Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.12.1951
  • BAŞYAZARIMIZ ANKARADAN r.M| M"-III T^i-I" f I-ıtfr.I»*ı.m,r t m.m,ttm Baka beyanatı Memleketin asayişi her şeye temel teşkil eden esa9 davalardan biridir ve kimse onu bozmak cür'etikendisinde bulamıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1951
  • Batı Berlinde meydana çıkarılan Nazi teşkilâtı Nazi tipinde kurulan bu teşeküllerin komünist parasîyle kurulduğu tesbit edildi laşıldığına göre,bu teşekkülle.Berrin,16 Nafen)Batı Berlinde faaliyette b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1951
  • Her tarafta şiddetli sağnaklar h üküm sürmektedir.Resimde iki gün evvel şehrimize yağan kar dan bir manzara görülmektedir.Amerikada şiddetli kar fırtınası esiyor Büyük şehirler arasında münakalât durd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1951
  • Beşiktaş dün Fenerbahçeyi 3-2 yendi Dün Dolmabahçe Stadmda,Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaştılar,tik devresi daha ziyade Beşiktaş hâkimiyetinde eeçen 0yur man zaman heyecanlı bir seyir 1*kip etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1951
  • Eüyük Tarihî Tefrikamız HAZRETİ MUH AMMED'in HAY ATI Yazan Samıh Kafiz TA NSU Tefrikamızdan 1 Mekke Doğum gecesi Abdülmuttalib'in evinde Haşimîlerin mahallesinde sevinç.2 Mekke'ye gelen kabile kadınla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1951
  • Bir kız kaçırma vakası Yapılan ihbar özerine Savcılık tahkikata başladı Dün akşam Aksarayda bir kız kaçırma hâdisesi olmuştur.Vaka şöyle cereyaa etmiştir Bundan bir müddet evvel Ak saray Küçük Lânga c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1951
  • Korkunç bir uçak faciası New-York 16 A.A.Florida'da Tampa'ya gitmek üzere New-Yorktan havalanan bir taşıt uçağı New-Jersey'de Elizabeth'de bugün öğleden sonra ye re düşerek parçaJannus ve içinde bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1951
  • Erkeğinin yenilmesine kızan deve İzmirde yapılan güreşle,bir dişi deve,eşini yenen deveye saldırdı Izmir,16 Milliyet)Bir spor kulübü menfaatine bugün öğleden sonra Eşrefpaşada tertip edilen deve güreş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1951
  • Musadd Ik Hü küme t i güç durumda Muhalefet,dün de hükümeti şiddetle tenkit etti İran Parlâmento binasına iltica eden muhalefet lideri İmam Yamal Tahran,16 A.A.Muhalefet,Parlâmentoda hükümete" karşı ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1951
  • Suriye Hükümeti!Samdaki mümessilimiz ve Batı devletleri mümessilleri,Dışişleri Bakanlığını ziyaret ettiler Şam,16 AP)îngi'tere,Fransa ve Birleşik Amerika,Albay Fevzi'nin idaresindeki yeni Suriye hükü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1951
  • ikinci Büyük Millet Meclisinde geçen hâdiseler Birir ci Büyük Millet Meclisine nazaran ikinci Meclisin çehresi hayli değişmiş* hayli gençleşmişti.Bu gençleşen Mecliste,Vasıf ve Necati Beyler,iki ateşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.12.1951
  • Seyyar köftecilerin çalışmaları inen edilecek At eti satan bir şebekenin yakalandığım geçenlerde ha^ ber vermiştik.Böyle bir şebekenin ortaya çıkarılmış bu lunması.Belediyeyi seyyar köftecilerle ciddî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1951
  • Üniversiteye dikilecek Ata türk heykeli için yapılan bağışlar Millî Türk Talebe-Birliği t;rafından İstanbul Üniversitesi bahçesine.Atatürk heykeli dikilmesi için girişilen teşebbüs?mem'ekette büyük bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1951
  • Öğretmenler için bir kitap serisi neşrediliyor Millî Eğitim Bakanlığı,bu ders yılından itibaren,öğret' menler iQİn bir kitap serisinin nesrine başlamıştır.Serinin ilk kitabı olan «Öğ reu^caiUk.meslek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1951
  • m ı ı« «^i1 it FIKK A B;a3 e e» tedbir Fransada büyük bh çiftçi yol kenarında bulunan ağılındaki koyunlaun gace mer'aüan dönerken daima bir iki tanesinin otomobil altınJa can verdiğini görmüş ve birka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1951
  • Elektrik İdaresinin yeni Genel Müdürü t.E.T.T.Genel Müdürlüğüne tâyin edilen Tekniıc Üniversite profesörlerinden Kâmıran Görünün tâyini Vali tarafından onaylanmış bulunmaktadır.Ye ııi Genel Müdürün bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1951
  • Bii* hamal,arkadaşını ağır surette yaraladı Haydarpaşa garında seyyar hammalhk yapan Atıf Yakıcı ile OrhanGümüşdağ Selimiyede Lâz Mahmudun kahvesinde çay içme yüzünden kavga etmişlerdir.Bu sırada Atıf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1951
  • Yedikule Hastahanesinin verem pavyonu yakında açılacak Yedikule Verem Hastahanesîne ilâve edilmekte olan 150 yataklı yeni Verem pavyonunun inşaatı sona ermiş bulunmaktadır.Ha1 en Bakanlığın gönder,miş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1951
  • Radyolarımızın,klâsik Türk İstanbul ve Ankara radyolarında K'âsik Türk Müziği saati,nin azaltılacağı yolunda bazı şa yialar çıkmışsa da,dün yetkili bir zat,bu haberin doğru olmadığını bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1951
  • Ded kodulu b r hod SQ Genç ve tfüzel bir kadının komünist olduğu iddia ediliyor Emniyet Birinci 3ube Müdür,lüğüne,dün sabah garip bir ıhbar yapı mıştır.Şah:imiz sosyetesinde ceşıt.i dedikodulara yol a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1951
  • Bir vece hırsızı KaDalıcarsıda suç üstü yakalandı Evvelki gece,bir gece hırsızı girdiği dükkânda,bekçiler tarafından suç üstü yakalanmıştır.Sabaha karşı,İsmail Eski admdaki sabıkalı,Kapahçarşıda 103 n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1951
  • Yılbaşı münasebet yle eğlence yerlerinde masa ayırtanlardan yer veya masa parası namı a&tında bir ücret alınmasına müsaade edilmiyecek Yılbaşmnı yaklaşmış olması dolayısiyıe lehlimiz piyasasında ve bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1951
  • İran Prenslerinden Pehlevî dün sabah şehrimizden geçti Iran Kral hanedanına mensup olan Prens Pehlevî dün sabah Tahrandan şehrimize gelmistir.Kendisini hava meydanında Konsolosluk mensupları karşılaın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1951
  • Köylü,hayvanlarının yonca ve yemini tamamen İtendlsi yetiştirecek Tarım Bakanlığı,tarım kalkınma pÛânı çerçevesi dahilinde,hayvan yemi ve lif ne batlarının yetiştirilmesi mevzuunda çalışmalara başlamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1951
  • 2500 köy Enstitüsü öğretmeni Bu sene 2500 öğretmen maaşlı kadroya geçirilecek,müteakip yıllarda bütün öğretmenlerin ücretten maaşa geçirilmesi temin edilecektir.Bu suretle 7500 köy öğretmeni Millî Eği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1951
  • POLİSTE •jr Şoför Turan idaresindeki 8150 plâkalı taksiyle Fatihte Ibrahimpaşa Caddesinden gaçerhen yeıin kaymas.ndan freni tutmamış,elektrik direğine çarparak parçalanmıştır.Nejat adında bir yolcu ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1951
  • w,MAKALE Yeni neslin en büyük derdi ismail Hamî DANIŞMEND Dün ateş gibi zekâlarını takdir etmemek imkânı olmıyan bazı gençlerle görüştüm.Vaziyetlerini sordum:Bir ikisinin meslek hayatına henüz atıL ms
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1951
  • KONFERANS j-M.T.T.B.tarafından Atatürü her cephesinden tanıtmak ıaksadiyle hazırlanlun seri kon •ranslardan ilki.18 aralık sab ünü Çiçek Palas lokalinde saat 6 da verilecektir TURİZM r Türkiye Talebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1951
  • ^DURUMU Yeşilköy Meteoroloji Isıasyounun hava tahmin raporuna öre bugün şehrimizde hava;gei el olarak bulutlu geçecek rflz-ârlar batı yönünden orta küvette esecektir.Hava sıcaklıgın-1 i düne nisbetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1951
  • lit 17 ARALIK Bu 17 4 R.Et 1951 K.Ev 1371 Pazartesi 1367 VAKİT VASATÎ EZANİ »üne 7.18 2.36 ÖÜe 12.JO 7 28 İkind 14.30 9 48 AJcfa n 16.42 12 00 Yatsı 18.21 1-39 Imsa i 533 12.51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1951
  • P.T.T.ftin pal «rneleri çok rağbet Kördü Posta Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü,geçen yıl tecrübî mâhiyette satışa çıkardığı pul karneleri" nin rağbet görmesi üzerine^ bu karnelerden bastıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1951
  • Florya cinayetinin kaatiü Cezaevinde delirdi Bundan bir hafta evvel,Sultanahmet Cezaevinde çirkin bir tecavüz hâdisesi olmuş;Florya cinayetinin faili Harun A çay,Cezaevi müdürü ve müstahdemime tecavüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1951
  • Doktor s msarSarı m,mısraı ıınm»»ı m-Bu kabil kimselerle ve simsar kullanan doktorlarla mücadele edilecek ı »a—ıl» »in—İlgililer,doktor simsarı ismi verilen bir tattım bozuk karakterli tufeyli insan a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1951
  • HALKIN SES!Bir vatandaşın fiat arttırmalarına itirazı Adalet mensucat fabrikasında işçi Hüseyin Arpacı yazıyor;Belediye gazino ve lokamalarda Hatların bir inikdar artırılmasına müsaade ettiğini gazete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1951
  • BORSA Kambiyo ve Esham sterling Dolar Fr Frangv tsvıçre Fr.Belçika Fr.İsveç Cr Florin irar ı rahml Açılış «pan 786.50 280 30 0 80 64 03 5.60 4 12 50 73 68 40-0 44 80 01 876 9 73 90 i}'4H turganl ı93
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1951
  • MERAKLİ Vatandaşların sık sık şikâyet tttikleri mühim mevzulardan biri de,küçük memurlar mesel sidir.Her Bakanlığın.Umum Müdürlüğün ve Müdürlüklerin emrinde çalışan ve halkla daimî temas halinde bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1951
  • KISA HABERLER it Türkiye Talebe Turizm Teşkilâtı şubat ayandaki sömestr tatilinde yapılmak üzere.Nice Cannes,Monte-Carlo,Tunus ve Cezayire birer seyahat tertip etmistir,ir Millî Gençlik Komitesi bu ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.12.1951
  • »esaret arzeden bir çocuğun marifeti Swindon İngiltere)16 A.A.United Press)11 yaşlarındabir erkek çocuğu,süratle ilerlemekte olan bir marşandiz treninin geçeceği hat üzerine oturmuş,korku ve dehşetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1951
  • İsrail e muhaceret Macarlar,İsrail'e gitmek isteyenlerden bin dolarlık bir para alıyorlar Napoli,16 Nafen)Demir perde gerisinde bulunup da İsrail'e hicret etmek isteyen Yahudilerin şu iki şarta tâbi t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1951
  • Panamerikan memurları greve başladılar New-York 16 A.A. A£p)Panamerikan hava şirketi personeli dün akşam tesbit eduen turihten 24 saat evvel New-Yorktaki iki hava alanında greve başlamışlardır.İhtilâf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1951
  • Pakistanin bellibaşlı pamuk müşterileri Karaşi 16 Nafen)Pakistan pamuk cemiyeti bagkam Seyrd Mohammed Bashir,bu sene dünya pamuk istihsalinin bir re kor teşkil ettiğini kaydetmiş fakat sarfiyatta göze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1951
  • Siyasî İcmal İran petrol satmağa uğraşıyor İran hükümeti petrol almafarı için eski müşterilerine yeniden müracaat etti.Bunu müracaattan ziyade bir ültimatom addeylemek daha doğ ra olur.İran evvelce Ab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1951
  • İngilizlerin sigara sarfiyatı azalıyor Londra 16 Nafen)Son istatistiklere göre.Londrada sigaraya talep gün geçtikçe azalmak tadır.Sigara bayileri bundan şikâyetçi olduklarını bildirmişler ve seben ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1951
  • Bigada göçmenlere yapılan yardım Biea 16 AA.İlçemizin muhtelif köylerine yerleştiril ti iş olan cem'an 59 hane göçmen için inşa edLmekte olan evier tamamlanarak sahiplerine tes lim edilmiş,aynca her a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1951
  • İsparta İşçi Sendikalarının kongresi İsparta 16 A.eŞhrimiz Yünlü.Pamuklu Fabrikaları ile Halı Dokuma Sanayii İşçileri Sendikası bugün ilk kongresini yapmıştır.İşverenler ve işçilerin hazır bulunduklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1951
  • Bir harp vukuunda otomak sıkanlarla Vaşington.16 Nafen)Bu.ı rada açıklandığına göre,Birle Sik Ame.ıika yakında Avrupa müdafaasında atomic silâhların ku lanılma meselesini ciddiyet,le ele alacaktır.Yür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1951
  • Cuzkırara gemileri 0*0* i—wm—Ruslar ödünç olarak aldıkları gemilerden ikisini Amerikaya geri veriyor Bremersoven,16 A.A.Sovyetler Birliği,ödünç verme ve kira-ama kanuna dolayjsıyle almış olduğu iki bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1951
  • ın ctdayhğı Iwoa eyaleti D.P.Başkanı,Iia.in adaylısını kaymasını resmen isteyecek Desmoine «İo\va» 16 A.A.Iwoa eyaxeii Demokrat Parti Başkanı James More,Parti üye lerinin bir toplantısında merkezî eya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1951
  • Ingilteretle garip bir hırsızlık vak'ası Londra,16 Nafen)Birminghamda acaip bir hırsızlık vakası olmuştur.Harris isimli bir kuyumcu soyulmuş,çok kıymetli bir bilezik ve pırlanta bir yüzük çalınmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1951
  • İngiltere ie motoric bîsjkiet modası Londra 16 'Nafen)Son zamanlarda İngilterede bisiketlerıne küçük motor takıp dolaşanların sayısı yüz bini bulmuştur.Halk bu sayede işine yorulma,dan ve ucuza gidebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1951
  • *İP İ i-aJ3i* Horoz döğ"ş"erî Bursadan bildirildiğine göre orada yeni bir spor pek ziyade ı«vaç bulmaca başlamış.Ilalk horoz besliyor.bunLırı muharip olarak yetiştiriyor ve dövüş türuyorLırniiş.Şehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1951
  • [Istanbul Teknik Üniversite Rektörlüğünden 1 Üniversitemiz Herke?«Taşkişla?binasmın de larsbri,sert afaç döşeme kaplaması ve duvar tapisöri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye koaouıştur.2 Bu işin keşif b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1951
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA I Washingtondan gelen bazı ha berlere göre İngiltere Kuzey Atlantik Paktı Teşkilâtlın silâhlanma programında kendisine düşen rolü oynamak için yeni bir yardım görmeği iste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1951
  • Kadın,birdenbire anhyamamış gibi baktı:Kaç gündür beni mi bekfiyordunuz?Benim geleceğimi biliyor muydunuz?Bilmez olur muyum?Nereden biliyordunuz,an Iryamadım doğrusu.Aman efendim,yoksa beni yabancı ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1951
  • SANAT HAREKETLE ehir Tiyatrosu Bu kadar iyi niyet,neden bu kadar bozuluyor,akıl almaz.Böyle fena piyesler neden,böyle fena oynanış neden?Söylemekten,ısrardan niçin vaz geçecek misiz?Bir müca dele başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1951
  • tır sveç mscrnuasmın ycptığı enftreson cnkef &evfâar tâtifif tokbî-hi:en farklı&r.Fafcet bi?y^lı ehseriyet nûnıs tagtisftla ve sj-îe giyinen tnwriirthw an hoşüamyor Büyük tirajh isviçre BMÜft Btoocsuı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1951
  • Cenaze hazırlıkları yapılırken dirilen yetmişlik kadın Bari 16 A A United Press)Burada öldüğü sanılan ve a in saattenberi de hiçbir hayat eseri göstermiyen 70 yaşlarında ve Anna Salamina adındaki bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.12.1951
  • İl Türk Kadınlar Birliği.I Türkiye Millî Talebe I Federasyonu himaye-I sinde Dil,Tarih ve Coğrafya Fakültesi onferans salonunda bir Resi il tertip etmiş ve kalabalık ir davetli ve öğrenci toplıılu-i t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1951
  • *Şfe-Cenubî Amerikanın en güzel gözlü kadını Senorita Maria Magdalena güzel got:«ıüsaftaKasında jüri azasının reylerini bu bakışlariyle elde etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1951
  • HERCUN TARİHTEN MERAflJ BIRVAK'A Firavun'un kız kardeşinin oğulluğu kimdi ı™—C9HY Firavun'un kız kardeşi küçük yavruyu bağrına basarak s "Bu benîm oğlum,adı da Musa olsun,dedi îsraüin Mısıra yerleşmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.12.1951
  • Maçı a tenkidi Siiliıî GARAN Forme Beşiktaş takımı,eğer müsabakanın ikinci dakikası do.madan yaptığı ve âdeta bir avansla girişti ği oyunun bundan sonraki dakıkalaıını gol yemeden geçırebilseydi,netic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.12.1951
  • Nefes nefese yanlarına gelen adam hiddetle tboya çıkıştı:Ne yapıyorsun sen be?iyiyim be ağa.Anlamamazlığa gelme,burada ne işin var diyorum sa na.Ne işim olacak be amca,güreşeceğim.Bre oğlum sen delird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.12.1951
  • Atletizm cjanı seçimi Atletizm ajanı seçimi,Ankaradan gelen t a m-i m e gore bugün yapılacaktır.Bii yuk bur aıâka ile bekienen seçim için şimdiden aday gösteri lenger vardır.Şimdiki ajan A.Rıza Sözera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.12.1951
  • italya lig maçları Roma,16 Radyo)Bugün oynanan lig maçlarında şu netıceler alınmıştır:Bologna:2 Luchesse:1 Como.0 Propatria:1 Fıorentına:0 Spal:0 Legnano:2 Atalanta:2 Milan:1 Juventus:1 Napoli:0 Tries
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.12.1951
  • J s me maç A.Hiscr Eyübü yendiier Adclet-Dün,II.HI.ve IV.küme maçlarının bir kısmı yapıl rmş,diğerleri de tehiredilmiştir.Şeref Stadında:Hasköy:2 Cihangir:2 ilk maç Kenan Çelik'in idaresi alLmda 2 2 b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.12.1951
  • Bursa lig maçları Bursa 16 Hususî muhabı rimizden)Bugün oynanaı lisr maçlarında Merinos Doğar sporu 8 3,Akınspor İne gol İdmanyurdunu 3 1 Çelikspor da Güvensporı 3 2 yenmişlerdir.Lig liderliğini Merin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.12.1951
  • Fransa lig maçları Paris.16 Radyo)Bu gün yapılan lig maçlarındı aşağıdaki neticeler alınmış tır:Racing:1 St.Etienne:Le Havre:2 Roubaix;Reims:2 Nancy:2 Nice:0 Sochaux:1 Rennes:1 Marseille:1 I.i-Uv 6 Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.12.1951
  • Tecrübesizlerarası,Greko Romen stili güreş müsabakaları cumartesi ve dün Fatihteki güreş kulübü salonunda yapılmıştır.Büyük bir alâka ile takip e dilen karşılaşmalara 100den fay la genç güreşçi iştira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.12.1951
  • Beşiktaş dünkü maçta Oyunun ilk devresinde çıkardıkları süratli tempo ile Beşiktaşlılar galibiyeti elde ettiler Geçen hafta başlıyan üçlü turnuva maçlarının ikincisi dün Beşiktaşla Fenerbahçe arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.12.1951
  • TEFRİKA No.84 KEMAL SAMANCICİL Husrev Paşa,başına bir felâket geleceğini cnlayınco,Kösem Sultanın sarayına sıâındı Hah!Siz o sarhoşa öğretin,Sultanı sarhoşluğa alıştirsin.Fakat bir yandan da taze,güze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.12.1951
  • KÜCÜK KARIŞIK İŞ •Comedi 3 perde Çarşambadan başka her akşam saat tam c AHNP 2115 de Cuma-JJ/IU^L.pazar matine saat tam 17 de.30 Kasım Cuma gününden itibaren matineler 14 30 da Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.12.1951
  • MUAMMER KARACA Opereti Bu akşam saat 21 de M A K S î M de Cumartesi pazar 16 la n.atine ve çaramba 16 da tenzilât'ı matine SORMAGİR Şarkılı tuluat oyun Perşemoe akşamı iıe cumartesi matine talebeye te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.12.1951
  • Strickland'ın nutku tutulmuş,hayretten dona kalmıştı.Florence devam etti:«Evet Hugh.Kimden bahsettiğini anladım.Peki sonra?«Şey,Florence sana ne şekilde başlayacağımı bilmiyorum.Ben bu kadınla.Kar.si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.12.1951
  • m.m m,rr-M—m-t,^L,ıL-j|_Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı işlerini idare eden:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer;N A.A N.K.Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.12.1951
  • tSTAWBUL EDÎYESİ er,"R ATPOLABI Sa.il 21 de r-P'M KT«M1 SOVGUN Yoran:Cevad Fehmi Bafkut IVIi ton 42l.n7 DİMYATA CiDERXEN Yazan D H Psatha Türkçesı:Nazım Dersan ItMelon 4l'HJ,M Pcrea?günleri |j.SO da M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.12.1951
  • RADYO İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Man:Warnow ve Howard Barlow Orkestralarından karışık hafif müzik Pl.13.45 Şark-lar 14-15 Programlar ve dans müziği Pl 1440 Türküler İPİ.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.12.1951
  • Koreden gelecek olan üçüncü kafile Ankara 16 A.A.Mi lî S& vunma Bakanlığı Temsil Bürosundan bi dirilmiştir Sıhhî Kurul kararı ile yurda dönen subay ve erlerin isim listesı aşağıdadır 1*wiii ju.^ay.Meh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.12.1951
  • ZAYİ Çam'ıca Kız Lisesin,den aldığım 11/330 numaralı pâ somu kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur,l/B 169 SEVİNÇ ISIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.12.1951
  • FAYDALI BİLGİLER Vapur tur Gelecekler 20.00 Marakaz)Mudanyadan 6.30 Tırhan)Bandırmadan 21-30 Uludağ)Bandırmadan Gidecekler 9.00 Marakaz)Mudanyaya R 15 Uludağ)Bandırmaya 22.00 Tırhan)Bandırmaya 1 ren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.12.1951
  • Bektrik tesisat;yaptırılacaktır İLER BAL^Si^DAN:Tesisin işler halde keşif bedeli Kasaba adı T.L.Geçici teminatı Nev'î Gercüş 70.847,02 4.792,36 r Dizel ve şebeke Derik 81.157,37 5.307,87 Afşin 126.423
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.12.1951
  • i 1 1 2 2 3 4 5 6;f 8 9 10 11 12 3 4 I 5 6 7 i 8L J 9I 10 ™n it Ha 12 ¦V SOLDAN SAĞA 1 Asrımızın merhum dîvan şairi.2 Bir peygamber;Dilsiz,Dest.3 Bir edat;Şefe yakısır surette.4 Rumelilinin diline vır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 17.12.1951
  • Kılıç Ali anlatıyor Bas tarafı birincide'' di.Encümenlere aza saçıl di.Bu suretle i'dnci Meclis bütün formalitelerini ikmal ederek işe başlamış oldu.Yeni Meclisle beraber Rauf Bey istifa etmiş olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1951
  • İsveç şilepindeki yangın devam ediyor İzmir,16 Milliyet)Birkaç gün evvel yanarak limanımıza gelmiş olan İsveç şilepinin ambarındaki yangın hâlâ devam etmektedir.Tutuşan pamuk bal yaları itfaiyenin gay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1951
  • Erkeğinin yenilmesine kızan deve Bas tarafı birincide] devesi,girdiği üç müsabakayı kazanmıştır.Fakat son turda rakibi olan deveye yenilmiştir.Mağlûbiyete uğrayan devenin güreş mahallinde bumnan dişis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1951
  • Bir kız kaçırma rBaş taralı birincide 1 ğe başlamışlardır.Dün akşam,mutadı veçhile Sermet,kayınpe derinin evine gelerek nişanlısı Muzafferi alarak kendi evine götürmüştür.Akşam eve gelen kızın babası,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1951
  • 90 Tümenlik bir Avrupa ordusu Washington 16 A.A.Yetkili çevrelerden bildirildiğine göre Atlantik Paktı Toşkilâtma mensup Batı Avrupa Memleketlerinin ihtiyaç ve imkânlarına dair Atlantik Paktı öze' kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1951
  • Amerikada şiddetli fırtına I Bas tarafı birincide New-Yorkta bile yüzlerce otomobil ve kamyon karlara takıl mış bulunmaktadır.Kanada hu duduna yakın Montanada hararet,sıfırın altında 20 yi geçmiş bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1951
  • Isxcrilde fırtınadan çadırlar uçtu Telâviv 16 AP)İsrail sahillerini yalıyan şiddetli fırtınalar sonunda perişan olın bin kadar Iraklı Musevî,Telâvivdeki Yahudi ajanlığı önünde gösteri yaparak kendiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1951
  • Ürdünde tuirm Amman 16 A.A.Bütün Ürdün 48 saat içinde şiddetli fır tına ve tufanı andıran yağmurlara mâruz kalmıştır.Birçok telefon ve telgraf hatları harap olmuştur.Amman,Zarka ve diğer mahaCelerde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1951
  • Bir gami battı Rotterdam 16 AP)Amerikan bandralı James Richardson şilebi.Cherbourg'un batısında imdat işareti veremeden,batmış tır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1951
  • Yeşilovads Yeşilova 18 A.A.İlçemizin muhtelif kövlsrinde iskân olunan 9 göçmen ailesine tahsis «dilen tarla ve ev arsalarının ta puya tescil muamelesi tamamlanmış tohumluk buğdayları verilmiş,Ziraat B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1951
  • Musaddık Hükümeti I Baş tarafa birincide 1 daki İngiliz Maslahatgüzarı George Middleton,dün Dışiş eri Bakanı Kasimı'yl ziyaretle Re üter Ajansı muhabiri Leopold Herman'ın İran'dan çıkarılmasını şiddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1951
  • Irafc'da petrol istihsali artıyor Bagdad 16 A A.Basra pet rol kumyanyası bugtrn petrol ih Tacına ve 11000 torduk İngiliz Nİ80 Samiç gemisine petrol yüklemeğe başlamıştır.önümüzdeki iki hafta içinde de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1951
  • Korede mütareke müzakereleri Birleşmiş Milletler murahhasları bugün komünistlerden Ku^ey Koue açıklarındaki adal°T" .n Müttefik kuvvetlerinin çekilm-esi mukabilinde ne gibi tavtratta buflıunacaklanm!s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1951
  • Amerikaya gidenaskerî heyeti miz Atlantik Paktı asker teşki lâtiyle temas ve müzakerelerde bulunmak ü-seıe,Tuğamiral Aziz Ulusan ve Kurmay Yarbay Hayri Saner'den müteşekkil askeri:heyetimiz dün akşam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1951
  • Kızıllar Polonya Tacını bulmaya çalışıyorlar Yarım milyon Sterling kıymetinde olduğu söylenen tac milliyetçiler tarafından muhafaza ediliyor Berlin 16 Nafen)Sovyet memurlar:n.Alman komünist lerinin de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1951
  • Mısırda İngilizler havanfopu kullandılar Kanal Bölgesinde hadiseler devam ediyor.Tedhişçilerle vaka bulan çarpışmada yeniden ölenler oldu Kahire 16 AP)Kanal bölge,sfaıde j azar günü silâha sarılmak me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1951
  • Avrupamn savaşma ruhu Vasingfcm,16 AP)Avrupa seyahatinden avdet eden Ku zey Lîakjta senatörlerinden ve Cumhuriyetçi Partisine mensup Milton Young,Batı müdafaa programının muhtemel bir başarısızllğa mâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1951
  • Zührevî ve cild mütehassısı Dr.Hayrı ö.ner EGMLZOCLU.Saat 3 tea 6 va kadar Bevofclu Ağacamii karşısı Hiiear Bey Apt.No.133,Tel:43586
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1951
  • Lordlar kamarasında yangın çıktı Londra 16 A.A Bu akşam Lordlar Kamarasında bir yangın çıkmıştır.Hangin Lordlar Kamarasının askerî komutanlığı dairesinden çıkmıştır.îtfiaye derhal yetişmiştir.Yangında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1951
  • Masırlı dansöz Anerikaya gidiyor Kahire,16 AP)Shephered King Abduilah)ile evlenmiş olan,tanınmış Mısır dansucu,Amerikayı ziyaret edebilmek için evlenmiş ve kendisi,ne giriş vizesi temin edebilmiş,tir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1951
  • Churchill ve Edenin Paris seyahati Londra* Iff Nufen)İngjl tere Başbakanı* Gnurehilı v*.Dışbakan Mr,Eden,bu akşam Paris'e hareket etmişlerdir.An lası dığına göre,İngiliz devlet adamları on beş gün son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1951
  • Cumhurbaşkanı Bursa Vaiisâsıî kabul etti Ankara,16 A.A.Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,bugün saat 12.30 da,Bursa Valisi Cahit Ortaç ile Kırklareli Vaüsi Hiimi Incesulu'yu kabul edişler ve öğle yemeğine alık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1951
  • Batı Berljnde 'Baş tarafı birincide] n tesbit edilmiş bulunmakta,dır.Doğu Almanya 'komünist idarecileri,bu faşist teşekküller sayesineu Batı Almanya'da,ki ajan.ai ı ile femasa geçmekte,kendilerine ica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1951
  • Kıbrısta Kızılların faaliyeti Lefkv je Kıbrıs 16 Nafen)Kibrisin ingiltere,Türkiye,Biıleşik Amerika ve Fr a asanın Orta Doğu Komutanlığı merkezi olabi leceği şayiala.ın.n ortaya atıldı tan sonra bu ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1951
  • içişleri Bakanının mühim Bas tarafı birincide* lamak vazifesiyle mükellef bu luuuyoruz.Bir rejimden başka bir reji me,yani bir siyasî ve idarî zili niyetten başka bir siyasî ve idarî zihniyete intikal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1951
  • Âtinada çıplak kac'ın revüsü Revü Müdürü 25 gün hapse mahkûm oldu Atina,16 Nafem Atina,nın tanınmış revü prudüktörlerinden biri,kanun hi-alına revüsünde dört çıplak kadın dans ettirdiğinden 25 gün hap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1951
  • Göz ameliyatında mühim ıbir başarı Pernignon,18 A.A.Dört aydan beri kör olan,49 yaş^arında Cezairli ve Manuel Huıa adında bir dülger,bir soğutma â etini havî hususi bh bavuî içinde buraya getirilen ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1951
  • Elektrik Şebekesi Yaptırılacak iller Bankasından,1 Mardin şehri elektrik şebekesi işi şartnamesîndo gös-terlien esas'ara uygun olt.u.k yaptırılacaktır.2 İşın keşif bedeli,26is.508k87 liradır.3 Geçici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 17.12.1951
  • V I a# SIEM 8ATARYAÜ Alman Radyoları e*e JO' AT W arar aO'.V x*v O:ie» 6 çe/ı* lâmbalı 3 dalgav zarif ceviz mobilyalı Cazip ıskala 90 veya 120 ¥i batarya veya v f.5 v.cafod p/7/7e ç ah sır.di 353
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.12.1951
  • ÜROLOG OPERATÖR Dr.Cafer Yıldıran!Mua"enehane:Beyoğlu,İs-tiklâl Cad.Hacıbekır köşesi Alvon Sok.No 13/1 T:49960 Her gün saat 15 ten sonra hastalarını kabul eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.12.1951
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr Kr.Lr.Kr.Senelik 42.00 81.00 Altı ay.'ık 22 50 43.00 Üç ayl k 12.00 24.00 Bir ayılk 4.50 9.00 ÎLAN FÎATLAHI 2 ve 3 üncü sayfanın santimi 4 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.12.1951
  • Neşriyat tşçî HAKKI:İşçi Hakkı gazetesinin 20 nci sayısı işçileri alâ- adar eden birçok kıymetli yaslarla intişar etmiştir İşçi okurucu.arımaza hararetle tavsiye »deriz.JANAT ANSİKLOPEDİSİ;Faakül XX.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.12.1951
  • DÜNYANDA EN ESKİ ZİRAÎ ALETLER FABRİKALARINDAN pg.QV0VZ& İsveç çeliğinden imâl edilmiştir.Hususî tertibetı sayesinde toprağı istenilen derinlikte sürer.Sağlam yapısı sayesinde uzun müddet daya ¦ir.Her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.12.1951
  • Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğünden Muhammen Geçici CİNSİ Miktarı Bedeli teminatı İhale şekü 1.ı ı ı—ıı-fc.imi—ıı—i I m.m m Dizel Elektrojen grupu.1 58000.4150.Kapalı zarf Yukarıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.12.1951
  • Yorgunluktan Mütevellit YARIM BAS AĞRILARINA KARSI.KiNiNLi GRıPıN Bütün ağrı,sızı ve sancıları dindirir Nezle,O'tp ve romatizmaya karşı müessir Lir müstahzardır Mideyi bozmaz,kalbi kohrefcj leri yorma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.12.1951
  • 1st.Lv.Amirliğinden veıilen Askeri Kıtaat ilânı Kapalı zarlla 150,000 Ampul satın alınacaktır,ihalesi 29 aralık 951 cumartesi günü saat 11 dt Ankara M.S.B.2 No.lı Sı.Al.Ko.da yapılacaktır.Beherinin mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.12.1951
  • ^Her yer için,her türlü İLÂNLARINIZI Istanbul Ankara İzmir Manisa'da RfSMİ İLÂNLAR BÜROSUNA veıiniz Türkiycnin her tarafında çıkan gazeteler için ilân kabul eder.Merkezi:istanbul,Yenipostahane kargısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.12.1951
  • Liman tesisat ve inşaatı için satın a ınccak makine ve va italara ait eksiltme farhlarinin uzatıldığı ve şartlarının değiştiridiği hakkında ilân Bayındırlık Bakanlığından j.Liman tesisatı için lüzumlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan