Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.12.1951
  • ^wwuwM^xM^mii* i HAZRETİ MUHAMMED'in HAYATI Yazan s Samih Nafta TANSU Bu taıihi roman hayale ve fanteziye dayansa bir eser değil hakiki tarih kaynaklarına dayanan,Garbın ve Şarkın en salahiyetli kalem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1951
  • Fas meselesi şimdilik müzakere edilmeyecek Genel Kurul,Arap Asya blokunıııı ısrarlarına rağmen bu meselenin müzakeresini tehir etti Paris,13 A.A.ÇAFP)Genel Kurulda;Güvenlik Konşeyinde Yugoslavyalım ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1951
  • İstiklâl mahkemeleri ne maksatla,nasıl kuruldu?Bir Hindli zabit yakalanmıştı.Muhakemesi sonunda casusluğu sabit olarak idoma mahkûm edildi.İdam edileceği gece Miralay İsmet Bey,İngütere ile hâdise çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1951
  • Silâhların tahdidi meselesi Müttefikler genel kuru'a bir plân sundu Paris,13 AP)Birleşik Ame» rku.Büyü* Britanya ye Frarisai bugün Birleşmiş İMillot ler Teşkilâtına muaddel* bir silâhsızlanma plânı su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1951
  • Orgeneral Mustafa Muğlalı dün defnedildi Evvelin gün vefat eden emekli Orgeneral Mastafa Muğlalı',nın cenazemi dün öğle namazını müteakip Beyazıt camiinden askeri törenle kaldırılmıştır.Resimde cenaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1951
  • Sahte elektrik müfettişleri Bunlar şimdiye kadar yüzlerce kişiyi dolandırmış Son günlerde şehirde kendilerine Elektrik İdaresinin müfettişleri süsünü veren ve bu sı fattan istifade ederek birçok va ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1951
  • Maarifimiz için hayırlı bir teşebbüs İlkokul öğretmenlerinin yüksek tahsil yapmaları temin ediliyor Ankara.13 Milliyet)Millî Eğitim Bakanlığı son g&tOerde yevinde bir teşebbüste barinnarak öğretmen Ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1951
  • Suriyeıiin Ankara Büyük Elçisi Emir Adil Arslan,in beya na fi «Demokrat Parti Arap dünya,sı ile Türkiye arasında bir yakınlaşma siyaseti takip etmektedir» Beyrut,13 Nafen)Ankaraya gitmekte olan Suriye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1951
  • Güvenlik Konseyi az alığı IDün yapılan seçimde katî netice alınamadı Paris,13 AP)Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bugün Güvenlik Konseyine yeni bir âza seçmek hususunda sarfettiği gayretlere muvakkate
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1951
  • Okuyucu Sabite Tur Artist Refet Gülerman Sabite Tur ile Salih Orak arasındaki hâdise Salih Orak,Sabite Tur'un 2000 notasını gasbettiğini iddia ederek polise başvurdu Ses sanatkârları muhiti,Müzeyyen S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1951
  • ft gazımız aun Amerikaya hareket etti Korede yaralanan Yüzbaşı Kâmil Güney,Çavuş Yanar,tayyare teğmeni Ercüment Çiftçi Amerikada tedavi edilecekler Dün saat 14 de kalkan bir tayyare ile üç askerimiz t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1951
  • lAnkorodaj kar fırtınası Ankara,13 Milliyet)Bir kaç günden beri kısa fasılalar,la devam eden yağmurdan sonra dün gece yarısına doğru şehrimizde müthiş bir kar fırtınanı başlamıştır.Devlet Meteoroloji
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1951
  • Evleri yıkılan şecelrondu sakinleri dünkü soğukta ateş başında ısınmaya çalışıyorlar Devam eden fırtına geniş tahribat yaptı Dün de iki motor battı,iki tayfa kayboldu.Gemiler Karadenize çıkamıyor.Uçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1951
  • il ll.l» I ı—"V M.Etenin Almanya seyahati Dun gece Almanyadan dönen Ticaret Bakanı,Al-manyada Türk mahsullerine alâkanın fazlalaştığını bildirdi İstanbul,13 A.A.Bir müddet evvel tetkiklerde bulunmak ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1951
  • S.Ağaoğlu Abşehirde Barbakan Yardımcısı Salihli,Alaşehir ve Kulada halkı» dileklerini dinledi Salihli,13 A.A)Dün şehrimize gelen Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu ve berabe-1 rindeki mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1951
  • ingiliz Mısır ihtilâfı vahim safhada ¦I.«1 I,m I Mİ—|l,I,I 11 1 I f E M l«l I l" J lll.'ll sırda sivil halk silâhlandırılıyor BU-Hükümet bir tebliğle Londra Elçisini geri çağırdığını resmen bildirdi M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1951
  • Şehirler arası horoz dövüşü Bursa.13 Milliyet)Horoz dövüşleri şehrimizde günden güne rağbet bulmakta olup şehirlerarası maçlar da yapılmaya başlanmıştır.Bu cümleden olarak,geçenlerde Bahkesire mağlûp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.12.1951
  • Kambiyo ft Esham Sterling Dolar Fr Frang» İsviçre Pir.Belçika Pr.isveç Kr Ploria.Açrtıç 780.50 280 30 0 80 04.0» 5.00 54,1150 73 68 40 0.44.80 I 01 876 973.90 Mret Drahmi Eekoudes lyaa.urgan* 1938 îkr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1951
  • ifşılköy Meteoroloji İstasyonunun verdiği hava tahmin rapoıuna göre bugün şehrimizde hava;sisli ve zaman zaman çokbulutlu ve yağışlı geçecek,yağış sulu karla karışık olacaktır.Rüzgârlar kuzey ve kuzey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1951
  • Bir esrar satıcısı mahkûm oldu Bundan bir müddet «vvel,Feriköy Şahmerdan sokakta oturan Yuşar Besiklinin «arar saparken Emniyet kaçakçılık memurları tarafından yakalandığııı» bildirmiştik.Dün 5 inci S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1951
  • Kamaran R.T.T.Genet Mmrürlttfcune getirildi Bir seneye yakın * ir atamandan beri münlu»!bulunan Elektrik.Tramvay.Tünel işletmeleri Uı.'unr MUdü.'l'öpüne Teknik Üniversite Makine Fakültesi profesörleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1951
  • Tütüncüler 19 arahkta Ankarada toplanacak Tütün müstahsili ve tütüncüler 19 Aralıkta Ticaret ve Ekonomi Bakanlığında mühim bir toplantı yapacaklardır.Toplantıda tütün tahdit kanunu yönetmeliği,tütün p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1951
  • Ilıisr/bir hizmetçi kız tevkii edildi Cerrahpaşada Guzelsobzeci so kağı 18 numarada hizmetçilik yapan güzel ve?genç bir kız,hırsızlık suçu ilo dun tevkif edilmjştir.Hâdise şöyle cereyan eî.miştir Jale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1951
  • Atatürkün m&nevS şahsiyetini tahkir eden bir küstah Şişlide Dokto'-Şevketbey sokağında oturan Ma-hmut Uzaydın adında birisi evvelki pün Hasan Başak'ın 2fiı)7 plâkalı taU sisine binmiştir.Mahmut,Faik p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1951
  • 12 gecekondu yckıSdı Sokakta kalan gecekondu sakinlerinden bazıları jatndarma.u.mukavemet ettiler Mecidiyeköyünün Kaıkuyusu mevkiinde son aylar 2arfında yapılan gecekondulardan on iki si dün sabah Vil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1951
  • Sir çocuk,çamaşır kabanında l'uşl^narak öldü Dün Zeytinbuınunda feci bir kaza olmuş ve Sevcılık hâdiseye elkoymuştur.Iiu semtte otUw ran Mehmet Işık m iki yaşındaki oğlu evde oynarken içinde kaynar su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1951
  • Fatih medreseleri tamir edilecek Bir müddet önce Vali ve Belediye Başkanlığı^-Fatih Med reseleıinde ikamet eden yükatk tahsil öğrencilerinin ihtiyaçları mahallinde görülmüş ve teabit edilmişti.Yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1951
  • Ihıldı çöp sepetleri İstanbul Belediyesi şehrin bel li başlı yerberine ışıklı çöp sepetleri koymaya başlamıştır.Bu sepetlerden,ilk olarak küp rü üstündeki T:«iti vay durakla rina korum »ştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1951
  • İSİ» İngiliz asilzadesi dünşehrimi/e geldi Tanınmış İngiliz Sigaıta Şirketi Lloyds'un mümessili Sir C.R.A.Oakley dün uçakla şehrimize gelmiştir.Hava mey dinin da kendisiyle görüşen bir muhabirimize,İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1951
  • sıtm mücadelesi sona erdi Teşkilât başkanı yaz mesaisi gazetecilere iz İstanbul Sıtma Mücadelesi Teşkilâtının yaz mesaisi ona ermiştir.Teşkilât Başkanı Drfezet Orhan,kendiliyle göi üşen gazetecilere b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1951
  • Bir okuyucumuz kardeşimi arıyor Tarsusta Tekke mahalle,sinde Süleyman Özerzeybek' in ricası;eSekiz sene evvel memleketten ayrılan kardeşim Süleyman oğlu Mehmet Özzeybeker'den hiç haber alamadım.Babamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1951
  • Hie 14 14 ARALIK B.Ev 1951 1371 Cuma VAKİT VASATİ E VAKİT VASATİ EZANİ Güneş Öftle İkindi Akşam Yata 7.16 12.0» 14.29 16.41 18.2 r 5.31 Bu.T K Ev 1367 235 7 27 9.48 12.00 1.39 12.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1951
  • KONFERANS if Dünya Sağlık Teşkilâtı anübiutik mütehassısı D;Bernard Meyer 17 21 atalık tarihleri arasında Taksim Mezarlık sokağındaki Ve»enı Suvat Tekâmül ve Gösteri Merkezinde Çöcuklarda hâd tüberkül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1951
  • Çocuğunu sokağa bırakan tevkif ed ldi Bundan üç gün evvel Küçük Ayasofyada 2 aylık çocuğunu sokağa bırakarak kaçan bir kadın hakkında zabıta tarafından tahkikat yapıldığını tafsilâtiyle bildirmiştik.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1951
  • İsrail tu'/&fıv«r İsrail,memleketimizden 6 bin ton tuz alacaktır.Bu husustaki müzakereler müspet bi-r netice verdiği için yakında sevkıyata başlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1951
  • P S O L İ T E Numune Hastahanesindsn 24 teneke yağ çalarak firar eden Diyarbakırlı Ramazan dün yakalanarak tevkif edümi«tir.Bundan bir müddet evvel ka yınpederini.aralarında geçen bir münakaşa sonunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1951
  • KISA HABER LER ir Üsküdar meydanının genişletilmesine ve tanzimine karat verilmiştir.Çeşitli istikametler ayı ilan bir trafiğin merkezi olan meydanın daha fazla açıl,masiyle yolcu ve vasıta izdihamını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1951
  • MAKALE Asker olmıyan askerler İsmail Hami DA NIŞ M E N D Mısırın deve kuşuna benziyeu «Kurtuluş tabur,lan» bir bakıma bizdeki Asâkir-i milliyye)macerasını andırıyor:Bu Asâkir.i milliyye)yahut Millet a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1951
  • Günün bütün saatini vazifeleri aşında,idinin tokibi pcfûtû*.veyahut rızkını temin çiti geçiren istanbullu vatandaşlar:akşam evlerine dönmek,huzura kavuşmaktramvaya,dolmuşa ve vapura yetişmek için telâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1951
  • Sanayi Odası anketi pazartesi softa erecek Ticaret Odası tarafından Sanayi Odasının kurulması için yapılan ankete şimdiye kadar 1500 firma cavap vermiştir.Anket pazartesiye sona erecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1951
  • Şoförler Cemiyetinin Fethi İnaler'e yazdığı mektup Emniyet îkinci Şube Müdürü Fethi înaler'in bundan bir müddet evve!Mersin Emniyet Müdürlüğüne tâyini sebebiyle istifa ettiğini yazmıştık.İstifaya müte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1951
  • Şehrin imarı Dün Valinin başkanlığında yapılan toplantıda şehrin imar durumu görüşüldü Dün Belediyede;Va.'i ve Belediye Reisinin Başkanlığında.Belediye Reis Muavini,Fen Mü şaviri İmar,Fen,Bayındırlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1951
  • FIKRr Güzel bir başlangıç Tasunuf ve yerli malı haftasını yaşıyoruz.Bu yedi günün böyle bir isimle anılmasına ka/ar vc-snler muhakkak ki,fayda ve lüzumuna inanmış insanlardı.Kâğıt üzerinde eczip ve lü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1951
  • 2 gün anltmâm »tou »Çjbiii Wr atfım sfef,1000 T!SAHİBİ YAPABİLİR.ONUN İÇİN BIWN vey* TAKIN Mutlaka 100 Liralık bir hesap açtırınız.AK BANK-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.12.1951
  • Libyanm istiklâli İtalyanın bu eski sömürgesinin istiklâli yarın resmen ilân edilecek Kahire,13 AP)Dün gece öğrenildiğine göre,Libyanm istiklâli cumartesi günü i-ân edL lecektir.İtalyanın bu eski sömü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1951
  • Siyasî İcmal Kamp kurbanları çoğalıyor Dün bir Ajans telgrafı Çekoslovakyada geniş temizlik yapılmakta olduğunu,Koınifc-¦ist partisi umumî kâtibi olan Başbakan muavininin tevkifinden bugüne kadar 100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1951
  • Amerika pamuk mahsulü tahminlerinden indirme yapıldı Vaşin«ton,13 AP)Birleşik Amerika bu seneki pamuk mahsulü tahminlerinden yeniden %3 bir tenzilât yapmıştır.Sun tahmine göre,mah mü,beheri 500 groso
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1951
  • Kıbrıs Baş Piskoposunun yeni roorife leri Lefkoşa(Kıbrıs)13 AP)Kıbrıs Başpiskoposu,pazar günü,Yunan Krab Paul'un 50 nci doğum yıldönümü münasebetiyle,kiliselerde merasim yapılmasını emretmiştir.Yunani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1951
  • merikalı kocalar endişe içinde Hollywood,13 AP)Ame rikalı kocalar,kendi memleketlerinde rekabete maruz kalacaklardır.Filhakika,birçok Amerikalı kadınları teshir etmiş olan bil Avrupalı yakında Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1951
  • Romanyada komünist aleyhtarlığı şiddet!m Ji Londra.13 Nafen)Çekoslovakya'dan ve Macaristan'dan sonra Sovyetleri en fazla endişelendhen memleketin Romanya olduğu görülmektedir.Son haftalar zarfında Rom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1951
  • ing keredeki Ç'nTere de Kızıllor şantaj yapıyor Londra.13 Nafen)Scotland Yard memurları Londranın Çin mahallesinde tahkikata başlamışlardır.Bazı komünist Çintilerin,bu mahallede oturmakta olan Çinlile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1951
  • Fransa Kömür-Çelik ittifakını tasdik etti Bu muahedeye göt e Eatıb elti memleket kömür ve çelik ka/ncklarını t i/eştirecekler Paris,13 AP)Fransa Millî Meclisi bugün 50 yıl müddetle 6 Batı Avrupa meml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1951
  • Rusa karşı Rus hücumu Rus milli kurtuluş ordusu General Tchnikova komutanlık tekKf etti I i,t K.l—ı,ı mnı.1'1 i »ı.ı-ı ı Londra,13 A.A.LPS)Time and Tide Dergisi,«i\usa karşı lius» baş-ıkiı bu* yazısın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1951
  • Körler sçn yeni baston Otomobilin ışığı aksedince baştan aydınlanıyor ve şoför âmâyı farkedebiliyor Londra,13 Nafen)İngiltereli o Millî Körler Enstitüsü tarafından hususî surette ima)edilen bir baston
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1951
  • Ankarada yakalanan eroin kaçckçı.'an Ankara.13 Milliyet)Şehrimizde,büyük bir eroin şebekesinin faaliyeti meydana ç karılarak suçlular yakalanmışlardır.Yaptığımız tahkikata göre,bundan on beş gün evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1951
  • KISA HARİCİ HABERLER LÜBNAN Beyrut ve Trablusşam liman-larını genişletmeyi hedef tutan projeler üzerinde çalışılmakta olduğu bildirilmiştir.Birleşik Amerikanın Lübnan'a dördüncü;nokta progTamı gereğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1951
  • "Uh*s„ı* tefcdit •eten beş genci r muhakemesi Ankara,13 Milliyet)Bandan bir müddet evvel Milli Eğitim Bakanı Tcvfik îleri ile Ulus gazetesi arasında vuku bulan münakaşa dolayısile biı beyanname neşred
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1951
  • Çccuk eğüimi mevzuunda ileri sürülen yeni nazariyeler insanlar ü tesirleri olan aile terbiyesi «Mı Yaşama sanatının en kıymetli bilgileri,tpkı hesap kaideleri ği:i çocuğun zihnine nakşKiebiir Çocuk eğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1951
  • TEFRİKA No:61 Sayıklar gibi,duyulur duyulmaz bir sesle:Ne yapsak?Nerden bulsak?Bilmem ki.Diye söyleniyordu.Yılmaz,gözünün uciyle ona bakıyor;kadının geçirdiği sarsıntıya göre o da işi büyüttük c büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1951
  • Bakır havanlar tekrar muayene edildi Kararnameye uygun olmadığı iddiasiyle Gümrük İdaresi tarafından sevk edilmesine mâni olunan bakır havanlar,dün Bölge Ticaret Müdürü Muhsin Baç'm Başkanlığındaki üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1951
  • 2& Otobüs derdi bir değil ki!Birkaç gün evvel Çemberiitaşta bir otobüs yaya kaldırımına çıkmış,birkaç yolcuyu çiğnemişti.Dün de Kümeli hisarında asfaltta altmış yolcu taşıyan bir otobüs devrilmiş,yolc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1951
  • İng!tereye kaçak giren saatler Londra,13 Nafen)Mü.Cevhercilerin tahminlerine göre,bu sene Ingiltereye bir milyon sterlin kıymetinde kaçak saat sokulmuştur.Bu saat ka takçıları ile mücadeleye girişjniş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1951
  • SANAT HAREKETLERİ Alaturka Türk musikİM* demek doğru;takat «alaturka» kelimesi,sevıniyenlerce de,seven,lerce de benimsenmiş bir bere.Zaten bunun Bir mesele yapılması hem bos,kem de.Hem de'sryok* işte;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.12.1951
  • II Kahraman Kore birli,ğiraizin eski kumandanı General Tahsin Yazıcı dün Ankarada bir basın toplantısı tertip etmiştir.Generalin gazetecilerle görüşmesinde Kore gaziterimizden astsubay Satılmış Kara,Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1951
  • Karısı,kızları ve oğullariyle kurşuna dizilen hükümdar Bir temmuz gececi,kulakları şehrin kaldırımlarında akisler bırakacak at nallarının seslemi dııymık ümidiyle boş yere bekleşen bu bir avuç insanı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1951
  • ¦m WMM8& Kaliforniya kadınlararası Water-Polo müsabakalarında birinci gelen Twenthy ClıriVttn kaptanı Miss Rosemary Williaras şimdi bir gazinoda bilhassa kendisi için hazırlanmış bir havuzda hafif bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.12.1951
  • Ok'illararosı futbol maçları tehir edildi Hava muhalefeti dolayısile okullurarası futbol maçları te hir edilmiştir.Vefa stadında yapılan basketbol maçlarında Darüşşafaka,Yapı Ustayı 76-11 yenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.12.1951
  • Türkiye-ispanya Milli Futbol karşılaşması I—i ı »I.ı ı 11^ 1 Haziranda Ankarada yapılacak olan maç spor meraklılarınca heyecanla bekleniyor Avrupanın sayılı takımına malik bulunan İspanya ile 1 hazira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.12.1951
  • %m r MM V ¦m Gecen mevsim temiz ve canlı oyunları île temayüz eden Emniyet takımı Profesyonel liq maçları neden gecikiyor?ı n m—m ı»ı mmtı MIH II w* Ol' ı^ll „ı t idarecisinin bu husustaki düşünceleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.12.1951
  • G.Reif f kendinden emin bulunuyor Belçikalı atlet,Helsinki de çok iyi dereceler yaparak olimpiyatlarda şampiyon olmayı ummaktadır Belçikanıri yetiştirmiş olduğu dünya çapındaki atlet Gaston Reiff,1952
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.12.1951
  • Yaman şu bizim delikanlı be.Ne oldu ki?t-Çıkmıyor desteye.Sebebi ne imiş?Gayet basit.Küçük ortaya çıkacak.Beyenmedi desteye çıkan pehlivanları.Haydi hayırlısı.Görürüz bakalım küçük ortada ne yapacağım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.12.1951
  • Kümelerinin en kuvvetli iki takı mı olan Eyüp'le Beyogluspor'un yaptıkları karşılaşmadan bir görünüş.Bu hafta yapılacak diğer küme lig maçları Beyoğ'uspor-Anadolu,Adal?t-Süleymanye,Eyüp-A.Hisar,Sümers
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.12.1951
  • Tulum Sulhi GAM.N Haydi,Vefa neyse;çünkü Yeşil Beyazlıların başlarını sokacak konforlu bir binaları;sporcularını antrene edecek toz^u da olsa bir futbol sahaları ve bir kapalı salonları var.Ya ötekile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.12.1951
  • 1 23456789 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12 SOLDAN SAĞA 1 Konuk yap iki kelime)Bir nota.2 Terakki et;Hücum.3 Bir fal nev'i;Bir har fin okunuşu.4—Osmanlı devrinin en yaman başpehlivanîarindan;Tors
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.12.1951
  • Sahil)ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı İçlerini idare eden:Faruk DEMİRTAS Basıldığı yer:N,A.A,N.K.Gazetecilik Kolektif Ortaklıyı Matbaasıı »m—maflm l,H» nwiimii mı ı«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.12.1951
  • İstanbul Jandarma Satınalma komisyonu Başkanlığından 0000 lira bedel keşifli Bakırköy Jandarma Birlik binasının ikmal inşaatı 17 aralık 951 pazartcf« günü saat lu,30 da Taksim Ayasnaşadaki kurulumuzda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.12.1951
  • İçme su inşaatı yaptırılacak İller Bankasından:1 Çorum iline bağlı iskilip ilçesinin içme suyu inşaatı kapalı zarf usulü ûo vahidi fiat esasjna göre etsutmeye kod muştur.2 3u işin ilk keşif tutarı 119
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.12.1951
  • FAYDALI BILGiL-Vapur lur Gelecekler 6.30 Erzurum)Badırmadan 7.00 Seyyar)Antalyadan 14.35 Marakaz)Mudanyadaa» 15.00 Bursa)Ayvalıktan Gidecekler 3.00 'Necat)îneboluya 8-15 Uludağ)Bandırmaya 12.00 Antaly
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.12.1951
  • KARIŞIK İŞ tomedi 3 partfe Çarşambada» Oagka her akşam saat tam 21.15 de Cuma.Pazar matine saat tam 17 de.30 Kasını Cuma gününde» itibaren matineler 14.30 da.Telefon:40276 SAHNE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.12.1951
  • RADYO İSTANBUL 12.57 Açılı.ve pro gramlar 1300 Haberler 13.15 Büyük orkestralardan hafit' müzik Pl.13.45 Şarkılar 14.15 Programlar,dans ve caz müziği Pl.14.40 Türküler Pl.15-00 Kapanış.17.57 Açılış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.12.1951
  • Yol yapımı Karayolları Genel Müdürlüğünden 1 EKSİLTMEYE KOKULAN İŞ Cihanbeyli Yavşan tuzlası yolunun 0 f 00ü—2i 278 kilometremi arasında tesviye,sanat yapıları,üst yapı teşkili ve müteferrik işler olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.12.1951
  • Bulundu palas O gün «Bulundu Palas» da yapılan çayda bulunanların ağ_zı bir karıştı.Acayip?Ne münasebet?Hikmet?Gibi hayret ifade eden ne Kadar kelime varsa sarf edilmişti.«Lüks»ün bütün haşmet ve satv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.12.1951
  • BİMîK^ükUMdArj 7KFRİKA No:gl Şişman sarhoş:ça muhatabı ikinci sokağın başında bağıran bir adam gördü.Ama ne bağırma.Ağıza aJınmıyacak sözler.Kime bağırdığını merak etti;gözleriyle araştırdığı vakiı bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.12.1951
  • ISTANBUL 8£V EDÎYESl "p.ATHOI.ABI Saat 2] de PR* M SOYGUN Yazan:Cevod Fehmi Ba^knt İH.fon 42ISÎ-KÜMKDİ Kf^MI D.MYAÎÂ CıCERKEN Yazan;D.H.Psatha Türkçesi:Nazım Dersan leitMon 4IMD9 Pazen Tünleri U.30 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.12.1951
  • «Fakat ya birisi yanıma yaklaşıp kim olduğumu sorarsa?Bari bana uydurma bir isim bul.«Peki,Bob Mallory'nin arkadaşı olursun.Kendisi içerde zilzurna sarhoş,vaziyetin farkına varmaz.Bu Eöaleri üzerine S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.12.1951
  • MUAMMER KARACA Opereti tt Bu akşam saat 21 de MAKSİM'de Cumartesi,pazar 16 da matine ve çarsamba ]Q da tenzilât'!matine SORMAGÎH Şark lı tuluat oyun Perşembe akşanu he cumartesi matine talebeye tenzil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 14.12.1951
  • fat Lv.Amirliğinden version Askeri Kıtaat ilânları Kapalı zarfla 15 ton Kuru Soğan satın alınacaktır.Tutan «6000 Lira olup geçici teminatı 450 Liradır.îhalesi 19.12.951 çarsamba günü saat 16.30 da Koş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1951
  • D.P.Gene* i 'are kuru-u toptandı Ankara.13 A.A.Demokrat Parti GeneJ İdare Kurulu bugün saat 17 den 2İ e kadar Adnan Mendeves'in Başkanlığında toplanarak parti işleriyle meşgul olmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1951
  • Güvenli I Baş tarafı birincidel hangi biri seçim için gerekli üçte iki çoğunluğu veya 40 oyu elde edememiştir.Son turda,Birleşik Amerikan.n desteklediği Yunanistan 36 oya kadar yükselmiş bu.Sunmaktayd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1951
  • Emir Âdiİ 'Baş tarafı birincide find an da desteklenmektedir ve bu cereyan Arap dünyası lehindedk*.Türkiye,İngiltere,Fransa ve Birleşik Amerika tarafından Arap memleketlerine sunulmuş olan Orta Doğu S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1951
  • Mo arif i m iz için bâr teşebbüs Bos taralı *irmcidr lamak gayretindedir.Bakanlık,bu.durumu a inn*leırmes için Üniversite ile tenıaslajj.geçmiştir.30 bin ö£retmer.i ihtiva eden ilkokul kadrosuna.isti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1951
  • Sabite Tur Baştarafı birincide] rını alarak,Mecidiyekdyünde oturan annesinin yanma gitmiş tir.Banyodan çıkan Saıih Ov ak Sabitenin gittiğini öğrenince,derhal Şişli karakoluna müracaat ederek Sabitenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1951
  • Uç yaralı gazimiz «Bas tarafı birincide)çinin babası ise şunları söyledi:Ercüment,1800 metre irtifadan brr dalış yaparken hız dan kurttflarnıyarak.yore çarptı.Bonon neticesinde bacakları tutmaz oldu.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1951
  • S.Âğaoğlu Alaşehirde 1 Baş tarafı birincide j Alaşehir,13 A.A.©evlet Sakanı Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu ve beraberindeki milletvekilleri bugün s mt 13 te,otorayla,Salihliden Alaşehir'e gelmişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1951
  • Koloradada uranium madeni bulundu Vagington 13 A.A)AFP)İçişleri Bakanlığından bildirildiğine göre,Kolorado devletinde bulunan Sanjuan dağlarında yeni uranium damarları keşfedilmiştir.Daha evvel de bur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1951
  • nlatıyor rBaş tarafı birincide!diği eniri ifa ve infaz etmeğe kanunen mecburdu.Bu noktadan Valiyi Ankaraya celbettik ve muhakeme altına aldık.Dahiliye Vekilinin Vali.Bin iyi bir idare âmiri olduğuma d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1951
  • Türk Hind Ticaret anlaşması Yeni Delhi,13 Nafen)Hin distan ile Türkiye arasındaki ti caretin pek yakında ikili bir andlaşmaya bağlanacağı bildirilmektedir.Bu mesele ile ilgili olarak görüşmeler yapıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1951
  • Mısırda halk silâhlandırılıyor Baş tarafı birincide bildirildiğine göne.Rus ticaret uzmanları,aralık ayı ortasında Kahire'ye bu iş için gelecekler,d ir.Müsteşar,bu ticaret anlaşmasının tedvin ve tahak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1951
  • Siîohlann tahdidi Bas tarafı birincideJ rirde Sovyet Dışişleri Bakanı Andrei Vichinsky'nitı talebi üzerine kurulacak olan Silâhsızlanma Komisyonuna »Atom Enerjisi ve Klâsik Silâhlar Komisyonu» adı ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1951
  • Sahte elektrik müfettişleri Ba$ tarafı bwincid» tanıttıktan sonra elektrik ve gaz tesislerini muayene etmek,te ve tesisatın bozuk olduğunu saatlerinin daha az yazabileceğini temin edebileceklerini ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1951
  • Fas msseİBsi I Baş taıafı birincide sonra sözlerine göyle devam etmiştir Şayet Fransız hükümeti geçen dört yıl içinde Fasa karşı vazifelerini yerine getirmiş olsaydıö Fas tedricen serbestiye kavuşabil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1951
  • Anka roda kar ü tine sı fBaş «tarafı birincide' âet'devam edeceği OTih^.îrsiktadir.Bu sabah saat 7 den itibaren batıdan'esmeye 'başlıya»;şiddetli rirzgârm hızı fcaat-tr 50 km.yi ©ut-ımr şehrimizde no
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1951
  • M.Etenin seyahati Baş tarafı birincide çe artmış ve artmaktadır.Bu arada 'görüştüğüm Alı manya İktisat ve Maliye Nazırlarından iyi vaitler al mis bulunuyorum,©ört beğ ay evvel çıkmış o-an «Yabancı ser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1951
  • Devam ed |Baş tarafı birincide] birçok semtlerinde genifetahrL bat yapmış bulunmaktadır.Bu meyanda.Adalar,Beşiktaş,Bey koz ilçelerinde ağaçlar devrilmiş;Eyüpte bazı mıntakaların elektrikleri kontak ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1951
  • Korede,kontrol işinde anlaşma ümidi belirdi Tepkili uçaklar arasında vukubulan çarpışmada 13 komünist uçağı tahrip edildi Panmunjom.13.A.A.Reuter)Komünist delegeleri bugün.Birleşmiş Milletler Kuzey Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1951
  • Betonarme köprüler yapımı Karayolları Genel Muti ü rl üğiifitien 1 Eksilfmeye konulan iş:Elâzığ iünde Elâzığ Çemişkezek yolunca Murat nehri üzerinde Avşan)Çarsancak Mazgirt yolunda Peri)ve Hoz.it Ovac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1951
  • Roreden gelecek kafife Ankara,13 AA.Millî Savunma Bakanlığı temsil bürosundan bildirilmiştir:Sıhhî kurul kararı ile yurda dönen subay ve erlerin isim listesi aşağıdadır:Üsteğmen M.Ali Akar.Teğmen Mehm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 14.12.1951
  • Betonarme köprüler yapımı Karayolları Genel Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Eskişehir ilinde Eskişehir Nallan yolunda Mayıslar)Bilecik ilinde Söğüt İnhisar Na'lıhan ¦lunda Çayköy)köprülerinin be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.12.1951
  • rürkiye Ziraî Donatım Kurumu İstanbul şubesi müdürlüğünden Şubemiz elindi» inil un an,a Kullanılmış bir aded Bed.Ford ile bk;aded Chevrolet fcamyonu halihazır durumlariyle,b 17 aded diş ve 10 aded iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.12.1951
  • aş ve Dış ağrısına karşı NEVROZİN Miden tozmaz,kâttı yormaz Nevrozin soğuk algın!İarındon mütevellit kırık lık,baş ve bel ağnlarıno karşı müessirdir,4 SAAT ARA İL6 GÜNDE 3 ADET ALINABİLİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.12.1951
  • Liman tesisat ve inşaatı için satın a ınccak makine ve va italara ait eksilme tarihlerinin uzatıldığı ve şartlarının değiştir i diği hakkında ilân Bayındırlık Bakanlığından l.Liman tesisatı için lüzum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.12.1951
  • mı NCI)MAC fiİL,V-J W-i,K;i ir 0-2^33M YJGf İLİ J J f P^ffOM AJ.Î Tİ M DİZ EL TRAKTÖRLERİ Rirkiyeye münhasır ithalâtçısı Mehmet Kavolo Galata İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.12.1951
  • Deniz Harp Okulu Komutanlığından 1 1952 1953 ders yıb Dz.Harb Okulunun 1.inci sınıfın* namzet olmak üzere bir cefaya mahsus olarak şimdiden,ihzari Harb Okulu birinci smıf nâmı altında Öğrenci alınacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.12.1951
  • Zühre vî ve cild mütehassısı Dr Kayri Ömer EGMEZOĞLU.Saat 3 ten 6 ya kadar Beyoğlu A£acamii karşısı Hasan Bey Apt.No.133,Tel:43586
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.12.1951
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr.Kr.Lr Kr.Senelik 42.00 81.00 Altı aylık 22 50 43.00 Üç aylık 12.00 24.00 Bir ayılk 4.50 0.00 İLAN FİATLAKI i ve 3 üncü sayfanın santimi 4 T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.12.1951
  • Kadıköy icra Me.uur ılgımda» 951-1138 Bir borçtan ötürü bilinci derecede merhun oi«.p tamamına Bilirkişi taıafın'ian 50900 lira kıymet konan ve bilâhare borçlunun ıtiraziyle kıymetinin 100,000 yüz bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.12.1951
  • ist.Lv.AmirSîğinden Verâten Askerî Kıta it Hâsılan sfe^ei*^ ^Vf,Aşağıda cins e mıkdarı yazılı 7 kalem yiyecek maddesi hizalarında yazılı genilde güıi ve saatlerde Davutpaşa 3 Zh.Tug.Sa.AI.Ko.da satın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.12.1951
  • TÜRKİVE GARANTİ BANKASI ŞOKEDE Bugün açılarak faaliyete geçmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.12.1951
  • SİSLİ GARAJI Kokine Mühendisi idaresinde ve Mütehassıs ustalar nezareti altında L OTO SERVİS VE ÂMİR AÎELVESI î Her model Benzin,Dizel Otomobil,Kamyon,Traktör,Komple tamirat Efcspettiz Keş f ve Müşave
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan