Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.12.1951
  • Mahkemeye verilen artistler Bir müddetten beri Lâle sinemasında temsiller vermekle olan «Elen bale trupu?temsilleri sırasında,sahneye çıkardıkılan tahta bir ata Süleyman adını takmışlardır.Artistlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1951
  • Bîr falcının kehâneti «1952 senesinde harp kopacak ve birçok milletler yokoktcak» izmir,4 Milliyet)Rüy* tabirleriyle muhitinde büyük bir şöhret yapan ÎSübetay isminde 106 yaşında bir kadir gördüğü yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1951
  • Denizyolları Umum Müdürünün beyanatı Kontmental seferlerde yük navlunlarına zam yapılıyor Pendikte Ur yüzer havuz yapılacak Deniz Bankası sözleşmesi Maliye Bakanlığından geçirildi Denizyolları Umum Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1951
  • "Aralannda geçen ve kulağımıza gelen muhavereden artık Gazi Lâtife Hanım münasebetinin iyi bir şekilde düzene konması imkânı ofamıyacağım anlıyorduk.Gazinin geceyi ayrı bir odada geçirmeleri de bunu g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1951
  • Bir kaatil linç edil iyordu Yaşlı bir karı kocanın katili Tahtacı Halil yakalandı İzmir,4 Milliyet* ihtiyar bir karıkocayı parasına taraaen boğduktan sonra ıcesetlerini parçalıyan ve paketler halinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1951
  • İ z m i r d e k i büyük yangın Askerî Hastahanenin doğum kısım tamamen yandı îzmir,4 Milliyet)Bu sabah Askerî Hastahanenin doğumev,kısmında çıkan tir i Devamı Sa:7 Sü:5 te}
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1951
  • Almanyaya davet edilen Milletvekilleri On kişilik kafile dim uçakla hareket etti Federal Alman Meclisinin daveti üzerine,Manisa Milletvekili vs Meclis Başkan Vekil,lerinden Muhlis Tümay*m riyasetinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1951
  • Dün yakalanan çete çaldığı eşya ile birlikte Dün yaman bir hırsız şebekesi yakalandı Uç kişilik şebekenin reisi Hayrettinin aynı zamanda şoför Feridin katili olması ihtimali,var Emniyet Müdürlüğü hırs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1951
  • C.Bayar Amasyada Cumhurbaşkanı,bir vatandaşın yaptııdğı hastahaneyi açtı Amasya 4 Telefonla)Cum hurbaşkâm Celâl Bayar.Amasyaya gelirken bütün yol boyun ca istasyonlarda biriken halk ta rafından candan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1951
  • Bütçe Komisyonu yeni yıl bütçesini tetkika başlıyor 1_19-1952 bütçesinde temin edilen gelir imkânları ile Yol Vergisi kaldırılıyor Bütçe Komisyonu cuma günü Maliye Bakanı Hasan Pölatkanın vereceği iza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1951
  • "Halka yalnız emir vermek üzere kullanılan haşin idare amirleri devri artık kapanmıştır Ankara.4 A.A.İçişleri tiştirmek için harcanan eme.k-Bakanı Fevzi Lûtfi Karaosman-ler,idare teşkilâtı sahasında b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1951
  • Albay Çiçeklinin beyanatı Albay Çiçekli bir basın toplantısı yaparak siyasî programını izah etti.İmkân tahassül eder etmez devlet işlerinin sivil bir hükümete devrolunacağı mumaileyh tarafından evvelc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1951
  • w Sanalkâr Mehmet Pişdar «Düşünen Adam» in önünde Akıl hasfahanesindeki heykel törenle açıldı "Düşünen Adam„ı kopya rc'en scn'otkâr bu eseri 41 günde meydana getirdi Bakırköy Akıl ve Sinir Hast alıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1951
  • mı—ı BEŞİKTAŞ DJURGARDENİ 3-1 MAĞLUP ETTİ LŞehrmmde m.satır ola.aK onhman »sveein Dj«rKardeTi takımı dün feeşftfagh kaportasını* ve 3-lmaKu,olmuştur.Kesimde Iie*ikfcış forveti îsveç kalesi önünde görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1951
  • ıJııf.m ı m fc DPMeclis gnıpu dün toplandı Sözlü soruların evvelâ Grup Başkanlığına verilmesi teklifi reddedildi Ankara,4 Milliyet)D.P.Meclis Grupu bugün saat 15 de toplandı.Gündemde,devam meselesi il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.12.1951
  • KONSER Demokrat Parti Kadıköy İlçesi Müzik Kolu tarafından D.P.Bostancı Ocağı namına bir konser tertip edilmiştir.Parasız ve partili,partisiz bütün vatanda*lara açık olan bu konser 8 «uralık cumartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1951
  • HAVA j%PURUMU^ ife*ılköjf MeteoiOiOjı istasyonunun verdiği hava tahmil raporuna göre bugün şehrimizde hava:öğleye kadar sisli «s bulutlu geçecek,Irüzgâriar d»ğudan orta kowetde eMNk,hava sıcaklığında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1951
  • Lâubalilik.Bizlerde yıllardanberi devam ede gelen kötü bir zihniyet de,her isimizde lâubaliliğe yer verilmiş olmasıdır.Sabahleyin evden çıkıp Babıali yokuşuna gelinceye kadar;akşam matbaadan eve döner
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1951
  • Kambiyo ve Esham Sterling Dolar Ft Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr isveç Kr Florin-Üret Drahmi EH r»!idPP Açılıj 7.87 28030 0 80 64 OH 5:60 ¦V4.J2 50-73.68 40 044.80 01 876 973.90 1938 Milli 1941 1941 1/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1951
  • FIKRA 1 Radyodan şikâyetçiyiz!Ah bu ses alma cihazla,rı!ilimin icat ettiğini bilmiyoruz ama,muhakkak ki,bu mucit eserinin bir gün İs tanbul Radyosunun eline geçeceğini dusünseyai herhalde gayretlerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1951
  • Balıklıdaki yeni verem pavyonu inşaatı tamaınkutıyoı Balıklıdaki Verem Hastananesine ilâveten inşa.edilmekti olan 50 yataklı verem pavyonu,nun dahili kısmı tamamlanmışve karyola,yatak V;s,gibi lüzumlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1951
  • Sir Noel Clkartaflfti «sinin bir teberrüti Memleketine avdet eden eski' İngiliz Büyükelçisi.Sir.Noel* Charles'in eşi Lady Charted' Türkiye Hayvanları Koruma Cemiyetine 2000 liralık teberruda bulunmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1951
  • Eczanelerin tahdidi kalkıyor Haber alındığına göre;uzun zamandan beri Sağlık Bakanlığınca üzerinde tetkikler yapılan eczaneler kanununda yapıl ması düşünülen tadîlât tesbit edilerek eczaneleri tahdide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1951
  • POLİSTE •fr Boyoğlunda Kallavi sokağın da 11 numaralı apartmanın alt katında Hüseyin Dilâver tarafin dan kumar'oynatıldığı haber alınarak.mezkûr yer,gece ekibleri tarafından basılmıştır.Baskın sonunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1951
  • KİSA HABERLER it Millî Eğitim Müdürü Muhit tin Akdik,son günlerde işlerin çoğalmasını nazarı dikkate alarak Müdürlükte çakışan,bütün memurlara yazılı birer tamim göndermiştir.Tamimde,biriken işlerin s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1951
  • Dün Aukara vapnriyle «elen Zeyyat Mandalinci çalınmalar hakkında izahat verili Denizyolları idaresinin Ankara vapuru dün 16 da Batı Akdeniz seieıinden limanımıza 170 yolcu ve 285 ton yükle dönmüştür.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1951
  • Eminönü mmtakasmda kontrol edilen esnaf Eminönü Kaymakamlığı son günlerde esnaf üzerindeki kon trollarmı ve kaza dahilindeki faaliyetini çok arttırmıştır.Kaymakam Mekkj:Keskin ve Kaymakam Muavini Faru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1951
  • Hububat ihraç ediliyor Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ÂTmanyaya 10 hin tonluk arpa ve 5 bin tonluk çavdar.'ihraç edilecektir.Diğer taraftan îtalyadan Re çcn.sena ödünç olarak alinan buğdaylardan 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1951
  • U/unçarşulaki yancın Mercanda dün" sabali;bir yan gın olmuştur;i Uzunqarsi:Paşacamii so-ko^ında Simon'a ait 11 numa-l rah madenî eşya-fabrikasının üçüncü katında çıkan yangm kıaman ahşap olan muhitte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1951
  • HALKIN SESİ Belediye Ikı'mt KiidiTİUğünden gönd'riMşt'r:«Gazetenizin 22.11.195] tarihli nüshasında manavlarda çürük meyvalar satılıyormuş başlığı ile çıkan yazı incelendi.24.11.1951 pazar günü Şişli v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1951
  • Vali,Serkildoryaıı blokı dün yeni h Rahatsızlığı d ol ayı siyle birkaç:gündür evinde kalan Vali ve Belediye1 Reisi,Serkidbryan blokunun satış durumu hakkında:gazetecilerin vuku bulan sorularına S&-cev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1951
  • Polislere karşı gelen bir sarhoş yakalandı Fatihte Alyanak çeşme sokağında 35 numarada-oturan Mehmet Ekser evvelki gece sarhoş bir halde evine gelmiş ve annesini rahatsız etmiştir.Bunun üzerine karako
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1951
  • Kriket kömürlerinin fiatları indiriliyor Halk.tarafından büyük bir rağbet görmüş olan ve şehirde yakacak sıkıntısına meydan bmıkrnıyan kok ve linyit biriketlerininfiatları üzerinde bir indirme yapriıp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1951
  • Süleymaniye Doğumevinin 11 aylık faaliyeti Süleymaniye Doğumevine ilâve olarak inşa edilmekte olan 25 yataklı pavyon tamam r lanmak üzeredir.Bu suretle dogumevindeki.yatak adedi 75 e baliğ olacaktır.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1951
  • Bîr defin® aranıyor Göztepede oturan bir kundura boyacısı,Kesit Paşa köşkünde define arıyor Göztepede kundura boyaohfci yapan Şaban Karacaoğlu adında birinin ortaya attığı bir iddia,bütün semti heyeca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1951
  • Küçük bir çocuk otomobil altında kaldı Dün Kartalda fecî bir taşıt kazası olmuş bir öğrenci ağır surette yaralanmıştır.Hâdise şöyle cereyan etmiştir:Dün Kartal ilkokulundan evine yemeğe gitmek:üzere,ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1951
  • İki randevu evi daha basıldı Beyoğlu semtinde?iki yeni randevu evi ahlâk zabıtası memurları tarafından basılarak 6 çift uygunsuz vaziyette yakalanmıştır.Yakalanan kadınlar muayeneye sevkedilerek,rande
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1951
  • Fırıncıların',kullandığı ani Toprak Mahuslleri Ofisi" tarafından yapılan yüzde 65" yumuşak buğday,yüzde 10 çavdar,yüzde 25 Trakya.sert buğ daylı paçaldan imal edilen ekmeğin düşük kaliteli olması bazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1951
  • Savcılık şüpheli bir ölüm:hâdisesine el koydu Savcılık,dün bir ihbarın tahkikatına başlamıştır.Yapılan:ihbar şudur:Şehrimizin,resmî hastahane lerinden birine bundan,bir müddet evvel yatırılan Ahmet ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1951
  • Pamuk ipliği bollaştı Pamuk fiatlarımn gevşeme*si üzerine evvelce temininde güçlük çekilen pamuk iplikle-rinin bollanmaya başladığı görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1951
  • MAKALE j—i—a—Hesap günü İsmail Wmml DAN İŞ ME N C Son Rus notalarıma em mühim noktası,Atlantik Paktına iltihakından va Orta Şark müdafaa atetemine iştirakinden dolayı Türkiye'nin «mes'ul» to tulacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1951
  • 5 ARAUK 5 22 B.Ev 195T T.Sa» 1371 Çarşamba 1367 VAKÎT VASATİ EZAMt Güneş 7.08 2.2T O-12.05 7.28 ikindi 14.28 9-40 16 41 1200 Vatın 18 19 1.38 i Iır.Fak 5 24 1 12.42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.12.1951
  • SANAT HAREKETLERİ Dil Sorbon üniversitesinde,fizik veya matematik imtihanmda,sualleri pek güzel cevapland irdiği halde döndürülenler olurmuş.Sebep?Sebebî.belki de gülünç bulanlarımız çıkacak;çünkü Iıu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1951
  • Eğitim mensupları ila ana ve babayt meşgul eden bir me-sste Çoc ğa tebessiLn etmeyi öğretmek için bocaya başvurmazken sevmesini öğretmesi için neden bocaya müracaat etmeli Çocuklara cinsî terbiyenin m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1951
  • Amerikalı gazetecinin Mısırdan ihracı kararı iptal edildi K'ahire 4 AP)Mısır dün akşam Associated Press muhabiri Fred Zusy'nin ihracı kararıne geri almıştıribişleri Bakanı,imzaladığı bir kararname il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1951
  • Adapazarı trenleri izmit'e gitmiştik.Şehirde otel bulamadığımız için aksam "5,25 de kalkan Adapazarı treniyle tstanbula dönmek mecburiyetinde kaldık.Kırk seneye yakındır şimendifer seyahati yapmaktayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1951
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA iki motorlu ve içinde 5 yolcu bulunan bir hususî uçak dün hava alam civarında şiddetli bir kar fırtınası yüzünden düşmüş ve ateş ailmıştır.Pilot ölmüş,fakat ikisi kadın ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1951
  • Kurtlarla mücadele Yu?ogIavyada 3500 kurt,bisenede 1200 inek ve 5000 koyunu parçaladı Belgrad.4 Nafen)Koyun sürülerine mühim zarar veren kurt sürüleri ile geniş bir mücadeleye girişilmiş olduğu bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1951
  • Hürriyeti seçenler Bir Kus çavuşu Doğu Alman yadan kaçarak İngilizlere iltica etti Bonn.4 CAP)Komünizm ve Sovyet sisteminden bıraktı,ğı için ordudan firar ettiğini söyliyen bir Sovyet çavuşuna Almanya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1951
  • Strasbourg'ta Osman Kapaninin beyanatı Avrupa konseyinde statünüır bazı maddeler'nin tâdili hakkındaki teklifiniz kabui e d İdi Strasbourg 4 AA.AFP)Avrupa Konseyinin dünkü toplantısı.İstişare Asambles
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1951
  • İKİNCİ SIR HER HALDE sizi de ALÂKADAR EDECEKTİR.27 Aralık 1951 tarihi,1000 ALTİN)getirerek MAT ATINIZDA BİR DÖNÜM NOKTASI OLABİLİR onun için,4¥1N ON BEŞİNDEN evvel en az 100 LİRALIK BİR HESAP AÇTIRINI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1951
  • Orta ve Yakut Doğuda işçi teşkil&tı Brüksel.4 Nale» Beynelmilel Hür Sendikalar Birlimi 1cr* Komitesi tarafından ittihaz olunan b» karar gereğince,Orta ve Yakın Doğuda bölgevî tenisçi teşkilâtı kurula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1951
  • Evlerin ywtmas»» sebep olaa bir seak kMcaaı Dew«w.4 A.A.United Press)İçinde 14 kişi bulunaa bir B_29 üstüa aeankale,meeburl mie yaparkea yemi inşa edOrnif evlerden naateşekkil bk mahallenin ortaama dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1951
  • Bir alfan Ruslara işbirliği teklifini reddetti Vafington,4 A.A.United Pres»)Portatif bir elektrik beyin yapmaya muvaffak olaa Donald Jacobs,dün Amerikadaki Rue Ticaret Acentası,«Amtorg» un bu makine h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1951
  • Siyamdaki kansız isyan Asken grup memlekette diktatörlüğe müsamaha edilmiyecegini halka bildirdi Bangkok,4 AP)Gecen halta kansız bir hükümet darbesinden sonra iktidarı almış olan askerî grup.memlekett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1951
  • Elmısrî gazetesinin bir makalesi El Mısri gazetesi 29.10.951 tarihli nüshasında «biz ve Türkiye» başlıklı bir makale ile Türkiye ve Mısır münasebetlerini izaha çalışmıştır.Makale muharririne göre «Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1951
  • Beriimn Rae böİ£o«rade Mr kızıl artist öldürüldü Berlin.4 Nafen)Rus hç_4*1 bölgesinde bulunan kısmıniu bir kabarede heyecan verici Ur hâdise cereyan etmiftir.Ko ntinistüerin itimat ettiği komik artist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1951
  • Mektubun zarfına,pullarına,üstündeki damgalara uzun uzun baktı.Ondan sonra geniş bir soluk aklı.Madam Tamara,ondaki saramtıyı gözden kaçırmamış gibi,yanına kadar sokuldu:Ne var,dedi;niye öyle üzgün gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.12.1951
  • vp:3 Amerikan Generali O*-İmin VV'andster dün Ankaradan uçakla İzmire gitmiştir.Resimde Ge-neral YVandsteri Gazi' eridir tayyare meydanında kendisini karşılamağa gelen yük* sek subaylarla bir arada gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1951
  • Afrikanm kâşifleri kimlerdi?ı ı ı—m i m i Davit Livingston Afrika için en çok ve doğru bilgiyi verdikten başka;keşi lerini tamamlamak uğrunda orada can veren tüyük küslerdendi Afrikaya ilk giden yaban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1951
  • Florida sahilleri senenin her mevsiminde dünyanın her tarafından gelen güzellerle dolup taşar.Bunların arasında Şarklılar da var,Garplılar da,Cenupta doğanlar da var,Şimalde dünyaya gelenler de.Niteki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.12.1951
  • Ordu Takımımızın Lüksenburgdaki maçı Ordu temsil bürosu rr üzerine bir ta Millî Savunma Bakanlığı temsil bürosundan bildirilmiştir:Ordu takımımızın Lüksenburg'da yaptığı Ordulararası Futbol Şampiyonas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.12.1951
  • tf.ımm H tfi.Dünkü maçın tahlil ve tenkidi Sulhi GARAN İtiraf etmek lâzımdır ki,Beşiktaşm dünkü 3-1 lik galibiyeti,yerden göğe kadar haklıydı.Siyah beyazlılar bütün hat lariyle,top alıp verişleriyle,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.12.1951
  • Kavasoğlu kelimelerin üzerine basa basa,cevap verdi:Pek kurtaramazdın demem ama,herhalde bir hayli zor olurdu.Belki de ayıramazdınız güreşinizi.Demek bu kadar güveniyorduiı Hamlacıya?ha usta?Elbette.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.12.1951
  • Hon ve B İspanya lig maçları heyecanla bir safhaya girmiştir.Madridin meşhur kulübü Atletico hâlâ lig liderliğini muhafaza ediyor.Bilindiği gibi bu takımda «Si-I yah inci» Larbi Benbarek ile îs veçli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.12.1951
  • Türkiye Mısır dostluk maçı 2 Aralıkta tstanbulda oynan,ması takarrür etmiş olan Türkiye Mısır amikal futbol ma çı;son hâdiseler sebebiyle geri kalmış bulunmaktadır.Mısır kafile başkanı Refet Paşa,Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.12.1951
  • »İ.V V-Whm It m İ 5 M |p Dün çok güzel bir oyun çıkararak İsveçlileri 3-1 yenmeğe muvaffak olan Beşiktaşlıların bir hücumu İsveç kalesinde sona eri yor Foto* Milliyet S.önemli jurgarden'i 3 1 ye Fevk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.12.1951
  • Okul maçlarına bugün devam edilecek Okullararası spor karşılaşmaca rina bugün öğleden sonra devam edilecektir.Geçen hafta başlayan futbol karşılaşmaları üç stadda birden yap'lacak voleybol ile basketb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.12.1951
  • I Türkiye1 olimpiyat Komitesi 1952 de Helsinki'de yapılacak 15 inci limpiyat Oyuniarına lâyıkiyle hazırlanabilmek ve şimdiden hangi spor branşlarının ne şekilde çalışacaklarını tesbit etmek ve icabede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.12.1951
  • Bundan evvel Atinada oynanan Türkiye Yunanistan macında santrfor Reha gol peşinde Türkiye Yunanistan milli maçına hazırlık Akdeniz Kupası Futbol Maçları serisinden Türkiye Yunanistan genç takımlar fut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.12.1951
  • I güîeedeki sivil müdafa kolejce bir çok memie(etlerden gelen öğrenc ler devam ediyorlar Sivil müdafaa alanında Büyük Britanya stratejisinin eğitim ve araştırma merkezi o.an «Sivil Müdafaa Kurmay Kole
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.12.1951
  • FAYDALI Vapurlur Gidecekler 22.00 Tırhan)Bandırmaya* 14.00 Giresun)lzmixe Gelecekler 14.35 Marakaz)Mudanyadan 6.30 Tırhan)Bandırmadan 16.30 Etriisk)tamirden Tren 1er Gidecekler 6.25 Erzurum 6.45 Doğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.12.1951
  • KAYIP:IstanbuJ İli.Beyazıt nuıııs memuıluğundan aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim.Yenişini alacağımdan,eskisinin hükmü yoktur.1339 Doğumlu Yusuf oğlu Hasan Tahsin Uyumaz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.12.1951
  • KONGREYE DAVET Mardin Yüksek Tahsil Gençlik Derneğinin yıllık kongresi Şehzadebaşı Letafet apartmanındaki merkezinde 9 aralık 951 günü saat 14 te ve ekseriyet sağlanmadığı takdirde 16 aralık 1951 günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.12.1951
  • Fi.till 3 üncü Sulh Hukuk Yargıçlığından 951/1217 Halen Bakırköy Akıl Hastahanesiııdt tedavi altında bulunan Abdurrahman oğlu Hali t Turgut'un hacri ile kendisine Çengelköy Kuleli caddesi 39 numarada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.12.1951
  • Koçan kuşlar Zerrin,büyük bir ipek mensucat ticarethanesioi'iı daktiloluğu nu yapıyordu.Sarı saçlı,yeşil gözlü,pürüz.»tiz pembe yüzlü,güzel bir kızdı.Aynı zamanda çaLşkan ve becerikliydi.Müessese sahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.12.1951
  • KÜÇÜK KARİŞİK İŞ komedi 3 perde Çarşambadan bnşka her alı-şam saat tam/SAHNE 2115 de Cuma-I Pazar matine!saat tnm 17 de.30 Kasım Cuma gününden itibaren matineler 14.30 da.Telefon;40276.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.12.1951
  • TEFKtKA No:72 "E iz,tahta on yaşında sultan da şahımızın zekâsı devleti idare' KEMAL SA.ilANCICİL çıkardık.Padi-e elve,ri^lîdir„ Eğer sizler namuslu,dürüst,Yatanını seven kimselersenız,bunu tekrar etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.12.1951
  • Tuhaf ğey,demek erken gelmişim,akşama daha çok v*r,garip şey şaşırmış olacağım' diye mırıldandı.Koluna giren bekçi Me itiraz etmeden yürüdü.Kendi kendine hâlâ söyleniyordu:«Bugün Mayının sonu,ayxn 31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.12.1951
  • 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA 1 Bedeli yüksek iki kelime)2 Gözünü aç iki kelime)Baştaki harfsız ileriye fırla.3 Tersi bir nevi toprak.Baştan geçenler.4 Hedefi bu lan bileşik kelime)5 Parlak anlamına bir er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.12.1951
  • İSTANBUL BELEDÎYESt SEHÎR '"ft 1TROLABI Saat 21 de DRAM KTSMÎ SOYGUN Yazan:ili.Cevad Fehmi Başkut Telefon-4215?KOMEDT KTSMI AHRETTEN SELÂM Yazan:Alberto Calantuonl Türkçesi:Ertuğrul Kayihaa Telefon 40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.12.1951
  • RADYO ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Radyo saİon orkestrası 13.45 Şarkılar 14.i5 Programlar ve dans müziği «Pl» 14.40 Türkü ler «Pl» 15-00 Kapanış 17.57 Açılış ve programlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.12.1951
  • rf—p—w—mm I MİLLİYET I NUsihasi 15 kuruştur Abone şeraiti TUrkiye Hariç Lr.Kr.Lr.Kr.Senelik 42.00 8100 Altı aylık 22.50 43.08 Üç aylık 12.00 24.00 Bir ayılk 4.50 0.00 İLAN FİATLARI 2 ve 3 üncü sayfanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 05.12.1951
  • Beq;tarafı birincide» lalar olduğu gibi meslenin halledileceğine emin gibi idi.Erzuıumdan tam hareket ediyoruz.Otomobiller evin önüne gelmişlerdi.Otomobilleıe binişirken Gazi,Ordu Kumandam Aii.Sait Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1951
  • Yaman bir hırsız şebekesi Uscb Mriadde)yaptığı tahkikata nura,hadis* şudur:Son günlerde üç şahsın Kapakçarsıya ve Eitpazarma,dikkati çekecek krymetli eeyagetirerek sattıkları görül müştür.Durumda» hab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1951
  • D.P.Meclis wupu dön toplandı yordu.Söz killeri;keo tüerine haki* ea birinin de sörift MMW amma* oHmğtam MâMRler.Sözlü nnmhma Ora» idare Heyetia* vmOmmâ via doğru i»hudan soma,İm takM te reddedildi.Gft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1951
  • Menkul mal satı'acak ve onarım yaptınlacak MahunmtA bedeli Teminat» Ur* K.Lira K.H» 00 58 50 Yıldı* I*,inci Muhabere tabı*runda bulunan 478152 motor Nolı Ford marka halk tipi kamyon.553-1624)ltf v.6 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1951
  • içişleri Banan valilere tamimi f 3aş tacrorh birincide» hresn neciler,yahut vatandaş» haklarını koruyabilmek üzere kabul «dilen İr auriar,bizi giL zel Gayelerimize şüphesiz daha yaklaştırmış bulanmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1951
  • Deniz Yolları Umum Müdünün beyanat.Ba« taraf i birincide çalıştık fakat muvaffak olamadık.Çönkö maliyetler çok yükselmiş bulunmaktadır.Ocak ayında Paristc bir toplantı daha yapılacaktır.Bu toplantıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1951
  • Bir Icoatil linç ediliyordu Bat tcaafı birincide)vatandaşları dağa kaldıran ca navar yakalandıktan sonra halk tarafından linç.edilmek tatanmişse da buna meydan' verilmemiştir.Adi!tahkikata başlanmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1951
  • Almanyada serbest seçimler Siyasî I.mssjjiiii,Batı Allaaa^ anın komisyona davet edilin amam karar verdi Paris,4 A.A.United Press)Birleşmiş Milletler siyasi komisyonunda bugün ilk sözü alan ingiltere»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1951
  • Bütçe Komisyonu tarafı bscLadde •«ektirmüzakere» ta bfttçe,şubat ayının i Meclise suatulacak ve M gfbı Mwlı olarak noAsa.Bfltçe affa Komisyon Wall bir tanzim et»U gör»;Komis millotvekiDeri 3 gruplara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1951
  • Bir falcının kehânati Bat tarafı birinci**)ederek etrafta büyük bir alâka uyandırmıştır.Müneccim nine lâkabiyle ma ruf ol«aı bu ihtiyar kadın rüyasında,siyah renkli bir kediyi bir apartmanın dördüncü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1951
  • Almanyaya dûvet edilen Misletveki teri r Baxter alı blri'ndde-l kalkışından evveı kendisiyle görüşen bi rmuhabi-rimze Muhlia ITümay ezcümle demiştir ki:Davet 12 gün için yapılmıştır.Fakat bazı hususî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1951
  • Izmirdeki büyük yangın Bas tarafı birincide)yan*nn oldukça büyük bir tehlike yaratmıştır.Elektrik kon tagı neticesinde zuhur ettiği söylenen yangın,doğumevi kıs mini kısa bir zamanda kül etmiş ve doğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1951
  • Soçi'de mühim bir toplantı ıi—i^ Politbüronmı önemli üyeleri Staliu'in dinlenmekte oldn-&u Sofiye acele olarak i_ça&ınkhlar_Londra,4 Nafen)Buraya gelen lıa,porfa*a göra,Sovjtet Polilbü;ocunun önemli ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1951
  • Bas tarafı birincide)bilmiyorum.Yalnız,hastahajtenln ön bahçesindeki muaz_»em şan'at eseri karşısında birçoklarımız dakikalarca düşün dük,durduk.Bn eser meşh^rn* Fransız h-eykefitraşı Rodin'ln Düzinen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1951
  • C.Bayar A m eşyada Do» larafı birincide)Ende istasyona gelmişlerdi.Tur hallıar aynı yakın ve sıcak a^âka ve sevgiyi gösterdiler.Tren öğleyin Amasyaya geldi.Gar,hıncahınç kalabalıktı.Bugün Amasya iki t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1951
  • Albay Çiçeklinin beyanatı Başmakaleden devam)için kaybedilmiş bir memlekettir.Halep sokaklarında velini-menleri Stalin'in resmini dohtştıranuyacak,beyannameler neşrederek halkı Kusyanın e.ri ulunda to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 05.12.1951
  • Demirköy Malmüdürlüğüden 18580 lira muhammen bedelli Demirköy Hükümet konağı onarımı işi 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde ve 17.12.951 Pazartesi günü saat 15 de Müdürlüğümüzde müteşekkil komis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.12.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Aik ör i Kifa afi la n I arı Kapalı zarfla 357 i'det 3 No.lı benzin el tulumbası satın alınacaktır.İhalesi 0/12/951 cumartesi günü saat 12 de Ankara M S.B.2 No.lı Sa,Al,Ko.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.12.1951
  • Oxtazi Ticaret Türk Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Ba'lcanl.ğ.ndan Şirket sermayesinin 100 ünün ödenmesine ait yönetin kurulu kararı 20 ekim 1951 tarihinde ilân edilmiş bulunmaktadır.Teahhüd ettikler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.12.1951
  • a I.E.T.T.İstetmeleri Memur ve Müstahdemleri Yard.m Cemiyetinden Cemiyetimizin nizamnamesinin 14 üncü maddesi gereğince 1.12.951 tarihinden yapılacağı evvelce ilân edilmiş olan umumi heyetin toplantıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.12.1951
  • itibarile tamamen ayrı bir mevki sahibi Fransız arabası «Önden çekişti» CITROEN arabalarından bir parti gelmiş ve [bir parti yakında beklenmektedir Çok elverişli yeni şart-[larımızı öğrenmek üzere,say
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.12.1951
  • ÖARAINII BANK/MU» MM H&r 100 Liralın tir hesapta 700.000 Lira kıymetindekl bu apartmanın T numaralı daitvşlni kazanabilirsiniz^-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.12.1951
  • Betonarme köprüler ycpımı Karayolları Genel Müdürlüğünden:1 Eksiltmeye konulan İh:Elâzığ ilinde Elâzığ Çemişkezek yolunda Murat nehri üzerinde Avşan)Çarsancak Mazgirt yolunda Peri)ve Hozat Ovacık yolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.12.1951
  • Devlet Orman İsletmesi Düzce Müdürlüğünden 1 İşletmemiz Çiçekli ve Balıklı bölgeleri emvalinden Düzce istif yerinde mevcut 2248 adet karşılığı 148.583 metre,küp kayın dolap kerestesi açık arttırma sur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.12.1951
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı işlerini idare eden:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer;N# A.A# N.K,Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.12.1951
  • DAVET:318 neş'etli subayların 49 uncu yıldönümü 6/12/951 perşembe günü saat 14 de Harbiye Orduevinde kutlanacaktır.Arkadaşların gelmeleri rica olunıv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.12.1951
  • st.Lv.Amirliğinden verilen Asken kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazı lı mevadın kapalı zarfla eksiltmeleri,hizalarında yazılı günsaat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartnameler K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.12.1951
  • Yorgunluktan Mütevellif YARIM BAS AĞRILARINA KARŞI.KiNiNLi GRıPiN Bütün ağrı,sızı ve sancılan aındırır Nezle,ç ip ve romatizmaya karşı müessir bir müstahzardır Mideyi bozmaz,kalbi ve böbrek' leri yorm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.12.1951
  • Kastamonu şehri tevsi elektirilc şebekesi yaptırılacaktır Kastamonu Belediyesinden 1 Kastamonu şehrinin elektrik tevzi şebekesi tevsi ve ikmal işleri 4768 sayılı kanun mucibince teklif alma suretile y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.12.1951
  • DÜNYADA RAKİPSİZ DÖRT Til* MOTOSİKLET DAİMA C2 125 JAWJ 350
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.12.1951
  • İstanbul Asliye 3 üncü Hukuk Yargıçlığından 949/2298 Fatma Kahraman tarafın dan evvelce Şehremini Denizabta!mahallesi Hacı Zihni sokak No.4 de oturmakta iken şimdiki ikametgâhının belirsizliği anlaşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.12.1951
  • İstanbul Jandarma Satmalına komisyonu Başkanlığından 9000 lira bedel keşifli Bakırköy Jandarma Birlik binasının ikmal inşaatı 17 aralık 951 pazartesi günü saat İU,30 da Taksim Ayaspaşadaki kurulumuzda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan