Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.12.1951
  • Hilmi Ziya Ufgeıt Pckistdna gitti Edebiyat Fakültesi Profesöfci lerinden Hilmi Ziya Ülgen O» ikiler Konferansında hazır bıin lunmak üzere dün uçakla Pft kistana gitmiştir.Resimde Proft Hava Alanında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1951
  • Şehir Meclisinin heyecanlı celsesi Sulor idaresine verilecek mürakipler işi büyik gürültülere sebep oldu.Seçim taik ed idi Şehir Meclisi,olağanüstü toplantısına dün de Necmi Ateş'in Başkanlığında deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1951
  • istiklâl mahkemeleri ne maksatla,nasıl kuruldu?İstiklâl mahkemeleri vatandaş kanı dökmek için değil,memleketin birliğini,dahHi ve harici düşmana karşı miiiî müdafaayı korumak için kurulmuş bir inkılâp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1951
  • s\y»s m Kuzey Dojnı Anadolnda bir tet kik seyahatine çıkan Cumharb aşknnı Bayar'm dün Ankaraya döndüğünü bildirmiştik.Resimde Bayar,Safrada halka hitap ederken görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1951
  • Prf.Tevfik Sağlam dün Atinaya gitti üniversite iç hastalıkları Ord.Profesörü Tevfik Sağlam dün Atina'ya hareket etmiştir.Prof.Atinada Büyükelçimiz Bul şen Eşref itaaydm'a yapılacak konsültasyona iştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1951
  • Koramiralliğe terfî eden Sadık Altıncan S.Altıncan terfi etti Tümamiral,Korcmirallige terfi ettirildi Ankara,10 Milliyet)Millî Savunma Bakanlığından öğrefDevamı Sa:7 Sü;7 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1951
  • Trcmoıun riyasetinde Askerî şefler içtimai Vaşington.10 AP)Florida'da Key West'.te geçirdiği istirahat ve tatil devresini kısa 'kesen Cumhurbaşkanı Truman,bugün uçakla Vaşingtona dönmüş,ileri gelen as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1951
  • ı»*WHWMM l^i Wll Tümgeneral Tahsin Yazıcı Ankarada Kore tugayımızın kahram an komutanı dün muazzam tezahüratla Ankarada karşılanmıştır.Yukardaki resimde General Tahsin Yazıcıyı talebeler arasında gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1951
  • Belediyeler kongresini açan Fevzi Lûtfi Karaosmanoğla Belediyecilik derneği dördüncü kongresi Genel kongre dün İçişleri Bakanı F.L Koraosmanoğlunun bir konuşmasiy'e mesaisine başladı Adana,10 Milliyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1951
  • Hakkı Gedik,işletmeler Bakanlığından istifa etti istifanın,devlet işletmelerinin başında bulunupda hususî yazıhanelerini çalıştıran memurlar yüzünden olduğu söyleniyor H.Gedikten boşalan işletmeler Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1951
  • F.Köprülü Dış siyasetimize dair Mecliste izahat yerdi Dış işleri Bakanı,Kuzey Atlantik Paktına girişimiz karşısında Rusyanın takındığı tavrı ve Hükümet görüşünü açıkladı Ankara,10 Milliyet)Bü-ük Mille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1951
  • iitçeye goruşu Server Somuncuoğlu komisyonda,bütçeyi destokliyeceğini beyan etti Ankara.10 Milliyet)Millet Meclisi Bütçe Komisyonu bu sabah 1952 bütçe,si üzerinde umummî müzakereye devam etmiş ve bir,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1951
  • insan hakları beyannamesinin yıldönümü töreninde bulunanlardan bir gıup Foto:Milliyet:Sami önemli)İnsan hakları günü dün törenle kutlandı Merasimde söz alan beyannamesinin İhsan Hakları Evrensel Beyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1951
  • Koreden gelecek kafile Ankara,10 A.A.Millî Savunma Bakanlığı Temsil Bürosundan bildirilmiştir 27 Arahk 1951 günü İstanbula geleceği bildirilmiş olan değiştirilmiş üçüncü Kore kafilesi ile yurda dönece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.12.1951
  • BORSA Kambiyo ve Esham Sterling Dalar Fr Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.isveç Kr Florin Üret Drahmi Eskoudes Açılış 786.50 280 30 0 80 64.03 5.60 54.12 50 73.66 40 0.44.80 01 876 9.73.90 SJ33 Urganı 193
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1951
  • Fırtına yüzünden uçak seferleri aksadı Dün ve evvelki günkü bava muhalefeti dolayısile,uçak se« ferlerinde bazı aksaklıklar vukubuinıuştur.Bu arada,hava muhalefetinin bilhassa topraklarımız üze,rinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1951
  • Soka&a takamtm atan tmâmt E weiki gece Ayvansarayda,Mahkeme caddesi halkını büyük:bir heyecana düşüren bir hâdise olmuştur.Molla Şakir caddesinde otuıran Oaman Kalaycılar,içkinin verdiği cüretle taban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1951
  • Külçe bakırları nasıl ihraçediyorlar?Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı külçe bakır ihracımın durdurulması üzerine ilgili ihracatça firmalar bakır ihracı için muhtelif yollara tevessül etmek tc ve külce bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1951
  • Tekel Umum Müdür vekili Aulcuadan döndü Yeni Gümrük ve Tekel Bakanma Umum Müdürlüğü isleri hakkında malûmat vermek ve bütçe müzakerelerini takip eylemek üzere birkaç gün evvel Ankaraya gitmiş olan Tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1951
  • Savarona Ingiltereye gidecek Üc giL?önce Hindistan seferinden dönen Savarona mektep gemisi,ilkbahar sonlarıaa doğru îngiltereye gidecektir.Bu seyahatte Savaronaya muhtemelen Muavenet ve Sultaııhisar m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1951
  • Mükerrem Sarol,işçileri dinledi istanbul Milletvekili Dr.Mükerrem Sarol,dün beraberinde E.T.T.Umum Müdürü olduğu halde Silâhtaraga elektrik fabrikasına giderek işçilerin çeşit,li şikâyetlerini dinlemş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1951
  • Cüretkâr bir hırsız Sarayburmmda şüpheli bir vaziyette solaşan sabıkalı,intihar etmek istedi Dün Sarayburnunda devriye gezen polis memurları,civar,da güpheli bir vaziyette birisinin dolaştığını görere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1951
  • M Still Bihnem dikkat ettiniz mi?Bizler nedense teşbihi çok seven insanlarız.Evet bunu sever ve konuşmalarımızda,kavgalarımızda,medih ve zemlerimizde hattâ alım,satım işlerimizde teşbih yaparız,hem de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1951
  • Hıc 11 ARALIK Bu.11 28 R.Er 1951 T.San 1371 Salı 1367 VAKÎT VASATI EZANİ Güne 7.14 2.33 Öğle 12.07 7.26 İkindi 14.28 9.47 Âkşar a 16.41 12.00 Yatsı 13.19 1.38 İmsal 5.29 12.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1951
  • ^DURUMU İSfe^fCy Ye.şiı^oy Meteoroloji Istasyoıurun verdiği hava tahmin rakoruna göre.yarın şehrimizde ıava sisli,bulutlu ve muhtemelen ^aralıklı hafif yağışlı geçerek;rüzgârlar güney veg ün ay iöğuda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1951
  • KONFERANS Şehrimizde bulunan tanınış İngiliz maarif çişi Mr.Watn.tün saat 16-30 da İstanbul 'kek Lisesinde «Öğretme ve öğr.ci münasebetleri» mevzulu r konferans vermiştir.Ditoya Sıhhat Teşkilatı ts- n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1951
  • işve işçi bulma müdü.lüğünün yeni şubesi ipek,lâstik,ziraat âletleri,araba,vagon ve yeni açılacak şeker fabrikaları ve tütün de poları ile mühim bir sanayi merkezi haline gelmiş olan Adapazarı'nın işç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1951
  • POLİSTE ie İslâmiyet adlı dinî mecmuada neşren lâikliğe hakaret suçundan.Şemsettin Yeşil ve Halil Sayan altışar ay hapse mahkûm olmuşlardır.Suçluların cezaları tecil olunmuşturit Beyoğlunda Arapcaraii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1951
  • KISA HABERLER it Bu sene şehrimize istihsal bölgelerinden bol miktarda kuru soğan gelmiştir.Alâkalılar bu kış,soğan fiatlarının yükseimiyeceğini bildirmektedirlerit Ortada hiçbir sebep yokken bazı kas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1951
  • Zaman çok daraldı 1000 ALTIN için ŞANSINIZI DENEMEK HÂL KABİLDİK O HEMEN EN AZ 100 LİRALIK »İR HESAP AÇTIRINIZiYeni Çod.45 47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1951
  • Göçmen evleri inşaatı ilerliyor Taşlıtarlada göçmen evleri inşaatı bir hayli ilerlemiş bulunmaktadır.2014 evin birinci partisini teşkil eden 1500 evden yarısından fazlasının prese edilmiş cüruf ve tuğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1951
  • Şehir Meclisi parti grupu bugün toplanıyor Şehir Meclisi Demokrat Par ti grupu bugün saat 15 de Belediye salonunda toplanacak tır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1951
  • Millî Eşitim Müdürü Ankaraya gitti Millî Eğitim Müdürü Muhit,tin Akdik dün akşamki eks presle Ankaraya gitmiştir.Mu bittin Akdik Ankarada,Amerikaya Fulbrayt anlaşmaşiyle gidecek talebelerin seçimi işi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1951
  • HALKIN SES Tütün ekiminin tehdidini muvafık gören bir çiftçi Samsunun Çatalarmut köyünden Mehmet Oruç yazıyor:«Henüz katiyet kesbetmemekle beraber ortada dolaşan şayialara nazaran memleketimizde tütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1951
  • Dr.Morin bttgüa Ankaraya gidecek Dünya Sağlık Teşkilâtı namına e velki gün Mısırdan şeh riınize gelen Dr.Morin,bugün muhıemelen Ankaraya gide cekfir.Türkiycye gelen Dr.Morin,Ankaraaa,malarya hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1951
  • Yerli mahsullerin ihracat vaziyeti Noel dolayısiyle bilhassa Ame rika,İngiltere ve Fransaya külliyetli miktarda kuru yeıuig sevkedildi Pamuk piyasasındaki spekülatif hareketler azalmaktadır.Her ne kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1951
  • Galata Köprüsü Bankalardan kredi temin edildiği takdirde 40 duba temir edilecek ^*trı,m*jım*m*et^m—Bundan bir müddet evvel Köprüler Müdürlüğü ile Belediye mütehassıslarının yaptıkları tetkiklere göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1951
  • imemjm i m 0—wr—WM—»a—¦mu.«»ı^H^ı lE» 4AKALE Hikmetinden suâl olunmaz şeyler İsmail Hami DANIŞMEND aris'ten gelen bir ajans rafında felekzede bir hıınbağanın hazin bir ialîakıyetindcn bahsevor:Sahibiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1951
  • Kim or Yolumun ürerinde bir Ortaokul vardır,ir,saatim umumiyetle bu mektep talebelerinin dağılma saatine raslar.Dikkat edeıim.çocuklar mektepten çıkar çil:nıaz köşebaş;ıda boş bir arsanın içinde öbuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1951
  • Bir randevu evi daha basıldı Evvelki gece şehrimizde son günlerde gittikçe çoğalmak istidadı gösteren gizli fuhuş yuvalarından biri daha zabıtaca baeılausür.PaımaJckapıda Koeaağa sokftğmda S numarab t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.12.1951
  • panyo ve ehemmiyeti Vaktiyle dünyanın en büyük İmparatorluklarından birini kurmuş,insanlığa yeni «falar hediye etmiş Balkanlardan Ilimlistaiui kadar Fransa ve ingiltere hariç jütün Avrupayı tacı altın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1951
  • İstanbul 4 üncü îcra Memurluğundan:951/2962 Bir borçtan dolayı hacizli olup satılmasına karar verilen bir adet torna makinesi 17/12/1951 pazartesi günü saat 12 den 13 e kadar Galata Şair Ziyapaşa cadd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1951
  • ELÂZIĞ Belediyesinden 1)5.120 beygir takatmda Fort,Şevrole ve Doç marka olmak üaere 951 model bir adet arazız makinası kapalı zarf usuli}de 30 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur.1 Alınc.eak arazöz ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1951
  • Her Amerikalının muhotap olduğu bir sua!Bugün An eı ikadaki zencilerin,günlük tirajı 3 m iyonu bu an 153 gnzeti ve mec^uaon vardır.Amerika Birleşik Devletlerindeki zencilerin durumu,çok kere büyük mün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1951
  • Amerikada güreşe gösterilen rağbet Nevyork,10 A.A.United Press)Yapılan istatistiklere göre.son zamanlarda güreş müsabakalarına halk büyük biı rağbet göstermektedir.1951 yılı içerisinde güreş müsabakal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1951
  • Cinde mevkuf bulunan 55 Amerikalı Vaşington,10 AP)Birleşik Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından bildirildiğine göre.Çin'de 55 Amerikalı mevkuftur Bakanlık bunların tahliyelerini temin etmek için eli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1951
  • Amerikalı Senatörler dün geldiler Birleşik Amerikanın Temsilciler Meclisi Demokrat üyelerinden Fugate ve Barrett i.e Amerikan İthalât ve İhracat Bankası mümessillerinden Sher wood,dün saat 14 te özel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1951
  • Kara denizde bir mayn görüldü Dün sabah saat 9 da Karadeniz Boğazı dışında bir mayn görülmüştür.Mayn in yüzmekte olduğu mevki.Karadenızde ki gemilere bildirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1951
  • Japon.vada küçük bir ordu kuruluyor Tokyo,10 AP)Kyoto Haber.'er Ajansı tarafından bildirildı&ine göre.Japon polisi,gelecek ekim ayına kadar,tankları ve topları ile «Küçük bir ordu» haline getirilecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1951
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Sessiz film zamanında şöhret kazanmış alan Amerikanın tanınmış yıldızlarından Mary Pick,ford 19 seneden beri ilk defa olarak «Kütüphane» isimli filimde rol almayı kabul et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1951
  • Hibok volkanının indifaının meydana getirdiği zararlar Manila.10 AP)Hibok volkan:nın beşinci indifaı gününde de lâv ve kül saçması üzerine Camiguin adasının güney sahilinde bulunan Cataraman köyü ne.p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1951
  • 1951 Nobel Mükafatı Edebiyat mükâfatım İsveçli muharrir Paer Lagerkvist kazandı Stockholm,10 A.A.Reuter)1951 Nobel mükâfatları bugün merasimle İsveç Kralı Gustav Adolf tarafından kazananlara tevdi edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1951
  • Atlantikdc büyük fırtınc Ne kadar ceminin batmış olduğu tesbit edilemedi Londra 10 A.A.Reuter)Dün gece şiddetli bir fırtına.Batı Avrupa sahillerini tarayıp geçmiştir.Bütün gece tehlike halindeki gemil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1951
  • Vietminlilerin hücumuna uğrayan sporcular Saygon.10 A.A.Afp Bisiklet yarışına iştirak eder Saygonlu sporcular,bu saba Phonompenh yolu üzerinde antrenmuı yaparken Saygon'a 5 k:lometre mesafede bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1951
  • Rusya ve peykleri Lie'ye cephe alıyorlar o-Birleşmiş Mlletler Genel Sekreteri şerefine verilen b'r ziyafete,Rus bloku dan km se gelmedi Paris,10 AP Rusyanın,Birleşmiş Milletler Genel Sek' reteri Tryg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1951
  • Bir terbiye meselesi Çok sevdiğimiz bir arkadaşımıza davetliydik.Salonu girdiğimiz zaman üç dört çiftin bizden evvel gelerek kümeler teşkil ettik,lerini,aralarında konuş taklarını gördük.Biz de tanıdı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1951
  • SANAT HAREKETLERİ Nutuk'lasma tehlikesi 9 Komün mı,piyes veya kü çük hikâye mi.yoksa şür mi?nedir okuduğunuz?Ne olursa olsun.Bunun önemi ayrı.Şu,aşağı yazacağım mefhumların birinden,değilse bile bir b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1951
  • bulmak için kim bilir kaç defa,üst üste telefon etti.Hiq birine karşılık alamayınca en sonunda oraya düştü;kendinden geçti.Bugün işte biraz açılmıştı.İlk sözü:Bana telefon eden oldu mu?Diye sormak old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1951
  • Sovyetler siyasetinde değişiklik Soci'de Stalin'in başkanlığında yapılan konferanstan sonra Kus siyasetinde değîsiklik olduğu bildiriliyor Londra,10 Naf en)Karadeniz sahillerinde Soçi şehrinde Stalini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.12.1951
  • mwm italyanın güzelliklerile meşhur olan Capri adasında fakir bir balıkçı kızı olan Linda;film âmillerinden Roberto Rossolininin birdenbire gönlünü çalır^ştır.tngrid Bergman ile evli bulunan Ruberto'n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1951
  • 1 Geçen hafta Cıımiıurbaşkanı Celâl Bayar doğu ve kuzey doğu nadolu şehirlerini ziyaret etmiş e halkın içten geien sev^i tezahüratiyle karşılanmış tır.Bediinde Celâl Bayar Samsun Ki/Lisesi öğrencileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1951
  • HERGUN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Kadınlarda evliya yoktur amma,mucit vardır!Kadın zekâsı,ilmi araştırmalar sahasında hiçbir vakit erkekten geri kalmamıştır.Kadın icatlarının da epey yer tuttuğu inkâr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.12.1951
  • Avusturyalılar yeni bir Wunderteam hazırlıyorlar Londrada aldıkları neticeden sonra Avusturya îliAvrupanın en kuvvetli takımı sayılıyor Avusturyalıların Londrada aldıkları neticeden sonra Avrııpamıı e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.12.1951
  • Güreş kulübü Stockholme gidiyor Haber aldığımıza göre.İstan,bul Güreş İhtisas Kulübü ser best ve Greko-Romen stilde mü sabakalar yapmak üzere Stockholme davet edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.12.1951
  • Yunan beynelmilel hakemi Kosta Cicis Cici s Memleketimizde yapılacak bir millî maçın hakem namzedi Futbol Federasyonumuz bu mevsim yapılacak millî maçlarımızdan birine Yunan hakemlerini plase etmeği d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.12.1951
  • Dank!c Seyircinin sabrını tükettiğimiz nün,futbol kulüplerimi/ağır masraflara tahammül edemezler.Sulhi GARAN İsveçlilerin yaptığı maçlardan birinde,bir idareci,müsabakayı müteakip hakem odasına girere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.12.1951
  • Ly*1 5P Bu sene liftlerin başlıyamaması yüzünden oyununu seyredemed isimiz Vefa ta kimi Profesyonel lig maçları neden gecikiyor übü başkanı maması,ecnebi Hadi Nasır:Liglerin hatâ ®âdı ve manevî zarara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.12.1951
  • Bak hele şuna,şimdi de hatır yapıyor.Vallah sahi söylerim em mi.Peki,peki,inandım.Safta şeyi soracaktım.Şimdi sen de Edirneye geleceksin de ğil mi?Evet.Haydi giyin de bizimle gel be.Benim arabada yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.12.1951
  • SO Ion Üstüpü satan alınacaktır E'tbank İstanbul Şubesinden:Bu husustaki şartname 16.12 1951 tarihine kadar her gün satmalma servisinden temin edilebilir.19151)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.12.1951
  • Teklif isteme ilânı Sümerbank Alım ve Satım Müessesesinden Bursa Merinos veHereke Yünlü ve Hah Dokuma Sanayii Müessesesinin ihtiyacı için Trichlorethylen veya benzinle çekilmiş 80 ton prina yağı almaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.12.1951
  • Kastomonu Beben Terbiyesi Bölge Başkanlığından Geçici İlânın başladığı ihale Keşif tutarı teminat Tarih tarihi İşin nev'î Ura Krş.Lira Krş.Stadyum ikmal ingaatı 26282 00 1971 15 3.12.951 24.12.951 Kas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.12.1951
  • FAYDALI BİLGİLER Vapurlur Gelecekler 9.00 Nejat)İneboludan 7.00 Seyyar)Karabigaya Gidecekler 10.00 Giresun)Karadonize 9.00 Marakaz)Mudanyay}» 19.00 Seyyar)Karabigaya 9.00 Bursa)Ayvalığa Trenler Gelece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.12.1951
  • Devlet Orman İşletmesi Düzce Müdürlüğünden 1 İşletmemiz Çiçekli ve Balıklı bölgeleri emvalinden Düzce istif yerinde mevcut 2248 adet karşılığı 148.583 metre,küp kayın dolap kerestesi açık arttırma sur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.12.1951
  • Bfctonarme köprüler yapımı Karayolları Genel Müdürlüğünden:1 Eksiltmeye konulan iş:Elâzığ ilinde Elâzığ Çemişkezek yolunda Murat nehri üzerinde Avşan)Çarsancak Mazgirt yolunda Peri)ve Hozat Ovacık yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.12.1951
  • Betonarme köprüler yapımı Karayolları Genel Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan 13 Eskişehir ilinde Eskişehir Nallıhan yolunda Mayıslar)Bilecik ilinde Söğüt İnhisar Nallıhan yolunda Çayköy;köprülerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.12.1951
  • IfçüejüK KA?|Ş|K jŞî •Comedi 3 perde Çarşambadan başka her akşam saat tam C A I T\TP 21.15 de Cuma.O m I IN L.pazar matine saat tam 17 de.30 Kasım Cuma gününden itibaren matineler 14 30 da.Telefon;402
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.12.1951
  • TEFRİKA No.78 ı KEMAL SAMANCIGİL Torunlarım ve dul gelinlerim hep o bahçe ile geçiniriz.Söyle ağa,yüzüme karşı söyle!Eksik olmayın.Sizi Alhüa gönderdi.Şeklinde Çavuş duaları)«avurau.Sonra derdini şöyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.12.1951
  • »Vallahi doğrusunu isterseniz,hiç öyle dikkatli bakmadım,o derece sinirli idim ki,fırlattım attım.Yalnız,galiba,sanki gri bir bez parçası çiviye takılmış gibi idi.Tabii emin değilim,dediğim gibi ehemm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.12.1951
  • 1 1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 i 3 *ö 4 •s.i 5 i;fr B Wm 6 4 7 8 9 10 11 12 M SOLDAN SAGA î 1 Sarhoş argo)Kirini çıkar.2 Sayı;Yapma.3 Parasıza yakışır surette;Edat.4 Ayakla toprağı kazıma;Ehemmiyet;5_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.12.1951
  • RADYO Istanbul 12-57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 öğle konseri Pl.Leos Janacek,Sinfonietta.Çalan:Rafael Kubelik id.Çek Filarmoni ork.Jan Sibelius «Güllü kızlar» Çalan:Serj Kusevitski id.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.12.1951
  • Istanbul 3t-i.EDîYESI "t,'VTPOLAnı Sar:21 de DRAM KTSM7 SOVGUN Yaran:Cevad Fehmi Başkut Jelcfun:42157 KOMEDİ KİSMİ D M YATA CC ERKEM Yazan;D.H.Psatha Türkçesi:Nazım Dersan TeJeiun 41)409 Pazar günleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 11.12.1951
  • nlatıyor fBaştarafı birincide] Takrir-i sükûn kanunu ile pinkie;ikinci defa ır.ahkemele-nn tekrar faaliyete geçmesi üzeıine ismet Paşanm İkinci Büyük Millet Meclisine yaptığı teklif müzakere edilirken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1951
  • W—I i İstanbul Belediyesi İlânları Yol yaptırılacak İstanbul Sultanahmette Arasta sokağının 15066,87 liralık keşfi veçhile inşası 20 Aralık 1951 Perşembe günü saat 14,30 da Tscanbul Divanyohmdâ Beledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1951
  • Yol yapımı Karayolları Genel Müdürlüğünden 1 EKSİLTMEYE KOKULAN İS Cihanbeyli Yavşan tuzlası yolunun 0 f 00Q—21-J-278 kilometreleri arasında tesviye,sanat yapıları,üst yapı teşkili ve müteferrik isler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1951
  • Koreden gelecek kafile Baş tarafı birincide)nacı,İzzettin Kahramaner,İsmail Kale,Nevzat Çamlıbel,İh san Sezgin,Burhanettin Toksoy Mahmut Sakarya,Sabri Kaya,Mustafa Kantlı,Mustafa Payan iar,Ömer Özen,K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1951
  • Askerî şefler ı tarafı birincide)Genel Kurmay Başkanı Omar Bradley,Ordu,Donanma ve Ha.'va Kuvvetleri Bakanlariyle.Kurmay Başkanları ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Freeman iştirak etmişlerdir.Cumhurb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1951
  • ecliste izaha Baş tarafı birincide)Türkiye'nin bu pakta iltihak etmesi sebeplerinin kendi topraklarını ve mevcudiyetini korumak ve kolektif emniyetini kuvvet,lendirmekten ibaret bulunduğunu izah.ettik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1951
  • Şehir Meclisi Ba$ t ar af i birincide istenmiştir.Bu esnada hava bir denbire elektriklenmiş,bir kısım azalar söz alarak bu seçimlerin gizli oyîa yapılması gerektiğini söylemişlerdir.Bu arada azadan Ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1951
  • Belediyecilik derneği 'Baş tarafı birincide)kanı Fevzi Lûtfi Karaosmanoglu ve Bayındırlık Bakanı Kemal Zey tinoğlu da hazır bulunmuşlardır Saat 1Q 30 da Dernek Başkanı Profesör Süheyl DerbiL kürsüye g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1951
  • ist.Lv.Amirliğânden Verilen Askerî Kıta it 59ân!arı Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı mevad ile malzemenin açık eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,saal ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1951
  • İnsan Hakları r» k gunu iJağ taıciı birincide)lâkalı mühim prensiplerinden hareketle dünya su'ihıcrrü tesis ve idâmeye çalıştığını belirtmiştir.Kemal Tosun,insan haklarının korunması için bütün mille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1951
  • S.Altıncan IBaştarerfı birincide 1 n ildiği ne göre;Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Sadık Altıncan'ın Koramiralliğe te-ıfiine dair karar yüksek tasdika sunulmuştur.Geçen 30 Ağustosta terfi etmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1951
  • fBaştcrrafı birincide!kod ularının içyüzünü meydana vurmak için faydalı olmaktır.Bütün gayretimiz bu vazifeyi yerine getirmek içindir.Başka hiçbir maksadımız yoktur.Bu itibarla bize bildirilen ilci za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1951
  • Gayrimenkul açık artırma ilânı Üsküdar İcra Memurluğundan;Dosya No:951/117* İpotek borcundan dolayı para ya çevrilmesi mukarrer ve tama mına bilir kışı taralından 8Û0O lira kıymet konan Üsküdardaı Evl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 11.12.1951
  • tfte-^m zv* IW* *£5 " v»t»*1B vied**-t W* rJû» e\me* 39» 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.12.1951
  • Tiyatro ve sinema binası inşası ve işletmesi hakkında İstanbul Vali ve Belediye başkanlığından îstanbulda Taksimde inşasına başlanmış olan üç tiyatro ve si_¦emn yalonu ve ınüleaddit salon ve gazino ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.12.1951
  • İstanbul Sular İdaresinden:Taksim uyu aı a fea'trsindc vuku bulan bir çöküntü dolayısiyle Kurttepe.Aya/ağa,Zıncirlikuyu ve Mecidiyeköyünden itibaren Beyoğlu,Btşiktaş,Yj diz,Ortaköy ve Boğaziçinde Erni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.12.1951
  • Kaymaya ve Şahlanmaya Kaışı Ön ve Arka Tekerleklerde Hususi Ağırlıklar Bulunan Bu Traktör,Geniş Arazi Sahibi Çiftçinin En Sert Topraklarda ve En Ağır İslerde kullanacağı Yegâne Traktördür.Türkiye Münh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.12.1951
  • m J^f\^200.000 Ura kıymetindekl bu apartımanın f numamlı daimini kazanabilirsiniz-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.12.1951
  • YOL PARASI:Genç ve değerli hikayecilerimizden Seyfeddin Turhan'ın hikâye kitabı «Kaynak Yayını» olarak yayınlanmıştır,DÜDÜKLÜ TENCERE:Genç nesil şairlerinden Metin Eloğlu,şiirlerini «Düdüklü Tencere»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.12.1951
  • MUAMMER KARACA Opereti Bu akşam saat 21 de MAKSİM'de Cumartesi,pazar 16 da matine ve çarjamba 16 da tenzilâtlı matine.SORMAGİR Şarkılı tuluat oyun Perşembe akşamı ile cumartesi matine talebeye tenzilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.12.1951
  • Dizel motörü alınacak Bursa Belediyesi Elektrik iş etmesi Müdürlüğünden Monte edilmiş ve işler bir vaziyette teslim edilmek şartiylö 375 devirli 050—750 beygir gücünde bir Dizel motörü satın ahi** mas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.12.1951
  • Muayyen zamanlardaki sancılara karşı m m "•SK332I 08} Kİ MBt xm wm başarı ile kullanılır?Baş.diş.adale,sinir ağrılarını teskin eder.Romatizma,siyatik ve lumbago ağrı* larına karşı faydalıdır.Fazla ked
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.12.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânları Kapalı zarfla ihaJesme talip çıkmayan 7500 klto Hidrolik Frenyağı pazarlıkla 17/12/1951 Pazartesi günü saat 10,30 da Ankara M.S.B.2 No.h Sa.Al.Ko,da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.12.1951
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı İşlerini idare eden:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer;N# A.A.N.K.Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.12.1951
  • Kastamonu şehri tevsi elektirik şebekesi yaptırılacaktır Kastamonu Belediyesinden 1 Kastamonu şehrinin elektrik tevzi şebekesi tevsi ve ikmal işleri 4768 sayılı kanun mucibince teklif alma suretile ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan