Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.12.1951
  • 10 Aralık 1951 Pazartesi Adres:Nuruosm aniye Türbedar Sokak No:18 I S T A N B U L Telgraf:MİLLİYET İstanbul Yıl 2 Sayı 568 Pasta Kutusu t T E L E F a N FİYATI 4 9 2 296 14 15 Kuruş mı M Ü S T A K f l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.12.1951
  • Sayfa:t MILLIIKÎ MAKALE Alafranga mevlit t İsmail Hami DANIŞ M EN D İki gün evvel sabah gazellerini gözden geçirirken şöyle bir baslık gördüm:Bayan Eva Peron iein Şişti tümünde meviid)Gözleri.ıe inana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.12.1951
  • İhtiyarların gözi e bugünkü gençlik Eski ge çer bugünkü genç ğn canlılık ve ctaklıktcn mahrum olduğunu söylüyorlcr f-»ı ır T* 0 ı w—m ıslımı t ı İhtiyar kimselerin bugünkü genç nesil halımda kendileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1951
  • MİLLÎ ROMAN Tefrika No 57 Kemal RAGIP İkide birde bunu başıma kakma!Benim için yer yüzündo yalnız sen varsın.öyle ise ne yüzle bana,utanmıyor musun?diye soruyorsun'.Of!Elimi bırak Erdoğan!Parmaklarımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1951
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA îtalyanın Washington Büyükelçisi Alberto Tarchiani cumartesi günü Dışişleri Bakan Yardımcılarından James Benbrigt'e,1947 de imzalanan barış muahedesinin yeniden gözden geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1951
  • Ameri karı ordusu için yenî siiâhSaı Amerikan Savunma Bakanlığının yeni siparişlerinin miktarı açıklanmıyor Vaşington,9 A.A.United Frei s)Biri eşik Amerika ordusu tarafından dün bildirildiğine göre ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1951
  • Parlâmento üyelerimiz Almanyada Heyetimiz Alınan Parlamentosunun içtinıalarına müşahit olarak katılacak Bonn,9 A.A.Milletvekil lerinden mürekkep 10.kişilik Türk heyeti,Batı Almanya paı lâmentosunun da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1951
  • KÜÇÜK SAHNEde Her akşam saat 21.15.de TÜRKÇE TEMSİLLER KARIŞIK İŞ Komedi 3 Perde Reji:MUHSİN ERTUĞRUL ve Her gün saat 18-de FRANSIZ KOMEDİ lİYATROSU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1951
  • Xeiler scıçlt erkeklerden daha kuvvftliyıriş!r Londra,9 Nafen)Bir İngiliz doktorunun raporlarına göre,çok fazla saçı olan erkekler,her zaman en kuvvetli erkekler değUdir.Doktor,saçsı?olanların saçlıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1951
  • Bir genç kızı öpmek isteyen polis cezalandırıldı Boston,9 A.A.United Press)Williaai Beswick ismin de ve 27 yaşındaki bir polis memuru fazla süratli gitmekte olan 20 yaşındaki,kolej talebem bir genç kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1951
  • Rusyadan korkulmaz Strasburgdaki delegemiz ICtısya ile münasebetlerimizi açıkladı Strasbourg 9 A.A.Avrupa Konseyi umumî müzakerelerinde söz alan Türkiye delegesi Ziyad Ebüzziya,raporu ha zırlayan Komi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1951
  • Siyasî İcmal YûkKi Doğu ttcavüze uğrarsa Amerika Dışişleri Bakanlığı fakın Doğu işleri Bakan Yardime:sı Wright gazetecilerle görüşürken «Sovyetler,İrana tecavüz ederlerse 24 saatte üçüncü dünya harbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1951
  • Bahçıvandan tehditle para istemiş Halil Sevinç isminde oir genç evvelki gün Eyüpte Düg meciler mahallesinde oturan bahçıvan Rasimi tehdit ederek para almak istemiştir.Bahçıvanın müracaatı üzerine yaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1951
  • Churchill Stalin ile Kremimde görüşecek Bir İngiliz gazetesine göre,Kremi n idarecileri böyle br görüşme için hazırlıklara başlamışaı Londra 9 Nafen)Londra-i da pazar günleri intişar eden I ve gayet b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1951
  • Bira sarfiyatı artıyor Tutulan istatistiklere göre bu sene bira sarfiyatı bir hay li artmış bulunmaMadır.Geçen senenin ilk yedi ayma nisbetle bu sene ayni aylu;zarfında satılan bira miktar 1,5 milyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1951
  • SANAT HAREKETLLF Tenkid yazıları Kitabı için yazılanlar,bir san'atkârı ııekadar düşündürse yeridir.üvümeği berke» inter,fakat övülmenin çok defa bü tün yermelerden daha küçültücü olduğunu |K-k az insa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1951
  • Fıkır mücadelesinde muvazene bozuk uğu Biz Şarka hâs ölçüsüzlük ve müsamahasızlığı çok ilerletmiş insanlarızdır.Sevdiklerimizi göklere çı karırken hoşumuza gitmiyenleri,herhangi bir sebeple aramızda b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.12.1951
  • 1mmmmm Pariste dörtler toplan tısına iştirak eden Sov yet Dış İşleri Bakanı M.Andre Vichinsky,J Parisin gece sosyetesine iştirak etmektedir.Madam ve Mösyö Vichinsky,Rusyanm Paris Elçisi Adrien Theirry
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1951
  • Yarı çıplak kadının,erkek veya hemcinsleri üzerinde çok daha kuvvetli bir tesir bu raktığı snüteaddit müsabaka lar neticesinde anlaşılmıştır.Geçenlerde Amerikada yapılan fotoğraf müsabakasında yukarıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1951
  • adrâzamı Derviş Paşanın kafasını kesmişti Hasis Derviş Paşa,saraya komşu konarının bedelini «mimarı bağışladığı olarak yaptırdığı için sevinmişti Bırinoı Sultan Ahmet zamanıydı;devlet ve memleket işle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.12.1951
  • Çukurova kır koşusunu Beşiktaş Takımı kazandı Çukurova kir koşusu dün sabah saat 10 da Topkapıda iki kategori üzerinde yapılmıştı:Neticemi' Kategori II 4000 metre 1 Beypğluşpor Necdet Lambı inidis—Dıa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1951
  • Beşiktaş güzel bir o dün Galatasarayı 2-Galibiyeti hak eden oyun çıkaran Siyah-Beyazlıların gollerini Hüseyin ve Şevket yaptı Ecnebi temaslardan sonra ter tiplenen üçlü futbol turnuvası,nın ilk maçını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1951
  • Tefrika No:78 li.dir» in iNAB Kara ibo île Kavasoğlunun berabere kaldığını hakem seyircilere ilân eflî Söyle ne söyliyeceksen çabuk.Baksana etrafına bir.Ne var ki etrafımda.Hemen hemen kimse kal madı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1951
  • Garip bir hâdise!Dün Anadoluhlsurında yapılan Daıüsşafaka Büyükdere maçında,Daruşşafakalılar Bey lar bey i Kulübüne müseccel 5970 sicil ve 18360 bölge numaralı Süleyman Sezer adındaki futbolcuyu Cahit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1951
  • r Maçın tenkidi Sulhi GARAN Dünkü tahmin yazımızın son paragrafını «Sarı Kır mızüılar tahminler hilâfına bir muvaffakiyet gösterirlerse mağlûp olmaktan kur tulur ve Siyah Beyazlıları yenebilirler.Beşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1951
  • MKgKKOWa i?1 f£ Galatasaray Beşiktaş kar sıkışmasında Turgay topu blo ke ederken Recep,Fazıl ve Sami onun hareketini takip ederler ken D ğer küme maçlara Galata Karagümrüğü 1-0,D.Spor Süleymaniyeyi 3-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.12.1951
  • Demir Bidon,Otomobil Lâstiği satılıyor Ticaret Ofisi Tasfiye Memurluğundan Ticaret Ofisine ait Tahtakalede Sabuncuhanı caddesi,Findıkçıîar sokağındaki 16-8 No.lu depoda demir bidonlar,teneke kutu'ar,h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.12.1951
  • istanbul ve Ankara radyolarını ir haftalık progr İstanbul radyosu 10 Aralık 1951 Pazartesi 12.57 Açılış ve programlar 1300 Haberler 13.15 Karışık hafif öğle müziği Pl.13.45 Şarkılar 14.15 Programlar,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.12.1951
  • «Hay hay,memnuniyetle.Tetanoa mikrobu derinin altıha geçer,en küçük bir çizik veya bir iğne batması mikrobu vücuda nakledebilir.«Peki başka tetanoslu bir insandan sirayet edebilir mi?«Kafiyen.Sari değ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.12.1951
  • TEFRİKA No.77 KEMAL SAMANCICtl Sadrâzam,cellâda emir verdi:"Prens Mağravı altmış IcişiSik ailesiyle yok edeceksin Ne gibi?İran şimdi devleti âliyenizin baskısı altındadır.Bizden ise perişan dönmüş bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.12.1951
  • 2 3 4 5 8 7 8 9 10 YUKARIDAN AŞACH 1 Elindekini sivrilt iki kelime)2 Ceriha husule getir 3 Harekâtın başladığı yer;Eski mektebin terbiye vasıtası;Bir nota 4 Habeş beyi;Mutfak ta bulunur;Rüzgârın sesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.12.1951
  • Sinemada bir hâdise fBaştarafı birincidel Sinema memuru yerlerin numaralı olduğunu,binaenalyh biletlerin yandığını söylemiştir.Bunun üzerine üç ahbap çavuş,memura karaborsacılık yapıyorsunuz diye haka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1951
  • Teklif isteme ilânı Sümer bank Atım ve Safım Müessesesinden Bursa Merinos ve Hereke Yünlü ve Halı Dokuma SanayH ıVlüessesesinin ihtiyacı için Trichlorethylen veya benzinle çekilmiş 80 ton prima yağı a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1951
  • Maliye Bakanlığından Jandarma {ren el Komutanlığı ihtiyacı için alınacak azami 30' adet çift difransiyelli,kasnaksız Jeep Universal ile azamî 15;adet çift difransiyelli,bir tonluk Pick_up tipi Jeep ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1951
  • Matra alınacaktır Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığından Teşkilâtımız ihtiyacı için beş oin tane matra kapalı zarf usuüyle alınacaktır.Tasarlanan bedel tanesi S lira 75 kuruş hesabiyle,tamamı 43750 kır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1951
  • Elektrik Şebekesi Yoptmlacak iller Bankasından;1 Mardin şehri elektrik şebekesi işi şartnamesinde gös* teılien esaslara uygun olarak yaptırılacaktır.2 İşin keşif bedeli 2f)9.508.87 liradır.3 Geçici te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1951
  • Kiralık dükkânlar Devlet Demiryoi'grı 1 inci işletme Satmalımı Komisyonundan A'lapnzarmda yeni inşa olunan vagon atölyesi lojmanları sahasındaki 247,249,251.253 ve 2-35 kapı No.lu beş dükkân açık artt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1951
  • I Q C L *j Li Bütçesi başmakaleden devam)lit ikasına takılarak en muvazenesiz bütçeyi dahi denkleştirmek kaabikiır.Oturduğunuz evin duvarlarını,tıkanan borularını,akan kiremitleri,ku rüyan bağları ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1951
  • Koçyasın olumu I Baştaraiı birincide Gökayın çektiği telgraf Bir müddet önce istanbul Belediyesinin davetlisi olarak şehrimizde kaldığı müddet zarfında temas ettiği muhitlerin dostluk ve sevgisini kaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1951
  • Kuzey denizinde fırtına Hamburg 9 AP)Kuzey denizinde Şiddetli fırtına,ların patlak vermesi,yüzden fazla geminin pazar günü Elbe nehuinin mansabini kaparmasma sebep olmuştur.Ruslar tarafından iadesi ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1951
  • Tahtakalede arama devam ediyor yanuarma 13 Kişilik bir polis kuvveti alarak hâdise manalıne gitmişler ve bazı şüpheli gördükleri kimselerin evlerinde arama yapmışlardır.Fasılasız olarak yapılan bu ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1951
  • Churchillin seyyahati Bas tarafı birincide)yerinde tecavüze karşı koymak üzere hür insanların daha şümullü teşriki mesaisi mevzuu,nun müzakere etmesinin muhtemel olduğunu söylemiştir.Go re-Booth kanaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1951
  • Izmir stüdyom unda Baş tarafı fcîrincide)ması icap eden maçın zamanından iki saat sonraya tehir edldiği bildirilmesi üzerine seyirciler gişelere hücum ederek paralarının iade edilmesini istemişlerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1951
  • iliç 41i nlatıyor u.I Baş tarafı birincide)Buzda bir görüşme olmuşt £5çerin bizim İstiklâl Mahkemelerini kendilerinin Çeka mahkemelerine benzetiyordu lire benden aradaki farkı sor.3ğu.Çeka mahkemeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1951
  • İstanbul Sıhhî Kurumlar Artır* ma ve Eksiltme Komisyonundan Bakırköy Akliye Hastahanesinin 3 kalem muhtelif kışlık sebzesi kapal zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.1 Eksiltme,26 Aralık 1951 çarşamba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1951
  • İstanbul Jandarma Sctınalma komisyonu Boskanlıâmdan 9000 lira bedel keşifli Bakırköy Jandarma Birlik binasının ikmal inşaatı 17 aralık 951 pazartesi günü saat ıu.30 da Taksim Ayasnaşadakj kurulumuzda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1951
  • Mısır-İngiliz münasebe i |Baştarafı birincide] Amerikanın Kahire Büyükelçisi Jefferson Caffery,dün öğleden sonr.Mısır Disisic.i »akan Vekili İbrahim Farag Paşayı ziyaretle kendisiyle 40 dakika kadar g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1951
  • Ruslara satılan malzeme Kid 9 AP) p Komünist Almanya ile yapılan kanunsuz ticaretten dolayı yapılan bir tahkikat sırasında,esrarı çözecek olan üç şahit,«şüpheli* biı tarzda,ve hepsi de kalp sekte sind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1951
  • Fazla konuşan kaynanasının dîlini kesmiş Fatihte bir medresede oturan Ahmetle kaynanası Kafiye eveikl akşam münakaşa etmişler ve neticede iş kavgaya dökülmüştür.Kavga sonunda Ahmet fazla konuşma sma s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1951
  • Edinburg Dikü Ava Gardners kabul ediyor Londra,9 AP)Frank Sinatra v* yeni evlendiği karısı Ava Gardner,pazar günü bir Londra gece kulübünde,Edinburg Dükü tarafından kabul edümiştir.Prenses Elizabeth e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1951
  • Petrol ihtilâf Baş tarafı birincide)Anglo-îranian şirketinin yerine kaim olan Iran Millî Petrol Kumpanyası Umum Müdürü Bahdi Bezirgân'ın vazifesine son vermiştir.Mamafih,bur hükümet sözcüsü bu zatin z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1951
  • Korede mütareke müzakeresi çıkmazda O Komünistler,Müttefik harp esirlerinden rehine olarak faydalanmak istiyorlar Panmunjom 9 A.A.Mütareke müzakereleri hâlâ çıkmaz dan kurtulmamıştır.Birleşmiş Milletl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1951
  • Truman asi toplantıya JBaştctrafı birincide] bir suale Beyaz Saray basın mü dürü yardımcısı İrving Perime ter «bütün söyliyebileceklerim bundan ibarettir.cevabını ver mistir.Pazartesi günkü ani toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1951
  • FAYDALI Vapurlar Gelecekler Ö.OO Ordti)Karadenfeden 00 Trabzon)Karadenizdem 20.00 Marakaz)Mudanyadan Q.30 Tırhan)Bandırmadan 21.80 Uludağ)Bandırmadan Gidecekler 8.00 Marakaz)Mudaııyaya 15 Uludağ)Bandı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.12.1951
  • DÜNYANDA EN ESKİ ZİRAÎ ALETUR FABRİKALARINDAN J£ Tek «oklu 12 ve 14 inçlikz 2 3 O Türk ive Münhasır İthalâtçısı,MEHMET KAVALA GALATA-ÎSTANBUL A 7el WS0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.12.1951
  • 99OC' ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı me vadin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,eaat ve mahallerdeki Afl.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.12.1951
  • Elektrik tesisatı yaptırılacaktır İLLER BANKASINDAN:Tesisin işler halde keşif bedeli Kasabu adı T.L.Geçui teminat* Nev'î Gercüş 70.847,02 4.792.36 Dizel ve şebeke Derik 81.157.37 5.307,87 Afşin 126.42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.12.1951
  • İçme su inşaatı yaptırılacak İller Bankasından:1 Çorum ilme bağlı İskilip ilçesinin içme suyu inşaatı kapalı zarf usulü Io vahidi fiat esasına göre efcsUtmeye kon KlUŞtUl".2 Bu işin ilk ke*if tutan 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.12.1951
  • iskenderun Belediye Başkanlığından İskenderun Elektrik işletmesi Elektrik mühendisliği açık olduğundan bu yere P00 lira Ccretji bir yüksek elektr'K mühendisi veya elektrik mühendisi aljnacağmdan talip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.12.1951
  • Dz.Müzesi ve arşivi Müdürlüğünden Dolmabahçede bulunan Deniz Müzesinin Pazartesi ye Sahdan maada haftanın her günü saat 10 dan 18 'e kadar ziyaretçilerin gezmelerine açık bulunduğu ilân olunur.19301)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.12.1951
  • Çifte tarifeli elektrik sayacı ve horloj satın acınacaktır İzmir Belediyesi Eshof Umum Müdürlüğünden İdaremize mevcut fennî şartnamesi mucibince 400 adet 2x220 Volt,10 Amper 2 telü Moriofaza,50 3x220
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.12.1951
  • Metro inşası ve işletmesi hakkında istanbul Vali ve Belediye Başkanlığından:istanbul şehrinde bir metro inşası Ve işletilmesi imtiyazı verilmesi düşünülmektedir.Bu mevzuda mufassal malûmat almak ve şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.12.1951
  • Pikle koyun derisi ile mamul boyalı ve tabii meşin alınacaktır Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden Müessesemiz bir miktar pikle koyun derisile boyalı Ve tabiî mamul meşin alacaktır.Şartna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.12.1951
  • Istanbul belediyesi ~î\ATROLABI Saat 21 de DRAM SOYGUN Yazan:İCevad Fehmi Baskut ILhimMP J'eh.fon 42157 KOMEDİ KISMI AHRETTEN SELÂM Yazan:Alberto Calantuoni Türkçesi:Ertuğrul Kayihan Telefon 404 09 Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.12.1951
  • KÜCM KAV 15 tomedi 3 perde Çarşambadan başka her akşam saat tam 21.15 de Cuma,Pazar matine saat tam 17 de.30 Kasım Cuma gününden itibaren matineler 14.30 da.Telefon:40276.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.12.1951
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr Kr.Lr.Kr.Senelik 42.00 8100 Altı aylık 22.50 43.00 Üç aylık 12.00 24.00 Bir ayılk 4.50 9 00 İLAN FİATLARI 2 ve 3 üncü sayfanın santimi 4 T.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.12.1951
  • f Lokman Hek *n Dr.HAFH CEMAL dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10 30-12;öğle den sonra 14.30.17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanvn'ı:No-104 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.12.1951
  • OPER AT ÖR Dr.CAVlT GÖNÇER Umumî baş.kann.tenasül,uzuvları,kol bacak damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçularbaşı No:13 Tel:Muayene;23678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.12.1951
  • 1st.Gmr.Mh.Deniz Bölge Komutanlığından Pazarlıkla komutanlık atölye binaları tamir edilecektir.Tahim bedeli 388 lira 50 kuruş,kat'î teminatı 58 lira 28 kuruştur.Teminat,Galata Gmr.Mh.Baş Md.lük Sayman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.12.1951
  • Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinden:1952 yılı hadde mamulleri satışlarımızda tatbik olunacak usuller aşağıda gösterilmiştir.1)1952 yılı hadde mamulleri imalâtımız 1 ocak tarihinden itiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.12.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları Kapalı zarfla 193 adet 6 volt 150 amper saatlik akümülatör satın alınacaktır,ihalesi 26 Aralık 1951 çarşamba günü saat 11 de Ankara M.S.B.2 No lı Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.12.1951
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı işlerini idare «den:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer;N.A.A.N.K(Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.12.1951
  • Radyo,Elektro motor bobinajı,her türlti ve sıcak ve soğuk demir işleri,Torna ve freze işleri,motor tamiratı yapılır.AT E LYE M İZDE a Bilumum radyo ve anfilikatörler tamir edilir,b Her türlü elektro m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8