Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.12.1951
  • 19 Aralık 1951 Çarşamba Adres:Nuruosmaniye Türbedar Sokak No:18 t S T A N B U L Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:2 SAYI:577 Posta Kutusu ı TELEFON:FİYATI 4 9 2 2 9 6 14 15 Kuruş MÜSTAKİL S I Y A S î Chur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.12.1951
  • M* Ma i li^1 MAKALE İyi günün hatırlattığı kil g II otu gun İsmail Hami DANİŞMEND Önümüzdeki ayın başında Türk dostu bir Müslünan devleti doğuyor:1952 senesinin birinci günü istiklâli ilân edileceğind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1951
  • KONGRE l.Ü.T.B.Türk Kimya Talebe Cemiyetinin yıllık kongresi bugün saat 15 de Marmara lokalin da toplanacaktır k Demokrat Parti Kadıköy İlçesi Merkez Bucağının yıllık kongresi 23 aralık pazar günü saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1951
  • H!C 19 ARALIK 1951 Çarşamba Ru 19 R.Et 1371 1 6 K.Et 1367 VAKİT VASATİ EZANt Güneş 7.19 237 Öjile 12.11 7.29 i ndi 14 30 9 48 Akşam 16.43 12.00 'sı 18,22 1.39 imsak 5.34 12.52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1951
  • Tarsus geldi Trsus vapuru dün akşam 420 ton yük ve 205 yolcu ile Batı Akdeniz seferinden dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1951
  • iegıiKoy Meteoroloji istasyonunun verdiği hava tahmin raporuna göre,bugün şehrimizde hava;umumiyetle bulutlu geçecek,«rüzgârlar kuzey doğu yönlerinden orta kuvvetde esecek,hava sıcaklığında diline nis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1951
  • Tahtakafie hâdisesinin failleri tevkif edildiler Bundan bir müddet evvel Taktakalede vukua gelen müessif îıâdisenin müsebbibleri Nail Bakırcı ile Mail Bakırcının kıtalarına iltihak ettiği şüyu bulmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1951
  • FIK K A m0* I ÖksJz sem t Bar «Beş parmak biri birine benzemez» hikmetini savuran beiki doğru söylemiştir.Fakat bir şehir içinde ve hele aralarındclici mesafe farkının ancak metre ile ifade edildiği s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1951
  • Ifumuiv.tlan elbise çalarken tut»?hx Evvelki gün Fatihte garip bir hırsızlık olmuştur.Mustafa adında bir genç,Mohmetağa hamamına gidere' banyo vaotıktan sonra eski el biceleriiil bırakarak,Necdet Öeal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1951
  • Hamal parası yüzünden bir yaralama Evvelki gece Küçükpazardr yok yere kanlı bir hâdise olmuş,bir tüccar muhtelif yerlerhidcn ağır surette bıçaklanmıştır.Hâdise şöyle olmuştur:Hasun Hoca adında bir taş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1951
  • «Güetinıerman» vapurunun mürettebatı uçakla geliyor Bundan bir hafta kadar önce «Gücümerman» isminde bi Türk şilebinin Hayfa limanın da bir gemi enkazına çarparal battığını ve mürettebattan ü kişinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1951
  • Amerikalıların göçmenlere yardımı Amerikanın Filadelfiya şehrinden muhtelif mezhep kilise lerini temsil eden kiliseler ad' na Bulgaristan göçmenlerin yardım oTmak üzere Exeto vapurile 21 bin kilo ağır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1951
  • Denizlerde fırtına mr*0 m» Denizyolları vapurlarından bir kısmı dün rötarla limanımıza gelebildiler irwirinrm»—w ı*rr Karadeniz ve Akdenizdeki fırtına bütün şiddetiyim devam etmektedir.Bu yüzden birço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1951
  • BORSA Kambiyo ve Esham Açılış Sterling Dolar Fr Frangı tsyiçre Fr.Belçika Fr.tsveç Kr Florin Üret Drahmi Eskoudes 786.50 280 30 0 80 64 03 5.60 54 12 50 73 68 40 0 44.80 1 01 876 9 73 90 ıyj3 1938 lkr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1951
  • Amatör yelkenciler bir kulüp kuruyorlar Memleketimizin tanınmış ve millî ekibini teşkil etmiş olan amatör yelkencilerden bir heyet dün Vali ve Belediye Reisini makamında ziyaret etmiş,tir.Müteşebbis h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1951
  • Atom konferansına iştirak edecek profesörümüz Fen Fakültesi profesörlerin,don Fahir Yeniçay,Pariste yapılacak olan Unesco Atom Ens titüsü çalışmalarına iştirak etmek üzere dün uçakla hareket etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1951
  • Seyrüsefer dersleri Bugünden itibaren okullarda seyrüsefer dersleri verilmeye bağlıyacak ^rt^—Emniyet 6 ncı Şube Müdürlüğü,vatandaşlara seyrüsefer bAgJeri vermek ve bu suretle kazaların nisbetini azal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1951
  • Yüksek tahsil yapacak göçmenlere yardım edilecek Millî Eğitim Bakanlığı,yüksek tahsil yapacak göçmen gençlere yardımda bulunmayı kararlaştırmıştır.Bunlardan yurtlarda kalanların ücretleri ödenecek,diğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1951
  • Denizyolları dış hatlarda tenzilât yapacak Memleket içi turizm hareket lerini takviye etmek üzere,Devlet Denizyolları gemileriyle yaz aylarında İskenderun hattına yapılan seyahatlerde tenzilât yapılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1951
  • Taltif edilen emniyet âmirleri İstanbul Emniyet kadrosun,da yüksek başarı gösteren bazı memurlar,İçişleri Bakanlığınca birer maaşla taltif edilmişlerdir.Bunlar;İkinci Şube Müdür Mua.vini Nusret Özdemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1951
  • KISA HABERLER Kadeş vapuru dün saat 10 da Hayfaya hareket etmiştir.Gemi yolcuları arasında 20 kadar Musevî vardır.Sivas tankeri îzmirden Napoliye hareket etmiştir.Gemi,Sokoni Vakum hesabına akar yakıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1951
  • POLİSTE ir Paşabahçe Şişe Fabrikasın* da çalışan,amele Arif ö/demir,fabrikadan çaldığı hurda bakırları seyyar leblebici Salihe sattığı görülmüş,her ikisi de yakalanarak tahkikata başlanmıştırir Davutp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1951
  • HALKIN SESİ Bir merkebe yapılan işkenceden şikâyet eden okuyucu Üsküdarda Selimiyede Cami sokağında oturan bir okuyucumuz yazıyor;«Sokağımızda numarada oturan bir zatın merkebine ve küçük yav usuna et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1951
  • Mahrukat ihtikârına meydan verilmiyecek Belediye kc ve linyit briketlerinin satışlarından vazgeçmeye karar verdi Son günlerde,soğukların bir denbire bastırması üzerine şehrimizdeki odun ve kömürcüler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1951
  • Hırsız hizmetçi kız nihayet yakayı ele verdi Bundan birkaç gün evvel Balatta Fethiye caddesinde 1î7 numarada oturan avukat Asım Nural'ın,evinde bir hırsızlık hâdisesi olmuştu.Hizmetçi Saniye o gün ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1951
  • Turist,hiç şüphe yok ki bir memleket için döviz getiren bulunmaz bir vasıtadır.Bil hassa İkinci Dünya Harbin den sonra Amerikadan Avrupaya kış ve yaz aylarında tah minlerin fevkinde bir turist akım ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.12.1951
  • SANAT HAREKETLERİ Gizli oturum İkinci Dünya Harbi sonra,sının ilk felsefesi,gene,Fran sadan geldi denir.Bu felsefenin adı malûm:«Kxisteutialisme».Existentialisme uyanık Fransada,fikir hareketlerine ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1951
  • Vali.Anadolu yakasında halkla görüşecek Vali ve Belediye Reisi Fahrettin Kerim Gökay.halkın dert lerini dinlemek ve icabeden tedbirleri almak üzere,Anadolu yayakasında.haftada bir gü-n halk la görüşec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1951
  • MİLİ J KOMAN IWRIKA No.Go Remal KAfilP Kendilerini biraz ağırlaroak istiyorum.Aşçıya söyle de ona göre elini tutsun!sonra da çıkar gider;sanki şcıya söylemekle hepsi kendiliğinden olup bitiverecekmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1951
  • KISA HARİCÎ HAEERLER A MEKİK A Nevyorkta çıkmakta olan World Telegram And Sun gazetesinin bildirdiğine göre,102 katlı,dünyanın en yüksek binası Empire State Building,elli bir milyon dolara satılacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1951
  • Siyasî İcmal üâti Avrupa Ordusu Atlantik Paktı onlusununjfta.sk u inandan Eisenhower tarafından istenilen kuvvette olarak süratle kurulmasına,hiç olmazsa başlangıçta,imkân bulunamıyacağı anlaşılmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1951
  • Amerikan Fransız şarap rekabet3 Nevyork,18 Nafen)California bağlarının sahibi olan şarapçılar son haftalar zarfın da toplanarak Fransız şarapla,rıyla rekabet konusunu münakaşa etmektedirler.Zira son z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1951
  • Şarkı sözSeyen dağ Londra,18 Nafen)Afganistunda bir dağın musiki sesîeıi çıkardığı rivayeti üzerine oraya giden 2 Amerikalı ile 1 Afganlı hanende,dağdan rüzgârın yankılariyle çok tatlı flüt,kastenyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1951
  • P.Amerikan şirketinde büyük grev Başkan Truman,ihtilâfın halli için 3 kişilik bir komite kurulduğunu bildirdi Vaşington,18 A.A.United Press)Başkan Truman,dün Panamerikan Hava Yo-lan personelini greve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1951
  • Almanyanın istiklâline dair Mc Cloy un demeci General,Almanyanın Avrupa Ordusuna katılması,Batı savunmasını kolaylaştıracağını,söyledi Stutgart,18 A.A.AFP)Stutgart'ı ziyareti münasebetiyle yaptığı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1951
  • Briç partilerinde ye^ısük Londra 18 Nafen)Birmingham'da artık çok garip bir tarzda briç oynamak modası çıkmıştır.Kaybeden para vermiyor onun yerine sağlam bir dişini çektiriyor,kafasını sıfır numara t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1951
  • Adanaue?Schumacher mUlâkatı Bon,18 A.A.United Press)Başbakan Adenauer ve sosyalist muhalefet lideri Schumacher dün siyasî meseleler ve bilhassa plânmm ge^ lecek ayın başında parlâmento tarafından tasd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1951
  • Avrupa atom laboratuarı Batılı devletlerin ilim adamlarını içine alan karma bir Iîomisyon teşkil edildi ı.*jTJ"u.ıı m M»a Paris.18 A.A.Afp)Bir Avrupa atom laboratuarı ihdası için dün Pariste' Unesco
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1951
  • Eisenhover'n adaylığı General,Demokratların teklifini reddederek Cumhuriyetçi,lere müsbet cevap vermiş Vaşington,13 AP)The United States News and World Report isimli mecmua tarafın] dan bildirildiğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1951
  • Sis yüzünden garip bir hâdise Paris,18 A.A.Paris bölgesini kaplayan kalın sis ta baltası garip bir hâdiseye sebep olmuştur.Berlinden gelen «Air.France» kumpanyası uçaklarmdan biri normal olarak 21.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1951
  • Atomik denizaltının ismi Nautilus olacak Londra,18 Naîen)Birleşik Amerika bahriyesinin inşa etmekte olduğu atomik denizaltısınm inşaatı hakkında bütün gizlilik devam etmekle beraber bu gemi hakkında i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1951
  • 6ÖBE Bir devlet müessesesi mağazasında münakaşa Mağazadan içeri girdiğimiz zaman müşterileri de tezgâhtarları da canları sıkılmış bir halde bulduk.Ortada kısa,zayıf bir imiş teri kabara kabara bir şey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1951
  • Bir ırz düşmanı şehrimizde tutuldu Bundai;bir müddet evvel Kpstumonumm Püre kazasında çirkin bir tecavüz hâdisesi ohr.us;Mehmet Kul adında birisi eöz koyduğu hemşiresi" Ha çerin evine zorla girerek kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1951
  • Uçak,otobüs,tren ve otomobile karşı saves Yolları tanımak,zevkini çıkarmak için yürüyünüz Yürüyüş sırasında duyulan zevkin büyük kısmı bilhassa dekor değişik» tiklerinden doğmaktadır Mal Borland'm «Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1951
  • Sabıkalı bir firari Karagünırüktc yakalandı Biuidu.ii bir müddet evvel,Ar-kcrî Cezaevinin duvarını de löTok kaçan ve muhtelif suçlar dan sabıkalı bir firari ev\relki!gece yakalanmıştır.Yaralamak ve hı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.12.1951
  • mmmmi u 1 1 Otomobil,otobüs ve kamyon kazaları şimdiye kadar ekseriay karada olurdu.Bu «motorlu mmmm kara nakil vasıtaları» icaza sahası olarak «kara» lan herhalde dar bulmuş olacaklar ki birkaç günde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1951
  • Fox filmin genç yıldız namzetlerinden Pat Kelly,tecrübe filminde bir hayli mııvatfaK olmuştur.Kesimde yeni artistin güzel bir pozunu görüyorsunuz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1951
  • HERGUN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Mikimoto,dünyanın biricik inci kralıdır Istridyalari tetkik eden Mâkimoto "Hayvanın tabiî şekilde yaptığı su işi sevinçle bağırdı:ben.de yaptırırım!Krallık yalnız taç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.12.1951
  • Himmet Keçiye can,kasaba et.Su hi GARAN Mecburî,gayrimecburî birtakım sebep.er cloiayısiy le;profesyonel lig maçian tehir edilmektedir.Ve ahval gösteriyor ki daha da tehir edilecektir.Bölge Tertip Kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1951
  • G,Saray Kul'ibüıT'n tertiplediği boks map Sar ı Galatasaray kulübü.Türk ve Yunan boksörleri arasında karşılaşmalar organize etmiştir.Bü arada üç Yunanlı boksör.62 kilo Vlopulos.67 kilo Lambidis,ve Lam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1951
  • Aydın karması Yıınanistana gidiyor Aydın Futbol Karması,SaTuz ve Midilli kulüplerinin daveti illerine ocak ayı içinde Yunanistan'a gidecektir.Futbol Federasyonu gerekli müsaadeyi vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1951
  • Elbette vebal altında kalacağıın.Benim yüzümden çık ti ortaya.Ben sebep oldumihtiyar adamın fazla üzüldüğünü gören Şemsi,ona acı,mıştl.Teessürünü gidermeye ye gönlünü biraz olsun ferahlatmaya karar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1951
  • Vet affını teessürle haber verdiğimiz Atına r.uf.iı,n^kanı B.Koçyas!birkaç ay evvellstanbulda Mithatpaşa Stadında yapılan istanbul,tina,Tel.Aviv muhtelitleri futbol maçlarından sonra gazetemizin spor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1951
  • Rugby maçları Amerika'da geniş bir alâka ile takip edilen Rugby maçları,îngilterede de revaç bulmaya başlamıştır.Güney Afrika şampiyonunun İngiltere'de yaptığı maçlar geniş bir seyirci kütlesi tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1951
  • Oxford kürekçileri Oxford Üniversitesi kürekçileri;birkaç ay sonra karşılaşacakları Cambridge için hummalı bir çalışmaya başlamışlardır.Oxford lular bu yılki müsabakayı kazanabilmek için yeni bir takt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1951
  • Türkiye voleybol birinciliği Türkiye voleybol birincilikleri.29-30-31 a alık tarihinde Ankarada yapılacaTcln-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1951
  • Ankara Böfgessndeı bir istifa Haber aldığımıza göre,haf ı ortasında stda âmiri Vaha'p Ü.a'j tay,Böltfe Müdürü ile bir münakaşadan sonra vazifesinden istifa o t m iştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1951
  • Ordu Takımımız bu gün Atinaya gidiyor Türk Ordu Muhteliti 21 ve 23 aralıkta Yunan Ordu Futbol Takınıiyle iki karşılaşma yapmak üzere bugün Atina'ya harekU edecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1951
  • I Rapid yarın geliyor 22,23,29 ve 30 Aralık tarihlerinde şehrimizde dört maç yapacak olan Avustu:yanın Rapit takımı perşembo günü İstanbul gelecektir.Rapit ilk karşılaşmasını bu cumartesi günü Galatas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1951
  • TÜRKİYE YUNANİSTAN milli futbol karşılaşması 29 Şubatta Atinada oynanacak Türkiye Yunanistan genç takımlar maçı ile eski dostluk yeniden ihya 'edilmiş olacaktır 1019 da Atinada Panatinaikos stadında o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1951
  • Ingilterede lig birinciliği dört takım arasında kaldı İkinci kümedeki dört kuvvetli takım puan ve gol averajı bacımından aynı durumdadırlar İngiliz lig maçları elan sürprizû cereyan ediyor.Sahaiarin ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1951
  • Vy nı mektebinin örnek futbolcusu ui'»wi ıı ı.m—mm »Mwn Gernhard HANAPPi Avusturyalılar,Prater Stadında bir millî maç başlamadan evvel veyahut da radyo başında millî karşılaşmalanndan birini dinlemeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1951
  • ili" mı.iiiWXH italyada tek seçici Italyada yapılan «tek secicilik seçimi» büyük bir alâka ile takip edilmektedir,italyan futbolunun son senelerde gösterdiği başarısızlıklar iş başın daki komiteyi çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.12.1951
  • 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA 1 Zahmetsiz servet;Hayvanlık.2 Bombası atomdan şiddetli imiş;İstihza.3 7 veya 10 beyitten mürekkep Arap manzumesi;Topraklar.4 Beygire atla iki kelime)Şimdiki eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.12.1951
  • FAYDALI BİLGİLER Vapurlar Gidecekler 14.00 Giresun)îzmire 22.00 Tırhan)Bandırmaya Geleeekier 6.30 Tırhan)Bandırmaya 8.00 Anafarta)Antalyaya 14.35 Uludağ)Mudanyaya 16.30 Etrüsk)İzmıre Trenler Gelecekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.12.1951
  • RADYO İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Radyo salon orkestrası konseri.İdare eden:Semih Argeşo 1.Saint Saens.«Akşam çanları» 2.Godard,«Jocelyn'in ninnisi» 3.Cribulka,«Stephane g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.12.1951
  • Kaybolan deli kız Sarhoş Sami Efendinin deli kızı Fadime;sabahın onundan beri ortada yok,Bir ırka sokakta oturan yengesinin evinden kendi evlerine gelirken yol lan şaşırıp evi bulamamış omcak.İkindi v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.12.1951
  • îpek geceliği hışırdayarak kendi yatağına doğru yürüdü,sonra kocasına dönerek:«Nasıl bu gece uyuya.I «ilecek misin?«Gayret edeceğim.«Dün gece de öyle dedim,sabaha kadar döndün durdun.«Sen beni merak e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.12.1951
  • İSTANBUL BEi-EDIYESl SEHÎR "U ATROLAHI Saat 21 de DRAM SOYGUN Yazan:Cevad Fehmi Bcşkut reltfun 42lr 7 KOMKD1 KJ«-'MT DİMYATA CiDERKEN Yazan:D.H.Psatha Türkçesi:Nazım Dersan Telelon 4(1409 Pazar günler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.12.1951
  • BIMIKMI İ VVRVÛNCÛ* MURADW+MMTl TKFRİKA No.8« KEMAL SAMANCICtL Sultan Murat irice ellerinin biriyle kızı sedire yıktı,diğeri ile de kâğıdı çıkardı II SULTAN MlRAD DAYATIYOR Güzel Gonca pervasızca Sult
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 19.12.1951
  • Iranda genel seçim Baş tarafı birincide J cesini bildirmiştir.Dr.Musaddık,yarım asırdan •beıi,Iran'lıların iik serbest seçimi-'ini yayacaklarını "kaydetmiştir.Başbakan,îran'Llann sükûnet le ve emniyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.12.1951
  • 33 topçu subayımız ciploma aldı Ankara,18 Müüyet)Bugün saat 11 de sekizinci dönem topçu pilot kursunun bilinci devre eğitimini başarı ile bitiren 33 subaya Etimesgut Türkkuşunda yapılan törenle brövel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.12.1951
  • talyanın Birleşik illetlere alınması Paris,18 A.A.Güvenlik Konseyi bu sabah toplan mış ve muhtelif memleketler ve bu arada bilhassa îtalyanm Birleşmiş Milletler teşkilâtına üye sıfatiyle katılmalarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.12.1951
  • Hakem Komitesi bugün seçiliyor îfri ay evvel yapılan ve usulsüzlüğüne itiraz edilen Bölge Hakem Komitesi seçimi;brgün tekrarlanacaktır.Bilindiği gibi;yalnız îstan bul bölgesine bağlı lisanslı fut bol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.12.1951
  • İtalyan bir profesör geldi İstanbul Üniversitesi iktisat Fakültesinde İstatistik kürsüsün de ders vermek üzere davet edilmiş bulunan italyan,profesörü M.Castellano.dün kğam şehrimize gelmiştir.Ünivers
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.12.1951
  • ZAYÎ Tıp Fakültesinden aldığım şebekemi kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.7714 Ayhan Bayraktar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.12.1951
  • Zeyrekte arbede Evvelki gün.Zeyrekte I ak lı,sandaîyalı büyük bir kavga olmuş,vaktinde yetişen zabıta kuvvetten,hâdisenin büyümesine meydan vermeden,kavgayı bastırarak müsebbiblerini yakalamışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.12.1951
  • Kıbrıs meselesi Bus tarafı birincide* Akritas.garek Birleşmiş Milletler şartının,gerek însan Hakları Beyannamesinin,İngiltereyi.Kibrisin Yunanistanla birleşmesine mümanaat etmemek mevkiine koyduğunu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.12.1951
  • İnsanlık tarihi |Baştar:zfı Lirincide] manlar faslı İngiliz Arkeologu MadajL Jacqueites Haw-ees ile Londra Warburg Enstitüsü Direktörü Dr.Henri Frank Fort yazacAKİar,Milât öncesinden 1400 senesine kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.12.1951
  • Kore tugayımızın zaferi Bas tarafı birincide)Türk Tugayı,evvelâ otuz dakika süreri bir taanuzu taı:detmiş ve bu müfrezeden sonra hücuma geçen ve sayısı henüz malûm olmayan bir komünist kuvvetini de yi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.12.1951
  • Cinde 15 milyon kişi katledildi Paris.18 AP)Milliyetçi Çin,Kız'.l Çin'in kıt'a Çin'inde,iki sene içinde 15.672.000 kişiyi katletmiş olduğunu iddia etmiştir.Bu iddia,altın'ş devletten müteşcickfl olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.12.1951
  • Eden'in tekliflerini Mısır kabul etmedi Baş tarafı birincide!havaliyi boş bırakamıyacağı ciheti,Mısır Dışişleri Bakanına bildirilmiştir.Fakat keza sanıldığına göre,İngiliz Dışişleri Bakanı Anthony Ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.12.1951
  • Atinaya kaçırılan artist Bas tarafı birincide)hir;Hasan ve Hüsnü adında iki organizatör tarafından İzmire götürülmek bahanesiyle Atinaya kaçırılmıştı.Dün aldığımız malûmata göre,Hasan ve arkadaşı Atin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.12.1951
  • Yaralı ve şehit listesi ı Bas taralı birincide)yaralılar Üsteğmen Lûtfi Uğur,Üs teğmen Hayrı Gür,Kıdemli Başçavuş Ahmet Özkan,Çavuş Hasan Ünlü.Çavuş Alâettin Kesiciler,Çavuş Arif Dinçer,Onbaşı Osman U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.12.1951
  • ılıç Ali nlatıyor TBaş tarafa birincide"!îe siyaseten,idareten,iktisa den kuvvetli olmak lâzımgeldiğüû hatırlatarak mili tlerin hayatında en mühim ve zarurî bir teşekkül olan,siyasî fırka,lardan Türkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.12.1951
  • Rusyaya veri ¦"Bag tarafı birincide] kili bir kaynaktan bildirildiğine göre bir Orta*Doğu korautanlığı ihdası projesine karşı 24.1L95I tarihinde Sovyetler tarafından verilen notada mev cut protestolar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.12.1951
  • Bir Amerikan muhribi tzr.ıire geliyor Ankara,18 A.A.Anurika Birleşik Devletleri â°nh kuvvetlerine mensup «U.S.S.Kenneth D.Bailey» muhribi 29 aralık 1951 günü tzmir limanına gelecek ve 3 ocak 1952 tari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.12.1951
  • frıgÜiz BüyükelçM Soraıtam ziyaret etti Ankara,18 A.A.îngiL tere Büyükelçisi Ekselans Sir Knox Helm,bugün 5p!cien evvel,Büyük Millet Meclisi Başkanı Refih Koraltanı maka mında zîvarrt etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.12.1951
  • Yeni basın kartı yönetmeliği neşredildi Ankara,18 A.A.Gazetecilere mahsus basm katları hak kındaki yeni «Basın kartı yönetmeliği» bugün resmi gazetede yayınlanmıştır Yeni yönetmelik.1 Ocak 1952 'tari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.12.1951
  • Askerî bir kamyon îki gün evvel.Bebekte vukua gelen fecî otomobil kazasından sonra,dün de bir askerî kamyon Göksu köprüsünden dereye uçmuştur.Bir erimizin ölümü ile neticelenen bu fecî kaza,söyle cere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.12.1951
  • İngiliz Kraliyet otomobiline bir otobüs çarptı Londra,18 AP)Devletleştirilmiş olan İngiliz otobüslerinden bir tanesi,bugün,Noel için alış veriş yapmakta olan Kraliç?Elizabeth ile Prenses Margaret'ı be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.12.1951
  • Sfrasburg toplantısı Strasbourg'ta toplanmış olan Avrupa Parlâmentolararası A samblesine iştirak etmiş olan Bahadır Dülger,dün saat 17,30 da limanımıza gelen Tarsus vapuru ile dönmüştür.Kendisiyle gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.12.1951
  • Müttefik esirlerinin Komünistler 11,559 ismi ihtiva eden esir üstesini Müttefiklere verdiler Munsan,Kore)18 AP)Komünistler dün,Müttefiklere 11,559 harp esirinin ismini ihtiva eden bir liste tevdi etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.12.1951
  • Rusların 48 inci vetosu Paris,18 AP)İtalyanm,Birleşmiş Milletlere a z a 11 k için yapmış olduğu talebi tetkik etmek için toplanmış o'an Güvenlik Konseyinde bugün,talep hakkında Rus vetosu tendidi yüzü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.12.1951
  • Narenciye mahsulü ihraç edilecek Ankara,18 Milliyet)Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı,aldığı yeni bir kararla narenciye ma.sülünün ihracını serbest bırakmıştır.Narenciye üç numaralı ihraç listesine geçiril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.12.1951
  • Churchill Pleven mülakatı fBaş tarafı birincide] chill ile Fransız Başbakanı Rene Pleven arasındaki görüşmelerin neticelerini «mükemmel» olarak vasıflandırmış ve şöyle devam etmiştir:«İngiliz Fransız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 19.12.1951
  • j/IW wr* ft'tlİİ*'»!*oMi NCEMAC 1 m *v 17 25—33.BEYGİRLİK £l M O/M Aü TJl M DİZEL i Türkiyeye münhasır ithalâtçısı Mehmet Kavala Galata îstanju.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.12.1951
  • ^VSi&W/^»©OC-ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat Hânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmeleri,hizalarında yazılı günve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.12.1951
  • KiraSsk dükkânlar 'let Demiryoüarı 1 ire i işletme Satmalma Komisyonundan 'lapazannâa yeni inşa olunan vago* atelyesi lojmanları indaki 217.249,251,253 ve 235 kapı No.lu beş dükkân ıMtırma ile kiraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.12.1951
  • 'Deniz Harp Okulu Komutanlsğıeıdan 1 1952 1953 ders yılı Dz.Harb Okulunun 1.inci sınıfına namzet olmak üzere bir cefaya mahsus olarak şimdiden,ihzarı Harb Okulu birinci sınıf namı altında öğrenci alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.12.1951
  • 050 ve daha evvelki yıllar damgasını faşsyan ve 952 yılında damgalanması gereken ölçü ve eSçü âBeti sahibi resmî daire ve esnafın dikkat nazarına istanbul Belediyesi Başkanlığından:14826 sayılı ölçüle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.12.1951
  • İstanbul 3 üncü İcra Memurluğundan 951/688 Mahcuz olup muhtelif eb'ad,renk ve tipte 19 meşin bavul Galatada YüksekkaMırım 1 No.da 3/1/1952 Perşembe günü saat 12 den 13 e kadar r.çık arttırma ile paray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.12.1951
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı islerini idare eden:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer;N.A,A,N.K.Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.81 uf\tf*mn~0.m,imj*mmmmu*TJmW n* m' t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.12.1951
  • Her yer için,her türlü İLÂNLARINIZI İstanbul Ankara izmir Manisa'da RESMÎ İLÂNLAR BÜROSUNA veriniz Türkiycnin her tarafında çıkan gazeteler için ilân kabul eder.Merkezi:istanbul,Yenipostahane kargısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.12.1951
  • P.T.T.işletme Genel Müdürlüğünden 1 Yedekleriyle birlikte 50 adet 100 lük ve 20 adet 50 lib olmak üzere cem'r.n 70 c'.det Manyetolu telefon santralı kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır,2 Bu santrai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.12.1951
  • Maliye Bakanlığından Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyacı için alınacak azami 30)adet çifr.difransiyelli,kasrıaksız Jeep Universal ile azamî 15)adet çift difransiyelli,bir tonluk Pick.up tipi Jeep kamy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.12.1951
  • İçme su inşaatı yaptırılacak İller Bankasından:1 Çorum iline büglı İskilip ilçesinin içme suyu inşaatı kapalı zarf usuiıi 1e vahidi fiat esasına göre eits'.ltmeye kon muştur.2 Bu işin ilk keşif tutarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.12.1951
  • o f/ck:ne Mühendisi idaresinde ve Mütehassıs ustalar nezareti altında Her Model Benzin,Dizel Otomobil,Kamyon,Traktör,komple tamirat Ekspertiz Keşif ve Müşavere Şişli Perihan sokak:70-1 Telefon:80037
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.12.1951
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânı Kapalı zarfla 79-81 randımanlı 500 ton Un satın alınacaktır,loptan bir talibe verilebileceği gibi 100 er tonluk partiler halinde ayrı ayrı ihale edilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.12.1951
  • Nezleye Karşı v.KrNiNLi RİPİN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.12.1951
  • CÜCÜK KA3IŞIK İŞ Komedi 3 perde Çarşambadan başka her akşam saat tam SAHNE 21-15 de Cuma-Pazar matine saat tam 17 de.30 Kasım Cuma gününden itibaren matineler 14.30 da.Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.12.1951
  • KARACA Opereti Bu akşam saat 21 de M A K S î M de Cumartesi,pazar 16 m da n.atine ve çarşamba 16 da tenzilâtlı matinesormagîr' Şarkılı tuluat oyun Perşembe akşamı iie cumartesi matine talebeye tenzilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.12.1951
  • stamonu Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığından Geçici İlânın başladığı ihale Keşif tutarı teminat Tarih tarihi *in nev'î Lira Krş.Lira Krşm ikmal inşaatı 26282 001971 15 3.12.951 24.12.951 amonu Beden T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan