Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.12.1951
  • G.McGhee'nin Orta Doğu komutanlıjınadair demeci Amerikanın yeni Ankara Büyük elçisi bu konuda nikbin olduğunu söyledi Mac Ghee:Orta Doğudoki devletlerin,Orta Doğu komutanlığı fikrini tasvip ettiklerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1951
  • Sır vermemek için dilini kesen papaz Alceo Emaldi adında bîr papaz Çm Komünistlerine ifşaatta bulunmamak için dilini ustura ile kesmiştir.Doktorlar halen İtaiyada bulunan papazın bir daha konuşamayaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1951
  • Rapid takımı dün Mithatpaça stadında Galatasarayla karşılaşmış ve müsabakayı 6-1 gibi açık bir farkla kazanmıştır.Resimde Galatasaray'ın attığı yegâne gol ve Avusturyalım şöhretli kalecisi Zemann görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1951
  • C.H.P.Genel Sekreter!Kasım Gülek 'dünkü basın toplantısında Kasım Gülek dün bir basın toplantısı yaptı Avrupa Konseyi intibalanaı ferah eden C.H.P.Genel Sekreteri dış politikaya dair Meclisteki müzake
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1951
  • Gazi cumhuriyet ilânını nasıl vene suretle hazırladı?İ —*"IIIW I I I I I II I II.Tarihe geçecek ve şimdiye kadar bilinmiyen mühim bir hakikat:Gazi,Hasan Rıza Beyi çağırarak,iki üç defter yaprağına yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1951
  • İngilizleri yeni feda karlık lanı davet eden Churchill ill ingilizleri yem vet etti Ingilterenin ihtiyar Başbakanı:Şayet bir m Elete yakışır şekilde yaşamak istiyorsak mahrumiyet ere katlanmağa hazırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1951
  • Almanyadaki Parlâmento heyetimiz On milletvekilinden müteşekkil Parlâmento heyetimiz Batı Almanyada tetkiklerine devam etmektedir.Resimde Parlamento heyetimi/Batı Almanya Cumhurbaşkanı Heuss iîe birli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1951
  • Dün geceki boks maçı Vural ve Garbis rakiplerini mağlûp ettiler Galatasaray kulübünün davetlisi olarak şehrimize gelen Yunanlı boksörlerle ilk karşılaşma dün gece Spor ve Sergi Sarayında yapılmıştır.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1951
  • Hastahaneler ıs'âh edilecek i Ankara.22 Milliyet)Mem leketimizdeki hastahaneleriii gii nün şartlarına uygun olmadığını nazarı itibara al^n Sağlık vt Sosyal Yardım Bakanlığı,bunlara yeni bir veçhe verm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1951
  • Çekler üzerinde tahrif yaptığı iddia edilen Taliulah Bankhead m üç muhtelif no/u Bir sinema yıldızının muhakemesi Çekler üzerinde tahrifat yaptığı iddia edilen Taliulah Bankhead mahkemede susuyor New-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1951
  • 11.İngiltere Mısır ihtilâfı Amerika Büyük Elçisi nikbin olduğunu söylüyor Kahire 22 A.A.Mısırdaki Birleşik Amerika Büyükelçisi Jefferson Caffery bu sabah Dışişleri Bakan vekili İbrahim Farag Paşa ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1951
  • O^lllll'" X«—I Bütçe Komisyonu diin dc mesaisine devam etti Dışişleri Bakanlığı bütçesi KöprUlUnUn geniş izahatından sonra kabul edildi Ankara,22 Milliyet)Bütçe Komisyonunun bugünkü toplantısında Dışi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1951
  • Eli battalı bir kadın Komşusunu ağır surette yaraladı Dün gece Kartalda Safiye admda elli yaşlarında bir kadının daşından ba Haile ağır suret [Devamı Sa:7 Sü;7 del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1951
  • e Veremden ölenler Türk yede 13 dakikada bir kişi veremden ölüyor[ Ankara,22 Milliyet)Bu ayın 2o ünden 2â una kadar devam edecek olan Verem Haftasında,halkın verem hakkında aydınlatılması için Sağlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1951
  • ^İ YAZAN:SÂMİH NAFİZ TANSU HAZHETÎ MUH AMME DÎN HAYATI şimdiye kcıdar bu mevzn noterinde yazılmış eserlerin üstünde bir kıymet takmaktadır.Muharrir;uzun yıllar Şark ¡e Garp kaynaklarını mütalâa etmiş,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.12.1951
  • S t 9 I)I L U H.T 23 Aralık 1951,f MAKALE Kimin tahtı İsmail l^ami DANİŞMEND Meclisin son celselerinden birinde bir milletvekili Şâh İsmail'in Topkapı Sarayındaki murassa tahtının kıymetli taşları çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.12.1951
  • I«ez met Külueiertitden bu kadar mı haberleri yok!Komünist Tas» Ajansını» 20.12.951 tarihli bültenindeki «Sovyet hükümeti tarafından Türkiye hükümetine verilen ¦ota» başlıklı haberin ilk kısbii,kendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1951
  • Robert Schuman Monte-Carloda Monte Kario,22 A.AJ AFP)Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman bu sabah Monte Carlo'ya gelmiştir.Prens Rainier'nin misafiri «ran Schuman,Monaco ile yeni bir sözleşme imza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1951
  • İngiltere Kralı Iforfolk'a gi iyor Londra,22 AP\Kral ailesinden altı kişi dön,Kralın Şimal Denizi sahillerinde Norfolk'daki Sandringham malikânesinde Noel'i geçirmek için buradan ayrılmışlardır.Kral,K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1951
  • Rus kayakçıları Evereste çıkacaklar Londra.22 Nafcn)Sovyetlerin gelecek ilkbaharda Everets'e tırmanmak üzere bir Sovyet heyetini harekete geçireceği anlaşılmaktadır.Fakat Kremlinin gizlice hareket ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1951
  • "Kadınların yaş» sorulmaz„ kc idesi kuvvetini kaybediyor üşünceleri Genlikten olgun yaşa geçmek çok tatlı bîr değişiklikte.Va eJbstteki cfegişâkiik her inşamı istediği bir şeydir «Amerikan Magazine» m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1951
  • Londrada çıkan bir yangin Londra,22 A.A.Dön gece çıkan büyük yangınla ilgisi olun bir şahıs polis tarafından tevkif edilmiştir.Londra,22 A.A.Londranın merkezinde İngiliz demiryollarına ait eşya deposu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1951
  • Moşe Şaret Vichinsky mülakata Paris,22 AP)İsrail Dışişleri Bakanı Dr.Moşe Şaret,Rusya Dışişleri Bakanı Vichins ky ile bir saat süren bir görüşme yapmıştır.Cumartesi günü yapılan bu konuşmada,Sov yet t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1951
  • Casusluk hihâyeleri Rusyadan sonra Romanya da iki Amerikalı pilota casusluk isnadında bulunuyor Vaşington,22 A.A.Rumanya Dışişleri Bakanlığına 20 aralıkta verilen ve dün Birleşik Amerika Dışişleri Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1951
  • Fransız havacılarının grevi genişliyor Air France şirketinin doksan yedisi işî« Paris,22 AP)Fransız Havayolları «Air France» dün fiüen muattal bir hale gelmiştir.Uçucu personelin %97 si grev halindedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1951
  • Prens Halım Âlmanyada Batı Almanya devlet adamlariyle bir ticaret anlaşması akdine çalıştığı bildiriliyor Londra,22 Nafen)Berlinden gelen raporlara göre,Dusscldorfda bulunan Prens Halim,Alman hükümet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1951
  • İngilterede bulunan Alman haro esirleri Londra,22 NafenN—Batı Al manya Başbakanı Dr.Ader.auer'in Londrayı ziyareti esnasın da İngilterede hapishanede bulunan Alman harp suçlularından da bahsettiği ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1951
  • İtaiyadaki se!felâketzede'erine yards re* Ankara,22 A.A.İtalyadaki su baskını felâketzedelerine Kızılay Genel Merkezinin yadımı olarak 2000 kilo pirinç,7200 kilo un,5000 kilo beyaz sa bun.Tarsus vapuı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1951
  • Her acıya katlanan bir kadından bunu beklemek,kendi kendini aldatmak demekti.Şimdi yine gözünün önüne o,Kurtuluştaki salaştan meyhanede birdenbire karşısına dikiliveren,hiç yoktan kavga çıkarmaya yelt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1951
  • Komîn'zmde yumuş a m o Sovyet idarecilerinin müsamahalı hareketinin sebeplerini anlamak mümkün olmuyor i «i ali ¦»ijiw^M.no.w Viyana,22 Nafen)Avusturyadaki Sovyet işgal ma kamları arasında mühim değiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1951
  • Göm Yaşlıya hürıretl bilen bir memur Dün otobüste bütün yolcuları memnun eden bir hâdise oldu.Kabataş durağından Nişantaş arabası na bindik.Bir genç kız «Aman durun ihtiyar hanım gelmek istiyor» dedi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1951
  • SANAT HAREKETLERİ "Koleksiyon,Hocalarımız,arkadaşlarımı/kadar,«evde bulunmuşa koleksiyonlar da hesaba katılacak.Üyk sanırım ki,bizim nesil kütünhaııeü,kitab dclablarr tasnifli babalar bakımından bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1951
  • KISA HARİCİ HABERLER AMERİKA İngiliz askeri makamları tara fından tecrübe uçuşları için Birleşik Amerika'ya gönderilen Canberra tipindeki bir uçak,uçuş esnas nda infilâk etmiş ve Chester nehrine düşmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1951
  • Macarlar iki Amerikalıyı mahkemeye verdiler Budapeşte,22 A.A.AF P)C—47 Amerkian uçağı mü rettebatının muhakeme edi-eçekleri haberi,Birleşik Amerika Elciliğinde büyük bir tees,sür uyandırmıştır.Dün öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.12.1951
  • «I Türkiye Unesco Komitesi,dün Ankarada toplanmıştır.Dünkü içtimada memleketimizin tanınmış ilim ve fen adamları hazır bulunmuşlardır i Hollywood'da kanlı bil hâdise cereyan etmiş ve tanınmış artist J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1951
  • Götenberg ilk matbaayı nasıl icat etti Önce ağaç harflerle işe başlayan mucit,bunların dayanıksızlığı yüzünden maden harfleri bulmuştu Hıristiyanlar eskiden beri evlerinde kiliselerinde Hz.İsa ve Mery
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1951
  • Bir İtalyan iskambil kâğıdı 'firma San Remo şehrinde oturan ve «Kuş Yuvalarının Kızı» lâkabı ile anılan Lilian Vaçero'ya ağaçlar arasında çektireceği 52 resim karşılığı beş yüz bin liret teklif etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.12.1951
  • Rapidliler ikinci karşılaşmalarını bugün Fenerbahçe ile yajaaeaklardir.Dün Galatasarayla yaptıkları müsabakada fevkalâde üstün bir futbol klası gösteren Avusturyalı misafirlerimizin sarı lacivert takı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.12.1951
  • Dünkü futbo Rapidliler futbol bilgileri ve taktikleriyle Galatasaraya teveffuk ettiler Sulhi GARAN Dünkü karşılaşmada,Rapid'i çok üstün futbol oynar gördük.Avusturyalılar hem Desportos Portügeza gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.12.1951
  • Nereden tanıdın?Kırkpınardan.Hani geçen sene Edirneye gitmiştim ya.Evet.İşte o zaman Kırkpınar güreşleri de yapılıyordu.Ben *de gidip seyrettim.Bu pehlivanı orada görmüştüm.Demin denberi gözüm ısırıyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.12.1951
  • Dün oynanan ve Rapid »n 6-1 galibiyetiyle neticelenen maçta Avusturya kalesi bir tehlike geçiriyor Rapid'liler dünkü maçta bize Viyana futbolunun güzel bir örneğini gösterdiler Avusturya'nın şöhretli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.12.1951
  • um AdaSet S.Sporu 3-1,Defterdar Anadoiuyu 4-1,D.Spor Karagümrüğü 2-0,Elektrik Alemdarı 1 O yendiler Dün Şeref stadında ikinci kümenin en mühim maçı Adalet Sümerspor arasında oynandı.Hakem Sulhi Garan'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.12.1951
  • TEFRİKA X*.M Recep Paşa göz altından Hafız Paşanın hareketlerini bîr kedi gibi takip ediyordu Hüsrev Paşanın rcnfçi attı;lâkin Sultan tarafından gelen bu adamlara karşı hiçbir fenalık veya teslim olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.12.1951
  • Kariâi sanki ne söylediğini anlamamış gibi etrafına bakındı,kocasına çevirdiği ürkek nazarlarda,sanki ona çok yardım etmek istiyor fakat ne söylediğini bir türlü kavrayamadığı Kin,masum bir hali vardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.12.1951
  • FAYDALI Vapurlar Gidecekler 2 00" İzmir)Karadenize 9.00 Marakaz)Mudanyaya 16.00 'Ülgen)fanroza Gelecekler 2130 Marak-az)Mudanyadan 12.00 Giresun)tzmhden Trenler Gelecekler 6.25 Erzurum 8 30 Anadolu ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.12.1951
  • OPERATOR Dr CAVÎT GÖNCER Umumi baş.icarın tenasüluzuvları,kol bacak daraar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI i Beyazıt Okeuiarbası No:13 Tol:ıvTuayene:23678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.12.1951
  • t ı ı W n WH0» $1*0*0 mm»' istanbul ve Ankara radyolarının bir haftalık programı I tanbul radyosu 23 Aralık 1951,PAZAR 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Küçük orkestradan melodiler.İdare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 23.12.1951
  • Kılıç Âli anlatıyor rBaş tarafı birincide!15si Âlinin tasvibine arzolunur.Başvekil ve Hariciye Vekili Malatya meb'usu ismet Paşa,Şer'iye Vekili Saruhan mebusu Mustafa Fevzi Efendi,Erkânı Harbiyei Umum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1951
  • BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 iNy 2 3 4 5 6 7rlS 8 9 İL 10 vl' I H 1 1 12 SOLDAN SAĞA ı 1 Tuhafiye eşyası.2 Bektaşilerin muhabbetle bağlandıkları;Bir nevi vergi;Fırlat.3 Nida;t Alt katta.4 Fiki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1951
  • Ge.ıerel Tassigny tekrar Hindiçiniye gidiyor Saygon 22 aP)Vietnam Başbakanının cumartesi günü Saptığı bir açıklamada bi.dirdiğine göre General Jean de Lattrie De Tassingny,Ocak ayı ortalarında Hindi Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1951
  • İngiltere-Mısır Baş taran birincide 1 kik ettik.İhtilâfın halli hususunda Mısır bakanından nikbin bulunmaktayım».Amerikanın aracılık meselesi hakkında sorulan suali ise Büyükelçi şöyle cevaplandırmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1951
  • Eli hcltalı bir kadın Bas tarafı birincide] te yaralanmasiyle neticelenen kanlı bir kadın kavaası olmuştur.Hâdise,Saiiyenin konmuşu olan Saadetin bazı erkeklerle gayıimeşru münasebette bulun masına iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1951
  • Dün geceki boks maçı T Baş tarafı birincide J nakavtla kazanmıştır.İkinci karşılaşma M.Lambidis ile^Tayyar arasında olmuş ve Tayyar ittifakla mağlûp olmuştur.Son maçı Garbis ile E.Lambidis yapmış ve G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1951
  • Bir sinema yıfdızı I Bas tarafı birincide 1 le gelmiş ve fotoğrafçılar karsı sunda a vukatiyle öpüştükten sonra suçlu mevkiine oturmuştur.Tal-ulah Bankhead.muhakemenin devamı sırasında hiçbir şey söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1951
  • Mersin Tugayının kuruluş yıldönümü Jtersin.22 A.A.Mersin Tugayının kuruluşunun birinci yıhHkıümü' törenle kutlanmış,bu münasebetle Tugay Komutanı Kurmay Albay Remzi Hasdal tarafından davetlilere çay^.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1951
  • Altmış işçi toprak altında kaldı West Frankfurt,Illinois» AP)West Frankfurttaki kömür madeni ocağında vuku bulan korkunç infilâk,takriben on dört işçinin ölümüne ve takriben altmış işçinin top rak alt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1951
  • Ukıborlu hidroelektrik santralı açıldı Uluborlu,22 A.A.Üter Bankasınca fon hesabından yap tuılaa Uluborlu Hidro elektrik santralı işletmeye açılmış tır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1951
  • Yunanistanda memurların grev yapması men edileli Atina,A^A.V Bütün devlet Ve hükümete bağlı teşekküllerde çalışan me ımırlar,yeui kabul edilen Ana yasa maddesinin,memurların grev hakkını kaldırmasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1951
  • Churchill' in Amerika seyahati İngiltere Başbakanı 17 ocakta Amerikan Kongresinde bir nutuk verecek Londra,22 A.A.AFP)Winston Churchill ve kendisin»!refakat edecek olan bakanlar,evveicc tesbit edildiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1951
  • ingiltere dün Irana yeni bir nota verdi İranın,Adalet Dîvanı kararını bekte maden petrol satmak teşebbüsüne geçmesi protesto ediliyor Londra,22 AP)İngiltere hükümeti bugün İrana ihtarda bulunarak.Beyn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1951
  • Churchill f Baş tarafı birincide 1 milletinden üç sene için her tür lü parti münakaşa ve tercihlerinin bertaraf edilmesini talep •etmiş ve:Hâdiseleri daha iyi veya daha kötü bıı duruma sürüklediğimizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1951
  • Veremden ölenler Baş taralı birincide)de 40 bin yurtdaşımızın hayatına mal' olmaktadır.13 dakikada bir kişi veremden kaybediyoruz.Bu büyük kayıbın önüne geçmek mümkündür.Bizden evvel veremle savaşa gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1951
  • Kasım Gülek I Baş tarafı birincide 1 çok daha büyüktür.Bu sözler Avrupa Konseyi toplantıların,da muhtelif milletlere mensup hatiplerin sık sık tekrarladıkları ifadelerdir.Avrupa Konseyinin bu sefeı ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1951
  • 4500 senelik bir ş?ftir Kahire,22 AP)Kahirenin cenubundaki Sakkara bölge sinde tarihî kazılar yapan bir hafriyat heyeti.1500 senelik ve üç metne kalınlığında graaıit bir duvar keşfetmişlerdir.İki yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1951
  • Ankarada yapılacak yüz odalı otel Ankara,22 Milliyet)Emniyet Sandığı Ankaranın otel ih tiyacmı karşılamak vexEmniyet Sandığına gelir sağlamak için yüz odalı bir oteiin inşasına ka rar vermiştir.Banka,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1951
  • Birleşmiş Milletler Noel tatili yaptı Başkan Selim Sarper,son oturumda delegelere neşeli bir tatil ve.iyi bir.şene geçirmelerini temenni etti Paris,22 A.A.AFP)Birleşmiş Milletle ı deki Türk heyeti baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1951
  • Bir Türk gencinin dünya turn Bisikletçi Badrettin Özalp I 7230 Kim.katettikten sonra] dün Brüksele vardı Brüksel.22 A.A.AFP)Genç Türk talebesi Bedrettin Özalp,bisikletle 7230 kilometre katettikten son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1951
  • M.Ghee'nin demeci fBas tarafı birincide] vel tahakkuk etmiş görmek arzusunda olduklarını beyanla şunları ilâve etmiştir:Maddi bir tekâmülün tahakkuku düşünülmeden evvel tamamlanması jcabeden 'eri mühi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1951
  • 1952 de harp olmayacak I^evyprk,22 A.A.United Press)Avrupa'ya yaptığı seyahatten bugün dönen Cumhuriyetçi Parti ileri gelenlerin den Harold Staasen 1952^ yılında Rusya ile harp olmayacağını beyan etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1951
  • Orta Doğu Paktının iktisadî faydaları Bu bölgenin savunmasının tanzimi iktisaden kalkınmasınâda tesir edecektir 22 V&ıs)Türkiye hükümeti,resmî şahsiyet lerinden biri.burada verdiği bir demeçte.Orta Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1951
  • Mütareke müzakeresi yeni bir safhaya giriyor "Ateşkes,konferansında gerek Müttefikler ve gerek komünistler bazı tavizler vererek anlaşmaya doğru gidiyorlar Tokyo,22 A.A.AFP)Mütareke konferansında bu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 23.12.1951
  • İçme su inşaatı yaptırılacak İller Bankasında»:İ Çorum iline bağlı İskilip ilçesinin içme suyu inşaat)kapalı zari usuiü lo vahidi fiat esasına göre eksiltmeye kon muştur.2 Bu işin ilk kesif tutarı 119
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.12.1951
  • isfanbuldaki taksi sahiplerin© İstanbul Bölge Ekonomi ve Ticaret Müdürlüğü Ölçüler ve Ayar Başlcontrolörlüğünden 1782 sayılı ölçüler kanunu ile 14826 sayılı ölçüler tüzüğü hükümleri gereğince Taksimet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.12.1951
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr Kr.Lr Kr.Senelik 42.00 81.00 Altı aylık 22.50 43.00 Üç aybk 12.00 24.00 Bir ayılk 4.50 9.00 İLAN FİATLARI 2 ve 3 üncü sayfanın santimi 4 T.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.12.1951
  • İstanbul 2 nci İcra Memur* luğundan 951/5474 Hacizli olup paraya çevrilmesine kararlı bulunan 5600 liralık muhtelif kadın ayakkabılarımı Çarşıkapı,Çarşıkapı caddeti 30 numarada 20.12.951 cumartesi gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.12.1951
  • eri ey 6 Karşı ft.i KİNİNLİ 4 saat ora günde 3\adef alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.12.1951
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı mevadm kapalı sarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartnameler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.12.1951
  • SİSLİ GARAJI Makine Mühendisi idaresinde ve Mütehassıs ustalar nezareti altında OTO SERVİS VE TAMİR ATELVESi Her Model Benzin,Dizel Otomobil,Kamyon,Traktör,komple tamirat Ekspertiz Keşif ve Müşavere Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.12.1951
  • İstanbul Beşinci İcra MenmıluŞıından:951/3249 Kira-borcundan dolayı hapis edilmiş,olup halen merhun olarak Beşiktaş Teşvikiye,Akkavak-sokak 18 sayılı.apartmanın 4 üncü katında bulunan kanape,koltuk,ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.12.1951
  • Alman,Mamulâtı «O ve 60 BEYGİRLİK TAM DİZEL TRAKTÖRLER.Kaymaya ve Şahlanmaya Karşı Ön ve Arka Tekerleklerde Hususî Ağırlıklar Bulunan Bu Traktör,Geniş Arazi Sahibi Çiftçinin En Sert Topraklarda ve En
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.12.1951
  • İstanbul Belediyesi İlânları Okul binası yaptırılacak İstanbul Şehremini Uzunyusuf'da 153.267,78 lira keşif be-*el*i b«j dershaneli ilkokul binası inşaata 27 Aralık 1951 Perçemi günü f.'ıat 15 de Ista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.12.1951
  • Eskişehir İmar Plânı Müsabakası iller Bankası Genel Müdürlüğünden:1 Mühim bîr demiryolu kavşak noktasında bulunan ve ¦ratit,ticaret ve sanayi bakımından son senelerde mffazzara kanıleler yapan şehirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.12.1951
  • M)T N0RM4C 5?JO» jgurm V*4 A-17-25-33 BEYGİRLİK ALMAN MALI TAM DÎZEL TRAKTÖRLERİ Türkiye ye münhasır ithalâtçısı Mehmet twâ& Galata İstan ju)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.12.1951
  • St.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânı 15390 kilo koyun eti pazarlıkla satın alınacaktır.Tutarı 23085 lira olup kesin teminatı 3462,75 liradır.Şartnamesi Koda görülür,ihalesi 5 Ocak 1952 cumar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.12.1951
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı işlerini idare eden:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer;N# A.A.N.K.Gazetecilik Kolektif Ortaklıyı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.12.1951
  • i—IIH% LuKınan Hek.Dr.hafit:cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10 30-12 öğle den soma 14 30 17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanvoîu No-1Q4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.12.1951
  • ISTANBUL BELEDİYESİ ftATROLABI Saat 21 de DRAM KTSM1 SOYGUN Yazan:Covad.Fehmi Baskut Teltfon 42157* KOMEDİ KT^MI DİMYATA CiDERKEN Yazan:D,H.Psatha Türkçesi:Nazım Dersan Telefon 40409 Pazar günleri 11.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.12.1951
  • Satılık arsa İstanbul Beyazıtta TavşaijLu^ı mahallesinin Dibekli Cami »okfiğmda Beyazıt meydanına ve vefca'te çok yakın bir yerde üniversite muhitinde kösebaşmda inşaata çok müsait 146 metr-murabba;67
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan