Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.12.1951
  • fi 's?rSr Büyük Atatürk'ün Fethi Beyle birlikte Haydarpaşa önünde çekilmiş tarihi resimleri soldi sayın Kılıç Ali görülmektedir)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1951
  • 'âfhç/ffa r/jnfefanAl Fethi Beyin başvekillikten istifası hâdisesi Fethi Bey Kabinesi hangi şartlar içinde istifaya mecbur oldu ve Gazi,Meclisteki hîziblerin ve fikir karış kaklarının mahzurlarını önl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1951
  • Bu sene Profesyonel lig maçları oynanmıyor Futbol federasyonu lisans meselesi yüzünden bu karara vardı Ankara,20 A.A.Futbol Federasyonu 18 ve 19 aralık 1951 tarihlerinde Ulvi Yenal'ın başkanlığında An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1951
  • Bu tarihi roman hayale ve fanteziye dayanan bir eser değil hakikî tarih kaynaklarına dayauan,Garbın ve Şarkın en salâhiyetti kalernlrrlnin bu mevzu üzerinde yazdığı bütün eserler okunarak meydana geti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1951
  • Başyazarımız Ânkaradan bildiriyor mm i».mm n,mm»ı İl»»—ı ı^Hü eresin Milliyetle "DEVLETİN HİZMET YERLERİ KİMSE İÇİN GEDİK TEŞKİL EDEMEZ,"iç politikada:Vatandaş hak ve hürriyetlerinden emindir.Masuniye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1951
  • Gücümerman şilep] Haytada nasıl hattı D Un şehrimize dönen kazazedeler facianın tafsilâtını anlatıyorlar hün şehrimize gelen kazazedeler Yegijkoy hava aianma» ttoto:M.Ilıyet Sami önemli)Ytam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1951
  • Cür'etkâr dolandırıcı Hüsnü Yamanın ismini vererek günlerce bir otelde kendine ziyafet çekmiş Annara 20 Milliyet)Şehrimizde D P.Müfettişlerinden Hüsnü Yaman'ın isminden istifade edilerek enterasan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1951
  • Cevabi notaların tefsirleri Dört nota Kremlinin anlıyacağı lisanla kaleme alınmıştır Vaşington,20 A.A.Uni ted Press)Türkiye,Birleşik Amerika,lng.ue.e ve Fransa,Sovyet Rusya'yı Orta Doğuda bir Müdafaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1951
  • Asma Köprü tnşaat için bir firma daha müracaat etti Istanbulun Rumeli va Anadolu yakalarını birleştirecek o-an müstakbel köprünün inşa-»ı işini deruhte etmek isteyen beşinci bir ecnebi firma Vali ve B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1951
  • Esirlerin mübadelesi Müttefikler esirlerin hava yolu ile nakline hazırlanıyorlar Munsan,20 AP)Komünistler.Kore'de eJr mübadelesi hakkında yeni bir propagandaya başlarken.Müttefik temsilcileri,mütareke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.12.1951
  • 21 ARALIK 1951 Cuma VAKİT VASATÎ VAKİT VASATÎ EZANÎ ıneş 1e ndi şam tsı sak 7.21 12.12 14.31 16.44 1823 536 8 X.Et 1367 2.37 7.29 348 12.00 1.39 12.52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1951
  • i.uy vi ?ieoroioji Isıasmun verdiği hava tahmin runa gö:e bugün şehrimizava;öğleye kadar sisli ve tlu.muhtemelen mevziî saik halinde yağışlı,öğleden a ise,az bulutlu ve güneşli çektir.Rüzgarlar doğuda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1951
  • jjS2SZ9 DNGHE Istanbul Üniversitesi Tale-'itliîiniıı 1952 normal yıllık resi,4 ocak cuma günü sa-0 da Marmara lokal'nde taacakt*r.Gündemde Birlik anı seçimine müteallik pelik sistemin kaldinlrnasi fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1951
  • Fındık piyasası durgun gidiyor Fındık piyasası hareketsizliği ni muhafaza etmektedir.Asgarî bir ihraç fiati tesbit edilmiş olmasına rağmen piyasadaki gev şekük devam etmektedir.Halen Borsada fiatlar 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1951
  • Bir Kus odasında yaktığı gaz sobasından zehirlenerek tüldü Galatada Necatibey caddesinde oturan 45 yaşlarında Yerustan Senkolovski adında bir Rus,odasında yaktığı gaz sobasından zehirlenerek ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1951
  • Halkevlerinin nasıl kullanılacağı kararlaştırıldı Şehrimizdeki eski Halkevi bi nalarının ne gibi işlerde kullanılacakları tekarrür etmiş bulunmaktadır.Ankarada toplanan seminer,bu binalardan Millî Eği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1951
  • Verem haftası pazartesi gntıti açılacak Verem Haftası,önümüzdeki pazartesi günü Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr.Ekrem Hayri Üstündağin vereceği nutukla başlayacaktır.Bu münasebetle İstanbul Verem Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1951
  • MAKALE i—mmmm Teshir cezası 9 ismail Hami DANIŞMEND Osmanlı İmparatorlu,nun müstakil bir devlet dini alması klâsik teikide Hicretin 699 ve lâdın 1299 tarihine raüdif sayılır:Saltanatın ası da 1922 ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1951
  • BORSA Kambiyo ve Esham Açılış Sterling Dolar Fr Frangı tsviçre Fr,Belçika Fr.İsveç Ki Florin Liret Drahmi 786.50 280 30 0 80 64 03 5.6U 54.12 50 73 68 40 0 44 80 »01 87fi 9 73 90 tti'â figanı 1938 tkr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1951
  • Maraşta göçmenSer için yapelan evter Maraş,20 A.A.îl merkezinde ve ilçelerde inşa edilmekte olan 70 göçmen evinin inşası bitmek üzeredir.Yakın zamanda ayrıca 40 evin inşası da tamamlanacaktır.İl merke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1951
  • Beethoven un ölüm yıldönümü münasebetiyle hazırlaman konser Ladwig van Beethoven'im ölümünün 125 inci yıldönümü münasebetiyle 27 mart İÖ52 tarihinde,şehrimizde büvttk bir konser verilecektir.Vali ve B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1951
  • POLİSİ E Sabjkalı hırsızlardan Bedri Tuiunay,Yüksekkaldırımda ekmek almakta olan Gülseren Bozan'ın mantosunun cebinden cüz danını çalıp kaçarken yakalanmıştıric Otel faresi namiyle mâruf Eurhan Karada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1951
  • Eskiiicii!Eskiiiler alayım.Ceketler,pantalonlar,tabaklar!Her gün Istanbul sokaklarını karış karış ölçerek dolaşan bu eskiciler,hayatlarını aldık lan kırık dökük hurda eşyanın satışiyle kazanırlar.Geçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1951
  • KISA HABERLER İT Merkez hükümet tabiplerinden Dr,Haşim O-cay 11 Sağlık ve Sosyal Yardım Müdür Muavinliğine tâyin edilmiş ve dün sabahtan itibaren yeni vazifesine başlamıştırit Üniveısite Genel Sekrete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1951
  • Vilâyetteki toplantı Meyva ve sebze halleri yakında tevsî edilecek Dün Viiâyetde Vali ve Belediye Reisinin Başkanlığında Belediye Reis Muavini.İmar Komisye Reisinin Başkanlığında Bel^ yonu Başkanı,Fen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1951
  • 952 yıli içinde şehrimizde yanılacak ilk okullar İl Bayındırlık Müdürlüğü 951 yılı faanyeti ve önümüzdeki senenin programı hakkında Bakanlığa bir rapor vermiştir.Bu raporda belirtildiğine göre Müdürlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1951
  • Ziynet altınlarının fiatlari bir miktar düştü Altın fiatlarında bir gevşeklik vardır.Bilhassa düşüklük beşibiryerdelerdedir,Anadolunun bazı bölgelerinden külliyet li miktarda beşibiryerde gönderilerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1951
  • Toprak Ofisine ait bir depo kısmen yandı Dün sabaha karşı,Beşiktastaki Toprak Ofisine ait afyon deposunda yangın çıkmış,depoda ambalajlı sandıklarda bulunan afyonlardan bir kısmı ve binanın çatısı yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1951
  • Çay,kibrit ve tuza zam yapılacağı haberi asılsız Sigara ve alkollü içkilere yapılan zammı müteakip,şimdi de,tuz,çay,kibrit ve puroya da zam yapılacağı şayiaları dolaşmaktadır.Bilgilerine müıacaat etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1951
  • HALKIN SESİ Bir vatandaş maj hailesinde otobüs durağı istiyor Veliefendi Sümer mahallesi sokak 6 numara 10 da Ziya Kabakçının ricası:«Veliefendi Sümer mahallesinde oturuyorum.Mahallemizde oturan binle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1951
  • FIKRA İthaf Sebebini bilemiyoruz ama,son birkaç hafta içinde ekmeklerimiz düzeldi.Garip bir alışkanlıkla birkaç hafta için de olsa,ekmek derdinden bahsedilmeyişini bayağı yadırgıyoruz.Öyle ya;harp sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1951
  • Streptomisin ses ışWo Satışlar bugünden itibaren serbest olarak yapılacak Bundan evvel Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünün kontrolü a.tında yapılan streptomycin satışları serbest bzırakıimıştır.Sağbk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1951
  • İstanbul Radyosunda ihdas edilecek okul saati Öğretmenlerin kendi aralarımdan seçtikleri 75 temsilci dün akşam istanbul Kız lisesinde Milli Eğitini Müdürünün başkanlığında toplanarak radyoda ihdas edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1951
  • Burhanettin Karadayı yine tevkif edildi Muhtelif suçlardan sabıkası bulunan Burhanettin Karadayı dün yeni bir suçundan dolayı yakalanmıştır.Sanık son olarak,BalıHcsirde Özen Palasta yatan tacirlerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1951
  • Hukuk Fakültesi talebeleri hakkında çıkan bir haber Dünkü sabah gazetelerinden birinde.Hukuk Fakültesi öğrenci vöhetmeliğinin B C ders gru pu tefrikinden,2000 öğrencinin şubat devresi imtihanlarına gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1951
  • Bir hapisane firarisi yakayı ele verdi Bundan bir hafta evvel LöCeıburgazda Mehmet adında bir tacirin 40 bin lira nakit parasiyle bir miktar/mücevheratını çalarak kaçan-Şevket adanda bir sabıkalı,ista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1951
  • Devlet Demiryollarının bir açıklaması Ankara,20 A.A.Bazı gazetelerde.Devlet Demiryollarında kara.deniz.hava.jandarma,gümrük ve Orman Muhafaza subaylariyle askeri memurlaT ve erat için mevcut tenzilâtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1951
  • Vali Gökay şehrin su işlerini inceliyor Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökav dün öğleden sonja Sular İdaresine giderek akşama kadar Istanbulun su işleriyle meşgul olmuştur.Bu arada yeni yapılmakta olan E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1951
  • Kemaliyede kar 80 cm.i bu'du Kemaliye 20 A.A.Üç gün denberi tipi halinde fasılasız ya ğan kar,Bağıştan Kemaliye yolunu kapatmıştır.Karın kalınlığı 80 santimetreyi bulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1951
  • Altın diye bakır satan üç dolandırıcı yabalandı Murtaza Bilgen adında bir zerzevat satıcısı,Yakup Zırıp ve Gani Palalı adında iki sabıkalı ile işbirliği yaparak Hasköyde oturan Necla Gürer adıada zeng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1951
  • Arkeoloji ve Sanat Tarihi öğrencilerinin gezisi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümlerine mensup otu* kişilik bir öğrenci grubu,şubat tatilinden faydalanarak bir g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1951
  • Kıskançlık yüzünden kani Bir genç nişanlısının anne ve babasını bıçakladıktan sonra kendisini de yaraladı Evvelki gün,Beyazıtta kıskançlık yüzünden üç kişinin yaralanmasiyle neticelenen kanlı bir vak'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.12.1951
  • YBİbaşı gecesi gökten Noel Baba inecek L,ondra.20 Nafen)Noel gecesinin sabahı Avrupa göklerinden sırtlarında oyuncak küfeleri bulunan Noel Babalar inecektir.Yüzlerce Amerikan askeri.Noel Baba kıyafet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1951
  • Küçük Sahne'dekı Fransızca ve Türkçe temsiller hakkında bir açıklama Halen şehrimizde bulunan Fransız Komedi Tiyatrosunun «Küçük Sahne» deki temsileriyle,aynı sahnede oyunlarına devam etmekte olan «Kü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1951
  • 1952 Sanat Takvimi Millî Eğitim Bakanlığı bu yıl da,büyük bir itina ile hazırlanan,yıllık bir dıvar takvimi satışa çıkarmıştır.Kuşe kâğıt üzerine renkli olarak basılan 1952 Sonat Takvimi nin lıer ayı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1951
  • S.Rusyanm deniz altıları Bugün için Kızıl donanma-um 370 denizaltıya sahip I olduğu bildiriliyor Londra 20 Nafen)«James Fighting ships» adlı dergide verilen malûmata güre,Rusların şu anda ellerinde 37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1951
  • Siyasî İcmal y^tue Katliam Birleşmiş Milletler Sosyal ye İnsanî Haklar Komitesinin bir içtimaında Çekoslovakya delegesi efendilerinden aldığı emre uyarak propagandalar yaparken Milliyetçi Çin delegesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1951
  • Saba Melikesinin memleketi aranıyor Berkeley Califrnoia)20 AP)Genç araştırıcı Wendell Phillips.Orta Doğuda «Saba Melikesinin memleketini» toprak altından çıkarmak için plânlar yapmıştır.30 yaşında ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1951
  • irleşmeyi düşünüyor Ürdünlü mebusların fikrine göre memle» ketin istikbali birleş/ne be kaabiidir Londra,20 Nafen)Buraya gelen haber-ere göre,Ürdün başbakanı Tevfık Abdüihüda Paşa,Ürdün Meclisinin giz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1951
  • 8 günde aya g i d i I e c e k ¦İL I.Lİ «II I İki yıl içinde aya 8 günde gidebilecek atom uc:ığı.inşa edilecek ı ı ıMP ııC'i »u—ıı ııı m ıım im Vaşington,20 A.A.AF P)Atom uçağı,şimdi Savunma Bakanağınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1951
  • Garbo tekrar beyaz pere:eye cföndîi Nevyork.20 Nafrn)Sinema arlistî'Greta Gârbö'mm,ressam Salvador Dalli Ue beraber Sainte Therese'in hayatını filme alacağı bildi;ilmektedir.Sainte Terese rolünü Greta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1951
  • KISA HARİCİ HABERLER AMERİKA Holivut'un meşhur stüdyolarından Metro Goldwyn Mayer'in sembolü olan arslanın gürlerken çıkardığı sesi yapan Barkley Baker dün ölmüştür.Bu adam,hayvan seslerini kusursuz t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1951
  • Sayın Doktorlara Öksürüğe karşı PARACODiN TabB.10 h.s.f.105 gelmiş ve Eczanelere dağıtılmıştır.•i^^BBi^HHBBiiteaaaSlIlillllllllll ıll|l|i||R!UWB!WWİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1951
  • Bunları Kâhya kadın da biliyor,efendimiz!O da söyledi.Ben yalnız zatı devletinizi rahatsız etmemeleri için gelip arzetmek istedim.Bu hanım ne zaman geldi?Biraz önce,yarım saat kadar oluyor,efendim.Git
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1951
  • Almanyanın kalkınması Neşredilen istatistikler hayret verici yükselme olduğunu gösteriyor Bonn,20 Nafen)Federal Batı Almanya hükümeti tarafından Almanyanın kalkınmasına dair neşredi on rapor bütün dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1951
  • İP ffiffi *Jl£ Dîşi devenin verdiği ders İzmirde bir deve güreşi tertip etmişler.Dört defa ı^alip selen bir erkek ı deve beşincide yorulmuş yahut kendinden kuvvetli bir rakibe çatmış olacak ki pes dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1951
  • Eski bir alkoliğin başından geçenler Eski Aikol Müptelâları Cemiyeti azasının maceralarını öğrenince arttk içkiyi katı oEarak terke karar verdim Sabık alkol müptelâları cemiyeti azasından» 'Arthur adu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1951
  • SANAT HAREKETLERİ Telif h Bir yczımızda «Tercüme beg-ldritt» demiş ve garipsenmiştik O günler,bereket,geride kaldı,geç de olsa,m orsa başı zânl Isrından birisi daha yerini ger çeğe bıraktı.Hayır;o kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.12.1951
  • i-r;3İ1İİ Nk r i tf m$M mecmuaL™ huTâsMto^J^*?terzihanelerin,fad* hcmen birlestiide iuy^ J?alâkadar olanlann hemen zam hath,düzgün teîi birkadın tini^ p„ W vardI:l Ievzun bacakl« «ce belli muntakilos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.12.1951
  • HERGUN TARİHTEN ME£A LI BISVAK'A Bekir Subaşı yağları sızdırıldıktan,sonra yakıldı iranlı kumandan:"Bu adam semizdir;yağlarını eritmek lâzım I şurada biylik bîr ateş yakın;kafesi yanına koyun.Yağları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.12.1951
  • IBazı erlerimiz Mühendis Mektebindeki muayyen mevzuları kavrayacak kabiliyette olup olmadıklarını tesbit etnıek niaksadiyle dün imtihan edilmişlerdir.Ordu makamlarımızla Amerikan Askerî Heyetinin birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.12.1951
  • Atletizm ajanı seçiliyor Bölge Müdürlüğü tarafından Ankaraya Umum Müdürlüğe sorulan bazı hususlara cevap alındıktan sonra İstanbul Atletizm Ajanı seçimi yapılacaktır.İntihabın önümüzdeki hafta içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.12.1951
  • Hani deste pehlivanı imiş,ortaya inat için çıkmış diyorlardı.Haltetmiş onu söyliyen be.Böyle deste pehlivanı mı olur.Baksana herife.Bir elen sede yıkıveriyor Arif pehlivanı yere.Durun hele,anlarız bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.12.1951
  • 1»!111» fil III KIWI Futbolda golcülük Su hi GARAN Tek bir golün heyecanı,yalnız bu genu yapan taKimın larauarıarnıı ve goıun kahramanını taKüir eucnlerı ûegii;hasım takımın oyuncu arını,haıta onla:in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.12.1951
  • Ferdi Ping-Pong turnuas!Geçen hafta baş'armş olan ferdî ping pong çalenç turnuvasına yarın da devam edilecektir.Turnuvan n şampiyonu pazar akşamı yapılacak final karşıaşmasmdan sonra belli olacaktir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.12.1951
  • Brezîya alletîz.ıı ekJÂiiıiii bir rekoru Rio de Janeiro'da yapılan bir atletizm müsabakasında 4x200 metrede Brezilya takımı 9M",8 derecesini yapaıak Cenubî Amerika rekorunu kırmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.12.1951
  • Âjitdsa Darius* ki/ne maları bu hafta ta iv e Jildâ Ankarada birinci küme maçlaıi bu hafta term edilmiştir.Cumartesi ve pazar günü yalnız ikinci ve üçüncü küme maçları yapılacaktır Bu hafta oynanacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.12.1951
  • Kendi sahasında yenilmezlik an an esini aevam ettiren tngiliz Mil l!Futbol Takımı nsfiltere kendi sahasında hiç mağ et tatmadı ingilizler,adalarında oynadıkları 23 macıır 19 unu kazandılar,4 tanesi de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.12.1951
  • Ankara Basketbol teşvik turnuası Ankara Basketbol Teşvik Turnuvası yarın Siyasal Bilgiler Fakültesi salonlarında başlı yacaktır.Haftanın programı şu şekildedir Cumartesi günü:Mülkiye Egespor,A.Gücü Hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.12.1951
  • ya diğer küme madan Adalet Sümerspor,Sarıyer Galata,B.Spor A.Hasar haftanın önemli maçlarıdır Her hafta cuma günü,neşretmekte olduğumuz diğer küme maçlarının programını ve hakem lerini bugün de sütunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.12.1951
  • Fransanın en meşhur sınman Fransa,Benbarek,Elmabrouk,Ibrir,Fîroud,gibi tanınmış Müslüh.cn sporcular yetiştirmiştir Fransa'da pek çok Müslüman sporcu vardır.Hemen hemen her spor ko.unda bunlardan birka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.12.1951
  • TEFRİKA No.88 KEMAL SAMANCIGİL Sultan Murad,şeytan kızı görünce bir haber getirdiğini anladı ve yanma oturttu Dijarıbekirde asKerin arasina girecek olan adamla* irim,talimatı gizilden gızııye okuyarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.12.1951
  • Cameron soruyordu.Kanının beynine fırladığını hissetti.«Şey,sokağa çıkıyordum da.diye maatteessüf,kekeledi.«Paltonuzla şapkanızı bıraktınız da.«Eldivenli oturmam sizi rahatsız mı edivor?«Hayır,amma si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.12.1951
  • tSTANBÜL 3£ı EDÎYESt rw+R j-v ATROLAm ^ant 21 de f'P" SO V GUN Yaran:Cevad Fehmi Başkut I el.K.n 42I.SV D.MVATA CiDFRKEN Yazan:D.H.Psatha Tüıkçesi:Nazım Dersan leieton 4iıi(Jj Pazar qunlon I:30 da Mat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.12.1951
  • RADYO İSTANBUL 12.57 Açılı.1?ve programlar 1300 Haberler 13.15 Percy Faith orkestras ndan hafif müzik PİJ 13.45 Şarkılar 14 15 Programlar ve dans müziği' pi 14.40 Türküler Pl.15 00 Kapanış.17 57 Açılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.12.1951
  • Bir kucaklaşma Kıs:pencerenin önündeki divana kadar kollarında taşıdı:Kız siyah ve sarışın parçalar içinde varlığını kaybetmiş,büyük aşk masallarından süzü lüp gelen maceraların efsanevî haleti midyel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.12.1951
  • I ( k-Hinn Hek «^ Di HAFİ"!CEMAL npiıtlive Mütehassısı rdan bask t her e 'ir •iahah saat 0 30-t2' ökIp ien sonra 14 30 I?de hasta k'ihul «*rter fstanhul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.12.1951
  • FAYDALI BİLGİLER Vapurlar Gidecekler 3.00 Necat)tneboluya 8.İ5 Uludağ)Bandırmaya 12.00 Antalya)Ayvalığa 14.00 Adana)Doğu Akdenize 12-00 Tarsus)Batı Akdenize ixelccekier 6.30 Tırhan)Bandırmadan 7.00 Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.12.1951
  • st.Lv.Amirli inoen v tilen Aske i Kıtaat ilâm 67 kalem Doç,Jeep,Ford Dodge marka araçların maizemeteıi ve aynca 6 kalem motörüı voinjta malzemesi satın alınacaktır.Pazarlığı 27/12/951 perşembe günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.12.1951
  • T—Tl I I.Ilı HH.III I II MM1|«I«I1I I Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı İşlerini idare eden:Faruk DEMİRTAŞ(Basıldığı yer;N.A.A.N.K.Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaasıipim—ııın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.12.1951
  • 1 2 3 4 5 G 7 a 9 10 n 12 1 1 5sl 2 3 m 4 5 ^M 1 Kfl5|H^gQMfe BBH 6 7 tm 8 d 10 11 la t2 ü SOLDAN SAGA ı 1 Sarma;Tersi basit ev.2 Geçmiye mâni olan;Etiket görmediğimiz zaman öyle söyleriz.3 Müsaade is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 21.12.1951
  • Diyanet İşleri Reisi makamında ruhanî elbisesi giyecek Ankara,20 Milliyet)U işlen Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Diyanet İşleri Başkanı Eyüp Sabri Hayırlıoğlunun makamında da ru hanî elb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.12.1951
  • Baş tarafı birincide)ten sonra müstakil bir emniyet müdürlüğünde daha ziya-de muvaffak olacağı kanaati hasıl olarak Mersin gibi mühim bir vilâyetimize Emniyet Müdürü gönderiliyor.Bir vazifeliyi bir vi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.12.1951
  • Cür'etkâr dolandırıcı rBa.ş tarafı birincide!miş Ankaraya gelen Abdullah Yaman için otelin en tkoniO'.lu odalarından birini ayırmalarını ve yemeklerin otel tarafından temin edilerek hesabın,kendisinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.12.1951
  • Atatürk Köprüsünde çarpışan taksiler Evvelki akşam Atatürk Köprü sUnde üç vasıtanın çarpışmasiyle vuka gelen bir taşıt kazası olmuştur.Şoför Zeki Atalay idaresindeki 5758 plâkalı taksi.Atatürk Köprüsü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.12.1951
  • S.Sarpere duyulan itimat Dokıız devlet temsilcileri Güvenlik Konseyi Başkanı olan delegemize itimadlarını bildirdiler Paris.20 AP Bugün.Birleşmiş Milletlerin Hususî Siyasi Komitesinde,Batılı devletl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.12.1951
  • Profesyorel rBas tarafı bh incide)lariyle 24,29 şubat ve 2 mart 1952 tarihlerinde yapılması takarrür ettirilmiş bulunan millî ve temsilî temaslara ilâveten bu maç da kabul edildiği takdirde yurt içi f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.12.1951
  • »I—Cevabî nota-ların tefsirleri fBaş tarafı birincide} da Vaşhington.Londra,Paris ve Ank arada yayınlanmıştır.Notalarda,dört raem leketin,Mısır.Suriye.Lüfana.Irak Suudî Arabistan.Yemen.İsrail ve Ürdün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.12.1951
  • Esirlerin mübadelesi fBaştarafı birincide Dün olduğu gibi,bugün de hayatî sayılan esirlerin mübadelesi meselesini görüşmek için toplantı yapılmamıştır.Bu konuşmalann ne zaman başlıyacağı hakkında hiçb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.12.1951
  • Yarıda kalan film Hollywood 20 A.A.United Press)Meşhur İngiliz kadın Lale sanatkârlarından Maria Sharer,çalıştığı Stüdyoya yakında çocuğu olasağından çevirmekte bulunduğu filmi yarıda bırakmak zorunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.12.1951
  • Yunanistan Güvenlik Konseyine seçildi Bu suretle Rus hüoku B.Milletlerde yeni bar hezimete uğramış oldu venlik Konseyine yeni seçilecek azanın,Silâhların Tahdidi Ko misyonuna da gireceğini nazara alar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.12.1951
  • GAYRİ MENKUL SATIŞI Fatih 3 üncü Sulh Hukuk Yargıçlığından 951/75 Samiye Ataay ile Rasim Altan iştirak halinde mülkiyet olura k mutasarrıfı oldukları Fatih Şehremini Uzun Yusuf mahallesi Şeyh Hüsamett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.12.1951
  • Müzeler Müdürünün bir tavzihi Büyük îüilet Meclisinde cereyan ccien kayıp saray eşyaları hakkındaki müzakereler dolayısıyle Müzeler Müdürü Tahsin özden'den aşağıdaki mektubu aldık,aynen yayınlıyoruz:«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.12.1951
  • Kılıç Ali anlatıyor [Bas tarafı orrincidel ÇünM sulh muanedesi hükümlerine göre mübadele başlamıştı Memleketimize dışarıdan yarım milyon nüfus ge-ecek,bunlar nakil,iskân,iaşe edilecekti.Bunlardan başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.12.1951
  • Vişinskinin hiddetli demeçleri Kus Dışişleri Bakanı dün Birleşmiş Milletlerde en sert nutuklarından birini söyledi Paris,20 AP)Rus Dışişleri Bakanı Vichinsky,dün,Bir leşmiş Milletlerde en şiddetli kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.12.1951
  • Gucümerman Şilep] Bundan bir müddet evveı Hayfa limanında batmış olan Gucümerman şıiepmın müreıte batı dün saat 10,30 da hususî bir uçakla şehrimize dönmüşlerdir.Kendisiyle hava meydanında görüşen gaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.12.1951
  • Mısırın dış siyaseti ve Rusya Paris,20 A.A.AFP)Vichinsky Mısır Dışişleri Bakanı Mehmet Salâhattin Paşayı bu gece yemeğe davet etmiştir.Mısır delegasyonu,Sovyet Rusya hükümetinin,Kral Faruku «Mısır ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.12.1951
  • Stalinin doğum gününde İşçiler fazla mesai yapacaklar Viyana.20 Nafen)Macaristan'ın ıkömiir madenlerinde çalıştırılmakta olan kadınların 21 aralık cuma günü faz'a mesai yapacakları ilân edilmiştir.Kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 21.12.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânı 500 ton kuru ot kapalı zarfla 2 Ocak 1952 çarşamba günü •aat 15 de Adapazarı As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Tutarı 7500 lira olup ilk teminatı 563 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.12.1951
  • OPERATOR Pr CAVÎT GÖNÇER Umum)bag.karın tenasüluzuvları,kol b *cak damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Ok ,ulart aşı No;13 Tel:iVTuayene;23678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.12.1951
  • SİSLİ GARAJI Kekine Kühendisi idaresinde ve Mütehassıs ustalar nezareti altında r OTO SERVİS VE TAMİR ATELVESt Her Model Benzin,Dizel Otomobil,Kamyon,Traktör,komple tamirat Ekspertiz Keşif ve Müşavere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.12.1951
  • MUAMMER KARACA Opereti 0 Bu akşam saat 21 de M A K S î M de Cumartesi,pazar 16 da n.atine ve çarşamba 16 da tenzilâtlı matine SORMAGÎR* Şarkılı tuluat oyun Perşembe akşamı iie cumartesi matine talebey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.12.1951
  • nüvri Asliye Hukuk Mahke,meşinden:951/13.1 Antalya Elmalı Karyağdı 2 No.hı hanede iken halen ikametgâhı meçhul bulunan Nihal'e,Silivrinin Celâliye köyünden Hasan Yalçın tarafından aleyhinize açılan ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.12.1951
  • BÜTÜN AĞRILARA KARŞI 4 saat ara de günde 3 tane alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.12.1951
  • ma\e*9 «UteW uikaVan*"' fan*^ ett* Vinter sa\4^ V3« »"tak *ots toa\aoo d'û ^ ada ed'»Vlf yvt\a °Vd «A 9C,C v« ^'ûıaın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.12.1951
  • Silivri Asliye Hukuk Mahkemeşinden:951/133 Antalya,Elmalı Karyağdı 2 No.lu hanede iken halen ikametgâhı meçhul Nihale,Silivrinin Celâliye köyünden Hasan Yalçın tarafından aleyhinize açılan veraset ilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.12.1951
  • Alman Mamulâtı 40 ve 6Q BEYGİRLİK TAM DİZEL TRAKTÖRLER.Kaymaya ve Şahlanmaya Karşı Ön ve Arka Tekerleklerde Hususi Ağırlıklar Bulunan Bu Traktör,Geniş Arazi Sahibi Çiftçinin En Sert Topraklarda ve En
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.12.1951
  • KÜÇÜK KARIŞIK İŞ komedi 3 perde Çarşambadan başka her akşam saat tam 21.15 de Cuma,Pazar matine saat tam 17 de.30 Kasım Cuma günündenitibaren matineler 14.30 da.Telefon:40276.SAHNE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.12.1951
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lt.Kr.Lr.Kr.Senelik 42.00 81.00 Altı aylık 22 50 43.00 Üç ayl.k 12.00 24.00 Bir ayılk 4.50 9.00 İLAN FİATLARI 2 ve 3 üncü sayfanın santimi 4 T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.12.1951
  • Teşekkür İzmir liman başkanı kar.deşinıiy ve zevcim Kaptan Rahmi Aydınlının aramızdan ebedi yen ayrılmadı dolayısiyle cenazeye bizzat iştirak etmek lûtiunda bulunan,telgraf ve mektupla da başsağlığı d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.12.1951
  • Limon tesisat ve inşaatı için satın a ınccak makine ve a italara at eksiltme tarihlerinin uzatıldığı ve şartlarının değiştin diği hakkında ilân Bayındırlık Bakanlığından I.Liman tesisatı için lüzumlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan