Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.12.1951
  • MİLLİYETİN 1952 yılı için hazırlacfığı büyük tefrika:HAZRETî MUHAMMED'IN HAYATı Mekke Doğum gecesi Abâttlmuttalib'in evinde Haşimîlerin mahallesinde sevinç.Çölde hayat,Muhammed'in koyun sürüleri ve ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1951
  • Halife ve hanedan erkânı bir gece yarısı nasıl teb'id edildi?Gece yarısı saraya giden heyet Halife Abdülmecit Efendiye sabaha kadar hudut dışına çıkarılmış olacağını da söylediği zaman Ben hain değili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1951
  • McGhee radyoda konuşacak Amerikanın Ankara Büyükelçiliğine tâyin edilen George McGhee 30 aralık pazar geoesİ Amerikan radyosunda bir konuşma yapa/aktır.Besimde Büyükelçiyi Dftisleri Bakanı ve Dışişlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1951
  • Silâh kaçıran bir şebeke yakalandı Dört kişilik şebeke,Istanbulda topladığı silâhları Anadoluya kaçırıyormuş Dün yakalanan silâh Istanbuldan kaçak silâh toplayarak,Anadoluya sevkeden,bir şebeke.Emniye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1951
  • Aziz Ulusan Vaşingtonda Vaşington,27 AP)Amiral Aziz Ulusan bu sabah uçakla buraya gelmiştir.Kendisi,Türkiye ve Kuzey Atlantik Paktı ile ilgili fakat mahiyet" tamamen açıklanmamış olan fcxir vazifeye b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1951
  • Nuri Sait Pasa geliyor Bağdat,27 A.A.AFP)İrak yetkili çevrelerine göre,İrak Başbakanı Nuri Sait Paşa 48 saat içinde Ankaraya hareket edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1951
  • Elçiliklere dair Asılsız haberler Bazı elçiliklere yeni tayinler yapılacağı tamamen asılsızdır Ankara,27 Milliyet)Bugün bazı gazeteler,Genelkurmay eski İkinci Başkanı Orgeneral Muzaffer Tuğsavuflun Mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1951
  • Bir hırsız şebekesi yakalandı Şehir Tiyatrosu deposuna girerek binlerce lira değerinde kostüm ve kumaş çalan dört kişilik bir hırsız şebekesi dün yakalanarak Adliyeye Bevkedilenişlerdir.Yaşar Gök ve k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1951
  • Şehit aileleri ziyaret edildi Ankara,27 A.A.Son uçak kazasında şehit düsen hara ordumuzun güzide mensuplarından Yarbay Şakir Türsen.Yüzbaşı Suphi Esen,Yüzbaşı Nihat Gürtekin.Başçavuş Ahmet Şensu.Başç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1951
  • Şehit olan hava ve deniz altı subayları Emekli Sandığı Kanununun 69 ıınoa maddesine bir fıkra eklendi Ankara,27 AA)MM sa yill Türkiye Cumhuriyeti Emek li Sandığı Kanununun 69 uncu maddesine bir fıkra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1951
  • Yeni bir teşkilât Harita Meriyle uğraşacak bir iktisadi devlet teşkilâtı kurulacak Ankara,27 Milliyet)Halen Milli Savunma Bakanlığına bağlı bulunan ve memleketin gerek askeri ve gerek mülki İdaresi ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1951
  • İ I Atatürk günü Büyük kurtarıcının Ankaraya ilk gelişinin yıldönümü dün kutlandı Ankara,27 Milkyet)Atatürk'ün Ankaraya ük gelinlerinin 32 nci yıldönümüne tesadüf eden bugün.Belediye Başkanlığı tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1951
  • Turpin-Buxtler boks maçı Londra,27 AA.İngiltere ve Avrupa orta sıklet boks şampiyonu Turpin önümüzdeki 12 şubatta Buxton ile 10 raundluk bir maç yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1951
  • Şair Mehmet Akif anıldı Büyük milliyetçi şair Mehmet Akif'in 15 inci ölüm yıldönümü münasebetiyle dün saat 16 da eski Eminönü Halkevi salonunda bir anma töreni yapılmıştırfDevamı Sa:7 Sü:7 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1951
  • Koreden geten son gazi kafilesi İzmirde Koreden dönen son kafilemizin İzmir Umanına çıktığım dün bildirmiştik.Besimde kahramanlarımız izmir rıhtımında görülmektedir.Foto:Milliyet İzmir Şahap Mete)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1951
  • dek Subay Okulunda ders süresi 4 aya indi Okul9 dünden itibaren on gün sürecek olan sömestr tatiline başladı Ankara,27 Milliyet)Yedek Subay Okulunda bugünden itibaren yılbaşı izni başlamış bu Ilınmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1951
  • Salâhattin Paşanın Romadaki demeci I I 1 lı ^W.M mi^ iWlf Kanal Bölgesinin müdafaası Türkiye hudutlarında başlar Talebelerin Kral Sarayına yürümeğe teşebbüs etmesi üzerine Mısırda mektepler kapatıldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.12.1951
  • »n,ı«.ı ¦«HWii tmt ınm« m i mm MAKALE Yeni bir taklit hevesi İsmail Bir Ankara haberine göre valilerin de milletvekilleri gibi halk tarafından seçilmesi hakkında bir takrir verilmiş:Bu takriı rin metn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1951
  • EUR S it Amerikalı kütüphanecilik •mütehassısı Dr.Tompson tarafından 7-12 ocak tarihleri aracında modern kütüphanecilik öğretilmek üzere bir kurs açılacaktır.Bu kursa müze,okul ve kütüphanelerdeki mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1951
  • HAVA-f^DURUMU* Yeşilköy Meteoroloji istasyonunun verdiği hava tahmin raporuna göre bugün şehrimizde hava;çok bulutlu geçecek ve gönün geç saatlerinde sitemli şeklinde yağış görülecektir.Rüzgârlar güne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1951
  • fğk 28 ARALIK Hu 28 15 R.Ev 1951 K.Et 1371 Cuma 1367 VAKÎT VASATÎ EZANI GQnej 1 7.23 2.36 Öğle 12.16 7 29 îkindj 14.35 9.48 Akşaı n 16 48 12 00 Yatsı 18.26 1 39 lmsaj i 5.39 12.52 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1951
  • Süleymaniye sakinlerinin uykusunu kaçıran evliya!Akşemsettin Hazretlerinin oğluna ait olduğu söylenen mezarın üzerine bir apartman dikmek ist yorlar.tstanbulun her yeri tarihtir diyenler yalan söyleme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1951
  • BORSA Kambiyo ve Esham Açılış Sterling Dolar Fr Frangı Fr.Belçika Fr.İsveç lir Florin Liret Drahmi nude a 7.89 280.50 D HU Ö4Ü3 560 4 12 50 73 68 40 0 44 80 ı 01 876 9 78 30 U33 '938 Ilı 1041 1941 fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1951
  • Kahve stoku azaldı Kahve piyasası hararetlen* mistir.İlgililerin ifadelerine na zaran kahve mevcudu azalmış* tır.Üç numara kahve 735 kuruştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1951
  • w genç bir bakkalı bıçakladı Sultanahmet Binbirdirek Şehit Mehmetpaşa yokuşu 4 numarada bakkallık yapan Şefik Ankanın dükkânına ahş veriş maksadiyle gelen üç genç ekmek peynir aldıktan sonra paraların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1951
  • Kalpazan şebekesi Sahte 50 ve 100 liralıkları piyasaya süren bir çete yakalandı ill f« Mi^m,Dün Emniyet Müdürlüğü Ka çakçıhk Bürosu memurları dört kişiden ibaret bir kalpazan şebekesini yakalıyarak Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1951
  • Şehir Tiyatrosu sanatkârları-Şehir Tiyatrosu sanatkârları ile Belediye arasında yeniden bir ihtilâf çıkmıştır.Evvelki Meclis tarafından yapılan Şehir Tiyatrosu talimatnamesinde sanatkârlara kıdem sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1951
  • FIKRA Radyoda İnhisarcılık Şu İstanbul Radyosunun garip bir hali var:Her neşriyat hemen hemen beş on ismin inhisarı altında.Konferanslar aynı isimlerin üstüne tapulanrruş,müzik aynı insanların çaldığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1951
  • Dil.sizier Okulu talebelerine sanılan yardımlar Mevlânakapıda Kör,Sağır ve Dilsiz Okulunda yapılan teftiş neticesi,diğer şehir hizmetleri yanında Vali ve Belediye Reisi tarafından Başbakanlığa arzedil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1951
  • «tanf.icı vaft^^ndı Kendisini Emniyet İkinci Şube Hırsızlık Masası Şefi Alişan diye tanıtarak,bazı kimselerden para sızdırmak istiyen İspiri!Fahrettin Arslan adında bir şantajcı suçüstü yakalanarak Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1951
  • Sayın Müşterilerimizin Dikkat Nazarına Türk Ticaret Bankası İstanbul Şubesinden:Santral numaramız 2 Ocak Çarşamba gününden İtibaren:24870 olarak değiştirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1951
  • Zarurî bir açıklama Bazı kimselerin taşrada dolaşarak gazetemiz namına abone kaydettikleri.ve abone bedeli tahsil eyledikelri haber alınmaktadır.Gazetemiz böyle bir vazife ile hiç kimseyi tavzif etmem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1951
  • İran,tetirlerimize petrol ihraç etmek istivor Ticaret ve Sanayi Odasına,îran Petrol İşletmelerinden gelen bir yazıda memleketimizdeki firmalara gerek deniz,gerek kara yolu ile petrol satışı yapılabile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1951
  • KISA HABERLER ic Levent konferansına dahil firmaların temsilcileri yakında Paris'te toplanacaklardır.Konferansı ilgilendiren çeşitli deniz nakliye işlerinin müzakere edileceği bu toplantıda.Denizyolla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1951
  • POLlS1 E,Sirkeci Filibe otelinde misafir kalan Ahmet Etünsel,oteldeki helanın kurşun borularını kestiği sırada yakalanarak polise teslim edilmiştir İt Küçükpazar Kantarcı Nazmi sokağı 24 numarada zeyt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1951
  • Veremie mücadele Dr.Etieııne Berthet dan Üniversitede bir kouieraas verdi I İMİ ııtrtf jlımlnı iimb»»—Verem Haftası münasebetiyle şehrimızdekı Dünya Sağlık Teşkilâtı mümesadi.Verem Mü tehassısi Dr.Ene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1951
  • Tekel Memurları Yardımlaşma p-ö.rftlen volsuzluk Tekel Memurları Yardımlaşma Derneğinde büyük bir yolsuzluk meydana çıkarıldığı yazılmıştı.Dün bu hususta Genel Müdür Muavini bir arkadaşımıza şunları s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1951
  • Aksaray pazarında yapılan fint korntrolfi Haseki hastahanesinde yeni açılacak pavyonların inşaat ma halli ve projeleri Vali tarafından mahallinde tetkik edimiştir.Vali,Aksaray çarşısın daki gıda madde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1951
  • Eski İkinci Şube Müdürünün evi*»»* hırsız girdi Sabık İkinci Şube Müdürü Fethi İnaler'in Besiktaşta Cum huriyet fırını karşısındaki evine dün saat 15 sıralarında bir hırsız girmiş ve muhtelif eşya-lan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1951
  • HALKIN SESİ 1 Bakımsız bir mahallenin derdi Kasımpaşa da Karaman mahailesi İpekli fınn caddesi No.lt»7 de Halil Doğansoyun şikâyeti;«Mahallemiz îstanbulutı pn bakımsız yeridir.Yağmur yağdığı zaman çam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1951
  • arısının saçlarını Sıfır numara makine ile saçları kesilen kadın dün savcılığa baş vurdu Dün Savcılık,mahiyeti ıtiba-giden Ali ve Seher orada tekçiyle karışık ve enteresan bir I rar kavgaya tutuşmuşla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.12.1951
  • SANAT HAREKETLERİ ehmed Akif 1876—1936)27 aralık perşembe günü,İstiklâl Marşı yaratıcısı Mehmed Akil için,Eminönü Halkevinde Ur anma töreni yapıldı.Töreni,İstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1951
  • fiatı düsüvor Fındık fiyatlannda düşüklük devam etmektedir.İç fındu.218 219 kuruştan muamele görmüştür.Halbuki iç fındık 235 240 kuruşa kadar yükselmişti Kabuklu fındık ise 100 ku ruştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1951
  • Yeni doğmuş bir çocuk sokağa bırakıldı Evvelki gece,Ayazpaşada Mızrak ı sokağında 4 numaralı evin önüne kundağa sarılı yeni doğmuş bir çocuk bırakılmıştır.Yoldan geçenlerden Bahriye Tolgar adında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1951
  • Prof.Andre Devitsin alâka «keu bir konferansı Üç konferans vermek üzere şehrimize gelen Paris Tıp P.ıkültesi profesörlerinden Dr An dre Levits ilk konferansını dün Haseki Hastahanesinde vermiştir.Kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1951
  • Ernst Abbe isimli âlimin şayan hayatı üyük bir âlimin menfaa urdusu tesis Ab&e,9ms*jj ettiği mikroskoplar sayesâne Paşteur ve Koch gabi âJımLerin çalışkina&arina blsyUköi^J yardım et nişti-r «Selectij
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1951
  • Denizyollarının Akdeniz arenalarının toplantısı Denizyollarının Akdeniz ucen beleri Ocak ayı içinde İstanbulda toplanacak'ardır.Bu toplan tıda Akdenizde yapılan yolcu ve yük seferelriyle ilgili bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1951
  • KISA HARİCİ HABERLER AMERİKA Dört gün devam eden,Noel yortusu tatilinde kaza neticesi ölenlerin sayısı 779 kişi olmuştur ki,bu yeni bir rekordur.Bundan evvel 1936 senesinde aynı tatil devresi 761 kişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1951
  • Soğuklar sebze ve roevva mahsulüne tehir etti Havaların soğumuş olması,Ege bölgesinde sebze ve meyveler üz erinde tahripkâr tesir ler icra etmiştir.Bu arada soğukların tesiri ile bazı yazlık sebzeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1951
  • Dış piyasalardaki firmalardan yapılan mal teklifleri Teksastan bir firma,jeofizik,elektronik vesair tecrübe malzemesini,New-York'tan oir firma mamulleri olan tıbbî malzemeyi,Chicagoda bir firma vantil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1951
  • Kaybolan komünsî m j—nniw»—İspanyanın komünist lideri La Passioııara esrarengiz bir bir şekilde kayboldu New-York 27 Naf en)İyi haber alan kaynaklara göre,bir müddet evve.Moskovaya gitmiş olan İspanyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1951
  • Enver Hoca gözden düştü Rusların Arnavut diktatörünü öldürmek istedikleri bildiriliyor Roma.27 Nafen)Arnavutluktan gelen raporlara göre,Sovyet ajanları Arnavut uk Diktatörü Enver Hocayı temizlemiye ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1951
  • Bir kaaın ebesiz ve doktorsuz dö r d ü z doğurdu Catanzaro,İtalya)27 A P)Calabria'h 22 yaşında ve bir çiftlikte yaşayan Bayan An gelia Rosa Marascio,dün dördüz doğurmuş ve kendisine ne bir doktor,ne n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1951
  • Yuk navlunları nisanda artıyor Alman haberlere nazaıan Av rupa ve Amerikada ham madde Hatlarının arttığı söylenmek te ise de beli basil ilgilile»,artışın ham madde fiatlarında olmayıp fabrikalarm yevm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1951
  • Amerika Hükümeti haristeki bir deSege-«ı i n i ıı pasaportunu iptal ettirdi Vaşington,27 AP)Birledik Amerika Dışişleri Bakanlığı dün Paris sefaretine tel sekerek,Amerikan Medenî Haklar Kongresi Genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1951
  • Amerikan zenciiernin Genel Sekrete.i öliürPIdü Mims,Florida)27 AP)Zencilerin İlerlemesini Temin Bir-iği Genel Sekreteri Harry T.Moore 46)dün gece yatak odasının altında infilâk eden bir bomba tesiriyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1951
  • Bir İ tag yan artistinin I aşk macerası Capri adası İtalya)27 AP)Gracie Fields,«Canzone del Ma re» Denizin şarkısı)ismindeki i villâsına dostlarını davet etmiş ve kendilerine «I'm in love» âşığım)şark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1951
  • Italyanın bağımsızlığı Kanada,İtalyan sulh andlaşmasinın bugünkü dunun,la bağdaşamadığına kaani bulunuyor Ottawa 2z A.A.Reuter)Kanada,askerî kuvvetlerine ko nan tahditler de dahil oimak üzere,sulh and
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1951
  • Yüzükler,iğneler,bilezikler,hep birbirine takılmış,karış mış gibiydi.Erdoğan hepsini birer birer ayırırken,Perihan da onun saçlarını okşuyordu:Ne eder,hepsi ne kadar tutar,acaba?Satarsak işimizi görür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1951
  • Bîr Noel gecesi düşiinceıeri Hıristiyanlar bu sene Noeli melankoli içinde ge-çirdiler.Korede,Hindi Çi-nîde harp oluyor.An'anevî Noel akaçlarının etrafında toplanan annel'v,zevce ve nişanlılar her iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1951
  • Avrupa silâhlı kuvvetlerinin tevhidi Pariste aitı memleket temsilcileri 82 madde.ik bir tasarı hazırladslar Paris,27 A.A.United Press)Silâhlı kuvve derini bir.estirmek tasavvurunda olan ı 6 Avrupa mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1951
  • başlıyor Son Ajans telgrafları Mısır Kralı ile Nahas Paşa arasında ihtilâf başgösterdiğini,Başbakanın istifa ettiğini,yahut etmesinin beklendiğini bildiriyorlardı.Nahas Paşa ile Kral Faruk arasında va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.12.1951
  • Kore'de kahramanca savaşan birliğimizin üçüncü kafilesi de evvelki gün l/mire gelmiştir.Besimde,karaya çıkmak için gemide grup halinde bekleyen arslanlarımız şanlı bayrağımız etrafında toplanmış vaziy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1951
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A "Besüs=Bessus„ valisi,Darayı nasıljildürmüştü Dûrû3 su veren Makedonyalılara Size verecek birşeyim yok Mükâfatınızı vermesi İskendertien son ricamdır dedi.Isüs vak'as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1951
  • 5xCS*Sy,3SsR".Jys m£2r\¦iwf yv^-C-¦M:Rüzgâr Gibi Geçti,şahika Anber gibi büyük bir okuyucu kütlesi tarafından merakla takip edilen meşhur romanlar ayarında olan,Cordon Wels isimli müptedi bir romancı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.12.1951
  • Atatürk kır koşusu Dün yapılan kır koşusundan bir görünüş 1951 yılı Atatürk koşusu dün öğleden sonra Taksim Böl ge merkezi ile Şişli arasında iki küme üzerinden yapıldı.Ya nşmaiara Karagücü,Galataı-t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.12.1951
  • Diğer Küme Kulüpleri:3 11^1.mm m* vuf 25 senelik bir kulüp olan Davutpaşa 1942 v 1943 senelerinde birinci kümede oynamıştı Davutpaşanın bu seneki esas kadrosu bir maçtan evvel.Davutpaşa 1926 senesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.12.1951
  • Diğer küme maçları Bu cumartesi,pazar günleri muhtelif stad ve sahalarda yapılacak diğer küme lig maçlarını ve b'u müsabakaları idare edecek hakemlerin isimlerini veriyoruz:Bu listeyi her hafta cuma g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.12.1951
  • Kendisini hararetle tebrik edip,güzel ve parlak kelimelerle methettikten sonra padişahın huzuruna çıkıp durumu arzetti.Fakat bu netice güreşten tam mânasiyle anlıyan Abdülaziz için bir sürpriz teşkil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.12.1951
  • A dalet 1.lige mi giriyor?Haber aldığımıza göre,Adalet kulübü,5 ocakta teşekkül edecek birinci küme ligine dahil olmak için teşebbüslere geçmiştir.Bu arada profesyonelliği kabul eden Adalet ile 1 inci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.12.1951
  • Profesyonel olan meşhur futbolcularımızdan:Soldan itibaren)Müjdat,Orhan,M.Ali F.B ,Recep,Ali İhsan,Faruk/Eşref ve Hüseyin Saygon B.J.K.Profesyonel ligler 5 Ocakta başlıyacakmı arımız Bütün şöhretli fu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.12.1951
  • Her yer için,her turlu İLÂHLARINIZI Istanbul Ankara İzmir Manisa'da r.'SMİ İLÂNLAR BÜROSUNA veriniz Türkiycnin her tarafında çıkan gazeteler için ilân kabul eder.Merkezi:istanbul,Yenipostahane kargısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.12.1951
  • »Benim böy'e şeyler hiç hoşuma gitmez.Bucky,kocam,askere gidelj hiçbir yere bir baş ka erkekle gitmedim.Şimdiden sonra da gitmek istemem.Hem senin evli bir kadına böyle ısrar etmen doğru değil ki.Rust
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.12.1951
  • KÜÇÜK KARIŞIK İŞ komedi 3 petda Çarşambadan başka her aksam saat tam SAHNE 21.15 de Cuma Pazar matine saat tam 17 de.30 Kasım Cuma gününden itibaren matineler 14.30 da.Telefon:40276.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.12.1951
  • RADYO İSTANBUL 12 57 Açılış ve programlar 13.00 Habeıler 13.15 Muhtelii bandolardan sevilmiş parçalat Pl.13.45 Şarkılar 14.15 Prgoramlar ve dans müziği P1)14,40 Türküler Pl.15.00 Kapanış.17.57 Açılış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.12.1951
  • BUYUK ^HUKtİMnÂRI D*ORDÜA/CÜ* MURAüfo HAYATI J& TEFRİKA No.95 Kemal SAMANCIG İ L cen şimdi saraydan geliyorum.Yapılacak tek iş,Sadrâzam Hafızın başını istemektir Geceyi Sultanahmet meydaiiiîtia ateşle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.12.1951
  • ÎSTANBUL B£i.EDÎYESl *ft 4TROLAHI Saat 21 de PR* M KISMÎ SOYGUN Yazan:Cevad Fehmi Bagkut 1 en lon 4215?KOMKD1 KT -T» DİMYATA CiDERKEN Yazan:D.H.Psatha Türkçesi:Nazırn Dersan leit'lun 40409 form ^ünion
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.12.1951
  • MUAMMER KARACA Opereti Bu akşam saat 21 de M A K S I M de Cumartesi,pazar 16 'a n.atine ve car-mba 16 da tenzilâtı matine.SOR M AĞİR" Şark.lı tuluat oyun P.er$emoe akşamı ii'e cumartesi matine talebey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.12.1951
  • LuKıııan HekiTi Di HAFl*!CEMAL Pphjlıve Mütehassısı Pazerdan basko her eün sabah saat 10 30-12 öfcle den sonra 14 30 17 de hasta kabul eder îstanrml tt Nr ın » K-v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.12.1951
  • Yarada kalan aşk Bu ağaç bütün kış pencere-min önünde,reçine yeşili,etüce yaprakları 1I3 çırpınıp durmuştu.Şimdi de,baha t in başladığı bu gün eıde,yap aklarını dökmüş,incecik dallarının uçlarında kiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.12.1951
  • ÜROLOG OPERATÖR Dr.Cafer Yıldıran Muayenehane;Bevoğlu.İstiklâl Cad.Hacıbekir köşesi Alyon Sok.No.13/1 T:49960 Her gün saat 15 ten sonra hastalarını kabul eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.12.1951
  • Rusyada imse mesut değ Sovyet ordusundan kaçan bir Rus askerin n sefil ve mânâsız hayatının tablosu Geçenlerde Batı Almanya'da Sovyet ordusundan kaçmış mül tecilerdeıı bir grupla görüş tüm.Bunlar,20 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.12.1951
  • 1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 1 i 1'.2 3 ^ry 4 'V 5 6 m 7 8 J 9 10 11 2 SOLDAN SAĞA 1 Bir oyun;Müheyya.2 Ateş;Bir nevi pasta;Boy eski terim)3 Donmuş;Müterakki.4 Yüksek bir ilim müessesesine ait;Hastalığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.12.1951
  • FAYDALI BİLGİLER Vapurlar Gelecekler 6.30 Tırhan)Bandırmadan 7.00 Seyyar)Karabigadan 14.35 Marakaz)Mudanyadan 15.00 Bursa)Bandırmadan Gidecekler 3.00 Necat)îneboluya 8.15 Uludağ)Bandırmaya 12.00 Mersi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 28.12.1951
  • Kılıç Ali anlatıyor TBas tarafı birincide!çin saraya gittiler.Heyet saraya vardığı zaman Seryaver Cemal,Yaver Şükrü,Yaver Saim Beyler nöbetçi bulunmakta imişler.Bundan başka Seccadeci basısı Zeki,KUer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1951
  • Silâh kaçıran şebeke |Baş tarafı birincide)•baskın sonunda,3 mavzer İle 256 aded fişek ele geçirilerek müsadere edilmiştir.Yapılan tahkikat sonunda,bu silâhlardan birinin Malatyalı Ebuzer Aydın ile Ah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1951
  • Telefonla yapılan alım satım-Ticaret ve Zahire Borsası,yaptığı bir tamimle memleket içi ve dışındaki tacirlerin arasında yazışma veya telefonla yapılan alım ve satımların borsadan geçirilmesi lüzumunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1951
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı islerim idare eden:Faruk DEMlRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1951
  • Gazetemizde neşredilmesini istediğiniz Resmî,Hususî,Ticarî her türlü İLÂNLARINIZI Yeniposta hane karşısında Erzurum Han 2.ci kattaki ilân büromuza verebilirsiniz.Tel:31101
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1951
  • Hindiçinî'ye Amerikan yardımı 6 ay geri ka y ı Paris.27 A.A.Reuter)Fransız Millî Meclisi Maliye Komisyonu tarafından bu aksam yayınlanan rapordan Hindiçiniye hayatî ehemmiyeti haiz Amerikan askerî ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1951
  • Pakistani petrol kampanyası memurları süresiz grev ilân etti Karaşi,27 A.A.Reuter)Burmah Shell Petrol Kumpanyası memurları cumartesi gününden itibaren müddetsiz olarak grev ilânına karar vermişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1951
  • Rusların bir iddiaları daha tekzip ediliyor Bombay,27 A.A.Usis)Hindistan'ın Times gazetesi,Avrupa'dan Hindistan'a den» yolunu keşfedenin Portekizli Vasco da Gama olmayıp bir Rus olduğu şeklindeki komü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1951
  • Mac Arthar'yilm adamı olarak seçildi Nevyork,27 A.A.Bir te levizyon şebekesi tarafından fikirlerine müracaat olunan Birleşik Amerikanın 48 eyaVti valisi «Yılın Adamı» olmak üzere söz birliğiyle Genera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1951
  • Sudan güç bir karar a ref esinde Trablusgarp,27 AP)Müs takil Libya.Dışişlerinde ilk problemi ile karşı karşıya gelmiştir.Bu,Mısır Kralı Farukun Sudan Krallığım tanıyıp tanımamaktır.Mısırın Büyükelçi o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1951
  • Irakta yeni hâdiseler bekleniyor Petrolan devletleştirilmesini derpiş eden bir kanun hazırlanıyor Bağdat.27 AP)Irak Parlâmentosuna yakında bir yeni petrol anlaşması ile.petrol kay naklan ve tesisleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1951
  • AtatürJ rBaç tarafı biıinci*e 1 lanan kafile,başta milli kıyafetleriyle Seymenbaşı Fehmi Efe,Ankara Kulübü Başkam Fuat Börekçi ve efelerle mata edilmiş olan Ata'nın büstünü havi otomobil,bu grubun ark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1951
  • Yeni bir teşkiîât l Hagtarrrfı birincide] lerek,aynı mevzu üzerinde ça lışan diğer teşekküllerle bir eştirilip bir ikisadî devlet teşekkülü haline sokulması için tetkiklere baş^nmıştır.Bilindiği gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1951
  • ehit aileleri Bas tarafı birincide)Atıf Benderlioğlu,ordu adına Hava Kuvvetleri Komutam Korgeneral Muzaffer Göksenin'den mürekkep bir heyet şehitlerimizin aileleri ikametgâhını ayrı ay rı ziyaret etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1951
  • Rajamundry Hindistan)27 A.A.United Press)Bu gün bir mitingde söz alan Hindistan Başbakanı Pandit Nehru ezcümle şöyle demiştir Şayet Pakistan Başbakanı veya yeryüzünde herhangi bir memleket Keşmir mese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1951
  • KaneI bölgesi [Baş tarafı birincide!surların tahrikiyle yapıldığına inandığı bugünkü nümayişlerden sonra Kahire ve İskenderiyedeki bütün orta mektepıerj yeni bir iş'ara kadar kapatmaya karar vermiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1951
  • Amerikanın Moskova Büyük Elçisi Alan Kirk'in yerine George Keennan tâyin edildi Kansas City,27 A.A.A FP)Beyaz Saray Basın Sekreteri Joseph Short'un istifası Başkanlıkça «derin bir teessürle-kabul edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1951
  • Belediye başkanını düelloya davet e *en Iskoçyalı Glascow 27 Nafen)İskoç yanın tanınmış şahsiyetlerinden ve Glascow şehri Belediye Başkanı Sir Victor Warren'io kapısına Hain,İskoçyanın Quisiing'i» kel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1951
  • Komünist Cinde mevkuf bulunan Amerikalılar Vaşington,27 A.A.Halen Komünist Cinde 33 Amerikalı mahpus,30 kadarı da mevkuf tutulmakta ve diğer 300 Amerikalının da memle ketten dışarı çıkmaları menedilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1951
  • Trygve Lie'nin dünkü demeci Oslo,27 A.A.Usis)Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Trygve Lie'nin kanaatine göre,dünya umumî efkârının tazyiki Birleşmiş Milletler'in en kuvvetli bâr silâhı haline gelmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1951
  • Fransız lejyonundan kaçan A imanlar Pont Audemer Fransa)27 AP)Fransız Yabancılar lej yonundan firar etmeye çalışan iki genç Alman askerinden birinin boğularak öldüğü ve diğe rinin yakalandığı bugün öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1951
  • Hırsız şebekesi Baş tarafı birincide I geee Şehir Tiyatrosunun anbarma girerek top halinde bir mıkdar kumaş ve pazen ile kos tüm çalarak kaçmışlardır.Vâki şikâyet üzerine yapılan aramada sanıklar yaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1951
  • Mehmet Akif ctruldı rîîaî?tarafı birincidel 1 Ü.Edebiyat Fakültesi Talebe Cemiyeti ile Türk Milliyetçiler Demeği İstanbul Şubesinin tertiplediği bu törene Üniversitelilerden müteşekkil muazzam gençlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1951
  • Şehit olgu suboylar fEaş tarafı birincHe"| Kanun tasarısının metni aşağıdadır «5434 numaralı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 69 uncu maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun;Madde 1.5434
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1951
  • mam ide esrarengiz infilâklar oiuvor Meçhul şahıslar katış devam edecekl Miami Florida)27 AP)Bil sabah erken bir saatte Miami kesiminde esrarengiz bir infilâk vukua gelmiştir.Hâdiseden 4 saat evvel şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1951
  • Musaddık'ın Divanı Aliye verilmesi isteniyor ran muhalefet lideri Parlâmento Başkanına mektupla müracaat ederek Parlâmentoyu hususî bir toplantıya çağırmasını talep etti.Tahran 27 A.A.Reuter)Muhalefet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1951
  • Konrat Adenauer Fransaya g s diyor Bonn,27 A.A.Federal Almanya Başbakanı Dr.Adenauer,yarın Paris'e hareket ederektir.Müzakerelerin Avrupa ordusunun tabi olacağı siyasî otoritenin şekli ve karakteri et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1951
  • Ingilterede müthiş bir fırtana Londra 27 A.A.Reuter)Bugün saatte 160 kilometre süratle esen şiddetli bir rüzgârla karışık bir fırtına,İngiltere ve İrlanda sahilerini ka^ıp kavur muş ve deniz ve hava m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1951
  • iuş Olimpiyatları Osloda yapılacak Oslo,27 A.A.Reuter)Şubat ayında Oslo'da yapılacak Kış Olimpiyatlarına 28 memlei ket iştirak edecektir.Şimdiye kadar Kış Olimpiyatlarına iştirak edeceklerini resmen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1951
  • Güney Kuvait' te petrol bulundu Nevyork,27 AP)Jour nal of Commerce» bugünkü bir haberinde Güney Kuyail'ta ye niden muazzam petrol kaynakları keşfedildiğini ve bunun muhteme'en son 10 yıl zarfında yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1951
  • Sovyet peyklerine 313 maddenin ihracı menedildi Vasington,27 A.A.Usis)Amerikan karşılıklı güvenlik teşkilâtı Sovyet blokuna ihracı men edilen 313 madde saymak tadır.Bunları muhtevi liste dün kar şılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 28.12.1951
  • Satılık kanaviçe ve çuval ilânı Ticaret Ofisi Tasfiye Memurluğundan Tasfiye halinde Ticaret Ofisine ait aşağıda cins ve eb'adiyle bulunduğu depo mahalleri hizalarında yazılı 540 balya ka naviçe ile 45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.12.1951
  • KARTAL Belediyesinden Kartal Ankara Caddesinde Belediyeye-ait 132,134,136,138 ve 140 sayılı ahşap evlerle kagir mağaza ve ahırın enkazı yıkıcıya ait olmak üzere arsalar şartnamesi dahilinde Belediyeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.12.1951
  • P 2 Kay e Belediye Başkanlığından Aşağıda cins,miktar ve evsafı yszılı elektrik malzeme* pazarlıkla mubayaa olunacaktır.Bu husustaki teklif mektup larınm 2/1/19')çarşamba gününden evvel Belediye Başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.12.1951
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazı h mevadın kapalı zarfla eksiltm eleri hizalarmda yazılı gün,saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartnameler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.12.1951
  • l-SCHAUi RADYı ALIRSANIZ Türkiye Mûm.ts«lADEM KARADAĞ"** Bankalar Cad Keçacızada Han-1 Galata **ılbasma I SINGER OTOMOBİL» KAZANABİLİRSİNİZ f İzahatı SCHAUB radyo satıcılarından isteyinizolan ikramive
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.12.1951
  • m Makine Mühendisi idaresinde ve Mütehassıs ustalar nezareti altında g.J.OTO SERVİS Her Model Benzin,Dizel Otomobil,Kamyon,Traktör,komple tamirat Ekspertiz Keşif ve Müşavere Şişli Perihan sokak:70-1 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.12.1951
  • Osmanlı Bankası İLÂN-Osmanlı Bankasının Galata Mcrkezile,Yenicami,Beyğlu,Şişli,Kadıköy ve Yemiş Şubeleri Yılbaşı münasebetıle ı 11 Aralık J951 öğleden sonra ve l Oeak 1952 günleri kapalı I «ulunacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.12.1951
  • Doktor Hatice Ekren İç Hastalıkları Mütehassısı Hergün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarım kabul eder.Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad.Parmakkapı Küçük lşhan No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.12.1951
  • Pazarlıkla menkul mal satışı)istanbul Defterdarlığından:Muhammen bedeli Lira K.Teminatı Ura K.95 00 13 Selimiye 15.Mot.Tanksavar tabur komutanlığında bulunan 91 aded bidon.553 1596)240 00 18 00 Orhani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.12.1951
  • OPERA V ÖR Dr.CAVÎT GÖNÇER Umumi bas,karın,tenasül,uzuvları,kol bacak damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyaat Okyularbaşı No:13 Tel:Muayene:23678 S,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.12.1951
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lt Kr.Lr Kr.Senelik 42.00 81.00 Altı aylık 22 50 43.00 Üç ayLk 12.00 24.00 Bir ayılk 4.50 9 00 İLAN PtATLARI 2 T6 S üncü sayfanın santimi 4 T.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan