Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.09.1951
  • Attlee,Menderes'e bir mesaj gönderdi İngiltere Başbakanı,Atlantik Paktına iştirakimizden duyduğu memnuniyeti belirtti Ankara,26 A,A)Kuzey Atlantik Paktına kabulümüz münasebetiyle ingiltere Başbakanı M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1951
  • Çinlilere esir düşen erlerimiz Stokholm gazetesi esir düşen erlerimizin resmini neşretti hususî muhabirimiz Orhan-Türel bildiriyor)isveç gazeteleri hâlâ Karedeki tugayımıza*)kahramanlık menkı bateriyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1951
  • Halk Partisinin tasfiyesi me m m Eylül ara seçimlerinden J ^sonra Halk Partisinde bir intibah hareketinin başgösterdiğini gazetelerde okuyoruz.Bu haberlerin hakikati ne dereceye kadar aksettirdiklerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1951
  • f 1-Da Gasperinin ftalyada çekilmiş bir resmi italya île yeni sulh anlaşması yapılacak Truman de Gasperi mülakatında sulh anlaşmasının ana hatları tesbit edildi Vaşington 26 A.A.United Birleşmiş Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1951
  • Kızıl şairin yeni işi O-Nâzım Hikmet şimdi de Polonya'da ajan yetiştiriyor Stokholm,20 Hususî muhabirimiz Orhan Türel bildiriyor)Stokholm'da çıkan' gündelik «NY DAG» komünist gazetesi,firari komünist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1951
  • Kral George'a bir ameliyat daha yapılacak İngiltere Kralı George Londra,26 A.A.Kral altıncı Jorj bu geceyi düne:nazaran daha rahatsız geçirmiştir Kralm iki hafta içinde bir kere daha ameliyat edilmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1951
  • C.Bayar Ankaraya döndü Cumhurbaşkanını binlerce İstanbullu sevgi tezahüratı ile karşıladı Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,beraberlerinde Savunma Bakanı Hulusi Köymen,İstan bul milletvekili Mükerrem Saroî,An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1951
  • BUGÜNKÜ SAYIMIZDA 2 nci sayfamızda:İsmail Hami Danişmendin ma-Ikıajesi,fıkralar,bir şehir röportajı.3 Üncü 1 «Karanlıktaki Kadın» adlı millî roanan,meraklı ikti-baslar,siyasî icmal,s&n'at harereketler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1951
  • Karacabeyde köylüler bir sabıkalıyı linç etti Bütün köy halkına ateş eden Mustafayı köylüler taş ve sopalarla öldürdüler Bursa,26 Milliyet)Karaoabeyin Doğula köyünde eınder tesadüf edilen bir hâdise c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1951
  • Üniversiteye kay if ve kabul sarfları rjr»iw«rsile Rektörü K.î.Gür kan gazetecilerle bir arada Yazm 7 nci sayfada)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1951
  • I Kurumu Bayramı dün kutiands Dil bayiami münasebetiyle şehrimizde bulunan Türk Dil Kurumu Üyeleri dün tebrikleri ka bul etmişlerdir.Dünkü mera"sime şehrimizde bulunan Müsteşriklerden bir kısmı da işt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1951
  • kraliçe Süreyyanm İsviçre seyahati Tahran.26 AP.Iran Kraliçesi Süreyya ve 11 yaşında olan üvey kızı Prenses Şehnaz,dün uçakla Tahrandan İsviçreye hareket etmişlerdir,Saray çevreleri,bu seyahatin,petro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1951
  • Maria IVFonfez uğruna intihar Paris,26 AA.«Maria Montez öldükten sonna bu dünyada yaşanır mı artık» diyara Philippe Orteman adında bir Fransız talebesi odasında havagazını açarak intihar etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1951
  • Millî Güreş takırrumız Dün verilen yeni bir kararla takımımız Mısıra gidecek Ekim ayında Iskenderiyeda yapılacak olaYı Akdeniz olimpiyatlarına katılacak millî güreş takımımızı tesbit etmek üzere terti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1951
  • Petrol ihtilâfı ve Amerika İngiltere,Amerikandan ihtilâfın halli için resmen yardım istedi Londra,26 A.P.İnanılır kaynaklara göre.Başbakan Clement Attlee,Birleşik Ame rika Cumhurbaşkanı Trumandan İngi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1951
  • Ş£ffi1a F!hş ft" 1 ~v WmfalS&ffi'-lffi'' •'ft2sğgfi*5niÖİİ gjâj Vfll RBSfi^' v 'ft 'ft':«i jp* SF Gazetemizde çıkan yazıları bütün memlekette geniş akisler uyandıran sayın Kılıç Ali'nin dün hususî fot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1951
  • ismet Paşayı nas.î taiısıtınr?Maraş,Fransızlardan tamamen temizlenmiş,Antep mücadelesi yoluna girmiş,Yenihan,Zile isyanı Yozgada sirayet etmiş ve bastırılmış.Bu işler hep olup bittikten sonra Meclise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.09.1951
  • ı n M ll İKİ BUHRAN VE BİR İHTİYAÇ İsmail Hami DANIŞMEND ecen gün üniversite me hırından birine eski bir uin kendisine lâzım obir parçasını yazdır.Eski yazıyı bilmediği bitn okuyordum,o ya-^rdu;yeni y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.09.1951
  • KISA HABERLER it Limanımızda bulunan îngilifc filosu komulfinı,amiral Sir Jonh H.Edeisten dün saat 18 de amiral gemisi Liverpool' de bir koktey parti vermiştir Bu partide Vali ve Belediye Reisi ile is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.09.1951
  • Emniyet Müdürü yarın Amerikaya gidiyor Emniyet Müdürü Kemal Aygün 1,5 ay kalmak ve meslekî tetkikler yapmak üzere ya rm Amerikaya gidecektir.Kemal Aygüne Emniyet Ge nel Müdürlüğünde şube müdürü B.Fahr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.09.1951
  • Sayın Doktor ve Eczacılara amycın HYDROCHLORIDE Piyasaya Arzedilmiştir BOtOR TORKİYEDE SATIŞ,EC2ANELER VASITASİLE «t SERBEST OLARAK YAPILMAKTADIR CHAS.PFIZER CO.ine.Tirktye Umumi Mümessili ORTAŞARK Tİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.09.1951
  • Hie.25 ilhi 370 27 EYLÖL 1 95 1 Parşembe VAKÎT VASATİ VAKÎT VASATİ EZANİ 3üneş fle İçindi faUı insâk 6 49 13 06 16 28 19.02 20.32 5.16 14 Eylül 136' 11.46 6.02 9.25 12 00 1.31 10.09
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.09.1951
  • Kınalı kuzuuu!25 e bir okka lâti lbkum!Damakta tadı kalıyor,kebaba buyurun baylar kebaba!Gecenin ilerlemiş saatinde bir eğlence yerinden dönüyorsunuz.Karnınız zil çalıyor.Cızbız kebabının kokusunu alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.09.1951
  • Memurlara taksitle kömür tevziine başlandı İstanbul Memurlar İstin lâk Kooperatifi,kış aylanan yaklaşması münasebetiyle ma K durumları bozuk memurlara bedeli beş taksitte öden mek üzere kok kömürü tev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.09.1951
  • Bir baba oğlunu bıçakladı Balatta oturan Recep A-ılı adında biri ailevî bir mes^.i yüzünden çıkan kavga sonun da üvey oğlu Mithatı muhtelif yerlerinden bıçakla ağır su rette yaralamıştır.Sanık yaka la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.09.1951
  • Komünizm propagandası yapan birisi yakalandı Ertuğrul Tansu adında biri koi'iıümzm propagandası yapmak suçu ile adliyeye verilnıiştir.Sanık sorgusunu mü teakıp tevkif edilmiş ve cezaevine gönderilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.09.1951
  • nam—iaw ıtnt »mii iiwuip,iiwihii^ii^^ii HALKIN Garip bir gedik sisteminden şikâyet ediliyor Sivasun Fadlum köyünden Mehmet Kara Ali yazıyor:«Bizim vilâyet merkezinde başka hiçbir yerde olmıyan bir âde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.09.1951
  • Ekmekler bozuluyor Fırıncılar ekmeğe zam yapılmasında ısrar ediyorlar Son günlerde bozuk kaliteli ekmek mevzuu yeniden orlaya çıkmış bulunmaktadır.Bazı fi rıncılar alâkalı makamlara müracaat ederek ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.09.1951
  • Terfi eden komserler Emniyet kadrosunda yeni tayin ve tef filer yapıldı »I i »l Mi^jl—#X^M.ı m İstanbul emniyet kadrosunda vazifeli başkomiser ve emni yet âmirleri arasında yeni terfi ve tâyinler olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.09.1951
  • Kız talebelere sarkıntılık edenler yakalanacak Lise ve orta okullarda ders gören genç kızlara sarkıntılık yapmağa tevessül edecekler için geçen yıllarda olduğu gibi emniyet ve milli eğitim mü dürliikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.09.1951
  • Tekel Genel Müdürü Ankaraya gitti Tekel Umum Müdürlüğüne vekâleten tayin edilen Kenan Yalter dün akşam Ankaraya hareket etmiştir.Kenan Yalter,Bakanlıkta Genel Müdürlüğü ılgilendirjn bazı mevzular üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.09.1951
  • Ticaret Odası idare heyetinin bir kararı Dün ilk toplantısını yapan Ticare:Odası idare heyeti,Bakanlığın umumî kâtiplerin İpkası isteğini reddederek,umumî kâtiplerin idare heyetinin inhası ve oda mecl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.09.1951
  • emiueî ÜREN 950-51 ders yılmda Harb Aamiaini bitiren Kurmay Yarası subaylarımızın diploma-29 Eylül Cumartesi günü töe verilecektirîstanbulun kurtuluş bayra-6 ekimde Taksimde büyük törenle kutlanacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.09.1951
  • Dün gelen Bakanlar Devlet Bakanı Fevzi Lût* fi Karaosmanoğlu ile Maliye Bakam Hasan Polatkan,dün ekspresle Ankaradan şehrimize gelmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.09.1951
  • merkezi a o-Memleketimizde kurutacak olan kursa muhtelif memleketlerin temsilcileri iştirak edecek Türkiyede kurulacak olan «Akdeniz yetiştirme merkezi» hakkında şu malûmat veril mektedir:Birleşmiş Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.09.1951
  • İngiliz amirali dün abideye çelenk koydu Şehrimizde misafir bulunan İngilterelim Akdeniz donan ması başkomutan;Aimral Sir J abaa H.Erîelstea,dün saat 10 da Taksim Cumhuriyet âbide,sine merasimle çelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.09.1951
  • Galatasaray futbol takımı bugün geliyor Selânikte dört maç yapan Galataaaray futbol takımı,bu gün trenle şehrimize avdet edecefctir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.09.1951
  • Kambiyo ve esham Dolar Açılış 7.85.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.5?73.68.40 0 44 80 0.01.876 73.90 Pr Frangı isviçre Kr.Belçika Fr.Florin Liret.Drahmi.Escoudes.1933 Efrgani.1938 İkramiyeli.Millî Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.09.1951
  • FIKRA I BeSediye pasağı üç gün müdür?Son günlerde tramvayların kapılcrmda yapılan tâdil&t elbet te gözünüzden kaçmanı ıştır.Tramvay idaresi yolcuların basamaklarda seyahati I etmelerine mâni olabilmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.09.1951
  • YAPI ve KREDİ BANKASI BALIKESİR EDREMİT Şubesi Şubesi ı v I Bugün Açıldı farın Açıııyor 27 Eylül 1951 28 Eylül 1951
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1951
  • KISA HARİCÎ HABERLER İSVEÇ îsveç Dışişleri Bakanlığı dün Stokholm'daki Sovyet büyük elçiliğine gö'n.dermiş olduğu bir mektupta,elçilik memurlarından Orlov'un geri çağırıimaşını istemiştir.Bu arada îsv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1951
  • Adenauer dün izahat verdi Bonn.26 A.A)Başbakan Adenauer,Vaşington kararları hakkında müttefik yüksek komiser]eriyle evvelki gün yaprruş olduğu görüşmeler hakkın da,bu sabah parlâmento dışişleri komisy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1951
  • Yugoslavya'da iaşe karneleri Belgrad,26 A.A)Bir kasımdan itibaren Yugoslavyada iağe karneleri kaldırılacaktır.Bu tedbir tahdide tabi iaşe maddelerinin elde edilmesi hususuzdaki teminatı ortadan kaîdır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1951
  • Vak'alcır.Ne okuyorsun?dire sorarlar.Hikaye veya «man,ne ise,söylersiniz.Bunun arkasından da mukadder sual gelir:Mevzuu ne?Adamın bin beş yüz kelime veya yüz elli cümle diy i vereceği geliyor.Mevzuu n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1951
  • ¦mm Bir kedinin sadakati Bir ajans telgrafında oku duk.Hindistanm Madras şehri hayvanat bahçesinden kaçan bir timsah,kimseye rastgelmeden istediği kadar dolaşıyor,sonunda yorularak kapışım açık bulduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1951
  • Verem dünyada çok büyük tahribat yapıyor Verem mücadelesinde esaslı unsurlar nelerdir?Senede 40.000 vefiyat veren bir memlekette,yüksek konforlu,mermer sütunlu sanatoryumların yeri yoktur.24 Mart 1882
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1951
  • Siyasi icmal Yakın Şarkın kalesi Türkiye TUrkiyeyi ziyaret ettikten sonra memleketine dönen bir Amerikan gazetecisi Rusya'nın bütün Yakın Doğu'yu olgun bir meyva gibi koparmasına engel yalnız bir fakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1951
  • Trieste meselesi halledilmek üzere Yugoslavya jtalya ile doğrudan doğruya göryşsreyi teklif etti Vaşington,26 A.A.Lps)Yugoslavyanın Vaşington bü yük elçisi dün akşam verdiği demeçte.Trieste meselesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1951
  • SİYİ I havacılık Atlantik'ten Pasifik'e kadar bir hava savunma hattı kuruluyor Milwauke Wisconsin,A.A.Sivil havacılık komisyonundan bildirildiğine göre,Atlantikten Pasifik'e kadar Kanada hududu boyunc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1951
  • İngilizlerin Mısır'a yaptığı teklifler İskenderiye,26 A.A.Mısır siyasî çevreleri,İngiliz Dışişleri Bakanı Morrison'un bir kaç gün evvel Mısır Başba.j kanı Nalıas paşaya gönderdiği j şahsî mesajda bahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1951
  • Bir uçak kazası Cenevre,26 A-A)İsviçre ordusuna ait Vampir tipi bir tepkili uçak bugün havada infilâk ederek parçalanmış ve enkazı Leman gölü sularınagömülmüştür.Hâdise hakkında'fazla malûmat yoktur.Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1951
  • Bati Aîmanyadan 23 kişilik bir talebe grııpu geldi Merkezi Frankfurtta olan Batı A*manyanın muhtelif üniversitelerini temsil eden 23 kişilik bir talebe gruptı dün îs tanbul vapuru ile şehrimize gelmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1951
  • ÇIKAN KISMIN HULÂSASI «Muharrir Halit,tanınmış bir Jcadın terzisi olan kız kardeşi Necibenin evine gelir.Kapıda kendisini heyecanla karşılayan Necibe,«içerde müthiş bir roman kahramanı var» diye onu r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1951
  • Beyoğlunda 30 Ermeni geiiciııin çıkardığı hâdise Evvelki gece Beyoğlunda he yecan uyandıran bir hâdise ol muştur.Vural adında biri Parmakkapıda kavgaya tutuş,tuğu Kirkoru bıçakla hafif su rette yarala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.09.1951
  • Geçenlerde,komünistlik iörtiasiyie hapsedilen,Associated Press istihbarat şefi Mr.WiJliam Oatis'in muhakemesi bugünlerde yapılacaktır.Yukarıdaki resimde,kocasının muhakemesinde,Oatis'i müdafaa için hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.09.1951
  • Bu sene de deniz mevsiminin sonuna geldik.içimizde buna üzülenler çoktur,'elbette.Fakat Âraerîkadaki model kızlarla rekabet:eden Fatt Gül' ilimli bu 19 yaşındaki genç kız daha bir çok baharlar ve yazl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.09.1951
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A XVI.Lui niçin ve nasıl çö Karısı güzel Mar i Antuvanet şunun,bunun metresliğini yapardı.Kendisi âciz,kılıbık bir adam olduğu için Strasburg darphanesi Kralın boynuzlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.09.1951
  • 1 »i^n î«wm-'I I" 1 Kİ Motosikletle oynanan futbol maçı!Geçenlerde Almanya'da Tapı lan bir eğlence esnasında,bir mo to çsiklet fabrikasına mensup futbolcular,ilk defa olarak,aralarında bir futbol maçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.09.1951
  • Yukarıdaki resmî görülen küçük futbolcu,tngilterede cereyan eden bir hâdisede,esaslı bir rol oynamıştır.îngiltereden Bogotoya kaçan iki Ingilia futbolcusu Franklin,Mitten)tekrar memlekete dönüşlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.09.1951
  • ¦ JWiUHfi»,»^w«w«fMtuwi.jj».ji ı ı.ııjijiınprg %S Hayatı Güreşleri ve Aşk Maceraları TEFRİKA NUMARASI;3 *~Bedirhan ÇINAR töovro da kaşlarını çatmış,yüzünü asmıştı.Bu pervasız delikanlıyı tepeden tırna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.09.1951
  • 2 Olimpiyat amitleri s 3 Yukardaki resimde,atletizm dünyasının iki meşhur kadın atleti;'Holahdalı Fanny Koen ile ingilizlerin' genç ümidi Jiıne Fouldş,solda)jfasguivdaki meşhur Hampden" Park'da,biraz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.09.1951
  • maçlarmd takımların du 53üncü mevsimini idrak eden İngiltere lig şampiyonasında büyük takımların mücadelesi futbol sevenlere yine heyecanlı dakikalar yaşatacaktır %ı 12 kulüp arasında 1388 de ku rulan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.09.1951
  • Akdeniz 0:âıırcpfyafCına katılacak q-kafileye,rsosge rouauru Selöhaltin Cihanoglu başkanlık edecek Ekimin ikinci haftasında İskenderiye'de yapılacak olan 1 inci Akdeniz Olimpiyatları na;atletizm,^üreş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.09.1951
  • Akdeniz Olimpiyadına,istanbul turnuvasına iştirak eden takımiyle katılacak olan millî basketbol ekibimiz,iran'ı 58 51 yendiği maçda.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.09.1951
  • BÜYÜK HÜKÜMDAR:i* riORDÜA/CÛ* MURAD/N»mmTI TEFRİKA No:4 KEMAL SAMANCIGİL Sadrâzam Dilâver Kaşa sakalını avuçlayarak Ahmet Paşanın gözbebeklerine baktı.Yedikule kalesinin dahilî kulelerinden İmi.ÇIKAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.09.1951
  • ÇIKAN KISMIN HULASASI «ilik bir mayıs akşamıdır ve geni* caddeler,muhtelif cihetlere giden insanlarla doludur.Şap kasını gehye doğru itmiş,temiz elbiseli,esmer re güzel çehreli bir genç,suratı asık bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.09.1951
  • 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 I 3 4 5 6 f 7 8 9 ÎO 11 12 Soldan saga 1 Kalbinle inan mürekkep ikeHme)Her bayanım,çantasında bulunur;2 Bir devlete mensup;Oğul;3 Onun tersi tatbdw;iskambilde bir kâğıt;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.09.1951
  • ve ik sssssesıncen Sanatkâriar ihtiyacı için Cibali deposunda yaptığımız pik çatışlarına bundan böyle Kuruçcşmedeki depomuzdan devam edileceğini,evvelki ilânlarımıza ek clarak sayın müşterilerimize du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.09.1951
  • 5© ton külçe kstay afmac&k Û3v!et Demiryolları Genel IVS^dürlüğlinden Teklif verme suretiyle 50 ton külçe kalay pazarlıkla satın ahnacaktır.fin işe ait tekliflerin 31^10,1951 çarşamba günü saat 14 e k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.09.1951
  • Deniz Eğitim Komutanlığmdan Savarona okul gemisindeki soğuk hava tesisatının çalıştırılması,bakım ve tutumunu deruhte-edecek bir ustaya ihtiyaç vardır.Alınacak,ustaya şimdilik seki^ lira yevmiye veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.09.1951
  • 'JV AŞ^-A—Gazetesinin 13)üncü sayısı işçileri alâkadar eden bir çok yazılarla bugün,çıkm şiir.işçi arkadaşlara hararetle tavsiye ederiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.09.1951
  • KAYIP Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulundan almış olduğum hüviyet ve şebekemi zayi ettim.4172 Salih ÇAÇUR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.09.1951
  • Bu sene okulBara rağbet fazSa Bu yıl,ortaokul ve liselere rağbet,geçen yıllara nısoetle çok büyük bir artış göster mektedir.Sınıfların dolu ol ması yüzünden birçok okul ida releri müracaat eden öğren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.09.1951
  • Faydalı Vapurlar Gelecekler 13.051 OMarakaz)Mudanyadan 20.00 Bursa)Ayvalıktan 20.05 Uludağ)Mudanyadan Gülecekler 10.00 Cumhuriyet)Karadenize 9 00 «Bandırma)Mudanyaay 10.00 Kadeş* Akdeniz ekspres Trenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.09.1951
  • Tali hasılat satılacak Sümerbank Malatya Pamuklu Sanayii Müessesesinden 1 Aşağıda cins ve miktarları yazılı tâli hâsılat 15 Ekim 951 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 14 te Malatyada müessesemiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.09.1951
  • Hid o-elekt ik tesisatı Yaptırılacak filer Pa kasından 1 Konya iij hudutları dab ilinde bulunan Göksu suyu Yerköprü mevkiinde kurulacak hidro-eiektrik tesisatı için fenni şartnamesinde yazılı evsafa u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.09.1951
  • Tohuxluk hububat fa itî?rılacak Malatya Devlet üretme çiftliği Müdürlüğünden YERKÖY 1 Çiftliğimizde mevcut 5000 ton tohumluk hububat şartnamesine göre 3/10/951 çarşamba ŞÜnü Faat 15 de çiftlik merkezi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.09.1951
  • İtalya'da Kızıllar bazgu:ıa uğraiı Roma,26 Usis)Geçen ocak ayında vaki Komünist Partisinden istifaları bu partide ciddî bir açıklık ve ara bozgun luğu yaratan eski İtalyan mebula/rı Valdo Magnani ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.09.1951
  • İSTANBUL 12,57 Açılış ve programlan 13.00 Haberler 13.15 Öğle ¦konseri Pl)13.45 Şarkılar 14.20 Dans müziği Pl)14.45 Programlar ve türküler Pİ)j_15 00 Kapanış 17.57 Açılış ve programlar 18.00 Türküler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 27.09.1951
  • KILIl konuş [Bastarafı Birincide 1 CH.Partisinin kuvvetli bir muhalefet partisi olarak mevcudiyeti elbette ki bir hürriyet rejimi içinde bir zaruret,tir.Ancak samimî bir muhalefet vazifesini görecek h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.09.1951
  • Kalyada komünist partisinden istila edenler Roma» 26 Nafen)îtalyada komünist partisinden istifa ederek Sovyet aleyhtarı bir grup teşkil etmiş olan Magna,ni ile Cucchi bu grubun her gün biraz daha fazl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.09.1951
  • Ilhıclistandaki büyük kuraklık Bombay 26 Nafen)Bom bay havalisi tarih boyunca nâ dir rastladığı bir açlık tehlike si ile karşı karşıya bulunmak tadır.Mahallî hükümet ve askerî idare gerekli bütün tert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.09.1951
  • Bir kadın dostunu vurdu Gala tada oturan Eleni adında bir kadın kıskançlık yüzün den dostu kasap Osmanla kav gaya tutuşmuştur.Bir ara faz la âsabileşen Eleni eline geçirdiği ekmek bıçağı ile Os manı t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.09.1951
  • Karacabeyde l'Bastarafı Birincide!köyü sindirmiş ve kadını zorla Karacabeye kaçırmıştır.Aynı aa manda da kadını mallarım satması için tazyika başlamıştır.Ka din bir kolayını bularak bu azılı sabıkalın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.09.1951
  • Attlee'nin mesajı [Baş t er afi Birincide] muahedesine iltihaka davet olunmasmı tavsiye etmeğe karar verdiğini haber aldım.Bu haberi,hiç şüphesiz,daha evvel,Konsey Başkanından ve Mr.Morrison'un Ottawa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.09.1951
  • Atlantik Paktı ve ispanya Vaşington 26 AP)Avrupa siyaseti hakkında dün mütalâalarını bildirm işolan Danimarka Dışişleri Bakanı Ols Bjorn Kraft,Batı Almanyanın,Kuzey Atlantik Paktına alın ması icap ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.09.1951
  • Kore için mütareke görüşmeleri Görüşmelerin yeniden başlaması için bir emınare yok Kore 26 A.A.Kaesong mütareke konferansının talikinin 35 inci gününde görüşmelere yeniden başlanması için görünürde hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.09.1951
  • Petrol ihtilâfı Baştarafı Birincide nacağını belirtmiştir.İngÜterenin Abadana yakın bir yerde,Şatülarab nehrindeki bir adada uçakları,harp gemileri ve askerleri bulunmakta dır.Bu nehir güney İranı İra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.09.1951
  • Beden terbiyesi Gl.Md de suiistimal Ankara,26 Milliyet)Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünde yeniden,iki mühim suiistimal ortaya çıkmıştır.Bunlardan biri 87 bin diğeri 20 bin liralık iki tahkikat dosyası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.09.1951
  • Bursa Karacabey arasındaki köprü Bursa,28 A.A.Bursa Karacabey yolu üzerindeki Can bolu köprüsünün betonarme olarak yeniden inşasına karar veırümiş ve projeleri hazırlanarak Karayolları Genel Müdürlüğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.09.1951
  • Kusyada bir kadın dördüz doğurmuş Moskova,26 A.A.Gaze,telerin yazdığma göre,Ukrayna da Krasnodon şehrinde bir Rus kadını dördüz doğurmuştur.Üçü erkek biri kıa olan çocuk lar sıhhattedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.09.1951
  • İtalyadaki büyük tufan Roma,26 Nafen)Merkezi İtalyada bugün ahaliyi dehşete salan tufan gibi yağmurlar yağmıştır.Fasılasız devam eden şimşekler ve dolu sağnaklan mühim hasarlara sebebi,yet vermiştir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.09.1951
  • iran Krliçesi Cenevrede Cenevre 26 A.P.İran kraliçesi Süreyya,yanında annesi bayan îsfendiyarî olduğu halde bugün Cenevreye var mıştır.Kraliçe burada takriben iki gün kadar kalacak ve sonra kısa bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.09.1951
  • Uçaklarla nakledilen atomik maddeler Londra 26 Nafen)Güney Afrika uçakları İngiltere,den nakletmekte olduğu tıbbî atomik maddelerin ve isotopların,kanatlarının üzerinde hu susî surette yapılmış kompar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.09.1951
  • Kuşlar manevrada hakikî mermi kullanıyor Viyana 26 Na£en)Avusturya hükümeti Sovyet işgal makamlarına bir nota tevdi et mistir.Geçenlerde Avusturya Macaristan hudut boylarında Soveyt askerî birliklerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.09.1951
  • M llî Eğitim Bakanlığının bir kararı Ankara 26 Milliyet)Millî Eğitim Bakanlığı liselerin 11 inci sınıfında üçten fazla ders ten bütünlemeye kalan öğrenci ler hakkında yeni bir karar al mıştır.Yeni kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.09.1951
  • Bir dünya hükümeti Londrada açılan konferansa 20 milfeî temsilcisi katıldı Londra 26 A.A.Bir dün ya hükümeti kurulması hak kında Londrada açılan konfe ransa 20 den fazla millet tem silci göndermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.09.1951
  • iaştırma BâKanııgı teşkilâtında ıslah Denizyolları ve P.T.T.idaresine daha rasyonel bir veçhe verilecek Ankara,26 Milliyet)Ulaştırma Bakanlığı teşkilâtının daha büyük bir hız ve verimle çalışmasını te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.09.1951
  • Büyük bir suisfimai O-Siirt Petrol Ofisinde 250 bin liralık bir suiistimalin tahkikatına başlandı Ankara 26 Milliyet)Siirt vilâyetinde petrol ofis teşki lâtma ait 250 bin liralık büyük bir suiistimal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.09.1951
  • Muilarsyaxla yakalanan fok balığı Borsa,26 Milliyet)Dün Muda-nyanın Arnavut köyündeki deniz mağaralarında 6 sandallı ve 16 kişiden mürekkep bir kafile tarafından 1.80 boyunda bir fok yavrusu yakalanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.09.1951
  • Televizyonla verilecek dersler Londra,26 Nafen)Ingilterede yapılan tecrübe yayınlarından soma yakında mekteplere kültürel televizyon neşriyatına baş.ıanacaktır,Londranın 8 mil mesafesinde bulunan mekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.09.1951
  • Avustaryadaki fecî tren kazası Viyana 26 AP)Viyana ile Roma arasında işlemekte olan bir sürat katan dün gece yarısı Avusturya cihatinden ge len bir marşandiz treniyle çar pişmiştir.Kesif sis yüzünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.09.1951
  • Turkiyeye gelen B.B.C muhabiri Londra,26 N afen)BBC nin muhabirlerinden Michael Adams Turkiyeye müteveccihen,bugün hava tarikiyle Londradan ayrılmış bulunmaktadır Birkaç gün sonra Turkiyeye vâsıl olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.09.1951
  • Bir döviz kaçakçılığı Stokholm,21 Hususi muhabirimiz Orhan Türel bildiri,yor)Stokholmde çıkan 21 eylül 1951 tarihli gündelik «Dagens Nyheter» gazetesi «Döviz kaçakçılığı 2 milyon doları bul du.Polis v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.09.1951
  • İngilterenin savunma gayretleri İngiltere yakın bir gelecekte 900.000 kişiyi silâh altına alacak Londra,26 A.A)îngiltere Maliye Bakanı M.Gaitskell,dün akşam savunma programme tatbikinde alınan neticel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.09.1951
  • Universih ve kabul Istanbul Üniversitesine bu yıl alınacak olan öğrencilerin tâbi olacakları kayıt ve kabul usulleri su suretle tesbit edilmiş bulunmaktadır;1 İstanbul Üniversitesine bağlı tıb diş hek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.09.1951
  • İtalya ile yeni sulh anlaşması yapılacak [Baştarafı Birincide] nı teklif edeceğim bildirmektedirler.Diğer taraftan gene aynı kaynaklara göre De Gasperi,İtalyanın Birleşmiş Milletlere üye olması ve Tri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 27.09.1951
  • U n£liki&,JtfmiesliJdvıijeJî,7hnlui VOLVO DteSEl/Uxa&.VOLVO TürkiyoY Münhasır ithalatçısı MEHMET KAVALA ~1 ûâiatci v Tahlr Man Telefon ı «2673 40430£ Telgraf t la met istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.09.1951
  • Yapı işleri ilânı Tokat Beden Terbiyesi Bölge BaşkanEflğından 1 10.9.951 tarihinde eksiltmesi yapılan Tokat Kapalı Spor salonu 1 inci kısım inşaatı taliplerinin teklifleri haddi lâyık görülmediğinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.09.1951
  • 1 Ekim 951 akşamından itibaren Şehir Dram Tiyatrosunda Tam saat 21 de T H E L L O Trajedi 3 Bölüm 8 Tablo Yazan:W.SHAKESPEARE Türkçesi:Orhan Burian Sahneye koyan:H.Kemal Gürmen Şehir Komedi Tiyatrosun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.09.1951
  • »PNYAPA ILA&İPSİZ DÖRT TİP MOTOSİKLET IM.1 HtHIVCİ İ25 t V.JAWA 250 JAWA 350
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.09.1951
  • Üsküdar İcra Memurluğundan:951/936 Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen bir adet Orion marka radyonun açık artırma suretils 5/10/951 tarihine tesadüf eden pazartesi günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.09.1951
  • Askerî Veteriner Okuluna öğrenci alınacak 1 Türk vatandaşı e T,C,bağlısı olmak,2 Tam dönemli liseyi P,iyi veya iyi derecede bitirmiş olmak,3 Yaşı 18-21 olmak,4 Vücudunun gelişmesi ve sağlık durumu ord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.09.1951
  • Betonarme köprü yapımı Yollar 10 uncu Bölge Müdürlüğünden Trabzon l Eksiltmeye konuian iş:Erzurum ilinde Elâziğ Erzurum yolundaki Ilıca)köprüsünün betonarme olarak yapnm olup keşif bedeli 76145,35)lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.09.1951
  • Eskişehir Belediye Başkanlığından 1 Muhtelif 15 sokakta yaptırılacak olan adî kaldırım inşaası 18.9.951 tarihinden itibaren 20 gün müddetle kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Yapılacak işm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.09.1951
  • Eskişehir Su İsleri 9 uncu Şube Bölge Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş 1 Eksişehir su işleri 9 uncu şube müdürlüğü bölgesi içinde bulunan işletme binaları 1 inci İnsim inşaatı olup,tahmin edilen ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.09.1951
  • vw\i H&te «İS 4CL ¦"tgiflt' NORMA t a 17-25-33 BEYGİRLİK ALMAN MALI TAM* DİZEL TRAKTÖRLERİ' Türkiye münhasır ithalâtçısı Mehmet Kavala Galata İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.09.1951
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada yazı işlerini idare eden:Faruk DEMIRTAŞ N A A,N.K,Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.09.1951
  • Gayrimenkulun paraya çevrilme ilânı Tekirdağ İcra Dairesinden:950/335 Tekirdağ hazinei maliyesine ressülmal ve faizden bakiye 555 lira 16 kuruşun bakiye alacağının temini için borçlu Sami ve Sabirenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.09.1951
  • sf.Lv.Amirliğinden Asfc A n if r r Kapalı zarfla b.r ton yüksek devirli Metal satın alınacaktır,ihalesi 4 ekim 951 perşembe günü saat 15 de Ankara M.S.B.2 No.İl Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartnamesi Ko.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8