittu" İp* 17 25 33 BEYGİRLİK JUMO MAI.Î TAM DÎ7EL TRAKTÖRLERİ!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan