Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.09.1951
  • M ÜST A Kİ L SİYASî GAZETE 24 Eylül Pazartesi Yeni bir yazı kadrosu,memleketin en tanınmış edip ve muharrirlerinin fıkraları,makaleleri,ronıanlariyle işara Başı En zengin mündericatla ve mükemmel bîr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1951
  • Benderlioğlu bir tecavüze maruz kaldı Ankara Belediye Reisini dövmek isteyen meczup yakalanarak tevkif edildi Ankara,17 Milliyet)Bugün bir sabıkalı şehrimiz Belediye Reisi Atıf Benderlioğlu.nu makamın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1951
  • Halkın tasfiye Ü parti M Mayıs,millet tarafından en ağır bir darbe halinde havale edilmiş olmasına rağmen Halk Partisinin aklını başına toplamasına kâfi gelmedi.Halk Partisi eğer 14 Mayıs seçimleri so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1951
  • Truman dün yaptığı bir konuşmada,Kus halkının korkn ve dehşet içinde yaşadığını söyledi Vaşıngton,17 AP)Cumhurbaşkanı Truman bugün Birleşik Amerika anayasası ve istiklâl beyannamesi asılları nra yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1951
  • D.P.nin ara seçimlerindeki zaferinden sonra VSAMW^I HALK PARTİSİNDE HAREKETLERİ BAŞ GÖSTERDİ Halkın sevmediği,tutmadığı ve mazinin bütün seyyiatma iştirak etmiş olan mes'ul şahısların partiden tasfiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1951
  • Iranda fevkalâde tedbirler M ıı ı iman,İran ultimatomunıi tngil tereye bildirmekten imtina ettiğini bildirdi Tahran,17 AP)Millî Mü dafaa Bakanlığına yakın ve yetkili bir çevreden bu gece bildirildiğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1951
  • i Dün İran'ı mağlûp eden basket bolcularınıız bundan evvelki bir müsabakada Foto:MİHîyet Sami Önemli)Basketbolde İranı 58 51 mağlûp ettik o-Takımımız galibiyeti ancak ikinci devrenin sonuna doğru sağl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1951
  • Müsteşriklerin dünkü içtimai Şehrimizde toplanmış bulunan 22 nci Müsteşrikler kongre si,dün sat 9 dan itibaren muhteüf şubeler' halinde çalışmalarına devam etmiştir.Öğleden sonra Hukuk Fakül% [Devamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1951
  • |ll| Atlantik Paktına* kabulümüz hakkında bugünlerde bîr karar vermesi beklenen Pakt konseyinin buncjan ewelki toplantılarında Ottowada Konseyin bir iki gün içinde pakta alınmamıza dair bir karara var
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1951
  • C.H.P.seçim mağlubiyetiyle bütün ümitlerini kaybetti Halk Partis!liderleri ara seçimlerini kazanarak genel seçimler için bir kampanya açmaya hazırlanıyorlardı.Kazanılan zaferden dolayı bütün yurttan D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.09.1951
  • Dünya basınından Orta Doğunun bir pakt halinde müdafaasının mevzuubahs olduğu şu günlerde bu paktın karşısına Sovyet Rusyadan başka daîıu bazı engeller çıkmaktadır Vaşinatonda intişar etmekte elan «Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.09.1951
  • Limanımızı ziyaret edecek olan İngiliz Akdeniz filosu İngiliz Akdeniz d n anması-nın başkomutanı Am:ra' Sir Jonh Edelsten,24-20 eylûi arasmda,donanmanın nnava\gemisi «Liverpool» kruvazörü ıstanbulu zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.09.1951
  • i m s-a alı ¦s Belediyenin yaptıracağı blok apartmanlara ait hazırlıklar tamamlandı İstanbul Belediyesi tarafından dar gelirli ve yardıma muhtaç;vatandaşlar için inşa ettirilen ucuz evlerin teslim ahn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.09.1951
  • Güneysu vapurunda vuku bulan arıza iskenderun seferinden dönmekte olan Denizyolları idaresinin Güneysu vapuru dün Ahırkapı Önlerinde dümeninde vukua gelen bir arıza yüzünden bir buçuk saat voluna deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.09.1951
  • Trenin tekerlekleri altında parçalsndı Haydarpaşa Gebze arasında sefer bayan banliyö treninde müessif bir hâdise olmuş tur.Tren Cevizlik istasyonuna geldiği sırada Yılmaz Celâl adlı bir genç sahanlıkt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.09.1951
  • Âşık bil genç kendisini vurdu Raminin Helvacı köyü halkından âşık olduğu 18 yaşında Necmiyeyi babası îsmailden is temiş,red cevabı alınca bir si-nir balıranı geçirerek eve dönmüştür.Tabancasını alarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.09.1951
  • Kadınlara sarkıntılık 6den iki kişi yakalandı 'Eyüpte oturan İsmail Yılınız ve Mustafa Çetin adında iki genç,dün sabah fabrikası civarında,kadınlara lâf atıp sarkıntılık ederken sivil mernuıiar tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.09.1951
  • Tir.'v-ii Odası idare heyeti îsta-n-toıi Ticaret ve Sanayi Odası otia meclisi hafta içinde toplanarak 11 kişilik idare heyetini seçecektir.Oda idare kvtru-ıı başkanlığına üuftKd Erdener ile Neemi Ateş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.09.1951
  • •'Anr.eı limn Baçkomsolostırinn *VlÜfe teşelıkv ŞeKrİDÜz "Amerikan Başkonsolosu Mr.Loiz memleketimizden ayrılması münâsebetiyle Vali ve Belediye Reisine bir mektup göndererek îytanbulda vazifede bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.09.1951
  • Üniversitede namzet kaydına ı düu sabah başlandı Üniversitede namzet öğrenci kavıtJarına dün sabahtan itibaren başlanmıştır.Namzet kayıtlarına 15 ekim akşamı son '•verilecektir.Kayıtları müteakip öğre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.09.1951
  • Chimin.imtihanları Lise oigunluk imtihanlarına dün sabahtan itibaren başlanmıştır.22 eylül cumartesi r:'n:m yapılacak imtihanı müteakip sor verilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.09.1951
  • İlci kadın birbirini dövdü Kasımpaşada Dereyolu sokanında oturan Suzan întepe ile komşusu Melâhat Demirsü-j ren kavga etmiş ve neticedö iki kadın birbirlerini sopa v^ süpürge ile.yaralamışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.09.1951
  • Bcşikiaşta soğukhava deposu yapılıyor Belediyenin Toprak Mahsulleri Ofisiyle işbirliği yaparak Beşiktaşta kutttıaya karar vet dîğl soğukhava deposunun inşası içiij gerekli hazırlıklar ilerlenıektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.09.1951
  • Veremli bir.genelev kadınının fecî akıbeti 'Gakıtaâa Yenizengin sokan ğlrido.Ferhunde adında bir ka dvn gaiıştl'ğı genelevin hela sın dan çıkarken düşüp ölmüştür.rPe'rhı!Widenm verem olduğu ve Ln'ı bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.09.1951
  • Artezyen kuyuları Belediyenin civarın sn ihtiyarım karşılamak üzero Baı kırköyden sonra Kazhçeşmede açmaya karar verdiği artezyen,kuyastnıtin hazırlıkları lamam lanmıştır.Kuvunım açılmasına önümüzdeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.09.1951
  • İhraç müddeti uzatılan maddeler Palamut,palamut hülâsası,yer fıstığı ve cevizin ihraç müd detinin 30 eylül 951 tarihine kadar uzatıldığı Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatçılar Birliğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.09.1951
  • Karabük Demir ve Çelik fabrikası memleketin iktisadî hayatı üzerinde mühim bir rol oy namaktadir.İstihsali arttırmak maksadiyle,ikinci bir kok kömürlü fırın inşa edilmektedir.Bu firm Marshall plânı ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.09.1951
  • PT.T.Meslek Okulunun durumu Ulaştırma Bakanlığınca Kum kapiua bulunan Posta,Telgraf Meslek Okulunun kapatılması dü^'üi.ülmektedir.Muallimler Birliği,bu okulun kapatılmaması 'için Bakanlık •nezdJı.de t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.09.1951
  • Tedavüldeki paramız Türkiye Merkez Bankasının &6n neşrettiği bültene göre,tedavüldeki paramızın miktarı •24,417,028 lira artmak suretiyle 1 milyar 075,684;628 liraya baliğ olmuştur.Aynı bültene göre 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.09.1951
  • ali tütün fabrikası CSbali sigara fabrikasının modern bir hale getirilmesi vq istihsal kapasitesinin yüksel-j tilmesi için 'Tekel Bakanlığınca teşebbüse geçilmiştir.'Bakanlık fabrikada gerekli ü.dildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.09.1951
  • Yımaıı mektep gemisi Armapdor adlı bir Yunan mektep gemisi dün limanımıza gelmiştir.Yunan gemisi limanımızda bir »kaç gün kalacak ve bu müddet zarfında Yunanlı subaylar şehri gezeceklerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.09.1951
  • Bîr hırsız çaldığı eşyalarla kaçarken yakalandı •Tophanede Kılıcâli hartamın da yatıp kalkan sabıkalı gece Mehmet Dinç,evvelki-akşam Fenerde Lütfi Ali mahallesinde oturan Meryem Şahin adında bir kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.09.1951
  • Altın tiatları Forsa harici altın fiatlarınd.ı yeniden yükselmeler kaydedilmeğe başlanmıştır.Kuyumcularda külçe altının gramı 528-530,Reşat 3970-4000,gulden 3190,'Reşat B^yibiryerde 325 kurusa yükselm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.09.1951
  • j&ir-randevu evi basıldı Beyoğlunda Batan sokağında '27 sayılı;apartmanda oturan Huriye Yılmaz admda bir kndiıTm randevuculuk yaptığı I haber alınmış ve yapılan basarın sonunda dört çift uy#un-suz vaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.09.1951
  • Kh a meselesinden-çıkan 'kanlı kavga ÜoküdardaiNNâ(lçacı Hasan sok?gîrida oturan 'Recep J Dalgın evvelki akşam kiracısı 'Zülfikar Çalışkan;ile,ldrnjımesele-j sinden!münakaşa' etmeğe başlâmt^tır.'Netic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.09.1951
  • J îf îeika kon so loşu Bc'lçîka I konsolosu 'M.'Eneka Siîva tSîin Fransız Havayollatrrıa ait'birtiçakla Milanoya muteveccihan' hareket etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.09.1951
  • Bir otomobil kazası Şoför 'lîrayir Dânyeİîh' ida;resindeki' taksi Adalet Mensucat fabrikası' öfttirideır geçer ken,fabrika iŞefter-irideri Hasan Yolîiçıkmaza' çarpmış bftşıtı I d?n ağır* surette 'yara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.09.1951
  • Münhal örtaoknl müdürlük-İcrîne tâyin edilenler Mi lî-Eğitim Bakanlığı şehrim roizdtf münhal bulunan bazı or-j tnokul,müdürlüklerine yeni tâ-İyİnler yapmıştır.Yeni ortaokul müdürleri şunlardır:Kumkapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.09.1951
  • Belediyenin yeni yıl bütçesi hazırlanıyor Belediye 1952 yılının bütçe hazırlıklarına başlamıştır.Vali ve Belediye reisliği,Belediye merkez ve şube müdürlüklerine bir tamim göndererek yeni bütçe teklif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.09.1951
  • Memurlara taksitle kok kömürü veriliyor Istanbul Memurlar İstihlâk Kooperatifi,memur vatandaşların kok kömür!erini kolaylıkla tedarik edebilmeleri için kömür bedelinin beş taksitte verilerek alınmasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.09.1951
  • Usta ve çıraklar arasındaki münasebetler îş yerlerinde çalışmakta o-3 an ustalarla çıraklar arasındaki münasebetleri iyi ve her iki taraf my da menfaatlerini koruyabilmek için yeni hazırlanan küçük sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.09.1951
  • Kaçakçılık önleniyor Tekel Bakanlığımın bu hususta hazırladığı tasarı son şeklini aldı Gümrük ve Tekel Bakanlığı taralından hazırlanmış bulunan kaçakçılık kanunu tasarısı «on şeklim almışt:Yeni tasarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.09.1951
  • HALKI Küçükpazarda oturan bir okuyucumuz gazetemize gön k derdiği bir mektupta şöyle demektedir:Küçükpazarda,Sabun x hane caddesinde,tütün de.S poşu civarındaki bir lâğım yi bir hafta kadar evvel çök-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.09.1951
  • Türk ve,yabancı sermayenin birleşmesi ve beş mîlyon lira sarfiyle kurulacak fabrika yakında faaüiyete geçecek İstaııbulda Türk ve yabancı sermayelerin birleşmesiyle büyük biı margarin fabrikası kurulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.09.1951
  • Bolu VsMter Memur 'uğundan 1 Eksiltmeye konulan iş Bo1]!merkezînde'kâin^'Yildınm 'Baya^rıd ca*nîtne-yaptlnladtî:îniılare işi olup «202*3»'lira kesif 'bedeli geçici' teminatı-ise «1518» Ura 27 .kuruştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.09.1951
  • u İslâmiyetln temeli tolerans?tatbikî demokrasidir.İnhisar ve istismarr da mııh^Sif oldnğıs cihetle GCapitalsst bir nisam değildir Arap Birliği Genel Sekreteri Abdurrahman Azzairi Pana geçer de rnaruf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.09.1951
  • Meryem ananın örtüsü Franscda Chartres şehrmbüyük kilisede Meryem Anam:örtüsü teşhir ediliyormuş,Euııdan bi.ı sene ev.V£İ Şariman'a hediye edilen bu örtüyü mütehassıslar muayette etmiş ve iki oin sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.09.1951
  • Tokya,17 A.A.Birlenmiş Milletler Başkomutanı General Ridgway komünist makamlarına gönderdiği notada,mütareke konuşmalarına devam edilmesini teklif etmiş ve Kaesong bölgesinin bitaraflığının Birleş miş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.09.1951
  • Müsteşrikler t t [Baştarafı Birincide] tesi konferans salonunda L.Massigon'un başkanlığında yapılan umumî toplantıda Prof.Dr.M,Nizamettin «Garp,şark ta Arab ve İran külliyatı neşri yolunda işbirliği i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.09.1951
  • Mümtaz Rek Konya'da Konya,17 A.A.Bayram tatilinden istifade ederek yurt içinde bir tetkik gezisine çıkan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdüiü Mümtaz Rek,beraberinde ticaret müdürü Samim Kar km olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.09.1951
  • Alman Ticaret Bakanı £İtti Birkaç gün evvel memleKetimize gelmiş buluna nAlmanya Ticaret Bakanının başkanlığındaki dört kişilik grup,dün saat 14,30 da bir Pan-Amerikan uçağiyle şehrimizden ayrılmış tı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.09.1951
  • Ankaraya siden Bakanlar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete ile Çalışma Bakanı Nuri Özsan dün akşam ^aat 20.05 ekspresiyim Ankaraya ha rek'et etmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.09.1951
  • Orta Doğu sol h ıı niş Miîîetler pilfer tin uzlaştırma komisyonu yeni bir plân hasırladı Paris,17 AP.Türkiye,Birleşik Amerika ve Fransadan müteşekkil Birleşmiş Milletler Filistin Uzla?arma komisyonu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.09.1951
  • &ti WJ b Doğu Almanyanm birleşme teklifi,andlaşmayı geciktirmek içiii bir Rus taktiğinden başka bir şey değildir.Londra.17 Nafen)Batı Almanya idarecileri ile müttefik yüksek işgal komiserleri arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.09.1951
  • suiistimalin duruşması Dün dinlenen şahitler,sanıkların kendi* lerine iirufta bulunduklarını açıkladılar Ankara,17 Milliyet)Istanbul Deniz Komutanlığı yollamasında cereyan eden milyonluk suiistimal dâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.09.1951
  • Sovyetlerin Uzak Doğudaki askeri faaliyeti arttı Tokya,17 Nafen)Japon barış andlaşmasmm imzalanma sini müteakip ovyetlerin Uzak Doğudaki kuvvetlerini arttırma ya başladıklarına dair haber,ler alınmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.09.1951
  • Hindisfanda bl¦ IB I uyuk sel felâketi Gauhati,Hindistan,17 A.A.Şiddetli yağmurlardan sonra taşmış olan Brahmaputra ve LiOhit nehirleri bu böigede bulunan kereste sanayii merkezini tehdit etmeye başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.09.1951
  • Hindi Çini sularında 68 kişi ötdü Saigon,17 AP.Çoğu Hin diçiiıiii 120 asker taşıyan bir Fransız çıkarma gemisi geçen pazartesi Saigonun 100 kilomet re kadar güneyinde,Badong'a bir mayna çarparak parça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.09.1951
  • Harici kısa haberler AMERİKA Ingilterenin,sterlingi yeni.den devalüe edeceğine dair olan şayialar,milletlerarası ma.Üye uzmanları tarafından şüphe ile karşılanmıştır.MEKSİKA Dün bir barda vukubulan bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.09.1951
  • HP.nin seçim ümitîeri kirildi J âaşîarafı Birincide-kadar çıkmıştır.D.P,genel merkezi bugün de büyük faaliyetlere sahne olmuştur.Teşkilâttan binlerce tebrik telgrafı gelmektedir.Kendisiyle temas ettiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.09.1951
  • Adalet Bakanının demeci Ankara,17 A.A)Ara seçimlerinin neticemi hakkında Adalet Bakanı Rüknettin Nasuhicğlu Anadolu Ajansına şu malûmatı vermiştir:«16 eylül tarihinde yapılan ara seçimlerinin resmî ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.09.1951
  • Tütün kongresinde sigara içihncdi!Amsterdam,17 A.A.40 ^illetten gelen 600 kadar tütün mütehassısı,bugün buraca,ağılan ilk dünya tütün kon besine katılarak tek bir sig«?tüttürmeden müzakere ve Münakaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.09.1951
  • Halk Partisinde tasfiye fBoştarafı Birincidel şında mağlûbiyetin asabî havası esmeğe başlamış ve muhtelir hiziplerin doğmasına yol açabilecek ayrılıklar göster mistir.Meclis Grupunun ara seçimlerine g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.09.1951
  • Lioyanın müdafaası Eski bîr İtalyan sömürgesi olan Libya,yakında Ulustaki!bir devlet oluyor Londra,17 AP.Büyük Britanya,Libya ile girişmek tasavvurunda olduğu bir nıüda faa paktının ana hatlarını geçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.09.1951
  • ingiliz tankerleri Abadandan ayrıldı Abadan,17 AP)ingiliz amirallik dairesinin Abadan dan çekilmeleri için emir vermis olduğu ve İngiliz tanker si ı ketine ait olan römorkörler Basraya gelmişlerdirhfS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.09.1951
  • Mtısaddık müşkül durumda Tahran,17 Nafen)Petrol siyasetinde uğradığı mu4 vaffakiyetsizlikten dolayı Dr.îusaddık'ın müşkül bir durum dk bulunduğu ve kabineyi de aym zamanda böyle bir duruma sürüklediği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.09.1951
  • Istanbul 4 üncü İcra Memurluğundan;951/36 Mahcuz olup satılmasına karar verilen 40.000 tuğla Kâğıthane köyü Orta bayır sırtı su terazisi mevkiindeki tuğla harmamında 18.9.951 Salı günü saat 16-17 de b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.09.1951
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada yazı işlerini idare eden:Faruk DEMÎRTAŞ N.A.A,N.K,Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.09.1951
  • Sii.t8.SyJ.A'ay sa'ına'ma 'om.Başkanhjı idan %7,5 geçici Gitısi Miktarı Muhammen fi.Tutarı teminatı İlinle İhalenin yapılacağı Ton Kilo Kuruş Sut.Lira Kur.Lira Kur.şek'i jr.ün saat Sığır eti 50 00 85
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.09.1951
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı mevachn kapalı zarfla eksiltmeleri hizalnrır.da yapılı gün,saat've mahallerdeki A3.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartnamele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.09.1951
  • Rus halkı Baştarafı Birincide-retinin yırtıcı bir hayvan gibi dolaştığı bir jönkl'dür.Sovyetler Birliği anayasası bir sürü güzel cümleler ihtiva etmektedir.Söz hürriyeti,basın hürriyeti,toplantı hürri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.09.1951
  • İ r a n d a tedbirler fBaştarafı Birincide!Harriman İran'ın ültinıutomunu vermiyor Tahran,17 A.A)îran ültimatomunu ingiltere'ye bil ditmekten imtina ettiğine dair Averell Harriman'ın Başbakan Mu s add
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.09.1951
  • İzmire yerleştirilen göçmenler İzmit,17 A.A.BulgarsL tandan gelen 352 göçmen ailenin Kocaeline yerleştirilmesine karar verilmiş ve bu göçmenle re ev yaptırılmak üzere 352 bin lira ödenek gelmiştir.Evl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.09.1951
  • emnıye İH e I Mr S 9 xfc^ w ¦m Memleketimizde foplanrngş iar konferansından dönen Amerikan detese&î Vaşington,17 AP.Türkiyede toplanan Parlâmentolar konferansından henüz dönmşü bulunan Temsilciler Mec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.09.1951
  • Ottowada verilecek karar [Baştarafı Birincide TürkiyenLı pakta alınması Ottawa,17 A.A.Siyasî iktisadî bir tesanüdü sağlama,kaynaklardan öğrenildiğine göre,Türkiye ile Yunanistan Atlantik Paktına üye o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.09.1951
  • Amerika,Avrupalı işçilerden ie-liiade edecek.Ottawa,17 A.A.Siyasî kaynaklardan bugün bildirildi,ğine göre Birleşik Amerika mü dafaa Bakanlığının batı müdafaası için lüzumlu askerî âletleri yapmak ve i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.09.1951
  • Norveç Dışişleri Bakanının beyanatı Ottawa,17 AA.Siyasî bir şahsiyet bugün beyanatta bulunarak Norveç Dışişleri Bakanı Haivardlange'm pazar günü Amerikan büyük elçiliğinde Birleşik Amerika Dışişleri B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.09.1951
  • 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 öğle kon Beri Pl)13.45 Şarkılar Pl)14.20 Konuşma 14,30 Türküler ve oyun havaları Pl)14.45 Programlar ve Karen Kamp le'den şarkılar PİJ 15.00 Kapanış 17.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1951
  • İSİM TASHÎHÎ Bedrus Tayran.şimdi Bedri ü&ylan ismini alıyorum Taksim Aydede Cad.Kıvılcım ap.r»t.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1951
  • Eskişehir Belediye Başkanlığından 1 Muhtelif 19 sokakta yaptırılacak olan adî kaldırım lir ası 4.9.1951 tarihinden itibaren 20 gün müddetle kapalı zarf usuiiyle ihaleye konulmuştur.2 Yaptırılacak kald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1951
  • BıLcSk ili Dai ııi Komisyon Başkanlığından Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konan iş:Köy içme su işleri için demir boru alınacaktır.Borunun evsafı:1 Parmak kutrunda:9250 m,tul muhammen bedeli 275 kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1951
  • Zonguld M V lilijjinden 1 Yapılacak iş:Bartın sağlık merkezi ikinci kısım inşaatı olup kapalı zarf usulü İle eksiltmeye konulmuştur.2 işin keşif bedeli 146896 hra 71 kuruş ve geçici güvenme akçesi 859
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1951
  • Muğla Defterdarlığın an 1 Gökova uçak alabanda mevcut tahminen üç yüz yetmiş altı ton demir çubuklu tel kafesin kilosu yirmi beş kuruştan lama demirinin kilosu yirmi kuruştan,bağlık lama demirinin kil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1951
  • Tunceli Valiliğinden 1 Tunceli II merkezinde yapılacak 17175,69 on yedi bin yüz yetmiş beş lira altmış dokuz)kuruş keşif bedelli Tavla binasının tâdil edilerek Sanat Okulu haline getirilmesi işi 2490
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1951
  • Beden Terbiyesi İstanbul Bölge Başkanlığından:1 Dolmabahçe Mithat Paşa Stao'vomu duhuliye kısmında yapılacak beton kademe işleri vahidi fiat esasına göre ye kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1951
  • Karayolları 1.Bölge Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş:Bursa Yalova yolu onarımı için 17+150—70 800 Kmarasına 5669.500 m3 stablize malzemesi nakli işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.Igin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1951
  • Günler kısalıyor,hava ne kadar da çabuk kararmıya başladı.Evet,güneş ışığı kadar rahat bir ışık veren TUNGSfîAM ampullerinden almak zamanı gelmiştir.Al paraca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1951
  • Bilecik ili Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Bilecik ilinde Söğüt-Nallıhan yolunda Sakarya üzerinde Çayköy köprüsünün betonarme olarak yapılması olup keşif bedeli tutan 176.490.30)yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1951
  • izmir Belediye Başkanlığından 1 Belediye Kimyahanebinasının ikmâl inşaatının yaptırılması işleri Fen işleri Müdürlüğündeki keşif ve şartlaşması gereğince kapalı zarflı eksiltmeye konulmuştur.Keşif bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1951
  • Beden Terbiyesi istanbul Bölgesi Başkanlığından 18,19 ve 20 eylül 1951 tarihlerinde Spor ve Sergi Sarayında yapılacak olan istanbul Enternasyonal 2 nci Basketbol turnuvasına ait biletlerin bugün saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1951
  • İstanbul Belediyesi Hânları Teminat veya keşif bedeli İlk teminatı Lira Kr.Lira Kr.8150-60 611 30 7485 53 1980 53 561 41 148 54 14980 08 1123 51 4925 98 369 45 Hâl Müdürlüğü atölyesi için alınacak muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1951
  • Bahçe levazımı ile sair malzeme alınacak Bahçeler Müdürlüğü için lüzumlu muhtelif bahçe levazımı ile sair malzeme 8427,58 lira tahmin olunan bedel çevresinde 2 ekim 951 sal' günü saat 14.30 da Divanyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1951
  • Teknik Okulu Müdürlü ünden Cinsi Forma adedi Tahmin bedeli İlk teminat Lira Lira Fizik kitabı basımı 25 125 160 Yıldızdaki okulumuz ihtiyacı olan bir kitabın baskı işi şartnamesine göre 5/X/951 tarihi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1951
  • Ordu ili Defterdarlığından 1 Ordu ili Hükümet Konağının ön bahçesinin tanzimi,parke duvar,şap ve sair işlerin yapılması işi 11.9.1951 tarihinden itibaren 15 gün müddetlo açık eksiltmeye çıkarılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1951
  • İnşaat ilânı Ereğli Kömiirlerrİşletmesi Genel;Mildjürliiğfüiî^1 Işletmçmkce;2fi'Eylüi l95i.Gum günü "saat 15.30 da^et^ 1' v I T.V m'i-V3111 inin ı?sıvı İri7 » V* ilân aHil.rwic Wılıw,an Krty.lıı^fln'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1951
  • Kocaeli ili Daimî Komisyonu anlıi ından Baş 1 3.9.951 pazartesi günü saat 15 de ihalesi yapıl"10üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan 23122 lira kuruş keşif bedelli izmit Ishakçılır Köyü yolun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1951
  • İst Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları Kapalı zarfla 530 adet iç ve 526 adet dış lâstik satın alınacaktır.İhalesi 2 Kasım 951 Cuma günü saat 15 de Ankara M.S.B.2 No.h Sa.Atf,Ko.da yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4