Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.01.1952
  • Memur nakli hikâyesi em.urlar için vazife gördükleri yerlerde muvaffak olmak,kendilerini sevdirmek büyük bir mazhariyettir.Halk onları unutmaz,daima hürmetle yâdeder.Anadoluda Halil Rıfat,Abdurrahman.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1952
  • ismet Paşanın siyasî karakteri İsmet Paşa yaradılışı itibariyle kıskanç mizaçtaydı.Kendisinden başka kimsenin büyük şöhret kazanmasını,büyük mevkilere ulaşmasını çekemezdi.79îsmec Paşa bir taraftan Ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1952
  • a**i m i—MU J 1952 YILININ EN BUYUK TARİHÎ TEFRİKASI HAZRETİ MUHAMMED'İN HAYATI Yazan:Samih Nafiz TANSU Bu eser nesil hazırlandı?Hiç şüphe yok ki dünyamız,gelmiş ve geçmiş sakinleri içinde,Hazreti Muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1952
  • Ankarada kabakulak salgını Ankara.1 Milliyet)Anka ra Üniversitesi Ziraat Fakültesinde kabakulak hastaJığı salgı,nı başgöstermistir JŞimdiye ka« dar on beş talebe bu hastalık sebebiyle hastahoneye yatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1952
  • Yılbaşı gecesi neş'e içinde hâdisesiz geçti Evvelki gece polis ve seyrttsefer vakası olarak mühim hiçbir hâdise kaydedilmedi Yılbaşı gecesi şehrimizde pek istanbul Emniyet Müdürü eğlenceli,fakat hiçbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1952
  • Dün gece basılan kumarhane Kumar masasında 4 dolu tabanca da ele geçirildi Dün gece yarısına doğru Fatihte Fevzipaşa Caddesinde Madalyon apartmanının ikinci katında komisyoncu Kadriye ait daire,İstanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1952
  • i.j İranın petrol siyaseti Muhalefet lideri,Başbakana karşı şiddetle hücum etti Tahran,1 A.A.Reuter)Iran muhalefet liderleri başbakanın Mecliste izahat vereceği tarihin öne alınması hususunda Meclisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1952
  • Prof.Fuat Külünk dün defnedildi Birkaç gün önce Uludağda vefat eden Teknik Üniversite Profesörlerinden Foai Külünk Un naşı şehrimize getirilmiş ve dün cenazesi Teknik Üniversiteden alınarak Beyazıt ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1952
  • Gazanfer Italyadan çağırıldı Şampiyon güreşçimize antrenörlük teklif edildi İzmit.1 K.H.A.Dünya güreş şampiyonlarımızdan Gazanfer Bilgeye italya'dan antrenörlük teklif edilmiştir.Kocaelinde bir kahve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1952
  • Sudan dün Mısır'a dair kararını verdi Faruğun Sudan Kıralleğı tanındı Libya Trablus)1 AP)Libya hükümeti,Kral Faruku,Mısır ve Sudan hükümdarı olarak tanımıştır.Libya,Mısırı ve fakat aynı zamandı Jngilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1952
  • Nuri Sait Paşanın temasları Irak Başbakanı Londrada Orta Doğuya dair temaslara başladı Londra,1 A.A,United Press)Irak Başbakanı Nuri Sait Paşa dün buraya geldikten sonra Orta Doğu işlerini tedvire mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1952
  • S.H.Ürgüplü şehrimizde Dün şehrimize donen Suat Hayri Ürgüplü Avrupa Konseyi,Türk Heyeti Başkam ve Konsey İkinci Baş fDevamı Sa:7 Sü:3 tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1952
  • Dünyada yeni sulh ümitleri Tito yılbaşı mesajında bu ümitten bahsetti Beigrad,1 AP)Dün akşam yeni yıl münasebetiyle radyo ile Yugoslav halkına hitabeden Mareşal Tito,dünya sulhu ümitleri,nin arttığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1952
  • tngilterenin Orta Doğu Dün beyanatta bulunan Mısır Robertson Başbakanı Nahas Paşa a şiddetli malar oldu Bir Mısır gazetesi,ingiliz komutanının başını getirene 1000 stealing vereceğini vadetti Ismailiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1952
  • Churchill görüşmelere hazırlanıyor Başbakan,Edenle daimî müzakere halinde Chuchill'le daimî müzakere halinde bulunan Eklen Quuen Mary Transatlantiği,1 AP)A.A.Başkan Truman ile görüşmek üzere Amerikaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1952
  • zey Atlantik Paktı yüksek askeri komisyonu toplandı General Aziz Ulusanın da iştirak ettiği bu toplantıda Atlantik Paktı askerî birliği içinde alacağımız mevki tayin edilecek Bu müzakereler sonunda al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1952
  • Dün geceki basketbol maçları Yılbaşı Basketbol Turnuvasına dün akşam da Spor ve Sergi Sarayında az bir Kalaba lık önünde devam edilmiştir,ilk maç Beyoğluspor ile Kurtuluş arasında oynandı ve Bey oğlus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.01.1952
  • 9ic 2 OCAK Bu 4 20 H.Ah.1952 K.Et 1371 Çarşamba 1367 VAI ÜT VASATİ EZANİ Güne 7.24 2.35 Öğie 12.17 7.28 tkindi 14.37 9.48 Aksarr ı 16.50 12.00 1 Yatsı 18.28 1.39 îmsak 5.39 12.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1952
  • H A VA s Yeşilköy Meteoroloji îstasyonunun verdiği hava tahmin rapo runa göre bugün şehrimizde hava;az bulutlu ve muhtemelen hafif yağışlı geçecek,rüzgârlar kuzey doğudan orta kuvvetde esecek,hava sıc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1952
  • ÇAY ic İ.Ü.T.B Türk Kimya Talebe Cemiye*} 19 ocak cumartesi günü saat 15 da Taksim Belediye Gazinosu Pavyonunda bir çay tertiplemiştir.KONGRE if Demokrat Parti Kartal İlçesinin yıllık kongresi 5 ocak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1952
  • Taşhtarflada inşa ediSen göçmen evleri Raminin Taşltıarla mevkiinde tesis edilmekte olan 2014 ha nelik göçmen köyünüu inşaatı devam etmektedir.Altı büyük firma tarafından yapı makta ©lan göçmen evleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1952
  • Genelevde İcavga Galatada Kemeraltı sokağında 72 sayılı evdeki genel kadın'ardan Fehime,dostu Selim ile yılbaşı gecesi yaparken,aralarında kavga çıkmış,odadaki eşyaları kırıp geçiren Selime müdahale e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1952
  • MAKALE Şühedâ düşmanlığı İsmail Ha-ni DANIŞMEND Kore şehitlerimizle gazilerimiz aleyhine bütün dünyada yalnız iki siyasi zümreden ikide bir gıcırtıya benzer bir takım çatlak sesler yükselir:Bunların b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1952
  • Gemi,yola çıkar çıkmaz,genç doktor hakkında da bir sürü rivayet dolaşmağa başlamıştı.Tahsilini ikmal edebilmek için babasından kalan bütün malları sattığı,bilgisini yabancı klinik ve üniversitelerde t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1952
  • Yeni verem pavyonuna hasta vof ıv,]n "va başladı Maltepede Süreyyapaşa Çiftli ğinde inşa edilen ve tören e saçılan sanatoryomun i k 100 yal taklı pavyonuna hasta kabulüne başlanmıştır,ilk olarak muhte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1952
  • Askerî liselerin her üç sınıfına tv cbe alınacak Askerî liselerin her üç sınıfına Mil î Eğitim Bakanlığına bağlı liselerde birinci kanaat dönemini ikmal eden öğrencilerin a'ınması kararlaştırılmıştı".
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1952
  • Salıpazarmdaki rıhtım inşaatına yatanda başlanıyor Denizyolları idaresi Liman işletmesınce antrepo darlığını önlemek üzere Hasköyde yeniden beş bin metre karelik bir sahanın tanzimine baş anmıştır.Bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1952
  • Atuerikada Türk tütününe rağbet artıyor Amerika hükümeti 1952 yılı Ocak Ağustos aylara arasında 44 milyon 170 bin kilo gark tütünü itahl etmiştir.Bu miktarın 24 müyon kilosu Türkiyeden,16 milyon 400
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1952
  • İtalyada gümrük resimlerinde indirmeler yapıldı Verilen malûmata göre italyan hükümeti,Jut mahsulleri,taçlar,bir kısım makineler ve motor ü nakil vasıtaları hariç,Türkiyeden yapılacaü bütün ithalâtı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1952
  • Yasak i bölge ni'W im ı«ı ıUC'»ıW—Bir kısım arazi yakında topraksız köylüye tevzi edilecek Yakın zamana kadar yasak bölgeye dahil bulunan ve bilâhare alman bir kararla askerî bö ge olmaktan çıkarılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1952
  • HALKIN SESİ Gelen mektuplara cevaplar Torulda Recep Güllüye:Mektubunuzda mevzuu bahs ettiğiniz mesele tamamiyle hususidir.Bununla alâkadar olmarrJtf.İKlhassa sütunlarımıza geçirmemiz doğru değildir.Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1952
  • nazaran can Ticarî inkişafta hükümetin almış olduğu tedbirler büyük rol oynadı Ticaret ve Zahire Borsası ta-ı rafından Kasım askına ait rapor neşredilmiştir.Borsay.ı dahil o-j lan maddeler arasında Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1952
  • 1 Sayın Müşterilerimizin Dikkat Nazarına:Türk Ticaret Bankası istanbul Şubesinden Santral Numaramız 24 870 Olarak D&ğ'ştirilmişljf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1952
  • Müstahsile kolaylık ı—»ım^i.»ı(b Hal binasının genişletilmesi için gerekli hazırlıklar başladı Şehir civarındaki bahçe ve bostan mahsullerinin haricinde şehrimize ge en bütün sebze ve meyvelerin satış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1952
  • Et ve balık Hatları düşmeye başladı Trabzon vapuru Karadenizden iki bin baş kasaplık hayvan getirmiştir.Hava arm iyi gitmesi ve Karadenizden hayvan nakliyatının devamlı surette yapılması karşısında so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1952
  • Miisahîpzada için Bundan bh müddet önce hasta döşeğinde yoksu-iuk ve zaruretin pençesinde kıv ranan seksenim MüSuhipzaâe Celâl için Belediyenin veya Şehir Tiyatrosu san'atkâılarının faaliyete geçerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1952
  • Bakırköy fabrikasının serma-Sümerbank Bakırköy pamuklu sanayii müessesesi umu mî sermayeden de bir evvelki yıla nazaran üç milyon 600 bin liralık bir faz'alık vardır.Bu fazlalığın 1 milyon lirası yerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1952
  • Kambiyo ve Esham Açılış Sterling Dolar Pr Frangı İsviçre ıFr.Belçika Fitisveç Rx Florin Üret Oratoml 7.89 280.50 o 64 03 5t 0 S4.12 50 73 88 40 0 44 80 »01 87K 9 73 30 '938 vliiU 1941 1941 I'!figanı î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1952
  • Memleketimizden «ıaî almak Kalkütadan bir firma,memleketimizden mülıim miktarda külce bakır,kurşun,çinko ve antımuari a^mak üzere Ticaret Odasına müracaatta bulunmuştur.Bİt isviçre firması da mem leke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1952
  • i ea.u.vwâiarmın Akdeniz t« nlant'sı Devlet Denizyollarını Akdenizde temsil eden bütün acenteler Istanbulda toplanacak ardır.Bu toplantıda,Akderiizdeihalen yapı'makta olan yolcu ve yük seferleri ile i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1952
  • Denizyollarının çürüğe çıkardığı gemiler Denizyollarına ait bazı gemilerin,yaş hadlerini do durduklarından-hurda olarak satılmasına izin verilmiştir.Gemiler ya serbest döviz mukabiande,veya yerine gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1952
  • Aksarayda Ordu caddesinde 25/1 numaralı evde oturan Sabahat Erduman,bi:senedir beraber yaşadığı Mehmet Hilmiye artık nikâh kıymasını söylemiş,bu yüzden aralarında çıkan kavgada,Mehmet bıçakla,Sabahati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1952
  • Arkadaş kavgası Dün Topkapıda dört arkadaş arasında çıkan bir kavga,kan dökülmeden önlenmiştir.Antra nik,Hasan Şenkoş,Turhan ve Orhan adlarında dört arkadaş aralarmda çıkan bir münakaşa sonunda yol or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1952
  • POLİS s E aAr Hasköyde oturan Nairn TVTeriçin.Habcıoğlu İskele Cadde sindeki hurda ambarından 52 lira değerinde kuışun boruların çalan Ayhan Cokkan yakalanmiş.kursunlar,sattığı Ahme.Tüfekçiden müsader
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1952
  • KISA HABERLER it İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Enstitüsü tarafından kısa dalga üzerinden yapılan radyo neşriyatına bazı tfik ıılk ilâveler dolayısiyle ara verilmişti.İlâveler tamamlandığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.01.1952
  • ylaCMfUCl ÖOrfl UUrU ll Mısır müfritlerinin İngiliz askerlerine ara sıra uzaktan ateş etmek gibi kahramanlıklarına rağmen Kanal bölgesinde sükûnet teessüs etmiş giuiriir.Vâkıâ Kahire'de hâlâ yüksekten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1952
  • Bir günlük gıda ihtiyacımız Londra,1 Nafen)Bir İngiliz doktoru insanın bir günde yiyecek ve İçecek olarak 2 kilo 750 gram gıda aldığını,fakat aldığı hava miktarının ise 12 kilogram olduğunu söylemişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1952
  • İYapı ve Kredi Barıkasj iyon ıra SermayeM 34 Şufee ı?e Ajansı 720.000.000 Mevduatı 200 hini aşan rLÜşUtİSî 850 VHevuutla faksa m teşkilâtı He 1952 falında da Halkımıza ue iş adamlarımıza faydan ıtizme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1952
  • jSANAT HA On Yeni takvimler eskiltmeye başladık.Fakat niyetim,edebiyat yapmak,bzışl-ngiç cümle,sini,saniinanfal teşbihlerle U2atıp gitmek değil.1952 Y»lı san'at ve fikir hayatımız için öaemli bir kanu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1952
  • St alinin Noel mesajı Kızıl diktatör,Japonları tahrik edici bir mesaj yayınladı Tokyo,1 AP)Mareşal Staiin yeni yıl münasebetiyle Japon halkına bir mesaj göndermiş ve Japonyanm içinde bulunduğu ciddî d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1952
  • Yunan hududuna tahşit ilen Kızıl tümenleri Sovyetlerin Arnavutlukta teşkilâtlandırdıktan dört t Jalenden ikisi Yunan hududuna Londra,1 Nafen)Sovyetler tarafından Arnavutlukta teşkil edilmiş olan dört
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1952
  • Yeni yılda Rus basını V.I.11—'»HMUJT.Pravda gazetesi 1952 yılında harp olmıyacağını yazıyor Moskova,1 AP)Pazartesi günü başmakalesinde Mos kovanın belübaşlı gazetelerinde Fravda 1952 senesinde harp ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1952
  • İspanyanın silâhlanması Franko,Amerikan yardınûyle askerî gücün artırılacağmı söylüyor Madrid,1 AP)General Franco pazartesi akşamı verdiği bir beyanatta ispanyanın,Amerikan yardımiyle silâhlı kuvvetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1952
  • Her oradığım istediğin zaman bulabileceğin yer:tt&r çeşit insanın ziyaret etîiği Müzayede satoftundakî safc-ş Jar at koşusu gibi sürprizi ve polis f JiYii gibi heyecandı o.Geçen gün siz okuyucularım l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1952
  • pansımancı Bu haberi gazetelerde okuduktan sonra şehirde seyrüsefer işlerinin yakın bir âtide düzelmesi mümkün olamıyacağına bir daha kanaat getirdik.Bazı memleketlerde motorlu na kil vasıtalarmda bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1952
  • Hayvanla in nüfus sayımı Londra,1 Nafen)1951 yılının son ayında Londra'da hayvanat bahçesinde hayvanlann ni'fus sıv mı yapılmıştır.Herkes Noelde yılbaşı münasebetiyle alış ver.ş ile meşgul oûdu ğunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1952
  • 40 tin lira kıymetinde il kürk çj,lm;Londra 1 A.A.Reuter)Prenses Elizabeth'in hususî kâ tibi Albay Martin Charterisnin evine dün gece misafirler eğlenip dans ettikleri sırada,hırsızlar girip kad»n dav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1952
  • i;rMKaa OüLfâ,V'.w.ı'.ujı erdi Paris,1 A.A.United Press)Bir rıüddettenberi grev halinde bulunan Fransız HavayoFarı personeli,dün işba sına dönmiye îca'tr veı mistir.Diğer taraftan yevmiyelerin arttırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1952
  • Londra 1 A.A.Reuter)Çok şiddetli rüzgârlar,İngiltere sahi lerinin mühim bir kismında hüküm-süımektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1952
  • Ölüme mahfcûm iki katil Amiens,1 A.A.Reuter)Dün buradaki hapishanenin ölüm höcresi.ıden kaçar.Michel Courtin ü s Leon Meurant adındaki iki knatil bug;n Amicns'in 25 kilometre kuzey batısında polis tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1952
  • Hemen,yarından tezi yok,lskenderıyeye git.Orada karını bul.Karşılık h oturup konuşunuz.Hepsini kendisine açıkça anlat.En sonunda da:«Hepsini biliyorum.Biliyorum ki bütün suç bende.Seni yalnız bırakmam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1952
  • İngiltere Ordusunda kadın askerler Londra 1 Nafen)İngiltere anavatan ordusunda hizmet edecek kadın askerlere de ihtiyaç olduğu bildirilmektedir.Bundan böyle anavatan topraklarında hizmet edecek kadınl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1952
  • Alman kimyagerlerinin bir keşfi Berlin.1 Nafen)Alman kimyagerleri sansasyonel bir keşifte bulunmuşlardır.Bunların.Rhur dökümhanelerinde şim diye kadar ziyan olan gazlardan sentetik benzin,yapmaya muva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.01.1952
  • Mevsim yağmurları tfo-Ilayısiyle binlerce Yahudi mülteci ve Arap göçmeninin barakaları harap olmuştur.Resim de sular altında kalmış bir otobüs görülmektedir.Geçen hafta istiklâle 2 kavuştu Libya devle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.01.1952
  • Ronald Colmann ile birlikteçevirdieî Serseri Kral filminde parlayan Elen Drew,son zamana kadar unutulan meşhurlar arasında kalmıştı.Elen Dvew şimdi Columbia hesabına Brodl uel Cromwell ile yeni bir fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.01.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BIRVAK'A RÜYASI ASTİYAG W BHsaaa Muabbîrler hükümdara:Kızan Mendane cihangir olacak ve sağlığında hükümet dâvasyle kıyam edecek bir oğul doğuracak demişlerdi Medya hükümdarı As
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.01.1952
  • Rağbet gören bir spor:Rugty Bugün en çok oeyredilcn sporlardan birisi de rugbyjdiı Memleketimizde bilinmeyen rugby Avrupada pek çok tutulu:Bilhassa İngrltcre ve Fransada binlerce seyirci rugby maçla r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.01.1952
  • Güreş müsabakalar;ve Japon oyunu Bu cumartesi saat 17 de Vef;kulübü lokalinde Gazetecilik Okulu tarafından güreş "karşılaşmaları tertip edilmiştir.Şampiyon ve millî güreşçilerin iş tırak edeceği bu mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.01.1952
  • Diğer küme kulüpleri:4^^mm0*mm+V Bu sene güzel oyunları nazarı dikkati celbe den Eyüp 32 senelik bir kulüptür En eski kulüplerimizden biri Eski kulüplerimlzdendlr.1919 senesinde semtin sporcu gençleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.01.1952
  • 5 ocakta başlayacak olan litr maçları he;ecanla beklenmektedir.Yukardaki resim geçen seneki liglerde Beşiktaş ile Fenerbahcenin bir karşılaşmasını görüyorsunuzocakta başlayacak oEa asında tertip Profe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.01.1952
  • I 111»!Tehlike işareti Sulhi GAR AN Son maçlarda Mithatpağa stadında bilhassa nazarı dikkatimi celbeden bir hâdise var.Bunu daha evvel de müşahede etmiş,fakat o zaman üzerinde durmayı zaid addederek g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.01.1952
  • enıyı tenisçisi Trabert Neşredilen resmi klasmanda ikinciliği V.Seixas,üçüncülüğü Richard Savitt aldılar.Schroeder ise yedincidir Amerikanın en iyi ve genç tenisçilerinden Flam Amerika'nın en iyi teni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.01.1952
  • Evet.Biz ya Ibo hakkında veya Makarnacı hakkında yanıldık.Ne gibi efendimiz?Öyle ya.Ya îbo tahminimizden daha usta pehlivan yahut da biz Makarnacıyı gözümüzde fazlaca büyütmüşüz.Baksana tam iki saatti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.01.1952
  • Rubin bunları söyledikten sonra Bucky'nin koluna girerek onu musluğun basma götürdü.Yüzünü soğuk su ija yıkamasına yardım etti.«Şimdi nasılsın Bucky?diye 3cröu.Nasıl olacağım,sırılsıklam.«Orası malûm,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.01.1952
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 2 3 4 5 6 4M W-M* 7 8 9 H 10 11 2 SOLDAN SAĞA 1 Bobin minyatürü;Bir vilâyet.2 Miktarı tatminkâr değil;Kaydetme;Huzur içinde.3 Her kapının anahtarı;Bir sebze.4 Say iki ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.01.1952
  • Doktor Hatice Ekren İç Hastalıkları Mütehassısı Hergün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul eder.Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad.Parmakkapı Küçük Işhan No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.01.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Vapurlar Gidecekler 22.00 Tırhan)Bandırmaya 14.00 Giresun)İzmire Gelecekler 14.35 Uludağ)Mudanyadan 6.30 Tırhan)Bandırmadan 8 00 Anafarta)Antalyadan 16.30 Etı-üsk)İzmirden Trenler Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.01.1952
  • Orta Doğu savunması ve Mısır'ın rolü İngiliz kuvvetlerinin Kanal bölgesinde bulunması Mısırı işgcl mahiyetinde c'eğiîdir Bugün dünya siyasetinde umumi^etle kabul ve teslim edilen bir görüş vardır:Komü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.01.1952
  • MUAMMER KARACA Opereti Bu akşam saat 21 de M A K S I M de rTyf\Cumartesi,pazar İS p 'a n.atine ve çarmba 16 da tenzilâtı matine SOHMAGİr' Şarkılı tuluat oyun Perg^moe akşamı U'e cumartesi matine taleb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.01.1952
  • cQK kasişik iş Comedi 3 peıdt Çarşambadan başka her altgam saat tam 21.15 de Cuma.Pazar matine saat tam 17 de.30 Kasım Cuma gününden itibaren matineler 14.30 da.Telefon:40276.IS ATÎNE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.01.1952
  • BimiKJMUKUNlE4l^ TITRtKA No.100 Kemal SAMANCIGİL Dördüncü Murat,Köse Mehmet ağanın yeniçeri ağalığına getirilmesini irade etK Valde Sultan damadının bu tekliiine razı olamadı:Bence Ahi zade Hüseyin Ef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.01.1952
  • RADYO Istanbul 12-57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Radyo salon orkestrası konseri.İdare eden;Semih Argeşo 13.45 Şar kılar 14.15 Programlar ve dans müziği Pl.14.40 Türküler PlN 1500 Kapanış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.01.1952
  • sm& işitilen hikâye Yapma Sadiye!Zengin ve asil iyi bir etiket.Ama bir tiritle nasıl evlenirim!Fakat çok zengin?Zenginlik mesut olmak için kâfi değil.Asil hem de.Canım.Yetmiş yaşında.Mükemmel yaşayış.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.01.1952
  • İSTANBUL 30EDÎYESİ Sirr.T} "T.ATHOLAR1 ^anl 21 de PRAM KTSM1 SOVGUN Yaran:I* Jevad Fehmi Daşkut l el 1.1 on 421:f»?KU.VTKOİ D.MYATA CıDERKEN Yazan:D.H.Psatha Türkçesi'-Nazım Deraan Teielon 40409 Pazaı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 02.01.1952
  • Yılbaşı gecesi [Baş tarafı birincide 1 natta bulunmuştur:«Yılbaşı günü ve gecesi şehrin en ar vak'a olan günlerin den birini geçirdik.Asayişe mü essir hiçbir hâdise kaydedilme mistir.Yalnız günlük âdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1952
  • Nuri Sait paşanın temasları r^ıs tarafı birincid*»!Kuzey Atlantik ve Arap Bir ligi paktları arasında vukua gelecek herhangi bir gruplaşma,Birleşmiş Mili t'er anayasasının 52 nci ma idesinin derpiş ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1952
  • Dünyad a sulh ümitleri I Baş tarafı bitiricide)lavya istikbale bugün daha emniyetle bakabilmektedir» Yunan Kralı'nın mesajı Atina,1 AP Yunan Kralı Paul.yeni yıl münasebetiyle ver diği bir demeçte,Ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1952
  • Dün basılan kumarhane |Baş tarafı birincide] ve altı kumarbaz yakalanmıştır.Suç üstünde yakalanan kumarbazlar şunlardır;İbrahim Kıhçer,Nafiz Teker,Kad ri Çutsoy,Tevfik Çutsoy,Yusuf Ar ve Şükrü Doğu.Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1952
  • Yunanistan anayasası kabul edildi Atina,1 A.A.Reuter)Elen Kralı Paul ile Kabinesi,10 gün evvel Mareşal Papagos' un kuvvetli Halk Topluluğu Partisinin muhaleftine rağmen Yunan Parlâmentosunda kabul edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1952
  • İngiliz Kralı istirahatte Sandrigham,1 A.A.Reuter)Burada istıVahat etmekte elan Kral Altıncı George bugün yanında Edimburg ve Gloucester Dükleri olduğu halde malikânesinin arazisinde avlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1952
  • Bir Ahuan generali serbest bırakılıyor Atina,1 AA.Reuter)Bir Yunan Harp Mahkemesi tarafından müebbed hapis cezasına çarptırılan eski Alman generalle rinden Aleksander Andreas'in 5nümüzdeki 15 gün zarf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1952
  • Ankara Hukuk fakültesi sınıflar arasında münazara Ankara 1 Milliyet)Ankara Hukuk Fakültesi öğrenci Derneği fakülte sınıfları arasında münazaralar tertip etmeye karar vermişlerdirtkinci sınıf talebeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1952
  • Avusturya barış andlaşması Londra.1 Nafen)Avusturya sulh andlaşması etrafındaki görüşmelerin yeniden başlaması için davetiyeler gönderilmiştir.Şimdiye kadar 259 defa top:antı yapılmış fakat en esaslı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1952
  • "Hazreti Muhammedin Hayatı,nasıl hazırlandı l Baş tarafı birincide I kudretiyle arzımızı ısıtıyor ve karanlık yolumuzu bize nûrlandırıyor.Arkasında binbir efsane bırakmış olan bu büyük insanın hususiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1952
  • Izmir HalkevHii üniversite gençleri istiyor Izmir,1 Milliyet)İzmir Halkevinin yüksek tahsil gençliğinin istifadesine 'verilmesini temin ma"ksadiyle hükümet nezdinde teşebbüste bulunan İzmir Yüksek Tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1952
  • Kuzey Atfontik 'Bas tarafı birincide)Amiral Aziz Ulusan ile Yunanistan'ın Vaşingtondaki Askerî Ataşesi General Gregoire Ket«oas da katılmıştır.Daimî grupun müzakereleri ge'ecek hafta Churchill ve'Tru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1952
  • Lanın petrol siyaseti »c tar-bir'ncirt" ederek ezcümle şöyle demiş-tir:Musaddık bizi mezara gömmüş ve bu ha'imizden de sevinç içindedir.Hükümetin son sekiz aylık icraatı şöylece hulâsa edilebilir:Geli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1952
  • Kadın meselesinden arkadaşını Vı.r Evvelki gece tisküdarda a gır bir yaralama vakası olmuştu!Saat 2 sularında,Selâmiah mahalelsinde,83 numara'lı evde oturan Orhan Şarlıgil i'e PCarakolhane sokağında m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1952
  • Mısırda çarpışmalar [Baş tarafı birincidel Müsademeden sonra bir ingiliz erbaşı demiştir ki:«Bu gece Mısırlılar hiçbir tertibatı ihmal etmemişlerdir.Çarpışma nasıl oldu Tatlı su kanalında bu sabah erk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1952
  • Memur nakli hikâyesi Başmakaleden deram)bitlerde birkaç sene kalmalar/zarurettir.Birkaç sene evvel sık sık şahidi olduğumuz ve Abdülhamit devrinin sürgünlerini andıran memur nakilleri bu devirde ne ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1952
  • S.H.Ürgüplü [Baştarafı birincide kanı Kayreri milletvekili Suat Hayrl Ürgüplü,Tarsus vapuru ile dün şehrimize dönmüştür.Kendisiyle görüşen bir arkada,şımıza Suat Hayri Ürgüplü,Kon sey çalışmaları hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1952
  • Tarsus vapuru geldi Batı Akdeniz seferini yapmakta olan Tarsus vapuru dün saat 10,30 da limanımıza dönmüştür.Gelen yolcular arasında,Mardin Milletvekili Kemal Türkoğlu,Büyük Millet Meclisi Başkan veki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1952
  • TBaş tarafı birincide] Karabekir Paşa,tsmet Paşanın vaktiyle kendisini beraberine alarak Yemene götüren ve elinden tutan Müşir İzzet Paşaya karşı yaptığı gibi kendisini de öylece yüzüstü bırakacağını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1952
  • Amerikada başkanlık adayları Vaşington,1 AP)Bu sene içinde yapılacak Amerika Cuın hurbaşkanlığı seçiminde General Eisenhower'in seçim kampanyası manajer iğini yapmakta olan Ayan üyelerinden Cabot Lodg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1952
  • Amerikanın yeni bütçesi ordu ile Beyaz Saray arasında ihtilâflara sebep oldu Vaşington,1 A.A.Afp)Beyaz Saray Sekreteri Joseph Short,dün verdiği beyanatta gelecek malî yıl bütçesini takdim için Başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1952
  • Carlos Romula Dışişleri Bakanlığından istifa etti Manila,i A.A.General Carlos Romula Dışişleri Bakan lığından ayrılarak Filipin hükümetinin Birleşik Amerika Büyükelçiliğini kabul ve bu sı fatla Cumhur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1952
  • «Yarının Vatandaşları» kongresi Londra,1 A.A.Fransız,Belçikalı,Norveçli,Danimarkalı,İtalyan,Alman ve in giliz olmak üzere yedi memleketin 2500 gencinin iştirak ettiği «yarının vatandaşları» kon ferans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1952
  • Mütareke görüşmeleri yine ümitli safhada Komünistler 50,000 rin mukadderatına cp;Tokyo,1 A.A.AFP)Panmunjom'daki mütareke tâtî komisyonları 1 Ocak günü ki sa oturumlar yapmışlardır.Harp esir eri mesele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1952
  • Churchill fBaştarafı birincide] gece Quuen Mary transatliğindeki.Kabinesinde bir yeni sens partisi vermiştir.Bu partiye,îngiliz heyetine dahil bulunan 31 kişi davetli bulunuyordu.Yolcu almak üzere Che
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1952
  • Ürdün'ün yeni Anayasası Amman,1 A.A.Ruter)Jrdün Meliki Talâl bugün,hü kûmeti Mebusan Meclisine kar sı mes'ul kılacak yeni Anayasa yi tasvip etmiştir.Evvelce Ka bine Krala karşı mes'ul bulun maktaydı.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1952
  • Amerikan liman işçilerinin grevi Nevyork,1 A.A.Amerikalı liman işçileri cumartesi günü bir Amerikan yük vapuru ile gelmiş bulunan 1200 san dik Polonya jambonlarını tahliye etmeği reddetmişlerdir.Bıı h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 02.01.1952
  • SİSLİ GARAJI Mak'ne Miihenisi idoresinde ve Mütehassıs ustalar nezareti altında OTO SERVİS VE TAMİR ATELVESi Her Model Benzin,Dizel Otomooıl,Kamyon,Traktör,komple tamirat Ekspertiz Keşif ve Müşavere Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.01.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı mevadm kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartnameler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.01.1952
  • Kaymaya vt* Şahlanmaya Karşı Ön ve Arka Tekerleklerle Hususî Ağırlıklar Bulunan Bu Traktör* Geniş Arazi Sahibi ÇiHçinin En Sert Topraklarda ve En Ağır İslerde kullanacağı Yegâne Traktördür,40 vt 60 BE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.01.1952
  • Türkiye Münhasır İthalatçısı^ T KAVALA NBUL 7Sl:0t3$ MEH GALATA-ÎS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.01.1952
  • tst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânı 46 ton rafına nebatî yatj Ayçiçeği veya pamuk çekirdeği yağı)kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur.Ayçiçeği yağının kilosu çıplak)175 kuruş olup teminatı 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.01.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı işlerini idare eden:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer;Nuri AKÇA I ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.01.1952
  • i-i Zührevi ve cild mütehassısı Dr.Kayri Ömer EĞMEZOĞLU.Saat 3 ten 6 ya kadar Beyoğlu Agacamii kargısı Hasan Bey Apt.No.133,Tel:43586
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.01.1952
  • â ı N ÜROLOG OPERATÖR Dr.Cafer Yıldıran Muayenehane:Beyoğlu,İstiklâl Cad.Hacıbekir köşesi Alyon Sok.No.13/1 T:49960 Her gün saat 15 ten sonra hastalarını kabul eder V ı ı ğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.01.1952
  • OPERATÖR Dr.CAVİT GÖNÇER Umumî baş.kann,tenasül uzuvları,kol,bacak,damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçularbası No:13 Tel;Muayene;23678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.01.1952
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânı 70 ton Sığır eti kapalı zarfla satın oh nacaktır.Kilosu 122 kuruştan tutarı 85400 Lira olup geçici teminatı 5520 Liradır.Şartnamesi Ko.da görülür.İhales
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.01.1952
  • i,n\Lokman Hekim Dr HAFH CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10 30-12:öğleden sonra 14.30.17 de hasta kabul eder.Istanbul Divanvo!No-f04
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.01.1952
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr Kr.Lr.Kr.Senelik 42.00 81.00 Altı aylık 22.50 43.00 Üç aylık 12.00 24.00 Bir ayılk 4.50 9.00 İLAN FİATLAHI 2 ve 3 üncü sayfanın santimi 4 T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.01.1952
  • Deniz Harp Okulu Komutanlığından 1 1952 1953 ders yılı Dz.Harb Okulunun 1.inci sımfma namzet olmak üzere bir cefaya mahsus olarak şimdiden,ihzari Harb Okulu birinci smıf namı altında öğrenci alınacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.01.1952
  • Argıthan Belediyesinden Kapalı zaif usuîile yapılacak eksiltme ile 34-36 beygir kuvvette Imperyal mvirka müceddet bir değirmen motörü alınacaktır.Muhammen bedel 7900 lira muvakkat teminat miktarı 592
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.01.1952
  • Yeni neşriyat SİYASÎ İLİMLER MECMUASI:Siyasî İlimler Mecmuasının 249 uncu sayısı çıkmıştır.Bu nüshada Münevver işsizliği)Münevverlerin mesuliyeti Köylerimiz nasıl kankındıralım)Asgari ücret)Türkiyede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.01.1952
  • İstanbul Sular İdaresinden:idare ihtiyacı için alınacak 6 adet su tulumbalarının teklif verme müddeti 8-1-1952 salı gününe kadar uzatılmıştır.Şartnamesi bedeli mukabilinde idare Veznesinden alınabil l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.01.1952
  • istanbul Belediyesi İlânları Tahta mezar kapağ.ahnacak 1951 malî yılı içinde İstanbul Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü için lüzumu olan 130 metreküp tahta mezar kapağı 16/250 lira muhammen bedel çevre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan