Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.12.1951
  • 8 Aralık 1951 Cumartesi Adres:Nuruosmaniye Türbedai Sokak No:18 t S T A N B U L Telgraf:MİLLİYET istanbul YIL:2 SAYI:566 Posta Kutusu TELEFON FİYATI 4 9 2 2 96 14 15 Kurug M Ü S T A K i t S YA Bütçe K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.12.1951
  • MAKALE Hazin bir mukayese İsmail Hami DANlŞMEND f Anayasa)nm tâdil edi.•eği yahut edilmekte olgu hakkında ikide bir taya çıkan Ankara harleri hep o meşhur Vahti kuvâ)esasını akla geivor:Dünyanın bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1951
  • y fÜrkiye Pakistan Kültür yeti bugün saat 15 19 aia Kervansaray salonlarınr tanışma çayı tertip etmis-NGltE •IrMet Partisi Zaytinburnu umara lı Ocak kongresi ya-»a 14 de Zeytinburnu XVcak 1 numaradaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1951
  • ılköy Meteoroloji iStashavu tahmin raporlarına bugün şehrimizde hava;kadar sisli ve az bulutleden sonra zaman zaman j geçecektir.Rüzgârlar olarak bati ve güney n orta kuvvetde esecek,sıcaklığında düne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1951
  • t ARALİK Bu 25 1951 T.San Cumofteti 1347 İT VASAT!I ZAKt 7.11 2.30 12.06 7-25 14.28 9.47 16.41 12.00 18.19 1 38 5.27 12.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1951
  • B O R S A I Kombiye ve Esham i Açıhs.cıpcrn.Sterling 7.87 7.polar 28Q30 •ı 280(3 Fr Frangı 0 80 08 İsviçre Fr„ 64,03 640 Belçika Fr_5.60 5.6 İsveç Kir 04.12 50 125 Florin M,M.7368 40 73 68.4 Liret 044
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1951
  • tmf^i)ıTTunm MX A i Folklor arşivimiz J zenginleşiyor Bir milieiin işlenmemiş bünyesinden fışkıran san'at,folklordur.Folklorda ilmin kalıp halinde Ibaskı&ı yok.4-yrr.FolKdorda,edebiyat ösentilerine ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1951
  • Ti ca ret Bakom Almanyada temaslarda bulunan Muhlis Ete mahsullerimizin ihracı için çalkıyor Batı Almahyanın davetlisi olarak Almanyaya gitmiş bulunan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhıis Ete,Alman devlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1951
  • İlk öğretim mevzuunda yapılan toplan t» Millî Eğicim Bakanlığının davetlisi olarak memleketimizde bulunan Amerikalı eğitim mütehassısı Prof.Miss Wofford dün tertip ettiği büı top^ Umuda İstanbul ve c'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1951
  • Bu' Ermenit kendirini:kuyuya attı Dün sabah Kumkapıda ÖY lümJc sona eren bir intiha» hâdisesi olmuştur:Kumkapıda Davullu çıkmazında oturan Ni^an admda birisi dün sabah geçitrdiff» bi« siniaj buhranı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1951
  • Hadîsfeye Sav/cı Y»rd-imctte,rmdan Hakkı Müftüöğhı ct koymuş cesedi muayene eden,Adalet Doktoru morga kaldbrılmasma lüaum sormuştur.Tahkikata bugün de devam edileecİıLir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1951
  • KISA HABERLER Millî Eğitim Müdürü Muhittin Akdik.dün Kadırgada yeni inşa edilen ilkokulu ve Kadırga ilkokulunu teftiş edet*k çalışmaları gözden geçirmiştirif Şehrimizde bulunan îngilia maarifçisi Mr.W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1951
  • POLİSTE •fc Dün.Emniyet Müdürü.Kemal Aygün'ürî Başkan hĞmda.Emniyet Âmirlerinin iştirakiyle,bir toplantı yapılmıştır.Bu,toplantıda,şehrin umumi asayişi meselesi gözden geçirilerek bu hususta daha rand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1951
  • Otomobilden silah oton sarhoş Evvelki gece Ayvansarayda Mollaaşkî mahallesinden geçen 5487 p1âka sayjlı taksiden on el silâh atılmıştır.Muhiti heyecana veren silâh sesleri üzerine harekete geçen Aslan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1951
  • Br tehdit hâdisesi Müslüman dinini kabul eden bir gengj annesi tarafından tehdit edildi Savcılık,dün mahiyeti itibariyle garip bir hâdiseye elkoyarak tahkikata başlamıştır.Hâ dişe şundan ibarettir:Çar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1951
  • Yiivrukıu't oymak kursu açıldı Millfr Eğitim Müdürlüğü tarafından £ipa Eğitim Enstitüsü jim;ifl&tik salonunda izcilik teşkilâtının en küçük kademesi oku» yavrukurt oyma klan na ba^kaii yetiştirmek üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1951
  • Kaiûbo:sGCi!arı ttlâşa düşü/en korcr Piyasada maL darlığım önlemek ve mal buhranı moydana getirmemek için hükümetin ithal edilecek mallana azamî iki ay içinde güınrük'eıden çekilmesini şart koşmuş olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1951
  • 2S& HALKIN SESİ Gene on üç evin su derdi Bakırköy Sakızağacı Orta sokakta 133 No.da Hilmi Ya zıcının dileği:4/11/1951 günkü gazetenizin Halkın Sesi)sütununda istanbul Belediyesi Sular İdaresi Müdürlüğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1951
  • Otuz,kırk.kişilik bir kalabalık,Aksarayda bir berber dükkânının kapısı önünde birikmiş yaşlı bir hanımla yine yaşlı bir erkeğin kavgasını seyrediyor,kadının söyledik,lerini dinleyip kahkahalarla gülüy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1951
  • Şehir sıhhiye teşkilâtının kir aylık faaliyeti Şehir sıhhiye teşkilâtının bir ay zarfındaki icraatını gösteren bir rapor hazırlanmıştır.Bu ranurda bildirildiğine göre,bir ay zarfında 1850 dükkân tefri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1951
  • turn listesini bildiriyoruz 100.000 lira kazanan No 405020 50.T/00 Ura kazanan 1368:î8 10.000 {'ıra kazanan numavakır 184588 200755 248655 259808 409806 5.000 lira kazanan nıınvaçalar 080560 119905 26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.12.1951
  • İngilterenin savunma masrafları Londra.7 A.A.Basbakan Winston Churchill'in İngiliz hükümetinin bu sene savunma için ayrılmış olan 1 mil yar 250 milyon sterlinglik kredinin hepsini harcamak durumunda o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1951
  • SANAT HMEIOLLRİ D e r g i I e r Dünkü yazımızda «Türk Dîii» dergisindeki gürlerden bahsetmiştik-bugün de,aynı dercinin,makale ve ienkid yazılarından söz açaenğız:Bununla beraber,üçüncü sayısını da «ör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1951
  • Yarın GJatasarayio Beşiktaş oynayacak Bort kulüp arasında tertip edilen futbol turnuvasının ilk maçı yarın Galatasaray Beşiktaş arasında oynanacaktır,Salı günü Rüzt-1 bir oyunla Djtırgarrieni 3.1 yene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1951
  • Ankara ig maçları bu kıtta taş tyor Ankara bölgesi lig maçları bu halta resmen başkyacakfcrr.Kulüplerin israriyle başlayan ligle* n ilk maçını imgün Hava,gücü ile KaJespor yapacaklar,dır.İkinci maç Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1951
  • Müz'iç bir hastalığın daha kati ilâcı bulunmak üzere İngiliz Romatizma Araştırma Kurumu romatizmadan mütevcll.t nîkriste,tazı guddelerin oynadğı rolü aydınlatmağa ça'îşıvor Şiiıiiy* kadar ilâcı bir tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1951
  • MİLLÎ ROMAN TEFRİKA No:55 K*mal RAOIP Bir aydır geliyor.Bilir,siniz ya,bizim yukarı kattan karşıki dağlar görünür.Güneşin batışı çok güzel olur.O da pencerenin yanındaki masaya oturuyor.Dağlara bakıyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1951
  • "KürAdem„ sohibî tevkii edidi «Hür Adam» gazetesi sahibi Sinan Onur ve yazı işleri mü rtürü Nazif,haklarında verile mahkûmiyet kararı Temyizce ı-euiidiğmden dün tevki edilmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1951
  • Çukurova kır koşusu Çukurova takım koşusu 9 aralık 951 pazar günü saat 10 da Topkapıda yapılacaktır.Yarışmalara katılacak olan takımların saat 9.15 de Topkapı Kulübünde bulunmaları.Yarışmalar Küme III
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1951
  • Komünist Yugoslavya Avusturya Macaristan İmparatorluğunun Sırp,Hırvat ve Sloven vilâyetlerini Birinci Dünya Harbinden sonra ilhaka muvaffak olan Yugoslavya on üç on dört milyonluk nüiusiyie Balkanları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1951
  • Doğu ile Batıyı birleştirecek uzuv Roma,7 AP)F.O.Gıda ve tarım teşkilatındaki Birleşik Amerika delegesi Stanley Andrews,insan midesinin nihayet doğu ile batıyı bir araya getirecek unsur olduğunu iddia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1951
  • Pearl Harbour baskını nasıl hczırlcndı Tokyo,7 A.A)United Press)Bundan 10 sene evvel Pearl Harbour baskınını hazırlamış olan Japon Amirali Sadastoshi Tomioka,United Press Ajansı muhabirine verdiği biı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1951
  • Yugoslav Dınam'o takımı gelmiyor Yugoslav futbol şampiyon Dinamo takımının şehrimi:gelerek maçlar yapacağı yaz mıştı.Hafta içinde Yugoslax yadaı:gelen bir telgrafta Di naıno'nur:bu seyahatten va geçım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1951
  • ingiliz Fransız görüşmeleri ChurelıiU ile Eden Paris'e giderek Schuman ve Pleven ile görüşecekler Londra,7 AP)Dün açıklandığına göre,İngiltere Başbakanı Winston Churchill ile Dışişleri Bakanı Anthony
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1951
  • Dr.Adenauer,Londra seyahatinden memnun Imon Başbokam temaslarını "fevkalâde faydalı,ve "tahinimden fazla memnun yet vericidir,dedi Londra,7 A.A.AFP)Federal Almanya Başbakanı Dr Konrad Adenauer dün akş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1951
  • Hindicimde harp hali yok Bir Fransız mahkemesi Hindicimde harp hali olmadığına karar verdi Paris,7 AP)Bir Paris hukuk mahkemesi bugün Hindicimde harp hali olmadığını ve oradaki harekâtın asayişi temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1951
  • Denize akan lâv nehri Hilbok yanardağının inil ifa ı neticesinde şimdiye kadar iki yüz dokuz ceset çıkarıldı »ı—ıı r»ıııt tı,„f ı pıı,Manila,7 AP)Hibok yanardağından gelen kıza bir îâ' nehri dün akşam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1951
  • KISA HARİCÎ HABERLER kaynaklardan öğrenildiğine göre,Bagbakan Tevfik Ebülhüda Paşa yakında tekrar Suudî Arabistan'a giderek resmî mahfillerle temaslarda bulunacaktır.İSRAİL Cumhurbaşkanı Hayim Weizman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1951
  • 6öm General Tahsin Yazıcı Tahsin Yazıcı yalnız muvaffak olmuş bîr kuman,don değildir.O,büyük bir efsaneyi,komünizmin önünde durulmaz bir kuvvet olduğu masalını yıkmış,şuursuz ayak takımı ıuıı taptığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.12.1951
  • M-m 1949 yılı ağustos ayında «Glamor Girler» albümünün ka pagtnda Marilyn Hfonroe*ntm bîr resmi çıkmıştı.Resim derhal film âmillerinin dikkat nazarmı çekti,O günden yaua Marilyn Barbara Paul Douglas g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1951
  • iHMMMi—mutmtmmtmm«mi.in ı iiummitthmiUammimmimmMm^imimKumuuU.miMirr MMtammmmmat.mtfğuf^.a^j^;mm mm mm mm mm mm m m m m m m f?„y İpi m ü #t ü ü «t ir f 1 *fc y ^ISmMm i P4E Jlk ^İ L*$h rai,4tsSr^-wm da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1951
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A saltanat kaybettiren bir satrnaç partisi IBHBI Kuzgımî siyah kadın Harunürreşidin odasına g'rerek:"Bir erkek çocuğu nuzoldu,teslim ediyorum,dedi.Halife ve karısı Seyy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.12.1951
  • M:A ¦m M Amerikan üniversitelerinin yetiştirdiği büyük atlet Tatton antrenörü ile bir antrenman esnasında Üniversite ve yüksek okullarda spor faaliyetleri bügünletde •başlamak üzeredir,J ketin* kültür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.12.1951
  • Türkiye Greko Romen güreş birincilikleri Yirmi aralıkta boşlıyccak ol:n müsabakalar dört gün devam edecektir Bu seneki Türkiye Greko Romen güreş birincilikleri 20 ara'.ıkta bağlıyacaktır.Büyük bir alâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.12.1951
  • Ingılterenin lig lideri Portsmouth Ingılterenin lig lideri bulcman Portsmouth takımı tanı kadrosiyle Bundan tam 50 yıl evvel kurulan Portsmouth,hiçbir zaman zengin kulüpler arasında yer al marmşsa da,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.12.1951
  • iki pehlivanın insafsız bir şekilde birbirlerini dövmesi belki yarım saat devam etti.İkisinin de baldır ve enseleri şişmiş,pençe pençe kızarmışti.Seyirciler:Daha bu fasıl ne kadar sürecek diye düşünür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.12.1951
  • ıM Bi let kara borsası Sulhİ GARAN Yeni,yeni sinema ve tiyatroları tehdit eden «Karaborsa* adındaki canavar;eski adiyle İnönü Stadındaki maçlara;bu Stad müsabakalara açıldığı günden beri balta olmuş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.12.1951
  • kUMdAk murad/n »man 'IEFBİKA No:75 "Tez gidin,Defterdar ile Tokad ğaziayın!Murdar başlarını da KEM Al.SAMANCIGİL î Osman ı bobana getirin Kızm,gül kadar kırmızı yanağını sıkan Padişah,müşfik bir sesle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.12.1951
  • R A D Y O İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13-00 Haberler 13.15 Dans ve caz müziği «Pl» 13.45 Rad yo salon orkestrası konseri 14.15 Şarkılar 14.40 Promenad ve Voorhees orkestralarından karışık hafi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.12.1951
  • İSTANBUL BEZrEDÎYESt r,ATÎ?OLABI Saat 21 de DRAM SOYGUN Yasan:Covad Fo'.ımi Ba5k.111 Telefon:4215?KOMEDİ AHRETTEN SELÂM razan:Alberto Calantaoni Türkçesi:Rrtuğrul Kayihan Telefon 40109 Pazar günleri U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.12.1951
  • komedi 3 parda Çarşambadan,başka her akşam saat tam CAWNF 2115 de Cuma DMniNC Pazar matine saat tam 17 de.30 Kasım Cuma gününden itrbaren matineler 14.30 da.Telefon:40276.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.12.1951
  • M İLLİ YET j Nüshası 15 Bcuruşt 1 •ir Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr Kr.1 jt Kr.Senelik 42.00 81.00 Altı aylık 22.50 43.00 Üç ayLk 12.00 24,00 Bir ayılk 4.50 9,00 İLAN FİATLABI 2 ve 3 üncü sayfanın sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.12.1951
  • 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA 1 Uşak;Firari.2 VaziJ fesi haddinden fazla üç kelime)İk5 harf;3 Baştaki harl sız işçi;'Delik.4 Lâhza;kıvrım kıvrım kıvrılır;Tersi tevakkuf et.5 Yaşama gazı.C Tevbih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.12.1951
  • TekSIf isteme ilâm Sümerbank Alım ve Satım Müessesesinden Bursa Merinos ve Herekc Yünlü ve Halı Dokuma Sanayii Müessesesinin ihtiyacı için Trichlorethylen veya benzinle çekilmiş 80 ton prina yağı alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.12.1951
  • izinSr Belediye Başkanlığından Mezbaha açık hayvan pazarı sundurmalarının ikmal inşaatının yaptırılması işi fen işleri müdürlüğündeki şartlaşması ve keşfi gereğine?kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.12.1951
  • 1L A N İstanbul 4.İcra Memurlusundan 950/475 3 üncü derecedeki alacaktan ötürü merhum olup tamamına 24750)üra kıymet takdir olunan Beyoğlunda Cumhuriyet mahallesinin İzzetpaşa sokağında en eski 25,esk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.12.1951
  • Ecsketbo!ve vofeybo!maçları Burrün Galatasaray lokalinde yapılacak olan basketbol müsabakaları:Gençler teşvik turnuvası:13,30 Kurtuluş Galatasaray Ş.Mete O.Efe 14,15 Vefa Dz.Gücü S.Taşdur S.Göreç Yıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.12.1951
  • Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Yargıçlığından:951/712 Kadıköy Mısırhoğlu Nuh sokak 2 No.da mukim Küçük Aygut Talayman'ın Kanunu Medeninin 354 üncü maddesi gereğince aynı yerde ikamet eden ağabeyisi Vedat T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.12.1951
  • FAYDALI BİLGİLER Vapurlu r Gidecekler 9.00 Uludağ)Mudanya ya 22.00 »Tırhan)Bandırmaya 19.00 Seyyar)Katabıgaya 9.00 Anafarta)Antalyava 11.00 tEtrüsk)İzmire Gelecekler 19.35 Uludağ)Mudanyadan Rötarlı)Er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.12.1951
  • Betonarme köprüler yapımı Karayolları GeneS MI ü d II ri 0 ğ il n den;1 Eksiltmeye konulan is:Elâzığ ilinde "Elazığ Çemişkezek yolunda Murat nehri üzerinde Avşan)Çarsancak Mazgirt yolunda Peri)ve Hoza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.12.1951
  • Çok sevdiği genç karısının ani ölümü onu son derecede sars.«niş,kederlendirmişti.Dışarıda,holde onun sesini,gülüşübü duyar gibi oldu.Başını kaldırarak buğulanan gözleri.|ii sildi.Sanki oda kapısının a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 08.12.1951
  • Yeni,Ikgfe cuyuk elçisi 'Bas tarafı birincide)1920 ve 1Ö40 senelerinde Türkiyeye yaptığım seyahatler den sonra 1951 Türkiyesini gayet iyi tasavvur edebiliyorum.demiştir.Orta Doğu ihtilâfı ve Kıbrıs me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1951
  • fst Lv Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktar yazdı mevadm eksiltmeleri hi/ala rında yazdı gün,saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartnameler Ko.da görülür.Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1951
  • Baş tarafı birincide» «Bugün müzakere edilen kanun gibi,herhangi bir kanunun neresini ele alırsanız alın,hinbir sual mevzuu ot taya çıkar.Etraflı ve dört başı mâmur bir cevap istenirse,suallerini sözl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1951
  • Ziya Buruş-Baştarafı birincide] dum.Evvelden filmlerde gördüğümüz muazzam binalar,hepsi hakikat.Bir de fabrikalar" görülecek şey,en çok riazandikkatimi çeken ve çok hosuma giden,oradaki iş bölümü vazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1951
  • Şehir Meclisi Faş tarafı birincide"ile birçok Beledi işlerin gürü* ieceğini;bu arada Hal,Eminönü,Balıkpazan ve Pergembepa zarının imar edileceğini;bu su retle Be cdiyeye ait civar arsaların değerlene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1951
  • GL Tahsin Yazıcının tetkikleri Şehrimizde bulunan Kore kuvvetlen eski komutanı Tümgeneral Tahsin Yazıcı,dün de muhtelif temaslarda bulun muştur.General bu arada Vilâyete giderek Vali adına Fuat Alperi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1951
  • Cumhurbaşkc nının hitabesi [Baştcncatı birincide 1 rup taşan halkuı coşkun-alkışlan arasında Belediye binasına geldi ve arada Belediye Başkanından ve kaymakamdan Çarşambanın ihtiyaç.an hakkında geniş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1951
  • Polise afeş açufTİfcrr B«iM t matı,birincide)kadınlar veya çocuklarla meskûn bulmuşlardır.Hiçbir evde bir teki erkeğe dahi rastlamak mümkün olamamıştır.Bu duruma güre.kıyama iştirak eden serkeşlerin k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1951
  • Mısır'ın prefesfosu fBoştorafı birincide?hlann duyduğu hoşnutsuzluk belirtilmekte ve bunun Mısırın içinde ve dışında,sulh ve göven ligi tehdit ettiği ilâve olan maktadır.Paris.7 AP)Mısır.Dışişleri Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1951
  • Komünist Çin Birleşmiş Milletlere alınmayacak B.Mületler Genel Kurulu dünkü toplantısında Soy yet blokunun yaptığı tekili 7 ye 30 oyla »eededildj Paris,7 AP)Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bugün kü u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1951
  • 1952 yıl fSaştarafı birincide] ınereleri elde edilmeye başlan,mış olduğundan bu yıl memlekette hemen hemen bütün ziraat şubelerinde şimdiye kadar emsaline az rastlanacak derecede umumî bir istihsal ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1951
  • Silâhları azaltma konferansı Pans,7 AP)Dört Büyük ler arasında silâhsızlanmaya da*ir yapılan giz4 görüşmelere riyaset eden Meksika delegesi ve Genel Kurul Başkanı Padilla Nervo bu gece,bugünkü top lan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1951
  • Kereden dönecek üçüncü kafile I Baştarafı birincide] Gürkan,Yüzbaşı Niyazi Ekimoğlu,Yüzbaşı Şakir Kızıltuğ,Yüzbaşı Ali Alsırt,Yüzbaşı Scracettin Artun,Yüzbaşı İs-met Taııoğlu,Yüzbaşı Tacettin Öztürk,Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1951
  • Baş taraiı birincide)karaya gelmek üzere yola çıkan Lâtife Hanımefendinin pederi Uşakî zade Muammer Bey ve validesi üe karşılaşmamak,bilhassa Lâtilc Hanımefendinin ertesi gün,İzmir3 hareketi sı-Kasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 08.12.1951
  • ist.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı sebze açık eksiltme ile 28/12/951 cuma günü saat 15 de Kayseri As.Sa.Al.Ko da satın alınacaktır.Şartname Ankara 1st.Lv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.12.1951
  • Devlet Orman İşletmesi Düzce Müdürlüğünden 1 İşletmemiz Çiçekli ve Balıklı bölgeleri emvalinden Düzce istif yerinde mevcut 2248 adet karşılığı 148.583 metreküp kaym dolap kerestesi açık arttırma suret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.12.1951
  • Yol yapıma Karayolları Genel Müdürlüğünden 1 EKSİLTMEYE KONULAN İŞ Cihanbeyli Yavşan tuzlası yolunun 0 fOOfl-21-f 278 kilometreleri atasında tesviye,sanat yarıları,üst yapı K-şkil:ve müteferrik isler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.12.1951
  • Mangal tanzim salışları H.İstanbul Belediyesinde 1 Tarım Brkanlığmra Belediyemize tanzim satışları için tahsis olunan mangal kömürlerinin satışlarına i'ân tarihinden İtibaren aşağıda isim ve adresi ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.12.1951
  • 40 ve 6fi BEYGİRLİK TAM DİZEL TRAKTÖRLER,Kaymaya've Şahlanmaya Kaı;t un ve Arka Tekerleklerde Hususi Ağırlıklar Bulunan Bu Traktör,Geniş Arazi Sahibi Çiftçinin En Sert Topraklarda ve En Ağır İşlerde k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.12.1951
  • Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinden:1952 yılı hadde mamulleri satışlarımızda tatbik olunacak usuller aşağıda gösterilmiştir.1)1952 yılı hadde mamulleri imalâtımız 1 ocak tarihinden 'tiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.12.1951
  • Hususiyet ye evsafı itibarile tamamen ayrı bir mevki sahibi Fransız arabası «Önden çekişli» CITROEN arabalarından bir parti gelmiş ve bir parti yakında beklenmektedir.ok elverişli eni şart foranızı öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.12.1951
  • Betonarme köprüler yapımı Karayolları Genei Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan ig Eskişehir ilinde Eskişehir JNal hhan yolunda Mayıslar)Bilecik ilinde Söğüt İnhisar Nallıhan yolunda Çayköy;köprülerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.12.1951
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı işlerini idare eden:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer;N# A.A.N.K.Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.12.1951
  • P.T.Î.eşletme Genel Müdürlüğünden 1 Yedekle*iyıe tipikte 50 adet 100 lük ve 20 adet 5U lîl olmak üzere cem'r.n 70 adet Manyetolu telefon santralı kapa)zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır,2 Bu santralların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan