Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.09.1951
  • Basın hürriyeti meselesi ecelilerde bir başyazar,gazetenin birinde,hükûilletin bası;hürriyetini takyit etmek istediği hakkın,da kulağına kadar gelen herhangi bir rivayeti kaydederek Menderes'in böyle"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1951
  • Ticaret Odasında yapılan Basın toplantısı Ticaret ve Sanayi Odası 3da re heyeti başkanı Sait İbrahim Esi,dün bir basın toplaı.tısı yapmıştır.Devamı Sa.7 Sü,4 te)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1951
  • Von Papen Vilâyette Vali ile görüşüyor,Von Papen,Vilâyette Valiyi ziyaret elti Sabık Büyük Elçi,İstanbulda gördüğü imar hareketinden dolayı memnuniyetini belirtfi Şehrimizde misafir olarak bu-1 rettin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1951
  • Amerikan Sefiri,Menderesle görüştü İngiltere Başbakanı Attlee'nin mesajına dün Adnan Menderes cevap verdi PUn Başbakanı ziyaret eden Ame rikan Büyük elçisinin Cumhurbaş kanı Bayarla maneırralarda çeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1951
  • Iran meselesi »m—ıı ¦ı«m ıı»*rm+vrıu**^ m İngiltere,Güvenlik Konseyinin müdahale etmesini istedi Londra 29 AP)İngiltere petrol ihtilâfının dünya barışını tehdit ettiğinden bahisle Güvenlik Konseyinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1951
  • Harp Akademisinde d'pEoma töreni 950 51 ders yılında Harb Akademisini bitiren Kurmay Yardımcısı subaylarımızın diplomaları dün törenle verilmiştir.Resimde diplomasını alan bir subayımız görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1951
  • BUGÜNKÜ SAYIMIZDA 2 r.ci sayfamızda:İsmail Hâml Danişmendin makalesi,fıkralar,bir şehir röportajı.3 üncü «Karanlıktaki Kadın» adlı millî roman,meraklı iktibaslar,siyasî icmal,san'at harereketleri.4 ün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1951
  • Şehir Meclisi toplantısı DP.Şehir Meclisi grubu dün saat 14 ten 20 ye kadar süren bir toplantı yapmıştır.Bu toplantıda Meclis Başkan Vekillik,leri ve Daimî encümen üyelikleri aday seçimi yapılmıştır.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1951
  • C.H.P zamanında parti binasına bedava su alman kısım gazete,çilere gösteriliyori P.suyunun menbaı keşfedildi C.H.P.Genel merkezi meğer yirmi seneden beri kaçak su kul tanıyormuş Ankara,29 Milliyet)Her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1951
  • Etrafındakilere:«Ben ekmek paramı Rusya sayesinde kazanıyorum.demişsin.Ne iş yaparsm?Karikatüristim;efendimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1951
  • C.H.P Genel Sekreteri Kasım Gülek K.Gülek'in beyanatı C.H.P ienel Sekıu.eri,beyanatında,seçimler ve Atlantik Pakti mevzu* undaki görüşünü açıkladı C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek dün saat 11 de Part
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1951
  • Sayın Kılıç Ali'nin Aiatür ki e bir arada çekilmiş tarihi resimlerinden birisi 20 yıl Atatürk'ün politika arkadaşı olarak yalda bulunan ve 12 senedenberi susan «Uzun yılların birçok acı ve tatlı hâtır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1951
  • Orduda terhis 929 doğumluların bir kısmı 45 günlük hizmete tabi tutulacak Ankara,29 Milliyet)Ha,len silâh altında bulunan 929 doğumlu eratın ekim ayı bağmda terhise başlanması takarrür etmiştir.Bu kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.09.1951
  • 'LÜJU^.J»U!J MAKALE IMLASIZ DİL îsmaii HanıS DANIŞMEND Bütün medeni dillerin am hır boyunca takarrür et ima ve kaaideleri kat'ileş coif birer imlâ sistemi varüt:Meselâ bir İngiliz,bir Fransız,bir Alma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.09.1951
  • ¦ Hımıril *k Genç ressamlarımızdan bir i kısmı Büyükadada Spiendit lo.kal:nde yalnız Ada manzarala-tından mürekkep bir resim seraçmıslardır.KONFERANS jc Modern Hindistanın kuıucu-«u Mahatrr.a Gandhi h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.09.1951
  • Menba sularında ıslahat yapılacak Belediye,menba sularının temiz ve emin bir şekilde tevzi edilmesini temin için bazı tedbirler almıştır.Bu arada yeni Sular idaresi Müdürü Cahit.Çeçen,Vakfa ait Taşdel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.09.1951
  • Hıc 28 aniı 1370 I_30 EYLÜL 195 1 Pazar Hu.17 Eylül n6 VAKİT VASATİ EZANI 1 Güneş 6.52 11.54 13.05 6.06 ««hH 16.25 9.27 im 19 56 12 00 20.27 1.31 k 5 15 ıo 17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.09.1951
  • Istanbuiun seyrüsefer durumu ve bozukluğunun giderilmesi hususunda alınacak ted» birler nelerdir?Bu mevzuda 6.şube müdürü Orhan Eyüp-©ğlunun düşüncelerini evvelki yazımızda belirtmeye çalıştık.Orhan E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.09.1951
  • saFB*fflü£SEsaa BORSA Kambiyo ve esham Açılış Sterling 7.85.50 280.30 Fr.Frangı 0.80 isviçre Fa:64.03 Belçika Fr.5.60 54.12.57 73.68.40 0.44.80 Liret Q.01.876 Escoudes 9.73.90 1933 Ergani 1938 İkramiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.09.1951
  • Evlenmo Değerli ve tanınmış kadın romancımız Peride Celâl Bayburtluoğlu ile şehrimizin maruf ve kıymetli avukatların dan Atıf Yümsel'in nikâhları dün Beyoğlu evlenme dairesin,de,yalnız şahitlerin bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.09.1951
  • Dolar ve dowiz kaçıranlar Bir müddet evvel hususî yatı ile îstanbula gelen ve döviz kaçakçılığı suçu ile Adliyeye verilen İtalyan kontu Kanyato ile Sa botay,Asurya ve Misel'ir "aşmalarına dün 5 inci A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.09.1951
  • FIKRA Sarhoşlarla mücadele Matbuatın aylardan beti diline doladığı bir mesele de,sarhoşlarla mücadele ve bunların belinden su Umma sı işidir Lehte ve aleyhte bir sürü fikirlerin belirdiği bu mevzuda d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.09.1951
  • Garip bâr tehdit Evli bir kadını mektupla tehdit eden bir gen;suç üstü yakalandı ^»¦11 I'll Ilı İTİ 'iff' i' M* I.111—ı-u.Garip bir tehdit ve sarkıntılık hâdisesi adliyeye intikal et mistir.Hâdisenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.09.1951
  • Almanlar 1,5 milyon ton tütün aldılar Dünya piyasalarındaki tütünümüze gösterilen rağbet gün geçtikçe artmaktadır.Bu yıl Ruslar memleketimiz,den şimdiye kadar 1 milyon sekiz yüz bin kilo tütün almışla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.09.1951
  • Emniyet Genel Müdürü dün geldi Emniyet Genel Müdürü Servet Sürenkök dün sabah şehrimize gelmiştir.Bir kaç gün Istanbulda kalacak olan Süren,kök emniyet teşkilâtında teftişler yapacaktır.Diğer taraftan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.09.1951
  • Demokrat Parti il başkanlığmclau:Fatih D.P.ilçesi kurucu üyelerindeıı kıymetli arkadaşımız Feri i'.Assoy'un ölümü münasebetiyle bugün saat 11 de Kuledibi BÜyükhendek caddesinde,ki Peneset İsrail sineg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.09.1951
  • Bir çocıak börekten zehirlen $arek Öldü Kadırgada oturan Manok adında bir kadının üç yaşındaki oğlu Haçik hastalanmış ve kal diril chğı Şişli Çocuk Hastana,nesinde ölmüştür Kadının iddiasma göre çocuğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.09.1951
  • Yekûnu yarım miSyon lirayı aşan suii&timaS hâdisesi h&kkamla VaBi dün Sz&hafba bu2&s:nsly 1948 senesinde,Darülaceze ye yardım makradiyie girişilen işlerde yapıldığı tesbit edilen 500,000 liralık suiis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.09.1951
  • HALKIN Bir inşaattan şikâyet ediSiyor Selâmiçeşmede Hacı Mchmeiefendi sokağında açılaryeni yolda 27-1 numarada Faruk Sabuncuoğlu yasıyor:«Evime bitigik arsada bir ev yapılıyor.Nizamnameye göre bu evin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.09.1951
  • Ölümle biten bir eğlence dönüşü Evvelki gece saat 24 ten son ra Kuruçeşme ile Ortaköy arasında fecî bir vesait kazası olmuştur.Hâdisenin tafsilâtı şudur:Tanaş adında bir genç,yanma Abanozda çalışan ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.09.1951
  • E.T.T idaresi kadrosunda tensikat Haber aldığımıza göre,E.T.T.idaresi memur kadrosundan 84 kişilik bir tensikat yanılma,sı mevzuubahskr.Bu husus henüz Şehir Meclisine'-aksetmerniş olmakla beraber idar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.09.1951
  • Okullarda!tasarruf Millî Eğitim Müdürü dün bütün okullara bir tamim gönderdi Millî Eğitim Müdürü Muhit,tin Akdik dün bütün okulların müdürlerine aşağıdaki şekilde bir tamim yollamıştır.1)Önlüksüz veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.09.1951
  • KISA HABERLER it Bir müddettenberi şehrimizde bulunan Is İsleri Bakanı Halil özyörük dün çocuk yuvaları Derneği merkezini ziyaret ederek İdare Hey.eti toplantısına iştirak etmiştir.Bilâhare Kasımpaşay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.09.1951
  • İstanbul Radyosunda ihtilâf yok Istanbul Radyosunda Türk musiki yayınları tanzim edilirken idare ile Perihan Sözeri arasnıda bir ihtilâf gıktığı ve Perihan Sözerinin repertuvarını vermediği dün bir sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.09.1951
  • 12 yaşındaki bir çocukun marifeti Şişlide garip bir hâdise olmuştur.Bir tacirin 12 yaşla,rındaki oğlu Ergun,babasının sandıkta bulunan tabancasını alarak karşısına dikilmiş «çabuk cüzdanını ver yoksa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.09.1951
  • jyaşı icmal Komünizmin yeni mücadeie şekli Komünistler siyasî ve askerî sahalarda üstüste büyük muvaifakiyetsizliklere uğruyor,lar.Kore'de,cephe şimdilik tesbit edilmiş gibi görünmesi,ne rağmen,mütare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1951
  • SANAT HAREKETLERİ I yeni mi Hangisine taraftarsınız,taraf tutar mısınız,siz de?Hepimiz.bir parça mahkûmuz da taraf tutmağa,onun için sordum.Az çok taraf tutmasaydık,ne olurdu politikacılarla münekkidl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1951
  • ÇIKAN KISMIN HULÂSASI «Muharrir Haiit,tanınmış bir kadın terzisi olan kız kardeşi Necibenin evine gelir_Kapıda kendisini heyecanla karşılayan Necibe,«içerde müthiş bir roman kaluamai-i var» diye onu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1951
  • Dünyanın en büyük pırlantası Dünyanın en büyük pırlantası olduğu bilinen ve Hr-ydarabad Nizamına ait olan «Jco'ı pırlantası» bir türlü alıcı bulamamak,tadır Nizam parasız kaldığından,bu pırlantayı sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1951
  • Tütün kongresi neticeleri Ankara 29 A.A.24 eylülde sona eren Amsterdam'da ki dünya tütüncülük kongre sinde memleketimizi temsil e„ den Türk delegasyonunun ye rinde müdahaleleri ve çalışmaları sonunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1951
  • Fayda ve mahzuru yerine göre değişen bir tabiat unsuru nsan ve hayvanlar üzerindeki çeşitli tesirleri Uzak bölgelerdeki yakıcı sıcak,beyaz adamı,sert merhametsiz hale getirmekte ve ona kendi vatanında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1951
  • sm.Sulh paktı masalı Ruslar,Demokrat memleketlerin bir harp hazırladıklarını,fakat kendilerinin sulh taraftan ve sulhun müdafii olduklarını göstermek için geniş bir komedi oynuyorlar.Demir perde arkas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1951
  • 6ncı Georgen'un sıhhi durumu Londra 29 A.A.Reuter)Kral 6' inci George'un sıhhî du rumu hakkında yayınlanan sağ lık bülteninde,kralın dün gece yi de sakin geçirdiği ve sıhhî durumunun memnuniyet verici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1951
  • 1952 İKRAMİYE PLÂNI Yılda beheri 20 ilâ 25.000 lira değerinde 6 EV ve 600 talihliye hesaplarındaki para kadar para ikramiyesi Bu 1952 yılı ikramiye plânının esasıdır,YAPI ve KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1951
  • Japonyada hava meydanları yapılıyor Asahi gazetesinin bildirdiğine göre,Japonyada çok sayıda küçük Amerikan hava meydanları inşa edilecek Tokyo civarındaki Mizawa,Yokota ve Tachikawa'da ve güney Japon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1951
  • Fr.Tone dün evlendi Meşhur artist uğrunda dayak yediği yıldız namzedini aidi Cloquet Minesota)29 AP)Bundan on beş gün evvel Holivutta x'om Mealden dayak ye meşine sebebiyet vermiş olan sarışın yıldızr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1951
  • Muhafazakârların seçim programı Churchill,fevkalâde kârlardan vergi almayacağını dün açıkladı Londra,29 AP)Winston ChurchiUin Muhafazakâr Partisi,dün silâhlanma masarifini karşılamak için fevkalâde kâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1951
  • Bradleym tetkikleri General Koreye giderek 8 inci Ordu Komutanı ile de görüşecek Tokyo,29 A.A.United Press)Birleşik Amerika müşterek kurmay heyetleri baş kanı Omar Bradley bu sabah Müttefik Kuvvetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1951
  • Anayasaya aykırı kanunlar Ankara,29 Milliyet)Ana yasa ya aykırı kanunların tâdili etrafında içişleri Bakan,lığınca yapılan çalışmalar ilerlemektedir.Bu kanunların tâdili için bir esas tasarı hazır,lan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1951
  • Hafik tatbikatı Hafik 29 A.A.12 ci tü menin ilçemiz çevresinde yap makta olduğu tatbikat bugün sona ermiştir.Yapılan parlak bir geçit resmini müteakip bir likler garnizonlarına hareket etmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1951
  • Atlantik teşkilâtı Pakta gîrme.n'z için gerekJi tesri edıiSiyor Vaşongton 29 A.A.United Press)Bh'leşik Amerika Dış işleri Bakanlığı.Türkiye ile Yu nanistanın Kuzey Atlantik Paktına tam üye olarak kabu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1951
  • KISA HARİCÎ HABERLER İTALYA Avrupanm en mühim yanardağlarından biri olan «Etna» yeniden indifaa başlamıştır.Dün gece dağın kuzey doğu yamaçlarında yeni bir krater açılmış ve lâvlar akmaya başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.09.1951
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A adam?İki tarafına kartal kanadı takan Ahmet Çelebi,Galata kulesinden Üsküdanra Doğancılar meydanına kadar uçmakla,dUnya havacılık tarihîmin ilk sahîfesîni yazmıştı.Hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.09.1951
  • Kumlara abanmış,pürneşe etrafını seyre,diyor.Böyle güzel,bu kadar genç ve sıhhatli olunca neşe hakkıdır tabiî.Güneş,kum,deniz faydalı mıdır,muzır mıdır,âlimler münakaşa ededursunlar,moda denilen müste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.09.1951
  • Sekiz kulüp proîesyosıeıüyi kabuâ ettü Evvelki gün Beşiktaş külü bünde yapılan bir toplantı sonunda,birinci kümeye dahil sekiz kulübün profesyonel olmak yolunda toplu bir karar aldıkları söylenmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.09.1951
  • Dunku ma eşiKiaşB a-Bu mühim m ıstanbulspor î t—ı n evvel de-saat 1 Beykoz karşılaşacaklar Gazeteciler Cemiyeti tarafmdan tertiplenen «Bayram kupası» maçlarını müteakip,mevsimin ilk mühim karşılaşması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.09.1951
  • Mütemadi el değiştiren ort Orta sıklet boks şampiyonluğu,son iki sene zarfında,en çok el değiştiren kategori olmuştur.Bir zamanlar Tony Zale'in uhdesinde bulunan şampiyonluk;sonradan Rocky Graziono'ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.09.1951
  • 1952 Olimpiyat ümitleri:5 Meşhur Yugoslav 3000 ^teeple koşucusu Segedin Bu mesafede Avrupa'nın en tanınmış atleti sayılan Segedin'in Olimpİyarlardaki en tehlikeli rakibi,Rus Kazantsev olacaktır 1952 O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.09.1951
  • TEFRİKA No:7 Bedirhan ÇINAR Mavro yere düşmüyor,rakibi Iboya oyun tatbik etmek için düşünüyordu ÇIKAN KISMIN HÜLÂSASI Halkının dörtte üçü Bulgar olan Doğanhisar nahiyesinde davul zurna ve gaydalar çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.09.1951
  • BimiK m TEFRİKA No:7 KEMAL SAMANCIfitlj Şeyhülislâm Esat Efendinin konağına gidelim Esat Efendiye maksadımızı anlatalım Veziri âzam hare m ağası ile birlikte ÇIKAN KISMIN HULASASI Sultan Osman,çeşitli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.09.1951
  • {Dünkü po!is romanı tefrikamız* du daha sonraya gelecek bir ki» sim daha evvele gelmek suretiyle bir yanlışlık olmuştur.Okuyucularımızın alaka ile tâkib etsildiğimiz polis romanımızın yanlış çıkan kıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.09.1951
  • Aşağıda c'ns ve mikdarı yazılı rnevadın kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartnameler Ko.da görülür.Taliplerin kanunî vesikalariyle tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.09.1951
  • Aşağıda cins ve miktarı yazılı mevadm kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır Şartnameler Ko.da görülür.Taliplerin kanunî veâikalariyle tekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.09.1951
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLAR!Saat 21 de DRAM KISMI OTHELLO Ya W.Shakespeare Türkç Orhan Burîan Telefon:42157 KOMEDİ KISMI BÎR GEMİM VAR Yazan Charles Mfre" Türkçesi:M Feridun Telefon 40409 Paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.09.1951
  • ton saman açık eksiltme ile 8.10.951 Pazartesi gunu saat 14,30 da Anadolukavağı As.Sa.Al,Ko,da satın alınacaktır.Tutarı 14,300 lira olup geçici teminatı 1075 liradır.Şartnamesi Ko,da görülür.2928 1496
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.09.1951
  • RADYO İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Küçük orkestradan rnelediler 13.45 Verdinin operalarından orkestra parçaları 1«.00 Saz eserleri ve oyun havalan 14.20 dans ve caz müziği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.09.1951
  • Bursa il daimî komisyonundan Bursa Sarıabdullah mahallesi Ünlü caddede Cumhuriyet Mey danına nazır alt katta üç dükkân ve üst katta iki büyük bir küçük oda hâlâ,elektrik ve içme suyu bulunan binanın m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.09.1951
  • FAYDALI BİLGİLER Vapurlar Gelecekler:12.00 Trabzon)Izmirden 22 05 Marakaz)Mudanyadan Gidecekler 9.00 Marakaz)Mudanyaya 10.00 Tan)Karadenize 10.00 Mersin)İmroza Trenler Gelecekler:7.20 Adapazaı.Postası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.09.1951
  • Muş Valiliği nderı 1 Yaptırılacak iş:Malazgirt Bulanık yolu üzerindeki 3 metre açıklığında bulunan 11884 lira 17 kuruş keşif bedelle menfez inşaatı:2 Şartname sözleşme plânı ve diğer evrak tatil günle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.09.1951
  • Bursa Asliye birinci HukukYargıçlığından 951-89 Tebliğ olunacak taraf:Nişte Aksaray mahallesi Hurpişta mübadillerinden Bayram oğlu Muharrem Beşci:Karınız Abdurrahman kızı Sabriye tarafından aleyhinize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.09.1951
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 13 1 2 3 1 4 I 1 5 6 7 8 9 1 to H 11 12 Soldan Sağa 1 Bir cins kuş;Bir cins sebze.2 Ecnebi sefaret memuru;Yakmaz da üşütmez de.3 Eski harflerden birinm okunuşu;Kasap dükkâ nmda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 30.09.1951
  • C.H.P.nin menba suyu keşfedildi Bastarafı 1 incide)gekilde kullanması hâdisesi şe« hirde bir çok esprilere yol açmıştır.Bu arada Halk Partisi çarianı döndüren suyun menbamın keşfedilmiş olduğu da Söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.09.1951
  • KILIÇ AL konuşuyor 1 Baştarafı 1 incide)O davet gecesinden sonra aradan beg on gün geçmişti.Istırabıma,asabımın fena halde bozulmuş olduğuna yakından vâkıf olan Başvekil Celâl Bayar,bir sabah hususî k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.09.1951
  • K.Gülek'in beyanatı Baştarafı 1 incide)zafer de olmadı.İktidar,vatandaşlar güzel müjdeler verecek ve icratmm muhasebesini yapacak yerde vatandaşlar arasında husumet tohumlan ekmek yoluna gitti.«Ara se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.09.1951
  • Aitlee,mühim bir kaza geçirdi Slaithwaith İngiltere)29 29 AP)Yorkshire eyaleti nin bu şehrine,siyasî bir mi tingde demeç vermek üzere gel miş bulunan Başbakan Attlee bugün mühim bir kaza atlat mıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.09.1951
  • F.Zihni Akdur EVladride vardı Madrid.29 AA.Afp.Türkiyenin yeni İspanya Büyük elçisi Faik Zihni Akdur bugün ailesiyle birlikte mahallî saatle 13 de uçakla Paristen Madrid'e gelmiştir.Faik Zihni Akdur u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.09.1951
  • Yunan Hükümet buhranı Yens kabineyi kurmaya Plastiras memur edildi Atina,29 AP.Kral bugün.Millî Terakkici Birlik Partisinin lideri General Plastiras'ı yeni bir kabine kurmağa davet etmiştir.General Pl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.09.1951
  • Türk Dil Kurumunun Türk DU Kurumu Yönetim Kurulu altı ayda bir defa yapuan toplantısını bu seîer İs tanbulda yapnııg ve çalışmaları m evvelki gün bitirmiştir.Top lantı için Ankaradan gelirimize gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.09.1951
  • Von Papen Baş t ar afi 1 incide)Sabık Büyük elçi,gördüğü su cak hüsnü kabulden dolayı çok mütehassis olduğunu,valiye söylemiş ve şehirdeki imar hare ketiyle hüküm süren sessizlikten onu tebrik etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.09.1951
  • Kus gazetelerinin Von Papen hakkındaki yazıları Moskova,29 AP.Bugür sabah gazeteleri.Almanyanm e^ki Ankara Büyük elçisi Van Papen'in iki gün evvel Türkiyeye döndüğüne dair Tass Ajansının Istanbuldan v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.09.1951
  • 1 9 Ekim YARİŞ ^AHNE KOMEDİ başka her akın 21 de matine de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.09.1951
  • Güvenlik Konseyi yarın toplanacak Nevyork,29 AP)îyi ha ber alan çevrelerden dün gece bildirildiğine göre,Bireşmiş Milletlerin Güvenlik Konseyi muhtemelen 1 veya 2 ekimde toplanarak,İran İngiliz petrol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.09.1951
  • Musaddık Amerikaya gidecek Tahran 29 AP)İngiliz İran petrol münazarası Birleş-Tr,ıw,°r teşkilâtında müzakere eaaırken İran temsilci heyetine Başbakan Drt Musaddık'm şahsen başkanlık edece ği bugün res
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.09.1951
  • B Iron meselesi Başt ar afi 1 incide)İngilterenin bu hareketi,Bir leşik Amerika ile yakın bir mü şavereden sonra husule gelmiş tir.Atttee,muhalefeti temsil eden Churcill ve Davies Liberal)e de hükümet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.09.1951
  • Feridun Cemal Erkin fticGhee ile görüştü Washington,29 A.A.Türkiye Büyük elçisi Feridun Cemal Erkin,bugün Amerikan Dış İşleri Bakan Yardımcısı George McGhee'yi ziyaretle Türkiye ve Yunanistanm Atlanti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.09.1951
  • Başbakanın masajı Ankara,29 A.A.Şimali Atlantik Paktına kabulümüz kararı üzerine,ingiltere Başbakanı Mr.Attlee tarafından gönderilen mesaja Başbakan Adnan Menderes aşağıdaki cevabı yollamıştır:«Şimalî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.09.1951
  • nasi tao*©sar Istanbul Sergi Komuesı tara fmdan,piyangoda kazanacakla ra verilmek üzere,tanınmış res samlarımızdan alınan tablola rın Sandal Bedesteninde satışa çıkarılması sanatsever arasın da büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.09.1951
  • Ticaret odasında basın toplantısı Bagtarafı 1 incide)İdare heyeti başkanı ezcümle şu beyanatta bulunmuştur:Ankaradan bu sabah İstan bula gelmiş bulunuyorum.An karada Başbakan,Başbakan Yardımcısı ve Ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.09.1951
  • Motorlu trenler Ankara,29 Milliyet)Alman yaya ısmarlanmış olan 16 motorlu trenin yakın,bir tarih,te memleketimize gelerek servise konacağı Ulagtırma Bakanlığından bildirilmektedir.Motorlu trenlerin he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.09.1951
  • Türk işçisi ve Kominform San Francisco,29 AP)Türkiyedeki İşçi Sendikaları,nm mümessillerinden ve îstanbulda çıkan bir sendika gaze,tesinin başyazarı ismail Araş 25 eylül gecesi Amerikan işçi Sendikala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.09.1951
  • Amerikan Sefiri Menderesle görüştü Eaştaıafı 1 incide)Adnan Menderes'i ziyaret etti.Görüşmeler sırasında Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü de hazır bulunuyordu.Atlantik Paktına dahil devletlerin büyükelçj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.09.1951
  • Koredeki savaşlar sertleşti Bir tepe iki defa el değiştirdi 703 komünist öldürüldü 8 inci ordu genel karargâhı Kore)29 AP)Müttefik,ler iki gün devam eden vahşiyane bir muharebeden sonra,merkezî Korede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.09.1951
  • Âibay Peron Arjantin tB ¦¦BAH" B m B ihtilalim bastırdı e başkanlık eden ey tevkif edildi sini bilmeyen korkaklardan başka bir şey olmadıklarını belirtmiştir.20 dakika süren konuşma sında Peron sık sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 30.09.1951
  • It leiRWIAC n 17-25-33 BEYGİRLİK ALMAN MALI TAM DİZEL TRAKTÖRLERİ Türkiye münhasır ithalâtçısı Mehmet Kavala Galata İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.09.1951
  • OSMANLI BANKA İLÂN-26-9-951 tarihinde çekilen "AİLE SANDIĞI,piyangosunun netayici:ladet TL.1.000.lık ikramiye istanbul 4 250.Istanbul,İzmir f 100.Bursa,İstanbul,İzmir tft 80.Ankara,Antalya,Aydın,Bandı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.09.1951
  • PDWX\PA RAKİPSİZ PQGET TİP MOTOSİKLET DAİMA ltllU\4 I f25 JAWA 200 •i m ı,rt Îİ»» T»»l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.09.1951
  • Malatya Belediye Başkanlığından Yapılacak 1#-Kığla caddesi parke inşaatı olup kapalı zart UfuÜyle eksiltmeye konulmuştur.1 İşin kesif bedeli 36764)lira 4.0ı hiu,ve geçici güvenme akçası 2757)lira 33)k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.09.1951
  • Kastamonu Valiliğinden Köylerde halkın yapacağı içme suyu tesislerinde kullanılmak üzere muhtelif kuturlarda 1850 metretul galvanizli,6350 metretul de galvanizsiz demir boru ve bunlara ait hususî aksa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.09.1951
  • Kiralık Antrepo Aranıyor Sümerbank Alım ve Satım Müessesesinden:Boğazın Rumeli cihetinde Kuruçegmeye Kuruçeşme dahil)Anadolu tarafında Beylerbeyine,Haliçte Sütlüce ve Eyübe kadar olan mıntakalarda den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.09.1951
  • İstanbul Sular İdaresinden:^are ihtiyacı için 150 ton Sülfat DaUirnin alınacaktır.Şartbedeli mukabilinde îdare veznesinden alınabilir.îstek-Uf bedellerinin %V,5 ğu nisbetinde yatıracakları te-•ızları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.09.1951
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Satmalına Komisyonu Başkanlığından 1 Bir adet Elektrojen Grubu ve elektrik tablosu ile yardımcı teferruatı yedek aksamı «Montaj müteahhide ait olmak üzere» mev cut şartn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.09.1951
  • Istanbal Defterdarlığı Muamele Vergi dairesi Müdürlüğünden Muamele Vergisi mükelleflerinden İstiklâl cad.No.18/1 de Salvator Galanti aleyhine 496/47 Malî yılı muamele vergisi hakkında müttehaz 28.2.95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.09.1951
  • İhraç olunmak üzere beşbin ton Mısır satılacaktır Topra';Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden Derince'de silomuzda mevcut beş bin ton yüzde 10 eksik veya fazla teslim ve tesellüm edilmek kaydile)mısır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.09.1951
  • Sümerbank Kayseri ve Adana Pamuklu Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden ıayik iiat buı.22.8.951 tarihinde ihaleye çıkarılıp da hadül '^lif mlzer^ madığından satışı geri bırakılan tali hasılat ve rnktır le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.09.1951
  • Senirkent Asliye Ticaret Yargıçlığından 951 5 Davacı Mehmet Şevki Yarar tarafından,îspartada ^ÎJJı/f evinde ikâmet eden Hayri Elken aleyhine Asliye Ticaret 9Ö* yi İle açılan hali ve malzemesin de yarg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.09.1951
  • İhraç olunmak üzere 20 bin fon Anadolu beyaz arpası satılacaktır Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden Beşer bin tonluk partiler halinde on bin İskenderundan,on bin İzmiden,Anadolu beyaz arpa He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.09.1951
  • JP Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10,30-12;öğleden sonra,14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No:104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.09.1951
  • OPERATÖR T)r CAVİT GÖNCER BÎRÎNCÎ SINIF Umumî baş,karın,tenasül,uzuvlar,kol bacak damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okgularba^ı No:13 Tel:Muayene:23678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.09.1951
  • ULAŞTI* S daf wieslija&wyeli,7fonM s VOEVO Oûidta Tdhit Man Telefon:«2673 40430 Telgraf:LAMET istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.09.1951
  • Eyüp Sula sera Memurluğundan 951-731 Mahkemece şuyuun izalesine karar,verilen Eyüp İslâm Beycaddesi eski Fındıklı Sokak 21 No.h 6 odalı bahçe,kuyu ve elektriği oulunan gayri men kul 17.5.951 tarihinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.09.1951
  • tstanbul I ci îcra memurluğundan:950/1047 Mahcuz açık arttırma ile satılacak 200 lira değerinde takım halinde boya için pistola motoru 2.10.951 salı günü saat 14 den 15 2 Taksim Sıraselviler Arslan ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.09.1951
  • RAŞA FULD israil Faciasının Büyük Kahramanı 1 Ekim Pczartesîden itibaren,19 yaşındaki bu genç kızın fevkalâde macerasını Yeni Günlük Akşam Gazetenizde okuyacaksınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.09.1951
  • Gayri menkul Fatih 3 ey Hukuk Yargıçlısından ttöi-58-Şuıuu İĞgrek ne Çapa ibrahım^öffiteieriikti sokak 43 ^t riî(nı mevcutken,halen;ikametgahı meçhul bulu?nah'l/atiı'ye ilyas Re sütoğlu nun iştirak ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.09.1951
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada yazı işlerini idare eien:Faruk DEMÎRTAŞ N A A.N K.Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası Basıldığı yer;Son Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8