Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.12.1951
  • O R S A Kambiyo ve Esham Sterling Dolar Fr Frangı İsviçre Pr.Belçika Fr.İsveç Kr Florin Üret Drahmi RrUnurîes Açılış apjn.7.89 280.50 UtfU 64 O'A 560 ı4 12 50 73 68 40 0 44 80 01 878 9 73 90 iVd'6 fc-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1951
  • Seyrüsefer için alı* nan yemi tedbirter Şehrimizde son günlerde gittikçe artan taşıt kazaları ilgililerce üzerinde önemle durulan büyük bir dâva halini alınıştır.Alâkadarlar tarafından,taşıt kazaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1951
  • Fethi İnaicr'in istifası kabul edildi Bundan bir müddet evvel Mer sin Emniyet Müdürlüğüne tâyini sebebiyle istifa eden Emniyet İkinci Şube Müdürü Fethi İnaler'in istifası,Umum Müdürlükçe kabul edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1951
  • Pamuk fâatları düşiyor Uzun müddetten beri hararetim muhafaza eden pamuk piyasası Mısırla İngiltere arasındaki siyasî vaziyetin iyileşmesi üzerine gevşemiye başlamıştır.Akala I pamuklar 370 kuruşa kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1951
  • IKRA HayfiHı başlangsç ileri memleketlerdeki mesul insanlaı,istatist.Hc ve anketlerin ışığı altında faaliyette bulundukları içindir ki,vazifelerinde büyük muvaffakiyet göstermişlerdir.Alalarımızın «El
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1951
  • Bati Akdeniz seferleri arttırılıyor Denizyolları yaz aylarında İrlanbuldan Avrupaya gidip gelenlerin çok fazla artmakta olduğundan Batı Akdeniz seferlerini haftada bire çıkar mak üzere hazırlık yapmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1951
  • Kir çocuk arkadaşını bıçakladı Evvelki gece,iki çocuk arasında cereyan eden kanlı bir kavga olmuştur.Ali Oraker ve Nuri Er adlarında 15 yaşında iki çocuk Beyazıtta bir arsada güreş yapar larken aralar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1951
  • Hulusi bir otomobil bir gece bekçisine çarptı îrmir 1441 plâkalı hususî bir otomobil evvelki gece Kuruçeşmede Arnavutköy istikamet,tine gitmekte iken kömür depolaH civarında,karşıya gedmek isteyen dep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1951
  • Talebe Federasyonunun kış seyahatleri Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da yurt dışı öğrenci seyahatlerinin tertiplenmesine devam edildiği görülmektedir.Nitekim Türkiye Millî Talebe Federasyonu Turizm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1951
  • Yılbaşı hazırlığı Dün başlayan Noel münasebetiyle Beyoğlu piyasası canlandı Yılbaşmın yak'aşması ve dün gece de Noel bayramının başlaması dolayısiyle Beyoğlu piyasasında büyük bir canıak gö ze ça.pmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1951
  • Karadenizde fırtına devam ediyor Karadenivsde fırtına tekra^ şiddetlendiğinden gemiler güçlükle seyrelmeğe başlamışlar dır.Bu aradı Tan vapuru bîr gün röia.'a »girmiştir.Necat vn] uru da 'uana'ya demi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1951
  • Bahk ve et fiatlan ctr"şüyor •Son gönlerde bol miktarda balık çıkt'gı için fiatlar ucusUt-r mıştır.B hassa uskumru ve istavrit bol ularak piyasada bu-3unmaktac!n\Balık Dollajtı^ı için et fiatlan da d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1951
  • Komşu vilâyetlerden gelen otobüslerin fazla yotcu aldıkları tesbit edildi Üsküdar,Kısıklı,Çamlıca ve Kadıköy semtlerinde şenre ait çeşitli hLzmet-er Vali ve Belediye Reisi tarafından mahallindeki uşah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1951
  • HALKIN SESİ Keçi ve mandalar ne oluyor Tophanede Karabaş mahallesinde oturan Ali Dallar soruyor:«Ben Taşralıyı-n.Öyle balıkla,sebze ile başım hoş değildir.Çoluk çocuğum da benim gibi alıştıkları için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1951
  • Dün İJKküti&rda Mr imalâthane yandı Dün sabah Üsküdarda.Nafiz özcsıi'a ait takunya imalâthane sinin motor kısmında bir yangın çıkmışsa da yetişen itfaiye,yangın:n etrafa sirayetine meydan vermeden sön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1951
  • Ölümle b fen kaza W 1MB f»ı^ l»ııw mı m «W Büyiikderede hususi bir otomobil,7 yaşında bir çocuğa çarparak öldürdü 0*1 II |l f0m Dün Sarıyer Kireçburnu mevkiinde bir kişinin öliimiyle neticelenen bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1951
  • POLİSIE if Kasımpaşada KüçükpiyaOe Zincirlikuyu Caddesi 47 numarada kahvecilik yapan.Alinin kahvesine sarhoş olarak geler Oktay Erdoğmuş,kahvenin canlarını kırarak hâdise çıkardığ görülerek yakalanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1951
  • KISA HABERLER it İhraç mallarımızdan birçokdarı stokların sona ermesi dolayısıyla durgun bir vaziyet arzetmektedir.Bakliyat piyasası ve bilhassa fasulye rekoltesi tamamen sona ermiştirit Şoförler adın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1951
  • Dünya tütün rekoltesi 3200 ton Neşredilen bir istatistiğe nazaran Temmuz 1950 den Haziran 1951 arasında dünya tütün istihsali 3 milyon tondur.Bu miktar 49-50ı.stihsaline nazaran yircde 2 bir fazlalık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1951
  • feDURUMU üteşılköy Meteoroloji İstasyonunun verdiği hava tahmin ra-[•oruna göre bugün şehrirrıizd« h ısa;az bulutlu ve muhtemelen acık geçecek,rüzgârlar genel olarak kuzey doğudan orta kuvvette esecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1951
  • E.T.T.Umum Müdürü dün işe başladı Dün sabah Elektrik ve Tünel işletmeleri Umum Müdürlüğüne tâyin edilen Prof.Kâmran Görgün Vali ve Belediye Reisini ziyaret ederek vazifesine başlamıştır.Vali ve Beledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1951
  • Boru hırsızlan yakalandı Dün sabah,sabıkalı hırsızlardan Yakup Gündoğdu ve Haindi Ketenci,Denizyollarına ait.boruları çalarak kaçtıklaa habeı alınmış,yapılan sıkı takip neticesinde,hırsızlar çaldıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1951
  • ZONGRE •fc Eminönü Demokrat Parti Merkez Bucağının yıllık kongresi 5/1/1952 cumartesi siaat ly da Eminönü Borsa Kıraathanesinde yapılacaktır.Î.Ü.T.B.Fen Fakültesi Talebe Cemiyetinin yıllık kongresi bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1951
  • MAKALE Dilcilik eğlenceleri ismail Hami DANISM END Bizde her eli kalem tu-I tan tarihçi ve her dili dönen de dilcidir:İşte böyle bir dilcinin bir iki gün evvel okuduğum bir yazısın-1 da tuhaf bir tekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1951
  • I H'f 25 ARALIK Ru 25 12 p.Sv i 1951 X.Ev |1371 i Sah 1367 VAKİT VASATÎ EZANİ j u'an iM i 7.22 2.37 1 i ÜRİe 12 14 7 29 1 îkfcnd 14 *3 948 i A'cşar n 16 45 12 00 i Yi tüi 18 24 3 39 I I nisa t ı 5.3"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1951
  • İstanbul,Ankara gibi.büyük şehirlerimizde vazife gören zabıta memurları,kıyafet bakımından perişan bir haldedirler.Bunlar arasında çizmeli.getrli,düz pantalonlu olduğu gibi,gayet teiniz ve şık giyinmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1951
  • Sanayi odasının taşekkiilü Ticaret ve Sanayi odalarının ayrılmaları mevzuu ve bunun neticeleri hakkında münakaşa ve tenkictier devam etmektedir.Tanınmış bir sanayici tüccar dun bu hususta demiştir ki*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1951
  • Narenciye mahsulü bu sene bo!Bu sene narenciye mahsulü çok boldur.Don olmadığı takdirde istihsal bölgelerindeki portakal ve mandalinlerin ucuz laması beklenmektedir.Halen portakal 10-12,5 kuruştan,man
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.12.1951
  • Yeşil kurtla mücadele Bir İsviçreli mütehassıs yeni bir sistem tatbik ediyor Kahire,24 Nafen)Mısır hükümeti her sene pamuk rekoltesine büyük zaraılar veren yeşil kurtla ciddî bir şekilde mücadeleye gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1951
  • Ellisini aşan Rus generalleri Londra.24 Nafen)Elli yaşım aşan Sovyet generalleri ile amiralleri arasındaki ölüm hâdiselerinin son zamanlarda gene fazlalaştığı görülmektedir.Umumiyetle Sovyet resmî gaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1951
  • Otomobil kazasından 1 milyon insan öldü Nevyork.24 Nafen)Neşredilen istatistiklere göre.Birleşik Amerika'da otomobiller yollarda sefere başladığı günden bu güne kadar tam bir milyon insan otomobil 'ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1951
  • Bir deli intihara teşebbüs etti Dün Emniyet Müdürlüğünde bir intihara teşebbüs hâdisesi olmuştur.Vak'a şöyle cereyan etmiştir:Emniyet İkinci Şube memurları,Feriköy Şişli semtlerinde,bir şahsın şüpheli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1951
  • İskendcrundan ihraç edilecek hububat İskenderun,24 Milliyet)îhraç edilmek üzere memleketimizin muhtelif bö-geierinden buraya hergün 35 40 vagon hububat gelmektedir.Almanya ve Suriyeden sonra Ürdün de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1951
  • kauafl AVrıfljJd Lej/oner ordusu Fransız gazeteleri Avrupa orduları başkomutanı General £isenhower'in müttefiklere ilaç;yüz binlerce Kus ve »eykleri ordularına mensup **»ker arasından yüz bin kişiyi l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1951
  • SANAT HAREKETLLRI Foto muhabir Gazetelerin ve büyük der-J gilerin bir kuvveti de fotog-i raftır.Bu böyle kabul edili-I yor;gerçekten de böyledir:Şu mu daha önemli,bu mu daha önemli,diye sormak yersizd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1951
  • Iraklı s n lika idaroc'leri Bagdad,24 A.A.7 Iraklı sendika idarecisi umumî nizamı ihlâl etmek ve 1936 da kabul edilen kanunun jmüsaadesivle teşekkül eden işçi birlikleri hakkındaki İçişleri Bakanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1951
  • Maden kozasında ölenler West Frankfort Illinois)24 A.A.West Frankfortfta vukubalan maden kazası so nunda ölenlerin sayısı 101 i bulmuştur.Madenden 78 cesed çıkarılmış ve 22 cesed daha kuyuda tesbit ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1951
  • Azim ve sebot neticesinde güçtür rfâ/ıîîceete elbise ikine k fikri,taks.ie alınmış bir dikiş naS;İJiesân^on başka hiçbir sermayesi oSmayan bir kaimi nasıl miayo.ier ettî Anıerikada hâmile ve şişman ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1951
  • KISA HARÎCI HABERLER İNGİLTERE Stokholm'den bildirildiğine göre,Polonya kömür 'sanayiinin Skandinayya'daki temsilcisi bulunan Methal,bugün Polonya komünist rejimi ile alâkasın)kesmiş ve İsveç makamlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1951
  • Hitlerin hususi tren?Amerika tarafından elkonan özel trenlerin altısı Batı A İmanyaya iade ediliyor m+mmumm ı.¦mim mC» Londra,24 Nafen)Bonn'dan gelen raporlara göre.Hitler ile Goering tarafından kulla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1951
  • 1600 sene evvel işlenmiş bir cinayet meydana çıkarıldı Nevyork,24 Nafen)Amerika'n.n Vancouver Müzesinde bundan 1.600 sene evvel işlenmiş bir cinayet geçen hafta mey dana çıkarılmıştır.1920 senesinde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1951
  • siı dağa çıkıyor Sof yada sabotaj hareketleri çoğaldı.Kışken bakanını köylü taşa tuttu Londra,24 Nafen)Beyne'milel Hür İsçi Sendikalarına gelen son rapoıiardan anlaş 1dığına göre,Komünist diktatoryası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1951
  • Ne ise-Ne yapalım!Ma dem öyle istiyorsun!güldü mademki emrediyormuş* sun;ne diyeyim artık?Söz verdin değil mi?Verdim!Perihanın gözü duvardaki saate ilişti;on bire geliyordu.Şimdi nerede ise,Yılmaz da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1951
  • İskcmleruna Kelen ziraat âlefl"T,i İskenderun 24 Milliyet)Sycamure adında bir İngınz va puru İskenderun limanına zirai donatım kurumu için biçer dö ğer,Tekel için de katranlı fitil getirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1951
  • Adanadaki komünistlik hâdisesi Adana,24 Milliyet)Şehrimiz Kız Lisesinde bir komünist lik hâdisesi olduğunu bildirmiş ve öğrencilerden Ayla Koyutüı kün Savcılığa verildiğini bildirmiştim.Matematik ders
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1951
  • Papanın Noel mesajı 12 nci Pius insanları dinî bağlılığa ve beşeri sevgiye davet etti Vatikan.24 AP)12 nci Piüs bugün 1939 da Papalık makamına geldiğinden beri verdiği 13 üncü Noel hitabesinde,dünya m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1951
  • i^üHB fâğğM Yeni ağsza eski taa.ii Meşrutiyetten evvel de)mcvzuubahs edilirdi.«Dolmabahçe sarayının yanında bir gazhane bulunması çok çirkin bir şeydir,etrafı duman içinde bırakıyor,hattâ bazı rüzgârl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.12.1951
  • feon zamana kadar mecmua kapaklarını süsleyen güzel kadınların,sinema yıldızlarının,terzihane mankenlerinin ekseriyetini Amerikalı kızlar teşkil ederdi.Fakat resmini eördü-ü-Danimarkalı kız,bu şene Fr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1951
  • tngilterede canbazhaneler çocukların en çok rağbet ettikleri bir eğlence yeridir.Bilhassa Olympia canbazhanesir.de «Bertram Milk Cirus» tarafından bisikletle bir çok numaralar yapan kuzgun!bir ayı çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1951
  • HERGUN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Peru,bir serseri tarafından keşf ve zapt olunmuştu Pizar Pysarro cahil ve kaba olduğu halde,cesaretinin sayesinde bir kâşif olup,ortaya çıkmıştı Pizar Pysarro)cahil,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.12.1951
  • Çarşamba günü yapılacak boks müsabakaları Çarşamba aksamı Yunanlı boksörlerle revans müsabakan yapılacaktır.Cumartesi günkü kitffilasmalarm ikisini kaybeden Yunanlı boksörier,yarınki maçtara büyük ehe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.12.1951
  • Avustralya tenis âlemine bir bakış Wimbledon turnuasında Avustralya takımını Ser g nan,Mc Gregor ve M.Rose teşkil edecekler Davis kupasının final maç lan Avustralyanın Sidney şeh rinde yapılacaktır.Av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.12.1951
  • Admiral falcımı Benficeyı 8-1 mağlûp etfi Lizbon,24 AP)Avusturyanın «Admira I» futbol takımlı dün burada Benfica takum ile yapmış olduğu maçın birinci devresinde 6 ve ikinci devresin de 2 gol atarak,m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.12.1951
  • Dempsey ağır hasta Eski dünya ağır sıklet şampiyonu Jack Dempsey hafta içinde mühim bir ameliyat geçirmiş tir.Bu meşhur boksöre yapılan ikinci ameliyattır.Jack Demspsey 57 yaşındadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.12.1951
  • Vefa'nın yeni antrenörü Vefa Kulübü Tankler'i antrenör olarak angaje etmiştir.Tankler,Vefa takımını çalıştırmaya başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.12.1951
  • Şemsi Paşa Yalnız Üsküdarın değil,İstanbul kulüplerinden pek çoğunun işine yarayacak olan bu saha;bir an evvel isls'ılı edilmelidir.Suihi GARAN Geqerken gördüm.Herhalde siz de bileceksiniz.Kızkulesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.12.1951
  • Kavasoğlu Edirneden Istanbula döndükten bir kaç gün sjnra güreşe pek düşkün olan ve Kırkpmar güreşlerinde neler olup bittiğini merak eden Padişah Abdülaziz tarafından kabul edildi.Kavasoğlu huzura gir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.12.1951
  • u«i ı—ı i tfai—i—iln^i^i Kısa Spor Haberleri ı ı i» j i r ii—IT mi lii i ir i" ir n,Kış yüzme müsabakası pazaı günü saat 12 de yapılıyor İstanbul Yüzme İhtisas Külübünün her sene yılbaşında tertip ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.12.1951
  • Yukardakj inula «oldan sağa)Bf armana,Wilkes,Giovannlni.Ramsev.Wrleht Aşağıda soldan sağa)Jonqnet,Bonifaci,Zeman,Stojaspal,Ocwirk.Dünyanın en şöhretli futbol yıldız Avrupa karması teşkil edilirken Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.12.1951
  • Rapit Yunanistana da gidecek Avusturya ikincisi Rapid takımı tstanbulda dört maç yaptıktan sonra,Yunanistanda müsabakalar yapmak özere Atinaya gidecektir.Bir aylık tatil devrelerinden faydalanacak ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.12.1951
  • italya Millî Takım Seçme Komitesi istifa etti İtalyan Millî Futbol Takımının son zamanlardan bari munraffakıyetsizliği,Selektion Komitesini çok müşkül mevkide bırakmış,gerek halk ve gerek basın Komite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.12.1951
  • 8 9 lu ıı ı2 SOLDAN SAGA î 1 Dizi;Bir pamuk cinsi.2 Kendine gelememe;Yemek.3 Bir nevi mecmua;Başlang cı olmayan zaman.4 Lâhza;Malın kardeşi;Bir nevi pasta.5 Kelime durağı.6 Ced;Duman kiri;İnilti.7 Ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.12.1951
  • er?**a*unumı,m0 m^*M*»i imi«iihTi ¦¦¦ıy ı «ı n^ ı' Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı İğlerini idare «den:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer;N.A.A.N.K.Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.12.1951
  • Eskişehir îmar Fiona Müsabakası îl!er Bankası Genel Mudurluaunden:1 Mühim bir demiryolu kavşak noktasında bulunan ve ziraat,ticaret ve sanayi bakımından son senelerde muazzam hamleler yap9i şehirlerim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.12.1951
  • FAYDALİ BİLGİLER Vapurlar Gelecekler 9 00 Tan)Karadenizden 9.00 Necat)lnebo udan 7.00 Seyyar)Karabigadan Gidecekler 10.00 Giresun)Karadenize 9.00 Marakaz)Mudanyaya 19 00 Seyyar)Karabiguya 9.00 Bursa)A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.12.1951
  • R A D Y O İSTANBUL 12 57 Açılış ve programlar 1300 Haberler 13.15 Öğle konseri Pl.Richard Wagnei Programı.Çalanlar;Alfredo Antonini id.C.B.S.Senfoni Ork.13.45 Şarkılar 14.15 Programlar ve dans müziği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.12.1951
  • Kûcm um is1 ı îomecii 3 perde Çarşambadan başka her ak-sam saat tam C.A W N F 2115 de CumaJ Jnı Pazar matine;saat tam 17 de.30 Kasım Cuma gününden itibaren matineler 14 30 da Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.12.1951
  • İSTANBUL BEi.EDtYESf SEHÎB T.ATBOLABI Sarıl 21 de SCVGUN Yaran:Covad Fehmi Baskül I Hı ton 4^|nV KOWKT 1 RT' D.MYATA C SERKEN Yazan:D.H.Psatha Türkçesi:Nazım Dersan Telefon 4fM(9 Pa2aı günleri U 30 do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.12.1951
  • ilhan,Nursel için çıldırıyordu.Ben bu kız için ölebilirim Hattâ ne bi eyim ben.ok şey er yapabilirim.diyordu.Halbuki Nuısel Ben o çocukla sevişmektense ölmeyi,yahut daha bele ri,ömrümün sonuna kadar e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.12.1951
  • MUAMMER KARACA Opereti Bu akşam saat 21 de M A K S I M de Cumartesi,pazar 16 J 11 da n.atine ve çar-amba 16 da tenzilâtı matine sormagîr" Şark lı tuluat oyun PerşomDe akşamı ile cumartesi matine taleb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.12.1951
  • TEFStKA No.92 Valde Suitan,havanın karardığını görünce:"ı2eni saraya götürün oğlum anlamasın,dedi Haremağası arabacının yanındaydı.Faşa fısıldar gibi anlatıyordu:Sultanım,bu sefer iş fena va saracak.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.12.1951
  • A «Sen de içmek şartiyle,3r»ki.Kad.ıı acele çayı getirdi.Yarabbim vakit geçmese,saat şurada duruverse,diye içinden ciua ctü.Kocası alelacele çayını içmişti bile,peçetesi ile ağzını bildikten sonra ber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 25.12.1951
  • Bakır mamulleri |Sağ tarafı birincide] ret Bakanlığına bir müracaat yapılmıştır.İstanbul ve Bursa bakır eşya imalâtçıları tarafından yapılan bu müracaatta şu hususlara temas olunmaktadır:Elde mevcut m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1951
  • Banka personeli Bas tarafı birincide)hükümlerine tâbi olup olmayacağı 3938 yılından beri bir ihtilâf mevzuu olarak uzayıp gitmekteydi,iş Kanununun 2 nci maddesinin a)fıkrası bugüne kadar 3 defa Danışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1951
  • Libyanın istiklâli IB a* tarafı birincide mucibince iktidarı ele almıştır.Meclisteki sevgi tezahüratı Ankara.24 Milliyet)Asırlarsa Osmanlı imparatorluğunun bir cüz'ü olarak idaremizde kalmış,kültür ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1951
  • Başkan Trumanın yeni yıl mesajı Truman,dünyanın balon harp tehlikesiyle karşalaşmış bulunduğunu belirtti Independance,Missouri)24 A.AJ United Press)Başkan Truman,Noel münaseb:tiy le söylediği nutukta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1951
  • Ankarac'a kar [3as taıaiı birincide] gitmesinin bilhassa ilkokul öğrencilerini müteessir edeceği nazarı itibara alınarak Vilâyet Millî Eğitim Müdürlüğü,Sağhk Müdürlüğü ile temasa geçmiş ve okulların b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1951
  • [Bas taraf' birincide 1 mistir.Tütün bu sebepler yüzünden Türkiye mili!bir komünizm hareketine sürüklenmek tehlikesine maruz değildir.Bununla beraber bütün sıh hatlı memleketlerde olduğu gibi bizde de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1951
  • Hapishanede sünnet düğünü [Baş tarafı birincide yapımlış ve mahkûmlar sünnet edilmişlerdir.En küçükleri 20 en büyükleri de 35 yaşında olan bu mahkûmların Cezaevine girmeden önce derbeder bir ha yat ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1951
  • Mısır elçimiz fBaş tarafı birincidaf Mısırdaki durura hakki* da Dışış eri Bakanımıza izahatta bulundum.Mısırda tesir altmda kalan ne yaptığını bilmiyor.Meselâ Olimpiyatlar esnasında,sporcularımız a:kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1951
  • rBağ tarafı biiincidel j olarak mahkemeye sevkedildik-lerini.halen de gayri mevkuf olarak,duruşmalarıma devam ettiğini bildirdi.Ayrıca,dayak yedikleri söylenen 3 vatandaşın oa sarhoşluk ve emre itaats
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1951
  • Kore dek i esirler |Ucişıar:fı birincide!edilmiştir.Kumünist delegelej aym zamanda 24 üncü Amerikan tümeninin eski komutam General Wi nam Dean'ın ailesine hitaben yazdığını söyledikle* i mektubu Amira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1951
  • KAYIP Bakırköy nüfua memurluğundan aldığım ve içerisinde askerlik durumum 3'azıh hüviyetimi kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.322 doğumlu M İh ran oğlu Hırac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1951
  • I lst.lv.Amirliğinden v^ıiEen Âske î Kıtaat ilânı Açık eksiltme ile 140 ton sığır eti satın alınacaktır,Kilostr 120 kuruş olup geçici teminatı 9650 liradır.İhalesi 10 Ocak 1952 ı günü saat 14 de Davut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1951
  • Azılı bir kofil fBas tarafı birincide gelen polis memurlarına karşı gelmiş ve bu arada silâha da davranmıştır.Azılı sarhoş,Müdiriyetten ça ğ^rılan yardım ekipi tarafından yak.lanmışUr.Salim,dünkü sorg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1951
  • rBaş tarafı birincide!Sakları ilga edilmiş bir saltamatı.bir hilâfeti müdafaa eder jribi vaziyet almaları ve Cumhuriyetin ilânından dolayı halkın hiçbir zaman göstermediği)endişesine tercüman olu/gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1951
  • İngiliz Iran ihtilâfı Tahran,24 AP)Milletlerarası Adalet Divanı,îran İngiliz ihtilâfı duruşmasının bir ay gori bırakılması için t-i raa'ıu yaptığı teklifi karni et-migtir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1951
  • Salâhattin Paşanın raporu Kahire,24 A.A.Pazar günü.toplanan Bakanlar Kurulu,Dışişleri Bakanı Salâhaddin Paşanın geçen salı ingiltere Dışişleri Bakanı An thony Eeden'le yaptığı görüşmelere dair verdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 25.12.1951
  • SİSLİ GARAJI Makine Mühendisi idaresinde ve Mütehassıs ustalar nezareti altında ıp=OTO SERVİS VE TAMİR ÂTELVESi Her Model Benzin,Dizel Otomobil,Kamyon,Traktör,komple tamirat Ekspertiz Keşif ve Müşaver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.12.1951
  • çvr/ î* m ist.Lv.Amirliğinden Ve ilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı malzemelerin açık eksiltmeleri hizalarında yazılı gün ve Muitlerde İzmit Dz.lk.Mrk.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.12.1951
  • »UN YAD A RARJPSİZ DÖRT TİB» mtaUBrnmaam j MOTOSİKLET DAİMA I i ¦min.w.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.12.1951
  • ÜROLOG OPERATÖR Dr.Cafer Yıldıran Muayenehane:Beyoğlu,İstiklâl Cad.Hacıbekir köşesi Alyon Sok.No.13/1 T:49960 Her gün saat 15 ten sonra hastalarını kabul eder S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.12.1951
  • 1st.İv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânı Kapalı zarfla üstesine göre 88 kalem F.W.D.marka Su—Coo tipi oto traksiyonlan için yedek parça satın alınacaktır.İhalea 2 Ocak 1952 çarşamba günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.12.1951
  • ı y w.»¦¦re-x-i u m—i• r iT-saap 8İHRASI Arni/Arsmaf/^BELKiDS ^Jİ'm±muü!BaaaaawaMBHBBWMB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.12.1951
  • YENİ YILDA TALİHİNİZ AÇIK OLSUN 1952 de birinci ikramiye çekilişinde)Istanbul Tarabyasinda 2 Bahçeli EV ve çeşitli para ikramiyeleri.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.12.1951
  • Hazine açılıyor Topkapı müzesi müdürlüğünden Topkapı Sarayı Müzesi pazartesi,çarşamba,cuma ve cumartesi günleri öğleden sonra ziyarete açıktır.27/XII/1951 trihinden itibaren sözü geçen günlerden başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.12.1951
  • Her yer için,her türlü İLÂNLARINIZI İstanbul Ankara İzmir Manisa'da RİSMÎ İLÂNLAR BÜROSUNA veriniz Turkiyeuin her tarafında çıkan gazeteler için ilân kabul eder.Merkezi:istanbul,Yenipostahane karşısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.12.1951
  • Istanbul Gmr.Mh.Deniz Bölge Komutanlığından Açık eksiltme ile 9 kalem motor malzemesi satın alınacaktır.Tahmin bedeli 5000 lira,muvakkat teminatı 375 liradır.Teminat Galata ÇinilirıTıtım Hanında Gmr4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.12.1951
  • Gayrı menkul satış ilânı İstanbul 3 unca İcra Memurlu,dundan:951/604 Mahcuz olup Beyoğlu Kalyon cukulluğu mahalelsinde Ömeı Hayyam caddesinde eski 18 yeni 64 taj ve 436 ada ve 6 parsel sayılı ve 69 me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.12.1951
  • İstanbul Belediyesi İlânları Yol yaptırılacak istanbul Beykoz İlçesinde Anadolukavağı İskele Meydanı ve civarı ile Paşabahçe Çubuklu arasında Karagözsırtı yollarının 26.371,36 liralık keşfi çevresinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan