Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.12.1951
  • İçişlerini ve Tekeli idare edecek İki yeni dym İçişleri Bakanlığına Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu,Gümrük ve Tekel Bakanlığına da Sıtkı Yırcalı tayin edildi Ankara,2 «Milliyet)îqişleri ve Gümrük ve Tekel B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1951
  • P.T.T idaresinde inkişaflar nkaradan gelen haberler P.T.T.Umum Müdürlüsünün iktisadî devlet teşekkülü olacak idaresine ait haıuriıklurın ikmal edildiğini bildirmektedir.Devlet kırtasiyeciiiğimiziii ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1951
  • Suriye Cumhurbaşkanı Attasi dün istifa ett Genel Kurmay Başkanı albay Çiçekçi cumhurbaşkanlık vazife ve salâh fy etlerini üzerine aldı Şam,2 A.A.Geselker-1 tır.Albay Edip Çiçekli,Suriye may Başkanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1951
  • MEŞUM RANDEVU YENİ tefrikamız MEŞUM RANDEVU MEŞUM RANDEVU «MEŞUM RAN-DEVU» Amerikanın mi tanınım* polis romanları yazarı Cornell Woolrich'in en eseridir.Cornell Weolrich mtt*tearı olan William Irish i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1951
  • Gazinm lâtife Haramla Evlenmesi ve Ayrılması mı it t "i 1-ı-T"ı-im "i m ı_ı ı «Günler geçtikçe bu hırçınlıklar artıyor ve Lâtile Hanımefendi Gazi Mustafa Kemal ile değil de her hangi alelade bir odaml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1951
  • Son Rus notaları İstanbul AP)Associated Press muhabiri Edwin Greenwald bildiriyor:Rusya.Türkiye Özerinde,bugüne kadar görülmemiş bir şekilde siyasi bir tazyik icra "etmesne rağmen,burada hifbir endişe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1951
  • Gizli mahalle mektepleri Bazı yerlerde yapılan Arapça tedrisata karşı,Bakanlık harekete geçti Ankara 2 Milliyet)MiHÎ Eğitim Bakanlığına resmi yollar dan gelen haberlere göre,bazı İllerde ilkokul çağın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1951
  • DJUR?ARCEN Fi NEKÂH ÇEVİ 4 1 YENCİ Dün İsveçin Djurcardea takımı Fen o rbahçeyl 4-1 mağlûp etmiştir.İlk devre 1 1 bittikten «onra İsveçliler açılmışlar,vaziyeti 4 1 e çıkanmşhuâtr.Bn arada F.Bahçe,iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1951
  • Cu uılı urbapka aı Basar Bayar Samsuna gidiyor Cumhurbaşkanın»,Millî Savunma.Bayındırlık vt Taran Bakanları refakat edecfek Ankara 2 MilllyçO Cumhurhaşkanı Celâl Bayar.pazarte si günü sabah 8 de kalke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1951
  • Balıkesirde mühim bir infilâk Memleket Hastahanesinin kalorifer kazanı patladı,üç ölü 5 yaralı var Balıkesir 2 A,A.Bu sabah saat 10.40 ta şehrimiz memleket hastahanesinin kalorifer dairesinde bir infi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1951
  • S i g a r.a f iatlarına yopılanzam Ankara,2 AA.Gümrük ve Tekel Bakanlığından bildirilmiştir Tekel mamullerinin f iatlarmda 1943 yıiinda yapılan ffca* arttırmalarından sonra bu defa fiatlarda yeni bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1951
  • İranda garip bir teklif Başbakan Yardımcısı Hüseyin Meki,«İstanbul Cad desh ad ı u m «Kahire» Caddesi olarak değiştirilmesini istedi Tahran,2 A.A.îı ran Meclisi,bugünkü top-I inn t ısında yakında yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.12.1951
  • MAKALE L-J—Milliyet telâkkisinde ihtilâflar Ismail Hami DAN1ŞMEND Bizde bir çok şeyler gibi mitliyi i mefhumu da tan ot ene siyaset oyuncağı t:Kültür seviyyeleri müsait olmıyan bir takım politikacılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1951
  • KONGRE Gazeteciler Cemiyeti yıllık kongre»!6 aralık perşembe f€nü naat 14 t e Cemiyet Merkewu de yapılacak a*.MEVLÎD Dün öğle namazım rmttaakıp Beyoğlu Firuzaga CamiiaRte Kore şehitlerinin ruhların* t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1951
  • Bir kız annesini döve döve öldürdü Suadiyede,annesini dövmek le ölümüne sebebiyet vermiş olan Zii.et Ayşe adındaki kız,tevkif edilmiştir.Ana,kız arasındaki anlaşmazlık,bir börek pişirme meselesinden z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1951
  • HAVA-'Wgr^ri Pedurumu »ciilKoy Niei£ü:olujı istasyonunun verdiği hava tahmin rakoruna göre.bugün şehrimkde Bav öğifvp kadar az bulutlu V» i ö_eden sonra bulutlu geçecektir.Rüzgârlar doğudan arta kuvve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1951
  • a„ 3 ARALİK 1951 Pazartesi Bu 3 R Ev 1371 20 T.SanI 1367 VAKÎT VASAT!EZANİ Cüneı 7.06 2.28 öğle 1204 7.22 İkindi 14.28 9.4« Aksara 16.41 12.00 Yatsı 18.19 1.37 İmsak 5 22 12.4i L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1951
  • Geçenlerde Kadıköyünürı meşhur «Bitpazarı» na nasılsa yolum düştü.Burada,eski karyoladan tutunuz da soba,gardrop ve aklınıza gelen hear türffi ev eşyası,gelişigüzel s*trfır alınız.Bunların ölmüş bir v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1951
  • Kambiyo ve Esham Sterling X oiar Fr Fi arifin Isviç:e Fr.Belçika Fr İsveç fCr Floruı Üret Orahr.il ficko Mİf* AçeUf 7.87 280 30 0 80 64 03 5.60 12 50 73 68 40 0 4480 101 870 0 73 90 ıtf33 »m«ani w.¦İ9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1951
  • Kamyonla duvar aramda ka tarak yarataamıs Dün Fenerde bir taşıt kaza sı olmuş,bir işçi kamyonla du var arasında kalarak muhtelit yerlerinden ağır surette yaralanm ıştır.Hâdise şoyl* eereyaa etmiş* tir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1951
  • Ortaokul ve Liselerin dinlenin* tatfH Ortamektep,lise ve muadili okullarda dinlenme tatili bu ayın 26 yında başlayacak ve S ocak sabahına kadar devam ede çektir.Bu birinci dinlenme tatilinden sonra,ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1951
  • FIKRA î Mesken derdimiz İstanbul için mesken derdinin can daman arsa kıtır,gı veya pahahhğmdadır.Sıcak bir yuva hasreti çekenlerin içleri yanarak tekturladıkları bir cümle vardır.Ah bir arsam olsa.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1951
  • Tramvayda hırsızlık 65 yasında bir ihtiyara 1600 iirau ile 27 altını salındı Ankaranın Kızilcahamam ka zasma bağlı köylerden birinde oturan Mehmet isminde 66 71 yaşlarında bir ihtiyarın yanında buluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1951
  • Atatürk heykeli için Ankaraya giden heyet döndü İstanbul Üniversitesi bahçesine Atatürk'ün bir heykelini dikmek için teşebbüse feces Millî Türk Talebe Birliği,hükümetle bu mevzuda temas etmek üzere An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1951
  • Gözleri görmeyen bir emekli intihar etti Evvelki gün Fatihte çok fecî bir hâdise cereyan etmiş;gözleri kör olan bir emekli,evin helasında kendini çakı ile öldürmüştür.Bu facianın tafsilâtı şöyledir:Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1951
  • HALKIN SESİ Fatihte oturan tir okuyucumuzun memnuniyeti Fatihte Malta çarşısında 88 numarada İsmail Güder yazıyor:«Gazetenizin 14.11:51 tarihli nüshasında neşrolunan şikâyet mektubu üzerine Fatih Kaym
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1951
  • Hubny&a odffea Rrihoıllcre fazla olarak 225 %hı lira ödendiği f^bi/Haljtesellüm edilme don tediyat »yapılmış Dün bir sabah gazetesi tarafından Denis Yollamasında mik tan birkaç milyon liraya varan bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1951
  • Son Lir haft» içinde mil ithal nallan Son hafta içinde limauumu 14 vapurla gelen ithal malları şunlardır:120 ton kurma,469 kafes ziraî âlet,5 ton sıhhî malzeme,2776 radyo,2285 kab otomobil lâstiği,242
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1951
  • Tedavüldeki paramız Geçen hafta 1 milyar 151 milyon 550 btm 894.5 lira «lan tedavüldeki para mikdarı,bu hafta 1 milyar 138 milyon 781 bin 742,5 liraya düşmüş bulunmaktadır.Azalış mikdarı ertalama olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1951
  • Arkadaşını hiç yüzünden ağır surette yaraladı Karagümrükte Keçeciler caddesinde oturan ve Terzi Okulu na devam eden Ferruh flTaneievlerinde misafir bu'unan eczacı kalfası Ekrem Çift'le kardeşini dövdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1951
  • Zorba gençler İki gangster mukallidi zorla para isterken yakalandı Gangsterliğe heveslenerek tehditle para koparmak isteyen iki genç daha yakalanarak Savcılığa verilmiştir.Aziz Uzun adında bir genç,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1951
  • Yasak bölgelerdeki arazi topraksız köylüye vericek Yakın zamana kadar yasak bölgeye dahil bulunan ve bilâ hare alınmış olan bir kararla,askeri bölge olmaktan çıkarılmış olan mıntakalarda bulu nan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1951
  • İki sarhoş kadının marifeti Necla ve Yılıdız adlarında iki genç ve güzel kadın,Bebek gazinolarından birine giderek 1,5 kiloya yakın rakı içmişlerdir.Zilzurna sarhoş olan kadm lar rezalet çıkarmışlar v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1951
  • HABERLER it Belediye.Vefada,Cihangirde,Fatihte ve Aksarayda sahibi bulunduğu birtakım küçük arsa lan satışa çıkarmıştır.Bilindiği gibi evvelce.Belediye Gureba Hastahanesinin arkasında bulunan Yenibahç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1951
  • POLİSTE Mehmet Keleşoğlu isminde bir göçmen Sirkecide «Ben ko munistim,beni Buigaristana gön derin» diye bağırdığı iddiasiyle savcılığa teslim edilmiştir.¦jr Samatyada Ali Fakıh ma hailesinde oturan N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.12.1951
  • Siyasî İcmal Türl iye Bulgaristan münasebetleri Birinci Dttnya Harbinde,vatanî vazifemizi yedek subay o* larak Roınanyada bulanan Altıncı Ordu kararmalımda yapıyorduk.Tuna Ordusu ismi verilen mürettep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1951
  • Kılavuz köpekler Körlere klavuzluk eden köpeklerin sayısı çoğaltılıyor Londra,2 Nafen)Parlâmento üyelerinden Mr.W,S Shpeberd,Sıhhiye Bakanlığına müracaat ederek körlere kılavuzluk eden köpeklerin yeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1951
  • Çekos'ovckyada silâh altına al nan gençl r Londra,2 Nafen)Bura ya gelen raporlara göre,Çekoslovak hükümeti,gençleri si lâh altına toplamaya başlamıştır.Komünist idareciler,askerî talim ve terbiye saye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1951
  • Eisenhower Fas Genel Va'isi ile görüştü Rocquencourt,2 A.A.Atlantik Ordusu Başkomutanı General Eisenhower,Paris civarındaki Genel Karargâhında Fransa'nın Fas Genel Valisi General Guillaume ile bir gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1951
  • Bir Amerikan hava f îosuâkdenize fart ket etti Fort Worth,Texas)2,A.AJ B-36 ııçankalelerden mü rekkep bir hava filosu dün sabah Carswell üssünden havalanarak Akdenizdeki Amerikan üslerinden birine doğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1951
  • Eir dağdan çamurlar işkrıyor Calabra,2 A.A.Bir dağın,Caiabra'nın doğusuna rast layan yamacında,çamurlu sular fışkıran muazzam bir kovuk ağılmış ve tahminen 50 bin metre küb kadar çamur,kaya ve toprak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1951
  • Mısırın pamuk ihracatı tehlikeli duruma düştü Mısır bamukcuarı "tedbir alınır azsa istihsalinizin yarısını ihraç edebileceği?dedi Kahire,2 AP)Mısırın daki temsilcisidiren zengin pamukçusu olan Muhamme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1951
  • Bir şoförün ifşaatı Fransaya iltica eden Romanyalı,Anna Pauker'in götürü idi Paris,2 A.A.Romanyanın Paris Büyükelçiliği şoförü 43 yaşmdaki Dımitru Gica ile karısı birkaç gün ara ile hürriyeti seçip Fr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1951
  • Maliye Bakanı geldi Maliye Bakanı Hasan Polatkan dün sabahki ekspresle şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1951
  • kolonyanın bir notası Polonya «Amerikanın mütekabil emniyet kanunu» nu protesto etti Paris,2 A.A.Polonya Haberler Ajansının bu sabahkyayınında bıldiriJdiğine göre,Polonya Dışiş-eri Bakanı Varşova'daki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1951
  • KISA HARİCİ HABERLER AMERİKA Burada söylendiğine göre halktan ısı* la teşvik görecek olursa Mac Arthur Başkanlık icin namzet gösterilmeği kabul edecektir İNGİLTERE 5630 tonluk Romen bandralı Plekanov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1951
  • İsrail Cumhurbaşkanı Weizmcn ağır hasta Tel Aviv,2 Nafen)Bu sabah açıklandığına göre,İsrail devletinin ilk Cumhurbaşkanı Weiaman,zatülcenpton hasta yatmaktadır.İsrail halkı,Cumhurbaşkanının hastalığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1951
  • Türkiye Turizm Kurumu bir broşür çıkardı Türkiye Turizm Kurumu,memleketimize »»elen yabancıların mevzuatımızı bilmemelerinden doğan güllükleri bertaraf etmek gayesiyle bir broşür bastırmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1951
  • SANAT HAREKETLERİ 2 Aralık 1888 Şu tarihten düne kadar kaç yıl geçmişse.Namık Kemal öleli i«tc o kadar olmuş:Varsın Süleyman Nazif:«Bizi yatatan Allah,yetiştiren de Namık Kemaldir» demiş olsun.Siz fu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1951
  • Deniz altlarında da petrol aranmaya başlandı Suni çelik odalar kuru su altında petrol aranıyor Bu şekilde pettol aranması ilk defa 1947 yılında Amerîkada yapı di Bir petrol istasyonu olan Grand İsle,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1951
  • Göm home*'in ölümünün yıldönümü Büyük Yunan şairi Honıer'iu ölümünün yıldönümü münasebetiyle birçok memleketlerde merasim ya pıldığını gazete haberi olarak okuduk.Dünyanın en tanınmış,en çok okunmuş ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1951
  • MİLLÎ ROMAN BM Tefrika No:50 Şahende Hanım çarçabuk kenaiui toplar:Ben de karışmam!Ekmek yediğim kapıya karşı say gısızhk eder miyim?Şöyle lâf olmın diye söyledim.Deyip susardı.İşte aylar geçmiş,bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.12.1951
  • J1*#-W 20.Century Fox Film Şirketi nin yeni yıldızlarından Barba ra Brandt,Hollywood'dald kesif çalışmalarından sonra yor günlüğünü çıkarmak maksadi yle Miami'ye gitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.12.1951
  • HERGUN TARİHTEN MERAKLI BIRVAK'A Hazreti Muhammedin ilk askeri teşkilâtı Müjdeler olsun!Cenabı Hak,mümin kullarına nusret ve ıa^r ihsan etmeğe kaadirdir,islâmiyet nurunun Resulü Ekrem den yayılmağa ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.12.1951
  • Birleşmiş Milletler Deniz Kuvvetleri Kometanlarından Albay James Murray ve Kuzey Koreli Albay Chang Chun San ilk lâhsız bölgenin hududunu harita üzerinde tesbit ediyorlar.Büyük Britanyanın m^ en tanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.12.1951
  • ¦ş\Dfinkü Fenerbahçe Djurgarden maçında,kaleci Fehmi bek Orhan'ın önünde yere yatarak İsveçli sağaçık Erickson'un hücumunu önlüyor,tî ^na T!1 o uıtarden Fenerba 4-1 yenmeye muvaffak Sarı-Lacivertliler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.12.1951
  • Kel Aliçonun zaferi hiç d« küçümsenecek bir şey değildi.Kırkpmarda,bu hakikî er mey danında büyük ortayı kurtarmak mühim bir mesele idi.Bra Aliçonun o gün karşısına Cikan pehlivanlardan ikisi hakikatt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.12.1951
  • italya lig madan Mİ1İB liderliği.Juvenilis ikin eüigi muhafaa ediyor Roma,2 Radyo)Lif maçlar inin 11 inci haftasında fu ae t keler alının ıştır Atalanta 0 Laâo 2 Bologna 0 Sampdoria Como:2 Novarra:2 L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.12.1951
  • Maçın tenkidi Fenerbahçe antrenörünün,penaltı atacak oyuncuya evvelden tesbit edip hazırlamaması Sarı Lacivertlilerin mağlûbiyetini intaç etti Su hi GARAN Dünkü tahmin yazımın son paragrafında •Eğer F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.12.1951
  • Kâmil,sahicin hücumunu önlerken Nedim 4)o»o ¦•yredijoı Diğer küme maçları BeycğSuspor Elektrik'i 2-1,San yer,Süieymaniyeyi 3-1 yendiler ŞEREF STADI Bayoûluspor:2 E.T.T.1 İkinci kümenin mühim maçbarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.12.1951
  • Djurgarden son maçını sah günü yapacak Djurgarden.son maçını salı günü yapacaktır.Galatasaray'la berabere kain ve Fenerbahçey de yenen Djurgardenlller İstanbul şampiyonu Beşiktaşla salgünü son karşıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.12.1951
  • Haftaya hususî maçlar yapılacak Cumartesi ve pazar günü üt büyük kulüp arasında hususi maçlar yapılacaktır.Çok çekiş,meli geçecek bu maçlardan son m Rapid takımı şehrimizde maçlar yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.12.1951
  • Amerikan üniversiteli atletlerine ait bir karar Dayton Florida 2 A.A Afp)Amerika Olimpiyat Komitesi Başkanı Avery Brunday yaptığı bir basın toplantısında,vasıtalı veya doğrudan doğruya,kendilerine yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.12.1951
  • IViatra alınacaktır Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığından Teşkilâtımız ihtiyacı için beg bin tane matra kapalı zarf usuliyle alınacaktır.Tasarlanan bedel tanesi 8 lira 75 kuruş hesabiyle,tamamı 43750
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.12.1951
  • Açık eksiltme pazarlık ilânı Sultanselim Kız Enstitüsü Müdürlüğünden 1 Sultanselim Kız Enstitüsü binasında onarım işi.Keşif bedeli 3000 lira 00 kuruştur.Eksiltme 21 12 1951 tarihinde cuma günü Baat 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.12.1951
  • TEFRİKA No:70 REfîAÎ SAMVNCÎl'h.Yalnız kalan Sadrâzam hırçından titriyordu j u abazaya ne yapmak mümkünse Caten henüz öcümü almadım!Kalkarak ilâve etti:İstersen hocam,yavaş yavaş gidelim,hainleri göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.12.1951
  • Her akşam saat sekizde buluşuyorlardı.Kar yağsa,yağmur yağsa,i'ırtma kopsa,bu gene de buluşmalarına mâni teokil etmezdi.Bu yeni bir şey değildi;geçen sene,ondan evvelki iKi sene,hep aynı şekilde devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.12.1951
  • KÜÇÜK KARIŞIK İŞ Le Complexe de Philomene lomedi 3 perd» SAHNE Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma.pazar matine saat tam 17 de 30 Kasım cuma gününden itibaren matineler 15 de Telefon:4027
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.12.1951
  • Bir sarhoş tren altında can verdi Erenküyünde aşçı Mustafanm yamnda çalışmakta olan Erzincanlı Ali,sarhoş bir vaziyette Kartal Yunus Çimento Fabrikası istasyonunda ray lardan geçerken trenin altında k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.12.1951
  • R A D Y O İSTANBUL 12 57 Açılış vc programlar 13 00 Ha »e.er 13.15 Karışık,haiıi" öğle müziği ve operet sarkılan rl.13.45 Şarkılar 14.15 Pıcjramlar,dans ve caz müziği il.14.40 Türküler Pl.I5;00 Kapan.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.12.1951
  • İSTANBUL BELEDÎYESt SEHÎR "î\ATROLABI Saat 21 de DR* M KÎSM1 SOYGUN Yazan:Cevad Fehmi Başkut TeİLton:42157 KÜMKDİ KKMI AHRETTEN SELÂM Yazan;Alberto Caıantuonl Türkçesi:Ertuğrul Kayihan Telefon 40409 P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.12.1951
  • Bir budala ile mi?Birkaç saat karşılıklı oturmalarına rağmen,Nçcmi sözünü esas mevzua getiremiyordu.Biliyordu ki meseleye temasa kalkışsa şiddetli itirazla karşı,laşacaktı.Bu meselede kendinin de rolü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.12.1951
  • î 2 3 4* 5 6 7 8 9 10 13 11 Hatırlayan:Sadi orak 7 Zararı.kabınadır;Eski harf lerden birinin okunuşu.9 Mi dene indir;Düşman.10 Müdahale et;Vücut.11 Temiz;Sinirli.12 Bir oyun;yavuz.Daukü Bulmacanın Hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.12.1951
  • FAYDALI BİLGİLER Vapur I ur Gidecekler 9.00 Marakaz)Mudanyaya 8.15 Uludağ)Bandırmaya 22.00 Tırhan)Bandırmaya Gelecekler 900 Güneysu)Karadenizden 14.00 Giresun)K.Deniz Ekspres 20.00 Marakaz)Mudanyadan.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 03.12.1951
  • Rus notaları Ba* toraiı Lirincide)Rusya Di şifleri Bakanı Andrei Gromiko tarafından Moskovadaki Türkiye Elçisi Muzaffer Gokere geçen cuma günü verilmiş olan bu üçüncü nota,Ankaraya varmadan çok daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.12.1951
  • İki yeni Bekan Bas tarafı birincide)ra,Kabinede tebeddülat yapıla cağı hakkındaki şayialar da önlenmiş bulunmaktadır.Karar tasdikten çıktı Ankara,2 AA.Açık bu lunan içişleri ile Gümrük ve Tekel Bakanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.12.1951
  • Balıkesirde mühim infilâk Bag terafı birincide)İnfilâk o kadar şiddetli olmuı tur ki,hastahanenin hariciye,göz ve cildiye koğuslariyle amaliyathanesi harap olmuştur.Patlama esnasında,kalorifer borusun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.12.1951
  • Suriye Cumhurbaşkanı Bas taralı birincide)Mısır'ın takınacağı tavır Kahire,İ2 AJO Arap memleketlerinin Orta Doğu nun müşterek savunmasına da ir dörtler teklifin*;verecekleri müşterek beyanatı Suriye b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.12.1951
  • tsmailiyede dünkü çarpışmalar I Mısır polisiyle tedhişçiler lirasında çarpışmalar oldu İsmailiye,2 AP)İngiliz kaynaklarından verilen haberlere göre cumartesi gecesi,İsmailiyede fasılalı silâh sesleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.12.1951
  • Gîzli m o halle mektepleri Baş tarafı birincide harfleri ile tedrisata tâbi tutuldukları anlaşılmaktadır.Millî Eğitim Bakanlığı gerek gizli olarak yap lan dîn öğretimi ve gerek maha/lle mekteplerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.12.1951
  • Iranda garip bir teklif Bag tarafı birincide t ruk'un «Mısır ve Sudan Kralı» sıfatını resmen tanımıştır.Alışır halkına sevgi Tahran,2 A.A;Iran Meclisi,bu sabah,Mısır Media Başkanının,İngiltere'nin pol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.12.1951
  • P.T.T idaresinde inkişaflar Başmakaleden devam)ya de serbesti teminini terviç ederken yani kurulacak teşekküllerin ««kilerinin yakında kurtulmağı ümit ettikleri statüye bağlanmamaları da yerin-1 de ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.12.1951
  • tüccar Maliye Bakanlığı,30 günl Ankara,2 A.A.Maliye Bakanlığından tebliğ edilmiştir:Mukabil dövizi transfer edilmiş veya ithalâtta ku-lanı'mıs olup da süresi içinde gümrükten çekilmemiş malların ithal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.12.1951
  • ¦Baş taraf:birincide» Fiat ayarlamasını icap ettiren SeUiî»ki" Bu fiat ayarlamasını icap ettiren başlıca sebepler teknik za ruretîer ve maliyet unsurlarındaki değişiklik er olarak iki noktada toplanab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.12.1951
  • Koralle n ftnktraya döndü Kayseri,2 A.A.Büyük Millet Meclisi Başkanı Refik Koraltan,bugün sabahleyin Sü merbank işçi mahallesi inşaatını görmüş ve ileride 500 e iblâğ edi ecek olan bu güzel evlerde iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.12.1951
  • Ticaret Hamburg 2 A.A.AFP)Türkiye Ekonomi ve Ticaret Bakaof "Dr.Muhlis Ete,iki gün kalmak üzere bugün Hamburiga gelecektir.Bakan,Hamburg Belediye Reisi Max Brader'i ziyaret etmig,müteakiben Uma-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.12.1951
  • MİLLİYET Nüshası II fcuruftur Abone şeraiti Türkir» Hariç I#.Kt.Lr.Kr.Senelik 42.00 81 90 Altı aylık 22.50 41.00 Üc aylık 12.00 24.00 Bir ayılk 4 50 00 İLAH PİATLARI Z ve 3 üncü sayfanın santimi 5 T.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.12.1951
  • Boyar Samsuna gidi-or Baş tarafı birincide)na bu seyahatinde.Bakanı Kemal Zeytinofclu,Millî Savunma Bakanı Hulusi Koymen ve Tarım Bakanı Nedrnı Ökmerrefakat edecektir.Cumhurbagka ru Samsun ilçelerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.12.1951
  • Kor ede mütareke ümidi arttı Her iki taraf,Noclden önce,mütarekenin imza edileceğini ümit ediyor Cleveland 2 A.A.Aip)Dün Cleveland Şehir Kulübünde verdiği bir demeçte.Dışişleri Bakan Yardımcısı Dean R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.12.1951
  • Zonguldak Veliliğinden Bartın,Safranbolu ve Ereğli özel idare Hastaevleri için gerekli eksiltme evrakında,nevi,miktarı yazılı 195 kalem 45927.10 lira muhammen bedelli Tıbbi alât,cihaz,malzeme ve mefru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.12.1951
  • Demirköy Mclmüdürlüğüdsn 18580 lira muhammen bedelli Demirköy Hükümet konağı onarımı işi 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde ve 17.12.951 Pazartesi günü saat 15 de Müdürlüğümüzde müteşekkil komis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.12.1951
  • Mm Amirlîğiriaeİîp^İlllı ton kuru baş soğan açık eksiltme ile 13/12/951 perşerar«e günü saat 11 de Topka;Maltepe As.Sa.Al.Ko.d» satın alınacaktır.Tutarı 12600 lira olup geçici teminatı 945 liradır.Şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.12.1951
  • Başbakan Strasburg'a Strasburg,2 A.A.Reuter)Gayriresmî Avrupa Parlâmentosu murahhaslarından birçoğu,İngiltere Başbakanı Churchill'in Strasburg'a gelip,İngüterenin Avrupa Birliği hak kındaki siyasetine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.12.1951
  • Kastcmonu Beben Terbiyesi Bölge Başkanlığından Geçici İlânın başladığı ihale Keşif tutarı teminat Tarih tarihi tşüı nevi Lira Krş.lira Erg.Stadyum ikmal ingaatı 26282 00 1971 15 3.12.951 24.12.951 Kas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.12.1951
  • Yapı ve kredi Bankasının ikramiyesini kaza nen talihli Yapı ve Kredi Bankasının ikramiyeli Aile Cüzdanı sahipleri için tertip ettiği ikramiye çekilişinde Çıftehavuziardaid 20 bin lira kıymetindeki bah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.12.1951
  • Kılıç Ali anlatıyor Bas tarafı birincide)di£i heves ve arzulariyle Gaziyi iyiden iyiye sinirlendirmeye »asladığı açıkça görünüyordu.Gazi,Lâtife Hanımefendinin takip etmek istediği bu yolu hoş görmüyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 03.12.1951
  • KİNİNLİ '^7*£i,Baş,Diş,töezle.Grip,Soğuk Algınlığı ve Bütün Ağrılara Karşı V&X& i^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.12.1951
  • ym W *t map &SS ytZ?S W 17^1f~3k.Y GI It IK wt$m m& tam d t z e t-TRAKTÖRLER Is £M Türkiyd münhasır ithalâtçısı vw\Galata tstanou]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.12.1951
  • ist.Lv.Amirfi£taden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı mevadın eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,saat ve mahal 1 erdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktı».Şartnameler Ko.da görül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.12.1951
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı İtlerini idare eden:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer;N.A.A N.K.Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaan.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.12.1951
  • Tecrit levhcsı clınacak Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Gene!Kuduruğundan 1 Teklif isteme suretiyle,72000 metrekare tecrit levhası satın alınacaktır.2 Bu alıma ait idarî ve fennî şartlar,hergün Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.12.1951
  • i GARAJI MAMMMAMMAMWMWk Oto Servis ve Tamir Atelyesi Tecrübeli Makine Mühendis ve ustalor idaresinde GARAJ Her sistem ve model b^zin ve Dizel oto Kamyon ve Traktör ta/nir bakı n sa/visi I Şişli Cami K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.12.1951
  • VE ÇEŞİTLİ PARA İKRAMİYELERİ ARALIK ayı sonuna kadar açtırılacak 150 lira bakıyeli TASARRUF HESAPLARI 1952 nin birinci ikramiye çekilişine katılır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.12.1951
  • Çeltik satılacaktır Sultansuyu Harası Müdürlüğünden Akçadağ 1 Haziran 1951 yıh mahsulü yüksek randımanlı 390 ton çeltik'i toptan veya kırkar tonluk partiler halinde Hara ambarında teshm şartiyle pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.12.1951
  • EEektrik tesisatı yaptırılacaktır İLLER BANKASINDAN:Tesisin işler halde keşif bedeli Kasaba adı T.L.Geçici teminatı Nevi Gercüş 70.847,02 4.792,36 Dizel ve şebeke Derik 81.157,37 5.307,87 2 Afşin 126
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.12.1951
  • Dizel motörü alınacak Bursa Belediyesi Elektrik İşletmesi Müdürlüğünden Monte edilmiş ve işler bir vaziyette teslim edilmek şartiyle 375 devirli 650 750 beygir gücünde bir Dizel motoru satm alınması i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.12.1951
  • ALMAN SCIMVftRADYOLARI HEDİYESİ SATIM AIAW SİM©Î«İ KAlAtMUHlR 1 Ağustos 1951 gününden 31 Aralık 1951 gününe kadar Müessese ve Acentelerimizden SCHAUB Radyolarının muhtelif modellerinden Pirolette Supe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan