Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.09.1951
  • Sanfrancisco konferansı dün açıldı Truman tarihî nutkunu söyledi Japon sulh andlaşması konferansını açan Başkan,Japon milletini öğdükten sonra sulha kavuşabilmek için her türlü gayretin sariedileceğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1951
  • Cephenin doğu kesiminde nisan ayından beri görülmemiş şiddette kanlı savaşlar devam ediyor Tokyo,4 AP)Komünistlerin nisan ve mayıs aylarındaki çok şiddetli taarruzlarından beri Kore'deki en şiddetli s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1951
  • Parlamentolar Birliği konferansı Göçmen ve mülteciler meselesi dün görüşüldü Türk delegasyonundan Ziyat Ebuzziya,Rusların tazyiki ile Bulgarların lıorekete geetğînı söyledi Parlâmentolar konferansının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1951
  • Türk ordusuna has terbiye Amerikan TJzak Doğu donanması komutanı,Türk askerinin terbiyesine hayran kaldığını bildirdi Ankara,4 AA)İffiffi Savunma Bakanlığı temsil bürosundan bildirilmiştir:Yurda dönme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1951
  • Başbakan TVIusaddık Petrol meselesi İran Başbakanı petrol müzakerelerinin yeniden başlıyacağını ümit ediyor Tahran,4 AP)İran Başbakanı Dr.Mohammed Musaddık ayan meclisinin yarınki toplantısında petro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1951
  • MUŞTAKİ L Sİ YASI GAZETE 17 Eylül g Pazartesi Yeni bir yazı kadrosu,memleketin en tanınmış edip ve muharrirlerinin fıkraları,makaleleri,romanlariyle 1 V^WS/N^ 6 ve 8 sahife olarak intişara başlı En ze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1951
  • i g r.Şehrimizde yapı lan açıkhava toplantılarından bir görünüş Bozüyükte dün büyük bir siyasî toplantı yapıldı Açık hava toplantısında hazır bulunan Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Ulaştırma Bakanı S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1951
  • Samet Ağaoğlu Ankaraya döndü Ankara,4 Milliyet)Dün Kırşehir ve Mucur'da halkla temaslarda bulunup hükümetin faaliyet ve icraatı hakkında konuşmalar yapan Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1951
  • Ürdün Kral Naibi Emir Naif Isviçreye gitti Kral Naibi tedavide bulunan Emir Tallal ile birlikte memleketine dönecek Cenevre,4 AP)Ürdün Kral Naibi Emir Naif İm akşam.ağabeysi veliaht Emir Talâl'la görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1951
  • Emekliye ayrılan Albaylar Ankara,4 AA.Millî Savunma Bakanlığı temsil bürosundan bildirilmiştir:Emekliye ayrılan albayların listesi aşağıdadır:Piyade Albayları Münüp Atasoy,Nuri Toker,Hamdi Yargıman,Sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1951
  • Süveyş ihtilâfı Mısır hükümeti,güvenlik konseyinin kararına rağmen ablukaya devam edecek AA VWVWNAA*WW iskenderiye,4 A.A.îyi haber alan kaynaklardan bugün burada öğrenildiğine göre,Mısır hükümeti,Güve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.09.1951
  • Günün mevzuları Japonya ile yapılacak barış muahedesi San Franciscoda dün toplanan konferansa memleketimiz de dahil olmak üzere 52 devlet iştirak ediyor Japonya ile bir sulh muahedesi hazırlamak plânl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1951
  • Vilâyetteki toplantı Dün alâkalıların iştirakiyle Halkevlerine verilecek yeni şekil üzerinde görüşmeler yapıldı Halkevlerine verilecek yeni şeklin tesbiti maksadiyle dün Vilâyette bir toplantı yapıl m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1951
  • Taltif edilen Emniyet mensupları îstanbuldaki son seylâpta va tanda^ların hizmetinde fedakârlıkla çalıştıkları,Emniyet Müdürü Kemal Aygün tarafından Bakanlığa bildirilen Beyoğlu Emniyet âmiri Emin Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1951
  • Üniversite imtihanları Üniversitede güz dönemi imtihanları ekim ayında başlayacaktır imtihan harçlarını yatırma müddeti 18 eylülde nihayet bulacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1951
  • Türk Arap dostluğu Bir müddet evvel kurulan Türk Arap Cemiyetinin tertip ettiği toplantı yarın saat 17.30 da Eminönü Halkevinde yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1951
  • Üniversitenin 952 yılı tmtçesi hazırlandı İstanbul Üniversitesinin 1952 yılı bütçesi hazırlanmıştır.Bu yılın bütçesi 18 milyon Jiradır.Ge^'en yıîki bütçe 15 milyon liraydı.Bütçedeki fark,inşaat için k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1951
  • Yeni ders yılı için hazırlıklara başlandı Yeni ders yılının yaklaşmış olması münasebetiyle Millî Eğitirn Müdürlüğünde gereken nazırlıklara haşlanmıştır.Bu arada ilk tedrisat müfettişleri ders programl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1951
  • Denissy^ti^rının kış tarifesi hazırlandı Kışın yapılacak vapur sefer» leri için Denizyolları gereken haz'ilıkları yapmış ve bir prog ram yapmıştır.Bu programa göre halen mevcut Batı Akdeniz ve Doğu Ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1951
  • tthal inallarında fiat yükselişi Son günlerde ithal mallarında belirli bir fiat yükselişi olmuş Lur.Bu arada meselâ kauçuk 2İ0 dan 260 kuruşa,kalay 850 den 930 kuruşa,kahve 690 dan 715 kuruşa çıkmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1951
  • Çoktan beri aranan bir Ticanî İstanbul'da yakalandı îznıir,Salihli,Torbalı ve dolaylarında Ticanî tarikatının propagandasını yaptığı tesbit edilen ve Torbalıda kendisini bu tarikatın şeyhi olarak ilân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1951
  • HALKI Seyef Ömer mahallesi Sehremininde,Seyit Öm-er mahallesinde oturan okuyucularımızdan bir grup gazetemize kadar gelmiş ve şu şikâyette bulunmuşlardır;«Uç bin nüfusun barındığı Seyit Ömer mahallesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1951
  • metli ilâ Bazı ithalâtçılar bilhassa streptomisin ithalinin devlet tarafından yapılmasına istiyorlar Memleketimizde birçok mühim hastalıkların tedavisinde kullanılmakta olan streptomisin ithalâtı hale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1951
  • Cemiyet KONGRE:Jt Emekli öğretmenlerin yıllık toplantısı 9 Eylül Pazar günü sa at 12 de Çapadaki Yüksek öğretmen Okulunda yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1951
  • MAÇ ¦Jc Fenerbahçe birinci futbol ta kimi hafta içinde îzmire gidecek ve orada iki maç yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1951
  • Diploma tevzi töreni 7 eylül cuma günü saat 17 de Kızılay Hemşire Okulunda dip loma tevzi töreni yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1951
  • Gölcük'te Atatürk ve Barbaros'un birer heykeli dikildi Gölcük'te sahil boyundaki «Denizciler» meydanına merasimle Atatürk ve Barbaros'un heykelleri dikilmiştir.Bu münasebetle Donanma Komutanı veciz bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1951
  • Fasulya fiatları Fasulya stoklarının fazl.y ması,fiatlar üzerinde tesirlerini göstermektedir.Geçen Kaf taya nazaran kilo başına 2-3 kuruş arası bir düşme olmuştur.Bilhassa Samsun,Adapazarı ve üç.günde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1951
  • Otel ve Eğlence Yerleri İşçiler)dün bir toplantı yaptılar OteJ ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikasının tertip ettiği toplantı dün saat 15 de Beyoğlu Halkevinde yapılmıştır.Tcplantıya yüzlerce işçi iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1951
  • Milletlerarası İşçi Sendikaları toplantısı Bu ayın 15 inden sonra San Francisco'da toplanacak olan Milletlerarası isçi Sendikaları Federasyonu toplantısına mem leketimizden de üç mümessil davet edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1951
  • Çimento darlığı Belediye ve Ticaret Müdürlüğü müfettişleri karaborsacılarla mücadeleye başladılar Bölge Ticaret Müdürlüğü mü fettişlerinin,Belediye mühendisleriyle müştereken,çimento karaborsası mevzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1951
  • Bir kadın,bıçakla kocasını yaraladı Şişli'de Fulya bayırında 40 Bayii] gecekonduda oturan ve vatmaıılık yapan Osman Koyuncu dün akşam evde karısı Necla ile ailevî bir sebepten mü nakaşaya başlamışlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1951
  • İntihar etmek isteyen genç kız Dün akşam Köprüden Beylerbeyine hareket eden vapur Kabataş önlerine geldiği sırada,Beylerbeyinde Abdullah sokağında oturan Semiha adında bir kadın sinir buhranı geçirere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1951
  • Gecekondularda oturanların bir teşebbüsü Kazlıçeşme ile Zeytinhurnu gecekondu sakinleri namına bir heyet Vilâyete müracaat edip,nüfusun 50 bini aştığını i* leri sürerek buraların nahiye yapılmasını,ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1951
  • Çalıştığı dükkânın camlarını kıran çırak Küçükpazar'da Saatçi yoku* şunda 14 numarada çıraklık yapan 15 yaşlarında Ali Kürdan isminde bir çocuk ustasının dükkânda bulunmadığı sıralarda dükkânın camlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1951
  • Muammer Karaca bir ay sonra İstanbul'a geliyor 20 nci Enternasyonal Fuarı münasebetiyle İzmir'de temsiller veren Karaca Opereti,6 ekim 951 cumartesi akşamından itibnren vaki anlaşma üzerine Beyoğlunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1951
  • Sağlık Bakanının dünkü radyo konuşması Ankara,4 A.A.Sağlık,ve Sosyal Yardım Bakanı Dr.Ekrem Hayri Üstündağ bu akşam saat 20 de radyoda şu konuşmayı yapmıştır:«Aziz dinleyicilerim,Son defa yurt içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1951
  • Dünya Basınından ingiliz hükümeti,Atlantik Paktına dahil olmak için Türkiye ve Yunanistanm ileri sürdüğü mütalâaları desteklemeye karar verdi «Londrada çıkan Times gazetesinde Türkiye ve Yunanistanm A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1951
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programla?13.00 Haberler 13.15 liadyo salon orkestrası konseri 13.45 Şarkılar 14.20 Müzik Pl)14.45 Programlar ve tür küler Pl)15.00 Kapanış 17.57 Açılış ve progrmlar 18.00 Dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1951
  • Kurban derilerimizi Türk va Kurumuna vermekle,henl kanadlanma davasına Yardım etmek,hem de insani»» vazifelerimizin bir kısmın1 yapabilmek gibi iki fayda» iş görmüş olacağız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1951
  • Tütüncüler kongresi Bugün ilk toplantısını yapa cak olan Bale Tütüncüler K0^ gresine memleketimizi teD* edecek olan heyet dün akS^ uçakla yola çıkmıştır.Hey Ekonomi ve Ticaret Bakaniıs Müsteşarı Faruk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1951
  • Anadolu yakasının su der hallediliyor Anadolu yakasının sU aJaÇ sraı da halletmek üzere pv gün evvel müteahhide ıh3.hman Elmalı ikinci su henu inşasına 8 eylül cumartesi e„ nü saat 12.30 da yapüa(S;nd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1951
  • Bir çamaşır hırsızı yakalandı Bakırköy polisi dün Bakırköy ve Yeşilköyde birçok evleri soyan bir lise talebesini ya kalamıştır.Bakırköy semtindeki 10 kadar eve giren ve sadece çamaşır çalan Abdullah A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1951
  • Müsteşrikler kongresi Müsteşrikler kongresi hazırlıkları tamamlanmıştır.Dele gelerin bir kısmı şehrimize gelmiş bulunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.09.1951
  • At ve af Gazetelerde resmî bir ilân gördük.Fransadan beheri bin liraya alınacak 500 kadar Anglo Arab binek atı için münakaşa açılmış.Osman lı İmparatorlarının ecnebi hü kümâarlara gönderdikleri he diy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1951
  • Bakır köy de satılan emlâk Ankara,4 AA.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüsünden tebliğ edilmiştir:4.9.95İ tarihli Ulus gazetesinde ve İstanbul'da çıkan hemer bütün gazetelerde Bakırköy'ünde barutçu başı O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1951
  • dostluğu Yunan Başbakanı Venizelos dünkü seçim nutkunda Türk Yunan dostluğundan sitayişle bahsetti Atina,4 AA.Dün akşam seçim mücadelesi münasebetiyle söylediği nutukta Başbakan Venizelos,demokratik h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1951
  • Yeşiîevler Yapı Kooperatifi ile banka arasında ihtilâf Adana,Hususi Muhabirimiz bildiriyor)Tüzüğü Bakanlar Kurulunun tetkik ve tasdikinden geçtikten sonra Adanada teşekkül etmiş ve birinci umumî heyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1951
  • İlk doğan çocuk ekseri oğlan oluyor Nevyork,4 Nafen)Otuz seneden beri Birleşik Amerika doğum kayıtlarını tetkik etmekte olan Georgia Üniversite si Profesörlerinden Dr.C.A.McMahan,ilk doğan çocuğun oğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1951
  • Türkiye aleyhine neşriyat yapan bir Suriye gazetesi Adana,Hususî muhabiri miz bildiriyor)Memleketimiz aleyhindeki neşriyatından dolayı merhum Hüsnü Zaim tarafından kapatılmış olan El Liva gazetesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1951
  • Bozmaca hastalığının* yeni tedavi usulü Londra,4 Nafen)Teğmen Cole Hamilton isminde bir şahsın âni olarak yakalandı,boğmaca hastalığından gazhaneye götürülerek kurtarıldığı bildirilmektedir.Bir piyest
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1951
  • Gemilerden alınacak ceryan Londra,4 Nafen)îngilteredc elektrik cereyanının bu kış kâfi gelmiyeceğini nazarı itibara alan mütehassıslar 50 geminin yardımcı enerji istasyonu olarak kullanılması için tec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1951
  • Riaiiye Bakanlığından 16:Eylül 1951 tarihinden itibaren kıymetini tamamen kaybedecek olan tırtıllı nikel bir kuruşluklarla bronz 10.paralıklar hakkında ilân:Nikel halitasından mamul beyaz ve kenarları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1951
  • Erzurum Vakıflar Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konuln iş:Ulucami)in 951 yılı onarımına ait olup keşif bedeli 3555D,52 lira geçici teminatı 2666,30 liradır,2 Eksiltme 20.9.951 Perşenbe günü saat 16 da Erz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1951
  • Hârici kısa haberler İNGİLTERE İngiliz kabinesi bugün öğleden sonra toplanacaktır.Tatilin geçirdiği Norveçten dönen Dışişleri Bakanı Morrison ve Maliye Bakanı Gaitskell bu toplantıda hazır buulnacakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1951
  • Yugoslav hududunda çarpışmalar Belgrad,4 Nafen)Yugoslavya ile Arnavutluk arasında en şiddetli hudut çarpışması bundan iki gün evvel cereyan etmiş,tir.Bir Arnavut askerî birliği Yugoslav topraklarına g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1951
  • Demirperde arkasından kaçanlar Munich.4 Nafen)Demir perdeden kaçanların sayısı her gün artmaktadır.Son olarak ikisi kadın olmak üzere dört Çekos İovakyah bir uçak ile hududu g 5 gerek Almanyanın Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1951
  • Bîr ispanyol asilzadesi 780 bin lira sarfederek binlerce kişiye bedava şarap ve meze dağıttı.Venedik.4 A.A.Bir İspari yol asilzadesi,dün gece 100,000 İngiliz lirası takriben 780,000 Türk lirası sarfed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1951
  • Uydurma casusluk Sofya'da altı kişi Amerika hesabına casusluk yapmakla suçlandırıldılar Londra.4 Nafen)Sofyada bu sabah büyük bir casusluk muhakemesine başlanmıştır.Altı,sanıktan hepsi de Amerika hesa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1951
  • Filipinli delegeler gittiler Pariamentolararası Eonfe ransa iştirak eden delegelerden 5 Filipinli delege bu sabah saat 9.40 da uçakla şehrimizden ayrılmışlardır,Gümrük Muhafaza Genel Komutanı Edirne'y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1951
  • Kadeş vapuru Dosu Akdeniz seferine çıktı Denizyolları idaresinin Kadeş vapuru dün sabah saat 10 da 170 yolcu ve 254 ton yükle Doğu Güney Akdeniz seferine çıkmıştır.Vapur,gidişte ve dönüşte izmir,Antal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1951
  • Tekel Bakanının tetkikleri Gümrük ve Tekel Bakanı Rıfkı Salim Burçak,dün sabah Maltepe Tütün Enstitüsünün durumu hakkında ilgililerden izahat almıştır.Bakan,öğleden sonra Tekel Genci Müdürlüğünde tetk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1951
  • Dünkü sis Dün sabah Boğaz'da vukubulan kesif sis yüzünden ilk vapurlar yarım saat kadar rötar yapmışlar,bu yüzden bir çok kişi işlerine geç kalmış iardır.Diğer taraftan Küçükçek meçe açıklarında vukub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1951
  • Emekliye ayrılan Albaylar rBasiarafı Birincide!Pv,ofik Gökkaya(istihkâm)Feridun.Kutluhan istihkâm)î.Hakkı Müzari Beykay istihkâm)Fahri Semizoğlu istihkâm İzzet Bentürk istihkâm)Zeki Demiseren istihkâm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1951
  • Petrol meselesi [Ba:tarafı Birincidol m ümit ettiğini söylemiştir.Bununla beraber,buradaki tngiiiz ve Amerikan diplomatik mahfilleri,Dr.Musaddık'ın.İngiliz temsilci heyetini yeni-I den Tahran'a gelmec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1951
  • Antigron Teli Alınacak L E,T.T.1 Muhammen bedel 47,350,lira olan muhtelif eb'adda 11.000 metre antigron t-eli Anne olmıyacak)pazarlık suretiyle mübayaa edilecektir.2 Eu ise ait şartnameler Metrohan Le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1951
  • Korede şiddetli s a vaşlar [Baş tarafı Birincide] mektupta zikredilen hâdiseleri hiçbir suretle değiştirmemektedir.Nam il,ikinci mesajında 29 ağustos tarihinde Birleşmiş Milletler uçaklarının sözde Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1951
  • Göçmen ve mülteciler [Baş ta raf i Birincide] «Bu tedbir Türkiyeye baskı olmak üzere Sovyet Rusya ta* rafından alınmıştır.Fakat Tür kiye bu vaziyetlerinden memnun olduklarını söyleyen Bulgar azmakları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1951
  • Türk ordusu i Başta rafı Biryıcide] nanması komutanı Amiral Mc Mannes'in bu münasebetle Birleşmiş Milletler Başkomutanı General Ridgway'e yolladığı takdir ve teşekkür mesajı aşağıdadır;Birleşmiş Mille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1951
  • Trumaırin t [Bastarafı Birincide!geldiği aynı toplantı salonunda konuştuğunu hatırlatan Truman.6 yıl evvelki o tarihi olayın sağ lam ve sürekli bir sulh yolunda atılmış ilk esaslı adım olduğunu söylem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1951
  • TBastarafı Birincide!nur.Demokrat Parti iktidarından daha önce Halk Partisi hükümet led tarafından bir Amerikan han kasma rehin edildiğini.Halk Paı tisi hükümetinin borcunu ödeme mesi yüzünden daha ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.09.1951
  • Kars ili Bayındırlık müdürlüğünden 1 Kars Göle Ardahan yolunun 103 000 inci kilometresinde ve 40 metre açıklığındaki ahşap Sarma köprüsü inşaatının keşif bedeli fiatı vahidi esası üzerinden 23338)lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 05.09.1951
  • Satılık Emlâk İstanbul Defterdarlığından:Kıymeti Teminatı Dosya No.Ginsi Lira Lira 511-465 Adalar,Kınalıada mah eski Livadya ve 1100 82,50 Ma.ar yeni Çandarlı ve Korkut so.48 ada;18 parsel sayılı 536
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 05.09.1951
  • Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğünden Tasarlanmış değeri 17000 lira,geçici güvenmesi 2550 lira olan 500 metre trifaze yeraltı kablosu 20 Eylül 1951 Perşenbe günü saat 15 de Toph
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 05.09.1951
  • H*c.5 Eylül Ru.3 23 Zllh.1 9J 1 Ağust 1370 Çarşamba 136 YAJC İT YAftATl lUUfl Güneş 6,28 10,50 Öğle 13,13 5,34 ikindi Akgam Yatsı İmsak 16,51 19,37 21,11 4,46 9,13 12,00 1,34 9.08
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 05.09.1951
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada yazı iğlerini idare eden:Faruk DEMIRTAŞ N A A,N.K,Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 05.09.1951
  • 7 v t ist.Lv.Arnirliğirıden yerilen As ke ri Ki to at I la r\idr ı Kapalı zarfla üstesine göre 306 kalem AEC,Marka 0853 modeli kamyonlarına ait yedek parça satın alınacaktır.21/Eylül/95l cuma günü saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 05.09.1951
  • Açık eksiltme ilânı 1st.Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Haydarpaşa bulaşıcı hastalıklar hastahanesi kalorifer te_ usatı onarımı açık eksiltmeye çıkarılmıştır.Keşif bedeli 15977 lira 85 kuruştur.Eksiltme 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 05.09.1951
  • İz i ir Gümrük Muhafaza Alayı Satınalma Komisyonundan c 1 N s z Miktan Kilo Muhammen fiatı Er Geçici teminat tr Kr Eksiltmenin gün ve saati Kuru odun 500)000 5 1875i OÛ 17 eylül 951 pazartesi günü sıa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 05.09.1951
  • Erciş 10.Syy,J.A.Satınalma komisyonundan Cinsi Miktarı Muhammen Tutarı Geçici İhalenin İhalenin yapılacağı Kilo gr.fiatı teminatı şekli tarih sa.Lirakrş.Lirakr.Lira kr.Sığır eti 70000 kg.80 56000 4050
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 05.09.1951
  • Angara Sul r i a«esi Genel Mudili lilğü.iden 1 idare ihtiyacı için muhtelif kuturda 13)kalem Font özel parçası,teklif alma usuliyle anbar teslim mubayaa edilecektir.2 Ellerinde mevcudu olup vermek ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 05.09.1951
  • M.S/Dz.feuvvstl ri K.Iğmdan 1 Dz.Harp Okulu ve Kollejl sitim laboratuarı için 20 üâ 60 Kvv.arasındaki takatlerde bir adet komple 220/380 volt 50 peryot mütenavip cereyan turbo-ceneratör gurubuna ihtiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 05.09.1951
  • 4 V* mmmm Boks dünyasını hayrete düşüren mesele Dünya ağır sıklet boks şampiyonluğu muamması Geçenlerde yapılan bir maçda,Jersey Joe Walcotfun Ezzard Charies'ı yenerek dünya ağır sıklet şampiyonluğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor