Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.09.1951
  • Galatasaray kulübünde ihtilâf TTmumî kaptanla geçincmeyen Turgay dün kulübünden istifa etti Galatasaray futbol takımı umumî kaptanı ile,oyuncuları arasında çıktığı söylenen bir anlaşmazlık üzerine,mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1951
  • Yeni bir yazı kadrosu,memleketin en tanınmış edip ve muharrirlerinin fıkraları,makaleleri,romanlarîyle 6 ve 8 sahife olarak intişara başhyacaktır En zengin mündericatla ve mükemmel bir şekilde çıkmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1951
  • Japon sulh andiasması bugün imzalanıyor Dünkü oturumda Çekoslovak delegesi,Gromyko'nun ağzını kullanarak Anıerikay a hücumlarda bulundu i_San Francisco,7 A.A.a-Japon tecavüzünün hedeflerinpon sulh kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1951
  • Atlantik Paktına dair tngilterenin teminatı İngiltere,kayıtsız şartsız pakta alınmamızı destekliyecek Londra,7 Nafen)İngiliz Dışişleri Bakanı Morrison'un da iştirakiyle evvelâ Vaşington'da ve sonra da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1951
  • Rus delegesi Gromyko Gromyko'ya suikast teşebbüsü 0—Beyaz Rusların Grotnyko'yu öldüreceklerini haber alan Amerikan polisi sıkı tedbirler aldı San Francisco,7 A.A.Emniyet Müdürlüğü Beyaz Rusların Sovye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1951
  • İstanbul Emniyet kadrosunda çalışan 88 memur komiser muavinliğine terfi ettirilmiştir.Bu münasebetle dün Emniyet Müdürlüğünde bir toplantı yapılmış ve Kemal Aygün yeni komiser muavinlerini tebrik etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1951
  • Korede urum o-Tokyo,7 Nafen)Kore cephesinin bütün kesimlerinde gayet şiddetli çarpışmalar cereyan etmektedir.Bir müddet [Devamı £a.3;Sü.2 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1951
  • Bursada çok kıymetli bir maden bulundu Bursa 7 Milliyet)M.T.A.Enstitüsü uzmanlarının uzun müddetten beri Uludağda yaptıkları araştırmalar neticelenmiş ve Atom enerjisinde mühim bir rol oynayanvolfram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1951
  • ve'dZ kU«^ndan bu Sene mezun olan 37 genç hemşire hot B«at Belger genç ara diplomalar.«riioT gorui«?ö"r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1951
  • EHMWtMfo v,MtUkâff ti Dün Malûl Ga2iler Yurdunu ziyare t eden Cumhurbaşkanı Celâl Baya r Dolmabahçe sarayından çıkarkrn ^te-Bayar,dün ûl Gaziler ziyaret etti Malûl Gazilerle hasbihalde bulunan Cumhur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1951
  • Partilerin dün asılan seçim afişlerini okuyan vatandaş lordan bh kısmı Seçim faaliyeti her tarafta arttı Siyasî partilerin radyo konuşmaları büyük bir alâka uyandırıyor.Demokrat Parti dün Şile ve şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1951
  • yaralı listesi Ağustos ayına kadar Korede şehit düşen ve yaralanan kahramanlarımız Ankara,7 AA.40 numaralı »esmî tebliğ:Millî Savunma Bakanlığından bildirilmiştir:Kore birliğinden şehit olan lanla yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1951
  • F.L Karaosmonoğlynun mühim konusmosı D.P.iktidarının köy politikası Devlet Bakanı dedi ki "Gayemiz,vakitsiz yüzü buruşan,genç iken ihtiyar gözüken,dertli çehre taşıyan köylümüzü müreffeh bir hale sokm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.09.1951
  • Yeni keşifler rjisi banş için geliştiriliyor İngiliz Canberra uçakları Plastik deriler Tepkili cihazlar Yeni bir av uçağının denemesi yapılıyor Atom enerjisini beşeriyetin L yiliği için kullanabilmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.09.1951
  • Cemine] KONGRE:if Emekli öğretmenlerin yıllık toplantısı 9 Eylül Pazar günü sa at 12 de Çapadaki Yüksek Öğretmen Okulunda yapılacaktırif Ressamlar Derneği 8 eylül cumartesi günü saat 14 de Topkapı sar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.09.1951
  • Lokanta ve gazinoların tarifelerinde indirme yapılıyor CJdııimiziclelti o^tcl,lplımvta ve gazinoların yeniden sınıflan dirilmasi için Belediye Daimî Encümeni tarafından kurulan heyet çalışmalarına dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.09.1951
  • Yunan mektep gemisi Bir Yunan mektep,gemisi eylülün on ikisinde limanımıza gelecek ve on yedi eylüle kadar kalacaktır.Bu müddet zarfında Yunan lı talebeler şehri gezeceklerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.09.1951
  • Bir eroinci Adliyeye verildi Kuzguncuk Küçük înadiye mahallesinde oturan Mehmet Obacak,üzerinde 20 gram esrar v^e bir paket eroinin yafta?lanm/ştır.Sanık Adliyeye verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.09.1951
  • Den iz kazası Fvvelki akşam saat 19 sıralarında Haliçte bir kaza olmuştur.Kaptan Halil Gürlerin idare sindeki Tekele ait motor Unkanam köprüsünden geçerken,Ornatan idaresindeki sandala çarpmıştır-Kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.09.1951
  • İki yaşında bir çocuk zehirlendi Mccıdiyeköyü Büyükdere caddesinde oturan 2 yaşındaki Hîilya Terleme:odada yalnız kaldığı sırada «Fazıl çil» ilâcını içerek zehirlenmiş.Şişli Çoei'k Hastaanesine kaldıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.09.1951
  • Bîr talîsi ağaca çarptı tstinyeden Ayazağa istikametine giden şoför Metin înan idaresindeki 8573 plaköalı hususî otomobil,Tokmakçıları nın vhajından çıktığı sırada b;r çınar ağacına çarpmıştır.Şoför M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.09.1951
  • Muallimler Birlisinin bir açıklaması Türkiye Muallimler Birliği Başkanlığından:Türkiye Muallimler Birliği,mu* İv* d idare eyeti toplantıları dışında olağanüstü bir toplantı yapmamış ve Millî Eğitim Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.09.1951
  • Tramvay kazası Muratpaşa mahallesi Saka çıkmazında oturan 12 yaşındaki Ajâeddin İnciler Taslcasapta tramvaya atlamak isterken ye re dürmüş başından ağır surette yaralanacak Haseki Has tahaısesiat kald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.09.1951
  • Dun Kiziltoprakta bir otomobil kazası oldu Dün;sabaü Kiziltoprakta bir kaza olmuş.hüviyeti henüz tesbit edilemiyen.12 yaşlarında bir çocuk l'53tf plâkalı taksinir.altında kalarak ezilmişti Havd^uipaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.09.1951
  • Eski bir mesele yüzünden Üküdarda Acıbostan Örnek bağında oturan Yakup Bakal ile Haz Mehmet aralarında öteden beri hüküm süren bir mesde yüzünden dün akşam kavgaya tutuşmuşlardır.Bir ara sinirlenen Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.09.1951
  • Kaçak inşaatla mücadeleye devam ediliyor Kaçak ve nizamname dışı yap.'lan inşaatlara karşı açılan mücadeleye devam edilmekte ve bu mevzuda azamî gayretle çalışılmaktadır.Kaçak inşa atı kontrolde vazif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.09.1951
  • D.D.T.içerek zehirlendi Beşiktaş Tuzbaba Selâltı sokak 17 numarada oturan bir buçuk yaşında Mehmet Zekir annesinin temizlik yaptığı bir sırada şişe içerisindeki D.D.Tyi içerek zehirlenmiş,Şişli Ço cuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.09.1951
  • Milletlerarası Barolar Kongresi Geçen sene Londrada toplan iniş olan Milletlerarası Barolar Kongresi önümüzdeki yıl da Lizbonda bu kongreye İstanbul Barosunun da iştirak edeceği haber verilmektedir.Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.09.1951
  • Müsteşrikler kongresi 30 devletin iştirak edeceği kongre 15 eylülde çalışmalarına başlayacak Şehrimizde açılacak olan Müs teşrikler kongresi 15 Eylül Cumartesi günü çalışmalarına başiıyacaktır,30 devl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.09.1951
  • HÂLKS Bozuk yol Ort'akoyde Gültekin sokağında oturan bir okuyucumuzdan aldığımız mektupta şöyle denilmektedir:Birkaç ay önce sokağımız biı kanalizasyon tâmiri münasebetiyle,baştan başa denilecek şekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.09.1951
  • I &S gıçiar ve save arasında y Adalet Bakanlağanca nıkll ve tayinSere ait hazırlanan listeyi neşrediyoruz Adalet Bakanlığı yargıçlar,ve savcılar arasında yeni bazı nakiller yapmıştın.İzmir C.Svcılığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.09.1951
  • Millî Eğitim MUdürü Liseleri teftiş etti îl Miliî Eğitim Müdürü Muhittin Akdik,dün öğleden son ra beraberinde orta öğretim müdür muavini Zeki olduğu hnlde istanbul erkek,Pertevnvyal ve Vefa liselerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.09.1951
  • Vaii Gökay'ın bir açıklaması Vali ve Belediye Reisi Prof.GöKuy,evvelki gün gazetelere erfki Vali Lütfi Kırdara cevap olaraK gönderdiği yazılı beyanat hakkında dün gazetecilere şu sözleri söylemiştir:B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.09.1951
  • Dün Vilâyette bir toplantı yapıldı îr.tembulun Belediye hudut iarı dahilindeki Kaymakam ve Şube Müdürlükleri Vali ve Be Jediye Reisinin Başkanlığında toplanmışlardır.Toplantıda bilhassa yapı ve fen iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.09.1951
  • Göçmenlere Yardım Balosu Vilâyet Göçmen Komitesi Kadınlar Koîu 12 eylül çarşam ba gecesi Suadiye plaj gazinosunda,hâsılatı tamamen göçmenlere tahsis edilmek üzere bir balo tertip etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.09.1951
  • Sahaflar çarşısı Sahaflar Çarşısı inşaatı 100,000 liraya müteahhide ihale edilmiştir.Pazartesi günü temeli atılacaktır.Ayrıca ihale edilmek üzere ilân edilecek yollar da şunlardır:Deniz Hastahanesi ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.09.1951
  • T'ftik piyasasında durgunluk Tiftik piyasasında durgunluk devanı etmektedir.Hafta içinde Amerikadan bazı teklif ler yapılmış fakat,fiatlarımız çak yüksek görülmüştür.Bu vaziyet karşısında Amerikanın t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.09.1951
  • Kokteyl parti Lübnan ve Hind sefirleri ta rafında.Konsolosluk binalarında Milletlerarası 40 cı Parlameîitolar Konferansı üyeleri ne birer kokteyl parti veril mistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.09.1951
  • Altın piyasası Borsa harici altın piyasası* da lıaylı iş olmaktadır 3 gün evvol 33.G5 olan Reşat altınının fiatı evvelki gün birdenbi re 39 10 liraya yükselmiştir Alâkalılar bu mevsimde altının yüksel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.09.1951
  • Ulaştırma Bakanı dün de tetkiklerine devam etti Birkaç günden beri şehrimiz de bulunan Ulaştırma Bakanı Sevr'i Kurtbek evvelki gün ve dün Denizyolları İdaresinin İs tinye ve Haliç Fabrika Havuzlar îşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.09.1951
  • Türk-ABman ticareti 0-Bir Alman ticaret heyeti anlaşmalar yapmak üzere şehrimize geliyor Memleketimizle Almanya arasındaki ticaretin gelişmesi için çalışılmaktadır.Bfa-Jr Almanyadaki firmalar bize bol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.09.1951
  • Milletlerarası tş Federasyonu Toplantısı Amerikan îş Federasyonu tnrnfiiıdan Amerikaya davet edilen İstanbul îşçi Sendikaları Birliği Başkanvekili Mehmet îrhanlı ve Türkiye Lokanta,otel ve eğlence yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.09.1951
  • Gemiciler için yeni kıyafet Gemi zabitanı ve deniz adam lan için yeni kıyafet talimatnamesi hazırlanmakta olduğu bab r alınmıştı.Bu husustaki talimatname alâkalılarca tetkik edilmiş olduğundan gemi za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.09.1951
  • Yumurta fiatlan Ymurta fiatları bir hafta' dan beri yükselmektedir.Bu nun sebebi isviçre ve bilhassa îtalvadan yumurta talepleriniiı artmış olmasıdır.Halbuki bugünün piyasa fiatları ihracata pek elver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.09.1951
  • Kereste flatları birdenbire yükseldi înçaat mevsimi dolayısiyle kert ite fiatları birdenbire fırlamış ve metre mikâbı 120 rad*n 130-200 liraya kadar çık mısur.Bata sebep olarak Romanya dan kereste ith
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.09.1951
  • Streptomisin satışlarına Sa&lili Müdürlüsü nezaret erîeevk Şehrimizde bir müddetten freri hüküm sürmekte olan streptomisin darlığı evvelki gün geten ilk parti ile biraz ha fiffomia bulunmaktadırilâçla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.09.1951
  • Tercihli telefon tevziatı Terr Üi telefon tevziatının durdurulduğuna doir bazı gazetelerde çıkan havadis üzerine ilgililerle yaptığımız tahkikat sonunda böyle bir şeyin aslı olmadığı anlaşılmıştır.PT.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.09.1951
  • Saralı bir kadın ocaĞa düşerek yandı Üsküdarda Alemdağı köyün de çadır kuran Cemilin 40 ya' şmdaki karısı Fatma Mutlu geçirdi^ şar'a loizi ile ocağm üzenne-düşmüş muhtelif yerlerinden yanmıştır.Fatma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.09.1951
  • Yeni bir dünya harbi ihtimalinin mevcut olduğu bugünlerde Rusyanın mağlûbiyet sebeplerini gözden geçirmek her halde fena olmayacaktır «Nevyork'ta çıkan The Ohâllance gazetesinde yayınlanan bir tnakaie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.09.1951
  • Vagon darlığı Mahsulün döküm zamanı başkıdığı şu sıralarda vagon* suzluk yine bir mesele halini elmıştır.Çeşitli toprak ve hay van mahsullerini istihsal bölgelerinden büyük piyasa merkezlerine ulaştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.09.1951
  • Istanbul 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Caz müziği Pl)13 30 Radyo salon orkestrası konseri 14 00 Sıkılar 14.45 Müzik Pl)15.00 Konuşma 15.10 Nihat Baysal ve arkadaşlamndan dans müziği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.09.1951
  • Petrol meselesi o-İngiltere dün akşam,İran île petrol müzakerelerini kat'î surette kesti Londra,7 AP)İngiltere dün akşam,îran ile petrol mü eakerelerini kat'î surette kes mistir.Dışişleri Bakanlığı,«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 08.09.1951
  • Kerede durum i'Başta,rafı Bhi.ncUle] doğu kesimlerinde savaş olurken şimdi çarpışmaların batı kesimlerine de sirayet etmesi komünistlerin umumî bir taarruza hazırlandıkları hakkın daki kanaati destekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 08.09.1951
  • Klmah bendinin töreni bugün yapılacak Elmalı bendinin suyu Anado lu cihetini beslemeğe kâfi gel mediğinden ikinci bir bend inşasına karar verilmiş ve bendin inşaatı Dillard firmasına ihale olunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 08.09.1951
  • iPssQgss^giiettaMiiiiiigwBBtrj Katolik il ve Müslüman memleketlerin,de softa kılığına giren ve onun müdafii kesilen komünizm istilâ ettiği merkezî Avrupada katolik kilisesiyle amansız bir mücadeleye g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 08.09.1951
  • Korkunç silâhlar Amerika hafsalanın almayacağı silâhların imali için 5 milyon ayırdı Vaşington,7 AP.Dün,âvan meclisinin silâh imali için 5,milyar dolarlık bir tahsisat k a bul etmesi üzerine,komisyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 08.09.1951
  • Sayar Moiûl Birliğini ziyaret etti [Baştarafı Birincide!Vatana bizmet etmek suretiyle vücutlarının bir parçasını feda etmiş olanlarda,bize emanet bırakılan aziz şehitlerimizin yavrularına hizmet etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 08.09.1951
  • General,Amerikada totalitarizme doğru hafif bir meyil başladığını iddia ediyer Cleveland Ohio)7 AP.General Douglas McArthur dün burada yapmış olduğu bir konuş,mada.«Amerikada totalitarizme doğru hafi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 08.09.1951
  • Atomla işliyecek gemiler Vaşinglon.7 AA.Deniz kuvvetleri inşaat bürosu başka,nı amiral Homer Wallin dün Vaşingtonda verdiği bir beyanatta Amerikan bahriyesinin kongre karar vanir vermez atomla işli-j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 08.09.1951
  • Mektepli bir kız açlık grevi yapıyor Kahire.7 A.A.Iftital Abbas isminde 15 yağındaki bir mektepli kız,dün gıdıa almak için verdikleri karaıdan cayarak yeniden yemek yemeği reddeden 17 açlık grevcisiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 08.09.1951
  • Harici kısa haberler ALMANYA Doğu Almanya postalarının,Berlin demiryolu hattından batı Berline posta paketi sevkiyatını kaldırdığı bildirilmektedir.Sebep olarak trenlerin haddinden fazla yüklü ve post
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 08.09.1951
  • Bagtarafı Birincidol yoruz.Devlet Bakam,bundan sonra kendisini dinlemek üzere toplanmış olan köylü vatandaş lara teşekkür etmiş ve söz* îerine şöyle devam etmiştir:«Buraya bir pazar için ken di işleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 08.09.1951
  • 'Bastarafı B'.rincldel ırada,bir bira kamyonuna bindirmeği tasarlamış oldukları kaydeUiîmekfcedir,Sovyet heyeti kazaya uğramadan Opera binasına varmışlardırl lr kamyon devrilmesi San Francisco.7 A.A.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 08.09.1951
  • Galatasaray kulübümle tfSastarafı Birincide] haddizatında,mesele,oyun cuîar ile kulüb arasındaki bir ihtilâi'tan ziyade,bir şahsm üzerinde toplanmaktadır.Söylentilere göre,hâlen Galatasaray'ın umumî k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 08.09.1951
  • S kaynıyor Ygoslav hududunda cereyan eden silâhlı çarpışmalar büyüyor Belgrad,7 Nafen)Yugoslav hudutlarında cereyan etmek te olan savaşların şiddeti heıı gün biraz daha artmaktadır.Ge çen hafta Arnavu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 08.09.1951
  • Dünyanın en büyük uçak gemisi Londra,7 A.A.Bu yıl sonunda İngiliz donanmasına dünyanın en büyük uçak gemisi katılacaktır,Silâhla*!hariç,teknenin inşası 14.137,000 İngiliz lirasına malolmugtuır-«Kartal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 08.09.1951
  • Dönmeli buğdaylardan kesilen bir kuruşlar Konya,7 A.A.Evvelce karışık buğday addedilerek köy lüden 1 kuruş noksanına alınan dönmeli buğdaylarından kesilen bir kuruşun bu seneki mübaya al arda köylüye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 08.09.1951
  • evlat Orman işletmesi Müdürlüğünden liksiltmeye konulan iş Keşif bedeli Lira Kr.Geçici teminat Lira Kr.İşletmenin göstereceği yerde.Amasya Mörek orman bakım memuru evi 9149 94 686 25 4i m Amasya Zığal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 08.09.1951
  • Ive ymwi rBasfarafı BirîncfcTfcl 5m:Mümin Ertekin:Veli Gc _g çer:Ar'f Pa-la:Düi tup MI Çam;AMettin özer;Sıtkı Onat;Ar'f lYnvsi'.n:fWahim ÜrıM.Eaki Pat;Iz**et "Öfttfş:Ali GîiüVıhar;NeöHl K&fftlı:Rfittf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 08.09.1951
  • Btton^rme Köprü yapını KarayoSBarı Genel MlidürlLagünden^ 1 Eksiltmeye konulan iş:Elâzığ Çemişkezek yolunda Murat nehri üzerinde betonarme Avsan köprüsü yapımı oluf keşif bedeli 476.843.50)dört yüz ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 08.09.1951
  • izmit Celediy.sind an Keşîf bedeli 8S500 liradan ibaret vilâyet önü yoluna parke tefrişi '2490 sayılı arttırma eksiltme ve ihale kanunu gereğince kapab zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.Eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 08.09.1951
  • ı unu ıııı ı ıı ıı—ı mı ıı ¦Miiimiw—a—1951 1952 Yeni Ses Tiyatrosu binasında 6 Ekim Cumartesi akşamından itibaren Muammer Karaca Opereti Devamlı temsillerine başlıyacaktır.ilk yeni eseri büyük komedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 08.09.1951
  • Japon sulh andlaşması [Bastaraf ı Birincidel lerini söyledikten soma şunları ilâve etmiştir.Tazminat meselesi üzerinde ıs ranla duruyoruz.Fakat buraya tamamen başka bir ruHla geldik.Yeni hrp tohurrila
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 08.09.1951
  • Seçim faaliyeti her tarafta arttı TBagtarafı Birincide!sî toplantılar yapılmakta ve mil letvekîlleriyle şehir meclisi azaları J.6 aylık icraatın bilançosunu yapıp muhalefetin isnatları,na cevap vermek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.09.1951
  • Konya Sarayönü Özden Teknik Ziraat Okulu Müdürlüğünden Miktarı Muh.Muh.İlk Cinsi fiatı Tutarı teminatı kilo Lira Kş.Lira K.ş.Lira Ks.sn.İhalenin şekli Erimiş Urfa yağı 5000 4 50 22500 00 1687 50 Kapal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1951
  • Gaziantep işletmeler Müdürlüğünden 1 işletmemiz için bir adet 5.5 tonluk uzun şaseli Dizel kamyonun alınması 15 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle münakaşaya konulmuştur.2 Normal aksamiyle beraber m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1951
  • Kocaeli ılı Daimî Komisyonu Başkanlığından 1 3.9.95!pazartesi günü saat 15 de ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usuliyle eksiltraeyj konulan 23122 lira 15 kuruş keşif bedelli izmit Ishakçılar Köyü yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1951
  • Aydın Defterdarlığından Merkez ilçeye bağlı Incirliova Bucağı hükümet konağında yaptırılacak 15381 lira 47 kuruş keşif bedelli onarım işi açık eksiltmeye konulmuştur.Bu işe ait keşif ve şartnameler be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1951
  • Betonarme Köprüler Yapımı Karayolları Genel Müdürlüğünden:1 Eksiltmeye konulan iş:izmir Aydın Devlet yolunun Ortaklar Aydın arasında yeniden inşa edilecek yol üzerinde Neşetiye Kocaçay)Hayıtlık,Ucayı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1951
  • Kayseri Vakıfiar Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Yeşilhisar ilçesinde kâin Hamza,paşa camiinin onarımı olup kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.Keşif bedeli 17295 lira 98 kuruş ve geçici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1951
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada yazı işlerini idare eden:Faruk DEMİRTAŞ N A A.N.K,Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1951
  • 6 Zflh 1370 VAETT VASATİ EZAMI Güneş 6,28 10,50 Öğle 13,13 5.34 îkindi 16,51 9,13 Akşam 19.37 12,00 Yatsı 21,11 1,34 îmsâk 4,46 9,08 3 Ra_Eylül 26 1 95 1 A*'Jst Cumartesi 136
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1951
  • Üsküdar Sulh Hukuk Yargıç,lığından:951/3888 Üsküdar,Kısıklı,Bulgurlu mahailesi Tuzak sokak 9 No.da ikamet eden Cehalettin Erhunun rahatsızlığı sebebiyle ayni hane de ikamet eden karısı irfan Erhunun v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1951
  • DErJİZYOLLAg?3mn Kurban Bayramı münasebetiyle İzmir'e IsCSV© seteri ULUDAĞ vapuru Istanbul Izmir arasın,da yalnız bir sefere mahsus olmak üzere 12 eylül çarşamba sabahı saat 8.00 de Istanbuldan kalkar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1951
  • AkUmilSâtör Plâk ve SeparatörU Alınacak İzmir Eshot Umum Müdürlüğünden idaremizde mevcut şartnamesi gereğince:tnce plâk Kaim plâk 2,2 2,6 mm kalınlık 3-3.5 mm kalınlık Pozitif plâk 1600 adet 1 ozitif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1951
  • istanbul BeledİYesr Hânldrı İnşaat yaptırılacak istanbul Faıtih camii Karadeniz alanı birinci kısım inşaatı 9,991,99 linalık keşfi gevmesinde 18 Eylül 951 Salı günü saat 15 de istanbul Divanyolunda Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1951
  • izmir Dr.Behçet Uz Çocuk Hastahar esi Baştabibliğinden 1 Hastahanemizin isterlizasyon cihazları kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.2 ihalesi 18/9/951 salı günü saat 10 da hastahane binasında yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları 1 Jift 3 ton koyun eti pazarlıkla satın alınacaktır.Beher tonu 2100 lira olup geçici teminatı 315 liradır,Ihales-İ 10.9.951 Pazartesi günü saat 16 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1951
  • Fatih İcra Memurluğundan:951/623 Hasan Gedikaşan ve Hacer Balpınar arasında müştereken mutasarrıf oldukları Edirnekapı Hatice Sultan mahallesi bir yüzü Fev,zipaşa caddesi ile ve bir tarafı Viran Odala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1951
  • Yozgat il Daimî komisyonundan II köyleri içme su tesisatı için lüzumlu boru ve malzeme alınması açık eksiltmeye çıkarılmıştır.Alınacak malzemenin muhammen bedeli 15078.lira olup geçici teminatı 1130 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1951
  • Yol Yapımr Karayolları Genel Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Turgutlu Salihli yolunun 0+000 41 047 kilometreleri arası tesviyesi,San'at yapıları,bakım evi inşaatı taban takviyesi ve temel tabaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1951
  • İLÂN Aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Ortaklar Genel Kurulunun 25 Eylül 1951 Salı günü saat 16,30-da Bankanın Beyoğlu Caddesi No.306-daki Genel Müdürlüğünde olağanüstü toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4