Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.12.1951
  • 12 Aralık 1951 Çarşamba Adres:Nuruosmaniye Türbedar Sokak No;18 1 S T A N B U L Telgraf:MİLLİYET İstanbul İstifanın Ulusun neşriyatı ile alâkalı olmadığı kafî surette anlaşılıyor işletmeler Bakanı Hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.12.1951
  • M* w MAKALE Muhterem hayvanlar İsmail Hami DANIŞMEND Bir Amerika telgrafına Köre Koloradolu bir ailenin birkaç gün evvel ölen Pol)k miudeki köpeğine muhteşem bir cenaze alayı yapılmış,tabut çiçeklerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1951
  • Verem hastalarının teşhis ve tedavisi Dünya Sağlık Teşkilâtı Verem Müşaviri Dr.Etienne Bert het'nin idaresince Verem hastaları üzerinde teşhis ve tedavi ilgilileriyle,Konsültasyonlar perşembe ve cumar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1951
  • Fındık tamim nwbayaa Hatları arttırıldı Fındık Tarım Satı& Kooperatifleri,fındık tanzim mü baya d fiaiını 140' kuruşa çıkarmıştır.Alman bu karar müstahsili korumak bakımından çok iyi kar şılanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1951
  • YEMEKLİ TOPLANTI A-istanbul Erkek Lisesi Mezun ve Mensupları Cemiyeti,yılbaşı gecesi.Galata Liman Lokantası salonlarında yemekli Dir toplantı hazırlamıştır.Toplajıtı saat 20 den sabaha kadar devam ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1951
  • «unun verdimi hava tahmin raporuna göre.hu?iin şehrimizde hava;öğleye kadar az bulutlu «ve puslu,öğleden sonra bulutlu ve muhtemelen hafif yağışlı geçecektir.Rüzgârlar kuzey ve kuzey doğu yönlerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1951
  • flf 12 ARALIK 1951 Çarşamba Fu 12 R.Et 1371 29 T.San 1367 VAIÎT VASATİ E2ANÎ Güneş 7.14 2.34 öğle 12.08 7.27 ikindi 14.28 9.47 Akşam 16.41 12.00 Yatsı 18.19 1.38 İmsak 5.30 12.48 il-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1951
  • KISA HABERLER İT Sülemaniye Doğumevine ilâve edilecek 25 yataklı pavyon ile.Yedikule Verem Hastahanesine ilâve edilecek 150 yataklı pavyonun inşaatı tamamlanmıştır.Her iki pavyon,dahilî tesisler yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1951
  • POLİSTE jr Ayvansaray Cacık iskelesinde denizde bulunan dubaların vanroda F.BŞ.işaretlerini taşıyan 3656 say.iı sandalın içinde bazı çuvallar olduğu görülerek,sandal durdurulmuştur.Sandala giren memur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1951
  • DİKKAT!1000 AL™ ve eeşHH Para ntrarmyesf bulunan son keşideye girebflnek için 15 ARAUX KŞAMINA kadar ea as lOO liralık lîClt HESAP AÇTIRMANIZ LÂZIMDIRflKBONK Y»nı Postofcane Cad.45-47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1951
  • Pamuk yolsuzluğu Sttmerbanka düşük k&üteli pamuk satışı yapılmış M^«ı-ılmuı^—w^—m^*m u m' ı Sümerbunk Bakırköy Bez Fabrikasına,Bakanlık taralından ıkı müfettiş gelmiş ve teftişlere başlamıştır.Ald.ğım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1951
  • ispanya ve Yunanistana yumurta ihraç edilecek Alınan haberıere nazaran Yu nanıstana yumurta ihracı için hazırlıklara başlandığı anlaşılmaktadır.Bu arada İspanyaya da yumurta ihraç etmek için temaslar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1951
  • Valinin bugün vazifesine basfcm*»sı muhtemel Bir müddettenbert gripten mustarip olarak evinde yatmak ta olan Vah* ve Belediye Reisim miz Ord.Prof.Dr.FlK.Gökay artık tamamen ryiteşmiş bu'unmaktadn*.Val
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1951
  • HALKIN SESİ Hasta bir vatandaşm istimdadı Bultalima.ni kemik ve» remi haMtahanesinde 83 üncü koğuşta Nâzım Kus cunuıı ricam:«948 senesinde tutulup bir türlü kurtulamadığım sağ ve sol diz mafsal kemik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1951
  • A 9 A J Inıın v^MİT'in potipiiî^ Killi m 9 M m CJ En Hi 9 m.JS k.K %k.ta w a 49 İdlîjsi odii^iita yakında başlanıyor Belediye tarafından temin ed;l?n ocunun çekisi 13 I raya *atı!acck Belediyece yaptı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1951
  • Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller İl Sağlık Müdürlüğü köy ekipleri,son 15 gün zarfında Ça talca,Beykoz ve Kartal kazalarında 120 köy teftiş etmişlerdir.Bu suretle başlanıldığın" danberi 154 köy ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1951
  • Yeşil Boca,imamlık ve vaizlikten menedildl Diyanet İşleri Başkanlığı Yeşil Hoca namiyle maruf.Etyemez camii imamı Şemsettin Yeşilin imametine son vermiştir.Karar Emniyet Müdürlüğü vasıtasiyle Şemsetti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1951
  • İki fuhuş yuvası daha basıldı Evvelki gece Beyoğiunda iki randevu evi daha basılarak 12 kadın 9 erkek yakalanmıştır.Baskınlardan biri,Taksim Abduüah sokak 15 numarada tanınmış randevuculardan Cemimle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1951
  • Rona şilebi ihraç malı götürecek Hopa Şiîepiv bugün limanımız dan hareketle Tekirdağma gi'decek,oradan ihraç malı yükledikten sonra tzmircî'en de ala^ cağı malları hamilen muhtelif Avrupa limanlarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1951
  • t ki şü pJwii öfnm hâdisesi Dün şehrimi'zde şüpheli görülen iki ölüm hâdisesi olmuştur.Kuzguncuk.tlryanizadle-sokak 41 numarada oturan Efterdi Kibriti geçirdiği bir sinir b«hraaı sonunda kendini evier
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1951
  • Amerikalı Senatörler bugün gidiyorlar Evvelki gön özel uçskJariyie İsraildera şeltoriraıtee dönen Amerikalı senatörler bu sabah İstan buldan ayrılacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1951
  • Şoförlerin ahlâkî duyumları yeniden tetıuie edilecek İstanbul-Şoförler Ceınij'eti,talimatnamedeki 100 üncü mad denin tâdili için Şehir Mecisine müracaatta bulunmuşlardır.Bu madde,on suç işleyen şo för
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1951
  • ı«f»tw—i"1"'n~ij bozması sinemalar Sinema sosyal hayatımız içinde artık inr.cârı kabul olunmıyacck mii'him bir mevki almıştır.Halkın hangi sınıfından olursa olsun,herkes bu temaşa zevkinden kendini ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1951
  • Belediye bütçesi iiMirn mm¦»—hjm—Bn seneki açığın 8 milyon lirayı bulacağı anlaşılıyor «m—um Dün öğleden evvel Belediye Reis Muavinleri,Müdürler ve Daimî Komisyon üyelerinin iştirakiyle bir toplantı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1951
  • Yem yapılan ilkokul binaJan Vilâyete şamil clarak genig ölçüde hazıvlaamıif Milü Eğitim iwogwanannin tatbikatı' son tier»,cede memnuııluit verici bir ğekilde ve azami sürat e tahakkuk,yolundadır.İnşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1951
  • Kambiyo ve Esham Sterling Dalar Fr Frangı isviçre Fr.Belçika Ft İsveç ttı Florin 5-ıret Hrahmi E'Un:ırTfS Açılış I a pan.786.50 280 3Ü U «0 54IIÜ 5.ÖÖ 4 12 M)73 68 40 0 44 »0 01 R7« 9 73 30 784.80 İK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1951
  • Gençliğin bedenî inkişafı ve kültürel kalkınması gayesiyle kurulmuş olan Gençlik te=şekküllerinin)maalesef bu gayenin tamamen zıddı bir istikamette çalıştıkları sık sık ortaya,çıkan vakıalardan anlası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.12.1951
  • Vaş.ngton toplantıları Amerikadan çok mühim haberler gelmektedir.Ordu ve devlet ricali Reisicumhurun riyasetinde toplanıyor,uzun usun müzakerelerde bulunuyor,kararlar alıyorlar.Avrupa ordusu,Kore müta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1951
  • Türkiye Garanti Bankası BÖKEDE 14.Aralık.1951 Tarihindt "o iri Sökelilerin Hizmetine Girecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1951
  • TEFRİKA No.59 Karşısına ilk çıkan otomo-Diie atladı.Biraz ötede başka bir otomobil duruyordu,içinde de yine o yüzü gözü atkılarla sarılmış,3İyah gözlüklü ihtiyar gazetesini açmış,okuyordu.Aîyon sokağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1951
  • insan haklan 1 Beyannamenin üçüncü yıldönümünde geniş tezakürat yapıldı Londra.11 A.A.Lps)Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen İnsan Hakları Beyannamesinin üçüncü yıldönümü münaseb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1951
  • Frank Sinatra Londrada dolandırıldı Londra,11 A.A.Tanınmış sinema yıldızı Prank Sinatra ile karısı Ava Gardner,dün polise müracaat ederek 6000 sterlinlik mücevherleri,nin otelde çalındığını bildirmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1951
  • Fransız Millî Fğitim Bakanı geliyor Atina,11 Nafen)Burada bulunmakta olan Fransız Millî Eğitim Bakanı Andre Marynin Yunanistandan Türkiyeye gideceği ısrarla söylenmekte,dir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1951
  • 5 milyon frank çalan bir kadın suçunu kilisede itiraf etti Pnris,11 A.A.Fransız Bankasının bir şubesinden 5 milyon frank çalan hırsız dün kilisenin günah çıkarma yerine giderek çaldığı paradan 4 milyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1951
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Atom Enerjisi Komisyonu Başkanı Gordon Dean,İlkbaharda yeniden seri halinde atom tecrübesi yapılacağını söylemiştir.Başkan,bu tecrübelerin Nevadada mı,yoksa Pasifikte bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1951
  • Denizyolları personel vazife tüzüğü hazırlandı Denizyolları İdaresi tarafından kaptan,makinist vesair personelin vazife tüzüğü hazırlanmıştır.Tüzüğün tatbikına yakında başlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1951
  • Tarım Bakanı şehrimde Tarım Bakanı Nedim Ökmen,dün sabahki ekspresle Ankaradan şehrimize gelmiştir.Bakan,bu seneki mahsul durumunun memnunluk verecek derecede cf'duğunu belirtmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1951
  • iran Parlâmentosunda yeni hâdiseler çıktı Müzakereler sırasında Muscddık taraftarları" muhaliflerin başlarını isliyoruz diye bağırdı er Tahran,H Nafen)ıran Parlâmentosu bu sabah yeni hâdiselere sahne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1951
  • Avrupa Konseyi Kasım Gülek,İngilterenin Avrupa ordusuna iştirak etmemesini esefle karşıladı Strasbourg.11 A.A.Reuter)Dünkü toplantıda söz alan Türk delegasyonu azasından Kasım Gülek,Pleven plânına işt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1951
  • Alman harp suçluları ı—nııı ^ıiım^nm,ı mm ji^iii iii iiiju Almanya ile yapılacak andlaşmadan sonra harp suçlusu bin Alman memleketlerine devredilecekler ¦¦nr-ı—»¦¦¦iutt.m Bonn,11 AP)Müttefk hapishanel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1951
  • Bankadan sahte cüzdanla para çeken hırsız Bundan bir müddet evvel Sir keçide Ferah Otelinde misafir kalan Ziya Özkazancının cebinden nüfus cüzdanı ile,Banka cüzdanı çalınmıştır.Hırsız,'İş Bankasından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1951
  • Borba gazetesinde çalışan bolşevikler tevkif edildi Belgrad,11 A.A.Dür iyi bir kaynaktan bildirildiği ne göre,Yugoslav Komünis^ Partisi organı olan Borba gazetesi tahrir heyetine mens*^ bazı şahsiyetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1951
  • Tahtakale aramalarının net çeleri Bütün büyük şehirlerin haşerat yetiştiren mahal,leleri,mıntakaları vardır.Buraların hususiyetleri,an'aneleri hiç derişmez.Nesilden nesle intikal e der.Bilhassa büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1951
  • Avrupada ve Balkanlarda en bir ük vetehlikefi çıban başı olan Lto'nun bahset.iği 33 tümen bir hayaldir.Bu memlekette ehemmiyet ve kemiyeti ne olursa olsun Likün birliklere tümen ismi verilmekte,ir Hen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1951
  • ist.iv.Amirliğinden verilen Ask er i K ı f ö a t İl ân lan Kapah zarfla 1 ve 2 tonluk 16 adet döner ve sabit atölye vinci satın alınacaktır,ihalesi 28 Aralık 1951 cuma günü saat 15 de Ankara IJ,S.B,2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1951
  • Fransız Komedi Tiyatrosu Küçük Sahne bir taraftan kendi temsillerine devam ederken,öte taraftan da,misafiri Fransız Komedi Tiyatrosımun temsillerini seyrettiriyor.Misafir trupun birer hafta devanı ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.12.1951
  • fil İzmir Milletvekili Abidin Tekön kimsesiz ve yetim çocuklar arasında.i—Dün Rumelihisarmda 2 asfalt üzerinde fecî bir otobüs kazası olmuştur.Bir Belediye otobüsünü geçmek isteyen ve içinde GO kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1951
  • Mayo fabrikatörlerinin bıı sene Kaliforniyada tertin ettikleri en güzel mayo ve güzel mayo mankeni müsabakasında Miss Shirley Myers birinciliği kazanmış ve Miss Mayo unvanını ve tacını elde etmiştir.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1951
  • HERGUN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Abaza 1 bile şa,oıumu rsılamısü Cellâda:«Cenabı KcMa hand ve ştkrei»rim4 demişti.Dünyada başka bir muradım kalmadı.Emrü f^man Padişahımın,h ç a^m yemem!Aslen Kafkasya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.12.1951
  • Lig maçları Şimdilik geç olsun da başka elimizden Yeniden bir tehir kararı verilmezse;birinci lig maçlarına profesyonel hükümler çerçevesinde 5 ocak 1952 de başlanacağı alâkadarlar tarafından söylenme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1951
  • Ammi»ıwiı»nıı—m^|i» ı Suihi GARAN Haber aldığımıza göre uniform olarak tertip ve tesbiti arzu edilen mukaveleler;tek tip halinde hazırlanmakta ve gözden geçirilmekte imiş.Bu iş süratli bir şekilde int
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1951
  • Üniversite voleybol takımının antrenman maçı Atina Üniversitesi ile yapılacak karşılaşmalara hazırlık olmak üzere 15.12.1951 cumartesi günü saat 20 de Galatasaray ku lübü lokalinde İstanbul Üniversite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1951
  • fürkiye-Danimarka ordu takım'arı maçı 1951—52 mevsimi Dünya Ordulararası Futbol Şampiyonasının C grupuna dâhil bulunan Danimarka;şampiyonadan çekildiğinden Ordu takımımızın Danimarka ile yapacağı müsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1951
  • Dr.Soroşi Juventüs'ün antrenörü o'du Meşhur Macar futbolcusu Saroşi,italyan Juventus takımına antrenör olmuştur.Birleşik Amerikada yaşayan Dr.Saroşi Jüventüslülerin ısrarı üzerine İtalyaya gelmiş vt a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1951
  • Ray Robinsonun kim olacak?Meşhur Dünya Şampiyonu unvanını ortaya koyacağı a aç için kendine rakp bulamıyor Dünya şampiyonu Ray «Sugar» Robinson'un karşısına çıka cak rakip bulunamamaktadır.30 kas mda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1951
  • Kısa Spor Haberleri Okular arası maçlara tıijün devam edilecek Okulla rarası spor faaliyetlerine bugün de devam edile,çektir.Futbol maçları Şeref,Kadıköy ve Vefa stadlarmda yapılacaktır.Ün vuste'de gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1951
  • Mimoun Zatopek'i geçmeğe çalışıyor Fransız atleti Olimpiyıtlarda mv hur Çek atletini mağlûp edeceğini ümit ediyor Meşhur Fransız atleti Alain Mimoun,1952 Olimpiyatlarına hızla çalışmakta ve antrenmanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1951
  • İtalya lig maçları Geçen pazar günü Romadn oynanan lig maçiannda aşağıda ki neticeler alınmıştır;Fiorentino;0 Atalanta:1 întemazionale:3 Novara;1 Juventus-1 Bölogna:1 Lazio;1 Napoli;0 Padova:5 Milan;2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1951
  • Bir rugby mrçında kavga çıktı Paris,11 Nafen)Pazar günü Limoges şehrinde yapılan bir rugby maçında iki hakem oyuncular tarafından agır surette dövülmüş ve yaralanmıştır.Fransız Spor Federasyonu,rugbv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1951
  • Nereye olursa.Ne demek nereye olursa?Yâni yerine göre demek istedim.Gün olur desteye çıkarım.Yeri gelir küçük ortaya tutarım.Belli olmaz.Hancı Kâmil Efendi yine bir müddet susup düşündükten sonra şöyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1951
  • İngiliz atletlerinin Olimpiyat masrafları İngiliz Atletizm Federasyonu 1952 OliniDiyatlar.na iştirak edecek atletlerin masraflarını kar şılamak için veni bir çare bulmuştur Federasyon,Olimpiyat masraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1951
  • Geçen sene güzel oyunları ile haklı takdir toplayan İstanbul spor tabum Profesyonel lig maçları neden gecikiyor?"¦İl laı%»l Beş kulüp idarecisinin husustaki düşünceleri VHHH Istanbulspor Başkanı Ali S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.12.1951
  • BÜMİK}flÜKÜMDÂR] TEFRİKA No.79 KEMAL SAMANCIUtL Su'tan Mured,devlet işlerinde tam bir hâkimiyet tesis edemediğinden müteessirdi O güne kadar oğlunun bu kadar kali bir lisan kullandığını goımıyen Valid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.12.1951
  • MF/tMM'ER KARACA Opereti Bu akşam saat 21 de M A K S t M de Cumartesi,pazar 16 la matine ve çarşamba 16 da tenzilâta matine SORMAGÎR Şarkılı tuluat oyun Perçembe akşamı ile cumartesi matine talebeye t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.12.1951
  • Bayındırlık Bakanlığında?1 Liman inşaatı için aşağıda A,B,C,D,]5)gruplarında adet,cins ve vasıfları yazılı makine ve vasıtalar eksiltme şartnamelerinde yazılı şekilde kapalı zarfla ajrrx ayrı tarihler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.12.1951
  • FAYDALI BİLGİLER Vapurlar Gelecekler 14.35 Marakaz)Mudanyadan 6.30 Tırhan)Bandırmadaki 16.30 Etrüsk)îzmirdea Gidecekler 14.00 Ordu)îzmire 22.00 Twhan)Bandırmaya Tren ler Gelecekler 6.25 Erzurum 8.30 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.12.1951
  • 3 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA 1 İçine hava dolduran;Taş gibi.2 Tenbih edatı;Zonguldağın kara eıroas bulucusu.3 Tahkikat ve meşhudatı bildiren yazı ahzet;Noksansız.4—İnilti;Cilveli.5 Tef essizi et;Bir soru.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.12.1951
  • RA DYO ISTANBUL 12-57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Radyo salon orkestrası konseri idare eden;Semih Argeso)1 Schuman,«Akşam şarkısı» 2 Saint Saens,«Le De luge» 3 E.Neumann,«Leylâklar açark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.12.1951
  • KÜÇÜK KASIŞK İŞ Tomedi 3 Çarşambadan başka her akşam saat tam SAHNE 2DL15 deCu»* Pazar matine saat tam 17 de.30 Kasım Cuma gününden itibaren matineler 14.30 da.Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.12.1951
  • Florence giyinmiş olduğu hal de aşağıya inmemişti.Ekseri,yeüe ev sahibesi daha evvel aşağıya iner gelecek misafiri eri karşılamak için beklemeye koyulurdu.Bu gece bir türlü bileziğini kapatamamış,uğra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.12.1951
  • Geriye dönüş Bazı yaz akşamları vardır,bilir misiniz?Hani bütün boş duygu birden donmuş gibi olur,sesler işitilmez,renklet görülmez,kokular duyulmaz olur;bahçe kaybolur,sokak kaybolur,şehir kaybolur.V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 12.12.1951
  • tlllUt»»^!MM I 111" I» MM UK" »I Sahip ve Başmuharriri:All Nad KARACAN Bu nüshada Yazı İslerini İdare eden:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:N,A.A.N.K.Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1951
  • Mc C hee t Bas tarafı birincide)leri buraya olan alâkanın arttı,ğını göstermektedir.Times gazetesi bu memleketlerdeki muh telif meykilere gençlerin tayin edildiklerini ve bilhassa bunlar arasında TürK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1951
  • Baş tarafı birincide)Ali Rıaa Topçu,Osman Oymanlı,Hüseyin Kılıç,Mehmet Çınar,Celâl Köse,Osman Altıntaş.Fey zi Altındağ.Ali Yılmazer,Karabet Atamanoğlu.Yusuf Tulün,Ali Akçay,Şemsettin Zaman,Ali Hacı Ül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1951
  • Ali anlatıyor I Baştarafı birincidel foekliyormuş.Çantamı aldım,tekrar mahkeme kapısından gıkarken jandarma zabiti arneye scvkedilmemiş.Araba kamdan koştu İdam mahkûmunun sL ze bir söyliyeceği varmış.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1951
  • Komünistlerle De Golcüler arasında arbede çıktı Paris,11 A.A.St.Etienne sokağında De Golcülerin yaptığı bir toplantıya Komünistlerin müdahale etmesi üzerine Komünistlerle De Golcüler arasında kanlı bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1951
  • Almanyada serbest seçimler Sarper'İB başkanlığında genel kurul sivaai komite,sinde müzakerelere başlandı Paris,11 AP)Türk dele» gesi Selim Sarperin Başkanlığında toplanan Genel Kurul Özei Siyasî Komit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1951
  • isletmeler Bakanı [Baytarah birincide 1 maktadır.Bilhassa Etibank Genel Müdür MuavinlİRine tâyin ettiği ve kendisinin mutemedi olduğu sö lenen Hulusi Barutoğlunu,mü teaddit şikâyetlere rağmen ısrarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1951
  • Bir Japon profesörü Mütehassısı Prof.Dr.Mitsui dün sabah Cerrahpaşa hastaha nesinde Trahom yakkında bir konferans vermiştir.Dün Tcendişiyle konuşan bir arkadaşımı za Trahom mütehassısı şunları söylemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1951
  • Meclis başkan vekil iği «Baş tarafı birincide• tap" artmıştır.Bugün Grupta Sakı Vu'oahnın Gümrük ve Tekel Bakanhğma tayininden son ra münhal olan Meclis Başkan Vekilliği için seçim yapıldı.Ce,lâı Yard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1951
  • İngiliz-Mısır siyasî miinasebâtı Başmakaleden devam?lan da şüphesizdir,ikinci Dün ya Harbinde Basra körfezinde İrana asker çıkarılırken iki küçük İran ganbotu ingiliz A merikan donanmasına atoş açmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1951
  • Tahsin Yazıcı iBas tarafı birincide)Vİttde basın mensuplarına bir kokteyl verilmiştir.Tümgeneral Tahsin Yazıcı bu toplantıda.Kore harbi hakkında sorulan sualleri cevaplandırarak birliğimizin sağlık du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1951
  • İngiliz Mısır ihtilâfı Baş tarafı birincide' sır'a,İngiltere ile diplomatik münasebetlerini kesmemesi için yapılmış olan bir tavsiyeden maiûmattar değildir.Bir gazete muhabirinin bu hususta sormuş old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1951
  • ISTANBUL B5i EDÎYESİ T\ATHOLABI Saat 21 ete HRAM KISMİ SOYGUN Yazan:C«rad Fehmi Başkut Tel* ton 4215?KOMKDt icı«\fT DİMYATA CiDERKEN Yazan:D.H.Psatha Türkçe**:Naz» Dersan Telefon 40409 Paren günleri U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1951
  • Baş tarafı birincide)f ların hepsi bizim yolumuzu ay dıniaucı mahiyette olmuştur ve bu konuşmaların her biri ayrı bir değer taşımaktadır diye söze başlayan Başbakan Adnan Menderes göze çarpan birkaç m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 12.12.1951
  • Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinden:1952 yılı hadde mamulleri satışlarımızda tatbik olunacak usuller aşağıda gösterilmiştir 1)1952 yılı hadde mamulleri imalâtımız 1 ocak tarihinden itiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.12.1951
  • D.Denizyo'lcm Genel Müdürlüğünden:İstanbul Liman İşletmesine ait gemi ambar hizmet tarifesi ve vasıta ücret cetveli değiştirilmiş ve 15/12/1951 den itibaren uygulanması kararlaştırılmıştır.Fazla izaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.12.1951
  • Fatih 3 üncü Sulh Hukuk Yargıçlığından 951/721 Terekesine mahkememizce el konan Ziynete ait efyalâr Aksaray Nevbahar mahallesi Millet cad.199 numaralı evde 13/12/951 perşembe günü saat 14 de mezkûr ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.12.1951
  • İstanbul Asliye 6 ncı Hukıtlc Yargıçlığından 951/36,46 Davacı tsmet Dağcılar tarafından davalı Şehre-mini Vezir caddesi 41/1 No.da AU Dağcılar aleyhine açılan boşanma dâvasında:Dâvâlının İKamcrgSrunın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.12.1951
  • Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğünden l A Muhammen Geçici CİNSİ Miktan Bedeli teminatı İhale şek!i Dizel Elektrojen grupu.1 58000.4150.Kapalı zarf Yukarıda müfredatı yazılı Dizel elektrojen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.12.1951
  • İLAN 951/462 Istanbul Asliye tkmci Ticaret Mahkemesinden İzmirde Ahmet Atuk tarafından keşide ve Yapı Kredi Bankası İzmir Şubesince İstanbul Şubesi üzerine tanzim olunan 3/9/951 tarih ve 605342/1179/4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.12.1951
  • GAYRI MENKUL SATIŞ İLANI istanbul Beşinci-tera Memurluğundan:950/45 Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilen ve tamamına 11700.lirr.değer biçilmiş olan Fatih Kırkçeşme mahal'esinin esk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.12.1951
  • izmir Belediye Başkanlığından Mezbaha açık hayvan pazar« sundurmalarının İkmal inşaatının yaptırılması işi fen işleri müdürlüğündeki şartlaşması ve keşfi gereğine* kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.12.1951
  • Çeltik satılacaktır Sultansuyu Harası Müdürlüğünden Akçadağ 1 1951 yılı mahsulü yüksek randımanlı 390 ton çeltik'ı toptan veya kırkar tonluk partiler halinde Hara arabalında teslim şartiyle pazarlıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.12.1951
  • Hususiyet ve evsafı itibarile tamamen ayrı bir mevki sahibi Fransız arabası «Önden çekisli» CITROEN arabalarından bir parti gelmiş ve bir parti yakında beklenmektedir.Çok elverişli yeni şartlarımızı ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.12.1951
  • LoKıııan Hek"Ti Di.HAF11 CEMAL OBhılive Mütehassısı Pazardan başka her gür sabah saat 10 30-12 öğle ien sonra 14.30.17 de has-'a kabul e.der istanbul No 1(4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.12.1951
  • Nezle ve Grip başlangıcınd N EVROZ HASTALIĞIN İLERLEMESİNİ ÖNLER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.12.1951
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Açık eksiltme ile aşağıda cinsi,miktarı,tutarı,geçici teminatı,ihale gün ve saatleri yazılı maddeler Harbiye M.S.B.1 No.Sat.Kom,da satın alınacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.12.1951
  • DÜNYANDA EN ESKİ ZİRAÎ ALETLER FABRİKALARINDAN VUV/CMK?Türkîve Münhasır İthalâtçısı,MEHMET KAVALA GJİLATA-İSTANBUL 7S£,f0f&9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan