Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.09.1951
  • Başbakanlıktaki mühim toplantı Boyar,Menderes ve Köprülü bir saat çalışarakTrumana gönderilecek cevabî notanın son şeklini gözden geçirdiler Cumhurbaşkanı ve Başbakan,toplantıdan evvel Başbakanlık önü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1951
  • Yollarından ilmem ki İstanbul şehri içinde otomobille bir yerden bir yere gitmenin nasıl îılr azap k *ii«o «aı d iğinin tamamen farkında mininiz?Azap ne kelime,vaziyeti olduğa gibi tarif edebilmek İçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1951
  • Von Papen dün gece geldi Kazi Almany asının Ankara 'büyük elçisi Von Papen dün gece saat 1|L3P da bir uçakla Şehrimize gelmiştir.Bir müddet memleketimizde kalacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1951
  • tirme birliğimiz I ı Ankara],27 Milliyet)Yakarda Koreye haıreket ede cek olan değiştirme birliğimizin 3 üncü ve son kafilesi bugün 28 inci tümen merkezindeki k arargâhında teftiş edilmiştir.Birliğimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1951
  • 30 bin dolarlık döviz kaçakçılığından sanık,italyan tebaan Garbotto'nun duruşmasına dün 5 inci asliye ceza mahkemesinde Resimde müdafaasını yapan sanık görülmektedirbaşlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1951
  • İranda durum yine vahamet kesbeffi Iran toprağına yabancı asker çıkarsa Abadan tesisleri berhava edilecek.Amerika işe müdahale ediyor Tahran,27 AP.İran Müdafaa konseyinin* dün gece yapmış,olduğu fevka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1951
  • Kalkınma Projeleri Enstitüsü Merkezi Türkiyede olmak üzere bir enstitü kuruluyor Ankara,27 Milliyet)Birleşmiş Milletler faaliyet manzumesi içinde Akdeniz milletlerine tarım projelerinin iktisadî değer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1951
  • Istanbul Emniyet Müdür vekili Emniyet Müdürü Kemal Aygün bir müddet tetkiklerde bulunmak üzere bugün uçakla Amerikaya hareket edecektir.Re simde Kemal Aygün'e Amerikada kaldığı müddet vekâlet edecek o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1951
  • Evlât katili bir ana Gayri meşru çocuğunu boğup öldüren Fikriye 20 sene hapis yatacak Adana,27 Milliyet)Karaisalı ilçesinde ninesinin yanmda misafir bulunduğu sırada çocuğunu iple boğarak öldüren Adan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1951
  • 20 yıl Atatürk'ün politika arkadaşı olarak yanında bulunan ve12senedenberi susan İsmet İnönü'nün çehresi «İsmet Paşa seriüîteessür,seriülinfial,intikamcı,zayıf rakiplerine karşı son derece şedit ve ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1951
  • BUGÜNKÜ SAYİMİZDA 2 r.ci sayfamızda:ismail Hami Danişmendin makalesi,fıkralar,bir şehir röportajı.3 üncü «Karanlıktaki Kadın» adlı millî roman,meraklı iktibaslar,siyasî icmal',san'at harereketleri.4 ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1951
  • Preveze deniz zaferinin yıldönümü münasebetiyle Barbaros heykeli önünde yapılan geçit resminde bahriyelilerimiz geçerken Preveze Zaferi kutlandı Taksim ve Beşiktaştaki merasim muhteşem oldu Dün,27 eyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1951
  • Yedi zorba bir *JSS!S^Mmi^t) T Ada,uma toy\Bahfie ilçesinin Savse olmuş evli bir kadın 7 zoröfl tarafından zorla kaçırılm'ştır.Zeynep adındaki kadıncağız ev* de yalnız yattığı sırada ağzı tıkanarak ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.09.1951
  • MAKALE DİLSİZ MİLLET Ismait Hami DANIŞMENP Eski bir Osmanlı tarihinden gelişi güzel bir cümle alalını:«Semend-i reh-neverdj himınel_i dâverj gazanf er a ı r.eberd Semendire fethine leveceühde vâdrneve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.09.1951
  • On yaşında bir ço-Kadıköy de oturan 11 yağla,rında Ahmet Turgut adında bir çücuk tramvaya asılmak yüzünden aynı muhitte oturan 10 yaşlarındaki Muzafferle kavgaya tutuşmuş ve kendisi,ni bıçakla iki yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.09.1951
  • KfînTnna TÖREN ¦A-950-51 ders yılında Harb Akademisini bitiren Kurmay Yar-'dımcısı subaylarımızın diplomaları yarın törenle verilecektir.SERGİ Ressam Nuri İyem,Ferruh Başağa,Kemal Artem,Ragıp Gokcan v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.09.1951
  • Hie.28 Bu.26 EYLÜL 15 Ziltxi 195 1 Eylül 1370 Cuma 136 VAKİT VASATİ EZANİ Güne ikindi Yatsı Imsâi S 6.51 11.51 13.05 6.05 16.26 9.26 n 19.29 12.00 20.58 1.31 5.14 110.14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.09.1951
  • Istanbulun harfi ile başlıyan dertlerinin başında muhakkak ki Seyrüsefer dâvası gelir.Su,süt,seyyah,sebze,sinema.Hepsi ile başlar ama hiçbiri seyrüseferin si gibi şeddeli değildir.Dışardan şehrimize g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.09.1951
  • Dün eki kişi intihara teşebbüs etti Kuledibinde berberlik yapan Salih,göztaşı içmek suretiyle intihara teşebbüs etmişse de kurtarılarak tedavi edilmek üzere Beyoğlu Hastahanesine kaldırılmıştır.Diğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.09.1951
  • Bir randevu evi daha haseSdu Tatmmış randevuculardan Naciye Üreı'in evi evvelki gece yine basılmış ve dokuz çiftle ayrıca evde bekliyen 25 erkek yakalanmıştır.Randevucu ve yaklananlar hakkında ka.nuii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.09.1951
  • İhraç mallarımıza rağbet artıyor Tütünden sonra diğer ihraç mallarımıza da rağbet artmağa başlamıştır.Bu arada bir çok İsviçre firmaları muhtelif ihraç maddelerimizden serbest talebinde bulunmaktadırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.09.1951
  • ıjjjT cuncKBaB inirinriiBf FIKRA Yip ranan memurlar İki senedenbeıi faaliyette bulunan İşçi Sigortaları ihtiyarlık sigortası servisi «iradiye kadar yalnız şehrimizde 100 bini mütecaviz işçiyi tescil e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.09.1951
  • Mektep kâtapgan Öğrenci velileri bu yılkı kitapların florlarını pahalı buluyorlar Bu yıl okul kitaplarının hubusî sermayeler tarafından bastırılarak piyasaya çıkarılması bir çok bakımlardan öğrenci ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.09.1951
  • Tütünlerimize karşı rağbet artıyor Türk tütünlerine karşı rağbet gün geçtikçe artmaktadır.Mubayaa yapmak üzere mem leketi raize gelmiş bulunan Rus heyeti tütün bölgelerini dolaş,tıkları şu sırada,Hind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.09.1951
  • BORSA Kambiyo ve esham Açılı?7.85.50 Dollar 280.50 Fr.Frangı 0.80 isviçre Fa:64.03 Belçika Fr# 5.60 isveç lir.54.12.57 Florin 73.68.40 0.44.80 0.01.876 Liret Drahmi Escoudes 9.73.90 Kapan 7.84.8» 280.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.09.1951
  • Ilindistandan 5 bin ton jilt geliyor Hindistan hükümeti,yapılan bir anlaşma gereğince temmuz ar îî'I^ dovrçsı inin memlpko.mtSze 5 bin ton jut mamulü kotası tahsis etmiştir.Bu maiiardan 2,5 librelik K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.09.1951
  • Beyoğiunda iki barbar s^Sony pfs görüldüğünden Belediye İktisat Müdürlümü mürckabe organları faaliyet sahalarını,dünden itibaren şimdiye kadar hemen hemen hiç üzerinde durulmamış kalbuj-üsrJ büyük tic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.09.1951
  • Amiral Sir Edelsten'e verilen hediye Bir müddetten beri şehri,rnizde misafir bulunan Akde,niz filosu komutanı Amiral Sir Elelsten'in refikasına Beyoğlu Kız Olgunlaşma Enstitüsü öğrencileri tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.09.1951
  • Ha2ke\îeri 7 ekime kadar devredilecek Yeni kanunla hazineye devredecek şehrimizdeki Halkevi binalarının,tescil muameleleri Tapu idaresi tarafından ikmal edilmiştir.Bu yüzden bir kisim Halkevleri C.H.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.09.1951
  • Findik Hatları yükseliyor Birkaç günden beri durgun geçen fmdık piyasası dün yeniden yükselerek hareketlenin e?2 başlamıştır.Bir haftadan beri azamı 215 kuruştan alım satımı yapılan fındı:dün 224 kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.09.1951
  • Bîr taksi,küçük bir çocuğun ölümüne sebep oklu Dün sabah,Oı;î.aköyde Şifa Yurdu önünden germekte ohm şoför Aristo idaresindeki 2793 plâka numaralı taksi,birden dönemeçte önüne çıkan,13 yas lanuda kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.09.1951
  • Sayın Doktor ve Eczacılara Tl CRYSTALLINE erramycı HYDROCHLORIDE Piyasaya Arzed ilmiştir BÜTÜN TÜRKİYEOE SATIŞ,ECZANELER VASITASİLE ve SERBEST OLARAK YAPILMAKTADIR CHAS.PFIZER CO.Inc.Türkiye Umumi Müm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.09.1951
  • KISA HABERLER if İzmir vapuru Ciddeden 28 eylülde hareket ederek Lâzkiyeye ve oradan da îstanbula gelecektirif Haliç fabrikalarında revizyon yapılmakta olan Sivas tan^ kerinin beynelmilel kontrolü yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.09.1951
  • Konservatuarda bir tiyatro şubesi açılacak İstanbul Konservatuarının bu sene teşkil ettiği tiyatro şubesi önümüzdeki aydan itibaren çalışmalara bağlıyacak,tır.Yeni şubeye talebe,4 kasımda yapılacak bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.09.1951
  • Çamaltı için ısmarlanan Marşal yardımından istifade marmıAirztn m&ftnaHel* geıimş ve monte edilmiştir.Tuzlar tamamiyle modern bir hale getirildikten sonra istihsal miktarı 400 bin tona yükselecektir T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.09.1951
  • Kanlı bir kavga Tabancalı,bıçakıl kavga sonunda 4 kişi ağır surette yaralandı Talıtakalede muhiti heyecana düşüren bir meydan kavga,sı olmuştur.Bu semtte yongacins.yapan Yusuf Demirbaşla karedşleri Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.09.1951
  • HALKIN SESİ İstanbul Radyosundan bir temenni Kütahyadan Sadi Açık yazıyor:«İstanbul Radyosunda alaturka neşriyatı hâlâ intizama giremedi.Pazar günleri şehrimizde hemen herkes yapacak başka bir şey olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.09.1951
  • Teşekkür Dün gece sabaha kaışı rotatif makinemizde baskımız devam ederken husule gelen bir ânza üzerine kendi tesislerinden faydalanmamıza meslekdaşça imkân veren Son Telgraf müessesesiyle vaktin çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1951
  • Mısır kabinesinde bir istifa İskenderiye,27 A.A)Vefd Partisinin hararetli bir müntesibi olan Mısır Muhabere Ba kanı Abdülf ettah El Tavil Paşa dün Başbakan Nahas Paşaya istifasını göndermiştir.Evvelce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1951
  • İtalya Birleşmiş Milletlere katılacak Vaşington,27 A.A)Dışişleri Bakam Dean Acheson,dün yaptığı basın konferansın,da Sovyet vetosuna rağmen Italyayı Birleşmiş Milletlere kabul etmek zarureti üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1951
  • Portakal ihracmı arttir mak için teşebbüsler Adana 27 Milliyet)Geniş bir portakal ve limon istihsal bölgesi olan Mersinden bu yıl daha fazla ihracat yapabilmek için davet edilmiş olan İstanbul Yaş Mey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1951
  • Tekel işçilerine zam Adana 27 Milliyet)Burada ki Tekel fabrikalarında çalışan işçilerden 100 ilâ 138 kuruş üc ret alanların ücretlerine yüzde 20 ilâ 50,100 kuruş ücretle ça lisanların gündeliklerine y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1951
  • Almanyanın birleşmesi Batı Almanya serbest ve gizli seçim yapılmasını istiyecek Bonn 27 A.A.Reuter)Batı Alman parlâmentosunun Almanyanm birleştirilmesi için komünist kontrolü altında gö rüşmeler yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1951
  • Trieste işi ve italya De Gasperi Yugoslavlorla görüşmeye hazır olduğunu söyledi Vaşington 27 A.A.Reuter)Yugoslavya ile İtalya arasın da mevcut olan Trieste serbest bölgesi mevzuundaki ihtilâl hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1951
  • Bir köy kavgası Adana 27 Milliyet)Ka dırlı ilçesinin Öksüzlü köyünde bir iş anlaşmazlığı yüzünden iş çiler arasında çıkan kavgada bir kişi ölmüş bir kişi de ağır surette yaralanmıştır.Sanıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1951
  • KISA HARİCÎ HABERLER RUSYA Sovyet Dışişleri Bakan Yardım cısı Valeri Zorine çarşamba akşamı Birleşik Amerika büyük el çişi Alan Kirk'i Fransa ve ingiltere maslahatgüzarı Jean Brionval ile Paul Grey'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1951
  • Burdurda yerleştirileı göçmenlere arazi verild 30 göçmen ailesine 1067 dekaı arazînin tapuları teslim edile Burdur,27 A.A)Merkez ilçesine bağlı Pınarbaşı,Elmaeık ve Kozluca köylerinde yerleşlirilmeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1951
  • Arap Birliği toplanıyor iskenderiye,27 A.A)B dirildiğine göre Arap Birli siyasî komitesi cumartesi g nü İskenderiye'de toplanaca tır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1951
  • SANAT HAREKETLERİ Ucuz nüktel eıer komisyonculuğu Çok hoş bir yazı okudum:Başlık I tiyatro faaliyeti ama,imza yerine FİTNE FÜCUR yazılı.Anlıyorsunuz tabiî;müstehzi bir meydan okuyuş,hem de zekice.Alış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1951
  • ABaturka mutfak Aj'ans telgrafları,uzun müddet TUrkiyede kaldıktan sonra memleketine dönen bir İngilizin,Londrada Türk yemeklerinden mürekkep bir sergi açtığını haber verdiler Yemeklerimizi dostlarımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1951
  • Çukurovada taşıt kazaları Adana 27 Milliyet)Ak dam köyünde bir taşıt kazası neticesinde 60 yaşında bulunan bir kadın öküz arabası altında kalarak ölmüştür.Sofular köyü yolunda da bir kamyon kaza sında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1951
  • 40 dakikalık ölümden sonra hayata dönüş Kırk dakika ölü ka Pouzet nasıl diriltildi?Doktorlar Azraille mü* cadeleye giriştiler ve dört saat içinde hastalarını ölümün elinden kurtarabildiler Her geçen g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1951
  • Toprak tasarruf konferansı Amerikada toplanacak konferansa 41 memleket iştirak edecek Vaşington 27 A.A.Usis)8 ekimde Wisconsin üniversite sinde açılacak olan altı haftalık toprak tasarrufu hakkında,ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1951
  • ÇIKAN KISMIN HULASASI «Muharrir Halit.taranmış hi ftadın terzisi olan kız kardeşi Necibenin evine gelir.Kapıda kendisini heyecanla karşılayan Necibe,«içerde müthiş bir ropıan kahramanı var» diye onu j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1951
  • sfeıcmcıi İtu'ya ve menfaatler şington'da İtalya sulh muahedesinin tâdili ve bu memleketin de Japonya gibi müsavi şartlarla hür milletler camiasında yer alabilmesi için müzakerelere devam olunmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1951
  • Keşmir ihtilâfı Pakistan meselenin Güvenlik konseyine havalesini isteyecek Nevyork 27 A.A.Afp)Pakistan Dışişleri Bakanı Za furullah Han çarşamba günü beyanatta bulunarak,birleşmiş Milletler temsilcisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.09.1951
  • Jüenızo veda.Evet hazin.Denize,kumlara,dalgalara fakat aynı zamanda ve bilhassa böyle manzaralara da veda etmek lâzım geleceğini düşündükçe insan bir garip oluyor.Şimdilik hoşça kal güzel kız,inşallah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1951
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A bir cinayet Eyübî Saltanatını bir cinayetle ele geçiren güzel ŞeceretüddUr,sopa ve nalınların darbesi altında inleyerek öldU ^vuwwuuui,n/yyu önerden Meliküssalih'in k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1951
  • Dün,Türk denizcilik tarihine en muhteşem sayfalarından birini yazan Prev eze zaferinin 413 üncü yıldönümü idi.Akdenizi bir Türk gölü haline getiren Kaptanı Derya Barbaros Hayreddin Paşa,Andrea Dorya'y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.09.1951
  • Emirgân kampından notlar;amm mu ı«»r*j» yı« ı ıı ıı ı *yı illi güreş takımımız Hasan Gemici çok ümitli,57 kiloda paylagılamıyan koz Bu takım rahatça şampiyon olur!Bektaş Can ne diyor?W Ekim ayında İsk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.09.1951
  • JtfiHî güreş takımımızın bütün kılolarmdaki elemanlar kat'î surette tesbit edildiği halde,sadece 57 kiloda kimin güreşeceği,feraa belli olmamıştır.Kemal Öz kan cumartesi günü Cemil Sarıbacak'la bir ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.09.1951
  • Hayatı Güreşleri ve Aşk Maceraları TEFRİKA No:5 Bedirhan ÇINAR Güreşirken çok dikkat et,pek üstüne kendini boş yere ezdirme» il ÇIKAN KISMIN HÜLASASI Halkının dörtte üçü Bulgar olan Doğanhisar nahiyes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.09.1951
  • I Akdeniz Olimpiyatlarına iştirak edecek güreşçilerimiz 1 Ekim ayında İskenderiye'de ya pılacak olan I nei Akdeniz Olim piyatlanna katılacak güreşçile rimiz,Emîrgân kampında son antrenmanlarını tamaml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.09.1951
  • TEFRİKA No:5 KEMAL SAMANCIGtL Yeniçeri Ağası Ali ağa iki habercinin birden söylediği sözler önünde durakladı ffîjjjjfa.Bir padişahın ÇIKAN KISMIN HULASASI Sultan Osman,çeşitli kepazeliklerin kahramanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.09.1951
  • 12,57 Açılış ve programlar;13,Haberler;13,15 Klâsik Hafif Müzik ve sevilen sesler Pl)13,45 Şarkı lar;14.20 Charles Lichter ve Xavı er Cugat orkestralarından Güney Amerika Dans müziği El,14,45 Programl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.09.1951
  • KÜCİ 1 9 Ekim YAÜiŞ SAHNE KOMEDİ Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma,Pazar matine saat tam 17 â«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.09.1951
  • Kiralık Antrepo Aranıyor Sümsrbuitk Afim ve Satım Müessesesinden:Boğazın Rumeli cibeth.de Kuruçeşmeye Kuruçeşme dah;i)Anadolu tarafında Beylerbeyine,Haiiçte Sütlüce ve Eyübe kadar olan mmtakalarda den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.09.1951
  • CiKAN KISMIN HULASASI ılı bir mayıs aksamıdır.Te* sıiz elbiseli,güzel çehreli bir genç,caddelerden birinde ağır aga uriimekted-'r ien durur ve sonra üzerinde 3.şeline Bar» yazılı yere gi_urduktan sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.09.1951
  • İstanbul Jandarma Satmalına Komisyonu Başkanlığından Miktarı Cinsi İlk teminat Muhammen B.İhale tarihi saati Kilo Lira K lira K.26.000 Nohut 730 00 10400 00 29/9/951 11,30 1 Jandarma ihtiyacı için yuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.09.1951
  • Faydalı Bilgiler Vapurlar Gelecekler 6.00 Antalya Karabigadan 6.30 Tırhan Bandırmadan 20.05 Mavakaz Mudanyadan 21.30 Bandırma Bandırmadan Gidecekler 3.00 DumJupınar İneboluya 8.15 Bandırma Bandırmaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.09.1951
  • Üç Emniyet Müdürünün Amerika seyahati İstanbul,Ankara ve İzmir Emniyet Müdürleri affı halfa Amerikada kalacaklar Ankara,27 A.A)Üç vilâyetimiz Emniyet Müdürlerinin Amerika'ya yapacakları seyahat hakkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.09.1951
  • Kongre İstanbul Umum Berberler Derneğinin yıllık kongresi 5.10,951 Cuma günü saat 10 da Türbe Babıâli caddesi 10 numaralı Esnaf San'atkârları dernekleri Birliği toplantı salonunda yapılacağından derne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.09.1951
  • MENKUL SATİŞ İLÂNI İstanbul 5 inci İcra Memurlu,ğundan:951^1483 Mahcuz olup satılmasına karar verilen işler vaziyette 5 lâmbalı Harnifon radyo ile iki adet nalı seccade Beyoğ'u Büyük Parjfia.kkapı Pen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.09.1951
  • fcâahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada yazı işlerini idare eden:Faruk DEMIRTAŞ NA A,N.K,Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası Basıldığı yer:Son Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.09.1951
  • Koftgr-Ğys cSavat Taksim Gençlik Kulübünün fevkalâde kongresi 30.9.951 Pazar günü saat 15 de Beyoğlu Altmbakkal Babil sokak No.8/2 deki merkezinde yapılacaktır.Sayın azaların teşrifleri önem le rica o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.09.1951
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 i 5 6 7 a s 10 flj 11 t2 Soldan sağa 1 Boşboğaz;Eşik eski terim)2 işçi;Komut;3 She-kespeare'in kralı;Eazı erkekler Öyle olduğunu iddia eder emma inanmayın;Mabud;4 Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.09.1951
  • Kömür yükleme ve boşaltma işi yaptsrriacak Devlet Demiryolksn 1 inci işletme Soîınötaa MmısyomınûM 1951 malî yılı sonuna kadar Haydarpaşa lokomotif deposu,na gelecek olan tahminen 32000 ton maden kömü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.09.1951
  • Bolu Valiliğinden Eksiltmeye konulan iş:Dörtdivan ovası Ulusu deresi ıslahı işi olup tahmin edilen keşif bedeli fiat birimleri esası üzerinden 100.001)liradır.2 Eksiltme 12.10.951 tarihine rastlayan c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.09.1951
  • Bursa il daimî komisyonundan Bursa Sarıabdullah mahallesi Ünlü caddede Cumhuriyet Mey danına nâzır alt katta üç dükkân ve üst katta iki büyük bir küçük oda hâlâ elektrik ve içme suyu bulunan binanın m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.09.1951
  • İstanbul Belediyesi imar Müdürlüğünden Çamlıca Çifte Köşkieıe ait 1 500 ölçekli ifraz plânının Bayındırlık Bakanlığı yüksek makamınca onandığı ilân olunur.15283)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 28.09.1951
  • [Baştorafı Birincide!zulme,binnetice nasıl adaletsizliğe sevkettiğini İsmet Paşanın İktidarı devrinde iyice gördük ve bir kere daha buna inandık.Tethiş siyasetinin kendisinin mevkiini hiç bir zaman ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.09.1951
  • om silâhlarının tatbik şekiller' Pek yakında atom kudretinden istifade edilerek yapılan silâhlar kullanılacak Vaşington.27 AP.Amerikan ileri gelen kongre azalan ve askerî liderleri dün,atom kudretinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.09.1951
  • Fransada memurlara yapılan zam Paris,27 Nafen)Halihazır ya-şama" endeksini nazarı itibara alan Fransız hükümeti devJet ve devlete bağlı teşekküller memurlarının maaşlarina yüzde 12 nisbetinde bîr zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.09.1951
  • Menenıeııeiğolunun ziyafeti Paris 27 A.A.Türkiye-'nin Paris büyük elçisi Numan Menemencioğlu,«çalışmalarına burada devam etmekte olan •Birleşmiş Milletler Filistin uz laştırma komisyonu üyeleri şerefi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.09.1951
  • Hindistan'da açlık tehlikesi Bombay,27 AP)Resmen bildirildiğine göre,bu hafta icinde yağmur yağmadığı takdirde,Batı Hindistanda yüz bin mil karelik bir saha şimdi,ye kadar görülmemiş bir kıtlığa duçar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.09.1951
  • Amerikan devlet adamları mal beyanma tabi tutulacak Vaşüıgton 27 AP)Cum hurbaşkanı Truman bugün Bir leşik Amerika kongresinden ileri gelen devlet mensuplarını varlık beyannameleri doldur mağa mecbur k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.09.1951
  • Son haftanın diplomatik faaliyeti Acheron,dün yazılı bir beyanatla bunları hulâsa etti Vaşington 27 A.A.Afp)Dışişleri Bakanı Dean Ache son,basına verdiği yazılı beyanatta son haftaların diploma tik fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.09.1951
  • Kahra man subaylarımız Yüzbaşı Ramazan Akmeı'ya Amerikan gümüş yıldız nişanı verildi Ankara,27 A.A.Millî Savumu a Bakanlığı temsil bürosundan bildirilmiştir:Kore'den yaralı olarak dönen 241.alay 2.böl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.09.1951
  • Çinliler kütle halinde idam ediliyorlar Kızıl Çin'den kaçan bir mülteci rai Kore'deki zayiattan San Francisco,27 A.A)Bundan dört ay önce Çin'den kaçan Wang Chung'a göre komünistlerin Çin halkı üzerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.09.1951
  • Amerikan yardımı Roma,27 AP.Amerikanın en ileri gelen gazetecilerinden Eugenl C.Pulliam bugün Komada bir basın toplantısında verdiği demeçte,Türkiyenin,ziyaret etmiş olduğu diğer bütün memleketlerdnn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.09.1951
  • Su içinde kullanılan televizyon Londra,27 Nafen)Suyun içinde kullanılan televizyon âlet leriyle Manş denizinde batmış olan Affray denizaltısının yerinin muvaffakiyetle tesbit edildiği haber verilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.09.1951
  • Danimarka Dışişieir Bakanının demeci Nevyork,27 A.A.Danimarka Dışişleri Bakanı Ole Kraft Atlantik Paktı Konseyi,nin Ottawa toplantısında hazır bulunduktan sonra bu sabah uçakla Kopenhag'a hareket etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.09.1951
  • Phiiij)Jessup itham ediliyor Vaşington 27 AP)Cumhürriyetçi senatör Josseph R.Mc.Carthy bükün Ayan Mec lisi Dış Münasebetler Tâli Kc misyonunun huzurunda verdiği yeminli ifadede,Dışişleri Ba kanlığı mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.09.1951
  • General Bradley Koreye gidiyor Vaşington 27 A.P.Birleğik Amerika Genelkurmay Başkanı General Omar Bradley in dün gece Koreye ve Japonya ya gitmek üzere Amerika dan ayrıldığı açıklanmıştır.Bildi rildiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.09.1951
  • Sunî kalb kullanıldı Paris,27 AP)Cerrahî tarihinde ilk defa olarak,bir insanın hayatının kurtulması için,hakikî kalbe yardımcı olarak sun'î bir kalb,bir ameli,yat sırasında kullanılmıştır.Bu,İp ağusto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.09.1951
  • Uçak gösterileri Nevyork,27 Nafen)ingiliz uçak cemiyeti tarafından Farnborough'da yapılan uçak tiplerinin gösterileri Amerikan uçak imalâtçılarını son derece memnun etmiştir.1953 senesinde bu şekilde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.09.1951
  • General Ridgway'm yeni teklifi Tokyo,27 AP)General Mattha^ Ridgway bugün,mütareke müzakerelerinin Kae song'un altı mil güneyinde Songyon'da yapılmasını teklif etmiştir.Bu teklif,Müttefik ve komünist i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.09.1951
  • Altı yıldır dünya ile alâkasını kesen Japonlar Tokyo,27 A.A.Memleketlerinin 1945 te teslim olduğunu hâlâ bilmiyen 5 Japon dün Guam adasında teslib olmuşlardır.Bunların bildirdiklerine göre adada aynı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.09.1951
  • İstanbuSda inşa edigecek göçmen evSeri Dün Vilâyette Devlet Bakanı Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlunun da hazır bulunduğu bir toplantı yapılmıştır.Vali ve Belediye baş kanı Prof.Gökayın başkanlık ettiği ve İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.09.1951
  • Harriman,ın yeni görevi Truman,müşavirini Atlantik komisyonu müşavirliğine tayin etti Vaşington,27 AA)Başkan Truman,Batı Avrupa savuııma plânlarını tahlil etmek,le vazifeli Kuzey Atlantik Kon şeyi kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.09.1951
  • Musolini'nin kemiklerine dair ifşaat Bir rahip,1946 senesinde Duçeyi nereye gömdüğünü açıkladı Rio de Janeiro,27 A.A.Ai'p)Milano da bulunan An ge Licum manastırının baş ra hibi olup halen Brezilyada b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.09.1951
  • Arnavutluğun B.Millet lere müracaatı Londra 27 AP)Sovyet Tass Ajansının bugün verdiği Tirana menşeli bir habere gö re,Arnavutluk,millî hudutları na 1 ilâ 21 eylül tarihi arasın da Yunanistan tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.09.1951
  • Karacabeyde açılan Merinos sergisi Bursa 27 Milliyet)Dün Karacabey ilçe merkezinde koç ve koyunlardan müteşekkil bir sergi açılmıştır.Bu sergiye üçe ve köylerden 200 yetiştirici 32 koç,ve 300 koyunla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.09.1951
  • Adana bölgesine dağıtılan tohumluk Adana 27 Milliyet)Adana ve havalisinde hububat ekimini teşvik maksadiyle ör nek tohumluk tevziine başlan mıştır.Bu maksatla Adana mer kez ilçesi köylülerine 200,Cey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.09.1951
  • Başbakanlıktaki mühim toplantı Baştarafı 1 incide)balık bir halk kütlesi garda Cumhurbaşkanımızı karşıla mıştır.Cumhurbaşkanı gar dan beraberinde Başbakan Ad nan Menderes,Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.09.1951
  • randa durum yine vehamef Baş tarafı 1 incide)Aynı kaynak,bütün Kuzistan eyaletinde İran ordusunun sefer ber bir halde olduğunu da kaydetmiştir.Bu karar,İngiliz kıtalarının muhtemelen İrana çıkmalarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.09.1951
  • aBa^BOBBHİH^ Kalkınma pra jeteri enstitüsü Eaştarofı 1 incide)mislerdir.1 Ekimden 21 aralık tarihine kadar çalışmalarını yapacak olan yetiştirıne merkezine her memleketten 8 er stajyer gelecektir.Birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.09.1951
  • Preveze zaferi kutlandı Baş t ar afi 1 incide)eden yağız yüzlü,dik vücutlu ve sert adımh bahriyelilerimiz âbideye gelerek çelenk koydular.Kutlamanın ikinci safhası Beşiktaşta Barbaros anıtının önünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.09.1951
  • Yedi zorba Baştaraiı 1 incid& Kozan ilçesinin köprü civarında bir pamuk tarlasında çalışan 13 yaşında Ayfer Uğur adındaki kız da zorla kaçırılmak istenmiş fakat atılan kurşunlardan biri mütecavize is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 28.09.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Yağlı ve sabunlu kösele,çıralı çam kütük,Matafyon,B kapsül,Singer marka dikiş ve İktfz iğnesi vesâir 13 kalem mâk zeme açık eksiltme ile 15/10/951 p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.09.1951
  • Fatih Sulh İcra memurluğundan 951-728 Hissedar Eksenefon Olimpiya,Afelcsandıra Raporu tebliğidir t Davacı Nusret Tercan ile dâvâlılar Eksenefa ve diğerleri arasındaki şuyuun.giderilmesine ait dâvanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.09.1951
  • Muş Valiliğinden 1 Yaptırılacak iş:Malazgirt Bulanık yolu üzerindeki 3 metre açıklığında bulunan 11884 lira 17 kuruş keşif bedelle menfez inşaatı:2 Şartname sözleşme plânı ve diğer evrak tatil günleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.09.1951
  • Aşağıda cins ve miktarı yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmeleri Jıizalannda yazılı gün,saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko,da yapılacaktır.Şartnameler Ko.da görülür.Taliplerin kanunî veBİkalariyle tekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.09.1951
  • Aşağıda cins ve miktarı yazı ve mahallerdeki As,Sa.Al.KovesJkalariyle teklif mektuplariına nlara vermeleri C t N S İ Pirinç Pirinç Kuru ot T.Balyalı Kuru ot yerli bağ Kur^ otun eksiltmesi Kuru ot Kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.09.1951
  • seM4Ml am ggMATO SATIN ALAN SIN6ER1 KAZANABİLİRİ.1 Ağustos 1951 gününden 31 Arat.k 1S51 gününe kadar Müesses» ve Acentelerimden SCHAUB »Pirolette Super hariç)bir adet aat.n atana kura keşidesi le aşag
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.09.1951
  • İstanbul Belediyesi Müzeler Müdürlüğünden Şişlide Halaskar Gazi-caddesinde bulunan Atatürk Inkilâbı Müzesinde yapılan onarımdan ötürü 10 gün için ziyaretlere kapalı bulundurulacaktır.15284)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.09.1951
  • Satınalma Komisyonu Başkanlığından Cinsi Miktarı Muvakkat ihale teminat tarihi günü saati 300 kiloluk baskül 10 adet 113,5/10/951 cuma 14 0.500 1 240,15 1 Yukarda cins,miktar ve muvakkat teminatları y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.09.1951
  • Satılık Emlâk)Kıymeti Teminatı Dosya No.Cinsi Lira Lira 513-2221 Beşiktaş,Kuruçeşme mah.eski Kır 2758 206.85 yeni Kırbaç ve Avize so.172 ada,11 parsel eneski 67,69,71 Belediye şubesine göre yeni C7 ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.09.1951
  • Satılık arsa Aksaray pazarı arkasında İnkılâp sokağında 26 No.b 8,5 en,17 boyunda bahçeli bir apartıman yapılmağa elverişli arsa sarılıktır.Almak âstiyenler «Milliyet» gazetesinde akşam saat 7 den son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.09.1951
  • «OTO» B B i* E B BI Pirit nakfı Sümerbank Selüloz Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden İZMİT Kürenin Aşı köyünden 1100 ilâ 1600 ton piritin İnebolu sahiline indirilmesi,deniz vasıtalarına yüklenmesi ve İz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.09.1951
  • V Malatya Belediye Başkanlığından Yapılacak iş-Kışla caddesi parke inşaatı olup.kapalı zarf usuüyle eksiltmeye konulmuştur.1 İşin keşif bedeli 36764)lira 40)kuruş ve geçici güvenme akçası 2757)lira 33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.09.1951
  • İstanbul 2 nci icra Memurluğundan Gayri menkul satış ilânı 950-1440 Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen Eminönü îshakpaşa mahallesinin eski çıkmazı Kuyulu yeni Nakılbent sokağında eski 2,yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.09.1951
  • 1st.4 üncü icra Memurluğundan 947 1468 Mahcuz olup tamamına bilirkişi tarafından 16600 lira kıy» met konmuş olan Beyoğlu İkinci Mıntaka Tapu Sicil muhafız,lığının 5 ada 2 parselinde kayıtlı kagir evin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.09.1951
  • Erdek Belediye Başkanlığından Hidroelektrik santralını idare edebiler v bir makiniste ihtfc yac vardır.Talip olanlar kanunî evrakı müsbiteleriyle birlikte belediyemize müraoaat etmeleri ilân olunur.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8