Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.10.1951
  • TEKEL ¦jTHII III IIJ» S Dün Erzurumda muhalefete cevap verdi nmım Erzurum,7 A.A.Şehrimizde bulunan Gümrük ve Tekel Bakanı Prof.Rıfkı Salim Burçak,bugün sa„ at 15 te Belediye salonunda toplanan yüzlerc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1951
  • Dün Yeşilköy hava alanı depolarından birinde yangın çıkmış ve güçlükle söndürülmüştür Re sim foto muhabirimiz tarafından yangın esnasında çekilmiştir.Foto:Milliyet Sami Önemli)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1951
  • Bursada bir myhtan vurdular Bursa,7 Miluyet)J-Dün ge ce merkeze bağlı Çağlayan köyüne bix düğüne giden Alaşar •soyu eski muhtarı Ağalı Ce-Perz saat 24 sıralarında muhtar odasmda köy muhtarı ile konuşu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1951
  • DUn vefat eden Ahmet Remzi Yüregir Remzi Yüregir diin vefat etti Geçen çarşamba günü Galata köprüsü üzerinde taksi çarpması yüzünden ağır surette yaralanan Seyhan eski miiletve-1 kili ve Yeni Adana ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1951
  • BUÛÜNKjj SAVIMIZ J A Z nci scvismızda:ismail Hami Lanigmendin makalesi,fıkralar bir şehir röportajı 3 üncü «Meraklı iktibaslar,siyasî icmalsanat hareketleri Karanlıktaki Kadin romanı.4 üncü Resimle hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1951
  • Ateş kes için yeni bir kızıl teklifi Munsan,7 A.A.J AFP)Komünist radyosunun öğleden sonraki yayımına göre,Kuzey Kore ve Çin yüksek komutanlığı mütareke görüşmelerinin yeniden yapılması için Panmujon'u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1951
  • Churchill'in seçim nutku Cnurchill son seçim nutkunu iste böyle söyledi Londra,7 Nafen)İngiliz parlâmentosunun feshi ile resmen açılmış o^an seç*m mücadelesinde Muhafazakâr Parti idarecilerinin bilhas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1951
  • Akdeniz Olimpiyatlarının ekinci günü Hasan Gemici ve Bayram Şit kilolarının şampiyonu oldular Güreşte ilk geceki bütün müsabakaları tuşla kazandık T.Yüce bâr,Bektaş üç va B.Büke sekiz dakikada rakiple
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1951
  • Bradleyin seyahati General Pariste mühim bir toplantıda hazır bulunacak Paris,7 Nafen)Muhabirlerin bildirdiklerine göre,yar»n General Eisenhover'in karargâhında Orta ve Yalan Doğunun,Akdenizin savunma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1951
  • Musaddık'm muavini dün Yeçilk öyde gazetecilere İzahat verirken İran Başbakanı şehrimizden geçti Hasta olduğu bildirilen Musaddık uçaktan inmedi ve gazetecilerle görüşmedi Birleşik Amerikaya gitmek ü-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1951
  • Sayın Kıhç Ali'nin bir yaz mevsimi,Florya'da,den iz banyolarında Atatürkle beraber alınmış resimleri 20 yıl Atatürk'ün politika arkadaşı olarak I yanında bulunan ve12senedenberi susan I v ir milli hâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1951
  • 15 EKİM AKŞAMINA KADAR en az 150)liralık bir hesabı açtıranlar.YILBAŞI İKRAMİYESİ OLARAK Çiftenavuzlarda yaptırılan iki daireli APARTIMANA «ahiP olabilirler.İSTANBUL EMNİYET SAMIHĞ1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1951
  • Batılı askerî şeflerin Ankaraya yapacakları ziyaret münasebetiyle ^lW%»llfc^WII I f^m,11111111 ırM'un IllWlW rıl^ını^ı,1 tyçıaı" Ankaradaki siyası faaliyetler arttı Bakanlar Kurulu dün fevkalâde olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.10.1951
  • MAKALE Mânevi cephemizin hâli İsmail Hami DANIŞMEND «Komünizm» ismindeki bulaşıcı hastalığa karşı yalnız ordu hazırlamakla iktifa etmiyen demokrat milletler ruhî ve fikrî mukavemet cephelerini de kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.10.1951
  • İt Göçmenlere Yardım Derneği Kongresi 14 ekim pazar günü »aat 10 dan 18 e kadar Marmara Lokalinde toplanacaktır.İc Tarihî eserleri ve ibadet yer lenni tamir ve yenilerini yaptıma cemiyeti kongresi dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.10.1951
  • Daviet Tahvillerine karşı talep çok fazla Son aylarda Kambiyo,Esham ve Tahvilât Borsasında,Devlet Tahvillerine karşı taleplerin arttığı ve bu yüzden birinci,ikinci ve üçüncü tertip yüzde 6 faizli Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.10.1951
  • Ücretlerine zam isteyen işçiler Vilâyet Hakem kurulu Tekel idaresine bağlı beş müessesenin işçilerinin zam talebini kabul etmiştir.Bu zamdan 20 bine yakın işçi istifade edecektir.6 Diğer taraftan P.T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.10.1951
  • Bir adam cereyana kapıldı Üsküdarda oturan Fuat adında biri dün evlerinin sokağında elektrik direğinden kopmuş bir tel görmüş ve kenara çekmek istemiştir.Ceryana kapılan adamcağız bitkin bir halde has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.10.1951
  • Üzeri açık gıda maddesi satanlar tecziye olunacak Sağlık Müdürlüğü üzeri açık olarak gıda maddesi satanlarla mücadeleye karar vermiştir.Es naf.bilhassa seyyar satıcılar sıkı bir surette murakabe ve ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.10.1951
  • Hie 6 Muho 1371 8 fcKİM 1 95 1 Pazartesi Hu 25 Eylül 136 VAKİT VASATİ EZANİ 1 Güneş 6 51 12.02 Öğle 12.02 6.18 İkindi 15.14 9,31 Ak^am 17,42 12.00 Yatsı 19.12 1.30 İmsak 4.25 10.42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.10.1951
  • ~&eî£$Ğ,M ERÂİCM Allahın istemediğini,peygamber sopa ile kovalarmış.Bunu söyleyen bir çocuk.Kendisi on dört yaşındayım di yor,amma,görünüşü on,âza" mî on bir yaşından fazla değil.Anlaşılan,ıztırap içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.10.1951
  • JUB3BBK3SSBA BORSA Kambiyo ve esham Fr.irnngı İsviçre Fi.Belyika Fr.Florin A^ n 7.84.80 280.30 0.8Ü ti4.ua 5 60 54,12.50 7a.68 tu 0 44 bo i^scouces 101 »7u 9.63.90 1933 Ergani 1938 İkramiyeli Millî Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.10.1951
  • Karadenîzdeki fa?tana devam ediyor İki gündenberi Kaiadenizde devam etmekte olan fırtına dün de şiddetini muhafaza etmiştir.Bu yüzden Karadeniz postasına kalkan vapurlar,sığınacak emin bir limanın bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.10.1951
  • Bursa Sanayi İşçileri Sendika,sının Kongresi Bursa,7 Milliyet)Bugün öğleden sonra Merinos fabrikası sinema salonunda Bursa Sanayi işçi Sendikasının kongresi yapılmış ve bu kongrede Bursa Millet vekill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.10.1951
  • Uluda ft a ilk kar düştü Bursa,7 Milliyet)Havalarnı birden bire soğuması ü" zerine Uludağa ilk kar düşmüş ve zirve mıntıkasında 15 santimi bulmuştur.Halen otel mıntıkasına da devamlı suret,te kar yağm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.10.1951
  • g.t FIKRA Talihsiz bir dünyada yaşıyoruz Evet talihsiz bir dünyada yaşıyoruz.Her gün radyoların evazeleri ve gazete sütunları bu yüzde yüz gerçeği bize haykırmıyor mu?Dünya âlimleri atom ve hidrojen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.10.1951
  • Denizbank tasarısı Den izyollarında tensikat yapılacağı tamamen asılsız Denizbank kanun tasarısı önümüzdeki hafta içinde muhtemelen Bakanlar Kurulunun tasdikmdan çıkacak ve derhal yürürlüğe girecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.10.1951
  • Çimento îiatları yükseldi İnşaat maddelerinin en mü himlerinden biri olan çimento sarfiyatının artışı ve yerli imalâtın ihtiyaca cevap verememe si karşısında fiatlar birdenbire yükselmiştir.Buna rağme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.10.1951
  • Hava alanında dünkü yangın Yeşilköyde inşa edilmekte olan veni hava meydanı atelyeşimle dün sabah saat 10 da bir yangın çıkmıştır.Atölyede bulunan benzin tenekelerinin parlaması ile yangm çabuk büyümü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.10.1951
  • Bir iş ihtilali halledildi Bundan bir müddet evvel Üs küdar Kadıköy ve havalisi Halk tramvayları T.A.Ş,işçileri ile işveren müessese arasında bir ihtilâf çıkmış ve hâdise İl Hakem Kuruluna intikal etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.10.1951
  • Amerikanın sabık Moskova deniz ateşesi İki senedenberi Moskova nez dinde Amerikanın Deniz Ataşeliği vazifesini deruhte-etmek te olan Mr.Draim birkaç gündcnberi şehrimizde bulunmaktadır.Bu müddet zarfı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.10.1951
  • Bazı profesörler Üniversitedeki yeni imtihan g eklini beyenmiyorlar İstanbul Üniversitesine alınacak olan öğrenciler bu yıl test usulü ile imtihana tabi tutulacaklardır.Üniversite tedris hey'eti üyele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.10.1951
  • KISA HABERLER if Bir ağustostan beri tatbik edilmekte olan seyrüsefer kon,trolü Jeep arabalariyle teçhiz edilen ekipler vasıtasiyle daha müessir bir hale getirilmiştirif Bazı eksiklikleri tamamlatmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.10.1951
  • Genç Hıristiyan kadınlar kongresi Önümüzdeki halta,Beyrut şehrinde,Genç Hıristiyan kadınlar Kongresi açılacaktır.Bu sebeple,deiegeler yavaş yavaş Lübnana gelmektedirler.Genç Hıristiyan erkekler ce miy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.10.1951
  • Von Papen şehrimizde Sabık Büyük Elçi cuma günü Almanycya dönecek Bir müddettenbei'i memleketimizde bulunan ve birkaç gün evvel bazı hususî iğlerini halletmek üzere Ankaraya gitmiş bulunan Almanyanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.10.1951
  • MV W^W HALKIN SESİ Bîı* memleket dâvasmı merak eden okuyucumuz Diyarbakırdan Şevket Tırpan soruyor:«Dicle büyük bir nehirdir.Fakat üstünde muntazam kayık bile işlemez.Nakliyat mahut basit teknelerle y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.10.1951
  • Mil kazanan Bu çekilişte 100 bin lira Istanbu3a ve 5o bin l„ra da Âkşehîre isabet etti Millî piyangonun 7 Ekim çe-1844 kilişi dün saat 13,30 da Anka-400 Um kazananlar rada yapılmıştır.Bu keşidede 2037
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.10.1951
  • Lıgi3t3rede seçim faaliyeti Dünkü gazeteler yazdılar.Muhafazakâr,işçi ve Liberal partilere mensup yüzlerce Milletvekili ve milletvekili adayı başlarında Başbakan Attlee ile ihtiyar devlet adamı Church
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.10.1951
  • Kızıl kamplarda Gelen haberlere göre bu kamplara girmektense halk ölümü tercih ediyor Londra,7 Nafen)Demirperde gerisinde mevcut esaret rejiminin genişlemiye yüz tuttuğu,bu esirlere daha ağır mu amele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.10.1951
  • lngilteredeki vesait kazaları Londra,7 Nafen)Münakalât Bakanlığının bildirdiğLıe göre,İngilterede Temmuz aymda rekor denecek derece,de yol kazaları vukubulmuştur.Temmuz aymda 21.811 yol kazası olmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.10.1951
  • Balkanlarda tahkikat yapan komisyon Atina,7 Nafen)Birleşmiş Milletlerin Balkan komisyonu geçenlerde hazırladığı bir raporda Yunan hududlarnıda vaziyetin yeniden nazik bir manzara arzetmeye başladığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.10.1951
  • Çekoslovak'ın macerası Münih,7 A.A.Millet,lerarası mültecilere yardım teşkilâtından dün bildirildiği,ne göre Jucholmov uranium madenleri servislerinde esir olarak çalıştırılan 14 Çekoslovak işçisi 3,5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.10.1951
  • Sayın Doktor ve Eczacılara mycı n HYDROCHLORIDE Piyasaya Arzedİlmiştlr BOTÖN TÜRKİYEOE SATIŞ,EC2ANELER VASITASlLE »e SERBEST OLARAK YAPILMAKTADIR CHAS.PFIZER CO.Inc.Türkiye Umumi Mümessili ORTAŞARK Tİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.10.1951
  • Kocakarı her ay Belkısıfresimlerini gönderirdi.Tombul,pembe,sıhhatli bir bebek olmuştu.Ama ne bahasına?Or.u bana sormalı!Boğuk boğuk güİmeye baş Jamıştı.Haydutlar!Ne de kaba şeylerdir!Canımı çıkardıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.10.1951
  • İn^üfare Kralı iyîleşjyor Londra,7 A.A.Kral George 6.in iki hafta önce geçirmiş olduğu ciğer ameliya tını takip eden nekahat devresi bugüne kadar memnunluk verici bir şekilde devam etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.10.1951
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Reynolds News gazetesinin bildirdiğine göre,ngiliz ve Amerikan emniyet memurları bu haf ta Vaşingtonda toplanacaklar ve atom casusları ile daha esslı bir mücadelenin plânl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.10.1951
  • İnsanlar nasıl yemek yerler Londra,7 Nafen)Son istatistiklere göre,yer yüzün,de 740 milyon insan yemeği elleri ile yemektedirler.Bu istatistikler ğu malûmatı da ver inektedir:530 milyo ninsan Çinliler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.10.1951
  • Kanton'da 700 işçi tevkif edildi Hong Kong,7 Nafen)Kanton'da işçiler arasında isyan hareketleri vukua geldiği,700 kişinin tevkif edildiği,bun ların hepsinin de komünist aleyhtarı düşünceler izhar etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.10.1951
  • Akordsyon müsabakası Paris,7 Nafen)Dokuz memlekete mensup tanınmış akardeonistin iştirakiyle yapılan müsabakaları Fransız akordeonisti Maurive Vitnet kazanmıştır 20akordeonist saatlerce muh telif parç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.10.1951
  • Aldatılan bir polis Paris.7 Nafen)Paris polis teşkilâtı emniyet müfettişlerinden Andre de Ville Neuve,severek evlendiği bir gece kulübü artisti tarafından dolandırılmıştır.Eski bir bar artisti olan De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.10.1951
  • Atom sırrının muhafazası için ingiltere ve Amerikanın alacağı yeni tedbirler Her iki memleketin istihbarat servisleri şefleri Washingtonda bir toplantı yapacaklar Londra.7 A.A.Reynolds News gazetesi t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.10.1951
  • Komünistlerle evvelâ dost olupda sonra aleyhlerine döndüğü için ahiri daha an arasına kattılar Adamic,komünist liderlerinin içyüzünü açıklayan bir eser hazırladığı için katledildi.Bir müddet ten beri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.10.1951
  • SANAT HAREKETLERİ Radyo İbrenin kayıverişi radyo müdütlerini ne kadar düşündürse yoridir.Parmağınızı hafifçe oynalın anız yeter;Filân istasyon erimiş,yok olmuş,yerine bir yenisi,binlerce kilometre öte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.10.1951
  • i Mm ÖRE İhbar illeti İkinci Abdülhamidin salta,natı müdâetince «Muhbiri Sadık» ların faaliyeti devam etmiş,âdi hafiyeler gibi bir jurnal a imzasını koymaktan da eskinen haneharaplar mütemadiyen bu an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.10.1951
  • Camberra ingilizlerin tepkili jet uçaklarının en yenilerinden biridir ve aynı zamanda bombardıman tayyaresi olarak kullanılmak bakımmdan da ayrı bir hususiyete ve ehemmiyete sahiptir.Meşhur sinema art
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 08.10.1951
  • Ann Kelley,kendini dalgalann seyrine bırakmış bir deniz kızı gibi eğleniyor,haykınyor,gülü yor,hulftsa yaşadığını tam mftnasiyle hissediyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 08.10.1951
  • sBSKsmassa HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A însan nalbandı vezir!Nalbant kılıklı adamlar yeniçeri esirlere yaklaşarak s "Yıkın şunları,tabanlarına yeni nal çakılacak,dedi.Feryatlar içinde esirler yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.10.1951
  • ün yapılan futbol maçları Fenerle Hacettepe güzel bâr oyundan sonra,2-2 berabere kaldılar.Galatasaray da Suriye şampiyonunu açık farkla mağlûp etti Dünkü maçta fazla gol yememiye çalıg;n Cercle de Jeu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.10.1951
  • Ifl-m rftillfcTI VBA& Hayatı Güreşleri ve Aşk Maceraları Tefrika No:15 ı.Bedirhan ÇINAR Genç pehlivan Kaplan Mavronun sözlerine en küçük bir kıymet bile vermedi Evet icap ederse zorla tutacağız.Biraz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.10.1951
  • Kısa Spor haberleri ¦fa «Gazeteciler Cemiyeti» tarafından tertiplenen hayra:kupası futbol maçlarının son karşılaşması,haftaya pazar günü.Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yapıı ıcaktır.Fenerbahçe futbo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.10.1951
  • «Sugar» Hay Robinson'un,revanş maçında,Randolph Tur„ pin karşısında aldığı galibiyet,boks dünyasında,tasavvurun fevkinde bir alâ.lca kazanmış bulunmaktadır.Bilhassa,Robinson'un,bu maç boyunca çıkardığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.10.1951
  • İngiltere liginde bu i neticeler Manchester City,Tottenham!kendi sahasında 2.1 yenerek,haftanın en başarılı neticesini elde etti.Puan cetvelinde,Bolton Wanderers başta gidiyor.İngiltere lig maçlarına,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.10.1951
  • Ordu Takımı Bursada 6-0 galip Bursa 7 Milliyet)Bir maç yapmak üzere şehrimize davet edilen Ordu karması takımı bugün öğleden sonra Atatürk Stadında Bursa şampiyonu takviyelil Acar'la yaptığı maçı 6-0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.10.1951
  • BÜYÜK HÜKÜM k IJÖRDÜMCÜ* MURAMt'MMTt Tefrika No:15 Kösem Sultan,haberind Sonra «Sultan Mustafa!âvazesiyle yine tepinmeğe başladılra.Gözleri de görünebilen pencerelerde idi.Bu arada bir tadın sesi yüks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.10.1951
  • Sanığın bu mahkemede hayatı tartılıyor.Eğer dediği bu kadın mevcut olsa onu buraya getirmeyi ihmal eder miydi?Etmezdi;eğer.bir an durdu ve:«Eğer böyle bir kadın olsaydı!Polisten öğrendiğimize göre san
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.10.1951
  • 1 2 3 4 5 6 7 3 9 ÎO 11 «2 t 2 3 H 4 5 6 I 7 S 9 %0 6T^ U 12 İ Soldan Sağa 1 Gelir;güzel,2 Bir kavim;Efkâra bildirilen.3—Per s pekti v;eksik olmıyan.4 Fişe giren;Ev tutmak isteyenlerin her yerde aradı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.10.1951
  • Kartal belediyesinden ihalesi 1/10/951 günü yapılacağı ilân olunan 100 bin adet parke taşma kiinse talip olmadığından kapalı zarfla yapılacak ihalesi 15/10/951 pazartesi günü saat 15 e talik edilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.10.1951
  • Keşif veya ilk tenıitahmin bedeli natı Lira Kuruş Lira Krş.11896 40 892 23 Çubukluda muhacir mahallesi yolunu» parke kaldırım çılarak inşası,7000 00 525 00 Beyoğlu Hastahanesi için alınacak W adet Nar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.10.1951
  • FAYDALI BİLGİLER Vapurlar Gidecekler 8.15 Uludağ)Bandırmaya 9.00 Bandırma)Mudanyaya 22,00 Tırhan)Bandırmaya Gelecekler 9.00 Ordu)Karadenize 6,30 Tırhan)Bandırmadan 6.00 Antalya)Karabigaya 14,00 Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.10.1951
  • İshLv.Amirliğinden verilen âjfiâM Kıtaat ^ânkit Aşağıda cins ve miktarı yazılı mevad ile nakliyatın kapah zarfla eksiltmeleri 22.10 051 günü hizalarında-yazılı saatlerde ayrı ayrı Ezine As.Sa.Al.Ko,da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.10.1951
  • KÜC1 1 9 Ekim ŞAHİSJE KOMEDİ rsambaf'an bcşka her akşam saat tam 21 tie Cuma Pazar matine saat tam 17 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.10.1951
  • İSTANBUL BELEDİYESİ 8EHÎR TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI OTHELLO 'a,W.Shakespeare ı'iirkç Orhan Burian Telefon:42157 KOMEDİ KISMI BiR GEMİM VAR Yazan Charles Mera Türkçesi:M Feridun Telefon 40409 P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.10.1951
  • Akacak yüzünden çıkar* kama kavga Taksimde oturan Akif adında bir marangoz alacak yüzünden ayni muhitte oturan Sahak De ğirmenciyanla kavgaya tutuşmuştur.Neticede bıçağını çeken Sahak Akifi ve kendile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.10.1951
  • RADYO ISTANBUL 12,57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13,15 Viyana operetlerinden Melodiler «Pl» 13.45 Şarkılar 14,20 Don Miquel ve Carlos Di Sarli orkes tralaıından dans müziği «Pl» 14,45 Programl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 08.10.1951
  • Baştarafı 1 incide)Tüv'car,doktor,avukat vesaire gibi serbest meslek sahiplerinin tenkitleri susturulmak "atenince,o takdirde,onlar da evlet işleriyle alâkalandırılır,cap ederse memleket iktisadi,atı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.10.1951
  • Churchill Baştarafı 1 incide)İşçi Partisi,bizim yeni bir harp istediğimiz yalanını ile ri sürmektedir,İran petrol ihtilâfı bundan üç ay evvel Birleşmiş Milletlere verilmeliydi.Böyle hareket edilseydi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.10.1951
  • Remzi Yüregsr Baştcnafı 1 incide)liyatına rağmen aldığı yaralardan kurtulamamış ve 7.10.951 günü öğle üzeri Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Merhumun cenazesi bugün hastahaneden alınarak Haydarpaşaya geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.10.1951
  • Baradley Bagtarafı 1 incide)ya,oradan da Ankaraya gidecektir İngiltere Genel Kurmay Başkam Mareşal Slim de bu iki memleketin başkentleri,ni ziyaret edecektir.Bu ziyaretîei-doğrudan doğruya Orta Doğu S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.10.1951
  • İstanbul Toprak ve İskân Müdürlüğünden Göçmen evleri inşaatı için aşağıda miktar,cins ve evsafı yazılı 9)kalem inşaat malzemesi pazarlıkla satın alınacaktır.Taliplerin Teklif» mektuplarını 11.10.951 p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.10.1951
  • Hasan Gemici ve Bayram Şit şampiyon oldular Baştarafı 1 incidfe)tuşla mağlûp etti.Bütün salon güreşçilerimizi çılgınca alkışlıyordu.Tevfiir.Yüce de rakibi Lübnar.lı Nazım Emini bir dakika içinde mağlû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.10.1951
  • Atletizm karşılaşmaları Bininci Akdeniz Olimpiyatlar^ na bugün yapılan müsabakalarında şu neticeler alınmıştır:400 metis mânialı seçme)ikinci seri;1 Doğan Acarbay 57 saniye,2 Panciç Yugoslav)58 saniye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.10.1951
  • Şah Musaddık'ı destekliyor Tainan,7 A.A.Bu sabah uyan meclisinin yeni içtima dev resini açarken söylediği nutukta Iran Şahı Muhammed Rıza Pehlevî ezcümle şöy-ie demiştir;«Milletin ve Parlâmentonun bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.10.1951
  • ran Başbakanı Bcştarcfı 1 incide)Buşehri,eski Başbakanlardan Dr.Metin Defterî.Eski Maliye Bakanı Allahzar Salih ve diğer zevattan mürekkep 11 kişilik heyetle dün sabah saat 9.50 de Yeşilköy hava alanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.10.1951
  • Müttefik taarruzu hızlandı Kcıe cepheBİ,7 AA)Afp)Cephenin doğu merkez kesiminde Yanggu kuzey ve kuzey batısında tekrar faaliyet başlamıştır.Beş altı ekim gecesi bu bölgede mahdut ölçüde taarruza geçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.10.1951
  • Fıci bir uçak kazası lir Hindistan uçağı Mersinde düşüp parçalandı Mersin,7 A.A.Lefkoşe'ye gitmek üzere Malta'dan hareket eden Hindistan hava kuvvetlerine mensup bir Dakota uçağı,havanın muhale,feti y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.10.1951
  • SCc^çak ğy meselesi C.H.P.aleyhine bir tazminat dâvası açıldı Ankara,7 Milliyet)25 senedenberi C.H.P.genel merkezinin kaçak olarak kullandığı su meselesi yeni bir safhaya girmiştir.Bir müddettenberi B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.10.1951
  • Prensesin hayatını korumak için Atlantikte deniz ve havada fevkalâde tertibat alındı Londra,7 AP)Prenses Eli zabeth ile denizci kocası Edinburg Dükü ve refakatindeki 10 kişi bu akşam mahallî saatle 23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.10.1951
  • Malezya kızıllardan temizleniyor Singapur,7 A.P.Malezyada komünist tedhişçilerin tamamen temizlenmesi için sa vaşın şiddetleneceği dün ingiliz Yüksek Komiseri Sir Henry Gurney'in katli üzerine ilân ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.10.1951
  • Elektrik tesisatı yaptırılacaktır Bankasından:İller Kasaba Adı Sultanhisar Ortaklar Keçiborlu Gönenköy Akhisar Ula Sandıklı Kaş Tesisin işleı halde keşif beden TL.90.730,91 130.786,14 52.287,75 69.108
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.10.1951
  • Devlet Denizyolları Genel Müdürlüğünden istanbul Şehir Hatları işletmesi Müdürlüğünden 10.Ekim.1951 çarşamba günü sabahından itibaren Şehir hattı vapurlan tatbik olunacak yeni Seyrüsefer tarifesi iske
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.10.1951
  • İst Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları Kapalı zarfla listesine göre 15 kalem elektrik makinası ve cihazları satın alınacaktır.İhalesi 17.10.951 çarşamba saat 11 de Ankara M.S.B.2 No.lı As.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.10.1951
  • ı ı i imk—nnmw JTi Tekel Bakanı Baştarafı 1 incide)Bu sözlerde muhalefetin ustaca hazırlanmış bir taktiği gizlidir Zira gerek ilimde,gerek politikada mukayese şarttır,İcraatımızdan bahsederken bizden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.10.1951
  • Bugünkü karşılaşmaların programı Bugün yapılacak olan atletizm yarışmalarının programı şöyledir:Saat;10.00:Dekatlon lio engelli)Gülle atma seçme)Dekatlon Disk atma)Uzun atlama seçme)Saat:14.30:200 met
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 08.10.1951
  • wh**.77^ W t* iSnr*»^.4 1*5* j* S3ı 5 r". î Fincancılar Yokuşu?Rıza Paşa Han 71/İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.10.1951
  • '6 J/s ş* fS'/Y/fe« İği *A ~ l°4£ ^7 pyoipwiac 17-25-33 B/yGİRLİK ALMAN MALI TAM DİZEL TRAKTÖRLERİ Türkiye münhasır ithalâtçısı Galata istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.10.1951
  • Dizel Elektrojen Gurubu Satın Alınacak iller Bankasından 1 Gediz elektrik santralına tesis edilmek üzere 1 adet 135 150 beygirlik komple dizel elektrojen grubu satın alınacak ve santrala monte ettiril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.10.1951
  • tt&NYADA RAKİPSİZ DÖRT TİP *nir»wıı-TiTr^wall—W—mııııı im.»AIMA ItiHlXM f25 tas** JAWA J50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.10.1951
  • Devlet Orman İşletmesi anavgat Müdürlüğünden Cinsi Miktarı M3 Muhammen 7.5 Bölgesi Deposu Adet M3 D3 bedeli geçici Lira K teminatı Kalemler İnönü Or dışı istif yeri Ç.kereste.330 28.084 90 87 İ93 44 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.10.1951
  • ılın""" m t ııı.Uı ıfTI-f l—ııı~*~T~—Sahip ve Başmuharriri:ALt Naci KAHACAil Bu nüshada Yazı İslerini idare eden;Faruk DEMİKTAS N.A,A.N.K,Gazetecilik Kolektif Ortaklığı 'Matbaası Basıldığı yer:Son Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.10.1951
  • Devlet Denizyolları İşletme Genel Müdürlüğünden:Görülen lüzuıvı üzerine 9.ekim salı günkü iskenderun postası yapıimıyacaktır.15826
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.10.1951
  • Elektrik tesisatı yaptırılacak Kasaba Adı.Tesisin işler halde keşif Geçici beUeliT.L.teminatı Nev'i Ulubey 114.975,51 6 89*,Dizelli gebeke Sivrihisar 84.333,98 5 4G7,Senırkent 53.Ü00,3fl-0,Türbin grub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.10.1951
  • OPEEATÖ.T r CAVlT GÖNCER BİRİNCİ SINIF Umumî ~ag,karın,tenasül,uzuvlaı kol bacak damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyaza Okcularba»!No:13 Tel-Muayene:23678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.10.1951
  • Lokman Hekim Di HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka he gün saoah saat 10,30-12:öğleden sonra,14.30-17 de hasta kabul öder Istanbul Divanvolu No.10!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.10.1951
  • Ankara J.Satınalma Komisyonundan Ankara Maltepedeki J.subay tatbikat ve As subay okullarının senelik ihtiyacı için kilosuna 185)kuruş fiat tahmin edilen 20)ton koyun ve kilosuna 110)kuruş fiat tahmin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.10.1951
  • Kâğıt ve karton alıcıların dikkat nazarına Sümerbank Selüloz Sanayii Müessesesi len:İZMİT Müessesemiz Ekim Aralık devresi için gri karton,ğrenz.Kraft imaline başlamıştır.Sayiri müşterilerimizin Aralık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.10.1951
  • Elektrik Tesisatı Yaptırılacak iller Bankasından:Şehir ve kasaba adı İşin keşif bedeli Geçici teminat Kars 110.529.28 6.778—Ardahan 68.793,89 4.690 1 Yukarda isimıerl yazılı şehir ve kasabaların hidro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.10.1951
  • Bayındırlık ındatı l Liman tesisatı jMp ağa&4a A.B,@iD,E)gr-uplarında îg,ftd% ve i ya»»!makine' ye vasita$ar eksiltme şarfe* ^vfflleÜödi aıüa iffTÎsyOT tarihlerde 'fğts*Itmş^e ktHiuiBiugtur Üç cdöt iK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.10.1951
  • m&Mm dacwieslitdwyeli 7tonluk DIESEl^K®^.MEHMET KAVALA VOLVO Türkiye Münhasır İthalâtçısı h Si i «alaca Teftir Han Telefoo ı 42873 40430 T*jiyre»f ı i_am£T istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.10.1951
  • Bolu Valiliğinden Eksiltmeye konulan iş:Dörtdivan ovası Ulusu deresi ıslahı işi olup tahmin edilen kegif bedeli fiat birimleri esası üzerinden 100.001)liradır-2 Eksiltme 12.10.951 tarihine rastlayan c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan