Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.12.1951
  • Ordumuza verilen ilk tepkisi uçak geldi S^'V Amerikanın askerî yardım fonundan verdiği ilk tepkili nçak dün şehrimize gelmiştir.JteHİmüe tepkili uçak Yeşilköy hava aianmda görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1951
  • inkişaf eden ticaretimiz Türkiye ithalât ve ihracatının yekûnu 1951 senesi sonunda iki milyar lirayı aşacağı ümit olunmaktır.Osmanlı İmparatorluğu İşkodradan Bağdada,Trablusgarp* tan Erzuruma kadar mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1951
  • Kahraman General Tahsin Yazıcı dün hastahanede bir gazimizle görüşürken GL Yazıcı dün hasta gazileri ziyaret etti Er Hacı Altıner ve çavuş Ziya Buruşla ycpıan röportaj radyoda yayınlanacak Evvelki gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1951
  • Gazinin Lâtife Hanımla s Evlenmesi ve Ayrılması Bir gece yarısı telefonum çaldı.Yaver Muzaffer Bey:«Şimdi Gazi Paşa sizi emrediyorlar» dedi.Evim Çankayada,Köşkün tem önünde,çok yakın bir mesafede bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1951
  • Polise hücum eden kiptiler tevkif edildi tmniyet memurları dün hâdise mahallindeki evlerde silâh araması yaptıar Polise hücum eden çhı senelerin oturduğu mahalle Evvelki gün akşam üzeri saat 17 sırala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1951
  • Bir yolcuyu ısıran yankesici Evvelki gün Bebek Eminönü tramvayında bir yankesicilik hâdisesi olmuştur.Birkaç gün evvel Karamürselden Istanbula gelmiş bulunan Mehmet adında bir tüccar.Bebeğe gitmek üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1951
  • f 1 mı.im" ı m ı ¦n.n İranda!kanlı hâdiseler Hclk ile polis arasında 5 saat süren şiddetli çarpışmalar o!du Tahran,6 AP)Bugün iran başkentinde komünistler tarafından çıka-Hn kanlı karışıklıklarda en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1951
  • Atatürkün heykeli Ankara gençliğinin dikeceği heykel için İş Bankasında bir teberru hesabı açddı Ankara,6 Milliyet)Ankara Üniversitesi tarafından cumhuriyet ve inkılâplarımızın kurucusu Ebedî Şef Atat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1951
  • 3 biti â ııâ çocuğun atımı Ba seneki bütçede ba iş için 70.000 liralık tahsisat ayrılacak Ankara,6 Mil M yet)Memleketimizdeki ilkokul çağındaki körlerin eğitimlerini yaptırmak maksadiyle Millî Eğitim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1951
  • Menderes ve Köprülünün mühim demeçleri Tll 1 ¦I L_j-»W »IfjUtT I I I 1 HI I I l' Hükümetin Orta Do|uya dâir görüşü açıklandı ı—ı "Orta Doğu savunması meselesinin harp zamanında değil şimdiden halü lâz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1951
  • Mısır Başbakam Nahas Paşa Mısırda nümayiş yasak Kanal bölgesinde gerginlik büyük ölçüde arttı Kahire,6 A.A.Mısır İçişleri Bakam,dön akşam,bugünden itibaren Mısır top-Devamı Sa:7 Sü:4 tej
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1951
  • Cumhurbaşkanı Celâl Bayarın yurt seyahati Celâl fa/ar dün Samsundan yol boyunca yapılan büyük tezahüratla Bafraya gi ti Bafra,6 A^A.Cumhur-dan Bafraya hareket etmiştirbaşkam Celâl Bayar bu sabah,Bafra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1951
  • Menderes aleyhine açılan dâva III I I II Mahkeme yetkisiz ik sebebiyle dâvayı reddeti Ankara.6 Milliyet)1950 Erzurum milletvekilleri seçiminden önce aday yoklamaları tutanaklannın iptali için D.P.şahs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1951
  • İsviçre hindi istiyor Bern Ticaret Müşavirliğimizden alâkalılara verilen malûmata göre,İsviçrede muhtelif firmalar Noel bayramı dolayısiyle memleketimizden kesilmiş hindi mubayaa etmek ve bunun için n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1951
  • »lı»1 Kopru tehlike geçiriyor Köprüüer Müdürlüğü ve Bele,diye mütehassıslarının son olarak yaptığı tetkiklere göre.Galata Köprüsü dubalarının esaslı ve âcil tamirata ihtiyacı vardır.Aksi halde dubalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1951
  • f n m Gazeteciler Cemiyetinin senelik kongresi Gazeteciler Cemiyetinin senelik kongresi dün toplanmış ve idare heyeti rapora üzerindeki münakaşalar geç vakte kadar devam etmiştir.Besimde kongrede bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.12.1951
  • 7 ARALIK 1951 Cuma İT VASATI 7.10 12 05 14.28 ifi.41 18 19 S.26 Bu 24 T.San 1367 EZAN!2.29 7.24 9.47 12.00 1 38 1244
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1951
  • BORSA Kambiyo ve Esham Açılış 3paAw Sterling 7.87 Dolar 280 30 Pr Frangı Üttü İsviçre Fr.64 03 Belçika Fr i)tu)İsveç Kj 4 12d0 Florid 73 «8 4(Liret 0 44 80 »Drahmi 01 H7fi rç.ırlf p 9 73 90 i 66 c-ıga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1951
  • ^DURUMU v—jjnunun verdiği hava tahmin raporlanna gore bugün şehrimizde hava;günün erken saatlerin,de sisli ve öğleden sonra açık geçecektir.Rüzgârlar kuzey doğudan orta kuvvette esecek,hava sıtaklıgin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1951
  • Saıhoş bir tayf o tevk I edildi Evvelki gece Nuri Çelik adında bir motor tayfasının,Galatada sarhoş bir vaziyetde halkı taciz ettiği gopülmüş ve Emniyet MüdÜTİğün* celbedil iniktir.Sarhoş:«inşallah ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1951
  • Gene işaret fenerleri rnese^si Bundan bir müddet evvel bu çeıçeve içinde «İşaret fenerleri tehlike atlatıyor» başlığı altındaki yazımızda işaret fenerlerinin birer süs mahiyetini aldığını ve bunların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1951
  • Portakal ve mendaüna Hatları düşüyor Cenup limanlarından gelirimize bol miktarda limon ve portakal muvaredatı başlamış bulunmaktadır.Bu arada man dalına fiatları 2 kuruşa kadar düşmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1951
  • Bir Türk vapurunda bu kadar muntazam bir servis ve temiz bir yemek bulabileceğimi doğrusu hiç tahmin etmemiştim.c—tik defa mı Türk gemisi ile yolculuk ediyorsunuz?t—EveC» Muhatabım îsviçrenin belli ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1951
  • POLİSTE ir Halit Şengül.Şevki Koçak ve Fikret adlarında üç genç,kadmlara sarkıntılık yaparken yakalanmıştır.Sabıkalılardan İhsan Gülbağ,srarhoş bir vaziyetde Tophanede nâra ataıak etrafı rahatsız etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1951
  • KISA HABERLER it Atina Belediye Reisinin daveti üzerine istanbul Vali ve Be lediye Reisi bu ayın 17 sinde Belediyeden bir heyetle beraber Atina'ya bir seyahat yapacaktı.Vali Gökay,rahatsızlığı hasebiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1951
  • Manifatura pi yasa sı Mw^imiii.m m*m İhracat işlerinin ağırlığı dolay isiyle-mensucat satıhları da durgun gidiyor Manifatura piyasasında tam bir durgunluk müşahede edilmek tedir.Durgunluk daha ziyade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1951
  • Bir Alman firma*!inşaatı yapacak Yerli bir şirketle anlatarak Anadolunun bazı bölgelerinde yol inşaatını deruhte edecek Alman Kalın firmasının temsil cisi şehrimize gelmiştir.Dun kendisiyle görüşen bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1951
  • Anglo-Iranian Kumpanyası Müdürü dün seldi Bir müddetten beri şehrimi?de beklenen Anglo Iranian Oil Company Türkiye ve Irak bölgeleri Müdürü Mr.Gordon dün gelmiştik t Kendisiyle görüşen muhabirimize,Mr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1951
  • Şilt imar edilecek Belediye İstanbulini turizm bakımından en elverişli yeri olan Şilenin imarına karar ver mistir.Evvelemirde 200 bin lira sarfedilmek suretiyle İlçeye su getiriltct.k,bir banka tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1951
  • Şelur Meclisinin bugünkü toplantısı Şehir Meclisi,bugün saat 15 de toplanarak fevkalâde gündemin müzakeresine devam edecektir.Bu gündemde,birleştirilmiş idare hakkındaki intibak komisyonu raporu.Elekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1951
  • Valini;hastalığı devam ediyor Birkaç günden beri rahatsız bulunan Vali ve Belediye Başkanı Prof.Gökay'm sıhhî durumunda halen bir salâh görülmemiştir.Valinin ateşi bütün ihtimamlara rağmen düşürülemem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1951
  • Do I ma bahçede!i havagazı tesisleri kalkıyor Büviik maçlarda Mithatpaşa Stadyomuna rahatça girebilmek,günden güne artan spor meraklılarını sıkıntıdan kurtarmak ve maç karaborsacılığına da meydan bıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1951
  • Köylüye meyva ve balcılık dersi verilecek Ziraat Müdürlüğü tarafın dan açılan halk kursları devam etmektedir.Bu kursların ikincisi ^arın sat 14.30 da Bey koz ağaçlama fidanlığında açılacaktır.Kursları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1951
  • önümüzdeki jrıl bazı hatların tılması dü Î.E.T.T.İdaresi 1952 yılı bütçe tasarısı hakkındaki Daimî Komisyon raporu Şehir Meclisinin bugün saat 15 dçn itibaren yapacağı fevkalâde toplantıda müzakere ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1951
  • Kahve piyasası durgun Kahvt fiatları durgunluğunu muhafaz etmektedir.Bu arada 3 numara kahve fiatları biraz düşerek 740 745 kuruş,olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1951
  • Muhtelif memleketlere ihracat Kasını ayının ilk on günü zarfında muhtelif ecnebi menileketlere muhtelif partiler halinde aşağıdaki maddeler ihraç edilmiştir.Bu arada Alraanyaya 10 ton fındık.10 ton ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1951
  • İmama âşık olan kod in Misafir olarak eve «elen çargaflı bir kadın,imam efendinin evini soydu Emniyet Müdürlüğü,ender rastlanan hırsızlık hâdiselerinden birine daha el koyarak tahkikata başlamıştır.Ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1951
  • HALKIN SES Boş giden otobüsler niçin müşteri clmfyoîlar ı Mecidiyoköyünde Likör fabrikası cıvannda oturaa Halit Bayırlı yazıyor:İşim lstanbulda.ekseriya da geç.yedi buçuk,sekiz,de hattâ daha sonra eve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1951
  • r ıı¦ A K A L E Eski kudretimizle yeni aczimiz İsmail Hami OANIŞMEND Dâhiyane bir karar ve-11115:İstanbul fethinin ş yüzüncü yıldönümünü ıtlanıak için Fatihin musarada kullandığı muvaııı topların ber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1951
  • 'ERANS iliz mum ilgisi Mr.Watr,saat 1G.3Û da İstanbul le ögreimanlere nda öğrenim kademeleri kademeler)aşmak için ı imtihanlar* mevzuun.İki gün.Galatasaray LU verdiği konferansı teki$tiı.Mr.Wat kin bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.12.1951
  • Millî Piyango bugün çefciHyor Millî Piyangonun 7 aralık çekilişi bugün gaat 13.30 da An karada yapılacaktır.İkramiye kaşanan numaralar Ankara Radyosiyle bu geoe 23 de yayınlanacaktır.Bugün saat 13.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1951
  • şık bir papaz kravat satmaya boş'odı Roma.6 Nafen)Bir Amerikan kadınına âşık olan Lucıano Negrini adında bir papaz kiliseyi,dini.herseyi terkederek Milano'da kravat satmaya başlamıştır Amerikalı bir r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1951
  • Paılâmento heyetimiz Münih'te Münih,Almanya)AP)Türkiye MİL et Meclisi azalarından on kişilik heyet ve Meclis Başkan Vekillerinden Muhlis Tümay dün.buraya gelmişlerdir.Heyet.Bonn Parlâmentosunun Meclis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1951
  • Siyası İcmal Hzzam Paşa Arap Bitiğinin mi,yoksa Mısır n •Tıi Umumî Kâtibidir Senelerdir Arap Birliği Umumî Kâtibi olarak tanılan Azzam V *şa Pariste Le Monde gazetesi muhabirine verdiği bir beyanatla,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1951
  • Güvenlik Konseyi Yunanistan ve Beyaz Rusya arasında yapılan seçim mücadelesi sekiz defa tekrarlandıysa da netice elde edilemedi Paris,Birleşmiş Milletler,6 A.A)AiTP)Güvenlik Konseyinde Vugoslavyadan a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1951
  • Mr.Churchil yarış atlarından birini setti Newmarket İngiltere)6 AP)Başbakan Winston Chux chill,dün burada,en çok sevdiği yanş atı Colonist II.yi 7.000 gine 20.580 dolar)mukabilinde satmıştır.Churchill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1951
  • Filipinlerde sek z şehir harap o'du Manilla,6 A.A.United Press)Camuguin adasındaki yanardağın indifaı neticesinde,başşehir Mambajao dahil.6 şehir tamamen kül oimuş,2 şehir &e kısmen yanmıştK.Resmi mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1951
  • KISA HARİCİ HABERLER AMERİKA Rocfeher Tesisleri Bürosu.Dışişleri Bakanlığı.Uzak Doğu İşleri Bakan Yardımcısı Dean Rusk'a tesisin müdürlüğünü kabul etmesinin tekli!edildiğini dün açıklamıştır İNGİLTERE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1951
  • Dörtler toplantısını saran esrar perdesi Birkaç gür.dcnbiri d van ed n g'z'i taphntlordan hi,bir r.etcenin ede edim^iği cnaşııyor Paris.6 Nafen)Silâhsızlanma plânlarını görüşmekte cilan dörtlü konfera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1951
  • Barış iç«n şefe beri k Atoıa komisyonu başkanı Gordon Dean sulhun korunacağını bildirdi Nevyork,6 USIS)Atom Enerjisi Komisyonu Başkanı Gordon Dean,verdiği beyanatta ezcümle şunları soy-emiştir Birleşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1951
  • Birleşik Amerikan.n harp stihsali Birleşik Amerika Seferberlik dairesi Başkanı Ch.Wilson gazetecilere verdiği bir beyanatta savunma istüısuiinin son bir senede yüzde üç yüz arttığını açıklaımştır.Buna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1951
  • Tekel Genel Müdür Vekili Ankaraya gitti Tekel Genel Müdür Vekil:Kenan Yalter dün akşamk ekspresle Ankaraya hareke etmiştir.Kenan Yalter,Bakanlık!Tekel mevzuunda temaslard bulunacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1951
  • Amerikan Savurana çe i 45 milyara yük Vaşington a A.A.Ç Press)Savunma Bakaı bert Lovett.dün 1952 seni kerî bütçesi için 45.000.C dolar tahmin edildiğini i mıştır.Lovett.bu rakamu genin bütününü ifade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1951
  • SANAT HAREKETLE Türk Dili Türk Dili isimli derginin üçünca kasım 1951)sayısı da ağırbaşlı bir görünüşle vitrin,lerde yer aldıtsınei İnönü gibi birkaç yeni imza da takdim eden bu sayı şiire öbür iki sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1951
  • Güze!sanatların inkişafını j temin moksadiyb kuruLn anları Asır.arca cLvam eden bir gayretlen sonra bugün artık tüzel sanatlar naiktn gün.iık kayattna İngiiterede sanatkârları himaye eden bir güzel sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1951
  • TEFRİKA No.54 Bugün de yine sabahtan beri odasından dışarıya çıkmamıştı.Bir aralık t elet o trı Çıngırağı duyuldu.Arkasından da hizmetçi kız:Hanımefendi,sizi teiefo.Ba çağırıyorlar!Diye seslendi.l*-iâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1951
  • vrupa Mutalef't Komitesi kuruliu Brükse.6 AP)Türkiyenin de dahil olduğu 16 memleket dün burada.«Avrupada Muhaceret Milletlerarası Geçici Komitesi» ismi altında bir teşkiln kurmuşlardırtny İtere buna k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1951
  • Almanya mesefesi Eden,Ahnanyanın silâhlan maui meselesi hakkında A van.Kamarasında izahat verdi t0mmm—0mmm um^"i 11» Londra,6 lA.A.AFP)Dışişleri Bakanı keten,dun Paj lamentoda Aıman.yamn silahlan ması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.12.1951
  • 'MW-Hin Amerikanm tanınmış müzikhol yıldızlarından Miss Barbara Hedway,Florida'da denil banyosu yaptıktan sonra yosunlu sahilde dinleniyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1951
  • HAMAMDA YIKANAN ÜZEL KADIN Davut Peygamber,saray nın hamam kubbesinden yıkanaı güzel tir kauinı bol bol seyretmiş,sonra onunla evl *nmi}ti Mukaddes kitapların bize anlattığı Davut Peygamber,Yahudi tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.12.1951
  • Ko'aadolı ati tier çalışıyor Holandalı atlet Willy Slijkh ills antrenmanlarına hi/vermiştir.Kendisiyle görüşen gazetecilere:«Helsinki Olimpiyatla,nndii iyi bir derece yapmaya ça hşacagım» diyen hu meş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.12.1951
  • Ne der bu herif be,diye sorması üzerine baş hakem kekeledi:Bilmem,anlıyamadım.Bir şeyler geveledi ama.Galiba bana meydan okudu Yok efendim ne münasebet,tbo kim,size meydan okumak kim.Kavasoğlu her an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.12.1951
  • Ordu Takımı bir kaza geçirdi Lüksemburg'da yaptık,lan maçtan sonra geçen hafta Ordu takımımızın şehrimize geldiğini bildir* mistik.Kafilemiz uçakla gelir ken büyük bir tehlike geçirmiştir.Ordu takımım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.12.1951
  • Siyah ırkın nadir yetiştirdiği boksörlerden Ray Robinsonun Mr yumruğu Siyah ırk spor ezici üstün Atletizm ve boks sahasında siyah sporcuların üstünlüğü beyazlardan fazladır Spor sahaları dünya üzerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.12.1951
  • opıuge futbol sahalarımız Günün birinde birkaç ayak veya kafa kırılma" sı,çene muştalanması görmek,yeni bir Fikret Kay rai hâdisesine şahit olmak uzak değildir Son günlerde yine bir takım azgınlar tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.12.1951
  • Ordu Takımımız dörr.i Finale kadı Lüksemburg'u 5-2 yenen Ordu takımımız ikinci maçını Danimarka ile yapacaktı.Danimarka ise bu maçı oynamaktan vazgeçmiş olduğunu bildirmiştir.Bu vaziyete göre,Ordu tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.12.1951
  • r küme lis maçları Bu cumartesi ve pazar günü yapılacak diğer küme lig maçlarının programiyle,müsabaklarını iadre edecek hakemlerin isim lerini bildiriyoruz 8/12/1951 Cumartesi Şeref Stadında:12.30 El
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.12.1951
  • IP V •'fc rf fBUYUR «UKUMdAR?TEFRİKA No.74 KEMAL SAMANCIGİI Geceleri Murad odasına çeki'dikten sonra Kösemin dairesinde komiteciler ropLmyordu Ben,ben varım!Di'f bağırdı.Birkaçı kof«şi hemen eline kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.12.1951
  • RADYO î S T A N BU L 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Kanş:k hafif öğle müziği «Pl» 13.45 Şarkılar 14.15 Programlardans ve caz müziği «Pl» 14 40 Oyun havalan ve saz" ese;leri «Pl» 15.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.12.1951
  • İSTANBUL BEi.EDÎYESÎ SEHÎR Mt\ATTfOLARI Saat 21 de PTî^ı SOYGUN Yazan:Ccvad Fehmi Bagkut IVltfon 42157 KOMKD1 KI'-M!AKRETTFN' SFLÂM Ynzan:Alberto CuıanUoni Türkçesi:Ertuğrul Kayihan Telefon 4IH09 Paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.12.1951
  • KÜÇÜK KATHŞ1K İŞ?•Comedi 3 peni* Çarşambadan başka her akşam saat tam JSAHNt pazar matine} saat tam 17 de.30 Kasım Cuma gününden itibaren matineler 14.30 da.Telefon:40276.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.12.1951
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lt Kr.Lr.Kr.Senelik 42.00 81.00 Altı ayhk 22.50 43.00 Uç ayl.k 12.00 24 00 Bir ayılk 4.50 9.00 İLAN Fİ ATLARI 2 ve 3 Üncü sayfanın santimi 4 T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.12.1951
  • FAYDALI BİLGİLER Vapur lür Gidecekler 3.00 Nejat)îneboluya 8.15 Uludağ)Bandırmaya 12"C0 Ulgen)Ayvalığa 14.00 İstanbul)Doğu Akdenla 12 00 Tarsus)Batı Akdenize Gelecekler 14.35 Marakaz)Mudanyadan 6.30 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.12.1951
  • Kastamonu şehri tevsi elekfirik şebekesi yaptırılacaktır Kastamonu Belediyesinden 1 Kastamonu şehrinin elektrik tevzi şebekesi tevsi vt ikmal işleri 4768 sayılı kanun mucibince teküf alma suretile yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.12.1951
  • Kek Gölgeler yamaçlara tırmanıyorlardı.Yaylanın şimal ucundaki kayaya oturmuş ovayı seyrediyordum.Aşağıda,çamhğ'n içinden geçen yoldan,hay/i meyal seçilen bir kadın gölgesi geliyordu:«Bu patikadan geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.12.1951
  • î 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAGA r 1 Düzgün hale getir saç)Fasıla;Baştaki harfsiz yemek,2 Bir sank nev'ı;Küçük.3—Hasta'ık;Um.4 Avuç içi;Tersi bir kömür cinsi,5 Ter si refikası.6 Baştaki harfsiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.12.1951
  • Pencerelerdeki perdeler indirilmişti.Sokak kapısının önitnrie bir çelenk duruyordu.Haiif hafif yağan yağmurun altında eski taş bina soğuk ve sessizdi.Kapının önünde büyük siyah bir otomobil durdu;için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 07.12.1951
  • Atomun kanun dışı edi 1 m esi Rusyamu böyle bir teklifi Fransa tarafından reddedildi Paris.6 AP)Rusyanvn atom bombasının men edilmezi:ne dair talebine oevan veren Fransız delegesi Jule* Moch.Fransa mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1951
  • Tiirki/e-Suriye Hindistan arasında dostluk anlaşması Yeni Delhi C CAP)ffindU,tan hükümetine mensup resmi şahsiyetler bugün bu devletle Türkiye ve Suriye arasında b» sırlanan dostluk muahedelerinin ikm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1951
  • Polonya kraliyet tacı aranıyor Berlin.6 A.A.Rente** Doğu Almanya polisi,Rus böl gesmde saklı olduğu zannedilen Polonya Kraliyet tacını aramaktadırlar.Dresden «varında Morrtsburg şatosu sakinlerinden B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1951
  • inkişaf eden ticaretimiz Başmakaleden derem)dahilinde artmakta «ld/ldarına işaret tabii lüzumsuzdur.Bütçemiz bir buçuk milyar lirayı hayli astığı için telâş eilenler,bu memleketin devlete bu kadar ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1951
  • Kore barışı için yeni bir kızı!plânı bekleniyor Müttefikler dürlü görüşmeler şuasında kon ünisJeun isteklerinden birini köüui etliler Munsan,6 AP)Panmunjomd* bugün devam eden ateş ketime müzakerelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1951
  • Mısırda nümayiş yas Bas tarafı birincide)rakbırı dahilinde her nevi nümayiş hareketini yasak etmiş olduğunu açıklamıştır.Hiikûmet,bu karara riayet edilmesi için gereken bütün tedbirleri alacaktır.Dünk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1951
  • 'Baş tarafı birincide)Milliyetçi grupların tenkisi Bu vaziyet karşısında hükûmet taraftarı ve milliyetçi gruplar derhal sokaklara fırlamış ve şehrin her tarafında arbedeler vukua gelmiştir.Polis ve as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1951
  • Matra alınacaktır Gümrük Muhafaza Gene!Komutanlığından Teşkilâtımız ihtiyacı için beş bin tane matra kapalı zarf usuliyle alınacaktır.Tasarlanan bedel fanesi 8 lira 75 kuruş hesabiyle,tamamı 43750 kır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1951
  • Avrupa ordusunun kurulması Strasbourg**!19 aralıkta yapılacak topl&atuîa.Avrupa orduna projesi tamamlanacak Paris.6 N«afen)Avrupa Ot duşunun kurulma** iliyle meg çul olan alu Avrupa devleti temsilcile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1951
  • Kıçitâpazarda kanlı kovga Küçükpazarda Mr kişinin ağır surette yaraıianmasiyle neticelenen kanlı bir botuma olmuştur.Süleyman iyede.İmaret sokağında 2 sayıl* evde oturan Hüseyin Açma»,Kuçûkpazardan De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1951
  • Eden ve Churchill Parise gidecekler Londra,6 A.A.Eeute-r)Salahiyetli kaynaklardan öğrenildiğine göre.Başbakan Churchill ve Dışişleri Bakanı Edenon gön sonra Paris'i ziyaret ederek iki gün kalacaklard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1951
  • Dean Bush istifa etti Key West,6 A.A.United Press)Başkan Truman,Dışişleri Bakan Yaıdımcısı Dean Rusk'un istiftesin kabul e^tmiştir.Böylece,Rusk*ua RockfeJler Müessesesi Başkanlığına getirilmesi mümkün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1951
  • Polise hücum eden Icptil r Bas taıah birincide)il Bakırcı ve yakutlarından 40-50 kişilik bir grup kendilerini önleyıp Maili serbest bırakmasını söylemişlerdir.Tabi atiyle meınurıar bu talebi reddetmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1951
  • Doğuya dair görüşü [Baştarafı birincide] siyasî bir ihtilâf içinde'dir.Bu gibi ihtilâfların tekrar.vuk.ua gelmesi ha-inde sadeee harp zamanında değil ve fakat sulh devrinde de bu memleketlerin isteyer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1951
  • rbaşka yurt seyahati Beş tarafı birincide)ben şunları söyledi:Sevgili vatandaşlarım;aziz Bafralılar;«Hatırlarsınız,güzel şehrini,zi birkaç defa ziyaret etmiş,si zin huzurunuzda memleket meselelerim ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1951
  • Kahrolsun Bayan Peron diye bağıran Arjantinli kadınlar Buenos Aires.6 Nafen)Evvelki akşam,Buenos Airesde en işlek meydanda herkesin işten döndüğü bir saatte,6 tane çok temiz giyinmiş kadın:^Kahrol'sun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1951
  • Weizman'm sıhhi durumu fenalasıyor TeJaviv,6 Nafen)îsrail Cumhurbaşkanının sıhhatinin köLüleştigi bildirilmektedir.İs railin bütün sinagoglarında Weizman'm iyileşmesi için dua lar edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1951
  • Tramvay ve tren biletleri koleksiyonu Londra,6 Nafen)Dünyanın eu büyük otobüs,tramvay ve tren bileti koleksiyonu Winston Quinsley adında bir îngilizdedir.16 yaşında koleksiyona başlamış,50 senedir bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1951
  • Atomik pil yapıldı Oslo.6 Nafen)Norveçte Kjeller'de tesis edilmiş olau atomik pilin Gunnar Randers ve Odd Dahi isminde iki Norveçli ilim «damı tarafından meydana getirildiği bildirilmektedir.Atomik pi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1951
  • Atatürk'ün heykeli fBustarafı birincide] yılı bir teberru hesabı açılmıştır.Atatürkün heykelini dikmek için sarf olunacak paralar bu hesapta toplanacak ve teber rude bulunanların isimleri gazeteler ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1951
  • Bas tarafı birincide)Yaver Muzaffer Bey:Şimdi Gazi Paşa sizi emrediyorlar.Dedi.Evim Çankayada,köşkün tam önünde,çok yakın bir mesafede bulunduğu *çın mühim bir mesele olduğunu tahmin ederek derhal kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1951
  • Bir yolcuyu ısıran yankesici rBaştarafı birincide] yakalamıştır.Kurtulamıyacağını anlayan yankesici,derhal Mehmedin eline saldırarak birkaç yerinden kan çıkaracak şekilde ısırmış ve tramvaydan atlıyar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1951
  • Köprü tehlike geçiriyor Bat taralı birincide)lunmadıgı için.Komisyon İller Bankasından yardım talep etmiş,fakat şimdiye kadar bankadan cevap alamamıştır.Galata Köprüsünde 140 tonluk 5.130 tonluk 20.60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 07.12.1951
  • n.ı i ii y VE ÇEŞİTLİ PARA İKRAMİYELERİ ARALIK ayı sonuna kadar açtırılacak 150 lira bakıyeSî TASARRUF HESAPLARI 1952 nin birinci ikramiye çekilişine katılır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.12.1951
  • DCNY4DA KAKI PS İZ IHIKT TİP MOTOStKLKT DAİMA rl 113 tş 25Ö JAW* 330
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.12.1951
  • j^Q-*0^v Oto Servis ve Tamir Atelyesi Tecrübeli Makine Mühendis ve ustalar idaresinde GARAJ Her sistem ve model benzin ve Dizel oto Kamyon ve Traktör tamir bakım servisi Şişli Cami Karşısı Perihan sok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.12.1951
  • Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğünden L Muhammen Geçici r CİNSİ Miktarı Bedeli teminatı İhale şekli Dizel Elektrojen grupu.1 58000.4150.Kapalı zarf Yukarıda müfredatı yazılı Dizel elektroje
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.12.1951
  • %2f Muayyen zamanlardaki analara karşı.son derece faydalıdır!İlli—i M «II «f.l t «ı I.^j,GRİPİN Boş,di},adale,sini* ağrılarını teskin edert Nezle ve grip başlangı* çında bir çok fenalıkları önler.I Ro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.12.1951
  • 30 Ton Üstübü satın alınacaktır Etibank İstanbul Şubesinden:Bu husustaki şartname 11.12.1951 tarihine kadar fter gtin satmalına servısmden temin edilebilir.19151)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.12.1951
  • iskenderun Belediye Başkanlığından İskenderun Elektrik işletmesi Elektrik mühendisliği açık olduğundan bu yere 600 lira ücretü bir yüksek elektr'K mühendisi veya elektrik mühendisi ai.'nacağından tali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.12.1951
  • Germencik Belediye Başkanlığından Aydın Germencik Belediyesinin Eiektrik santralı ihtiyacı için motorun aşağıdaki,şart içinde eksiltmeye koymuştur.1 Eksiltme günü 5.12 951 tarihinden itibaren 31.12.95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.12.1951
  • Çeltik satılacaktır Sultcmsuyu Harası Müdürlüğünden Akçadağ 1 Haziran 1!*51 yılı mahsulü yüksek randımanlı 390 ton çeltik'i toptan veya kırkar tonluk partiler halinde Hara ambarında teslim şartiyle pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.12.1951
  • Demirköy Malmüdürlüğüden 18K»80 lira muhammen bedelli Demirköy Hükümet konağı onarımı işi 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde ve 17.12.951 Pazartesi günü saat 15 de Müdürlüğümüzde müteşekkil korn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.12.1951
  • İşçi Hakkı)Mecmuası işgilcri alâkadar eden zengin mün derecatia çıktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.12.1951
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı İşlerini idare eden:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:N# A,A.N.K,Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.12.1951
  • ı Lokman Hek.'nr» Di.HAFH CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10 30-12:öğle den sonra Î4.30 17 de hasta kabul eder İstanbul Hiv^nvo'n No-04
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.12.1951
  • *Atı OPERATOR Dr.CAVİT GÖNÇER Umum!baş.karın,tenasül,uzuvları,kol bacak damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt ükçularbaşı No;13 Tel:Muayene:23678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.12.1951
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânlan Aşağıda cins ve mıkdan yazılı 7 kalem yiyecek maddesi hizalarında yazılı şekilde gün ve saatlerde Davutpaşa 3 Zh.Tuğ.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.12.1951
  • İstanbul Dördüncü icra Memurluğundan:951/3054 Dimo Krimlço'nun borcundan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen 2.5 metre uzunluğunda 500 lira değerin de komple çalışır vaziyette torna t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.12.1951
  • Edirne ÎCTtt Hukuk Yargıçlığından:951/58 Alacaklı Hazine avukatı İbrahim İnan tarafından İstanbul Samatya Tramvay Caddesi 366 Sadettin Kavala aleyhine 1411 liranın maa masraf tahsilline dair Edirne İc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan