Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.09.1951
  • ponya ile sulh imza Sovyet bloku andlaşmayı imza etmedi.Amerika Japonya ile Rusyaya karşı müdafaa paktı yapacak Dün Japonya ile sulh andlaşması nın imza edildiği tarihi San Francisco şehrinin umumi ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1951
  • Türk petrolü ve ehemmiyeti aman havalisinin büyük bir petrol hazinesini ihtiva ettiğinden artık şüphe edilemez.Düne kadar ismini kimsenin duymadığı,haritalarda SÖsterilmeyen yerlerde zengin Petrol izl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1951
  • Iranda galeyan Milliyetçiler Musaddık'ct muhalefet edecekleri ölümle tehdit ediyorlar Londra,8 A.P)Müfrit Millî Cephe mensupları dün tertip etmiş oldukları bir nümayişte Başbakan Musaddıka muhalefet e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1951
  • Gökay'ın Kırdara verdiği sert cevap Vali ve Belediye Başkanı,C.H.P.adayını açıkça münakaşaya davet ediyor Aralarında sert bir münakaşa açılan Gökay ve Kırdar C.H.P İstanbul Adaylanndan Dr.Lûtfi Kırdar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1951
  • Seçim faaliyeti şiddetlendi Halk Partisi millet huzuruna çaklp yeniden rey istemeden evvel günahlarından dolayı af istemelidir Hararetli bir mahiyet alan seçim toplantılarından biri Sinop,8,A.A J Devl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1951
  • OİJCJtJrîKlI maçlar Bugün,İstanbulun muhtelif stadlarında,yeni futbol mevsimine hazırlık mahiyetinde olmak üzere,hususî futbol karşılaşmaları yapılacaktır.Bu maçların programı şu şekilde tesbit edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1951
  • MUST AKIL SIYASI GAZETE 24 Eylül Pazartesi Yeni bir yazı kadrosu,memleketin.en tanınmış edip ve muharrirlçrininiıkraları,makaleleri,romanlariyle 6 ve 8 sahife olarak intişara bağlıyacaktır En zengin m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1951
  • Üçüncü ordu tatbikat basarı ile sona en Beş gün devam eden manevralar yerli ve yabancı müşahitler tarafından takdirle takip edildi Erzurum,8 AA.5 günden beri devam etmekte olan 3 üncü Ordunun manevral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1951
  • Korede kızıl taarruzu o-Bazı kesimlerde kızıllar İlerleme kaydettiler 8 inci ordu karargâhı Kore)8 AP)Çin kızılları bugün Kore cephesinin batı ve batı met kez kesimlerinde taarruzlarını hızlandırmışla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1951
  • Paktı ve Türkiye Üç büyükler yarın Washingtonda bir karara varacak Nevyork,8 Nafen)iki gün sonra Vaşingtonda toplanacak olan İngiliz,Fi ansız ve Amerikan Dışişleri Bakanları Batı Avrupayı ve Orta Doğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1951
  • "x v%V İkinci Elmah bendinin temelini atan Bayar dünkü ziyafet eenasında Bayar,dün ikinci Elmalı bendinin temelini attı Cumhurbaşkanı bu inşaat dolayisiyle yabancı sermayenin ilk defa yurda girmiş olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1951
  • Borsadaki fecî kaza Bursa,8 Milliyet)Bu sabah saat 9.30 da Kemalpaşa dan şehrimize gelmekte olan Ferit Saver idaresindeki kamyon Karaağaç civarında bir virajı dönerken devrilmiştir.Kaza neticesinde ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1951
  • Adre»:Nuruosmaniy» TOrbodaff Sokak No:18 1 S T A N 1 U L Telgraf:MİLLİYET Istaakul YIL:2 SAYI:479 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON 29914 FİYATI 10 Kuruı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.09.1951
  • Yeni keşifler Dünya turu rekorunu kıran yeni bir otomobil Dev adeseler Otomobil sergisi Centurion tankları Radyo ye televizyon Sinema hareketleri Tepkili av ve bomba uçakları İngiliz ordusu Yeni piyad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.09.1951
  • Emekli öğretmenlerin yıllık toplantısı 9 Eylül Pazar günü sa at 12 de Çapadaki Yüksek Öğretmen Okulunda yapılacaktır.*jc P.essamlar Derneği 8 eylül cumartesi günü saat J4 de Topkapı sarayı müzesinde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.09.1951
  • Denizyolları idaresinin kış tarifesi Batı Akdeniz yaz seferleri programı 12 ekim cuma günün Istanbuldan kalkacak posta dan itibaren sona erectktir.Kıç seferleri programı da 2 kasımdan itibaren tatbik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.09.1951
  • Bakır şilebi Denizyolları İdaresinin «Bakır» şilebi şimdiye kadar ilk defa olarak Karadeniz limanlarından fındık yükliiyerek ec nebi limanlarına götürecektir.Bakır,Karadeniz seferlerine eylülün ikinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.09.1951
  • Yunan ve İspanyol mektep gemiieıi limanımıza geliyor 20-27 eylül tarihleri arasında Lir ispanyol mektep gemisi umanımıza gelecektir.Gemi ile gelecek olan öğren çiler bir hafta müddetle şehri gezecekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.09.1951
  • Zehirlenen iki kardeş hastahaneye kaldırıldı Csküdarde Zeynep Kâmil so fcagnıda 35 numarlı evde oturan Mete Nişancı ve kardeşi S yaşındaki Tahiıle yedikleri yemekten zehirlenme alâimi gösterdiklerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.09.1951
  • Ayvalık postası Yaz sefer programında muvakkaten kaldırılmış olan Ayvalık aralık postası seferlerine kasım başından itibaren tekrar başlanacaktır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.09.1951
  • Kalay fiatları Kalay fiatlarında ani bir artış başlamıştır.Piyasada ilgili tacirlerin söy ledikierine göre,Amerikada kalay stoklarının bitmeye yüz tutması,dünya piyasalarının yükselmesine sebep olmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.09.1951
  • Bir kız çocuku otobüs altında kaldı Üsküdarda Celâl Bayram idaresindeki 27 Şile plâkalı kamyon,Selâmibey caddesinden geçerken önüne çıkan,7 yaşında Orhan Aksaya adında bir çocuğa çarparak muhtelit yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.09.1951
  • Bir şoför yerinden fırlayan jantla yaralandı Beşik taşta İhlamur cadde einde oturan Mustafa Akyol adında bir şahıs evvelsi gün kamyonuna lâstik takarken b lenbiıc jant fırlamış ve şoförü ahundan yaral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.09.1951
  • İçtimaî Emniyet Konferansı Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının şehrimizde tertip ettiği OrLu Doğuya şamil içtimaî Emniyet Konferansına Türkiye,Yunanistan,İran ve twailden gelen 27 mütehassıs iştirak e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.09.1951
  • Bir vesait kazası Reşat Karpuzun idaresindeki 7.^85 plâkalı taksi Kadıkö yünde Hamam sokağından ge çorken 8 yaşlarında Salamon Düven adlı bir çocuğa çarparnk başından ağır surette yar ılamıştır.Yaralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.09.1951
  • Sebze ve meyva fiatlan Sebze ve meyva halinde son defa alman tedbirler dolayı siyî^ İstanbul meyva ve sebze kabzımalları cemiyeti yönetim kurulu başkanı tarafından Vali ve Belediye Reisine gönderi len
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.09.1951
  • îîir amele toprak altında kaldı Üsküdarda taş ocaklarında çalışan Kastamonulu Süley man Bozkurt adındaki bir arnclo ocaktan taş çekmekte iken toprak kakmış ve altında k^lan Süieyman muhtelif yerlerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.09.1951
  • Koyun hırsızlarının duruşmasına başlandı Geçen ay başlarında Ramide bir tecavüz ve gasp hâdisesi cereyan etmiş,Hilmi Gümüşkaya,Niyazi Küçükekiciler,Muzaffer Doğuş,Ali Özbay ram adlarında 4 sabıkalı ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.09.1951
  • Terii eden muamelât memurları Emniyet Genel Müdürlüğün den gönderilen listeye göre,İstanbul polis teşkilâtında çalılar 26 muamelât memuru birer derece terfi etmişlerdir.Bugün yapılacak kongreler Gıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.09.1951
  • Esrarengiz motor Staün kimli Bulgar motorunun garip hareketi merak uyandırdı Karadenizden limanımıza ge leli üç gün olan ve bu günler zarfındaki harekâtı garip görülen bir Bulgar deniz ticaret motörü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.09.1951
  • HALKANI SESS Karanlık sokak Üsküdardarda Selimiye ma hailesinde oturan bir okuyucumuzdan aldığımız mektup,ta şöyle denilmektedir:Selimiye mahalesinin Bükücü Han sokağında oturmaktayız.Yıllardan beri I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.09.1951
  • narın sona erdi Sosyeteye mensup Sezaver adındaki kadınla suç ortağı olan komiser muavini Hicrî ve Alim 1 sene 8 ay hapis yatacaklar Beyoğlu sosyetesinde günlerce dedikodusu yapılan bir şantaj hâdises
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.09.1951
  • Fındık müstahsili için Fındık Kooperatifi Karadeniz mubayaaların Ordu,8 A.A.Hopa'dan Ünyeye kadar uzanan fındık bölgesinin bu yıl yüzü gülmüş lür.Hükümet tam zamanında aldığı bir kararla yüzde elli ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.09.1951
  • ÇışkançJıL yüzünden metresini ağır surette yaraladı Küeüirpazarda Yavuzsinan mahallesinde oturan Demir Ali,genç ve güzel metresi,Na zire Ekler ile evvelki akşam kıskançlık yüzünden kavga et rneğe başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.09.1951
  • Kuruçeşmede fecî bir kaza oldu Dün sabah Kuruçeşmede bir karra olmuştur.Vatman Şükrü Er idaresindeki numaralı Bebek-Eminönü tramvayı Ku ruçeşmeye geldiği bir esnada,aksi istikametten gitmekte olan Has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.09.1951
  • Bir adam kendisini astı Şehremini Arpaemin mahallesi Kağıl Bağı sokak 20 sayılı evde oturan Selâhattin Atik,dün evinde kendisini asmıştır.Adalet doktoru cesedin gömül meşine izin vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.09.1951
  • Göçmenlere yardım Edirne,8 A.A)İlin merkez ilçesine bağlı Şerbettar kö yünde 4 göçmen ailesine 210 dönüm,Kuzucu köyünde 2 göç men aiJesine 96 dönüm toprak verilmiştir.Göçmenler kış ekimi için hemen ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.09.1951
  • Asılsız bir haber Çanakkale,8 A.A)Özel muhabirimiz bildiriyor)6.9.951 tarih ve 9734 sayılı Cumhuriyet gazetesinin birinci sahifesinin baş sütununda büyük puntolarla muhabir Necdet Ev jiyagil tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.09.1951
  • Ortaköy Kuruçeşme yolu Ortaküy-Kuruçeşme yolu nım inşaatı pek yakında bitecek ve yol seyrüsefere tamamen açılacaktır.Sultanahmet-Reyazıt yolunun inşaatı da vam etmektedir.Bu yol için vukubulan şikâyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.09.1951
  • İS" mümessilleri dün bir toplantı yaptılar îscanbuldaki fabrikaların iş ci mümessilleri dün saat 18 de Eminönü Halkevinde toplanarak yeni açılan 2.ci işçi mahke meşine on iki temsilci namzedi seçmişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.09.1951
  • Seyrüsefer işleri Altıncı Şube Müdürlüğü bu mevzuda yeni kararlar a*âı Emniyet 6 ncı Şube Müdürlüğü sc.yrüsefer mevzuunda ba zı yeni kararlar almıştır.Bugüne kadar yapılan tecrübelerin rnüsbet netice
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.09.1951
  • iran'ın yeni Ankara Elçisi îraıı Devlet Bankası Müdürü ve eski bakanlardan İbrahim Zan Ankara Büyükelçiliğine tâyin edilmiştir.Yeni sefirin bugünlerde şehrimize gelmesi beklenmektedir.Azledilen sefir,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.09.1951
  • Bir kumarhane basıldı Feyoğlu Kuloğlu sokağında Nedjmbey apartmanında oturan Ayşeye ait 2,numaralı da irede kumar oynatıldığı haber alınmjş Emniyet 2 nci şube roüdürü Fethi İnaler tarafından tcrübedil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.09.1951
  • Ticaret Odası seçimleri iki eylül 1951 pazar günü y.qpiian seçimde meslek komiteleriue aslî üye olarak seçilenler evvelki gün saat 14.30 dan itibaren Ticaret ve Sanayi Oda;sı meslek komiteleri Ticaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.09.1951
  • Volkan dergisinin yazı müdürü tevkif edildi At.'i türkün mânevi şahsiyeti ni rencide etmekten sanık,Volkan gazetesi mes'l.müdürü Nihat Yazan dün tevkif edilerek Cezaevine gönderilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.09.1951
  • Emekli sandığından maaş alanlar Emekli sandığı,emekli dul ve yetimlerin 1952 yılı 1 nci devre maa şiarını şimdiden kır dırmak ıstiyenlere kolaylık ol mak üzere çekleri ekim ayında sahiplerine verilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.09.1951
  • Altın fiatları Dün sabah Cumhuriyet 34-60,Reşat 39-15,İngiliz 46-25,Gulden 31-75,külçe 5-25 lira dan muamele görmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.09.1951
  • Hem suçlu,beni güçlü Adliyeye intikâl eden bir hâ dişe Savcılıkça incelenmektedir.İddiaya göre Mustafa ismin de bir ahçı bundan bir müddet önce Tutum Bankası odacılarından Alinin karısını kandıra rak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.09.1951
  • Dünya basınından Stain so Moskova,iktisadî yakınlaşma nakaıatiyle Anglo Saksonlar arasına nifak unsurlarını sokmak gayesini gütmektedirbir kıymet ifade eder.Bu misâl,«Barselondct çıkan Vanguardia Espa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.09.1951
  • Ulaştırma Bakanının tetk* Şehrimizde bulunan u tffl ma Bakam Seyfi Kurt&^p öğleden evvel Marmara si Liman ve freniz W&^e dürlüğüne giderek tetk1 bulunmuştur.tffi Ulaştırma Bakanı,^ö1^ dürlüğünde bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.09.1951
  • Bayram gazetesi Differ bayramlarda olaa£ gibi,önümüzdeki Kurban ramında da,sabah ve akŞal gazeteleri muvakkaten intiS* etmiyeeektir.Okuyucuları»* zm gazete ihtiyaçlarını ka^ lamak üzere «Gazeteciler c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.09.1951
  • ISTANBUL 12,57 Açılış ve programlar 13.00 Habenler 13.15 Küçük orkestradan melodiler 13.45 Müzik Pl)14.00 Saz eserleri Oyun havaları 14,20 Dans ve caz müziği «Pl» 1445 Sar Çalarlar:Sadi Işılay,izzetti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.09.1951
  • ion S J 111 u Baştarafı 1 inci sayfada)Adı,ıspanyolcada sulh mânasına gelen Arjantin murahhası Büyükelçi Hipolito Paz,imzada memleket isimlerine gore alfabe sırası takip edil eliğinden,ilk olarak andl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 09.09.1951
  • Gromyko'nıın basın toplantısı San Francisco,8 AP)Sovyetler Birliği Dışişleri Bakan ınüavini Andrei Gromyko bıi'jün Japonya sulh muahedesi içüı «yeni bir harp plânı» demıgtir.Muahedenin Japonya ile 48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 09.09.1951
  • Yunanistan seçimleri Papagos'un da iştirak ettiği seçimler bugün başlıyor Atina,8 Nafen)Yaran sabah bütün Yunanistanda genel seçimlere başlanacaktır.Seçimlere iştirak eden partilerin başın da Matreşal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 09.09.1951
  • Üçüncü ordu Baştarafı 1 inci sayfada)ettikleri bu tatbikatta gerek komuta heyetinin gerek kahraman Mehmetçiklerin gösterdikleri muvaffakiyet her türlü takdirin üstündedir.Ordu komutanı Korgeneral Nure
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 09.09.1951
  • Japon Amerikan and las m ası Bugün imzalanan Japon sulh andlabmasmı müteakip aksama doğru Birleşik Amerika,Japouyayı bir Sovyet tecavüzünden korumağa matuf bir anlaşmanın imzalanmasına ait tasarıları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 09.09.1951
  • Atlantik Paktı Baştarafı 1 inci sayfada)Orta Doğu savunması Vaşington,8 AA.Yetkili askerî kaynaklar bugün United Press ajansına beyanatta bulunarak Kuzey Atlantik Paktı teşkilâtı daimî komitesinin Ort
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 09.09.1951
  • SaiıBık Kamyon işler vaziyette 946 model Fort marka kamyon acele satılıktır,Kapabçaıışr Fesçi,ler caddesi 9 No.da elbiseoi Şaban Oansever'e mü racaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 09.09.1951
  • İktidarın faaliyeti Devlet BaJkam F&vzi Lütfü Ka r.aosmanoğlu,müteakiben,ikti darların kıymet ölçüsünde ikinci mikyas olan iş görme aevzuu nu ele aJmış ve demiştir ki;«Demokrat Parti iktidarı,milletim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 09.09.1951
  • Millet reyini çalanlar «Hakikî Cumhuriyeti tesis e denler millet reyini çalanlar mı,yoksa reyleri çalınanlar mıdır?Küsuf halindeki millî hâkimiyotin yeniden parlaması için hapis lene girenler midir?Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 09.09.1951
  • vlet Bakanımı îrzedeki nutku Baştarafı 1 inci şayiada)mistir.Türk milleti zulüm altın da idi.Jandarma vatandaşı dö verdi,secimler olur.memur tâyin edilir gibi milletvekili nasbolu nufr-dü.Yalnız 1946
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 09.09.1951
  • Halli Partisi kalmıyacaktır Cumhuriyet Halk Partisi,bu gün iki töhmet altındadır;Rejimin,Cumhuriyetin şartlarını yerine getirmemiştir.Ve mil letin işine bakmamıştır.Millet huzuruna çıkıp yeniden rey i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 09.09.1951
  • Harici kısa haberler AMERİKA İktisadî işbirliği idaresinden bildirildiğine göre Formoza'ya 607.000,Birmanyaya 8Ü00 ve Çin Hindine 981.000 dolarlık tahsisat kabul edilmiştir İNGİLTERE Bristol limanı ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 09.09.1951
  • Miamide bir kasırga bekleniyor Miami Flonida)8 AP)ingilizlere ait Bermuda adasına doğru korkunç bir kasırganın sayfiye menkezi olan adada alarm verilmiş' olup,gerekli ter tibatm alınmasına çalışılmak,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 09.09.1951
  • Fransada yeni kabine buhranı Paris,8 A.A Lps)Bu hafta Fransız Kabinesi üçüncü defa olarak fevkalâde bir otunum yapmıştır Kabine bir buhrana mâni olmak için hükümet içindeki ruhanilerle ruhaniler aleyh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 09.09.1951
  • Amerikan ayanının ovyetlere «Üçüncü bir dünya harbjne seb nin akıbeti Hitler' Vaşington,8 AP)Birleşik Amenika Ayan Meclisi dün müda faa ihtiyaçları için 61,190.313.000 dolarlık bir tahsisat kabul etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 09.09.1951
  • Çekoslovak ko mi nistleri Kızıl teşkilât içinde geniş tasfije hareketi başladı Londra,8 A.A.Lps)Çekoslovakyadan bildirildiğine göre,komünist parti teşkilâtında Önemli değişiklikler yapılmaktadır.Parti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 09.09.1951
  • Bugünkü maçlar Baştarafı 1 inci sayfada)13 Kasımpaşa Emniyet 15 Beykoz İstanbulpsor EYÜJ STADI 16.30 Vefa Eyüp VEFA STADI:15 G.Saray B)Karagümrük 16.30 Galatasaray Karagümrük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 09.09.1951
  • İranda-galeyan lîaştarafı 1 inci sayfada)detli üiıimatomunu destekleyen beş bin kişilik bir kütle dün.«hainlere ölüm» diye bağırmıştır.Bu nümayiş,yeni bir itlmad oyu talep edecek olan Munaddık'ın konu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 09.09.1951
  • di 80 olursa bu zihniyet sanki de ğişecek midir?B una imkân gör hnüyoıum.Fevzi Lütfü Karaosmanoğlu,sözlerini şöyle bitirmiştir;«Demokrat Parti iktidarı bu memlekete lâzımdır.Bugün bir seçim mücadefles
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 09.09.1951
  • Ru.26 Ağust 136?ı-7AÜT VASATİ ISAM Günoş 6.28 10,50 Öğle 13,13 5.34 ikindi 16,51 9,13 Akşam 19.37 12,00 Yatsı 21,11 1,34 îrnsâk 4,46 9.03 İtfc.9 6 Eylül zuh.195,£370 Pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 09.09.1951
  • İstanbul Belediyesi ilâ Satılık Arsa Fatihde Mimarsinan mahallesinin Tekke sokağında 2776 harita numaralı yer arkasında tamamı 40,50 metrekare sahalı Belediye malı yüzsüz arsa 243 lira mukadder kıymet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 09.09.1951
  • Kanad sesinin hasretini çeken yurt köşelerine havacılık çalışmalarını ulaştırabilmek için Türk Hava Kururnu'na sık sık yardım edelim ve Kurban derilerimizi memleket havacılığına bağışlayalım.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 09.09.1951
  • Üsküdar 2.iınîaka Kadastro Müdürlüğünden Icadiye mahallesinde 1153 adet ve Hasna Hatun mahallesinde 48 adet ve Selmanaga 2 adet gayrimenkulun kadastrosu ikmal edilerek askı cedvelleri iki ay müddetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 09.09.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları ıja^ıUd lllluuriıi yd.Mll t jJj,li c^j p.ül günü hizalarında yazılı saatlerde Anadolulcavağı As.Sa.Al.Koda satın alınacaktır.Taliplerin belli vakitde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 09.09.1951
  • Galatasaray kulübündeki ihtilâf dün sona erdi Dünkü sayımızda,Galatasaray ve millî takımın genç kalecisi Turgay Şeren'in,külü bün umumî kaptanı ile kendi arasındaki bir anlaşamamazlığı müteakip,Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 09.09.1951
  • cevabı Gökayır Bustiirafı 1 inci sayfada)cum ederek onun ara segimleri dolayısiyle D.P.lehine propagan da yaptığını iddia etmiş ve «Faz la gayretlerde bulunursa kendisi ni seçim kuruluna şikâyet edece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 09.09.1951
  • Bayar,dün ikinci elmalı bendinin temelini attı ^Baştarafı 1 inci sayfada)lan izah etmiştir.Vali ve Belediye Başkanı Cumhuriyet devrinde millî ida reye intikal eden su tesislerinin islâh edildiğini,fak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 09.09.1951
  • Sayın Prof.Dr.Fahrettin Kerim Gökay Vali ve Belediye Başkanı İstanbul Elmalı bendinin temel atma töreni aolayısiyle çektiğiniz tel grafı aldım.Bu büyük ve hayırlı işm başlama merasiminde bulunmayı çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 09.09.1951
  • Başbakan Adnan Menderes Bayar'ın tetkikleri Cumhurbaşkanı Celâl Bayar beraberlerinde Ulaştırma Bakkam Seyfi Kurtbek,Çalışma Bakanı Nuri özsan,Vali ve Belediye Başkanı Prof.Gökay,Başyaverleri Kur.Yarba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 09.09.1951
  • I 2 s taarruz lîaştarafı 1 inci sayfada!rikan hava gücüne ait av ve hafif bombardıman uçakları Kore yarımadasının her tara* fında faaliyette bulunmuş,düş man ikmal ve taşıt hatlarına 400 den fazla akı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 09.09.1951
  • Eii bıçaklı vatman Onaköyde oturan ve Beşiktaş tramvay deposunda vazife 3 i olan.vatman Adem bundan bir müddet evvel Ortaköylü Nigâr adındaki bir kızı görerek beğenmi?ve bilâhare ailesinden istiyerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.09.1951
  • »wmm 10 EYLÜLE KADAR T.CZlRAAT BANKASINDA SİZ DE 150 LİRALIK BİR TASARRUF HESABI AÇTIRINIZ VE BU^MİKTARI.27.EKİME KADAR DÜSİIRMEV İNİZ 73 o cjioo| oo ol o o o r rr H m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 09.09.1951
  • Çeşitli evrak bastırılacak İstanbul sıtma savaş bölgesi Başkanlığından 1 Sıtma savaş bölgelerinde kullanılmak üzere 33 kalemde 42 çeşitli evrakın bası işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 09.09.1951
  • Zonguld k V iillğinc-en 1 Yapılacak iş:Bartın sağlık merkezi İkinci kısım inşaatı olup kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur,2 işin keşif bedeli 146896 lira 71 kuruş ve geçici güvenme akçesi 85
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 09.09.1951
  • izmit Be ediyesir dsn Keşif bedeli 19000 liradan ibaret olan istanbul caddesindeki paç meydanı dört yol kavuşağmın tanzimi ve parke tefrişi arttırma eksiltme ve ihale kanunu gereğince kapalı zarf usul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 09.09.1951
  • Kopyada Et Kombinsı ve Soğuk:Hava Defoları IhşaafHe Tes&saf İsleri Eksiltme İEâns Toprak MaT-r\5Uil&n Ofisi Genel M lîd jı I yğ tinden 1 Konya'da yaptırılacak et kombinası et kesim ve işleme binassile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 09.09.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilâhları Aşağıda cins ve miktarı yazılı alım ve satış hizalarında yazılı gün,saatlerde Hoşdere 87 No.lı As.Sa.Al.da ihaleleri yapılacaktır.Şartnameler Ko.da g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 09.09.1951
  • Ankara SuS r ifoesi Genel Wiiidiii lügüntien 1 idare ihtiyacı için muhtelit kuturda 13)kalem Font öze' parçası teklif alma usuliyle anbar teslim mubayaa edilecektir.2 EUerinde mevcudu olup vermek isti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 09.09.1951
  • Çavdar satılacak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel MUdUrlÜğ inden 1 20.000 bin ton çavdar satışı hakkında gazetelerde neşredilmekte olan ilânda gösterilen teklif verme müddeti arays bayram tatilinin girme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 09.09.1951
  • 9 EYLÜL 1944-1951 YEDİ YILDA 33 ŞUBE ve AJANS ve 95.000.000 LİRA MEVDUAT Bu neticeyi kıymet bilir halksmszan güven ve ilgisine API ve KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 09.09.1951
  • Bolu Valiliği den 1 67352 lira 89 Jturuş keşif bedelli Düzce ilçe merkezinde yapılacak olan ilkokul inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur.2 Eksiltme 27.9.951 çarşamba günü saat on beşte B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 09.09.1951
  • taliye Bakanlığından 16 Eylül 1951 tarihinden itibaren kıymetini tamamen kaybedecek olan tırtıllı nikel bir kuruşluklarla bronz 10 paralıklar hakkında ilân:Nikel halitasından mamul beyaz ve kenarları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 09.09.1951
  • Kok Kömürü Tevziatı Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi İstanbul Şubesinden Sayın Halkımıza,1 Her pazartesi günü neşrolunan bir hafta içinde muamelesi yapılmak üzere çağrılan beyanname sahiplerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 09.09.1951
  • İstanbul I.ci İcra Memurluğundan:950-2222 Borçtan mahcuz olup açık ant tırma ile satılacak 250 lira değerinde büyük boy ceviz kaplama bombeli gardrop 17.9.951 pa zartesi saat 14 den 15 e kadar Kapalıç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 09.09.1951
  • t OPERATÖR Dr.CAVÎT GÖNCER BÎRÎNCİ SINIF Umumî baş,karın,tenasül,uzuvları,kol bacak damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçularbaşı No:13 Tel;Muayene:23678 V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 09.09.1951
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada yazı işlerini idare eden:Faruk DEMIRTAŞ N A A,N.K,Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 09.09.1951
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10,30-12:öğleden sonra,14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No:104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan