Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.09.1951
  • Truman bir an evvel Paktta yerimizi almamıza çalışıyor yVWW ley ve Harriman Amerikan,İngiliz ve Fransız askerî liderleri de yakında Türkiye ve Yunanistana gelerek mühim askerî temaslara başlıyacaklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1951
  • Dün toplanan Genel İdare Kurulu kongre kczıı tıklarına başladı Ankara,22 Milliyet)Demokrat Parti genel idare kurulu bu sabah saat 10 da Başbakan ve Parti Gent!Başkanı Adnan Menderes'in başkanlığında t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1951
  • Kral Gecrg'un sıhhî durumu o-Lüzum görülen ameliyat dün gece de yapılmadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1951
  • israil-Arap ihtilâfı Paris,22 A.P)Türkiye,Amerika ve Fransa'dan müteşekkil îîirieşmiş Milletler Fi-h\çtırm Komisyonu.Orta Hcğu'da sulhu gerçekleştirmek ve 1948 Yahudi Arap harbinden artakalan meselele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1951
  • Sîhhî durumu endişe uyandıran İngiltere Kralı Londra 22 AP)Mahiyeti gizli tutulan bir ciğer'hastalığı için Ktoal George VI ya bugün bir arcveliyrc yapııacağma dair haberler üzerine endişeye düşen tng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1951
  • Ordu atletlerimizin Romadaki başarısı o-ilk günkü müsabakalarda ikinciliği kazandık.Avni Akgün Orduiararasi bir dünya rekoru yaptı Roma,22 A.A-özel muhabirimizden)Orduiararasi atletizm şampiyonası bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1951
  • tu çillere seçimlerinde çarpışacak olan iki lider Mr.Churchill ve Mr.Attlee bir ziyafette.Başbakan Attlee İngiltere seçim kampanyasını açtı Attlee,Muhafazakârlar Liderini partiler üstü bir adam tavrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1951
  • İranda Rus emelleri Frankfurt,22 AP)Birleşik Amerikanın eski Tahran Büyükelçisi Dr.Henry Grady bugün gazetecilerle yaptığı konuşmada,Birleşik Amerikanın İrana yaptığı İktisadî yardı nun devamını ve ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1951
  • Basketbolde Mısırı 50-39 mağlûp ettik o-Yugoslavya da Fransayı 54-49 sayı ile yendi MilleiT'erarası âıkmcd İstanbul basketbol turnuvasına dün gece Spor ve Sergi Sarayında devam edildi.İlk maç talyıa î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1951
  • Bundan evvelki mütareke görüşmelerine iştirak eden müttefik temsilcilerinden bir kısmı General Ridgway'le bîr arada General Ridgway henüz kızıllara cevap vermedi Müttefiklerin Kore cephesinin merkez k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1951
  • Emirgândaki güreş kampmdadün yapılan seçmelerde 4 güreşçi elimine olmuştur-Bunlar,Ankaradan Mahmut Çeterez,İzmirden Mehmet Ali Isüoğlu,Ahmet Bilek ve Istanbuldan Yahya Kalkandır.Besimde,güreşen iki ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1951
  • Müstakil Siyasî Gazete Yarından itibaren MİLLİYET yeni bir yazı kadrosu ile mükemmel şekilde çıkıyor Politika mı istiyorsunuz?MİLLİYETİ OKUYUNUZ Haber mi istiyorsunuz?MİLLİYETİ OKUYUNUZ Makaleler mi i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1951
  • İstanbulini imar faaliyetini plânlaşttrnıak gayesiyle dün Vilâyette bir toplantı yapılmıştır.Yukarda,mühim kararların alındılı bu toplantıda bulunanlardan bîr kısmı görülmektedir.Turhal ilçesinde sell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.09.1951
  • KSSA HABERLER ir Bir müddetten beri şehrimiz de bulucan Sağlık ve Sosyal Yaldım Bakamı dün akşam Ankaraya müteveccihen şehrimizden ay n m ıştır.Şehrimizde bulunan Mısır Bu yükelçimiz Bay Fuat Tugay dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.09.1951
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13,00 Haberler 13,15 Küçük orkestradan melodiler 13,45 Nikola Rimski Korsakof 14.00 Saz eserlerLoyun havalan 14.20 Dans ve caz müziği «P ö» 14,45 Şarklar 15.30 Kons
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.09.1951
  • KONGRE İr Karagümrük Gençlik kulübü fevkalâde kongresini bugün saat 9 da Aysu sineması bahçesinde yapacaktır.SERGİ ir Maya sanat galerisinde senenin sergisi açılmıştır.FESTİVAL Türkiye Talebe Tuüzm te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.09.1951
  • perdenin içyüzü v.J yaskş s?Sov;et liderleri Türkiye'ye karşı basirete dayanan bir siyaset takip etselerdi beikide Türkiyeyi tarafsız ve dost bir komşu olarak kazanmaya muvaffak olabilirlerdiiıir i 'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.09.1951
  • Eir kadın intihara teşebbüs etti Şehremininde oturan Hatice adında biı kadın asabî bir buh rana kapılarak kendisini asmak suretiyle intihara teşebbüs etmiştir.Zamanında kurtarılan kadın tedavi altma a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.09.1951
  • Ali Koçlu'nun duruşmasına devam edildi Bundan bir müddet evvel metresi Handan Sezeneli oturdukları apartmanın balkonundan aşağı atarak öldürmejt suçu iie adliyeye verilen Ali Koç lu'mm duruşmasına dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.09.1951
  • mücadele Yeni bir verem Iıasiahanesinin inşası için teşebbüslere geçildi Dünya Sağlık Teşkilâtı,İstanbul verem savaşı ve gösteri merkezinde ekim ve kasım aylarında devam edecek bir raediko sosyal vere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.09.1951
  • Lise son sınıfında kalan talebeler Millî Eğitim Bakanlığınca,alman bir karara göre lise son sınıfta dört ve daha yukarı dersten basarı kazanamıyan öğrenciler bu yıl isterlerse 11 inci smıfa devam edeb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.09.1951
  • Vali'nîn dünkü tetkikleri Bakırköy ilçesi Şehir Meclisi üyelerinden Cevdet Özgür,Mehmet Kuran ve Hasan Kangal'dan müteşekkil bir heyet Val' ve Belediye Reisi Prof.Gökay ile birlikte Bakırköy ün Mahmut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.09.1951
  • Adana vapur.ii dün gitti Adana vapuru dün saat 14 de 250 yolcu ve 100 ton yükle İskenderiye'ye müteveccihaıı liman muzdan ayrılmıştır.Giden yolcular arasında Mısır Sefirinin refikası Bayan Safillc ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.09.1951
  • Dördüncü kattan sokağa düştü Çenberlitaşta Mahmudiye otelinde kâtiplik yapan Kâzım Kaya,dün otelin dördüncü katırdan soka£ı seyrederken,mu vazenesini kaybederek düşmüş tür.Kâzım,aldığı yaraların te si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.09.1951
  • Güden dergisinin sahibi dün tevkif edildi Güden isimli derginin sahili Ali Güden,komünizm lehinde neşriyat yapmak suçiyle bir müddet evvel mahkemeye verilmişti.Düh ilk sorgusu yapılan sanık tevkif olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.09.1951
  • Hüviyeti meçhul bir çocuk cesedi bulundu Dün sabah Sahpazarında sandalcılar tarafından bir erkek çocuğu ceyedi bulunmuştur.Savcılık hâdiseye el koy muş hüviyeti henüz tevhit edilemiyeıı cesedin teşhis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.09.1951
  • Gemlikte su işleri Bursa,22 A.A.Genılikin su islerini ıslah için çakışmalara başlanmıştır.Bayındırlık Bakanlığı Gemlik'i seylâp tehlikesinden kurtarmak için Kar sak boğazında büyük bir tersip havuzu v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.09.1951
  • Orhangazi İznik yolu Bursa,22 Orhangazi îznik arasında yeni bir yol yapılarak îznik'in doğrudan doğruya Yalova'ya bağlanması iqin gerekli tahsisat verilmiştir.Mühendisler yeni yolun güzergâhım tesbite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.09.1951
  • u Müsteşrikler Kongresi kapandı Şehrimizde bir haftadan beri devam eden Müsteşrikler Kongresi dün rjaat 14.30 da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi konferans salonunda yapılan bir toplantı ile sona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.09.1951
  • İki gazeteni yalan bir hab verdiği 10 bin köyün 150 milyon lira sa rf iyle nakledileceği haberi bir hayal ma hsuli'sdür.Ankara,22 A.A.21 eylül 951 tarihli Ankara Akşam Haberleri gazetesindeki «ba^v^ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.09.1951
  • yapılacak toplantı Fuhuşla mücadeleye hız veriliyor.Randevu evleri ve uygunsuz kadınlar sıkı bir takibata maruz kalacak Emniyet Müdürlüğü ahlâk zabıtasının takviyesine karar verilmiş ve fuhuşla mücade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.09.1951
  • I HALKI en cevap!Gazetemizde çıkan «Akmayan çegnaeler» başlıklı şikâyet yazısına ilgililerce aşağıdaki cevap gönderilmiştir:«Bu çeşmenin suyu Halkalı suyudur.Yaz mevsimi dolayısiyle bu suyun menba ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.09.1951
  • Konforlu motörier Denizyolları şehir hatlarını serî ve konforlu motörlcrle takviye edecek ^3MMr^aai)»lj Devlet Denizyolları Şehir Hatları İşletmesi,Marmara,Boğaziçi ve Adalarda serî ve konforlu yolcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.09.1951
  • Şehrin imar işi dün gözden geçirildi Dün saat 14 de vilâyette şeh liri imar,fen ve bayındırlık mevzuları üzerinde görüşmelerde bulunmak üzere bütün alâkalıların iştirakiyle bir toplantı yapılmıştır.To
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.09.1951
  • Yeni araba vapurları kasım ayı içinde geliyor Alman ve Hollanda tezgâhlarında inşa edilmekte olan De nizyollarmın büyük araba va purlarının teslim müddeti e kim aynıda sona ermektedir.Araba vapurların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.09.1951
  • Son bir hafta içinde limanımıza tfelen ithal eşyası Son bir hafta zarfında limanımıza gelen ithal mallarının listesi aşağıdadır:GC89 kafes çini,1000 sandık saat,3531 sandık cam,2422 radyo,2337 otomobi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.09.1951
  • Bu haftaki askeri vaziyet San Francisco andlaşmasının azimli neticeleri sonunda Asya'da bozulan kuvvet muvazenesi,şimdilik teessüs etmiş bulunuyor San Francisco anaaşması run azimli neticeleri sonunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.09.1951
  • Balıkçılıktan ne Kolamla hükümeti «Kolanda haberleri» isimli,ticaretten sinemaya kadar,herşcyden bahseden dört küçük sayfalık fransızca bir haftalık gazete neşretmektedir.Son gelen nüshasında Kolanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 23.09.1951
  • Göçmenlere yeni evler İskân Genel Müdürü,alınacak tedbirleri yerinde tetkik etti Ankara 22 Milliyet)10 günden beri Bolu.îzmit,İstanbul,JeldrAağ,Kırklareli ve Edir ne vilâye* eri dahilinde tetkikgezile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 23.09.1951
  • Skandinav memleketleri arasında uçuş anlatması Londra,22 A.P.İngiltere ile Skandinav memleketlerinin her biri,dün,iki taraflı hava nakliyatı anlaşmaları im za etmişlerdir.Her hükümetin tasdikine iktir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 23.09.1951
  • Japonya ile münasebatımız Tokyo,22 AP)Türkiyenin Tokyo'daki diplomatik tem silcisi Ortaelçi Mennan Telelen,Japon sulh muahedesi yürürlüğe girdikten sonra,Türkiye ile Japonya arasında ticaret ve kültür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 23.09.1951
  • Ingilterenin mahsul durumu Londra,22 Nafen)Bu sene havaların fena gitmesinden doîayı îngilterede mahsulden iyi netice elde edilememiştir.Bundan dolayı İngiltere Rusyadan 200.000 ton buğday satın almış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 23.09.1951
  • Deniz tutmasına mâni olmak için Londra,22 Nafen)Deniz tutmasına çare bulmak maksadiyle yakında tecrübelere başlanacaktır.Üzerinde bir müddetten beri çalışılmakta olan ilâçlar 950 asker tarafından tecr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 23.09.1951
  • Berlin seçimleri Berlin,22 A.A.Eatı Berlin Belediye Başkanı B.nest Renter,bu sabah temsilciler meclisinin yaptığı fevkalâde bir top 1-antı.dıa.bütün BerlhwJe serbest genel seoımierin yapılması yolun d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 23.09.1951
  • Bursalıların Kore gazilerimize hediyesi Bursa,22 A A.İkinci Sanat Enstitüsü öğrenciler.Kore birliğimize gönderilmek üzere bir kumanda borusu imâl ederek Milli Eğitim Müdürlüğüne sunmuşlardır Bc»ru bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 23.09.1951
  • Yahudilere yapılacak yardımlar Paris.22 AF)Amerikanın Birleşik Dağıtma Bürosu AJDC)dün,Avrupa ve Orta Doğudaki Yahudilere yardım için gelecek sene 23.500.000 dola rtemin edeceğini açıklamıştır.Belirti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 23.09.1951
  • Kızılların yeni marifeti Berlin.22 AP-Batı Berlinliler,Frans-z bölgesinde bulunan br Komünist İşçi Sendikasının me'rkczine dün zor kullanarak girmişler ve eşyaJarı harabederek,içerde bulunan bütün kit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 23.09.1951
  • Uçaklarda tenzilât Londra 22 AP)Pan American Hava Yollar)gelecek nisan ayından itibaren,yolcu navihmlartnda tenzilât yaparak,azamî 250 dolar üzerinden yolcu nakle deceğini ve diğer şirketlerin bu ma u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 23.09.1951
  • AîarcşîiJ Tito ingilizce öğreniyor Londra,22 Nafen)Tahmin edildiğine göre,2 milyon kişi B.B.C.nin İngilizce ders yayınları nı dtaliyerçık İngilizce öğrenmek tedirleır_Meraklı ^dan biri olan Mareşal Ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 23.09.1951
  • "Âdanctcks:Eki hava alanı Türkiyenin bu büyük hava olanının inşası tamamlandı Ankara,22 Milliyet)Memleketimizin en büyük hava nlnnlarından biri haline getirilmesine çalışılan Adana hava alanının inşas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 23.09.1951
  • Btırsa'rîa açılan sergi Bursa,22 A.A.Merinos koyunu yetiştiriciliğini teş Vik için bir sergi açılmıştır.Vali Hilmi incesulu,bölge veteriner mensupları ve kalabalık halkın lınzuriyle açılan ¦bu sergi,m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 23.09.1951
  • Haricî kısa haberler İNGİLTERE Liverpool ile Londra aramda dün vukubıjlan tren kazası neticesi ölenlerin sayısının ]3 e çıktığı bildirilmektedir.FRANSA İsrail—Arap konferansı çevrelerinden alınan bazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 23.09.1951
  • ngiltoe,İn BSKH8 C!e^£i.S!gtS'Sî€*€-İran,notasında 15 günlük ültimatomdan vazgeçmiş olmasına ragmen diğer eski iddia larmda İsrar ediyor Tahran,22 AP)îran Başbakanı Dr.Musaddık Büyük Britanya'ya,iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 23.09.1951
  • Amerikaya gönderilecek talebeler Ankara,22 A.A.Bize verilen malûmata göre,Türkiyede yüksek tahsilini tamamlamış olup da Amerikada burslu olarak tahsilini ikmal etmek ihtiyacındı.bulluhan1ıar(n jnüraca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 23.09.1951
  • Avusturyada kızıllara karşı alınan tedbir Viyana,22 AP)Komünistlerin nümayişlerinden endişe eden polis,dün 2,000 silahlı memur ile Avusturya par lâmentosunu sıkı bir kordon EUtuna almıştır.Parlâmento,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 23.09.1951
  • İ*an seçimleri Tahran.'22 AA.îran şaha,bu sabah bir emirname neşre derek Meclis Seçimlerin mi 26 kasırrria yapılacağını bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 23.09.1951
  • Eskişehir Hava Okulu i ekim günü büyük bir merasimle tedrisata başhyacak Ankara 22 Miltiyet)Hava Harb Okulu 1 Ekim Pazartesi gü nü saat 10,30 da merasimle açılacaktı^ Basın mensupları ve di ğer davet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 23.09.1951
  • G!Ridgway fBaştorafı Birincide")müzakerelerinin kat'i surette ke sildiği takdirde ne olacaklarını onlara aralattığını kabul etmek de icabetmektedir.Kızıllar,perşembe günü Gene rai Ridgw'av'e mütareke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 23.09.1951
  • Birincide] madan dönen 500 kadar irili ur'akiı hayvan sellerin hücumuna uğrayarak Yeşilırmağa 1 sürüklenmiş ve büyük bir kişimi telef olmuştur.Yine bu "köyde 30 ev tamamen yıkılmış olup üc öiü vardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 23.09.1951
  • Kral Geoı-g fBasiarafı Birincide] büyük bir sessizlik içinde haber bekleyen kalabalığın sayısı gittikçe artmakta olup,öğleye yakın 10.000 i aşmıştı.Saat 8 den sonra Kralın hekimlerinden beşi Saraya ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 23.09.1951
  • E&ridirde açılacak kemik veremi hastakanesi İsparta,22 A.A.Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr,Ek rem Hay:ü Üstündağm Ispartayı ziyareti s rasında,Eğridirde a cumasına karar verilen yüz yataklı Kemik Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 23.09.1951
  • Müthiş marifet Londıra,22 Nafen)Dünyanın birçok büyük nehirCerini 18 metre irtifada gerilmiç çelik bir tel üzerinden geçnviıs ol'an biır Fransız:a?trobatıı yakanda Taymis nehri üzerinden,de ayni şek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 23.09.1951
  • Emir Tallâl'in oğlu Londrada okuyacak Amman 22 CAP)Ürdün Kralı TallâPm 16 yaşındaki oğlu Veliaht Emir Hüseyin tahsilini î'ngKtc-'rede,Harrow kolejinde ik mal etmek üzere bugün uçakla Londraya hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 23.09.1951
  • Hi i^y s man ler fBastarafı Birincide"} Birleşik Amerika askerî liderleri,pek yakında Türk ve Yunan askerî makamılariyle konferanslara girişip bu müttefik makamlar un strateji ve komuta konula riyle,s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 23.09.1951
  • Ordu af Betlerimizin-başarısı [Başiarafı Birincide] 1 Blackpool Amerika)53.8/10 2 Bart Fransa)54.5/10 3 Dancaert(Belçika)54.7/10 5 Kemal Horolu(T.55.7/10 200 metre:1 Perma İtalya)22.2 Seyton İngiltere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 23.09.1951
  • Hürriyet yolcuları tevldf edildi Münih!22 AP)«Hür Avrupa Radyosu» tarafından bildi-göre*.^Hy.riyr-f-Tr?nV ile Çekoslovakya'ya dönmüş olanr.arın hepsi tevkif edilmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 23.09.1951
  • Basketbolde Mısırı gendik [Eaştarafı Birincide] Bu maçtan sonra sabaya Türkiye Mısır takımları çıktıti'aı ve uzun uzum alkışlamiılar.Sahada Yalım,Yalçın,Yılmaz,Sacid,Sadi tertibinde yer atam ta kimimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 23.09.1951
  • Ziraat Bankası Çamardında bir ajans açü Çamardı,22 AA.İlçemizde Ziraat Bankası ajansı fcjvigün törenle açılmıştır.Törende kaymakam,Niğde milletvekili Ferit Eccr,ilçe erkânı,siyasî partiler mümessiller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 23.09.1951
  • Türkluışu filosu Karamanda Karamaw,22 A.A.Yurt gezişime çıkan beş uçaktan müteşekkili Türk kuşu filosu,bugün sabahleyin ilçemize gelmiş ve Halkın sevgi tezahüratiyle karşı tnmıştır.Ufaklar,öğleden son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 23.09.1951
  • İypariada imam hatip okulu açılacak îspamta,22 AA.Millî Eğitim Bakanığmca bu yi beş ide a çımasına karar v&rlien îmam-ha tip okulüamndan bir de ilimizde açıla aktıriŞrJ!W.'ım)izdek!i Hayalar Yap-i tw
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 23.09.1951
  • Gandi'niu oğlu da mücadeleye atıldı Durban,22 AP)Katledilmiş olan Hint lideri Gandinin oğlu Manual Gandi,Göne;Afrikada tatbik edilmekte olan ırk tefrikine karşı yalnız başına şiddetli bir mücadele açm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 23.09.1951
  • Napolide yapılacak toplantı Londra.22 A.A)30 millet temsilcilerinin muhaceret meselelerini müzakere etmek üzere 10 güne kadar Napolide toplanacağı haber verilmektedir.Konferans gelecek 12 ay için de 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 23.09.1951
  • İtalyada iş kıtlığı Torino,22 AP)îtalyanm meşhur otomobil fabrikası Fiat o4:omobil fiyatlarında vaki düş mo neticesi olarak çalışma müddetini haftada 48 saatten 40 saate indireceğini açıkla mıstar.Bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.09.1951
  • İzmir Yolları 2 nci Bölge Müdürlüğünden 1 Denizli Muğla yolunun 67 450—73+700 km.leri arasında bulunan 10 adet menfez inşaası olup keşif bedeli 58304.55 liradır.2 Ekeiltme 28/9/1951 cuma günü saat 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 23.09.1951
  • BİNA İNŞAAT VE TESİSATI İstanbul Belediyesinden Istanbulda Üsküdar Kısıklı Bucak Müdürlüğü ve mevki hekimliği binasının inşaat ve tesisatı 41.961,11 lira tutan keşfi çevresinde yaptırılmak üzere 26 ey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 23.09.1951
  • SisKLvrÂnıîrliğîndeh verilen Askeri Kıtöar ilânları Iskendemnda ağır bakım tamir i abrikasında beton yollal yaptırılacaktır.Keşif bedeli 96587,81 Lira olup geçici teminatı.7244,06 Liradır,ihaleye gire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 23.09.1951
  • profesyonelle 21 eylülden itibaren yürürlüğe giren talimatname,futbolcu ve kulüpler için esaslı maddeleri ihtiva ediyor Profesyonelliği ilk olarak kabul BİRİNCİ BÖLÜM f «Profesyonel Futbol Şubesi)kura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 23.09.1951
  • $ehriımzdeki misafir Basketborcular tarihî yerleri gezecekler Willi Eğitim Müdürlüğü,Milletlerarası 2 nci Basketbol tur nuvası münasebetiyle şehri mizde bulunan yabancı sporculaıa şehrimizin tarihî ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 23.09.1951
  • 1st.4.cü İcra Memurluğun.dan 951,D* Bir borçtan dolayı mahcur,olan paraya çevrilmesine kara:verilen 120 adet yazmanın bu.lunduğu Kumkapı Arapzade sokak 31 No.lu mahalde 5.10 951 cuma günü 12 den 13 e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 23.09.1951
  • OPERATÖR Dr CAVÎT GÖNCER BİRİNCİ SINIF Umumî baş.karın,tenasüluzuvları,kol bacak damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçularbaş:No:13 Tel;Muayene:23678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 23.09.1951
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün saoah saat 10,30-12;öğleden sonra,14.30-17 de hasta kabul eder İstanbul Divanyolu No;104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 23.09.1951
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada yazı işlerini idare eden:Faruk DEMIRTAS N A A,N.K,Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 23.09.1951
  • Devlet Denizyolları Genel Müdürlüğünden 1 23 Eylül Pazar sabahı Karadeniz postasına kalkması icap eden Tan.vapuru Istanbuldan bir gün rötaı-la 24 Eylül pazartesi sabahı saat 10.00 kalkacaktır.2 Fuar m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 23.09.1951
  • D.Denizyolları Genel Mlidü lüğiinden 25 eylülde Akdeniz Expres postosma kalkması İcap eden Kadeş vapurunun Hayfa iskelesine varış gününün israil Bayramına tesadüf etmesi sebebile gemi Istanbuldan 27 e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 23.09.1951
  • Tohumluk hububat taşıttırılacak Malya Devlet Üretme çiftliği Müdürlüğünden YERKÖY 1 Çiftliğimizde mevcut 5000 ton tohumluk hububat şartnamesine göre 3/10/951 çarşamba şünü saat 15 de çiftlik merkezind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 23.09.1951
  • Muhtelif cins Ve vasıflı hububat ihraç olunmak üzere satılacaktır Toprak ItfahsuSIari Ofisi Genel Müdürlüğünden Tekirdağmdan 5000 ton Trakya sert buğdayı Izmirden 5000 ton Anadolu yumuşak buğdayı Iske
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor