Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.12.1951
  • 15 Aralık 1951 Cumartesi Adres:Nuruosmaniye Türbedar Sokak No:18 İ S T A N B U L T ?]gıai:MİLLİYET istanbul YİL,2 SAYI:573 Posta Kutusu TELEFON FİYATI 4 9 2 2 9 6 14 15 Kuruş MÜSTAKİı YAS GAZETE Dışiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.12.1951
  • KONGRE if l.ü.T.B.Türk Kimya Taleri Cemiyetinin yıllık kongresi 19 aralık çarşamba günü saat 14 te Marmara lokalinde toplanacaktaif Yeşilay Cemiyeti İstanbul Şubesinin yıllık kongresi bugün saat 15 te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1951
  • KegUKÖ Maneorolojı lsjasyonunun verdiği hava tahmin raporuna göre bugün şehrimizde hava.bulutlu ve zaman zaman yağışlı geçecek.Bu yağırların &a bah ve ttksama rast.hya.nlan kar şeklinde olacaktır Rüzg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1951
  • Tır 15 ARALİK 1 Bu 15 2 B.Et 1951 K.Ev 1371 Cumartesi 1367 VAKİT VASATİ EZANİ Güne s 7.17 2.35 ÖBe 12.09 7.28 îkind 14.29 9 48 Ak.şai n 16.41 12.00 Yatsı 1820 1.39 İmsak 5.32 12.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1951
  • BOR S A Kambiyo ve Esham sterling Polar Kr 'FrangJ isviçre Ft.Belçika Fr İsveç &r •Florin m,»w Liret Hrahmi jdfS Açılış 786 50 280 30 080 64 O* 5.60 4 12 of 73 68 40 044 «0 '01 R7fi 9 73 90 ^âd «ii^at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1951
  • M-ıngal kömüründen zehirlenen bir «ile Bakırköyün Osmaniye senitinde oturan Kemal Emmet,karisi Emine,kızı î\jteriy-e,oğul'an Cemal,Mustafa,Mehmet,evde yaktıkları «natıgal kömüründe» *eMrüenü»i^lerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1951
  • Hilton otelinin te/nel kazısı Şehrimizde inşası kararlaştı,rılmış bulunan 300 odaüık Hiilton otelinin temeli için yapıl,makta olan tecrübe kazısı inki ğaf etmektedir înŞaat sabahında çalışan yüksek mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1951
  • FIKRA Bir istifanın mânası Memurların nolkil fişleri yüzünden uğradıkları,gadri bir müddet evvel bu sütun,da belirtmeye çalışmış ve bu işin,memleket iktisadî hayatının ve memur butçasinin gözönünde tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1951
  • 500.üncü Fetih yıBı Vaîi,fetih yılı mevzuunda yapılacak çalışmaları Vali ve Belediye Reisi Prof Gökay.önümüzdeki sene 50ü üncü fetih yılı mev.uunda yapılacak çalışmalar etrafında kendisi ile konuşan g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1951
  • J?oli*»e I/]vuk çeken kabadayılar Evvelki gece,Sa1-1yerde bir hâdise olmuş;7 sabıkalı,kahve de oyun yüzünden çıkardıkları kavgaya müdahale eden vafciîe li bir polis im KttüraiBra linç etmeye kalkışmı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1951
  • Gala tada hır kumarhane hn ı Dün akşam Gr.lataia bir kumnrhnne bffsilarnk 7 kumar baz suç üstü yakalanmıştır.Balkın söyle olmuştur:lan Berîoraan emrindeki t-J bul ekibine dun akşam Galaiuda Murakıp so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1951
  • E.T,T.Genel MiidürJtigü İstanbul Belediyesi E T.T.Genel Müdürlüsüne tâyin edilen Teknik Ünievrsito Profesörleıir:dew K-amtirnn ¦Görünün t ay m i dün V»îi tarafından oti aylanmış tır.Kânruran O&rün ayn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1951
  • 6 mci Şube Müdürlüğünün şoiürlere tavsiyesi Emniyet 6 ncı Şube Müdürlüğü havanın karlamış olduğunu ileri sürerek şoförlerin kar tuttuğu takdirde arabalanna zincir takmalarım ttç toötörlerin donmaması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1951
  • Ticaret Bakanı dün Ankaraya gitti Almanyadaki tetkik seyaha,tinden evvelki geco uçakla seb rimize dönmüş bulunan Ticaret ve Ekonomi Bakanı Muhlis Ete,dün akşamki ekspresle An kaıaya dönmüştür.Bakan,dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1951
  • hazırlığı son 1952 yılı bütçesinde şehrin imar ve iktisat işlerine geniş mikyasta yer verifldi 1952 yıh Belediye bütçesi ha yılıkları sona ermiş bulunmaktadır 45 milyon liıra civarında oflan bu bütçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1951
  • T HALKIN SESİ Valiye açık mektup Bir okuyucumuz neşredilmek ricasiyle aşağıdaki me'k tubu göndermiştir:Sayın Vali ve Belediye Başkanı Or.Pr.Dr.Fahrettin Kerim Gökay.Çiftehavuzlar Zühtüpaşa pafta No.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1951
  • Ssdeyağ fiatları bir miktar yükseldi İstihsal bölegelerinden alınan haberlere nazaran,Diyarbakır,da sadeyağ piyasası hararetlen miş ve fiatlar geçen haftaya nazaran 20 kuruş birden yüıcselmistir.Bu te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1951
  • Satılacak Belediye arsaları Belediye elinde bulunan bir kısım arsaların ucuz fiatlarla halka dağıtılacağı malûmdur.Bu hususta Vali Gökay.kendisi ile konuşan gazetecilere bu arsaların artık Belediyeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1951
  • Emniyet Müdürü Ankaradan döndü Bir müddetlen beri Ankara,da bulunan Emniyet Müdürü Kemal Aygün dün sabah şehrim ize dönmüştür.Dün kendisiyle görüşen arkadaşımrza Kemal Aygün şunlan söylemiştir:Ankarad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1951
  • POLİSTE ir halatla bir yavrunun ölümü ile neticelenen bir taşıt kazası olmuştur.Ali Dengi idaresindeki 2709 plâkalı taksi,Sevgili sokağında manevra 'yaparken Mehmet Başaran adında 3 yaşında bir çocuğa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1951
  • KISA HABERLER it Bir müddettenbeıri Ankarada bulunan Millî Eğitim Müdürü Muhittin Akdik,dün şehrimize dönmüştürit Dün akşam İstanbul Lisesi salonunda «Trafik kazalarına karşı okullarda alınacak tedbir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1951
  • Bugün öğleye kadar açtırılacak HER KÜÇÜK HESAP 27 Aralık Keşidesinde 1000 ALTIN kazanmak için EN İVÎ VASITA OLACAKTIR.Sakın İHMAL ETMEYİNİZ Yeni Postohone Cad.'45.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1951
  • Otelde intihara teşebbüs etti Dün.Sirkecide îkbal otelinde misafir kaian,Mut kazası Orman Bölge Şefi Sahabettin Uygur,oczahaneden aldığı 250 gr.tentürdiyotu,odasında içerek intihar etmiştir.Baygın bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1951
  • Kamyonla çarpışan cankurtaran arabası Şoför İhsan Özkan'ın idaresindeki İstanbul Belediyesine ait 0845 plâkalı cankurtaran,Kasımpaşada çarşıdan hasta,haneye gitnv kte olan bir kam yon la çarpışmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1951
  • Belediyenin odun satışları dün başladı Belediye kömür tanzim satış birin dan sonra Tanm Bakanlığının tahsis ettiği odunları dün satıhtan itibaren satışa çıkarmıştır.Şehrin 15 yerinde Belediye,ee açıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1951
  • Sanayi anketi Ticaret Odasınca yapılan anket birkaç;güne kadar bitiyor Ticaret Odasında yapılmakla olan sanayi anketi,bu çaışamba gününe kadar katî' olarak sona erecektir.Bundan sonra sanayicilerin,Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1951
  • Bu şehirde,zabıtayı ilgilendiren bin bir çeşit mevzular vardır.Bunlar arasında;Eroinciler,fuhuş yuvalan,yankesiciler,dolandırıcılar,kumar haneler vesaire.Her gün gazete sütunlarına geçen bu zabıta vak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1951
  • *0+MAKALE Kanalın macerası ve kanal macerası İsmail HaTii DANIŞMEND Tarih kadar eski olan Mı-ıir kanaliyle şimdiye kadar birçok milletler alakadaı olmuştur:Bunların içinde Mısırlılar bile vardır!Akdeı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.12.1951
  • SANAT HAREKETLERİ Bir makale Temi* ve heyecanlı bir niyetin yalattığı onbeş günlük bir dergimiz var:«Komünizme Karşı Mücadele».Bu derginin 1 Aralık 1951 tarihli 25 inci sayışımla okuduğumuz bir makale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1951
  • MI!4MMKR KARACA Opereti Bu akşam saat 31 de MAKSÎM'de Cumartesi,pazar 16 'a matine ve çaramba 16 da tenzilât'» matine SORMAGİR Şarkılı tuluat oyun Perşembe akşamı ite cumartesi matine talebeye tenzilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1951
  • Annelerin sancıcız dcğum yopabilm%leri için yeni Kir usul bulundu a doğumlar TaLii doğ im ı sülünde uyuşturucu ilâç arın kulam mas na rağmen birçok kcd; far bu yeni usuü teıcih ediyorlar «Tabiî doğum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1951
  • KISA HARICIJHABERLER AMEKİKA Columbia Üniversitesinde süt üzerinde yap.'an tecrübelerde 2000 voltluk röntgen şuaına tutulan süt yedi hafta soma muayene edilmiş,tazelik ve kuv •vet itibariyle olduğu gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1951
  • ÖLt)M Akgüİ Yulk Aralanın eşi Mühendis Hüsemattin Yulk Aralanın oğlu Cemil Behçet Sonsuz'un damadı Y.Mimar Nejat Yulkarslan Allalıın rahmetine kavuşmuş,tur.Cenazesi 15.12.951 cumartesi günü öğle namaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1951
  • Ocak 1952 ayında TAKSİMDE AÇILACAK OLAN 1500 KİŞİLİK AND SİNEMASININ gişe,büfe,program ve gardrop işlerinde çalışmak üzere kadın ve erkeğe ihtiyaç vardır.Talip olanların Âbidei Hürriyet caddesi Hürriy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1951
  • Holivutta bir cinayet mu »^ı»wı m* t ıı i» Film aktörleri ajanı Jennings Lan-'a otoparkta iki el ateş edildi Beverly Hil's California)14 AP)Pilim aktörleri ajanı Jennings Lang,dün akşam tabanca km şun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1951
  • İstanbul 2 nci İcra Memur,loğundan:951/5717 Beyoğlu Kumbaracı yokuşu Kanukulu sokak Cezmi bey apartımanı No.7 de iken Italyaya giden ve adresi meçhul bulunan Yasef Berahyaya Şakir Birol tarafından yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1951
  • Stalin 72 yes no basıyor Berlin,14 Naien)Kremlin Diktatörü S)a in gelecek cu ma 72 yaşma basacaktır.Stalin'in bir yaş daha ihtiyarladığı günü »tes'id» etmek Doğu Almanyadaki Alman vergi mükel,leflerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1951
  • Am/tcyfunu 627 kişinin ölümüne sebep o du Manilla,14 A.A.Afp)Son tahminlere göre,Amy)tayfunu Visaya adasında 627 kişinin ölümüne sebep olmuş,tur.Son iki günde tayfun birçok defalar istikamet değişth m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1951
  • Hazrtti Muhammedi'n ahfadından ŞyhHamza Şerif vefat etti Tunus,14 AP)Tunus'da Hazreti Peygamberin en yaşlı ahfadından olan ve Büyük Camün ilk imamı Şeyh Hamza Şerifin cenaze merasimi dün,Cellaz mezarb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1951
  • Rusların gizli plânları Hürriyeti seçen subay,Rusların gizli plânlarının bir kısmını açıkladı Berlin,14 Nafen)Geçen lerde Batjya iltica etmiş oıan bir Kızıl Ordu subayı,Sovyet Komutanlığının gizli p â
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1951
  • Hemşehrilerimizin dest eri İstanbul Milletvekilleri şehir ve mülhakatta yaptıkları tetkik gezilerinde muhtelit sınıfa mensup vatandaşların dileklerini not ederek bir broşür halinde bastırdılar,Şüphesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1951
  • Esrareng'z 8 Rus vapuru m «ı.v* »«pil Setland acıklaruıda bulunan vapurlar meçhul bir istikamete hareket ettiler Londra,14 AA.United Press)Bundan bir müddet evvel Shetland adalar* açıklannda demir ata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1951
  • Macaristanda kızıl idarecilere itimatsızlık Macar koır.ümst erinin birçoku Rjsyaıın yakında münkariz o ocağına inanıyo lar Viyana,14 Nafen)Maca ristandaki komünist idareciler,Sovyetlerle «samimîa bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1951
  • Anladık!Sonra?Sonrası bu,işte!Kadıncağız eni konu hasta!Gözümle gör meşem inanmazdım.Yüzü sap sarı.Gözleri qukura kaçmış!Buldun buldun da böyle bir zavallıyı mı buldun?Yapılır mı?Yazık değil mi?Haniya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1951
  • Slyast İcmal Rusyanın istikbal hakkımda ümitleri Deıııh* perdeyi aşarak hür-riyete kavuşanlar arasında memleketlerinin haricî siyaseti hakkında birşeyler öğretecek vaziyette olanların hepsi ifadelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.12.1951
  • Florida'mu Punch kabaresinde atraksiyon numaraları yapan neşesi ve şuhluğu ile herkesin sevgisini kazanan June Mc Cali adında genç bir artist 12 saat durmadan Brandy içerek yeni bir rekor tesis etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1951
  • 1 İ/mir civarında birkaç gün evvel yeni bir Mayerling faciası kurbanhırının cesetleri bulun muştur.Sacide Dikmen yıldıv.ı adında bir genç kızla sevişen evli ve bir çocuk babası Yüzbaşı Turhan Yeşilada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1951
  • HERGUN TAKIHTEN MERA LI EslRVAK'A Sokakta line edilen adam Hak onu aya* lan a'tnda çiğned-hçbir kuvvet,büiün bir kalabalığın e!nda pa çalanan bu edamı kurtaramadı.O,buna çok müstahoktı.1934 yılının ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.12.1951
  • ffmr,I i I i i m r m illet ve kopya Sulhi GARAN Bir futbol maçını seyre gittiğim zaman;bu maç İ3ter ehemmiyetsiz,isterse fevkalâde mühim olsun evvelâ hakemin hareketlerini takip eder ve onun her halin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.12.1951
  • Lig maçlarının henüz başlamaınasiyle maddi ve manevi zarara uğrayın birinci küme takımlarından Beykoz on biri Profesyonel lig maçları neden gecikiyor?ı »ıı.»ll».fy mm Beş kulüp idarecisinin sustaki dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.12.1951
  • Mills basketbol takımımız Fransa macunla bir basket yaparken takımı ve Galatasaray kulüplerinin müştereken yaptıkları davete icabet ederek şehrimize gelecek tir.İtalya'nın kuvvetli bir basketbol teşek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.12.1951
  • Niye rezil oluyormuşsun anlamadım bre amca.Anlamazsın tabiî,işine gelmez.Arkadaşlara seni o kad«ir methettik.ğöyle dedik,böyle dedik.Sonunda da yaptın yapacağını.Aldırma sen amca.xVldirmasi kaldı mı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.12.1951
  • Vffa I uîübü pro!ı nel futb cuhrinio knve eleri hazır Yeni profesyonellik namesi mucibince,ku profesyonel futbolcular kave elerini bugünlerde layacakları bekleumekt Bu arada Vefa Kulu!İdare Heyeti,baz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.12.1951
  • Meşhur Drobny isviç tenis şampiyonu ol İsviçre kapalı salon enternas yonal tenis turnuvası,tanınmış 1 tenisçilerin iştirakiyle yapı mış tır.Çok zevkli ve heyecanlı ge çen turnuva,büyük bir alâka i ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.12.1951
  • Fokü'telerarosı At türk koşusu FaküHe ve Yüksek Okullararası Atatürk Kır Koşusu yapılacaktır.Üniversiteli ve Yük sek Okullu atletlerin iştirak ede ceği müsabaka 27 aralıkta yapılacaktır.Hazırlıklara ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.12.1951
  • Lz2ertiCharEesin bir z feri San Francisco,AP)Es ki ağır sikiet dünya şampiyonu Ezzard Charles,dün gece,Joey Maxim'i 12 ravuntluk bir maç sonunda sayı hesabiyle ve ittifakla mağlûp etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.12.1951
  • takımların son durum Ingi'fere iğleri,her sene clc'uğu gibi bu sı de,beklenmedik sürprizlerle geçmekte Sürprizle neticelenmesi mııMome!İngiltere liff maçla biri 18 ağustosta üç kümede birden ba$.cuıuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.12.1951
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 1 4 5 i 6 i 7 5 8 j 9 ü 1 H 10 U u 12 SOLDAN s Afi A 1 Zarif Tersi yoktan vücu da getir r(iki kelime)2 Baş.kaldırmış çocuk iki kelime)Tersi idam.«der 3 Endüstri;Mugan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.12.1951
  • Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından:Burdur'Hinin Tefenni ilçesine Qulman ve Sazak köyleri sınırları içinde:Kuzeyi:Kanördeği tepesindeki beton sütundan Türkmen tep deki ^beton sütuna doğru hat.Doğusu:Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.12.1951
  • Maliye Bakan tığından Jandarma Genel Komutanlığı jhtiyaes için alınacak azamî 30} adet çift difranaiyelli,kasnaksız Jı*rf.universal ile azamî 15)adet çift difranaiyelli.bir tpniuk Pick_up tipi Jeep ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.12.1951
  • FAYDALI BİLGİLER Vapur tür Gelecekler 15 00 İskenderun)Doğu Akdenizden 19.35 'Uludağ)Mudanyndan Gidecekler fl 00 Uludağ)Mudanyaya 11 00 Etrüsk)İzmke 10.00 Seyyarı Karabigaya 22.00 Tırhan Bandırmaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.12.1951
  • k,birşey bildiği yoktuelbisesini çıkartmış geinı giyiyordu.Kansmın,vel tabancayı aldığı,çekiyi açtığını farketti «Ne anyorsun?diye u. Hiç,içine birşey koyj bancanuı orada olmadığı* ırketmemişti,etsey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.12.1951
  • SO Ton Üstüpü satın alınacaktır E'ihonk İstonbul Şubesinden:Bu husustaki şartname İ6.12 1951 tarihine kadar her gün satmalına servisinden temin edilebilir.1915r.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.12.1951
  • KÜÇÜK KAS m »s Komedi 3 perde Çarşambadan orşka her aksam saat tam SAHNb ai.15 de Cuma.Pazar matine saat tam 17 de.30 Kasım Cuma gününden itibaren matineler 14.30 da Telefon-40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.12.1951
  • İRTİHAL Emniyet müfettişi Necmeddin ve Üsküdar Suih Cuza Yargıcı Hüsnü Aydınlının kardeşleri İzmir Liman Başkanı Kaplan Haltmi Aydınlı 14 12.951 cuma günü irtıhal eyliyjre* Karacachmet deki aile makbw
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.12.1951
  • ISTANBUL Bfci-EDÎYESl Sar.l 2)de PR A w SOVGUN Yaran:Cevad Fehmi Başkut I el.hin 42l.KÜMK1Tİ Kl^-M» DİMYATA CiCERKEN Yazan:D.H.Psatha Türkçesi:Nazım Dersan lelelun in m!Pazoı günlorı k fM)do Matine Gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.12.1951
  • iwwl^w i m» mtmam Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KAEACAN Bu nüshada Yazı İçlerini idare eden:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer.N# A.A,N.K.Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.w—j m—p umu ıı¦¦ ı i ıi ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.12.1951
  • Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğ ünden:Müessesemiz ihtiyacı için hir vagon hamulesinden aşağı olmamak üzere müessesemiz sahasındaki Ülkü istasyonunda vagon teslimi tonu 95.Tl.dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.12.1951
  • E L Â Z I G 95.120 beygir takatında Fort,Şevrole ve Doç marka olmak üzere 951 model bir adet araz',z makinası kapalı zarf usuliyle 30 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur,Alınacak arazöz makinasının mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.12.1951
  • TEFRİKA No:82 KEMAL SAMANCİCİL iradın son sözleri ve alayları,Hüsrev paşa e hempalarının diz bağlarını gevşetmişti Sultanım,işte böyle,rlerde sahtekârlık yapıllasının teminini bilhassa ederim.Sikirimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.12.1951
  • Adam,adam olsun yeter:yoksa para kazanına km.ş,ser vet yapmakır.ış.bunlar mesele değil,zengin olmayı herkes işine uygun bulur,fakat lemse zengin ohnayı istemez.Çünkü,isteyen er ya olmuşlardır,veya ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.12.1951
  • RADYO İSTANBUL 12.57 Açıl?ve programlar 13.00 Haberler 1315 Dans ve caz müziği Pl.13.45 Radyo sa-on orkestrası konseri 'İdare eden;Semih Argeşo)1 J.Fucik,«Tuna hikâyeleri)vals)2 J.Durand.«Fısıltı 3-D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 15.12.1951
  • Kılıç Ali anlatıyor TBaş tarafı birincide!«iye girmemişti.Birinci Büyük Millet Meclisi,memleketi düşmandan kurtar,jmak için milletten aldığı vazifeyi,dört senelik buhranlı çakışmalardan sonra yeisli v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.12.1951
  • İstanbul 3 üncü tcra Memurluğundan:951/3518 Bir borçdan dolayı merhun olup 20000 lira kıymet takdir edilen ve halen Karaköy Hanönü iskelesinde bulunan istanbul Limanının 3328 sicil sayısmda kayıtlı 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.12.1951
  • Rusyanm Amerikadan şikâyetleri Paris 14 A.A.Afp)Bugün öğleden sonra umumî bir toplam ti yapan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu,Rusyanın Birleşik Amerikadan şikâyetini 55 lehte ve 2 müstenkif oyla günd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.12.1951
  • Suriyede seçimler I Baş tarafı birincide Suriye hükümeti teşrii statünün mümkün olduğu kadar çok yakın bir geıec-kL;hazırlanmasını nazarı it'bara almadan,tarafsız bir hükümetin gelecek seçimleri kontr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.12.1951
  • İst.Lv.Amirliğindan verilen Askeri Kıtaat ilânı Kapah zarfla 1 ve 2 tonluk 16 adet döner ve sabit atölye vinci satın alınacaktır.İhalesi 28 Aralık 1951 cuma günü iaat 15 de Ankara I.l,S.B,2 No.h Sr ,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.12.1951
  • Atlantik Paktı |Bas tarafı biiıtcidel metinin tasvibini hâmil vesika Birleşik Amerika hükümetine tevdî edilmek üzere 4 snıbkda İngiltere'nin Vaşington Elçiliği "ne yollanmıştır.Türk hükümeti 8 aralıkt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.12.1951
  • Valilerin menşeleri fBaştarafı birincide!yan şahısların vali tâyin edilme sinin yolsuz olduğunu iddia etmişlerdi.C.H.P.organları da o zamandan bugüne kadar müteaddit delaJar yaptıkları neşriyat la Hük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.12.1951
  • Eden,Safahattın Paşa ile Pariste görüşecek ingiliz Dışişleri Bakan yer'-'en gözden geçirilı Londra,14 A.A.Dün gece yetkili bir kaynaktan bildirildiğine göre,dün sabah yapılan kabine toplantısında Baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.12.1951
  • Kara denizde fırtına devam ediyor Baş tarafı birincide)madan Ereğli limanına sığın mıhtır.Karadeniz hatlından dönmek te olan Güneysu vapuru da Trabzon ile irtibat temin ede/ne diğinden havanın sükûnet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.12.1951
  • Dışişleri Bakanına izafe edi-İen beyanat [Baş tarafı birincide neşriyat hakikate tamamen ay kırıdır.'Filhakika Grupumuzun o günkü gündeminde Miıli Savun ma Bakanlığından bazı askerî faaliyetler ve bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.12.1951
  • Şehir Meclisi Bağ tarafı birincide)"karara.göre 600 ve 800 metrelik parseller halinde ifraz olunabilecektir.Bundan sonra Şehir Meclisi emrine verilen 300 adet nakil vasıtaları pasolarının kimlere tevz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.12.1951
  • Koreden gelecek kafile Ankara,14 A.A.Milli Savunma Bakanlığı temsil büro sundan bildirilmiştir:Sıhhî kurul kararı ile yurda dönen subay ve erlerin isim listesi aşağıdadır:isa isoz,lorahim Sarıkaya.Meh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.12.1951
  • Aşk mtcerası IBastarsfı birincide başı Turhan sevdiği Sacide ile birlikte gezmeye gitmişe ve ondan soma ikisi de oıtadan kay bulmuşlardır.Bu hai nazarı dütkati celbetmiş,bir taraftan yüzbaşı Turhanın,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.12.1951
  • Irandaki komünistlerin gösterileri Tahran,14 AP)Bugün 10.000 den fazla komünist,yan mış bulunan sulh karargâhı önünde nümayiş yaparak,eskisinden daha yeni bir bina inşa edeceklerini söylemişlerdir.Nüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.12.1951
  • Üsküdarda fecî tramvay kazası I Bav tarafı birincide frenlerinin tutmaması yüzünden raydan çıkarak,bütün süratiyle Millet bahçesi duvarına,bindirmiştir.Bu sadme sonunda tramvay devrilerek ön sahanlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 15.12.1951
  • Nezleye,"Marsıaat ara il* günde adet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.12.1951
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur ore şeraiti Türkiye Hariç L Kr.Lr Krnel.k 42.00 81.00 ti aylık 22 o!43.00 ayl.k 12.00 24.00 r ayılk 4.50 9.00 ÎLA* FİATLARI ve 3 üncü sayfanın santimi 4 T.Lin sayfası 2 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.12.1951
  • üiırevî ve cild mütehassısı Dr.Kayri Ömer ÖMEZOĞLU.Saat 3 ten ya kadar Beyoğlu Ağa-•r'iii karsısı Hasan Bey in.No.1.13.Tel:43586
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.12.1951
  • Radyo.Kiektro motor bobinaj»,her türlü elektrik malzeınesi tamiratı ve sıcak demir işleri.Torna ve freze işleri,motor tamiratı yapılır.A TE L V E L E R i M İZDE a Bilumum radyo ve anfilikatörler tamir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.12.1951
  • Matra alınacaktır Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığından Teşkilâtımız ihtiyacı için br-ş bin tane matra kapalı zarf usuliyle alınacaktır.Tasarlanan bedel tanesi 8 lira 75 kuruş hesabiyle,tamamı 43750 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.12.1951
  • ı VADELİ VE PREAViLi MEVDUATA İKRAMİYE 1952 de iki çekiliş:1 Temmuz 30 Aralık 2 tane 10.000 Lirakk 2 5.000 20 1.000 Gişelerimizden tcfsilat isteyimz.TÜRKİYE İŞ BANKASI t s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.12.1951
  • pi *m U I o ^ras*w 8 Herbiri nevinin en üstünü olan zertgin SHEAFFER'S modelleri arasından bütçenize en uygun geleni seçiniz!Zarif hatları.kibar görünüşü.teknik üstünlükleri ile SHEAFFER'S,herkes için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.12.1951
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı ya gün.sa-nt v« mahallerdeki As.Sa belli gün ve saatlerde ait olduk Cinsi Pirine Pirine Lahana Kg.Prasa Havuç Ispanak Lahana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan