Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.12.1951
  • Deniz Yollaması suiistimali sanıkları mahkûm oldular Hilmi Yüksel,Hicri Tuzcuoğlu ve Cahit Tanjuya müebbet hapis cezası verildi Diğer sanıklar 1 yıldan 17 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.H.Sezbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1951
  • Ankarada bir Dakota askerî uçağımız düşerek yandı Uçakta bulunan birTlbay,bir yarbay,iki yüzbaşı ve iki assubayımız şehit oldular Ankara.25 'A.A.Millî Savunma Bakanlığa Temsil Bürosundan bildirilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1951
  • Verem haftası devam ediyor Verem haftası münasebetiyle dün de konferanslar verilmiş,toplantılar yapılmıştır.Resimde seyyar röntgen makinesi ile muayeneleri yapılaeak vatandaşlar sıra beklerken görülme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1951
  • Valuer's dair yeni bir teklif Bazı Milletvekilleri valilerin seçimle iş başına getirilmesi için bir kanun teklifi hazırlıyorlar Ankara,25 Milliyet)Bazı milletvekillerine hükümetçe valilik vazifesi tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1951
  • D.P.Meclis Grupunda dış siyasete ait sorular Dünkü toplantıda Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü çeşitli soruları cevaplandırdı Ankara,25 Milliyet)Demokrat Parti Meclis Grupu,bugün saat 15 de toplanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1951
  • Dün Amerikadan dönen mühendislerimiz Altı aydan beri Marshall Plânı teknik yardım programı mucibince,Amerika Birleşik Devletlerinde,Endüstri İdaresinin modern tekniği üzerinde araştırmalarda bnlunan S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1951
  • Hayırlı teşebbüs Sergi Sarayı Yılbaşı gecesi halka tahsis ediliyor Vali ve Belediye Başkanlığınca,içtimaî hayatımıza yerleşmiş olan yılbaşı gecesinde" hemşehrilerin toplu bir halde aile eğlen çeleri v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1951
  • Gaziler bugün geliyor Izmirde muhteşem bir karşılama töreni hazırlandı İzmir,25 Milliyet)Kore'den dönmekte olan kahramanlarımızın üçüncü ve son grupunu getiren Langfitt isimli Amerikan gemisi yarın bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1951
  • Albay Celal Dora Celâl Doranın yeni vazifesi Kore kahramanı,Savunma Bakanlığı $ube mod&rfiigune tâyin edildi Korede Savaşan ilk Tugayımızın Alay Komutanı Albay Ce lâl Dora'nın Harp Okulu Alay Komutanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1951
  • MİLLİYETİN 1952 yılı için hazırladığı büyük tefrika:HAZRETi MUHAMMED'IN H A YAT ı Yazan:Samih Nafiz TANSU it Mekke Doğum gecesi Abdülmuttalib'in eviııde Haşimîlerin mahallesinde sevinçit Çölde hayat,M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1951
  • â.11 ıııı1 Yeni Libya Hükümeti kuruldu Kabinece 3 Trabhısgarplı,2 BingarfH ve 1 FizanU Bakan dahil oldu Bingazi,25 A.A.Dün istiklâli ilân edilen yeni Libya Birleşik Krallığı hükûmetiniıı bugün teşekkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1951
  • Cumhuriyet ilânı karşısında Bey ve paşalar Vaktiyle bana ne cesaretle ve hangi dUşünce ile hilâfeti teklif etmiştin?Utanmadan bana o sarığı nasıl giydirecektin?ı—ı.[Bu yazıların iktibas hakkı tamamen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1951
  • içişleri Bakanlığı bütçesi Kcraosm an oğ I unun izahatını müteakip bütçe kabul edildi Ankara,25 Milliyet)Dün öğleden sonra Bütçe Komisyonundu müzakeresi ne başlanan İçişleri Bakan lığı bütçesinin tümü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1951
  • life J&.M. Mjo ,îi8XS&wX t Noel münasebetiyle şehrimizdeld hıristfyan vatandaşlar dün de müstesna bir gfm yaşamışlardır.Resimde Noel için hediye seçen iki genç bayan görülmektedir.Foto:Milliyet S.önem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1951
  • Sümerbank Alım Safım Şubesindeki yolsuzluk Müessesenin eski müdür vekili ve müdür muavinine işten el çektirildi Sümerbank Alım Safım İstanbul şubesi müdürlüğü Bundan bir müddet evvel yünlü kumaş satış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1951
  • Esrarlı cinayet Kuyuda bulunan ceset bir kadının kurbanı mı?Bundan bir müddet evvel Zey tinburnu Gecekondular mahalle,sindeki bir kuyuda,beyaz çarşafa sanlı bir erkek cesedi bulun,muştu.Şimdiye kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.12.1951
  • BORSA Kambiyo ve Esham Açılış Sterling 7.89 Dolar 280.50 Ft Frangı 1)iiil İsviçre Fr.64 03 Belçika Fr.5 60 İsveç Kj ^4 12 50 Florin 73 68 4H Utet 0 44 80 Hrahml.01 R7« rç.'knıjrİPg 9 73 30 niü uwgani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1951
  • feDURUMU ic^.ırvöy Meıeoro.üji ıstu^yonunun hava tahmin raporuna göre bugün şehrimizde hava,öğleye kadar hafif sisli,öğleden sonra umumiyetle açık geçecek tk.Rüzgârlar kuzey doğudan orta kuvvette esec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1951
  • Yedikulede inşa edilen yeni verem pavyonu »Çocuk veremi prevantoryomu yapılması takarrür eden Acıbademdeki eski Münevverler Dinlenme Yurdunun restorasyo nuna bugün başlanacaktır.Yediku'ede inşa edi me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1951
  • Sümerbank Izmirde suae açıyor İzmirde Sümerbank mensuca tının toptan ve perakende satış arı ile deri ve kundura müessesesinin perakende satış ma gazasını bir araya toplamak ve bu arada İzmirde bankacı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1951
  • «wv FIKHA Piyango boılugu Bir piyango bolluğudur aldı yüruuü.önüne galon,iki kişiyi bir araya getiiip bir i cemiye,kurdu nıu,ilk faaliyet bir piyango tertip etmek oluyuz.Ne isimler,ne isimler!Bilmem h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1951
  • Eyi*nxeWî yararlı p,f»s»ne SuHri Bundan bir müddet evvel Eyüpteki bir kısım umumi çeşmelerin sularında koli müşahede edildiğinden bu çeşmelerin kapatılmasına karar verilmişti.Belediye,fakir halkın isr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1951
  • Adliyede polise tecavüz eden rüretîsâr Dün AdÜ3re binasında polise karşı yeni bir tecavüz hâdisesi olmuştur.Tahtakalede esrar sa tarken yakalanan ve Arap Sait namiyle maruf Sait Tarıînsr,dün Beşinci A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1951
  • Valinin dünkü tetkikleri Beraberinde Mi.lî Eğnim Mü düıu olaugu iıaide Van v^e Belediye Heibi dun Çapadaki Eğitim Enstitüsüne bağa müessese lerı ziyaret etmiştir.Va-i Istan bul Öğretmen okullluırun to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1951
  • EC açok mezbaha Sağlık Müdürlümü ekipleri dün kayak bir sucuk deposunu bastılar Sağlık Müdürlüğü,şehrimizde kaçak olarak sucuk,salam ve sos.s imal edenlerle sıkı bir şeki.de mücadeleye gu-işmış bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1951
  • Sayın Müşterüerimiz'n Dikktf hazarına Türk Ticaret Bankası Santral numaramız Ocak Çarşamba Karninden İtibaren:2487 olarak değiştirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1951
  • tthal mallarının gümrük antrepolarında tutulmaması kararının piyasada ferahlık yaratacağı anlaşılıyor.İhraç mallarımızın satılmış olması dolayısiyle bu mevsimde manifatura piyasasının canlılığını muha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1951
  • Dün Haliçte bir sandal battı Kasımpaşa iskelesine bağlı,Mustafa isminde birisinin idaresindeki sandal.Yemiş'e gitmek üzere iken bir römorköre çarparak batmıştır Sandalın içindekiler boğulmak üzereyken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1951
  • Trenin rüzgârından düşerek yaralandı Davutpaşada Virane sokağında oturan sağır Mustafa Akdağ,Yedikule Kazhçeşme arasında hat boyunda yürürken,geçen trenin rüzgârına kapılarak,yere düşmesi sonunda muht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1951
  • Istanbul Erkek lisesi mensup hırının toplantısı İstanbul Erkek Lisesinden ye tişenler ve mensupları,1951 senesini beraberce terkederek 195!senesine bitlikte girmeye karar vererek.Yılbaşı gecesi Liman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1951
  • HALKIN SES D.B.dan adalılarm istedikleri Adalarda oturan okuyucularımız yazıyorlar:Sabahları Yalovadan kal kan vapur 7.40 da Büyükadaya uğruyor Ve doğru Köprüye gidiyor.Bu vapurun saat 8-5.0 de Köprüd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1951
  • idamdan kurtuldu Cinayet suçiyle mahkemeye verilen bir şahsın masum olduğu anlaşıldı Adliye tarihimizde ender kaydedilen vak'alardan biri evvelki gün şehrimiz 2 nci Ağır Ceza Mahkemesinde cereyan etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1951
  • KISA HABERLER if Bakanlıkla temaslarda bulunmak üzere Ankaraya gitmiş o.an Tekel Genel Müdürü Kenan Yalter yarın şehrimi2© döaecektir V Noel bayramı dolayısiyle yabancı uçak şirketleri,dün ve evvelki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1951
  • POLİSTE ir Taksim Çorbacı sokak 5 numarada oturan Vaçço Kastatim odasında ölü olarak bulunmuş fakat yapılan muayene sonund.kalb sektesinden öldüğü anlaşılarak defnine ruhsat verilmiştir •ir Beyoğlunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1951
  • Öğretmenlerin dünkü toplantısı f)ün,İstanbul Erkek Lisesinde Milli Eğitim Müdürünün Başkan lığında ve temsilci öğıetmenlerin iştirakiyle bir toplatı yapılmıştır.Bu toplantıda,trafik kazalarının önlenm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1951
  • Kütüphaneler ıslah edilecek Millî Eğitim Bakanlığı,idaresi altındaki kütüphanelerin çalışma tarzlarını ıslâh etmeye karar vermis bulunmaktadır.Bu cümleden olmak üzere,kütüphanelerdeki kitap adedinin a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1951
  • TÖREN M.T.T.Birliği ile Mıiliyetçi-Federasyonu,Mehmet Akif in im yıldönümü münasebetiyle rın Çiçek Palas lokalinde buma töreni tertiplemişlerdir.TOPLANTI Devlet Demiryolları 1 inci time İşçi Sendikası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1951
  • 26 16 ARALIK Et 371 1951 Çarşamba VAKİT VASATI E!VAKİT VASATI EZANİ i ün eş ğle kindi aksara 'atsı m sale 723 12.15 14.34 16 46 1825 5.38 13 K.Et 1367 2.37 7 29 948 12 00 1.39 12 52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1951
  • Haydi Osman atla.Gerileme Garbis atıl be Vur.Tepesine vur Osman.Yaşa.Af erim.Bir daha,yıkılmasına az kaldı.Sakın Sergi ve Spor Sarayında Boksör Garbisle,Osman adında bit başka boksörün dövüştüğü zehab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1951
  • MAKALE Kendileri giydiler,kendileri çıkardılar ismail Hami DANIŞMEND İstanbul sokaklarında pek nadir olmakla beraber hâlâ çarşaflı kadınlara tesadüf edilmesi,yanlış bir anın tashih edecek bir vaziyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1951
  • Muhtelit semtlere yapılan arama ve taramalar Motorlu pol'ig ekipleri evveüki gece şehrin muht'elif semtlerinde ve bu arada Fatih.Vefa.Aksaray,Yedikule.Samatya,Beşiktaş ve Fındıklıdaki kahve ve içki jr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.12.1951
  • ı ılımı m ı w—h SANAT HA-ffEKETLfcRİ «Türk Folklor Araştırmaları» i.oiKi.sininAralk 951 tarihli 23¦ uncu sayısı da geçen defti-övdüğümüz-niyetin yolunda.Fakat Kifayetsiz.Folklor-küvetim etlerle tutulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1951
  • ümıllararası spor temaslarına bugün devam edilecek liri haftadan beri to.Mr erfi-1 en Liselerarası Futbol maçlarına bugün Şeref;Fenerbahçe ve Vefa stndlannda birden devaın^ edilecektir.Ayrıca okullara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1951
  • çarşısının iman Sahaflar Çarşısının inşaatı devam etmektedir.İnşaat iddia edildiği gibi Haziran ayında üe ğil,azamî üç ay içinde tarnsmlaoımış o acaktir.Sahaflar çarşısının y nma bir mezat yeri ve bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1951
  • Lâftan anlayan tavuklar Londra,25 Naferr)Evvelki gün Londra'da bir mahkeme-de hayli enteraısan bir' dâvaya bakılmıştır.Lorwhra'da yerleşmiş olan bir Polonyalı,komşusu ı bir îngilizi 2 tavuğunu çalmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1951
  • Amerikada garip bir "kaprâi mJmrıyos.Nevyork,25 Nafen)Fliadelisya'da Delaware köprüsünü otomobille geçekler bir siLn ver inektedirler Fâkatj otomooilsumplermin yamnda bozu'k paıayoksa bunlar «depozite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1951
  • Fransaya arpa ve çavdar sat işi yapılacak Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından Fransaya 50 bin ton arpa ile 10 bin ton çavdar satı mıştır.Arpa ve çavdar nisana kadar teslim edilecektir.50 bin tonluk arp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1951
  • Yeni dünyada rağbet bulan yeni ve güç bir meslek ıVIorîeük için yalnız çehre güse'Iiği kâfi değildir.Genç kız her bakımdan me *ınursiyet verici hasletlere sa^âp olmalıdır Bir manken ajansı başında bıu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1951
  • Kını ulursa olsun hiç kimse bu kadar zengin bir hazineyi burada bırakıp da aylar sürecek bir yolculuğa çıkamazdı.Üstelik anahtarım da ona vermişti.Bunu olsa olsa Prena Abdiilvehap yapabilirdi.Bütün bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1951
  • Amerikanın hanca makine siparişleri Vaşington,25 A:A;United Pres»)Hükümete mensup bir şahsiyetin dün bildirdiğine-göre,son 6 ay içinde italya ve Japonya'ya yapılmış olan makine,âlef siparişleri bu gib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1951
  • KISA HARİCİ HABERLER İNGİLTERE Kaliforniya'nın Sacramento şehrinde atlara karşı büyük bir sevgi besleyen bir şâhıs,seneler ce Binicilik Okulunda hizmet gör müş ve tekaüde sevkedilmiş oüan 33 yaşındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1951
  • 1 Asıızade şoförler Bir Ajans telgrafında okuduk» Dünyada en çok asîl şoförü bulunan şehir Amerikada Los Angeles şehri imiş.17 beyaz Rus Prensi,4 Ilohenzolern Al manya İmparator ailesi prensi,5 Alman'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1951
  • Yeni bir fuhuş yuvası Ahlâk zabıtası dün gece,Çafnakkaı'eli Melâhatin Asma^mes ciddeki evini basarak 8 çifti uy gunsuz bir vaziyette yakalamış lardır.Kadınlar muayeneye sev kedilmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1951
  • Bn.Roosewelt'irr Pakistan seyahati Karaşi 25 AP)Mrs.Eeanor Roosevelt,Kadınlar Cemiyetinin misafiri sıfatiyle şubatın ilk haftasında Pakistan'ı ziyaret edecektir.Bayan Roosevelt,mer hum Başbakan Liyâka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1951
  • Yenî Japon kob i nesi İki Bakan vazii elerinden aynidı,beş yeni Baksa tayin edildi Tokyo,25 AP)Başbakan Şigenı Yoşida bugün-Kabinede esaslı değişiklikler yapmıştır.İki Bakan vazifelerinden ayrılmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1951
  • İşçi sanatoryumunun birinci pavyonu tamamlandı Ma1 tepedeki Narh Çiftliği mevkiinde inşa edilmekte olan yeni işçi sanatoryomu birinci pavyonunun açılış töreni önümüzdeki pazar günü yapılacaktır.100 ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1951
  • Kral Jorjun Noel mesajı Kral,hastalığı sırasında gör* düğü alâkadan dolayı dostlarına teşekkür etti Londra,25 AP)İngiltere Kralı George VI bugün Noel münasebetiyle radyoda verdi*ği bir demeçte geçirdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1951
  • Pakistani» dış siyaseti Karaşi,25 AP)Umumî Vali Gulam Mohammed,bugün Pakistan'ın kurucusu merhum Meh met Ali Cinnah'ın doğum yıldönümü münasebetiyle yapılan/törende radyoda bir demeç vermiş ve ezcümle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1951
  • Bütçe hakkında Trumanın sözleri Independence.25 A.A.United Press Noel mesajını radyoda,okumak üzere beklediği sırada gazetecilere beyanatta bulunan Başkan Truman,bütçe ve savunma işleriyle vazifeli şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1951
  • Yugoslav Piskoposunun Noel mesajı Krasic Yugosûavya)25 AP)Altı seneden beri ilk defa olarak Noel'i hapishane dışında geçiren Başpiskopos1 Stepinac,pazar günü akşamı,«iyi niyetli kimselere sükûn» temen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1951
  • Maca ris tan da ki Amerikan havacıları Mephis.25 A.A.United Press)Bir demiryolu mühendisi dün dört Amerikan havacısının,serbest bırakılması için Macaristan tarafından talep edilen tazminatın halktan t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1951
  • Hindicimde çarpışmalar Vietmin kuvvetleri ile Fransızlar arasında son günlerde şiddetli çarpışmalar başladı Saygon,25 A.A.Bugün Fransız kuvvetleri tarafından neşredilen tebliğde bildirildiğine göre Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1951
  • Kömürden intişar eden gazlardan elektrik enerjisi teinin edilecek Londra,25 Nafen)Birmingham yakıt ve enerji bürosu teknik mütehassısı Mr.C.A.Masterman'm bildirdiğine göre,1953 senesinde kömür madenle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1951
  • ifeijcjij!geldi Komünistlerin bukalemon gl bi renk değiştirmekteki maharetleri malûmdur.Yerine Küre milliyetçi,Müslüman,Hıristiyan ve Musevi olmağı çok iyi bilirler.İran ve Mısırda molla kafilesini el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1951
  • ndan v Müttefiklerin silâhlanması ftamaraSanma* andan Truman buluşmak iste/niyet New-York,25 A.A.Vaşington'daki siyasî çevrelere atfen New-York basınında çıkan haberlere göre,İngiliz Baş bakanı Church
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.12.1951
  • INoel Yortusu bütün dünyada olduğu gibi şehrimiz hıristiyan mebatilinde de dün neşe ile kutlanmıştır.Ailesi olanlar aileleriyle bilrikte yemiş içmişler ve saat 12 ye doğ ru kiliselere akın etmişlerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1951
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A asan macerası Ne olurdu gençliğin sonu ihtiyarlık,sıhhatin karşısında hastalık,servetin düşmanı sefalet ve hayatın nihayeti ölüm teraslarımıza Vaktiyle Milâttan 6 ası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1951
  • New-York'da yayınlanan See mecmuasının kasım 951 nüshasındakf kapak resmine modellik^ eden Carolyn Wynn aradan daha iki ay gibi kısa bir zaman geçmiş olmasına rağmen Amerikanın en tanınmış ve sevilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.12.1951
  • JAMAİKALI RHODEN Zenci atlet RHO-DEN Amerikan atletizm dünyasının en şöhretli yıldızlarındandır Amerikanın,atletizm dünyasının en büyük yıldızlarından olan Rhoden dünyanın en iyi 400 metrecilerinden b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.12.1951
  • Diğer Küme Kulüpleri:1 «ı«w—tu MIR SPOR Geçen seneki müsabakalarda gruplarının 4 üncüsü olan Demirsporlular,bu seneki liglerde ümitli görünüyorlar ikinci k'imenin kuvvetli takımlarından Demirspor'un e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.12.1951
  • Rapit 1937 senesinde ne neticeler almıştı Rapid takımı bundan 14 sene evvel memleketimizi ilk defa ziyaret etmişti.1937 senesinin haziran ayında 5 maç yapan Rapid'in aldığı neticeler aşağıdadır:6 Hazk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.12.1951
  • Cenup Koreli sporcular hazırlanıyor Cenup Koreli sporcular Olimpiyatlara ve dUnya bisiklet şampiyonasına hazırlanıyorlar.Kore Olimpiyat Komitesi Başkanı S^ng Beck Lee,memleketinin Olimpiyatlara iştira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.12.1951
  • Boks maçları Galatasaray kulübünün organize ettiği boks maçları bu akşam yapılacaktır.Yunanlı bok-sorlerle cumartesi günü yapılan maçların revanşı olan bu karşılaşmaların programına göre,ilk maçı Vura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.12.1951
  • i-sV Intern azionale'nin Juventus ile yaptığı maçta înter'in meşhur forvetinin golle neticelenen bir hücuma.anın şöhretli takımı nter şampiyon olacak mı?internazionale takımında Giovannini,Lorenzi,Wil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.12.1951
  • Atletizm Federasyon teknik müşavere heyeti,atletizmi kalkındırmak mı,yoksa baltalamak mı istiyor?Şuıhi GARAN Bu ayın 6 sında Ankarada toplanan Atletizm Federas yonu Teknik Müşavere Heyeti;15 inci Hels
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.12.1951
  • Şimdi tekrar Filibeye,Kara îbo ile Deli Şemsinin yanına dönelim.¦¦jAtitiğ Komiserin vâki tebliği üzerine derhal yola çıkan iki arkadaş,doğruca Dedeağaca geldiler.Burada bir gün kalan Îbo dinlenip yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.12.1951
  • Rİ.İA No.9İ Ö tülünün altına büzülmüş "Şu köyü yakalım ateşiyle Kemal SAMANCIGİ alan Kör Ali:ısınalım» dedi FaKal yalnız kaldı.Zorba ark-abları a Valde Sultan ad.arak söze karıştılar:Bize de bir şey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.12.1951
  • MUAMMER KARACA Öpere* Bu akşam saat 21 df M A K S 1 M de Cumartesi,pazar 16 m^ h\'a n.atine va çarjf ımba 16 da tenzi-V V# lâfı matine SORMAGÎR Şarkılı tuluat oyun PerşomDe akşamı iie cumart e' matine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.12.1951
  • KARIŞIK İŞ Komedi 3 perde Çarşambadan başka her aksam saat tam Ç A M J I 2115 de Cam&-3 Al 11 t-pazar matine saat tam 17 de.30 Kasım Cuma gününden itibaren matineler 14 30 da.Telefon:40276î)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.12.1951
  • Lokman Dr HAFİ".CEMAL OpMİİv*» Mütehassısı Pazardan başka her crün sabah saat 10 30-12:öğle den sonra 14 30 17 de hasta kabul edfr istanbul t Vo-W ıı i-Ti ıı ıı ı i-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.12.1951
  • Tekrar içeriye girerek kapının arkasındaki camdan kendisini v-'lennemek için seyre koyuldu.Bııcky'vi görmüştü.İki sıra halinde geçiyorlardı.En sondakinden iki evveldi.Küçük valizi elinde,ağır ağır yür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.12.1951
  • i 2 3 4 1 9 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 IP_6 7 8 3 9 jr 101 12 ai SOLDAN SAGA 1 Omzunda nişanı mevout.2 Bir çeşit meze;Dört yanı su ile çevrili.3—Bi rgöz rengi;Yükse'.me;Su.4 Sahne;Yük sek soydan;Bir not
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.12.1951
  • OPER A ö R Pr CAVİT GÖNÇER Umum!bas karın tenasüluzuvlan kol bıçak damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyaat ükyularhaşı No:13 Tel:Muayene:23678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.12.1951
  • FAYDALI BİLGİLER Vapurlar Gelecekler 6 30 Tırhan)Bandırmadan 14.35 Ma.akaz)Mudanyadan 10.30 Elrüsk)lzmirdon Gülecekler 22.00 Tuhan)Bandırmaca 14.00 Ordu)îzmire Trenler Gelecekler 6.25 Erzurum 8 30 Ana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.12.1951
  • 50 yıl önce ingiliz donanmasınon bütçesine ue/uzdbtı.ctr için tahsisat konmuştu ingiliz donanmasında nizmet göı en en son model denızaitıiardan ikisi,«Acheron» ve «Au rıga» geçenlerde Londra limanını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.12.1951
  • «II II IIIMII—İlli WW SİMİ—İlli I I Gazetemizde neşredilmesini istediğinim Resmî,Hususî,Ticarî her türlü İLÂNLARIMIZI Yenipostahane karşısında Erzurum Han 2.ci kattaki îlân büromuza verebilirsiniz Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.12.1951
  • Nehrin sol kıyısında,birçok memleketler gezmiş,görüp geçirmiş,bakır renkli bir turna oturuyordu.Sağ kıyısında da gümüşî bir balıkçıl.Daha gün doğmadan uykudan uyandığı bir sabah,turna;balıkçılın uzakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.12.1951
  • RADYO İSTANBUL 12 57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.İ5 Rady jalon orkestrası konseri.1daeden;Semih Argeşo 13.45 Ş-Kılar 14-15 Programlar v lans müziği Pl.14.40 Oyu havaları ve saz eserleri Pl.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.12.1951
  • İSTANBUL EDİYESf "t\ATUOLABI San t 21 ile p.p^ı SOYGUN Yazan:Cevad Fehmi Başkut leh fon 42 İM-KOMKD1 ff T*-K«l D.MVATA CiDERKEN Yazan;D.H.Psatha Türkçesi:Nazım Dersan Telefon 40409 Pascrı günleri U 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 26.12.1951
  • Kılıç Ali anlatıyor Baş tarafı birincide] muştur.Türkiye Büyük Millet Meclisi hilâfetin mesnedidir.Münasebet bundan ibarettir.Tarihin herhangi bir devrinde bir halife,zihninden bu memleketin mukaddera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1951
  • Gaziler bugün geliyor fBaf tarafı birincide] «ektir.Kahramanların şehirde lâyık oldukları şekilde karşılanmaları için zengin bir program hazırlan mıstrr.Gazilerimiz.Pasa port rıhtım in a yanaşacak ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1951
  • Esrarlı cinayet 'Baş tarafı birincide 1 siz kalmış,ne makt urun hüviyeti ve ne de cinayetin sebebi anlasılamamıştı.Dün sabah zabıtaya yanılan bir ihbar ve iddia,bu esrarlı cinayetin tahkikat sey jfoıi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1951
  • Mütareke görüşmesi dün de netice vermedi Kızılların harp esirgerini Çine sevkettikleri açıklandı Panmunjom,25 AA Afp)Mütareke konferansı gündemi nin üçüncü noktas.nı teşkil eden mütarekeyi kontrol mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1951
  • içişleri Bakanlığı bütçesi Bas tarafı birincide)mektedir.Ev hususunda oir hü küm koymak Yüksek Meclisin elinde olmakla beraber Bakanlığın noklai nazarı bütün Türk Valilerine mutlaka birer ev ver mek m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1951
  • Beykozda bir tecavüz hâdisesi Evvelki gece Beykozda faili henüz tesbit edilemiyen bir ırza tecavüz hâdisesi vuku bulmuştur.Vakanın tafsilâtı şöyledir Beykoz Madenî Eşya Fabrikası işçilerinden Klâra ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1951
  • Gaziantebin kurtuluş yıldönümü Antep.25 A.A.Bugün Ga ziantebin kurtuluşunun yıldönümü büyük bir tezahüratla kut lanmışür.Kurtuluş yıldönümü raûnasebe tiyle orda birlikleri tarafından resmigeçit yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1951
  • Mısırda hâdisesiz bir güR Şimdiye kadar ölen Mısırlılar arasında 4 kadın,3 çocuk 23 te polis var tsmaıliye.25 A.A.Ehemmiyetsiz bazı hâdiseler müstesna Süveyş Kanaü bölgesinde Noel umumiyetle sakin geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1951
  • Yeni Sağlık işleri Müdür Muavini Merkez hükümet tabiplerinden Dr.Haşini Olcay İstanbul İli Sağlık ve Sosyal Yardım Müdür Muavinliğine tâyin edilraiştir.Kesimde yeni Sağlık İşleri Müdür Muinini görül i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1951
  • Ceyhan yangım felâketzedelerine yardım Ankara,25 A.A.Ceyhan yangmi felâketzedelerine ilk ve âcil yardım olarak Kızılay Genel Merkezi tarafından 1400 lira ile 15 çadır gönderilmiş.Malatyarun merkez içl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1951
  • Yeni Bursa valisi vazifesine başiadı Bursa.25 Milliyet)İlimiz Valiliğine tâyin edilen eski Kırk lareli Valisi Cahit Ortaç,bugün Mudanya yolu ile şehrimize gelmiş ve vazifesine baslamıeto.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1951
  • D.P.Meclis Grupunc/a |13ag taralı birincide I dır.Köprülü sırasiyle sorulan cevaplandırarak.Amerikan yardımı için elden gelen her şeyin yapıldığını;ingiltere'de Anayasa yazılı olmadığı için Parlâmento
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1951
  • Valilere dcir bir teklif Baş tarafı birincide')Diğer taraftan,bazı Demokrat milletvekillerininvaliliklere dair yeni bir kanun teklifi hazırladıkları söylenmektedir.Bu kanun teklifinde,bazı Batı demok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1951
  • Hayırlı teşebbüs fBaştarafı birincide] rinin yılbaşı eğlenceleri» adiyle bir gece tertiplenmesi düşünülmüştür.Bu mevzu ile ilgili olarak teşkil edilen bir komite çalışmaya başlamıştır.Belediye fie is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1951
  • Deniz Yollaması suistimali sanıkları Bas taralı birincide)Levazım Albayı Sadi Pekman 17 sene 6 ay ağır hapis 573.311 lira ağır para cezası,244.419 lira zararı tazmin,ordudan tard ve mallarmın müsadere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1951
  • Yeni Libya hükümeti I Baş tarafı birincide.Fethi Kâhya.Maliye Bakanı:Mansur Bel Kadara.Sağhk Bakanı:Mahmud Os man.Ulaştırma ve Bayındırlık B\kanı:İbrahim Şaban.Savunma Bakanı:Ali Jerbi Kabinede 3 Trab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1951
  • Ankarada bir askerî uçağımız yandı Baş tarafı birincide] bulunmakta idi.Veri'en malûmata nazaran kazaya soğuğun sebep o duğu anlaşılmaktadır.Uçak,yoluna devam edemiyeceğini anlayarak geriye dönmüş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1951
  • Fransanm yeni Tunus Komiseri Tunus Başbakanı Fransa «artlarının «kabul edilmez» mahiyette o id u^unu belirtti Paris,25 AP)Fransız hükümeti,Belçika nezdındeki Büyükelçi Jean de Haulecloque'u,Tunus Yüks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1951
  • Tudehçiler seçimlere giriyorlar İran,Batılıları petrol dampingi yapmakla tehdit ediyor Tahran,25 A.A.Tudeh partisi,gelecek hafta bütün memleket dahilinde yapılacak umumi seçimlerde namzedler göstermek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1951
  • Kore'de Noel âyini 7 nci Amerikan tümeni karargâhı Kore)25 AP)Noel münasebetiyle Nevyorktan Kore'ye gelen Kardinal Francis Spellman bugün cephe nin bu kesiminde bu tümene mensup 3000 kadar askerin iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1951
  • Amerikada soğuk dalgası New-York 25 AP)Bugün Birleşik Amerikanın Kuzey ve Orta eyaletlerinden çok şid-ı detli bir soğuk dalgası başgöstermiş ve her tarafta kar yağmaktadır.Şikagoda saatlerce süren bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1951
  • Kömürden zehirlenme Bursa.25 MHliyot)Dün gece Yeni Memleket Hastahanesinde bir işçi zehirlenmek suretiyle ölmüştür.Banyoya yıkan mak için yeni yanmış bir mangal koyarak giren Bahri Özbek,bir müddet so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1951
  • Bursada hiç yüzünden cinayet Bursa.25 Milliyet)Merkeze bağlı Hüseyinalan köyünde brr kuzu çalma yüzünden çıkan kavgada Mehmet ve Ahmet isminde iki kardeş,aynı köyden Hacıoğlunun çobanı Hasan ve oğlu R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1951
  • Bursada tifo ve tifüs salgını Bursa.25 Milliyet)Şehirde,tifüs ve tifo vak'aları görülmesi üzerine başlayan ası tatbikatı devam etmektedir.Şimdiye kadar 20 bin şehirli ası olmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 26.12.1951
  • ÖĞRETMEN,SUBAY ve MEMURLARA Taksitle ıskontolu kitap satışı 1)Okul kitrpları hariç,1949 yılı sonuna kadar yayımlanmış olan bütün Millî Eğitim Bakanlığı yayımlarının 12 ayda ödenmek üzere taksitle ve %
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.12.1951
  • Bayındırlık Bakanlığından:1 Liman inşaatı için aşağıda A,B,C,D,E)gruplarında adet,cins ve vasıfları yazılı makine ve vasıtalar eksiltme şartnamelerinde yazılı şekilde kapalı zarfla ayrı ayrı tarihlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.12.1951
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı islerini idare eden:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer;Nuri AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası t m um»M.rT u*—ıı ^ı ı ı"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.12.1951
  • İSVEÇ MAMUUn VOLVO T3i GAZLA ÇALIŞIR 35 Beygirlik Traktör TÜRKİYE MÜNHASIR İTHALATÇISI:MEİİEÎ İkHİİ GALATA TAHİR.HAN Tel.i 40430
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.12.1951
  • ÜROLOG OPERATÖR Dr.Cafer Yıldıran Muayenehane:Beyoğlu,İstiklâl Cad.Hacıbekir köşesi Alyon Sok.No.13/1 T:49960 Her gün saat 15 ten sonra hastalarını kabul eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.12.1951
  • İstanbul 5 inci İcra Memurluğundan:950/2583 Mahcuz olup satılmasına karar verilen Şişlide Abidei Hürriyet caddesinde Kılavuz apartmanmm 5 sayılı dairesinde mevcut bir adet radyo ve bir büfe ve bir vit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.12.1951
  • 30 Ton Üstüpü satın alınacaktır Etibank İstanbul Şubesinden:Bu husustaki şartname 16.12.1951 tarihine kadar her gün satmalına servisinden temin edilebilir.OfilSlV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.12.1951
  • ELÂZIĞ Belediyesinden 95.120 beygir takatında Fort,Şevrole ve Doç marka olmak üzere 951 model bir adet arazız makinası kapalı zarf usuliyle 30 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur,1 Alınacak arazöz mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.12.1951
  • Betonarme köprüler yapıma Korayol lan Genel Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iğ Eskişehir ilinde Eskişehir Nallıhan yolunda Mayıslar)Bilecik ilinde Söğüt İnhisar Nallıhan yolunda Çayköy)köprülerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.12.1951
  • ZAYÎ İçinde askerlik vesikam bulunan nüfus kâğıdımı zayi ettim.Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur.336 doğumla Melkoıı oğlu Hohanes Akgüllü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.12.1951
  • â Zührevî ve cild mütehassısı Dr.Hayrı Ömer EĞMEZOĞLU.Saat 3 ten 6 ya kadar Beyoğlu Ağacamii karşısı Hasan Bey Apt.No.133,Tel:43586 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.12.1951
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilâm 200 ton Rafina nebat!yaf ayçiçeği veya pamuk çekirdeği yağı)kapalı zarfla satın ahnacaktır,Ay çiçeği yağı çıplak kilosu 160 kuruş olup teminatı 16550 Lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.12.1951
  • Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Yargıçlığından 951/697 Davacı Taksim Sıraselviler 63 No.da Ayşe Bıçakçı vekili avukat Refik Can tarafından mü ek kilesinin malik bulunduğu Yapı Kredi Bankasın ir Beyoğlu mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.12.1951
  • Her ver için,her ti;r)u İLÂMLARINIZI istanbul Ankara İzmir Manisa'da RFSMİ İLÂNLAR BÜROSUNA veriniz Türkiyenin her tarafında çıkan gazeteler için ilân kabul eder.Merkezi:istanbul,Yenipostahane karşısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.12.1951
  • LI Makine Mühendisi idaresinde ve Mütehassıs ustalar nezareti altında OTO SERVİS VE TAMİR ÂTELVESi Her Model Benzin,Dizel Otomobil,Kamyon,Traktör,komple tamirat Ekspertiz Keşif ve Müşavere Şişli Perih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.12.1951
  • Alman Mamulâtı Kaymaya ve Şahlanmaya Karşı Ön ve Arka Tekerleklerde Hususi Ağırlıklar Bulunan Bu Traktör,Geniş Arazi Sahibi Çiftçinin En Sert Topraklarda ve En Ağır İsterde kullanacağı Yegâne Traktörd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan