Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 31.12.1951
  • 31 Aralık 1951 Pazartesi Adres:Nuruosmaniye Türbedar Sokak No;18 I S T A N B U L Telgraf;MİLLİYET İstanbul YIL:2 SAYI:589 Posta Kutusu TELEFON FİYATI 4 9 2 296 14 15 E u r u s illtUtuct Meclisi de Atl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 31.12.1951
  • MAKALE* imkânlar ve imkânsızlıklar bmail Hami DANIŞ MEND Dünkü yazımda yeni nesillerin eski kültürümüzle ittisalini temin etmek isteyen Maârif Vekâletinin neşrine karar verdiği Türk Kültür Eserleri Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1951
  • YILBAŞI EĞLENCESİ Kızkulesi Gençler Derneği yılbaşı münasebetiyle bu gece Üsküdar Sunar sineması salonun da bir yemekli toplantı tertipleir Istanbul Erkek Lisesinden Yetişenler Derneği yılbaşını bit a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1951
  • ¦iic 31 ARALIK Ru 2 18 VAh.1951 X.Et 371 Pozortesi 1367 VAKtT VASATt EZANİ Güne* ö&e İkindi Aksar Yatsı İmsak l 7.24 12.17 14.37 n 16.50 18.28 5.39 2.35 7.28 9.48 12.00 1.39 12.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1951
  • feDURUMU~|H Yeşilköy Meteoroloji îstasyonunun verdiği hava tahmin raporuna göre bugün şehrimizde hava;hafif bulutlu geçecek,rüz gâr güneyden orta kuvvette esecektin.Hava »camlığında e hemmiyetli bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1951
  • Monpelye Tıp ve Cerrahi Fakültesinin salonunda üç müfettiş,mezuniyet imtihanlarını veren Erasmus Şamöro isimli talebeye son suallerini de sorup cevabını aldıktan sonra,imtihan heyeti başkanı,delikanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1951
  • BOR S A Kambiyo ve Esham Açılış Sterling Dolar Fr Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr Florin kiret Prahml ICrkotırles 7.89 280.50 U80 64 03 5.60 4 12 50 7368 40 0 4480 01 876 9 73 90 vı iwimiumjia İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1951
  • POLİS IE ir Şoför Nusret özcanın idare sindeki 8490 plâkalı taksi Sirke cide Mahmut Odabaşına çarparak yaralamış,yaralı Esnaf Has tahanesine kaldırılmıştırir Nikola Sarris'in kullandığ hususi Zincirli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1951
  • Yılbaşı münasebetiyle eşya ve ¦gıda maddelerinin Hatları yükseldi Yılbaşı ve Noel münasebetiyle son on beş gün içinde bir canlılık kesbetmiş olan piyasa daki hareket son birkaç gündür büsbütün hararat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1951
  • İlkbahar Viyana Sergisine bazı firmalarımız davet edildi ilgililere verilen malûmata îgöre,1952 İlkbahar Viyana »Sergisi bu yıl 9 martta açılacaktır.Tanınmış birçok Avrupa Ur?maamin iştirak edeceği bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1951
  • Tekel m amu'lerı Fransa ve İspanya,memleketimizden şarap ve rakı satın alacak Tekel mamulleri dış piyasada fazla rağbet görmekte ve bazı Avrupa memleketleri bizden siga ra.şarap,likör ve rakı almak is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1951
  • Kİ S A HABERLER «it Geçenlerde Nişte vefat eden eski Malatya milletvekili Atıf Esenbel'in cenazesi yarın Tarsus vapuru ile şehrimize getirilecek,tir.Cenaze merasimini çarşamba günü yapılacaktırif Nüfu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1951
  • Dolar hırsızı »n mu»» mı m Otellerde yatan Amerikalıların parasını çalan bir hırsız yakalandı Emniyet 2 nei Şube,hırsızlık masası memurları,nev*i şahsına münhasır,yeni tip bir hırsızı yakalamışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1951
  • Milletlerarası Baakası Müdür Muavini «eldi Milletlerarası Kalkınma Ban kası Müdür Muavini Mr.William îliff dün aksam uçakla şehrimize gelmiştir.Kendisiyle görüşen muhabirimize Mr.İKff ezcümle şunları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1951
  • Tanınmış bir İngiliz mimarı *ekH Memleketimize,hükümetimiz ve British Council İngiliz kü)tür heyeti)tarafından daveı edilmiş olan meşhur ingiliz mimarlarından Sir Leslie Patrick Abercombie dûn uçakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1951
  • Otomobil ve kamyonlarda birer ecza dolabı bulunacak Avrupada olduğu gibi,motorlu nakil vasıtalarında birer ecza dolabı bulundurulacak ve bir kaza vukuunda ilk yardım şoför tarafından yapılacaktır.Ayrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1951
  • Sıtma savaşını hızlandırmak için yapılan çalışmalar Sıtma savaşmı hızlandırmak için Marşal Plânı direkt yardımlarından temin edilen 39 jeep yakında memleketimize gelecektir.Bu jeepler Sağlık Bakanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1951
  • Bîr deli evvelki gece Sirkeciyi altüst etti Gece yarısı bir otele gelen eski bir akı1 hastası kendisini ağır surette yaralad Evvelki g*ce sabaha karsı Sirkeçide bir otel balkını heyecana düşüren,kaah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1951
  • Yeni yıl zeytin rekoltesinin az olacağı sanılıyor Havaların müsait gitmeme-si ve ağaçlara ânz olan hasta hklar yüzünden bu yıl,zeytin rekoltesinin düşük olacağı anlaşılmaktadır.Bu seneki zeytin rekolt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1951
  • Danimarka,memleketinıizden kuru üzüm satın alacak Danimarka hükümeti alâka lı makamlar nezdinde teşebbü se geçerek,kuru üzümlerimiz için 200 bin kuronluk lisans venrjeye hazır olduğunu bildir mistir.Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1951
  • Millî Piyango bugün çekiliyor Millî piyangonun' 1952 yılbaşı çekilişi bu akşam saat 16 da Ankarada yapılacaktır.İkramiye kazanan numaralar gece yansından sonra saat.1 den itibaren Ankara radyosiyle ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1951
  • Almanya'dan dönen milletvekillerimiz.Bir müddet evvel Batı Almanya Parlâmentosunun davetlisi olarak Bonn'a giden milletvekili kafilesinden Füruzan Tekil Halûk Şaman ve Mehmet özbey dün uçakla şeh rimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1951
  • î HALKIN SESİ Bir avcının derdi Adresini unutan ve Avcı Hasan Barut imzasını atan bir okuyucumuz diyor ki:4 Ben küçük yaşımdanberi ava meraklıyım.Memleketimizde yaşayan her cins yabani hayvan avına çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1951
  • Liman ve dok işçilerine ucuz ev temin edilecek İstanbul Liman ve Dokları işçileri Sendikası,meskensiz liman işçilerine ucuz ev temin etmek gayesiyle alâkalılar nez dinde,teşebbüse geçmiş bulun maktadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1951
  • Attm piyasası bu hafta çok durgun geçti Geçen hafta zarfında-altm üzerine mühim muameleler ce reyan etmemiştir.Piatlarda k* vöa r,bir t*»be *diii «^Vtur.Beşibiryerdelerin Reşat cinsleri &J3UU 33800,Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1951
  • Kasımpaşada on kumarbaz suç üstünde yakalandı Kasımpaşada Bahriye cadde sinde,Turabiye sokağında bu lunan küçük kulübenin kumar hane olarak işletildiği haber alınmış,evvelki gece zabıta ta rafından ^y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1951
  • îyi cins çayların Hatlarında •Wr miktar indirme yapılıyor Tekel İdaresi,piyasada ekstra ekstra adiyle satılan Horniman ve Lipton çaylarının fi atında 1 Ocak 1952 tarihinden itibaren indirme yapacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1951
  • Amerikalılar memleketimizde bir radyo fabrikası karmak istiyorlar Bir Amerikan firması memlöketimizde modern bir radyo fabrikası kurmak için Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı nezdinde teşebbüse geçmiştir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1951
  • Tekel eksperleri tütün ekimini inceliyor Teke Genel Müdürlüğünün 24 tütün eksperi,memleketin muhtelif bölgelerindeki tetkik lerine devam etmektedirler.Eksperler,istihsal bölgelerindeki tütün ekim duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1951
  • FIKRA Yargscıys başarılar diliyoruiTİ Vilâyet Sag'.ık Müdürü sa yın doktor Faik Yargıcının,Bakanlık Danışma Kurulu üyeliğine tâyini üç gündür günün en mühim hâdiselerinden biri imiş gibi gazete sütunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 31.12.1951
  • Bir futbolcuya verilen Belgrad,30 AP)Yugos lavya'nın tanınmış futbolcumu Borislav tankoviç,maç e~n'asın da kendisini sahadan çıkaran hakemin yüzüne bir yumruk at tığ' için dört ay hapse mahkûm edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1951
  • Hindiçini'de Kızılların zayiatı Hanoi 30 A.A.United Press)Fm&Biz kuvvetleri genel karar gâhından bildirildiğine göre,kara ırmak yakınlarında 26 gün süren çarpışma neticesinde ko mun'stler ö.'ü ve yaxa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1951
  • Leyli meccani okuyacak talebeler Ankara,30 Milliyet)1952 yıfı ders yılı devresi için ücret siz ve gideri devlet tarafından verilmek üzere pansiyonu bulu nan lise ve ortaoku "lara panpansiyonlu yatılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1951
  • SANAT HAREKETLLRl Bîr dergi ve bir gazete Derginin adı «Aile»,bilirsiniz.Bu bir ev dergisidir ve temi/Laslüsı,temiz ve çeşitli yazılariyle her mevsime bir başka tad katar.Bu yazımda onun 1952 kış sayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1951
  • Sovyet Gençliğini kelepçeliyen cemfyefc Kızıl gençlik teşkilâtının Rusya ve Bu teşkilâtın iki vazifes inden en önemlisi Kremlin plânlarını tahakkuk ettirmektik Rus gençliğinin içinde bulunduğu fecî du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1951
  • KISA HARÎCÎ HABERLER AMERİKA Pittsburg'dan Miami'ye gitmekte ola.n ve dün gece mahal,lî saatle 21.47 de Buffalo'da bek lenen yolcu uçağ.ndan hiçb'r ha ber alınamamıştır.Uçakta 38 ki-şi vardı Aramalara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1951
  • İki yavrunun Izmir,30 MiFiyet)Bu sabah Kemerde çok fecî bir yanma haddesi olmuş ve biri 7 ayhk,diğeri 3 yaşında iki çocuk mangafüvîKLudG buluiUO»' bir teneke kayna:suyto devrilmesi sonunda haşlanarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1951
  • Macar amelelerinin teşebbüsleri Tata maden ocaklarında çıkan ayaklanma Ruslar tarafından bastırıldı Londra,30 Nafen^ Macaristan'dan gelen son raporlara göre,Tata maden ocaklarında geçenlerde patlaK.ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1951
  • Konserlerde sarf eriten para milyonları oerivor Nevyork,30 Nafen)Yapılan son istatistiklere göre,Birleşik Amerikada musiki me raklıfar* klâsik konserler için senede 45 milyon sarf etmekte dirler.Bu mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1951
  • iyasî İcmal günahı Birleşmiş Milletler umumî içtiınaında Rusyanın bir şikâyeti müzakere ediimiş.Vişinski Amerika hükümetinin diğ^r milletlerin,dahilî işlerine karıştığından,Rusya ve peyk memleketleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1951
  • Belçika Kurmay Başkanı Amerikaya gidiyor Washington 30 A.A.United Press)Belçika ordusu kurmay başkanı General Piron'un Birleşik Amerikadaki askerî tesislerii 7'varet etmek üzere cuma günü Washingtona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1951
  • 6ö& Küçüğün verdiği terbiye dersi Bu sütunlarda müteaddit defalar,üzülerek,topla yaşamak usullerine halkımızın gün geçtikçe daha az riayet ettiğini,bir çok kimselerin ve bunların arasında gençlerin şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1951
  • Bob Hob'a gönderilen tehdit mektubu Turson Arizona,30 A.A.United Press)Amerika nın meşhur komedi artistlerinden Bob Hope'a dün bir tehdit mes tubu gönderilmiş ve 500 dolaı vermediği takdirde hayatının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1951
  • Siyahlar bana ya/raştı mı?Diye bakınacak yaradılışta bir İcadın değildi.Şimdi Prens Abdülvehap,yeryüzünde kendi annesi gibi kadınların da bulunabileceğine artık inanmıyordu.Kocası öldükten sonra her y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1951
  • Kutuplarda Rus faaliyet Sovyet hava kuvvetleri Kuzey Kutbunda dolaşmalarını sıklaştırdılar Londra,30,Nafen)Son zaman1 arda Sovyet Hava Kuv vetlerine mensuo birliklerin kuzey kutbu üzerinde sık sık dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1951
  • B.Milletlere yeni bir üye Libyanm Birleşmiş Milletlere alınmasını Batı devletleri destekliyor Paris,30 Nafen)Birleşmiş Milletlerdik!delegelerin büyük bir kısmı Libya'nın aday ık talebini destekliyecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1951
  • Irana seyyeh ©kını On iki ay içinde gelenlerin sayısı dikkati çekecek kadar arttı Tahran,30 Nafen)Son iki ay zarfında İrandan yaban cı memleketlere giden» erin sayısı nazarı dikkati celbede ek şekilde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1951
  • AmerEfcada sâfıfpü köpeklerin sayssi 2.y i*mIv«»»u bulf'u Nevyork,30 Nafen)Birleşik Amerika'da ha!en 22 mü yon sahipli,tasmalı,numaralı cins köpek vardır.İstatistiklere göre,2000 inci senede bu cins k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1951
  • Sivrisinekleri toptan imha eden yeni bir madde Londra,30 Nafea)Kimya alanında gayet mühim bir kesif yapıldığı bildirilmekte* dir.Bu yeni kimyevi madde sa yesinde şehirlerdeki sivrisinek leri toptan im
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1951
  • Bir otomobilin Iioför5» r'ondn Nevyork,30,Nafen)Pensylvania'da New Kensington ya kınlarında Michael Varshin9 isminde bir adam otomobilinde donmuş olarak bu'unmuş vs morga kaldırılmıştır.Donmuş olan ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 31.12.1951
  • 3 1D.P.bucak kongreleri devam etmektedir Dün de Galata Bucak kongresi yapılmıştır.Resimde,Kongreye iştirak eden üyelerden bir kısmı görülmektedir.2 Haydarpaşa Devlet De miryollan Teslim ve Tesellüm İş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.12.1951
  • IIP i Brodwayda Alhambra Tiyatrosunda sahneye konan «Kuşların Kraliçesi» revüsü büyük bir alâka iîe takip edilmektedir.Kuşların Kraliçesi revüsünde baş rolü oynıyan ve büyük bir muvaffakiyet kazanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.12.1951
  • HBRGUN TARİHTEN MERAKLİ BİR VAK'A HINDISTANIN KEŞFİ VE ÜMİT BURNU '*am-Papalar,keşiflerle nüfuzlarının kırılacağını tahmin edemedikleri için bu hususta PortekiziiSerî teşvik edelerdi Papalar,Portekizl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 31.12.1951
  • Tahlil ve tenkid Su!hi GAR AN Peşinen itiraf etmek lâzımdır ki;dünkü Beşiktaş-Rapid maçı,ne futbol klâsı,ne de futbolcuların şahsî kifayeti bakımından Pe-nerbahçe Rapid karşılaş,ması kadar zevkli ve â
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.12.1951
  • Dün Beşiktaş'a mağlûp olan RapidTıleriu sayılmayan golünü gösteren bir enstanteneyi görüyorsunuz.Korner II.nizami şarjla kaleci Mehmet ve topu kaleye sokmasına ragmen hakem golü muteber saymayacaklar*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.12.1951
  • Diğer küme maçları t r r f Bir kulüp reisi,takımı kazanınca kalbi durdu Dün A.Hisar sahasında Büyük ı dere Boğaziçi maçı oynanırken I Büyükdere kulübü ikinci başka.I nı Vahap Kocaman takımı ilk I golü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.12.1951
  • Ankara güreş takımı Ankara güreş takımı belli oiımuştur.Greko Rom^p güreşçiler 8 ocakta yapılacak TürkL ye birinciliklerinde Ankarayı temsil edecektir.Takım şu güreşçilerden teşek kül edecektir;52 Tur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.12.1951
  • Dün yapılan kış yüzme müsabakasına iştirak eden.yüzücüler Kış yüzme müsabakası dün Boğazda yapıldı 50 metre serbestte Halidun İsmen,kur* bağlamada ise Süha Erler birinci oldular Yüzme İhtisas Kulübü t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.12.1951
  • Bursa lig maçları Bursa 30 Hususî)Bu haftakı lig maçlarında Havagücü Çeliksporu 1 0,Merinos,inegöl îdmanyurdunu 2-0 yenmiş,A.kınspor Güvensporla 0-0 betabare kalmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.12.1951
  • Fransa lig maç lan Paris 30 Bugün oynanan 20 nci hafta lig maçlarında su netiçeler alınmıştır:Racing 2 Le Havre 6 Nancy 0 Nimes 0 Lille 2 Bordeaux 2 Sete 4 St.Etienne 2 Lyon 2 Strasbourg 3 Nice 2 Rouh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.12.1951
  • Ne gibi?Yenilirsin diye korkarım.Niye bu kadar telâş edersin be emmi?Yenilirsek yeniliriz.Yenilmek ayıp değil r&.Orası öyle ama oğlum iş ildiğin gibi değil.Hangi iş.Bak anlatayım sana.Makarnacı senden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 31.12.1951
  • OPERATOR Pr CAVÎT GÖNÇER Umumî baş.karın tenasüluzuvları,kol bacak damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçularbaşı No:13 Tel:iVTuayene:23678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.12.1951
  • 4 J ÜROLOG OPERATÖR UT m GafaSB" V=«Tt Mua-cnehane;Beyoğlu,İstiklâl Cad.Hacıbekir köşesi Alyon Sok.No.13/1 T;49960 Her gün saat 15 ten sonra hastalarını kabul eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.12.1951
  • Baş ağrısı Başım ağrıyor,başım,başım.Vav başım,başım,başım.Ne yapmalı,yarabbim?Afişler,ilânlar,reklâmın en şarlatancaları bile birer timid,birer can kurtaran simidi oldu:«Kat'î tesir,ânî netice!Fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.12.1951
  • RA DYO İSTANBUL 12-57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Karışık hafif öğle müziği ve operet şarkıları Pl.13.45 Şarkılar 14-15 Programlar ve dans müziğ:Pl.14.40 Türküler ve oyun' havaları Pl.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.12.1951
  • Istanbul belediyesi SEKtH ~t\ATROLABI Saat 21 de DR* M SOYGUN Yasan:Jevad Fehmi Bafkut reltfon 42157 komedi KT»-vfi DİMYATA CiDERKEN Yazan:D.H.Psatha Türkçesi:Nazım Dersan Telefon 40409 Pazaı günlori
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.12.1951
  • Rusyada seyahat serbestisi ve turizm Malikin İftiharla bahsettiği bir avuç turist sayısına yabancılar gülüyorlar 1950 de.Savyetler Birliğine müsaade olunan yabancı ziyaretçilerin sayısı 2.134 tü.Bu ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.12.1951
  • f 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 £9 2 3 4 5 6 7 8 m 9 to m n 12 SOLDAN SAĞA 1 Ayak altı;Tersi dudak dudağa veren 2 Komut verir şekilde;Tersi bir hayvan;Olacağı bilmeklik 5 Tersi söz verme;Bayağıca 6 Yapma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.12.1951
  • KMK KARIŞIK i5 îomedi S Çarşambadan başka her alıgam saat tam 21.15 de Cuma,Pazar matine saat tam 17 de.30 Kasım Cuma gününden itibaren matineler 14.30 da.Telefon:40276.SAHNE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.12.1951
  • MUAMMER KARACA Opereti Bu akşam saat 21 de M A K S I M de Cumartesi,pazar 16 la n.atine ve çarımba 16 da tenzilâtlı matine.SORMAGÎH* Şarkılı tuluat oyun PerşemDe akşamı ile cumartesi matine talebeye t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.12.1951
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone geraiti Türkiye Hariç Lr Kr.Lr.Kr.Senelik 42.00 Bl.00 Altı ayhk 22 50 43.00 Üç aylk 12.00 24.00 Bir ayılk_4.50 9.00 ÎLAN FİATLARI 2 ve 3 üncü saylanın santimi 4 T.L.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.12.1951
  • LuKnıan HeKJnn Dt HAFI1 CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10 30-12:ögie den sonra 14 30 17 de hasta kabul eder istanbul r iv-»r vn'tı Vr»-jn^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.12.1951
  • BİİyÜK HÜKÜMDARI Tefrika No:98 Kemal SAMANCIGİL Suitan Murad,Hafız Paşayı yanına oturttu.Zorbaların isteklerini birer birer anlattı Aman ars'-v-'ir «akın aksi hareket etine.Bana kalırsa İstenen bendel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.12.1951
  • Ne oldu bana?i» Eskiden me rak ve heyecanla bek lediğim mektupların artık benim için hiçbir mânası kalmadı.Artık benim için en mühim Sty,akşam üzerleri parka gelip.Adam merakla:«Evet?Parka gelip?Sharo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.12.1951
  • FAYDALI BİLGİLER Vapurlar Gideceliler 9.00 Marakaz)Mudanyaya 8.15 Uludağ)Bandırmaya 22.00 Tırhan)Bandrrmaya Gelecekler 15.00 Uludağ)Bandırmadan 9 00 Aksu)Karadenizden D.00 Gi.resun)Karadenizden 20.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6